96028

Розробка автоматизованої системи інформаційної підтримки процесів управління виробничим підприємством

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Аналіз інформаційного забезпечення керування шахти «Горіхівська». Організація керування шахтою «Горіхівська». Загальна характеристика шахти. Структура керування шахтою. Інформаційне забезпечення процесів керування шахти. Формулювання завдань проектування. Побудова концептуальної моделі інформаційної системи керування шахтою «Горіхівська»...

Украинкский

2015-10-02

3.59 MB

0 чел.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка складається з: 68 сторінок, 3 розділів, 6 таблиць, 13 рисунків, списку літературних джерел з 30 найменувань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, АНАЛІЗ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ, УПРАВЛІННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ, ЗАСОБИ ШВИДКОГО ПРОЕКТУВАННЯ.

Об'єкт дослідження кваліфікаційної роботи: інформаційне забезпечення процесів управління виробничого підприємства.

Позначка: розробка автоматизованої системи інформаційної підтримки процесів управління виробничим підприємством.

У першому розділі наведено загальний опис організації шахти “Горіхівська”, проведене аналіз інформаційного забезпечення управлінських процесів, сформульовано задачі проектування та вимоги до автоматизованої системи.

Другий розділ присвячено аналізу управлінських бізнес-процесів виробничого підприємства на прикладі шахти “Горіхівська”, побудові функціональної моделі та проектуванню інфологічної моделі інформаційної системи.

У третьому розділі представлено реалізацію автоматизованої інформаційної системи підтримки управління шахтою. Визначено необхідне апаратне та програмне забезпечення майбутньої системи.

Результати, що отримані у кваліфікаційній роботі, можуть бути використані не лише на дослідженому підприємстві, але й можуть бути впроваджені в діяльність інших виробничих підприємств.


ЗМІСТ

[1]
Введення

[2] 1.Аналіз інформаційного забезпечення керування шахти «Горіхівська»

[2.1] Організація керування шахтою «Горіхівська»

[2.1.1] Загальна характеристика шахти

[2.1.2]  Структура керування шахтою

[2.2] Інформаційне забезпечення процесів керування шахти

[2.3] Формулювання завдань проектування

[3]
Побудова концептуальної моделі інформаційної системи керування шахтою «Горіхівська»

[3.1] Функціональна модель керування шахтою «Горіхівська»

[3.2] Дослідження інформаційних потоків

[3.3] Організація інформаційного обміну

[4]
Реалізація інформаційної системи керування шахтою

[4.1] Аналіз і вибір програмних засобів розробки

[4.2] Опис програмного продукту

[4.3]  Тестування програмного забезпечення

[5]
Висновок

[6]
Список використовуваної літератури

Додатки


Введення

У цей час економіка України перебуває на етапі спаду виробництва й вугільна промисловість виявилася не в кращому положенні. Багато шахт ліквідуються, а ті, на яких збереглося виробництво, виявилися в положенні неплатоспроможності, нерентабельності. У Краснодонськом районі 17 шахт, діяльність деяких підприємств припинена через нерентабельність виробництв. Вугільна промисловість не наповнюється достатнім фінансуванням з державного бюджету, а рівень обсягу державної підтримки галузі в останні роки залишається малоизменным, необхідно вживати діючих заходів по залученню в галузь недержавних інвестицій.

Вугілля є єдиним енергетичним ресурсом, яким Україна розташовує в обсягах, достатніх для покриття потреб у цьому виді палива, що визначає стратегічну роль вугілля в розвитку не тільки енергетики, але й економіки країни. Вугільна промисловість України є одним з головних постачальників джерел сировини для енергетики, машинобудування на національному ринку. Тому проблема конкурентоспроможності, підвищення прибутку, і зниження збитків шахт галузі є основною через формування ціни на товарну вугільну продукцію, що, у свою чергу, спричиняє ціноутворення в інших галузях промисловості, де вугільна продукція застосовується прямо або побічно.

