9591

Классификация гласных по месту и способу образование звуков

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Классификация гласных по месту и способу образование звуков Гласные - тоновые звуки. При их образовании участвует музыкальный тоновый голос. Шум не учитывается. Различие гласных определяется разным укладом органов речи...

Русский

2013-03-13

16.56 KB

23 чел.

Классификация гласных по месту и способу образование звуков

Гласные – тоновые звуки. При их образовании участвует музыкальный тоновый голос. Шум не учитывается. Различие гласных определяется разным укладом органов речи.

В СРЯ 6 гласных [а] [о] [э] [у] [ы] [и].

 по месту образования

Учитывается различие между гласными, которые вызывают движение языка в горизонтальном направлении:

Гласные переднего ряда – при артикуляции язык сильно продвинут вперёд [и] [э]

Гласные среднего ряда – язык немного отодвинут назад [ы] [а]

Гласные заднего ряда [у] [о]

по степени подъема языка по вертикали по отношению к небу

Гласные верхнего подъема [и] [ы] [y]

Гласные среднего подъёма [э] [о]

Гласные нижнего подъёма [а]

Гласные верхнего подъёма по сравнению со средними будут закрытыми, или узкими, нижними – открытыми или широкими. Средние гласные по сравнению с нижними – закрытые, по сравнению с верхними открытые.

по участию или неучастию губ

Наличие или отсутствие лавиализации – вытягивание или округление губ.

-         лавиализованные [y] [o]

-          нелавиализованные (все остальные)

В безударных слогах гл. произносятся с разной степенью редукции – изменение, сокращение гласных звуков в безударном положении. Безударные гласные произносятся менее явственно. Некоторые гласные не различаются.

наличие - отсутствие голоса (возможны глухие гласные, которые производятся струёй воздуха, проходящей через надгортанные полости и  возбуждающей их собственные тоны; разновидностью глухих гласных являются шёпотные гласные);

напряжённость - ненапряжённость (ненапряжёнными являются неударенные редуцированные гласные, распространённые во многих языках; различение по признаку [напряжённости - ненапряжённость] характеризует, в частности, противопоставление в нем. языке закрытых и открытых / узких и широких гласных);

длительность (эти различия могут зависеть от общих фонетических условий и быть от них независимыми, фонематически значимыми; в таких случаях может различаться порядка двух или более степеней длительности; так, в нем. языке признак долготы во многих случаях сопряжён с признаками закрытости и напряжённости гласного);


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15046. Көне Рим әдебиеті 53 KB
  Көне Рим әдебиеті Б.д.д. ІІІ ғ. ортасында Жерорта теңізінің батыс жағалауында Италияда антикалық әдебиеттің екінші бөлігі – рим әдебиеті өркендей бастайды. Рим әдебиеті грек әдебиетімен байланысты болды. Рим әдебиеті грек әдебиетімен бірге дамыған бірақ о
15047. Көне Түркі поэзиясындағы дәстүр жалғастығы 64.5 KB
  ӘОЖ 820/574 КӨНЕ ТҮРКІ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ДӘСТҮР ЖАЛҒАСТЫҒЫ Э. Қ. Пертаева €œТараз€ институты Тараз қ. Дулат пен Абай творчествосының танымдық қоғамдық көркемдік мәнін толық ұғыну үшін әдебиетте о
15048. Көнеден жаңаға бет алған образ 55.5 KB
  ӘОЖ: 809.434.2. 058 КӨНЕДЕН ЖАҢАҒА БЕТ АЛҒАН ОБРАЗ Л. К. Омарқұлова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Бүгінгі таңда әйелдің қоғамдағы орны ойтаным шеңбері ұлғайып отырған шақта әйел тақырыбы қуатты арна ретінде осы ғасырдың аяғына таман жанжақты...
15049. Көрнекті қаламгер Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романы 42.5 KB
  Ш.МҰРТАЗАНЫҢ ҚЫЗЫЛ ЖЕБЕ РОМАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ ШЫНДЫҚ Ж.Ж.Нурбаева М.Қ.Ойтаева Керімбай атындағы №12 мектепресурстық орталығы Тараз қ. Әлемде әр халықтың ұлттың мақтанышына айналған перзенттері болады. Жүздеген жыл бірнеше ғасырлар өтсе де талантты бір тума ...
15050. Қазақ батырлары және көркем әдебиет 75.5 KB
  ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫ ЖӘНЕ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған ұлтының тұтастығын жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Яғни олар ұлттық тұлға болған.Осы ұлттық тұлға биігіне кі...
15051. Қазақ газетінде көтерілген мәселелер 48.5 KB
  Қазақ газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері. Қазақ – қоғамдық –саяси және әдеби газет 1913 жылы 2 ақпаннан бастап Орынборда аптасына бір рет 1915 жылы аптасына екі рет шығып тұрған. Тиражы –3000 кейбір мағлұматтарда 8000ға жеткен. Бірінші редакто
15052. Қазақ әдебиеті - жалпы шолу, энциклопедиялық мақала 62.94 KB
  Қазақ әдебиеті ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТI қазақ халқының ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани мәдени мұрасы сөз өнерiнiң асыл қазынасы. Қазақтың сөз өнерiнiң тегi әрiден түркi тiлдес тайпалардың өз алдына халық болып қалыптаспай тұрған кезiнен басталады. Халық фо
15053. Қазақ әдебиеті - тұлғаның рухани дамуының бастауы 62.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІТҰЛҒАНЫҢ РУХАНИ ДАМУЫНЫҢ БАСТАУЫ Ш. А.Өсерова А.Б.Бөгенбаева Жамбыл атындағы №5 орта мектеп Тараз қ. Әр халықтың тәлімтәрбиелік мұрасы ұлттық мәдениетінің маңызды белгісі болып табылады. Осы арқылы ол ұлттың ұлттық тәрбиесінің ере...