9595

Произношение гласных звуков

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Произношение гласных звуков. Сильна позиция для гласных - позиция под ударением. В безударном положении гласные подвергаются изменению (качественному или количественному), т.е. редуцируются. Следует обратить внимание на трудные случаи редукции....

Русский

2013-03-13

13.24 KB

0 чел.

Произношение гласных звуков.

Сильна позиция для гласных - позиция под ударением. В безударном положении гласные подвергаются изменению (качественному или количественному), т.е. редуцируются.

Следует обратить внимание на трудные случаи редукции. В меньшей степени редуцируются гласные, находящиеся в первом предударном слоге, в большей степени гласные остальных безударных слогов.

В первом предударном слоге на месте букв а и о произносится звук [А] - «крышечка». От ударяемого [а] он отличается меньшей продолжительностью и более задним образованием: тр[А]ва', с[А]сна'.

В остальных безударных слогах на месте букв а и о произносится краткий звук, средний между [ы] и [а], обозначаемый в транскрипции знаком [ъ]: тр[ъ]вяно'й, з[ъ]лото'й, школ[ъ], вы'з[ъ]в. В начале слова безударные [а] и [о] произносятся как [a]: [а]зо'т, [а]блада'ть.

После твердых шипящих [ж] и [ш] гласный [а] в первом предударном слоге произносится как [а]: ж[а]рго'н, ш[а]га'ть. Но перед мягкими согласными произносится звук, средний между [ы] и [э]: ж[ы']ле'ть, лош[ы']де'й.

После мягких согласных в нервом предударном слоге на месте букв произносится звук, средний между [и] и [э]: в[и']сна', ч[и']сы'.

В остальных безударных слогах на месте букв е и я произносится очень краткий [и], в транскрипции обозначаемый знаком [ь]: в[ь]лика'н, вы'н[ь]сти, п[ь]тачо'к, вы'т[ь]нуть.

На месте сочетаний букв аа, ао, оо в предударных слогах произносятся гласные [аа]: з[аЇ]сфальтировать, з[аЇ]дно', п'а]нгли'йски, в[аЇ]брози'ть.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61070. Павутина життя (Web of Life). Перевір себе 56.5 KB
  Розвивати комунікативні вміння учнів. Навчати учнів аудіювання. Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учні по черзі зачитують речення вправи доповнені прийменниками.
61071. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 52 KB
  Сприймання тексту на слух Прослухати текст. Довести належність тексту до художнього стилю. Робота над змістом і структурою тексту Визначити про що розповідається в тексті.
61072. Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського 110 KB
  Котляревський вступив до духовної семінарії яка тоді була єдиним середнім учбовим закладом у Полтаві. Котляревський ґрунтовно ознайомився із творами римського поета Вергілія яким приділялася особлива увага на уроках латинської граматики і піїтики.
61074. Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову НТМL. НТМL-файл. Коди (теги) мови. Засоби створення НТМL-документів. Оформлення тексту в HTML-документі 272.5 KB
  Оформлення тексту в HTML документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTMLдокументу. Використовувані матеріали: презентація карточки додаткові електронні матеріали файли...
61075. Павутина життя. Контрольна робота 54 KB
  There is a show on tonight. I’d like to see it. (which) 2) Angela wants to talk to you. Her brother is a member of a rock band. (whose) 3) I told you about the hotel. We stayed there last summer. (where)
61076. Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії 78.5 KB
  Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів виховувати повагу до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів. Актуалізація опорних знань...
61077. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 45.5 KB
  Школярі знайомляться з цілісним висловлюванням. Робота за змістом і структурою тексту Довести належність висловлювання до художнього стилю наводячи приклади з тексту. Якою ви уявили місцевість описану письменником...
61078. Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете 31.5 KB
  Мета: розвивати письмове зв’язне мовлення та творчі здібності учнів; виховувати інтерес до аналізу літературних творів; учити аргументувати власну точку зору; провести контроль знань з теми Життя та творчість...