Резерви формування потенціалу шахти варто розділити на зовнішні й внутрішні. До зовнішніх резервів треба в основному віднести урядову політику протекціонізму й цільову дотаційну допомогу з Державного бюджету. Внутрішні резерви більше обмежені й базуються на цільовому керуванні елементами витрат, які формують собівартість готової вугільної продукції.

Із впровадженням сучасних інформаційних систем і технологій, керівництво будь-якого підприємства одержує нові можливості для прийняття рішень, від яких у значній мірі залежить ефективність роботи підприємства. Тому підвищення ефективності керування шахтою за рахунок впровадження інформаційної системи підтримки керування  можна розглядати як один з резервів підвищення рентабельності виробництва.

Вищевикладене спричиняється актуальність дослідження побудови  ефективної інформаційної системи підтримки керування виробничим  підприємством.

Ціль дипломної роботи – аналіз можливостей автоматизації інформаційної підтримки процесів керування виробничим підприємством на прикладі шахті «Горіхівська» і проектування інформаційної системи керування.

Об'єкт дослідження – інформаційні процеси керування на прикладі ВАТ шахти «Горіхівська».

Предмет дослідження  - автоматизація процесів керування виробничим  підприємством.

Для досягнення мети дипломної роботи необхідно  вирішити наступні завдання:

 •  провести аналіз інформаційного забезпечення процесів керування виробничим підприємством;
 •  виявити основні основні управлінські процеси й структуру інформаційних потоків шахти «Горіхівська»;
 •  зробити висновки  й привести пропозиції по виділенню процесів, що підлягають автоматизації;
 •  розробити функціональну модель інформаційної системи підтримки керування шахтою;
 •  реалізувати проект інформаційної системи підтримки керування на шахті «Горіхівська».

При виконанні роботи була використана навчальна література й статті із сучасних джерел в області інформаційних технологій і економіки.

1.Аналіз інформаційного забезпечення керування шахти «Горіхівська»

Організація керування шахтою «Горіхівська»

 1.  Загальна характеристика шахти

Шахта фінансується головним органом керування - Міністерством вугільної промисловості Києва.

Шахта має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки в банківських установах.

У шахт холдингової компанії є можливість самостійно збувати добувається уголь, щоМ, вибирати нові ринки збуту, вести конкурентну політику.

Основними видами діяльності організації є:

 •  видобуток вугілля підземним способом, що супроводжують корисних копалин і комплексне використання природних ресурсів;
 •  планомірний розвиток виробничо-господарського комплексу шахти, підвищення продуктивності праці, ефективності видобутку вугілля, максимальне використання внутрішніх резервів, інтенсифікація виробничих процесів;
 •  видобуток і оптова реалізація газу, оптова реалізація паливом по державних і прямих контактах і договорам споживачам;
 •  маркетингова й інша комерційна діяльність (торгівля чорними й кольоровими металами);
 •  здійснення зовнішньоекономічної діяльності й відповідальності відповідно до законодавства України

Шахта «Горіхівська» розташована в Краснодонском районі Луганської області. У районі розташування шахти є розвинена мережа автомобільних і залізниць, що мають вихід на автодороги загальної мережі й залізницю «Укрзалізниця».

Найближчими промисловими об'єктами шахти «Горіхівська» є підприємства міст Молодогвардейск і Краснодон.

Вугільне виробництво є виробництвом, де постійно й безупинно випускається великий обсяг продукції, однорідної по призначенню.

Основним продуктом, виробленим шахтою «Горіхівська» є вугілля коксівної марки «Жр». Середній річний видобуток становить приблизно 870 тис тонн.

