95853

Особенности расчета реактивной турбины

Лекция

Энергетика

Нерегулируемых ступеней в реактивной турбине гораздо меньше, чем в активной, т.к. в этих ступенях больше: В активных турбинах последние ступени реактивные, т.е. в реактивных турбинах dz примерно тот же, что и в активных. Значит диаметры ступеней в реактивных турбинах увеличиваются более резко.

Русский

2015-09-30

81 KB

0 чел.

ЛЕКЦИЯ 17.

1.Особенности расчета реактивной турбины

1. Много общего с активной: предварительное протекание процесса, расчет регенерации.

2. В расчетах первой нерегулируемой ступени минимальная допустимая высота лопатки несколько больше, чем в активной: , т.к. в реактивных потери от перетекания больше и при малых l могут сильно снизить КПД ступени.

3. Нерегулируемых ступеней в реактивной турбине гораздо меньше, чем в активной, т.к. в этих ступенях больше:

В активных турбинах последние ступени реактивные, т.е. в реактивных турбинах dz примерно тот же, что и в активных.

Значит диаметры ступеней в реактивных турбинах увеличиваются более резко. Это трудно выполнить конструктивно. Поэтому диаметры ступеней реактивных турбин часто увеличивают уступами, т.е. по проточной части имеется несколько групп ступеней с плавным изменением диаметров в пределах каждой группы. Каждая группа рассчитывается отдельно. Число ступеней для каждой группа определяется отдельно.

4. , следовательно, h0 для реактивных ступеней меньше и число ступеней больше, чем в активной турбине.

5. Расчет осевых усилий и размеров (диаметры) разгрузочного диска.

Эти усилия – десятки тонн.

,

где  – на рабочие лопатки;

– на уступы барабана.

6. ,

где d и l2 – диаметр и высота рабочей решетки для каждой ступени.

Для регулирующей ступени (двухвенечной)

,

где e – степень парциальности,

( – первый венец,  – второй венец).

Осевое усилие на рабочих лопатках:

.

7. Силы, действующие на ротор (барабан) в направлении расширения пара.

Если имеется коническая часть, то приближенно:

.

8. Нужен разгрузочный диск диаметром dр.

Рис. 56.

Условия равновесия сил, действующих на ротор.

,

,

.


d

активная

dм

dб

у

dу

dр

dм

dб

P2

P1

Pр>P2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69357. Автоматизація оброблення інформації у податковій сфері 189 KB
  Система оподаткування це комплекс діючіх в державі законодавче затверджених видів податків і платежів та механізм їх нарахування. В даний час існують більше двох десятків загальнодержавних обов’язкових податків і платежів ПДВ-акцизний збір-податок...
69358. Функціональне забезпечення автоматизованої системи Казначейства 134 KB
  Державне казначейство України (ДКУ) засновано в 1995 році для здійснення управління виконанням державного бюджету, моніторингу та контролю над оборотом державних фінансових ресурсів та активів. З часом функції Казначейства розширюються в напрямку обслуговування операцій місцевих бюджетів...
69359. Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі 75.5 KB
  З утворенням недержавних страхових компаній (СК) з’явилась система страхування. Страхівник (Страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам. Якщо клієнтів влаштовують умови договору, то вони підписують договір і вносять по ньому страхові внески.
69360. Автоматизація внутрібанківських розрахункових 105 KB
  Обслуговування клієнтів банку організовується у відповідності з його організаційною структурою. Депозитний відділ. Його основною задачею є залучення засобів у банк, а у функції входять: облік депозитних засобів банку по їхній терміновості й окремих депонентах...
69361. Інформаційні системи фондового ринку 104 KB
  Учасниками фондового ринку є: емітенти цінних паперів юридичні й у деяких випадках передбачених законодавством фізичні особи що від свого імені випускають цінні папери і зобов’язуються виконувати обов’язки що випливають з умов їхнього випуску.
69362. Міжнародна електронна мережа та система електронних платежів НБУ 225.5 KB
  Для забезпечення організації і прискорення розрахунків на міжнародному рівні в НБУ застосований Центр міждержавних розрахунків. Згідно затвердженого Положення про Центр міждержавних розрахунків його основними завданнями є: прискорення міжнародних...
69363. Характеристика автоматизованих інформаційних систем 70.5 KB
  Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки що ґрунтується на інформації. Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур які реалізують функції збору...
69364. Економічна інформація та засоби її формалізації 70.5 KB
  Характеристика засобів формалізованого опису економічної інформації До числа основних засобів формалізованого опису елементів економічної інформації в ІС відносяться класифікація і кодування означених номенклатур по яким здійснюється упорядкування пошук та логічна обробка...
69365. Характеристика технологічних операцій та технологічних процесів оброблення економічної інформації 56.5 KB
  Методи контролю достовірності набору інформації. Головне для розподілу дій на окремі операції це їх логічне завершення яке веде до конкретного результату: нового носія інформації нового масиву файлу змінах у значеннях окремих атрибутів і т.