95853

Особенности расчета реактивной турбины

Лекция

Энергетика

Нерегулируемых ступеней в реактивной турбине гораздо меньше, чем в активной, т.к. в этих ступенях больше: В активных турбинах последние ступени реактивные, т.е. в реактивных турбинах dz примерно тот же, что и в активных. Значит диаметры ступеней в реактивных турбинах увеличиваются более резко.

Русский

2015-09-30

81 KB

1 чел.

ЛЕКЦИЯ 17.

1.Особенности расчета реактивной турбины

1. Много общего с активной: предварительное протекание процесса, расчет регенерации.

2. В расчетах первой нерегулируемой ступени минимальная допустимая высота лопатки несколько больше, чем в активной: , т.к. в реактивных потери от перетекания больше и при малых l могут сильно снизить КПД ступени.

3. Нерегулируемых ступеней в реактивной турбине гораздо меньше, чем в активной, т.к. в этих ступенях больше:

В активных турбинах последние ступени реактивные, т.е. в реактивных турбинах dz примерно тот же, что и в активных.

Значит диаметры ступеней в реактивных турбинах увеличиваются более резко. Это трудно выполнить конструктивно. Поэтому диаметры ступеней реактивных турбин часто увеличивают уступами, т.е. по проточной части имеется несколько групп ступеней с плавным изменением диаметров в пределах каждой группы. Каждая группа рассчитывается отдельно. Число ступеней для каждой группа определяется отдельно.

4. , следовательно, h0 для реактивных ступеней меньше и число ступеней больше, чем в активной турбине.

5. Расчет осевых усилий и размеров (диаметры) разгрузочного диска.

Эти усилия – десятки тонн.

,

где  – на рабочие лопатки;

– на уступы барабана.

6. ,

где d и l2 – диаметр и высота рабочей решетки для каждой ступени.

Для регулирующей ступени (двухвенечной)

,

где e – степень парциальности,

( – первый венец,  – второй венец).

Осевое усилие на рабочих лопатках:

.

7. Силы, действующие на ротор (барабан) в направлении расширения пара.

Если имеется коническая часть, то приближенно:

.

8. Нужен разгрузочный диск диаметром dр.

Рис. 56.

Условия равновесия сил, действующих на ротор.

,

,

.


d

активная

dм

dб

у

dу

dр

dм

dб

P2

P1

Pр>P2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67818. КІНЕМАТИКА ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 154.5 KB
  Кожне тіло щовільно рухається в просторі має ортогональну систему координат і 6 степенів вільності свободи можливість руху вздовж кожної з осей і обертання навколо них. Проте як видно з рисунку вся сукупність переміщень кінематичних ланок руки людини зводиться до транспортних переносних рухів...
67819. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ 135 KB
  Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних...
67820. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР 82.5 KB
  Приблизна вартість промислових запасів основних видів корисних копалин дорівнює більше 15 трлн. Всі мінеральносировинні ресурси України сконцентровані в: родовищах корисних копалин нагромадженнях мінеральних речовин в надрах на поверхні землі в джерелах вод та газів на дні водоймищ які за кількістю якістю...
67821. ПРИВОДИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 142 KB
  Крім того тип приводу визначає і можливості системи керування або ступінь інтелектуальності робота. Для виконання загальної конкретної технологічної операції необхідне групове керування виконавчими двигунами приводу тобото з погляду керування привід робота розглядається як система.
67822. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД 91 KB
  В Україні розроблено законодавство, яке регулює правову охорону та режим використання водних об’єктів України та покликане сприяти формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню...
67823. УНІФІКОВАНІ ВУЗЛИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 1.18 MB
  В двох перших модулях можна виділити такі функціонально-конструктивні елементи: приводи; механізми перетворення і передачі руху; направляючі опори для лінійних і поворотних перміщень виконавчих органів; демпферуючі гальмівні пристрої; інформаційні давачі...
67824. Дополнительные возможности версии языка Object Pascal for Delphi 229.5 KB
  Начиная с версии Delphi 4, была реализована концепция перегрузки функций (overloading), которая позволяет иметь несколько различных функций или процедур с одинаковым именем, но с разными списками параметров. Такие процедуры и функции должны быть описаны с применением директивы overload...
67825. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 92.5 KB
  Одним із основних життєво-важливих елементів навколишнього природного середовища є атмосферне повітря. Значення атмосферного повітря полягає в тому, що воно є основою для забезпечення життєдіяльності біологічних організмів, в тому числі людей, служить захистом...
67826. УНІФІКОВАНІ ВУЗЛИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) 1.04 MB
  Мальтійські механізми використовують для повороту ПР, коли необхідно здійснити преривистий рух робочого органу, тобто рух в одному напрямку з періодичними зупинками. Вони отримали розповсюдження в зв’язку з їх конструктивною простотою, простотою виготовлення і експлуатації.