 1.   Структура керування шахтою

На ВАТ шахті «Горіхівська»  лінійно-функціональна структура керування. Лінійно-функціональна структура керування дозволяє організувати керування виробничими процесами за лінійною схемою, а функціональні підрозділи надають методичну допомогу, підготовляють інформацію, вирішують різноманітні управлінські завдання для відповідних лінійних керівників. Голова правління ОП шахти “Горіхівська” є лінійним керівником. На основі єдиноначальності організує всю роботу шахти й несе повну відповідальність за її діяльність. Він здійснює свою роботу сполучаючи єдиноначальність із колегіальністю, широко залучаючи робітників та службовців до участі в рішенні виробничих і інших питань. Наймання керівника здійснюється “Мінвуглепромом” шляхом висновку з ним контракту.

Шахта самостійно здійснює структуру керування й установлює штати.

Директорові шахти безпосередньо підкоряються функціональні керівники:

 •  головний інженер - перший заступник по виробництву;
 •  головний механік;
 •  заступник директора по виробництву;
 •  заступник директора по охороні праці й ТБ;
 •  заступник директора по економіці;
 •  заступник директора по господарських питаннях;
 •  начальник відділу кадрів;
 •  юристконсульт.

При тимчасовій відсутності директора його функції, права й відповідальність переходять до головного інженера шахти - першому заступникові директори.

Технічна служба очолюється головним інженером. Посадові інструкції працівників технічної служби затверджуються  головним інженером.

Виробничу службу очолює заступник директора по виробництву, куди входить:

 •  ділянки по видобутки;
 •  ділянка ШТ (шахтного транспорту);
 •  ділянка МДР (монтажних, демонтажних робіт);
 •  ділянка РГВ (ремонтно-гірських вироблень);
 •  ділянка техкомплекса.

Энергомеханическая служба очолюється головним механіком, призначуваним і директором, що звільняється від посади, шахти. Энергомеханическая служба є самостійним структурним підрозділом. Сюди входить:

 •  ділянка РЗО (ремонтно-забійного встаткування);
 •  ділянка піднімальних комплексів;
 •  ділянка стаціонарних установок;
 •  ділянка АВТС (автоматизації обчислювальної техніки й зв'язку).

Господарську службу очолює заступник директора по господарських питаннях, у неї входять:

 •  МТС (матеріально-технічне постачання);
 •  АБК (адміністративно-побутовий комбінат);
 •  гуртожиток;
 •  дитячий садок;
 •  їдальня;
 •  здравпункт;
 •  підсобне господарство.

Технологічна служба очолюється головним технологом, призначуваним і директором, що звільняється від посади, шахти, підкоряється головному інженерові.

Економічну службу очолює заступник директора по економіці, йому підкоряються:

 •  начальник відділу праці й заробітної плати;
 •  начальник планово-економічного відділу.

Бухгалтерія очолюється головним бухгалтером, що призначається й звільняється від посади керівником підприємства за узгодженням з “Мінтопенерго”. Головний бухгалтер підкоряється безпосередньо директорові, а з питань обліку й звітності головному бухгалтерові холдингу й заступникові директори по економіці холдингу.

Облікова чисельність трудящих на 1.01.2006 року становить 1940 чоловік, з них:

 •  ППП - 1186 чоловік;
 •  ІТП і АУП - 201 чоловік;
 •  непромислова група - 149 чоловік;
 •  допоміжний персонал - 404.


Рис. 1.1 Організаційна структура шахти «Горіхівська»


Рис. 1.2 Структура керування шахти «Горіхівська ВАТ «Краснодонвугилля»


 1.  Інформаційне забезпечення процесів керування шахти

Шахта “ Горіхівська ”, як і будь-яка інша організація, є складною, динамічною системою. На діяльність підприємства впливають фактори зовнішнього й внутрішнього середовища. Перебуваючи в тісній взаємодії з факторами зовнішнього середовища, підприємство користується інформацією про споживачів, постачальників, конкурентів, законах і госорганах, науково-технічному прогресі, соціально-культурних факторах, міжнародних і ринкових відносинах, політичній ситуації.

