95849

Анализ работы и принципы расчета турбинных решеток

Лекция

Энергетика

Геометрическая сумма двух составляющих Pu по направлению движения лопаток Pa – осевое усилие перпендикулярное движению лопаток. Усилие приводящее в движение диск с рабочими лопатками. Pa для аксиальных ступеней направлено параллельно оси турбины это осевое усилие.

Русский

2015-09-30

175 KB

0 чел.

Лекция 6. Анализ работы и принципы расчета
турбинных решеток

1. Преобразование энергии
в каналах рабочей решетки ступени

1. Пройдя зазор, поток поступает в межлопаточные каналы рабочей решетки. Здесь поток в общем случае дополнительно расширяется до P2.

Рис. 28.

,  (если пренебречь расхождениями изобар).

Степень реакции

, .

– активная ступень,

– активная ступень с небольшой степенью реакции,

(до 0,5÷0,6) – реактивная ступень.

2. Рабочие лопатки обладают окружной скоростью

,

где ω – угловая скорость, d – средний диаметр степени.

По отношению к рабочим лопаткам поток имеет скорость при входе в лопаточный канал W1 равную геометрической разности скоростей c1 и U.  – угол между векторами  и .

Рис. 29.

– угол между направлением движения лопаток  и относительной скоростью . Может быть и , и . В чисто активной ступени  (поток в рабочих лопатках не ускоряется, а потери есть), в реактивных ступенях  (значительное ускорение). c2 – геометрическая сумма.

3. Усилия на поток газа в рабочей решетке:

1) реактивное со стороны стенок канала;

2) под влиянием разности давлений P1P2.

Рис. 30.

P – равнодействующая этих усилий, тогда P – равно и противоположно P'.

(геометрическая сумма двух составляющих),

Pu – по направлению движения лопаток,

Pa – осевое усилие перпендикулярное движению лопаток.

За время  изменение количества движения равно импульсу реактивных сил  (от элементарной массы газа)

,

, , ,

.

Но  – секундный массовый расход газа, кг/сек.

,  – действительное усилие,  – реактивное усилие.

– усилие, приводящее в движение диск с рабочими лопатками.

M – кг/сек, с – м/сек, Pu – Н (ньютон).

Мощность, развиваемая потоком

.

4. Pa – для аксиальных ступеней направлено параллельно оси турбины, это осевое усилие.  – реактивное усилие.

Пусть F – площадь входа в лопаточный канал.

Изменение количества движения:

,

, , ,

, ,

, ,

.

, тогда

,

Рис. 32.


S

h

1

0

P0

t0

2

1

P2

h0

h01

h02

α1

u

u

u

c1

w1

c2

w2

β1

α2

β2

P

Pa

PU

S

h

P0

t0

h0

ρ = 0

ρ > 0

P2

hв.с

hл

hс

hiл

S

h

P0

t0

h0

P2

hв.с

hл

hс

hiл

P1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15046. Көне Рим әдебиеті 53 KB
  Көне Рим әдебиеті Б.д.д. ІІІ ғ. ортасында Жерорта теңізінің батыс жағалауында Италияда антикалық әдебиеттің екінші бөлігі – рим әдебиеті өркендей бастайды. Рим әдебиеті грек әдебиетімен байланысты болды. Рим әдебиеті грек әдебиетімен бірге дамыған бірақ о
15047. Көне Түркі поэзиясындағы дәстүр жалғастығы 64.5 KB
  ӘОЖ 820/574 КӨНЕ ТҮРКІ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ДӘСТҮР ЖАЛҒАСТЫҒЫ Э. Қ. Пертаева €œТараз€ институты Тараз қ. Дулат пен Абай творчествосының танымдық қоғамдық көркемдік мәнін толық ұғыну үшін әдебиетте о
15048. Көнеден жаңаға бет алған образ 55.5 KB
  ӘОЖ: 809.434.2. 058 КӨНЕДЕН ЖАҢАҒА БЕТ АЛҒАН ОБРАЗ Л. К. Омарқұлова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Бүгінгі таңда әйелдің қоғамдағы орны ойтаным шеңбері ұлғайып отырған шақта әйел тақырыбы қуатты арна ретінде осы ғасырдың аяғына таман жанжақты...
15049. Көрнекті қаламгер Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романы 42.5 KB
  Ш.МҰРТАЗАНЫҢ ҚЫЗЫЛ ЖЕБЕ РОМАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ ШЫНДЫҚ Ж.Ж.Нурбаева М.Қ.Ойтаева Керімбай атындағы №12 мектепресурстық орталығы Тараз қ. Әлемде әр халықтың ұлттың мақтанышына айналған перзенттері болады. Жүздеген жыл бірнеше ғасырлар өтсе де талантты бір тума ...
15050. Қазақ батырлары және көркем әдебиет 75.5 KB
  ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫ ЖӘНЕ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған ұлтының тұтастығын жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Яғни олар ұлттық тұлға болған.Осы ұлттық тұлға биігіне кі...
15051. Қазақ газетінде көтерілген мәселелер 48.5 KB
  Қазақ газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері. Қазақ – қоғамдық –саяси және әдеби газет 1913 жылы 2 ақпаннан бастап Орынборда аптасына бір рет 1915 жылы аптасына екі рет шығып тұрған. Тиражы –3000 кейбір мағлұматтарда 8000ға жеткен. Бірінші редакто
15052. Қазақ әдебиеті - жалпы шолу, энциклопедиялық мақала 62.94 KB
  Қазақ әдебиеті ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТI қазақ халқының ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани мәдени мұрасы сөз өнерiнiң асыл қазынасы. Қазақтың сөз өнерiнiң тегi әрiден түркi тiлдес тайпалардың өз алдына халық болып қалыптаспай тұрған кезiнен басталады. Халық фо
15053. Қазақ әдебиеті - тұлғаның рухани дамуының бастауы 62.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІТҰЛҒАНЫҢ РУХАНИ ДАМУЫНЫҢ БАСТАУЫ Ш. А.Өсерова А.Б.Бөгенбаева Жамбыл атындағы №5 орта мектеп Тараз қ. Әр халықтың тәлімтәрбиелік мұрасы ұлттық мәдениетінің маңызды белгісі болып табылады. Осы арқылы ол ұлттың ұлттық тәрбиесінің ере...