95853

Особенности расчета реактивной турбины

Лекция

Энергетика

Нерегулируемых ступеней в реактивной турбине гораздо меньше, чем в активной, т.к. в этих ступенях больше: В активных турбинах последние ступени реактивные, т.е. в реактивных турбинах dz примерно тот же, что и в активных. Значит диаметры ступеней в реактивных турбинах увеличиваются более резко.

Русский

2015-09-30

81 KB

0 чел.

ЛЕКЦИЯ 17.

1.Особенности расчета реактивной турбины

1. Много общего с активной: предварительное протекание процесса, расчет регенерации.

2. В расчетах первой нерегулируемой ступени минимальная допустимая высота лопатки несколько больше, чем в активной: , т.к. в реактивных потери от перетекания больше и при малых l могут сильно снизить КПД ступени.

3. Нерегулируемых ступеней в реактивной турбине гораздо меньше, чем в активной, т.к. в этих ступенях больше:

В активных турбинах последние ступени реактивные, т.е. в реактивных турбинах dz примерно тот же, что и в активных.

Значит диаметры ступеней в реактивных турбинах увеличиваются более резко. Это трудно выполнить конструктивно. Поэтому диаметры ступеней реактивных турбин часто увеличивают уступами, т.е. по проточной части имеется несколько групп ступеней с плавным изменением диаметров в пределах каждой группы. Каждая группа рассчитывается отдельно. Число ступеней для каждой группа определяется отдельно.

4. , следовательно, h0 для реактивных ступеней меньше и число ступеней больше, чем в активной турбине.

5. Расчет осевых усилий и размеров (диаметры) разгрузочного диска.

Эти усилия – десятки тонн.

,

где  – на рабочие лопатки;

– на уступы барабана.

6. ,

где d и l2 – диаметр и высота рабочей решетки для каждой ступени.

Для регулирующей ступени (двухвенечной)

,

где e – степень парциальности,

( – первый венец,  – второй венец).

Осевое усилие на рабочих лопатках:

.

7. Силы, действующие на ротор (барабан) в направлении расширения пара.

Если имеется коническая часть, то приближенно:

.

8. Нужен разгрузочный диск диаметром dр.

Рис. 56.

Условия равновесия сил, действующих на ротор.

,

,

.


d

активная

dм

dб

у

dу

dр

dм

dб

P2

P1

Pр>P2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64898. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В СОЦІОДІАГНОСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 161.5 KB
  У сучасній науковій літературі наявний дефіцит рефлексії засобів діагностики ментального профілю соціальної системи їх структурації моделювання методологічних прийомів і технік які б чітко й конкретно констатували проблеми соціуму...
64899. Морфологія, тонка структура і властивості голчастого фериту при зміцнюванні будівельних сталей 5.41 MB
  Це стосується в першу чергу сталей які використовуються в будівельній індустрії і найбільш перспективні для успішної конкуренції з зарубіжними виробниками не тільки на внутрішньому але і на зовнішньому ринку. Такий напрямок розвитку співпадає також із загальносвітовою тенденцією спрямованою на підвищення рівня міцності...
64900. ТОНКІ ПЛІВКИ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ, ЛЕГОВАНІ ЄВРОПІЄМ ТА ІТРІЄМ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ 410.5 KB
  Останнім часом в оптоелектроніці намітився перехід до тонкоплівкових технологій через їх простоту та відносно низьку вартість. Найбільш перспективним матеріалом, як і в об’ємному виконанні, залишається кремній, завдяки дешевій та добре відпрацьованій інтегральній технології.
64901. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у державах Європейського Союзу та їх визнання в Україні 403.3 KB
  Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України. Пріоритетним завданням зовнішньої та внутрішньої політики України на початку ХХІ ст.
64902. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 1 MB
  Глобалізація економіки призводить до загострення низки негативних проблем, серед яких і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для кожної країни протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є питанням національної безпеки.
64903. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ 144 KB
  Дослідження податкових спорів має вагоме практичне значення. На практиці виникає багато труднощів пов’язаних із відсутністю науково обґрунтованих методологічних підходів до розв’язання податкових спорів які становлять значну частину від загального об’єму адміністративних справ.
64904. АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ АЕРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛІЗУ В СИСТЕМАХ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ХЛОРОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ 195 KB
  Актуальною задачею в зв’язку з цим є подальший розвиток наукових досліджень в області автоматизації процесів аерозольного нанокаталізу з застосуванням сучасних методів керування та програмнотехнічних засобів що дозволило б суттєво підвищити екологічну безпеку утилізації...
64905. Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах 668 KB
  Серед можливих конструкцій супергетеродинних лазерів на вільних електронах які найбільш перспективні для практичної реалізації необхідно виділити двопотокові та плазмопучкові ЛВЕ. Незважаючи на те що саме плазмопучкова версія супергетеродинного ЛВЕ була запропонована першою основний розвиток...
64906. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 258 KB
  У свою чергу умови кредитування є одним із чинників конкурентної боротьби окремих підприємств і держав у цілому на міжнародних ринках збуту оскільки кредит так само як ціна або якість продукції розширює можливості експортера щодо збуту а імпортера щодо придбання товарів та послуг.