У своїй діяльності підприємство керується законами України “Про власність”, “Про підприємства”, “Про оподаткування прибутку”, КЗОТ, а також іншими нормативними документами й Уставом підприємства. Важливим джерелом інформації на підприємстві є бібліотека, де зберігаються періодичні видання (газети, журнали) і технічна література.

Можна виділити кілька видів  внутрішнього обміну інформацією:

 •  по спадної, тобто документація, відомості, що надходять від вищестоящого керівництва до нижчестоящого, до підлеглих (накази, розпорядження, вказівки й ін.);
 •  по висхідної, документи, що надходять від працівників керівництву (заяви, прохання, скарги й т.д.);
 •  між відділами, передача звітів, довідок і т.д.

Існує також таке поняття, як неформальна інформація, - це поздоровлення, запрошення й т.п.

Організацію, як будь-який економічний об'єкт, дотримуючись основних положень кібернетики, можна розглядати  в якості регульованої динамічної інформаційної системи. Під інформаційною системою в кібернетику розуміється впорядкована безліч її елементів, що утворять певну цілісність. Стійкість і цілісність системи, її життєздатність і функціонування визначаються інформаційним обміном між її елементами. Способи і якість інформаційного обміну визначають процес підтримки системи в заданих оптимальних параметрах. Цей процес і одержав назву керування. Щоб управляти, треба знати, як реагує на керуючий сигнал об'єкт керування, тобто необхідна наявність сигналу, що називається зворотним зв'язком. На підставі інформації, одержуваної через зворотний зв'язок, орган керування виробляє керуючі (коригувальні) інформаційні впливи, здатні підтримувати працездатність об'єкта керування в заданому режимі. Принцип зворотного зв'язку універсальний. Він лежить в основі функціонування регульованих динамічних систем у природі, техніку, соціальних системах і в економіці як їхньої складової частини.

Джерелом первинної інформації на підприємстві є бізнес-планування, у процесі якого формуються плани випуску продукції й надання послуг. Для реалізації цих  планів виникає потреба в матеріальних, фінансових і трудових ресурсах, устаткуванні, оснащенні й т.д.  Планові значення ряду ресурсів визначаються в процесі конструкторської й технологічної підготовки виробництва.

Багато всіх розрахунків і роботи здійснюються за допомогою обчислювальної техніки, при цьому використовуються наступні програмні продукти: EXCEL, WORD, 1С - бухгалтерія.

За допомогою EXCEL здійснюється робота у фінансовому відділі, у бухгалтерії. За допомогою програми WORD здійснюється вся робота пов'язана з написанням різних документів і звітів.

Фінансовий відділ досить добре оснащений обчислювальною технікою, кожний працівник використовує обчислювальну техніку, при цьому використовують такі програми, як  EXCEL і WORD.

Коротка характеристика конфігурації комп'ютерів у різних підрозділах шахти «Горіхівська»:


Таблиця 1.1

Кількість робочих станцій, усього:

12

Кількість співробітників відділу IT

3

Кількість ПК, що одночасно працюють у мережі

9

Наявність і форма зв'язку з вилученими об'єктами

Термінальний зв'язок зі складом

Кількість робочих станцій на вилученому об'єкті

2

Характеристики комп'ютерів

Від Celeron 1000 і вище

Операційна система

Windows  XP

Системи, які представляється можливим залишити без зміни

"1С: Підприємство 7.7" у модульному складі "Бухгалтерія", "Зарплата", "Кадри", для роботи бухгалтерії

Однак слід зазначити, що більшість завдань, що виходять за межі бухгалтерського, складського й кадрового обліку позбавлені автоматизованої інформаційної підтримки. Підводячи підсумки, можна сказати, що керування виробничим підприємством складної, потребуючої спеціальної бази й підготовки діяльність. Так, у результаті аналізу було встановлено, що існує проблема автоматизації роботи служб керування шахтою «Горіхівська». Тому необхідно здійснювати пошук оптимального рішення даної проблеми.

 1.  Формулювання завдань проектування

При аналізі проблем керування шахтою «Горіхівська» були виявлені кілька слабких моментів.

