95850

Расширение пара в косом срезе суживающихся каналов сопловой решетки

Лекция

Энергетика

Расчетное выходное сечение суживающегося сопла это прямоугольник площадью где t шаг решетки угол между осью сопла и направлением движения рабочей лопатки l высота сопловой решетки. Если то и вектор скорости совпадает с направлением оси сопла. Симметрия потока относительно оси сопла нарушается.

Русский

2015-09-30

173.5 KB

2 чел.

Лекция 5. Расширение пара в косом срезе суживающихся каналов сопловой решетки

Рис. 25.

1. Расчетное выходное сечение суживающегося сопла – это прямоугольник площадью

,

где , t – шаг решетки,  – угол между осью сопла и направлением движения рабочей лопатки, l – высота сопловой решетки.

Значит

.

c1 – скорость в сечении F1,

P1 – скорость в сечении F1, P0 – скорость на входе в сопло.

2. Если , то  и вектор скорости  совпадает с направлением оси сопла.

Если , то в сечении  установится критическое давление , а дальнейшее расширение потока происходит внутри косого среза. Симметрия потока относительно оси сопла нарушается. F1 – это минимальное сечение сопла.

3. При этом в точке "А" давление должно внезапно повышаться от Pкр до P1 (здесь возникает возмущение потока). Весь поток отклоняется на угол δ от направления оси сопла. При этом общий угол между направлением потока и направлением движения рабочих лопаток составит .

Рис. 26.

4. Для выходного сечения F1 уравнение неразрывности

.

Для выходного сечения косого среза F

.

Из этих равенств:

,

 – формула Бэра.

Как найти угол "δ" отклонения потока в косом срезе?

Уравнение изоэнтропы:

, отсюда , или ,

, но .

Значит

, , .

Было

, т.е. .

Подставим  и  в формулу Бэри:

.

Отсюда можно найти угол "δ" при любых β и α1. Представим последнюю формулу в таком виде:

.

Отсюда видно, что с уменьшением β угол δ растет.

5. Распределительная способность косого среза.

Возникшее в точке "А" возмущение распространяется в движущемся потоке со скоростью звука "а".

В случае  наступает предельное понижение давления в косом срезе.

При этом , .

Значит , т.е. , .

, ,

, , , .

Рис. 27.

Опуская преобразования, получаем

, но .

Поэтому

.


P0

b

t

P1

1

α1

c1

P0

α1

P1

A

B

ось сопла

tsin(α1+δ)

δ

истечение
в пустоту

β = 0

βкр

α1

δкр

α1+ δкр


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83459. Міжнародна правосуб’єкгність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 32.68 KB
  Наприклад Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є організацією яку важко однозначно віднести як до одної так і до іншої групи. Складається вона з трьох складових: Міжнародного Комітету Червоного Хреста членами якого є фізичні особи громадяни Швейцарії; Ліги Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця членами яких є національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Національні товариства в кількості понад 120ти. Незважаючи на це держави співпрацюють з Міжнародним Рухом Червоного Хреста та...
83460. Міжнародна правосубєктність Євросоюзу 38.14 KB
  До підписання Лісабонських договорів про Євросоюз і функціонування Євросоюзу питання міжнародної правосубєктності ЄС не були врегульовані. Міжнародну правосубєктність мали тільки європейські співтовариства. Відповідні повноваження Європейського співтовариства були визначені в установчих документах та розвинуті практикою Суду
83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...
83462. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичної особи 37.01 KB
  В міжнародному праві почали формуватися норми з яких витікають права та обов’язки адресовані безпосередньо фізичним особам. Крім того прибічники визнання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи підкреслюють що проявом міжнародної суб’єктності останньої є не тільки володіння правами та обов’язками що витікають безпосередньо з міжнародного права але також судовий захист цих правяк і можливість виконання зобов’язань причому через міжнародні органи. Проте у вітчизняній доктрині міжнародного права заперечується визнання статусу...
83463. Поняття визнання в міжнародному праві 35.51 KB
  Таке визначення визнання вказує поперше на те що це є акт політичний який залежить від політичних інтересів держави що визнає та подруге це є акт правовий тобто такий що тягне за собою правові наслідки встановлення дипломатичних консульських відносинукладення договорів та ін. Інститут визнання відноситься відповідно дестинаторами визнання є до визнання державиуряду повсталої сторони нації що бореться за свою незалежність. В ширшому розумінні визнання відноситься до будьякої правової ситуації наприклад визнання...
83464. Теорії визнання 36.65 KB
  Згідно з конститутивною теорією визнання лише визнання породжує відповідні правові наслідки та надає відповідні правові консти туюючі правовстановлюючі якості дестинатору визнання: державі міжнародну правосуб’єктністьуряду здатність представляти державу у міжнародних відносинах. Відповідно без визнання держава не може вважатися суб’єктом міжнародного права. Серед недоліків конститутивної теорії визнання потрібно зазначити поперше відсутність визначеної кількості актів визнання необхідних для надання дестинатору зазначених...
83465. Види визнання 36.34 KB
  Визнання держави має місце у випадках появи нової незалежної держави революційних та інших соціальних перетворень територіальних змін об’єднання та розділу держав і т. Основним критерієм визнання держави є її незалежність та самостійність у реалізації ефективної та легітимної державної влади що означає законність її встановлення та підтримку з боку населення встановленого режиму. Визнання уряду означає визнання його здатності здійснювати ефективну державну владу в країні та представляти її на міжнародній арені.
83466. Визнання держав 34.95 KB
  В міжнародному праві існують дві теорії визнання держав конститутивна і декларативна. Конститутивна теорія: політичний акт визнання є попередньою умовою існування юридичних прав нової держави. Саме акт визнання іншими державами створює нову державу породжує і забезпечує її міжнародну правосуб’єктність. Визнання нової держави яка додержує умов державності має бути правовим обов’язком.
83467. Форми визнання 36.2 KB
  Найбільш поширеним є визнання dejure яке є офіційним повним та остаточним. Воно передбачає встановлення між суб’єктами міжнародного права міжнародних відносин у повному обсязі та супроводжується як правило заявою про офіційне визнання та встановленням дипломатичних відносин. Визнання деюре носить безумовний характер та як правило не може буди відкликане.