95826

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПАРКОМ 18 МАШИН

Дипломная

Логистика и транспорт

Виникає завдання реконструкції існуючої бази для поліпшення використання того, що є виробничих площ. Це завдання повинне вирішуватися за рахунок впровадження прогресивних форм і методів ТО і ТР рухливого складу, використання сучасних засобів діагностики, гаражного устаткування, наукової організації праці, раціональних планувальних...

Украинкский

2015-09-30

741.5 KB

0 чел.

Міністерство освіти і науки України

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва

                                                                                             

Завідувач відділення

                                                                             ___________Васільєв Є.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПАРКОМ 18 МАШИН

Пояснювальна записка і розрахунки

до дипломного проекту

ПД 5.05050204.0ХХ.01.00

                     Керівник проекту ________ Коліса Ю.Я.

                     Консультанти      _________ Троцький А.А.

 

                  __________ Кулай П. Л.

                            Нормоконтроль    ________ Семенко К.В.    

  

Розробив студент

                                                гр. 46 М  

                                                                       __________  ……………..    

м. Полтава

2013

ЗМІСТ

             Вступ            

            1  Розрахунок   виробничої програми підприємства

            1.1 Складання відомості наявності та річного завантаження машин

            1.2 Прийняття і обгрунтування необхідних нормативів

            1.3 Розрахунок коефіцієнтів переходу від циклу до року

            1.4 Складання таблиці річної кількість ТО,  ремонтів та загальної                                              трудомісткості                                    

            1.5 Складання головної таблиці виробничої програми по ТО і ремонту      машин

            1.6 Місячній план-графік ТО і ремонтів машин

            2  Розробка агрегатного відділення

            2.1 Технологічний процес в  агрегатному відділенні

            3.2 Розрахунок виробничої програми відділення

            3.3 Розрахунок кількості виробничих працівників

            3.4 Розрахунок кількості постів

            3.5 Розрахунок і підбір обладнання

            3.6 Розрахунок площі відділення

            3.7 Будівельні вимоги і планування відділення

           3 Організаційна частина

            4.1 Розрахунок  освітлення

            4.2 Розрахунок вентиляції

            4.3 Охорона праці і довкілля

            4 Конструкторська частина

            5.1 Призначення і робота пристосування

            5.2 Розрахунок деталей пристосування на міцність

            5 Економічна частина

            6.1 Розрахунок вартості основних фондів

            6.2 Розрахунок зарплати основних робочих підприємства

            6.3 Витрати на запасні частини і матеріали

            6.4 Оборотні фонди

            6.5 Визначення економічного ефекту відділення

            6.6 Техніко – економічні показники відділення

            Список літератури

                                                                               

ВСТУП

Автомобільний транспорт є найбільш масовим виглядом транспорту, ефективним і зручним при перевезеннях вантажів і пасажирів на відносно невеликі відстані. Економічна і ефективна робота автомобільного транспорту забезпечується раціональним використанням парку рухливого складу.

Для розвитку транспорту необхідне технічне переозброєння, розвиток виробничо-технічної бази автомобільного транспорту. Істотне значення в рішенні цієї задачі відводиться теорії, методиці, практиці проектування автотранспортних підприємств. Для освоєння нових моделей автомобілів потрібні якісно нові підприємства.

Виникає завдання реконструкції існуючої бази для поліпшення використання того, що є виробничих площ. Це завдання повинне вирішуватися за рахунок впровадження прогресивних форм і методів ТО і ТР рухливого складу, використання сучасних засобів діагностики, гаражного устаткування, наукової організації праці, раціональних планувальних вирішень зон ТО і ТР, ремонтних ділянок і будівель АТП.

Для підтримки автомобільного парку в технічно справному стані, необхідне вживання складних технічних засобів обслуговування, вдосконалення технології і організації робіт, різкого підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, підвищення їх кваліфікації і оволодіння суміжних спеціальностей. Витрати і втрати від простоїв несправних автомобілів можуть бути зменшені шляхом механізації і автоматизації виробничих процесів, а також вдосконалення організації управління виробництвом.

Із збільшенням пробігу автомобілів з початку експлуатації - знижує витрати на вміст, на ТО і ТР, зменшує простої, підвищує продуктивність перевезень при зниженні їх собівартості, зменшуються витрати на ГСМ.

Важливою умовою високої продуктивності праці ремонтних робітників, є поліпшення його організації на робочих місцях, оснащення робочого місця засобами і предметами праці, поліпшення умов праці і відпочинку, а також висока заробітна плата.

  


РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  Складання відомості наявності та річного завантаження машин

Річний режим роботи машини визначає розподіл календарного часу на робочий, неробочий  і час коли машина знаходилась на технічному обслуговуванні чи ремонті, транспортувалась з об’єкта на об’єкт, монтувалась чи демонтувалась.

Річна кількість годин роботи (режим роботи машини) – планове напрацювання машини на рік під час виконання робочих функцій, м/год

                                   (1.1)

де     Н пл. міс –планове напрацювання на місяць;  

3 – кількість місяців в кварталі;

%Кв – відсоток розподілу річних норм використання машини по кварталах

[1, додаток 11]

Планове напрацювання на місяць, м/год

                             (1.2)

де    Тзм – тривалість зміни, год ( приймається чинного законодавства);

n – кількість змін за добу, ( вибирається із завдання);

Кв – коефіцієнт використання  робочого часу машин, [1,додаток1];

Кзм – коефіцієнт змінності машин, [1, додаток1];

Крд – кількість робочих днів за місяць, (вибирається згідно календаря)

Дані планового напрацювання на рік визначають шляхом розрахунків, та представляються в табличній формі.

Приводимо приклад розрахунку місячного та річного напрацювання для бульдозера ДЗ-42


Таблиця 1.1 - Відомість наявності і річного завантаження машин

П.п

Найменування машин

Кількість

машин

Фактичне напрацювання на початок місяця, м/год

Планове

Напрацювання

рік

місяць

1.

Бульдозер ДЗ-42

2

2390

4848

404

2.

Бульдозер Б-10М.0100

2

4370

4536

378

3.

Бульдозер Б-12

2

5450

5148

429

4.

Автогрейдер ГС-10.01

1

3300

4536

378

5.

Автогрейдер ГС-14.02

1

2710

3990

399

6.

Автогрейдер ДЗ-298

2

4790

4090

409

7.

Скрепер МоАЗ 6014

1

7980

3463

404

8.

Скрепер МоАЗ 60071

1

2960

3600

420

9.

Скрепер МоАЗ 60148

2

3640

3738

436

10.

Екскаватор АТЕК-012

1

3620

4290

429

11.

Екскаватор АТЕК-781

1

2890

4350

435

12.

Екскаватор ЭК-18 ТВЕКС

2

3940

6645

443

Річні режими роботи  розробляють на середньоспискову машину по кожній групі машин для визначення тривалості робочого часу на рік. Річний режим роботи машини встановлюється в годинах робочого часу (м/год), а для автомобілів – в кілометрах пробігу

1.2 Прийняття та обґрунтування необхідних для розрахунків нормативів

Прийняті нормативи заносимо в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 - Нормативи по обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Назва машин

Види ТО і Р

Періодичність проведення ТО і Р, м/год.

Кількість ТО і Р за цикл

Трудомісткість одного ТО і Р, люд/год.

Простій

в ТО, Р днів

Норм.

Відкор

Норм.

Відкор

1

2

3

4

5

6

7

8

Бульдозер ДЗ-42

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

2

5

5

1

4

9,5

24

350

22

630

4

10

25

368

23

662

0,2

0,5

1

6

1

12

0,2

0,5

1

6

1

13

Бульдозер

Б -10М.0100

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

2

5

5

1

8

24

50

920

42

2760

9

26

53

966

44

2898

0,4

1  

3

12

1

27

0,4

1

3

13

1

28

Бульдозер Б-12

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

2

5

5

1

8

24

50

920

42

2760

9

26

53

966

44

2898

0,4

1

3

13

1

27

0,4

1

3

13

1

28

Автогрейдер ГС-10.01

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

7000

112

21

2

6

6

1

6

17

43

270

32

480

7

18

45

284

34

504

0,2

0,7

2

4

1

5

0,2

0,7

2

4

1

5

Автогрейдер ГС-14.02

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

7000

112

21

2

6

6

1

8

21

46

325

36

660

9

22

48

341

38

693

0,3

0,6

2

5

1

7

0,3

0,6

2

5

1

7

Автогрейдер ДЗ-298

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

8000

128

24

2

7

7

1

10

25

50

400

40

900

11

26

53

420

42

945

0,5

0,8

2

6

1

10

0,5

0,8

2

6

1

11

Таблиця 1.3 – Продовження

1

2

3

4

5

6

7

8

Скрепер МоАЗ-6014

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

100

500

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

2

5

5

1

7

25

10

360

26

1050

8

26

11

378

26

1103

0,3

1

0,4

5

1

12

0,3

1

0,4

5

1

13

Скрепер МоАЗ-60071

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

100

500

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

2

5

5

1

8

34

10

550

35

1500

9

36

11

578

37

1575

0,3

1

0,4

6

1

18

0.3

1

0,4

6

1

19

Скрепер МоАЗ-60148

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

100

500

2 рази на рік

1000

1000

6000

96

18

2

5

5

1

7

25

10

360

26

1050

7

26

11

378

27

1103

0,3

1

0,4

5

1

12

0,3

1

0,4

5

1

13

Екскаватор

АТЕК-012

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

8000

128

24

2

7

7

1

3,1

8

26

450

23

825

3,2

9

27

473

24

866

0,2

0,6

1

6

1

14

0,2

0,6

1

6

1

15

Екскаватор  АТЕК-781

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

10000

160

27

2

9

9

1

9,6

28

38

875

34

2240

10

29

40

919

36

2352

0,6

1

1

11

1

27

0,6

1

1

12

1

28

Екскаватор

ЭО-33211

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

КР

50

250

2 рази на рік

1000

1000

9000

144

27

2

8

8

1

3,6

13

28

560

27

1175

3,7

14

29

558

28

1234

0,2

0,7

1

7

1

18

0,2

0,7

1

7

1

19

Нормативи, занесені в таблицю 1.2, приймаються на основі норм приведених в ДБН В.2.8-3-95 „Технічна експлуатація будівельних машин”

Показники трудомісткості і тривалості технічних обслуговувань і поточних ремонтів машин, приведених в  ДБН В.2.8-3-95 „Технічна експлуатація будівельних машин”, визначені відносно умов роботи в організаціях, які мають в своєму складі 100-200 машин різного типу, розміщених в центральній природно - кліматичній зоні і забезпечених експлуатаційною базою.

Для будівельних організацій, умови яких відрізняються від умов вказаних вище, проводиться корегування трудомісткості і тривалості простою в ТО і Р за допомогою поправочних коефіцієнтів. Для змішаного парку з кількістю машин до 100 проводиться корегування показників трудомісткості і тривалості ТО і поточних ремонтів машин за допомогою поправочного коефіцієнту К=1,05.

 1.  Розрахунок коефіцієнтів переходу від циклу до року

Коефіцієнт переходу від циклу до року,

,           (1.8)

де    Тр – річна кількість годин роботи однієї машини (таблиця 1.1);

       Тк – кількість годин роботи машини за міжремонтний цикл (таблиця 1.2).

 

 1.  Бульдозер ДЗ-42 =0,8
 2.  Бульдозер Б-10М.0100  =0,7
 3.  Бульдозер Б-12  =0,8
 4.  Автогрейдер ГС-10.01  =0.6
 5.  Автогрейдер ГС-14.02  =0,5
 6.  Автогрейдер ДЗ 298  =0,5
 7.  Скрепер МоАЗ 6014 =0,5
 8.  Скрепер МоАЗ 60071 =0,6
 9.  Скрепер МоАЗ 60148 =0,6
 10.  Екскаватор Aтек 012  =0,5
 11.  Екскаватор Aтек 781  =0,4
 12.  Екскаватор ЕК-18 ТВЕКС  =0,5

 1.  Складання таблиці річної кількості ТО і ремонтів

Таблицю річної кількості ТО і Р та загальної трудомісткості необхідно заповнити в наступній послідовності.

 1.  Графи 1, 2, 3, 4, 7  заповнити на основі складених раніше таблиць 1.1, 1.2;
 2.  В графу 5 заносяться коефіцієнти розраховані в пункті 1.3;
 3.  Дані графи 6 заповнити як добуток граф 3, 4, 5;
 4.  Дані графи 8 заповнити як добуток граф 6, 7.

Таблиця 1.6 – Річна кількість технічних обслуговувань, ремонтів та загальна

                     трудомісткість, люд/год.

Назва машин

Види ТО і Р

Кількість машин, шт.

Кількість ТО і Р за рік

Коефіцієнт переходу від циклу до року

Річна

к-ть

ТО і Р

Трудоміст-кість одного ТО і Р люд/год.

Загальна

трудо-місткість люд/год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

  Бульдозер

      ДЗ-42

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

2

96

18

2 р/р

5

5

0,8

153

28

3

8

8

4,2

10

26

368

23

642

280

78

2944

184

2

  Бульдозер

 Б 10М.0100

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

2

96

18

2 р/р

5

5

0,7

134

25

2

7

7

9

26

53

966

44

1206

650

106

6762

308

3

   

  Бульдозер

        Б12

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

2

96

18

2 р/р

5

5

0,8

153

28

3

8

8

9

26

53

966

44

1377

728

159

7728

352

4

 

 Автогрейдер

    ГС 10.01

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

1

112

21

2 р/р

6

6

0,6

67

12

1

3

3

7

18

45

284

34

469

216

45

852

102

5

Авторгейдер

    ГС 14.02

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

1

112

21

2 р/р

6

6

0,5

56

1

1

3

3

9

22

48

341

38

504

220

48

1023

114

6

 Автогрейдер

     ДЗ 298

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

2

128

24

2 р/р

7

7

0,5

128

24

2

7

7

11

26

53

420

42

1408

624

106

2940

294

Продовження таблиці 1.6

7

    Скрепер

 МоАЗ 6014

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

1

96

18

2 р/р

5

5

0,5

64

12

1

3

3

8

26

11

378

26

512

312

11

1134

78

8

    Скрепер

МоАЗ 60071

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

1

96

18

2 р/р

5

5

0,6

57

10

1

3

3

9

36

11

578

37

513

360

11

1734

111

9

    Скрепер

 МоАЗ 60148

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

2

96

18

2 р/р

5

5

0,6

115

21

2

6

6

7

26

11

378

27

805

546

22

2268

162

10

 Екскаватор

   Атек 012

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

1

128

24

2 р/р

7

7

0,5

64

12

1

3

3

3,2

9

27

473

24

204

108

27

1419

72

11

 Екскаватор

   Атек 781

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

1

160

30

2 р/р

9

9

0,4

64

12

1

3

3

10

29

40

919

36

640

1044

40

2757

108

12

 Екскаватор

     ЕК-18          ТВЕКС

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

ТО-3

2

144

27

2 р/р

8

8

0,5

144

27

2

8

8

3,7

14

29

558

28

532

378

58

4464

224

 1.  Складання головної таблиці виробничої програми по

         обслуговуванню і ремонту машин

Загальна виробнича програма по обслуговуванню і ремонту машин складається на основі графи 8 таблиці 1.3.

Таблиця 1.7 - Загальна виробнича програма по обслуговуванню і ремонту машин

Назва машин

Річна виробнича програма, люд/год.

Пто-1

Пто-2

Псо

Ппр

Пто-3

1

2

3

4

5

6

Бульдозер ДЗ-42

642

280

78

2944

184

Бульдозер Б-10М.0100

1206

650

106

6762

308

Бульдозер Б-12

1377

728

159

7728

352

Автогрейдер ГС-10.01

469

216

45

852

102

Автогрейдер ГС-14.02

504

220

48

1023

114

Продовження таблиці 1.7

1

2

3

4

5

6

Автогрейдер ДЗ-298

1408

624

106

2940

294

Скрепер МоАЗ-6014

512

312

11

1134

78

Скрепер МоАЗ-360071

513

360

11

1734

111

Скрепер МоАЗ-60148

805

546

22

2268

162

Екскаватор АТЕК-012

204

108

27

1419

72

Екскаватор АТЕК-781

640

1044

40

2757

108

Екскаватор ЕК-18 ТВЕКС

532

378

58

4464

224

Всього

8812

5466

711

36025

219

Всього з врахуванням 25%,20%

12777

7925

1030

52236

3058

Програму по ТО і ремонту збільшують на 25% тому, що майстерня буде виконувати позапланові заявки. На виготовлення пристроїв, інструментів для ТО і ремонту, на обслуговування і ремонт верстатного обладнання, тощо трудомісткість збільшується ще на 20%.

1.6 Місячний план-графік ТО і Р машин

Місячним план-графіком ТО, Р машин встановлюється дата зупинки кожної машини на технічне обслуговування чи ремонт і тривалість простою в днях.

Для складання місячного плану-графіку необхідно мати слідуючі похідні  дані:

 1.  Склад парку машин ( заданий в завданні);
 2.  Напрацювання кожної машини на початок місяця (задано в завдані)
 3.  Планове напрацювання на розрахунковий місяць;
 4.  Види і періодичність обслуговування і ремонту;(табл.1.3).
 5.  Тривалість простою в ТО чи ремонті (табл.. 1.3)
 6.  Кількість робочих днів у заданому місяці, днів


,        (1.13)

де  Псд – Середньодобовий пробіг автомобіля;

      Кр – кількість робочих днів за місяць (визначається згідно діючого закодавства)

Фактичне напрацювання на капітальний ремонт

,       (1.14)

де  Нф – величина фактичного напрацювання на початок планового місяця з часу проведення останнього, аналогічного розрахунковому, виду технічного обслуговування чи ремонту, маш/год.