1. Непогодженість дій адміністрації. Начальники ділянок сформулювали цю проблему в такий спосіб:  "У нас техвідділ пропонує одне,  потім економісти щось починають аналізувати.  Немає між ними зв'язку. Пройшло 10 років, а вони видають економічний  аналіз.  А мені потрібна перспектива - що потрібно зробити.  Всі проекти повинні обговорюватися  разом  з  економістами.  Технічний проект повинен економічну оцінку мати. А ми тільки на словах і на пальцях".

2. Пасивність і розгубленість при виникненні проблем: "При наявності проблеми повинна бути програма її рішення.  У нас маса проблем і при цьому - одні розмови. Далі цього не йде.  Абсолютно нічого не робиться".

Замість закликів необхідно розробляти  програми  рішення  тієї або іншої проблеми. Розробка й реалізація програми повинна містити в собі кілька етапів.  Спочатку потрібно  проробити  список проблем, наявних на підприємстві й виділити першочергові й керовані, які можна вирішити силами своїх співробітників.  Призначити відповідального за рішення проблеми й установити строки її рішення. Відповідальний повинен періодично звітувати,  як просувається робота, які результати аналізу проблеми. Варіанти рішення проблеми обов'язково повинні пройти обговорення серед фахівців, щоб можна було вчасно внести корективи.  Підсумки роботи теж повинні бути повідомлені й оцінені. Завдання повинна бути чітко сформульована, призначені виконавці й строки.  Рішення завдання також повинне ретельно контролюватися й оцінюватися.

3. Відсутність контролю.

Однієї з основ  ефективного  керування  трудовою  діяльністю й  дисципліною є добре працююча система контролю за діяльністю колективу. Щоб створити таку систему, керівник повинен  вільно  орієнтуватися в тім,  на чому повинен будуватися  контроль у  виробничих  системах. Контроль повинен базуватися на наступних принципах: доцільність, простота й повнота, економічність, оперативність і превентивність. При цьому контроль не повинен відволікати людей від основної роботи.

Повинне дотримуватися основна умова  контролю: регулярна оцінка стану справ, рівня дисципліни й т.п.

4. Керівники служб не відповідають за результати роботи служби. Особливо серйозні претензії висловлюються до економічної й технічної служб. Директор не повинен брати на себе повністю відповідальність за їхні прорахунки.

Всі проблеми були зведені в 10 напрямків, що охоплюють більшість названих проблем:

1. Оплата праці працівників шахти (несвоєчасність  виплати заробітної плати,  низький рівень заробітків, слабка матеріальна зацікавленість трудящих, зрівнялівка в оплаті праці).

2. Загальний  фінансовий  стан  підприємства (нестабільність цін, несвоєчасна оплата за продане вугілля,  відсутність грошей на будівельно-монтажні роботи,  на капітальний ремонт, придбання встаткування,  на зміст соціальної сфери; більші витрати на  тепло,  яким  користуються сторонні організації;  ріст постійних витрат на підтримку гірського господарства).

3. Видобуток  вугілля  й випуск концентрату (різке падіння виробничих показників:  низький рівень видобутку  вугілля й випуску концентрату).

4. Реконструкція шахти (необхідна реконструкція шахти,  що почата, але не закінчена; відсутня політика перспективного  розвитку  шахти,  немає єдиної програми розвитку виробництва; необхідно вирішувати питання водовідливу, електропостачання, провітрювання, рейкового транспорту).

5. Трудова й виробнича дисципліна (низька виробнича дисципліна, ранні виходи, слабка відповідальність керівників  служб і ділянок за дисципліну;  слабка дисципліна серед ІТП шахти, немає попиту з робітників).

6. Матеріально-технічне  постачання (несвоєчасне забезпечення виробництва  запчастинами, ГСМ і т.д.).

