95879

Фронтоны храмов в 1ой половине 5 в. до н.э. Западный и восточный фронтоны храма Афины Афайи на острове Эгина

Доклад

Культурология и искусствоведение

В фигурах восточного фронтона предвосхищается новое понимание связи скульптуры с архитектурой: они прекрасно вписываются в угол фронтона и подчиняются архитектурному целому но вместе с тем занимают самостоятельное место. Голова Афины Стреляющий Геракл с восточного фронтона.

Русский

2015-09-30

246.99 KB

1 чел.

35.  Фронтоны храмов в 1ой половине 5 в. до н.э. Западный и восточный фронтоны храма Афины Афайи на острове Эгина.

Западный фронтон.

Ранняя, западная фронтонная композиция была посвящена Троянской войне, которая в понимании греков как бы предвосхищала греко-персидскую войну 490 г. Ее стиль более архаичен. В ней устанавливается акцент на архаизации с целью создания культового образа. Сочетание мрамора и металлических элементов. Направление движения: по центру фигура Афины, сражение разворачивается к углам – принцип зеркальной симметрии. Он усиливает декоративную выразительность фронтона, но снижает жизненность самих статуй. Афина дана фронтально, предстоит, словно идол. Ее уастие в битве лишь символически-атрибутивно: своим щитом она прикрывает ахейцев от ударов троянцев.

Раненый воин. Скульптура зап. фронтона.

Восточный фронтон.
Эта композиция более поздняя, и посвящена она войне 480 года. Выполнена после 480 года. Афина стоит по центру (от нее, к сожалению, сохранилась только голова), по стилю исполнения совпадает со строгим. Движение здесь развертывается и от углов, и к углам. Моделировка фигур более жизненна и энергична. Например, большое отличие имеет восточный раненый воин от западного. В восточном воине скульптор отказывается от архаической улыбки, в пластике  его сумел передать угасание жизненных сил. Округлость поставленного на ребро щита выразительно противостоит обессиленному и клонящемуся вниз телу героя. Тщетное усилие одной руки, упершейся в землю и пытающейся удержать тело от падения, оттенено движением другой, бессильно выпускающей скобу щита.

В фигурах восточного фронтона предвосхищается новое понимание связи скульптуры с архитектурой: они прекрасно вписываются в угол фронтона и подчиняются архитектурному целому, но вместе с тем занимают самостоятельное место. 

Голова Афины

Стреляющий Геракл с восточного фронтона 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68204. ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАНЬ І. ФЕДОРОВА ТА П. МСТИСЛАВЦЯ: ФІЛІГРАНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152.5 KB
  З цією метою здійснено історикокнигознавче дослідження водяних знаків їхніх спільних та окремих видань насамперед великоформатних для введення у науковий обіг відомостей історії друкування видань почерговості публікації їх частин історії закупівлі паперу виявлення невідомих раніше варіантів...
68205. ВИКОРИСТАННЯ ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ В ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ 272.5 KB
  Для сучасних світових тенденцій економічного розвитку характерне зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності. В процесі її здійснення виникають певні проблеми, зумовлені невідповідністю принципів вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку вимогам митного та податкового законодавства...
68206. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 247 KB
  Майбутні економісти потребують не тільки широкої загальної освіти а й розвинених лідерських якостей оскільки ця професія пов’язана з роботою у команді прийняттям рішень на основі аналізу ситуації умінням нести відповідальність за наслідки рішень ефективною організацією роботи не лише однієї...
68207. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 1.1 MB
  Забруднювачі з ґрунту безпосередньо впливають на хімічний склад суміжних середовищ у тому числі й води підземних джерел. Оскільки ґрунтові води не захищені водотривкими породами а їх живлення відбувається в результаті фільтрації атмосферних опадів через інколи незначний 15–2 м завтовшки...
68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з м’яса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...
68209. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 290 KB
  Нові: знання методів моделювання та застосування моделей зокрема до процесів об’єктів і суб’єктів навчання і виховання; уміння визначати доцільність застосування методів педагогічного моделювання до розв’язування педагогічних задач; здатність до освоєння сучасних в тому числі заснованих на застосуванні...
68210. СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 176.5 KB
  Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати безвихідні дофедорівські книговидання в контексті проблеми дофедорівського книгодрукування на східнослов’янських землях; окреслити місце середньошрифтового Євангелія серед безвихідних видань...
68211. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного панкреатиту у хворих з ожирінням 196 KB
  Мета дослідження: підвищити якість діагностики і ефективність лікування біліарного ХП у хворих із ожирінням. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Проаналізувати клінічні прояви біліарного ХП у хворих із ожирінням.
68212. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 662 KB
  Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку