95849

Анализ работы и принципы расчета турбинных решеток

Лекция

Энергетика

Геометрическая сумма двух составляющих Pu по направлению движения лопаток Pa – осевое усилие перпендикулярное движению лопаток. Усилие приводящее в движение диск с рабочими лопатками. Pa для аксиальных ступеней направлено параллельно оси турбины это осевое усилие.

Русский

2015-09-30

175 KB

0 чел.

Лекция 6. Анализ работы и принципы расчета
турбинных решеток

1. Преобразование энергии
в каналах рабочей решетки ступени

1. Пройдя зазор, поток поступает в межлопаточные каналы рабочей решетки. Здесь поток в общем случае дополнительно расширяется до P2.

Рис. 28.

,  (если пренебречь расхождениями изобар).

Степень реакции

, .

– активная ступень,

– активная ступень с небольшой степенью реакции,

(до 0,5÷0,6) – реактивная ступень.

2. Рабочие лопатки обладают окружной скоростью

,

где ω – угловая скорость, d – средний диаметр степени.

По отношению к рабочим лопаткам поток имеет скорость при входе в лопаточный канал W1 равную геометрической разности скоростей c1 и U.  – угол между векторами  и .

Рис. 29.

– угол между направлением движения лопаток  и относительной скоростью . Может быть и , и . В чисто активной ступени  (поток в рабочих лопатках не ускоряется, а потери есть), в реактивных ступенях  (значительное ускорение). c2 – геометрическая сумма.

3. Усилия на поток газа в рабочей решетке:

1) реактивное со стороны стенок канала;

2) под влиянием разности давлений P1P2.

Рис. 30.

P – равнодействующая этих усилий, тогда P – равно и противоположно P'.

(геометрическая сумма двух составляющих),

Pu – по направлению движения лопаток,

Pa – осевое усилие перпендикулярное движению лопаток.

За время  изменение количества движения равно импульсу реактивных сил  (от элементарной массы газа)

,

, , ,

.

Но  – секундный массовый расход газа, кг/сек.

,  – действительное усилие,  – реактивное усилие.

– усилие, приводящее в движение диск с рабочими лопатками.

M – кг/сек, с – м/сек, Pu – Н (ньютон).

Мощность, развиваемая потоком

.

4. Pa – для аксиальных ступеней направлено параллельно оси турбины, это осевое усилие.  – реактивное усилие.

Пусть F – площадь входа в лопаточный канал.

Изменение количества движения:

,

, , ,

, ,

, ,

.

, тогда

,

Рис. 32.


S

h

1

0

P0

t0

2

1

P2

h0

h01

h02

α1

u

u

u

c1

w1

c2

w2

β1

α2

β2

P

Pa

PU

S

h

P0

t0

h0

ρ = 0

ρ > 0

P2

hв.с

hл

hс

hiл

S

h

P0

t0

h0

P2

hв.с

hл

hс

hiл

P1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.
68973. Сортування масивів 30.5 KB
  Стан об’єкту цілком і повністю визначається станом елементів масиву. Для роботи з об’єктом можна використовувати інтерфейс що містить наступний набір операцій: розміщення масиву динамічної пам’яті ініціалізація масиву проглядання вивід значень елементів масиву сортування масиву різними способами...
68974. Алфавіт, ідентифікатори, службові слова 103 KB
  До специфікаторів типів відносяться: chr символьний; double дійсний з подвійною точністю з плаваючою крапкою; enum перелічуваний тип перелік визначення цілочисельних констант для кожної з яких вводяться ім’я і значення; floаt дійсний з плаваючою крапкою; int цілий; long цілий збільшеної довжини...
68975. Ввід, вивід на консоль. Модифікатори 46 KB
  Достатньо часто для виводу інформації з ЕОМ в програмах використовується функція printf(). Вона переводить дані з внутрішнього коду в символьне уявлення і виводить отримані зображення символів результатів на екран дисплея. При цьому у програміста є можливість форматувати дані, тобто впливати на їх уявлення на екрані дисплея.
68976. Умовний оператор. Оператор вибору. Цикли 38 KB
  Виконання тіла оператора-перемикача switch починається з вибраного таким чином оператора і продовжується до кінця тіла або до тих пір, поки який-небудь оператор не передасть управління за межі тіла. Оператор, наступний за ключовим словом default, виконується, якщо жодна з...
68977. Одновимірні та багатовимірні масиви 30 KB
  Відповідно до синтаксису Сі в мові існують тільки одновимірні масиви, проте елементами одновимірного масиву, у свою чергу, можуть бути масиви. Тому двовимірний масив визначається як масив масивів. Таким чином, в прикладі визначений масив Z з 13 елементів-масивів, кожний з яких...
68978. Вказівники. Функції динамічного розподілу пам’яті 37 KB
  Кожна змінна в програмі - це об’єкт, який має ім’я і значення. За ім’ям можна звернутися до змінної і отримати (а потім, наприклад, надрукувати) її значення. Щоб отримати адресу в явному вигляді, в мові Сі застосовують унарну операцію. Вираз Е дозволяє отримати адресу ділянки пам’яті, виділеної на машинному рівні для змінної Е.