7. Склад  керівників  і фахівців (відтік кваліфікованих фахівців,  слабка робота дільничного  нагляду,  слабкий контроль старшого  нагляду  в шахті,  немає головного фахівця на шахті, низька професійна підготовка середнього рівня керівників, відсутня кадрова політика).

8. Аварійність машин і механізмів (застаріле  обладнання, аварійність  скребкових  конвеєрів  у  технологічних  ланцюжках ділянок 3,5,6; не було ні однієї лави й транспортного ланцюжка "під ключ").

9. Склад робочих кадрів (недостача людей на  ряді  ділянок, недостача прохідницьких бригад).

10. Гірське господарство

Потім були визначені пріоритети  в  рішенні  виділених  10 проблем.

Загальний список проблем, по убуванню ступеня їхньої важливості, наведений у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Пріоритетний список проблем (у цілому по групі)

Назва проблеми

Середній ранг

Розкид  оцінок

Трудова й виробнича дисципліна

2.6

2.09

Видобуток вугілля й випуск концентрату

4.1

2.19

Склад керівників і фахівців

5.0

3.22

Загальний фінансовий стан підприємства

5.0

2.28

Реконструкція шахти

5.5

3.28

Аварійність машин і механізмів

5.7

2.88

Оплата праці працівників шахти

5.8

2.38

Матеріально-технічне постачання

6.1

2.40

Склад робочих кадрів

6.8

2.11

Гірське господарство

8.4

2.04

На перше місце поставлена проблема  трудової  й  виробничої дисципліни  на  шахті,  на  друге - видобуток вугілля й випуск концентрату, тобто  виконання виробничого завдання.  Третє  й четверте місце зайняли проблеми кадрового складу керівників і фахівців і загального фінансового стану підприємства.

В 2004  році з ініціативи керівництва шахти проводилася аудиторська перевірка фінансово-економічної й комерційної діяльності підприємства, у ході якої були зроблені висновки про причини  соціально-економічної кризи на шахті. Основні з них, на думку що перевіряють, були пов'язані з неефективним  керуванням діяльністю шахти в результаті відсутності  продуманої  фінансово-економічної  політики.  Керування шахтою здійснюється по старинці, на основі взаємин особистісного характеру.

Деякі висновки  не  втратили актуальності й на сьогоднішній день і результати дослідження підтверджують  деякі  з них, пов'язані  із  системою керування виробництвом і економікою на шахті.

1. Заробітна плата,  обсяги й зміст робіт установлюються не стільки шляхом економічних розрахунків, скільки шляхом позаекономічного тиску.

2. На шахті не проводиться атестація робочих місць і працівників.

3. Окремі новації як у виробничої, так і в комерційній діяльності носять схоластичний характер.

4. На підприємстві немає сучасних, економічно обґрунтованих програм технічного  переозброєння  шахти - основи перспективи її розвитку.

5. Серед  фахівців шахти немає творчого,  ініціативного центра, здатного взяти на себе розробку  перспективної  програми розвитку.

Одним з інструментів рішення описаних вище завдань і ліквідації проблем є розробка й впровадження автоматизованої інформаційної системи керування шахтою.

 1.  
  Побудова концептуальної моделі інформаційної системи керування шахтою «Горіхівська»
  1.  Функціональна модель керування шахтою «Горіхівська»

Діаграми потоків даних (DFD) є основним засобом моделювання функціональних вимог проектованої системи. З їхньою допомогою ці вимоги розбиваються на функціональні компоненти й представляються у вигляді мережі, зв'язаної потоками даних. Головна мета таких засобів - продемонструвати, як кожний процес перетворить свої вхідні дані у вихідні, а також з'ясувати відносини між цими процесами.

Згідно із проведеним у розділі 1 кваліфікаційної роботи дослідженням і аналізом предметної області в системі керування шахтою «Горіхівська» доцільно виділити наступні підсистеми:

 •  Керування
 •  Виробництво
 •  Маркетинг
 •  Збут
 •  Постачання
 •  Автобаза технологічного транспорту (АТТ).

