95898

Евфроний

Доклад

Культурология и искусствоведение

На знаменитом кратере Евфрония с единоборством Геракла и Антея главные фигуры еще очень велики но Евфроний располагает их в согласии с узким полем рисунка в полулежачей позе. Главная страсть Евфрония это обнаженное тело его движения его структура.

Русский

2015-09-30

683.09 KB

2 чел.

Евфроний

От несколько тяжеловесного, неповоротливого стиля Евтимида. отличаются большей свободой и большей динамикой росписи его современника, одного из крупнейших мастеров строго краснофигурного стиля Евфрония, деятельность которого относится к самому концу VI и к началу V века до н. э.

Евфроний переходит к сосудам более горизонтального формата — к так называемым псиктерам, низким кратерам и к киликам, наружные стенки которых делаются излюбленным полем для рисунков. На знаменитом кратере Евфрония с единоборством Геракла и Антея главные фигуры еще очень велики, но Евфроний располагает их в согласии с узким полем рисунка, в полулежачей позе. Главная страсть Евфрония — это обнаженное тело, его движения, его структура. В увлечении анатомией он вычерчивает мускулы с такой подробностью и жестокостью, как будто с тела содрана кожа. В поворотах фигур и ракурсах (например, правая нога Антея) Евфроний отличается удивительной смелостью и пластической силой; но в композиционном смысле стиль Евфрония еще отрывочен и не гибок. В более поздней своей работе, псиктере с гетерами (Гос. Эрмитаж), Евфроний сохраняет горизонтальный характер композиции, но уменьшает размеры фигур. Здесь рисунок Евфрония еще смелее и выразительнее, особенно если принять во внимание, что художнику приходится иметь дело с обнаженным женским телом, формы которого были почти совершенно незнакомы архаическому искусству.

Геракл и Антей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24593. Аудит доходів та фінансових результатів 32 KB
  Перевірка звіту про фінансові результати У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності можуть виникнути три ситуації коли: ♦ інформація зафіксована у звіті відображає реальний результат від фінансовогосподарської діяльності; ♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне тобто через помилки обліку неправильне тлумачення законів неправильну інтерпретацію господарських фактів і з інших причин; ♦ інформація у звіті викривлена через неправильне...
24594. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності 33 KB
  Тому всі об'єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками. Аудитору необхідно пам'ятати що у Звіті про фінансові результати доходи відображають за видами діяльності. У ринкових умовах господарювання результати діяльності суб'єктів підприємницької діяльності є інформацією яка цікавить широке коло користувачів фінансових звітів.
24595. Аудит витрат діяльності 38.5 KB
  До таких витрат за ПсБО № 16 відносять: ♦ адміністративні витрати; ♦ витрати на збут; ♦ інші операційні витрати. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством: ♦ загальні корпоративні витрати організаційні витрати витрати на проведення річних зборів представницькі витрати тощо; ♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; ♦ витрати на утримання основних засобів інших матеріальних...
24596. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції 31.5 KB
  Одним з основних показників роботи будьякого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Вивченні організаційнотехнологічних особливостей клієнта Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва видами продукції що випускається ресурсами що використовуються підприємством. Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції...
24597. Аудит дотримання трудового законодавства та рахунків з оплаті праці 28.5 KB
  Оцінка внутрішнього контролю Для прийняття рішення аудитором щодо методу перевірки та необхідної кількості аудиторських процедур необхідно провести тестування та дати оцінку системі внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку. Мета тестування внутрішнього контролю: ♦ установити наявність внутрішніх нормативних документів що регламентують трудові правовідносини між роботодавцем і працівниками; ♦ установити чи розподілено несумісні обов'язки; ♦ перевірити чи належним чином санкціонується та схвалюється нарахування заробітної плати...
24598. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом 32 KB
  1 Перелік податків та зборів які сплачують платники податків№ з п Загальнодержавні № з п Місцеві 1 2 3 4 1 Податок на додану вартість 1 Готельний збір 2 Акцизний збір 2 Збір на паркування автомобілів 3 Податок на прибуток підприємств 3 Ринковий збір 4 Податок з доходів фізичних осіб 4 Збір за видачу ордера на квартиру 5 Мито 5 Збір із власників собак 6 Державне мито 6 Курортний збір 7 Плата податок за землю 7 Збір за участь у бігах на іподромі 8 Рентні платежі 8 Збір за виграш на бігах 9 Податок із власників...
24599. Мета і завдання аудиту виробничих запасів 32.5 KB
  До виробничих запасів відносять: сировину і матеріали купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби паливо тару і тарні матеріали будівельні матеріали матеріали передані на переробку запасні частини матеріали сільськогосподарського призначення інші матеріали. Тобто від достовірності об'єктивності правдивості та повноти відображення господарських фактів пов'язаних із рухом виробничих запасів залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників. Мета аудиту Виходячи з вимог чинного законодавства...