       Тп – періодичність виконання відповідного виду обслуговування чи ремонту, по якому введеться розрахунок, маш/год.

     п – ціле число, яке показує скільки разів величина Тпкр вміщується у величині Нф 

Порядковий робочий день зупинки на технічне обслуговування чи ремонт, Дтор

,      (1.15)

де   Кдр – кількість робочих днів в плановому місяці, визначається по календарю з

врахуванням встановленого режиму роботи.

      Нпл – напрацювання планове на місяць, маш/год.

 

Якщо при розрахунках Дтор виявиться більше, ніж кількість робочих днів в плановому місяці – відповідний вид ТО чи ремонту в цьому місяці не проводиться

Для визначення календарного дня місяця, в який повинно початися Точи ремонт пропускаються вихідні, святкові та дні простою машин вТО чи ремонті.

При розрахунках порядкового робочого дня зупинки машини для проведення ТО чи ремонту другий раз на місяць, його періодичність при підстановці формули(2.3) збільшується в два рази, третій раз – в три рази, тощо.

Якщо при визначенні часу постановки машини на ТО чи ремонт виявиться,що окремі дані планує мого місяця завантаженні не рівномірно, допускається корегування часу проведення ТО чи ремонту в межах одного-двох днів.

Приводимо приклад розрахунку для Бульдозера ДЗ-42М

Похідні дані для розрахунку:

1.Періодичність проведення  - КР – 6000 маш/год.

                                                  - ПР – 1000 маш/год.

                                                  - ТО-2 – 250 маш/год.

                                                  - ТО-1 – 50 маш/год.

2.Фактичне напрацювання на початок планового місяця,

- всього                                   Нф=3480 маш/год.

- на капітальний ремонт         Н фКР=480 маш/год.

- на поточний ремонт             Н фПР=230 маш/год.

- на ТО-2                               Н фТО-2= 70 маш/год.

- на ТО-1                                 Н фТО-1=30 маш/год.

3.Планове напрацювання на місяць, Нпл=206 маш/год.

4.Кількість робочих днів у квітні 2015 року, Кдр=21 день

 

Порядковий робочий день, в який проводиться ТО чи ремонт,

    ДКР==188 день,

капітальний ремонт в цьому місяці не проводиться;

    ДПР== 32 день,

поточний ремонт в цьому місяці не проводиться;

    ДТО-2== 6 день,

 

ТО-2 в цьому місяці проводиться на 6 робочий день;

ДТО-1==3 день,

ДТО-1==5 день,

ДТО-1==8 день,

ДТО-1==10 день,

ТО-1 в цьому місяці проводиться на 3, 5, 10 робочі дні.

Таблиця 1.8 Періодичність проведення ТО

Таблиця 1.9 План графік


                                                                                                          
ПД 5.05050204.ХХХ.01.01.02

2  РОЗРАХУНОК МІДНИЦЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ

 1.   Технологічний процес в мідницькій дільниці

Машина яка потребує ремонту, або технічного обслуговування направляється на пост очистки або мийки, розміщений на території майстерні. Після очистки і мийки в залежності від необхідності, машина ставиться на пост технічного обслуговування чи ремонту. При технічному обслуговуванні виконуються контрольно-діагностичні, кріпильні, регулювальні і змащувальні роботи по вузлам і агрегатам машин. В зонах ТО і ПР проводиться демонтаж агрегатів для подальшого усунення несправностей в агрегатній дільниці. Зняті з машин агрегати направляються в агрегатну дільницю . Там виконуються мийні, розбірні, збиральні, слюсарні, кріпильні, регулювальні роботи. Дільниця забезпечена необхідним обладнанням, інструментом, пристроями, які забезпечують виконання технологічного процесу . Дільниця розміщена безпосередньо біля зони ПР. Велика трудомісткість, складність і точність робіт, що виконуються в дільниці зумовлюють розміщення її в найбільш освітлених денним світлом приміщеннях, як правило по периметру будови. Ця дільниця обладнана  кран балкою.

 2.2  Розрахунок виробничої програми агрегатної дільниці

Річна виробнича програма для стаціонарної майстерні по ТО,

Пвід.=,     (2.1)

де     - річна виробнича програма майстерні по ПР,

   -   річна виробнича програма майстерні по ТО,

  50% - доля даного виду робіт від загальної програми стаціонарній майстерні,

Річна виробнича програма дільниці шиномонтажу, люд/год

,        (2.2)

  де                                       ,              (2.3)

          

люд/год

люд/год,

Річна виробнича програма майстерні по ТО, люд/год     

,    (2.4)

де    80% і 20% -- доля робіт по ТО від загальної програми, що виконуються в стаціонарній майстерні.

  люд/год.       

Тоді,

   Пвід = люд/год.     

 

2.3  Розрахунок кількості виробничих працівників

Явочний склад виробничих працівників,

Пяв=,       (2.5)

        

де  Пвід – виробнича програма зони, дільниці, люд/год.

     Фрм – фонд часу робочого місця, год.

    Кп – крефіцієнт виконання норм випрацювання (Кп=1.061.3).

Фонд часу робочого місця,

Фрм=(Дк-Дв-Дс)Тз-Дпс,     (2.6)

     

де  Дк – кількість календарних днів за рік.

     Дв – кількість вихідних днів за рік.

     Дс – кількість святкових днів (визначається згідно діючого законодавства).

     Тз – тривалість зміни, Тз = 8 год.

     Дпс – кількість передсвяткових днів із скороченою на одну годину тривалістю зміни.

Фрм=(365-104-10) 8-5=2004 год,     

Пяв=.       

Згідно з даними приймаю 2 робітника.

Списковий склад виробничих працівників,

Псп=,        (2.7)

       

де  Фр – фонд часу робітника, год.

Фр=(Дк-Дв-Дс-Двідп+-Дпов)Тзм-Дпс,  (2.8)

   

де    Двідп – кількість днів відпустки для даного працівника (приймається згідно діючого законодавства).

         Дпов – кількість днів невиходу на роботу з поважних причин (по хворобі, виконання держобовязків і т. п.).

 Фр=(365-104-10-24+-7) 8-7=1785 год,

    Псп=.

Згідно з даними приймаю 2 робітника.

2.4  Розрахунок кількості постів

Розрахунок кількості постів агрегатної дільниці,

,      (2.9)

де  Мтор –  кількість постів;

    Пвідділ – трудомісткість робіт по ТО і ПР, що виконуються в дільниці стаціонарної майстерні , люд/год;

     Фрм – фонд часу робочого місця, год;

         Рср – середня кількість робітників на один пост, в курсовому проекті

         Рср=2…4 чол;

     Кп – коефіцієнт використання робочого часу поста (Кп=0,85…0,9);

     П – кількість змін за добу.

           поста.

 Згідно з даними приймаю 1 пост.

 1.    Розрахунок і підбір обладнання

 

Для більшості відділень  комплект обладнання підбирається по даним технологічного процесу та із умов забезпечення виконання комплексу технологічних операцій. Також без розрахунків виходячи із кількості робітників на дільниці і організації робочих місць, визначається кількість одиниць виробничого інвентаря (верстаків, стелажів і т. д.).

Підібране обладнання зводиться в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 - Відомість обладнання відділення

Найменування

Устаткування

Модель

Кіль-

кість

Габа-

ритні розміри

Установлена

потужність, кВт

Площа, м2

Од

Заг

1

2

3

4

5

6

7

Верстак для ремонту попливних баків

-

1

1400×800

-

-

1,12

Стенд-верстак з ванной на одне робоче мйсце для ремонту радіаторів

-

1

   3000×1250

-

-

3,75

Шкаф витяжний для розпайки і протравки радіаторів

По типу HO-II

1

1300×950

-

-

1.23

Установка для очистки радіатора від накипу

То-5-702024/Н-423

1

1250×1000

-

-

1,25

Стелаж для радіаторів і топлевних баків

22-292

1

2000×800

-

-

3,2

Установка для промивання топлевних баків

-

1

1270×1050

-

-

1,33

Стелаж для деталей

-

1

1400×450

-

-

0,63

Ящик для піску

2307-П

1

400×500

-

-

0,2

Рукомийник

2А 125

1

600×800

2,8

2,8

0,48

Пожежний щит

-

1

1500×2500

-

-

3,75

Всього

16,71

В кінці вказують сумарну площу, що займає обладнання на дільниці і сумарну потужність електродвигунів.

