95848

Профилирование и расчет турбинных решеток, их геометрические характеристики

Лекция

Энергетика

При заданном профиле с достаточно большими и решетку можно рассматривать как прямолинейную (канал имеет постоянную высоту) и плоскую (кривизна кольцевой образующей решетки отсутствует). Это существенные допущения задачи. В расчетах могут возникать задачи: При заданном профиле определить распределение давлений и скорость в канале.

Русский

2015-09-30

82 KB

0 чел.

Лекция 7. Профилирование и расчет турбинных решеток,
их геометрические характеристики

Турбинные решетки следует проектировать так, чтобы потери энергии в них были минимальными.

Для этого надо уметь правильно выбрать как форму лопаток, так и взаимное их расположение в турбинной решетке.

Рис. 33.

Геометрическая форма каналов определяется следующими основными величинами:

  1.  средний диаметр d;
  2.  высота лопаток l;
  3.  ширина решетки B;
  4.  хорда профиля b;
  5.  шаг решетки t – расстояние между двумя сходственными точками смежных профилей;
  6.  ширина канала в самом узком месте S;

* Средняя линия профиля – геометрическое место центров окружностей, вписанных в профиль.

** Вогнутость профиля "f" – наибольшая длина перпендикуляра, опущенного из точки средней линии профиля на его хорду.

*** Толщина профиля – его наибольший размер, перпендикулярный к хорде.

Если по высоте лопатки изменяется угол установки профиля – это закрученные лопатки.

  1.  угол установки профиля в решетке βу (редко применяется);
  2.  угол установки профиля лопаток сопловой решетки α0п и α1п;
  3.  угол установки профиля лопаток рабочей решетки β0п и β1п;

* Углы 8) и 9) обозначают углы наклона касательной к средней линии профиля соответственно на входе или выходе потока.

  1.  угол β1 не равен β1п; разность  называется углом атаки, если , то это безударный вход.

Часто пользуются безразмерными характеристиками: относительный шаг , относительная высота  и т.д.

При заданном профиле с достаточно большими  и  решетку можно рассматривать как прямолинейную (канал имеет постоянную высоту) и плоскую (кривизна кольцевой образующей решетки отсутствует). Это существенные допущения задачи.

В расчетах могут возникать задачи:

1) При заданном профиле определить распределение давлений и скорость в канале.

2) Определить формы профиля при заданных направлении потока и распределении давлений по профилю.

Практика турбостроения чаще всего опирается на результаты эксперимента, т.к. аналитические решения задачи обтекания кольцевой решетки с учетом действительной картины течения разработаны недостаточно. Экспериментально определяются и газодинамические характеристики решеток.

1) ,  – коэффициенты потерь кинетической энергии.

2) ,  – коэффициенты скорости.

3)  – коэффициенты расхода.


t

W1

f

β1

β1п

α0п

S

α1п

β2п

i

b

βу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.
68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.
68194. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 195 KB
  Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.
68195. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 312 KB
  Глибокі й різноспрямовані дослідження СДС привели до розробки й впровадження ряду нових методів хірургічного лікування зокрема реваскуляризуючих операцій використання різноманітних ранових покрить та аплікацій на ранову поверхню стовбурових клітин аутофібробластів й різноманітних факторів росту...
68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.
68199. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В ЯКОСТІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 389 KB
  Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного походження що має бути перспективною у складі препаратів для місцевого лікування ран у 2й та 3й фазах ранового процесу. Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її практичного...