9591

Классификация гласных по месту и способу образование звуков

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Классификация гласных по месту и способу образование звуков Гласные - тоновые звуки. При их образовании участвует музыкальный тоновый голос. Шум не учитывается. Различие гласных определяется разным укладом органов речи...

Русский

2013-03-13

16.56 KB

28 чел.

Классификация гласных по месту и способу образование звуков

Гласные – тоновые звуки. При их образовании участвует музыкальный тоновый голос. Шум не учитывается. Различие гласных определяется разным укладом органов речи.

В СРЯ 6 гласных [а] [о] [э] [у] [ы] [и].

 по месту образования

Учитывается различие между гласными, которые вызывают движение языка в горизонтальном направлении:

Гласные переднего ряда – при артикуляции язык сильно продвинут вперёд [и] [э]

Гласные среднего ряда – язык немного отодвинут назад [ы] [а]

Гласные заднего ряда [у] [о]

по степени подъема языка по вертикали по отношению к небу

Гласные верхнего подъема [и] [ы] [y]

Гласные среднего подъёма [э] [о]

Гласные нижнего подъёма [а]

Гласные верхнего подъёма по сравнению со средними будут закрытыми, или узкими, нижними – открытыми или широкими. Средние гласные по сравнению с нижними – закрытые, по сравнению с верхними открытые.

по участию или неучастию губ

Наличие или отсутствие лавиализации – вытягивание или округление губ.

-         лавиализованные [y] [o]

-          нелавиализованные (все остальные)

В безударных слогах гл. произносятся с разной степенью редукции – изменение, сокращение гласных звуков в безударном положении. Безударные гласные произносятся менее явственно. Некоторые гласные не различаются.

наличие - отсутствие голоса (возможны глухие гласные, которые производятся струёй воздуха, проходящей через надгортанные полости и  возбуждающей их собственные тоны; разновидностью глухих гласных являются шёпотные гласные);

напряжённость - ненапряжённость (ненапряжёнными являются неударенные редуцированные гласные, распространённые во многих языках; различение по признаку [напряжённости - ненапряжённость] характеризует, в частности, противопоставление в нем. языке закрытых и открытых / узких и широких гласных);

длительность (эти различия могут зависеть от общих фонетических условий и быть от них независимыми, фонематически значимыми; в таких случаях может различаться порядка двух или более степеней длительности; так, в нем. языке признак долготы во многих случаях сопряжён с признаками закрытости и напряжённости гласного);


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69347. Формування і розвиток податкової системи України 115.5 KB
  Історія становлення податкової системи України розпочалась у 1991 році із введенням податку на продажі та податку на прибуток підприємств. З 1992 по 1994 р. замість податку на прибуток стягувався податок на дохід підприємств, а з 1995 р. знову перейшли до оподаткування прибутку.
69348. Засади організації податкової системи України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники становлення податкової системи 148 KB
  Ця категорія стала настільки звичною що існування податків не викликає будьяких сумнівів. Цікаво простежити в цьому відношенні як змінювалася точка зору платників податків на необхідність утримувати державу.
69349. Податок на додану вартість. Загальна характеристика ПДВ 341.5 KB
  Широка база оподаткування яка охоплює не тільки товари але й роботи та послуги забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень оскільки зміна в уподобаннях споживачів не відображається на зменшенні доходів бюджету що є проблемою для податків на споживання...
69350. Акцизний збір. Загальна характеристика акцизного збору 110 KB
  Акцизний збір так само як і ПДВ включається до ціни товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем а не виробником товарів. Повâязане це з різними чинниками: широким переліком об’єктів оподаткування у ПДВ який включає більшість товарів робіт та послуг вироблених в країні...
69351. Загальна характеристика мита 123.5 KB
  Мито є непрямим податком що стягується з товарів які переміщуються через митний кордон України тобто ввозяться вивозяться чи прямують транзитом. Введення мита може переслідувати кілька цілей: фіскальні економічні захист вітчизняних товарів від конкуренції з імпортними політичні.
69352. Створення інформаційної системи аудиторської компанії 269.5 KB
  Обєктом дослідження в даній роботі є інформаційні процеси в сфері аудиту що характеризують здійснення аудиторської діяльності в Україні. Теоретичне значення даної роботи полягає у проведенні аналізу проблем здійснення аудиторської діяльності в Україні аналізу...
69353. Інформаційна база систем обробки економічних даних 93 KB
  ІЗ системи має бути сумісним з ІЗ систем що взаємодіють з нею по змісту системі кодування форматам даних та формою подання інформації. В системі мають бути передбачені методи контролю і відновлення даних. Розробка інформаційного забезпечення є однією з найважливіших частин...
69354. Організаційно-методичні основи проектування інформаційних систем 83 KB
  Користувач повинний приймати участь при висуванні вимог до АІС при оцінки ефективності при розробці постановки задачі при проведенні пробної експлуатації АІС. наскільки автоматизація дозволить підвищити швидкість обробки даних при розробці постановки задачі...
69355. Загальна характеристика системи фінансових розрахунків з позиції обробки даних 153.5 KB
  Державне регулювання бюджетної системи здійснюють: Міністерство фінансів Державне казначейство Державна податкова адміністрація Державна контрольноревізійна служба Верховна Рада України Формування Державного бюджету відбувається у такі етапи...