При підборі обладнання і виробничого інвентаря необхідно використовувати довідкову літературу або каталог “Спеціалізоване технічне обладнання”.В відомість устаткування включається після їх обґрунтування, необхідні підіймально транспортні засоби.

 1.    Розрахунок площі відділення

Площі інших відділень розраховуються по площі, яку займає обладнання з врахуванням робочих зон і проходів,

Fвід=fоб·Kоб,        (2.10)

                                                                    

де  fоб –  сумарна площа, зайнята обладнанням, м2 ( таблиця 2.1);

        Kоб – коефіцієнт, який враховує робочі місця перед устаткуванням, проходи  та номінальні відстані між устаткуванням [1.додаток13].

Fвід=17·5=85 м2

 1.    Будівельні вимоги і планування відділення

 

При проектуванні і реконструкції майстерні будівельного господарства необхідно керуватись слідуючими документами :

 •  СНІП  ІІ-90-81 “ Виробничі будівлі промислових підприємств ”.
 •  СНІП  ІІ-93-74 “ Підприємства по обслуговуванню автомобілів ”.
 •  СНІП  ІІ-92-76 “ Допоміжні будівлі і приміщення промислових підприємств ”.
 •  СН 245-51 Санітарні норми проектування промислових підприємств.

 

    По будівельним вимогам:

    Габарити будівлі зони, дільниці, відділення, визначають із розрахованої площі з корегуванням довжини і ширини, щоб зони були кратні кроку колон.

        Ширину дільниці приймають: 6м. 

     Довжина будівлі розраховується,

                                          а =                 (2.11)

  де: Fзони – площа, м2.

      b – ширина відділення, м.

а = м2

Приймаю ширина- 6 м, довжина- 14 м.

Мідницька дільниця займає площу  14 6 = 84 м2

Основні конструктивні елементи:

 •  товщину стін в дві цеглини – 510 мм.
 •  товщину перегородок в цеглину –280 мм.
 •  розмір цегляних колон 0,60,6м.
 •  , матеріал підлоги цементобетон з мозаїчною крошкою
 •  висота приміщення  - 4 м.
 •  ширина і висота дверей: подвійні – 1,52,4 м.

ПД 5.05050204.ХХХ.01.03

3  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

3.1  Розрахунок природного та штучного освітлення

 

Природне освітлення забезпечується влаштуванням вікон (бокове освітлення). Розрахунок освітлення зводиться до знаходження сумарної площі вікон. Орієнтовна сумарна площа вікон,

Fвік= ,       (3.1)

де Fn – площа підлоги, м2;

     - коефіцієнт питомої площі вікон на 1 м2 підлоги.

    - 0,10 – відділення агрегатне.

      - коефіцієнт, який враховує втрати світла від забруднення остеклення.

      - 0,6-0,7 – для приміщення з інтенсивним виділенням пилу і газу.

           Fвік= м2

Розрахунок кількості вікон,

nвік=,        (3.2)

 

де   Fвік – площа одного вікна, м2 

Fвік=bhвік,        (3.3)

де   b – ширина вікна, м.

      hвік – висота вікна, м

    nвік=.беремо вікон 4.

            Fвік=1,1501,885=2,05м².

Приймаю одне вікно розмірами 1,1501,885 м, ПВД30.2 - 30.5 ГОСТ 12506-84

3.2  Штучне освітлення

При освітленні промислових приміщень використовується, як загальне, так і комбіноване освітлення.

Загальне – призначено для освітлення всього приміщення, тому світильники загального призначення рівномірно розміщуються під стелею приміщення. При необхідності додаткового освітлення окремих робочих місць застосовують облаштування місцевого освітлення, яке здійснюється безпосередньо над робочим місцем.

Розрахунок веду в такій послідовності:

 1.  Вибираю значення освітленості Е і систему освітлення в залежності від характеру робіт в відділенні. Приймаю Е=200.
 2.  Визначаю питому потужність освітлювального устаткування. Питома потужність залежить від нормуємої освітленості площі приміщень, висоти підвішування, коефіцієнтів відбиття від стелі, стін, коефіцієнту запасу.

           N=9.6

 1.  Визначаю сумарну потужність ламп, Вт

 Nл=NFп       (3.4)

де N – питома потужність освітлювального устаткування Вт/м2.

    Fп – площа підлоги, м2.

Nл=8510,6=901 Вт

 1.  Вибираю потужність однієї лампи.

Приймаю люмінісцентну  лампу  потужністю 100 Вт.

 1.  Розрахунок кількості ламп, шт.

                                        nламп=                             (3.5)

де Nл – потужність однієї лампи, Вт.

nламп==9 шт.

 1.  Підрахунок витрат електроенергії на освітлення, кВтгод

 Wосв=ТосвNл, кВтгод        (3.6)

де Тосв – річний час роботи освітлення, який залежить від географічної широти.

Wосв=2500901=2252 кВтгод/рік

 3.3  Розрахунок вентиляції

 

Вентиляція виробничих і допоміжних приміщень призначена для зменшення запиленості, задимленості і очищення повітря від шкідливих викидів виробництва. Вона сприяє оздоровленню умов праці, підвищенню продуктивності праці і попередженню професійних захворювань.

Вентиляція може бути :

 •  природньою,
 •  механічною (витяжною, приточною, приточно-витяжною, місцевою),
 •  змішаною.

Природна  вентиляція здійснюється за рахунок кватирок, фрамуг, вікон. По нормам промислового будівництва всі приміщення повинні мати наскрізне провітрювання. Площа фрамуг чи кватирок приймається в розмірі не менше 2-4 % від площі підлоги (більші значення приймаються для приміщень з виділенням пилу, газу, парів).

Розрахунок штучної вентиляції ведуть в слідуючій послідовності:

 1.  Приймаю значення годинної кратності повітрообміну К=4
 2.  Проводжу розрахунок обміну повітря,

                           Q=Vn K м3/год        (3.7)

де   Vn – об’єм приміщення, м3 .

      К – кратність обміну повітря.

Q=3363=1008  м3/год

 1.  По розрахунковому повітрообміну вибираю вентилятор ВЦ 14-46 №2,5
 •  Потужність – 0,55 кВт;
 •  Частота обертання робочого колеса - 1350 об/хв;
 •  Продуктивність – 1100 - 1800 м3/год;
 •  Тиск – 430- 500 Па;
 •  Електродвигун – АИР71А4

 3.4  Охорона праці і довкілля

 3.4.1 Загальні положення охорони праці

 •  До самостійного виконання мідницьких робіт допускаються особи не молодше 18 років, що мають відповідну кваліфікацію, отримали ввідний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці по охороні праці і виучені безпечним методам праці.
 •  Мідник, не пройшовшй своєчасно повторний інструктаж по охороні праці (не рідше за 1 раз в 3 місяці) і щорічну перевірку знань по безпеці праці, не повинен приступати до роботі.
 •  Устаткування, інструмент і пристосування при неправильному вживанні або їх несправності можуть привести до травм.
 •  Робота з відкритим вогнем може привести до пожежі до нещасних випадків (опікам).
 •  Бризки розплавленого металу (припою) при попаданні на відкриті ділянки тіла викликають опіки.
 •  Необережне поводження з кислотою може привести до хімічних опіків.
 •  Свинець і його з'єднання, вживані при паянні і лудінні, потрапляючи в організм людини, викликають отруєння з тяжкими наслідками.
 •  Мідникові забороняється користуватися інструментом, пристосуваннями, устаткуванням, поводженню з якими він не виучений і не проінструктований.
 •  Мідник повинен працювати в спеціальному одязі і у разі потреби використовувати інші засоби індивідуального захисту.
 •  Відповідно до типових галузевих норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту мідникові видаються:
 •  костюм віскозний - лавсановий;
 •  фартух брезентовий;  
 •  рукавиці комбіновані;
 •  окуляри захисні.
 •  Постійно зайнятому на зовнішніх роботах взимку додатково видаються:
 •  куртка бавовняна на утеплюючій прокладці;
 •  брюки бавовняні на утеплюючій прокладці.
 •  Мідник повинен дотримувати правила пожежної безпеки, уміти користуватися засобами пожежогасінні.
 •  Мідник під час роботи має бути уважним, не відволікатися на сторонні справи і розмови.
 •  Про відмічені порушення вимог безпеки на своєму робочому місці, а також про несправності устаткування, пристосувань, інструменту і засобів індивідуального захисту мідник повинен повідомити свого безпосереднього керівника і не приступати до праці до усунення виявлених недоліків.
 •  Мідник повинен дотримувати правила особистої гігієни. Перед їдою необхідно мити руки з милом. Для пиття користуватися водою із спеціально призначених для цієї мети пристроїв (сатуратори, питні баки, фонтанчики і тому подібне).

