95847

Определение основных размеров сопловой и рабочей решетки

Лекция

Энергетика

Лента надевается на шины лопаток, после чего шины расклепывают. Иногда дополнительно бандаж припаивают к лопаткам серебряным припоем. Однако большая перекрыша создает дополнительные концевые потери и перетечки.

Русский

2015-09-30

134 KB

0 чел.

Лекция 8. Определение основных размеров сопловой
и рабочей решетки

Размеры решеток определяются при тепловом расчете турбины. После разбивки теплоперепада по ступеням, выбора степени реакции устанавливаются параметры перед сопловой решеткой P0, t0, давлений в зазоре P1 и за ступенью P2. Известна скорость с0, значит известны параметры торможения , .

Находят . Если , надо выбрать решетку с суживающимися каналами. Даже и при  (если эта разница не большая, например,  для пара), то же можно принять суживающийся канал, допуская частичное расширение потока в косом срезе.

Заданы: M – массовый расход, d1 – средний диаметр ступени, угол α1 – направление потока за сопловой решеткой.

Для сопловой решетки с суживающимися каналами определяют только размеры выходного сечения.

При  для выходного сечения уравнение неразрывности:

,

где  – выходное сечение канала, нормальное к вектору ,

– коэффициент расхода ().

Частичная конденсация и переохлаждение пара увеличивает расход сжимаемой части потока.

Рис. 34.

для влажного пара.

С другой стороны

,

где  – число каналов,  – высота лопаток, s – ширина канала на выходе (в линии, сечении) .

Тогда уравнение неразрывности:

.

Но ,

где e – степень парциальности – часть длины окружности по среднему диаметру, занятая соплами (, не менее, часто e=1).

Значит:

.

Отсюда

.

Скорость

.

Задавшись степенью парциальности "e" находим "".

Если объемный пропуск небольшой, то ступень выполняется с парциальным подводом. Тогда задаются высотой , а подсчитывают "e".

Для регулирующих решеток с сопловым парораспределением  (), т.к. имеются распределительные стенки между группами лопаток.

1. Для определения расширяющихся каналов определяются минимальное и выходное сечение. Минимальные сечения определяют по условиям критического истечения, а выходное, с учетом угла конусности расширяющейся части .

2. Определение основных размеров рабочей решетки.

Также используется уравнение неразрывности. Для выходного сечения каналов рабочей решетки:

,

где  – коэффициент расхода.

По аналогии с соплами

.

Поэтому

, ,

.

3. Из треугольников скорости

,

.

Рис. 35.

4.  – входная высота рабочих лопаток;  несколько больше чем ;  (перекрыша),  мм.

В последних ступенях конденсационных турбин  мм.

Перекрыша устанавливается для того, чтобы избежать удара струи потока в бандажную ленту. Ленточный бандаж обеспечивает бóльшую жесткость и надежность лопаток. Лента надевается на шины лопаток, после чего шины расклепывают. Иногда дополнительно бандаж припаивают к лопаткам серебряным припоем. Однако большая перекрыша создает дополнительные концевые потери и перетечки.

Обычно  (выходная высота) несколько больше .

5. Если найдены размеры сопловой решетки и выбрана перекрыша, то  становится определенной, тогда находят угол .

.

где .

Если угол  оказывается неприемлемым, то его можно изменить, приняв другую степень реакции ρ.