За невиконання вимог інструкції, розробленої на основі даної і вказаних в п. 1.2, мідник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.4.2 Гігієна праці виробничого середовища

На автотранспортних підприємствах гігієна праці має багато факторів, такі як:

 •  освітлення;
 •  вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони;
 •  рівень шуму;
 •  показники мікроклімату;

Серед факторів зовнішнього середовища світло займає одне із перших місць. Адже відомо що майже 90% всієї інформації про довкілля людина одержує через орган зору. Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове сприйняття. Світло впливає не лише на функцію органів зору, а й на діяльність організму в цілому. При поганому освітленні людина швидко втомлюється, працює менш продуктивно, зростає потенційна небезпека помилкових дій і нещасних випадків. Згідно з статичними даними, до 5% травм можна пояснити недостатнім або нераціональним освітленням, а в 20% воно сприяло виникненням травм. Врешті, погане освітлення може призвести до професійних захворювань, наприклад, таких як робоча мнопія (короткозорість), спазм акомодація. Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати не лише кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Так, при світлому пофарбуванні інтер’єру завдяки збільшенню кількості відбитого світла рівень освітленості підвищується на 20-40% (при тій же потужності джерел світла),різкість тіней зменшується, покращується рівномірність освітлення.

 

Основні вимоги до виробничого освітлення

Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку втомлюваність очей, виникнення професійних захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, виробниче освітлення повинно відповідати наступним вимогам:

— створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми;

— не повинно чинити засліплюючої дії як від самих джерел освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору;

— забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору;

— не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней (особливо рухомих);

— повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що освітлюються;

— не створювати небезпечних та шкідливих виробничих факторів (шум, теплові випромінювання, небезпечне ураження струмом, пожежо- та вибухонебезпека світильників);

— повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та естетичним.

Види виробничого освітлення

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути:

природним, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними джерелами світла та суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним.Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двохстороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, здійснюване через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях;

комбіноване — поєднання верхнього та бокового освітлення.

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим.

Загальним називають освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) рівномірно (загальне рівномірне освітлення) або з врахуванням розташування робочих місць (загальне локалізоване освітлення). Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно

створити певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. Місцеве освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Застосування лише місцевоп освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму та професійних захворювань.

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого

процесу, переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всізі виробничих приміщень.

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у випадках, коли раптове відключення робочого освітлення, та пов'язане з ним порушення нормального обслуговування обладнання може викликати вибух, пожежу, отруєння людей, порушення технологічного процесу. Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному; освітленні повинна складати 5% від нормованої освітленості робочого1 освітлення, але не менше 2 лк.

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення. Його необхідно влаштовувати в місцях, небезпечних для проходу людей; в приміщеннях допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; в проходах; на сходових клітках, у виробничих приміщеннях, в яких працює більше 50 чоловік. Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та на сходах при евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, а на відкритих майданчиках — не менше 0,2 лк.

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в нічний час спеціальним персоналом. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на рівні землі. Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як правило, використовують частину світильників інших видів штучного освітлення.

  

Мікроклімат виробничих приміщень

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснює мікроклімат (метеорологічні умови) у виробничих приміщеннях, під яким розуміють клімат внутрішнього середовища цих приміщеннях, що визначаються діючою на організм людини сукупністю температури, вологості, руху повітря та теплового випромінювання нагрітих поверхонь.   

 

  3.4.3 Техніка безпеки

    

 Перед початком роботи:

 •  Перед початком роботи мідник повинен:
 •  Перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту. Одягнути їх, застебнути манжети рукавів костюма. При цьому піджак костюма (куртка) не має бути заправлений в брюки, а брюки мають бути випущені поверх черевик.
 •  Перевірити перебування підлоги на робочому місці. Якщо пів мокрий або слизький, витерли,         2.1.3. Перевірити наявність і справність устаткування, пристосувань, інструменту.
 •  Перевірити наявність в аптечці нейтралізуючого розчину кальцинованої соди (5 - 10% для шкіри і 2 - 3% для очей).
 •  Підготувати для роботи паяльну лампу, для чого: перевірити її справність (чи немає підтікання з резервуару, заливної пробки і замочного вентиля).

Включити загальну і місцеву вентиляцію.      

 Під час роботи:

 •  Під час роботи мідник повинен:
 •  Виконувати мідницькі роботи лише у спеціально відведених для цієї мети місцях, при включеній місцевій вентиляції.
 •  Виробляти паяння радіаторів, паливних баків і інших крупних деталей на спеціальних підставках (стендах), обладнаних піддонами для стікання припою.
 •  Випробовувати відремонтовані радіатори на герметичність стислим повітрям у ванні з водою. При випробуванні радіаторів не допускати перевищення тиску повітря вище за величину, вказаного в керівництві на капітальний ремонт автомобілів конкретних .

Прочищаючи трубки радіатора шомполом, не тримати руки на протилежній стороні трубок і не вводити шомпол в трубки до упору рукоятки.

 •    Перед ремонтом або паянням ємкості з-під  вибухопожежонебезпечних  і отруйних рідин зажадати попередньої обробки її будь-яким способом до повного видалення слідів цих рідин з подальшим аналізом повітряного середовища в ємності з допомогою газоаналізатора. Паяння виробляти при відкритих пробках (кришках).
 •  Труїть кислоти виробляти в небиткій кислототривкій ємкості і лише у витяжній шафі. При тому, що труїть кислоти не опускати відразу велику кількість цинку.
 •  Зберігати припій, що витрачається, в спеціальних металевих ящиках.
 •  Зберігати флюс і матеріали для приготування флюсів у витяжній шафі в кількості, що не перевищує добову потребу.
 •  Свинець і кольорові метали плавити у витяжній шафі.
 •  Гасити полум'я паяльної лампи або газового пальника лише закриттям  замочного  вентиля.      
 •  Пам'ятати, що захолола і нагріта деталі мають один і той же колір  .
 •  Під час роботи з паяльною лампою стежити за регулюванням полум'я.
 •  Припинити роботу при виявленні несправності паяльної лампи або газового паяльника.

  

Після закінчення роботи

- вимкнути обладнання і привести робоче місце в порядок;

- прибрати інструменти, пристрої в відведене для цього місце;

- повідомити майстру про всі недоліки, виявлені під час роботи;

 •  - заборонено мити руки в маслі, бензині, керосині і витирати їх ганчір'ям, забрудненим тирсою і стружкою.

  3.4.4 Пожежна безпека

В агрегатній дільниці забороняється:

- загромаджувати підходи до місця розміщення первинних засобів пожежогасіння;

- встановлювати на шляху евакуації: обладнання, меблі, різні предмети;

- прибирати приміщення з застосуванням бензину і других легкозаймистих речовин;

- залишати в приміщеннях після закінчення роботи включене обладнання;

- користуватися електронагрівальними приладами в місцях, спеціально не обладнаних для цієї мети;

- працювати з використанням відкритого полум'я.

На агрегатній дільниці необхідно встановити пожежну сигналізацію. Автоматичні повідомлювачі рекомендуються типу ТРВ. На дільниці встановлюються пожежні щити, оснащені вогнегасниками ОУ-2 ; ОУ-5 і іншими засобами пожежогасіння.

Всі вище вказані засоби фарбуються в червоний колір.

Кожен з працівників агрегатної дільниці повинен щорічно проходити навчання і періодичні інструктажі з протипожежної безпеки.

  

      3.4.5 Охорона довкілля

    В процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу автотранспорту на АТП утворюються різні промислові відходи, які за певних умов чинять шкідливий вплив на довкілля.

Після технічного обслуговування і поточного ремонту агрегатів накопичується велика кількість брудного ганчір'я.

Зберігають відходи в закритих металевих ящиках під накриттям з метою запобігання попадання в них атмосферних опадів і подальшим забрудненням зливових вод нафтопродуктами.

Найефективнішим заходом   утилізації брудного ганчір'я є спалювання в котельнях.

- Для збирання відпрацьованих нафтопродуктів і їх заміни на автомобілях застосовують спеціальне обладнання: пересувні ємності, возики і т. ін.

Найефективнішими є стаціонарні пости для заміни олив і промивання агрегатів із спеціальними пристроями, які надають можливості механізувати процес зливання спрацьованих олив і промивних рідин. З метою забезпечення якісного збирання спрацьованих олив і промивних рідин на АТП мають бути обладнані пункти збору. Розміщують їх при складах паливно-мастильних матеріалів або на постах заміни мастил і промивки агрегатів.

Зібрані за групами нафтопродукти мають бути направлені на підприємства, які спеціалізуються на збиранні нафтопродуктів та їх подальшій переробці.

- До стічних вод відносяться води, які в процесі використання забруднюються різними компонентами. Це води, що використовуються в миючих установках для зовнішнього миття окремих агрегатів, а також дощові води, які забруднюються різними компонентами з території автопідприємства. Тому в загальному випадку стічні води в своєму складі мають нафтопродукти, поверхнево-активні речовини миючих засобів,  залишки фарби і розчинників, а також пісок, глину і інші тверді частинки. Природно, що без відповідного очищення стічні води не можуть направлятись в водойми чи каналізацію та використовуватись в оборотному водопостачанні. Такі води мають відповідати певним санітарно-технічним вимогам, до яких відносяться:

 •  гранично допустима концентрація (ГДК) нафтопродуктів має становити 25 мг/л;
 •  біохімічна потреба в кисні (БПК), тобто масова концентрація кисню, необхідна для окислення органічних речовин в стічних водах аеробними бактеріями при 20°С не повинна перевищувати 50 мг/л;
 •  хімічна потреба в кисні (ХПК), тобто масова концентрація кисню, необхідна для повного окислення забруднень не повинна перевищувати БПК більш як в 1,5 рази;
 •  водневий показник кислотності та лужності рН повинен знаходитись в межах 6,6…8,5;
 •  загальна концентрація солей в стічних водах не повинна перевищувати 10 г/л;
 •  гранично допустимі концентрації синтетичних поверхнево-активних речовин 20 мг/л.

Для забезпечення таких вимог стічні води автопідприємства проходять очищення на очисних спорудах. Основним в цьому процесі є очищення води, що використовувалась для мийки агрегатів. Як правило, процес очищення включає етапи очищення води від піску, глини і інших твердих частинок, очищення води від нафтопродуктів та утилізацію видалених забруднень.

ПД 5.05050204.ХХХ.01.04

4  КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

4.1  Призначення, будова і робота пристрою

Пристрій являє собою гідравлічні кліщі, і призначений для заклепування рам автомобілів.

Рисунок 4.1 – Гідравлічні кліщі для заклепування рам.

Пристрій складається:

1. Гідро циліндр.

2. Палець.

3. Вухо.

4. Руків’я.

5. Вухо.

6. Фасонна частина.

7. Руків’я.

8. Палець.

9. Скоба.

10. Заклепки.

11. Вухо.

Робота пристрою:

Встановлюємо фасонні частини між руків’я.Далі між фасонними частинами встановлюється заготовка в отвір якої вставлена заклепка. Після цього подаємо рідину в гідроциліндр, який за допомогою пальців кріпиться до вух, які в свою чергу кріпляться заклепками до верхнього і нижнього руків’я. Тиск в гідро циліндрі зростає тиснучи через пальці і вуха на руків’я.

Руків’я розходяться передаючи зусилля на фасонні частин, які формують із заготовки заклепку

 1.  Розрахунок деталей пристосування на міцність

Вихідні дані:

1. Сила F =70∙10

2. Кут α= 75

Визначаємо силі, що діють на заклепки:

Розраховуємо зусилля на балці 1.в точці А

Рисунок 4.2. Схема балки 1.

            (4.1)

,                          (4.2)

         Де:    AB і BC   – відстані між точками;

      Fсила з якою гідравлічний поршень діє на балку.

     

Н

Розраховуємо зусилля на балці 2. в точках D і E:

  Рисунок 4.3. Схема балки 2.

                          (4.3)

  Н

                                                                                       (4.4)

    Н            

Знаходимо зусилля в точках K і L:

          (4.5)

           (4.4)

Н

            (4.5)

                        (4.6)

Н

4.3  Розрахунок заклепок на зріз

  МПа,         (4.5)

де Fсила, що діє на точку.

        - 3,14.

dдіаметр заклепок.

і – кількість площин зрізу.

Па.

Па.

Па.

Па.

ПД 5.05050204.ХХХ.01.05

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

5.1 Розрахунок вартості основних фондів

Для того, щоб визначити економічну ефективність проектуємого підприємства необхідно порівняти витрати на проектоване підприємство капіталовкладень та прибуток, який отримує це підприємство за виконані роботи.

Для визначення витрат на проектуєме підприємство (капіталовкладення) потрібно підрахувати вартість основних фондів підприємства  до складу яких входять:

- будівлі та споруди, або вартість автомобіля;

- силове та виробниче обладнання;

- передавальні пристрої;

- транспортні засоби;

- інструменти та обладнання

Вказані   основні   засоби  визначаються  в  технічній  частині  проекту.  Вартість основних   засобів  визначається  на  основі  прейскуранта  цін  з  додаванням   10 % вартості на монтаж та перевезення.

Визначаємо вартість основних засобів:

- вартість  будови  розраховується,  виходячи  за формулою:

 Вбуд = F · G, грн.,            (5.1)

де   G – вартість 1м2;

       F  – площа  будови.

 Вбуд = 84 · 4500=378000 грн.

Вартість виробничого обладнання та його монтаж складає 65-80%;

силового обладнання 12%;

передаточних пристроїв  6%;

вантажно-підйомних засобів  12%;

вартість інструмента та інвентарю 4-6% від вартості будівлі.

Результати заносять в таблицю.

Таблиця 5.1 – Вартість основних фондів

Назва групи основних фондів

Вартість

1

2

Будови та споруди

Виробниче обладнання

Силове обладнання

Передаточні пристрої

Вантажно - підйомні пристрої

Інструменти та інвентар

378000

264600

45360

22680

45360

15120

Всього

771120

5.2 Розрахунок заробітної плати основних робочих підприємства

Загальний фонд заробітної плати виробничих робочих включає в себе основну зарплату, додаткову зарплату з нарахуванням пов’язаним з витратами за соціальне страхування робочих.

Ззаг = Зосн + Здод + Нзп грн.,    (5.2)

де  Зосн – основна зарплата;

     Здод – додаткова зарплата;

     Нзп – нарахування на заробітну плату;

                                  Ззаг = 191908 + 266822 + 458730 = 917460 грн.

До складу основної заробітної плати входять всі види розрахунків за фактично відпрацьований час, заробітна плата за роботу в нічний час, доплата за сумісництво в роботі, доплата за керівництво бригадою.

Основною для розрахунків служать:

 1.  Трудоємкість виробничої програми;
 2.  Прийнята форма оплати праці;
 3.  Тарифні ставки і тарифні коефіцієнти.

Основна заробітна плата знаходиться по формулі:

Зосн = Зпр грн.,       (5.3)

Зосн = 36007 грн.

Пряма заробітна плата знаходиться по формулі:

Зпр = Тзаг · Ч · Кср.т. грн.,     (5.3)

де Тзаг – трудоємкість робіт по ТО і Р;

    Ч – часова тарифна ставка першого розряду;

    Kсрт – середній тарифний коефіцієнт.

                                                  Зпр = 3362 · 7 · 1,53=36007 грн.

Додаткова зарплата

Додаткова заробітна плата знаходиться по формулі:

Здод = Пр + Дн.ч. + Дбр + Дс.пр зоб.,грн.   (5.4)

де  Пр – преміальна надбавка;

    Днч – доплата за роботу в нічний час;

    Дбр – доплата за керівництво бригадою;

    Дс.пр – доплата за сумісництво професій

    Дзоб  – державні обов’язки і відпустка.

Преміальна надбавка:

Пр = Зпр. · (до 90%)  грн.     (5.5)

Пр = 36007 · 0,6=21604 грн.

Розмір доплати за роботу в нічний час визначається по формулі:

Дн.ч. = Nрн. · Rн · К ср.т. · Ч · , грн.,   (5.6)

  Дн.ч = 4· 6·1.53· 6·  = 32130

де Nрн – кількість робочих працюючих в нічну зміну;

    Rн – кількість годин праці в нічний час;

    Ксрт – середній тарифний коефіцієнт;

    Ч – часова тарифна ставка першого розряду;

    Fдр – дійсний фонд робочого часу;

    tзм – тривалість зміни.

Оскільки зона ТО і ПР працює в одну зміну доплата за роботу в нічний час не визначається.

  Розмір доплати за керівництво бригадою:

Дбр = , грн.,    (5.7)

де Чб –  часова тарифна ставка бригадира;

    Fдр – дійсний фонд робочого часу бригадира;

    Nб – кількість бригадирів;

    10…15% – відсоток  доплати за керівництво бригадою.

    Дбр =  грн.,

Розмір доплати за сумісництво професій:

Дс.пр = Зпр. · (20%-40%), грн.;    (5.8)

          Дс.пр = 191908 · 0,4=76763 грн..

Державні зобов’язання і відпустка:

Спочатку знаходиться відсоток державних зобов’язань від основної зарплати по формулі:

% Дзоб. = ,    (5.9)

де  До – тривалість відпустки, в днях;

    Дк – кількість календарних днів за рік;

    Дп – кількість святкових днів;

    Дв – кількість вихідних днів.

% Дзоб. = .

Знаючи відсоток державних зобов’язань зарплати від основної  знаходиться  зарплата:

Дзоб =  грн.,     (5.10)

 

Дзоб =  грн.,

Отже додаткова зарплата становить:

Здод = 153526 + 32130 + 2100 + 76763+ 23029=266822 грн.