μ1

0,97

0

8

12

16

перегретый
пар

(1-x)% влаж. пара

M

0,97

0

4

8

12

16

(1-x)%

0,93

ρ = 0

ρ = 0,3

ρ = 1 (сопла)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85374. Психокорекційна та профілактична робота з дітьми, які мають мовні порушення 34.15 KB
  У дітей з мовними порушеннями в порівнянні з віковою нормою спостерігається зниження пізнавальної діяльності та входять до її структури процесів: менший обсяг запамятовування і відтворення матеріалу нестійкість уваги швидка відволікання виснаженість психічних процесів зниження рівня узагальнення і осмислення дійсності; у них утруднена розгорнута звязна мова.
85375. Профілактика порушень слуху 39.23 KB
  Групи ризику дітей першого року життя по приглухуватості і глухоті: діти що народилися від багатоплідної вагітності; діти з масою тіла менше 15 кг; діти матері яких перенесли під час вагітності краснуху герпетичну інфекцію цитометоловірусну інфекцію; діти матері яких приймали під час вагітності ототоксичні препарати; діти що отримували в період новонародженості за вітальними свідченнями антибіотики ряду аміноглікозидів; діти слабочуючих або глухих батьків; діти з родовими травмами і внутрічерепним крововиливом. Ці діти...
85376. Предмет, завдання і методи логопедії та логопсихології 38.25 KB
  Найточнішим на сьогодні вважається таке визначення цієї науки: логопсихологія це галузь спеціальної психології в якій вивчається своєрідність психічного розвитку осіб з вадами мовлення первинного походження а також розробляються принципи і методи психокорекційної роботи з ними. Основною метою спеціального психологічного супроводу в системі освіти осіб з порушеннями мовлення є виявлення усунення і попередження дисбалансу між процесами навчання і розвитку цієї категорії та їх потенційними можливостями. З огляду на визначення логопсихології...
85377. Розвиток психіки глухої дитини. Розвиток словесно-логічного мислення і словесна пам’ять глухих дітей 38.39 KB
  Для першої I III класи характерний поширюється тип запамятовування тобто приріст відтвореного матеріалу від повторення до повторення. Для другої стадії IVVI класи характерний охоплює тип запамятовування при якому дитина розуміє і запамятовує загальний зміст тексту і ключові його слова а в подальшому поповнює його відсутніми елементами. Для третьої стадії розвитку словесної памяті VIIVIII класи характерно повне розуміння і запамятовування тексту. Часто спостерігається сплав осмисленого і механічного запамятовування: те що...
85378. Мониторинг воздействия на окружающую среду 67 KB
  Мониторинг воздействия на окружающую среду. Методы мониторинга воздействия на окружающую среду. Мониторинг воздействия на окружающую среду часть экологического мониторинга многоцелевая информационная система в задачи которой входит описание наблюдение оценка и прогноз источников воздействия на окружающую среду и отходов сбросы выбросы размещение и удаление отходов использование ресурсов и готовой продукции. Источник воздействия на окружающую среду ограниченная в пространстве область к которой могут быть отнесены все...
85379. Нормирование и лимитирование воздействия на окружающую среду 46.5 KB
  Нормативы воздействия на окружающую среду предельные характеристики источников воздействия на окружающую среду и условия размещения и удаления отходов соблюдение которых в любом случае не может привести к нарушению установленных критериев качества окружающей среды. Лимитирование воздействия на окружающую среду временное установление определенных характеристик источников воздействия на окружающую среду и отходов для соблюдения и контроля которых имеются необходимые возможности и средства. Лимиты воздействия на окружающую среду ...
85380. Распространение загрязняющих веществ 64 KB
  Если выбрасываемые в воздух примеси состоят из крупных частиц то распространяясь в атмосфере они под действием силы тяжести начинают спускаться с определенной постоянной скоростью в соответствии с законом Стокса. Естественно что почти все примеси в конечном итоге осаждаются на поверхности земли причем тяжелые осаждаются в основном под действием гравитационного поля а легкие в результате диффузионного процесса. Поскольку наиболее опасны для окружающей среды примеси газообразного вида типа окислов то именно таким легким соединениям...
85381. Нормирование качества воздуха, воды, почвы 67.5 KB
  Совершенно недопустимо сравнивать уровни загрязнения селитебной зоны с установленными ПДКрз а также говорить о ПДК в воздухе вообще не уточняя о каком нормативе идет речь. Уровень загрязнения атмосферы обычно описывается набором статических характеристик для ряда измеряемых вредных веществ. Для оценки степени загрязнения атмосферы средние максимальные концентрации веществ нормируются на величину средней максимальной концентрации для большого региона или на санитарногигиснический норматив ПДК. Нормированные характеристики загрязнения...
85382. Организация экоаналитического контроля 53 KB
  Контролируемые объекты и компоненты в экоаналитическом контроле Организация и обеспечение ЭАК требуют решения комплекса взаимосвязанных проблем которые образуют приведенную ниже единую систему: Нормативнотехническое обеспечение и правовая регламентация Контролируемые объекты и компоненты Методическое обеспечение Аппаратурное обеспечение Метрологическое обеспечение Обеспечение качества химической информации Кадровое обеспечение Нормативнотехническое обеспечение и правовая регламентация системы ЭАК С точки зрения природоохранительного...