Нарахування на заробітну плату зв’язані з витратами на соціальне страхування робочих.

Відрахування на соціальне страхування входять до складу собівартості ремонтуємої продукції і визначаються до встановленим нормативам у відсотковому відношенні від загального фонду зарплати.

Нз.п. = 0, 37 (Зосн. +  Здод.),грн.,    (5.11)

де Зосн – основна зарплата;

    Здод – додаткова зарплата.

Нз.п. = 0,37 (191908 + 266822) = 458730 грн..

5.3 Витрати на запасні частини і матеріали

Річні витрати на основні і допоміжні матеріали і запчастини визначаються виходячи із норми витрат на одиницю продукції і програми цеха (дільниці) по ремонту будівельних машин.

Норма витрат по ТО і Р приймається у відсотковому відношенні з цінами по КР машин

Таблиця 5.2 – Витрати на запасні частини

Назва машин

К-ть,

шт

Ціна КР машини грн.

Основні матер.(7% від ЦКР)грн.

Ндм (8% від осн.), грн.

Нзч (12% від КР), грн.

Загальна варт. грн.

1

2

3

4

5

6

7

Бульдолер ДЗ-42М

6

88200

6174

494

10584

103512

Бульдозер

Б-10М.0100

6

102200

7154

572

12264

119940

Бульдозер

ДЭТ-250М2Б1Р1

6

386400

27048

2164

46368

453480

Автогрейдер ДЗ-122А

3

92400

6468

517

11088

54219

Автогрейдер ДЗ-298

3

126000

8820

706

15120

73938

Автогрейдер

Kamatsu GD511A

3

67200

4704

376

8064

39432

Скрепер МоАЗ 60148

2

147000

10290

823

17640

57506

Скрепер ДЗ-87-1А

2

89600

6272

502

10752

35052

Скрепер СП-172

2

184800

12936

1035

22176

72294

Екскаватор

АТЕК-761

3

164500

11515

921

19740

96528

Екскаватор КиТ-26

3

164500

11515

921

19740

96528

Екскаватор ЭО-33211

3

115500

8085

647

13860

67776

Автомобіль КрАЗ-7133С4

4

330000

23100

1848

39600

258192


 
Продовження таблиці 5.2

Автомобіль МАЗ-551505

4

357240

25007

2001

42869

279508

Автомобіль КамАЗ-65115

5

324696

22729

1818

38964

317555

Всього

2076660

Трудоємкість дільниці становить 15% , отже витрати на запасні частини і матеріали становлять певний відсоток від загальної кількості витрат.

Взпчм = ∑В · %            (5.12)

Взпчм = 2076660 · 0,15 = 311499 грн..

% - відсоток, що припадає на агрегатну дільницю

Приймаємо: 15

5.4 Цехові накладні витрати

До цехових накладних витрат відносяться витрати пов’язані з діяльністю проектуємого підприємства по ТО і Р буд. машин.

Витрати приймаються по статтям :

а) утримання цехового персоналу;   б) витрати на охорону праці та ТБ;

в) витрати на текучий ремонт будівель та обладнання;

г) компенсація зносу малоцінних та швидкозношуваних інструментів та приладі;

д) амортизація основних фондів;   е) витрати на раціоналізацію і винахідництво;

є) витрати на воду для технологічних потреб;

ж) витрати на утримання обладнання;

з) витрати на утримання будівель та споруд:

Накладні витрати приймаються 250% від основної зарплати.

Всі дані заносяться в кошторис витрат на виробництво.

Таблиця 5.3 – Кошторис витрат на виробництво

Назва статей

Сума витрат, грн.

Прямі витрати:

Основна заробітна плата виробничих робочих підприємства

Допоміжна зарплата

Відрахування на соціальне страхування

Вартість основних та допоміжних матеріалів і запчастин

191907

266822

458730

311499

Всього прямих витрат

1228959

Накладні витрати

479767

Цехова собівартість

1708726

5.5 Розрахунок оборотних засобів підприємства

 Необхідність в оборотних засобах підприємства визначається в співвідношенні з кошторисом витрат на виробництво і встановлених норм запасу в днях для кожної з групи матеріальних цінностей, які входять до складу оборотних засобів проектуємих підприємств.

Витрати на малоцінні матеріали приймаються 150-250 грн. на людину.

Витрати на охорону праці і ТБ складають 4-6% від Зосн.

Розрахунок ведеться по формулі:

Н = В · Д, грн.,      (5.13)

                               

де  Н – норматив обортних запасів;

     В – витрати за день;

     Д – дні запасу.

Основні, допоміжні матеріали та запчастини:

Н = 853 · 20 = 17060 грн

Дані заносяться в таблицю

Таблиця 5.4 – Розрахунок оборотних засобів підприємства

Назва матеріальних

цінностей

Річні

витрати, грн.

Одноденні

витрати, грн..

Дні запасу

Норматив оборотних засобів, грн..

Основні, допоміжні ма-теріали та запчастини

311499

853

20

17060

Витрати по ОП і ТБ

11514

-

-

11514

Малоцінні та швидко-зношувані матеріали

2250

-

-

2250

Всього

30824

5.6 Розрахунок доходу підприємства

Оптову ціну ТО і Р визначають із трудоємкості ТО і Р від трудоємкості капітального ремонту:

 1.  визначається питома вага трудоємкості ТО і Р від трудоємкості капітального ремонту:

ПТ = ,      (5.14)

де ПТ – питома трудоємкість ТО і Р від трудоємкості капітального ремонту у відсотках;

   ТТО і Р – трудоємкість одного ТО-1; ТО-2; СО; ПР;

   ТКР – трудоємкість капітального ремонту.

Бульдозер ДЗ-42М, ТО-1                 ПТ = ,

 1.  за знайденим відсотком визначають оптову ціну ТО і Р від ціни капітального ремонту:

ЦТО і Р = ,      (5.15)

де ЦКР – оптова ціна капітального ремонту;

    ПТ – питома вага одного ТО і Р від трудомісткості капітального ремонту.

Бульдозер ДЗ-42М, ТО-1              ЦТО і Р = , грн..

Вартість річного випуску продукції визначають по формулі:

Ц = ЦТО і Р · N, грн.,     (5.16)

де  ЦТО і Р – оптова ціна одиниці продукції;

      N – річна програма ТО і В в шт.

Бульдозер ДЗ-42М, ТО-1              Ц = 529 · 253 = 133837 грн..

Отримані підрахунки заносяться в таблицю.

Таблиця 5.5 – Визначення доходу підприємства

Марка машини

Види ТО і Р

Т од., люд.год

Річна к-ть КР, шт

Оптова ціна КР, грн

Питома вага ТО і Р в %

Оптова ціна

один

загал

1

2

3

4

5

6

7

8

Бульдозер ДЗ-42М

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

4

10

25

368

253

48

12

13

88200

0,6

1,5

3,9

57,1

529

1323

34398

50362

133837

63504

412776

654706

Бульдозер Б10М.0100

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

5

16

38

441

259

49

12

14

102200

0,6

2,1

5,2

60,4

613

2146

5314

61729

158767

105154

63768

864206

Бульдозер ДЭТ-250М2Б1Р1

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

8

25

53

966

259

49

12

14

386400

0,2

0,9

1,9

35

773

3478

7342

135240

200207

170422

88104

1893360

Автогрейдер

ДЗ-122А

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

8

22

48

341

212

40

6

11

92400

1,2

3,3

7,2

51,6

1109

3049

6653

47678

235108

121960

39918

524458

Автогрейдер

ДЗ-298

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

11

26

53

420

211

40

6

12

126000

1,2

2,8

5,8

46,6

1512

3528

7308

58716

319032

141120

43848

704592

Автогрейдер

Kamatsu GD511A

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

6

18

45

285

312

59

6

17

67200

1,2

3,7

9,3

59,3

806

2486

6250

39850

251472

146674

37500

677450

Скрепер МоАЗ-60148

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

7

26

11

378

84

16

4

4

147000

0,6

2,4

1

6

882

3528

1470

52920

74088

56448

5880

211680

Скрепер ДЗ-87-1А

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

6

17

8

305

86

16

4

5

89600

0,9

2,6

1,2

47,6

806

2330

1075

42650

69316

37280

4300

213250

Скрепер СП-172

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

7

19

42

635

88

17

4

5

184800

0,5

1,4

3,1

48,1

924

2587

5729

88889

81312

43979

22916

444445

Екскаватор АТЕК-761

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

4

14

29

588

164

31

6

9

164500

0,3

1,1

2,4

50

494

1710

3948

82250

81016

56110

23688

740250

Таблиця 5.5 – Продовження

1

2

3

4

5

6

7

8

Екскаватор КиТ-26

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

4

14

29

588

168

32

6

9

164500

0,3

1,1

2,4

50

494

1810

3948

82250

82992

57920

23688

740250

Екскаватор ЄО-33211

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

3,2

8

27

473

157

30

6

9

115500

0,3

0,9

3,2

57

347

1040

3696

65835

54479

31200

22176

592515

Автомобіль КрАЗ-7133С4

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

5

20

3

1056

110

19

8

-

330000

0,2

0,8

0,1

44,8

660

2640

330

147840

72600

50160

2640

-

Автомобіль МАЗ-551605

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

6

15

4

239

39

10

8

-

357240

0,2

0,5

0,1

9,3

714

1786

357

33223

27846

17860

2856

-

Автомобіль КамАЗ-65115

ТО-1

ТО-2

СО

ПР

3

11

2

708

83

21

10

-

324696

0,1

0,4

0,1

30,5

325

1299

325

99032

26975

27279

3250

-

Всього

11959167

На дільницю припадає 15% доходу від загального доходу підприємства.

грн..

5.7 Розрахунок техніко-економічних показників

Застосування проекту буде економічно вигідним в тому разі, якщо визначена величина строку окупності буде меншою чи дорівнюватиме нормативному строку, на протязі якого витрати будуть повернуті за рахунок економії в результаті впровадження проекту:

Тр ≤ Тн       (5.17)

 

Загльний прибуток від впровадження проекту визначається по формулі, грн.,

Пзаг. = Ц – С,       (5.18)

де Пзаг. –  загальний прибуток підприємства;

    Ц – вартість ТО і Р в оптових цінах;

    С – повна собівартість ТО і Р, береться за даними з кошторису затрат на виробництво.

Пзаг. = 1793875 – 1708726=85149 грн..

Рентабельність проектованого підприємства дорівнює:

Рзаг =      (5.19)

де Восн.ф – вартість основних фондів

    Пзаг. – прибуток підприємства

    Воб.ф – вартість оборотних фондів

 

Рзаг =

Строк окупності підприємства, років:

Тріч = ;      (5.20)

де Восн.ф – вартість основних фондів

    Пзаг. – прибуток підприємства

Тріч =  років.

Виробіток на одного робочого, год:

Впл = ;      (5.21)

де Nр – кількість основних робітників

Впл = год.

Процент зростання продуктивності праці:

%В = ,     (5.22)

Впл – виробіток на одного робочого;

Фпідпр – дійсний фонд робочого часу аналогічного   підприємства.

%В = .

Середня зарплата (місячна) основних виробничих робочих, грн.:

Зср = ;     (5.23)

Зср = грн..

Відсоток росту середньої заплати:

% Зср = ,     (5.24)

де:

Зпл – запланована середня заробітна плата;

Зф – заробітна плата за минулий рік аналогічного підприємства.

% Зср = ,

Зростання заробітної плати менший за відсоток приросту проценту продуктивності праці.

%В > % Зср.      (5.25)

16% > 12%

По отриманих результатах ріст продуктивності праці випереджає ріст заробітної плати, що відповідає економічним законам виробництва.

ПД 5.05050204.ХХХ.01.00

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1.  Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту, П: 2010 р.
 2.  Методичні рекомендації по організації технічного обслуговування будівельних машин. –П., 2001р.
 3.  Нормативи періодичності та тривалості технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. ДБН В.2.8 – 3 – 95 С.9
 4.  Н.А. Беспалов Дорожно –строительные машины и оборудование. Справочник. Киев, Будівельник, 1980.
 5.  Краткий автомобильный справочник. Москва, Транспорт, 1984.
 6.  А.П. Смелов. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин –М: Колос, 1984.
 7.  Зеленков Г.И. Проектирование производственных отделений авторемонтных предприятий –М: Транспорт, 1975.
 8.  Д.В. Мельников Охрана труда и окружающей среды. -М.: Центроргтруд концерна Росавтодор, 1991.
 9.  Верещак И.П. Справочник инженера. М. Высшая школа. 1975.
 10.  Н.Г. Куклин , Г.С. Куклина. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1987р.
 11.  Методичні рекомендації до виконання економічних розрахунків. П.: 2000 р. 
 12.    СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
 13.    ДСН 3.3.6.042-99 «Обшие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
 14.    «Справочник техника-конструктора» Я.А. Самохвалов, М.Я. Левицький

Киев 1978.

 

PAGE  5


EMBED Equation.3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21384. Приемное устройство обнаружения 116.44 KB
  1 кГц; режим АВТОМАТ. 10 кГц. Технические характеристики Разрешающая способность прибора: в режиме ПОНОРАМА: 1МГц в поддиапазоне 300 кГц в секторе; в полосе анализа 250 кГц 8 кГц; в полосе анализа 1 МГц 30 кГц; в полосе анализа 50 кГц 3 кГц. Время анализа: в пределах поддиапазона 1 сек; в пределах сектора 03 сек; в полосах обзора 1 МГц 250 кГц 50 кГц 30 мс.
21385. Приемное устройство обнаружения. Приемник дискретный АШ404 57 KB
  Приемное устройство обнаружения предназначено для автоматической настройки на заданную частоту определения вида модуляции и спектрального анализа сигнала. Прибор АШ 404 предназначен для автоматической настройки на разведанную частоту ее усиления и уточнения определения вида модуляции принимаемого сигнала и формирования усиленной 1ПЧ необходимой для работы анализатора спектра. Прибор позволяет автоматически определять вид модуляции принимаемого сигнала. Блок приемного устройства производит селекцию усиление принимаемого сигнала и его...
21386. Передающее устройство ВГ-020 37.25 KB
  Диапазон частот передатчика 100 400 МГц. Мощность на выходе передатчика не менее 1000 Вт. Время перестройки передатчика на любую частоту 2 мс. Потребляемая мощность передатчика не более 16 кВт без системы охлаждения.
21387. Система электропитания станции. Меры безопасности при работе на станции помех 58.25 KB
  Устройство и принцип работы АСП Р 934У Занятие №6Система электропитания станции. Меры безопасности при работе на станции помех Вопрос№1 Назначение технические характеристики состав устройство и принцип работы системы электропитания. Система электропитания станции предназначена для обеспечения питанием аппаратуры изделия защиты цепей питания от коротких замыканий и перегрузок коммутации цепей а также защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Технические характеристики Система электропитания обеспечивает...
21388. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 23.75 KB
  наиболее крупные структурные подразделения отдельной отрасли права Это совокупность ГП норм регулирующих отношения собственности Содержание этих норм направленных на регулирование отношений собственности все цело определяются специфическими особенностями Частные имущественные отношения собственности отличаются от других ЧИО ПОНЯТИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ Собственность как экономическая категория Большинство экономистов и юристов давно поняли что собственность это не вещь и не отношение к вещи а это отношения которые складываются между...
21389. Другие вещные права 21.76 KB
  Вещное право предоставляет управмочнному лицу юр возможность удовлетворять свои потребости за счёт непосредственного взаимодейтсвия с вещью. Вещное право это право не на какуюто вещь право на поведение других. Для удовлетворения потребностей человек нуждается в вещах но зачем ему право если у него есть вещь а это объясняется следующим что удовлетворенияе потребностей в обещстве и любое вещное право и нужно чтобы обеспечить такое повдееие со строны окружающ с при котором можно было бы бесперпятсвенно удовлторять свои потребности за...
21390. ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЕЩНЫХ И ДРУГИХ ПРАВ 23.58 KB
  право собственности т. такой критерий не работает Мы опираемся на критерий воли собственника ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ Производство изготовление создание вещей: статья 218 ГК: лицо создавшее вещь для себя с соблюдением требования закона становится собственником этой вещи при этом для движимой вещи право собственности в момент ее создания а для недвижимости статья 219 ГК: право собственности на здания сооружения и другое вновь созданное имущество подлежащее гос регистрации возникает с момента такой регистрации Спецификация: изготовление...
21391. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 26.5 KB
  надо выявить те свойства которые входят в предмет одной отрасли гражданского права Легальное определение статья 2 ГК РФ: перечень наиболее типычных общественных отношений входящих в ГП: отношения собственности обязательственные отношения результаты по поводу интеллектуальной деятельности; предмет ГП входят имущественные и личные неимущественные отношения основанные на равенстве автономии воли и имущественной самостоятельности их участников Определяются внешние признаки В научном определении включаются сущностные признаки т. все обществеенные...
21392. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 19.19 KB
  их применение все цело зависит от усмотрения участников ГО статья 617; императивных норм гораздо меньше один из недостатков что их еще достаточно много что явно не оправданно статья 807договор займа реальный договор Пункт 1 статья 9 субъекты ГП по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им субъективные права в плановой экономике не редко субъекты осуществляли свои права по указанию другихсвобода усмотрения при осуществлении ими своих субъективных прав не безгранична и существует статья 10 пределы осуществления гражданских прав...