Перераховані підсистеми обмінюються між собою за допомогою інформаційних потоків, назва яких відбиває напрямок обміну.

Так обмін диспетчерськими даними моделюється з використанням інформаційного каналу «Оперативні диспетчерські дані», при цьому інформаційні потоки прямо вказують від кого й кому ці дані надходять. Заявка на запчастини й видаткові матеріали = будь-яка заявка від автотранспортного підрозділи або виробництва на запасні частини й видаткові матеріали. Акт про виконання робіт - документ, що підтверджує виконання ремонту встаткування.

На мал. 2.1 наведена діаграма потоків даних, що деталізує підсистему Керування по основних видах діяльності. Функціонально підсистема розбивається на наступні процеси:

 1.  Керування виробництвом – містить у собі виконання функцій виробничо-технічного відділу: планування обсягів гірських робіт і переробки руди, контроль планових завдань, аналіз роботи й облік гірського встаткування, облік і контроль витрати технологічних матеріалів, оформлення дозволів на буровибухові роботи, формування звітності по основному виробництву.
 2.  Підготовка й підтримка виробництва – містить у собі діяльність геологічної служби (організація геологорозвідувальних робіт, контроль за станом мінерально-сировинної бази, облік стану й руху запасів, складання перспективних і інших планів видобутку, контроль за видобутком, контроль за складами, формування звітності); маркшейдерської служби (підготовка цифрової моделі кар'єру, узгодження планів гірських робіт, аналіз звітності шахти й формування зведеної звітності); відділу головного механіка (аналіз положення виробництва, найближче й перспективне планування ремонтів устаткування, звітність по витратах); відділ головного енергетика (контроль витрат електроенергії, води й теплоэнергии, складання річних і квартальних балансів, формування заявок на електроустаткування й запчастини, найближче й перспективне планування ремонтів устаткування);а також діяльність по ГТС (розрахунок обсягів шарів, формування заявок на технологічний транспорт, заявок на видаткові матеріали, облік по охороні навколишнього середовища, формування звітності по ГТС).
 3.   діяльність, Що Забезпечує, - містить у собі виконання наступних функцій: бухгалтерський облік, діяльність юриста, забезпечення режиму, облік кадрів.
 4.  Економічне планування – містить у собі планування праці й зарплати й планово-економічну діяльність.
 5.  Керування транспортом – містить у собі виконання  функцій транспортного відділу: планування перевезень руди, розрахунок провізних можливостей, облік руху автошин, збір заявок на пально-мастильні матеріали від підрозділів і формування зведених заявок, розподіл запчастин і матеріалів,  формування звітності по транспорті.
 6.  Матеріально-технічне постачання – містить у собі виконання функцій відділу МТС: прийом заявок від підрозділів, формування зведених заявок, облік, розподіл і контроль запчастин і матеріалів.
 7.  Диспетчерський облік – містить у собі виконання функцій диспетчера шахти: оперативне спостереження й керування технологічним і господарським транспортом, облік вивозу вугілля, оперативне інформування відповідних служб про сформовану ситуацію, формування диспетчерського зведення.
 8.  Прийом і видача зовнішніх документів – містить у собі діяльність секретаріату. На даному рівні уведені накопичувачі даних, використовувані в декількох видах діяльності і являющиеся прообразів подсхем інтегрованої бази даних інформаційної підсистеми управління.
 9.  Вхідні й вихідні документи – це будь-які документи вступники з/в адміністрацію шахти.
 10.  НСИ – нормативно-довідкова інформація, використовувана для зберігання нормативів, тарифів і іншої інформації подібного виду.
 11.  Вхідні й внутрішні документи – інформаційний канал, використовуваний для моделювання організації документообігу в Адміністрації.


мал 2.1 Функціональна модель системи


Розглянемо формування функціональної моделі на прикладі аналізу збутової діяльності шахти.

Збутова діяльність полягає в організації збуту товарної продукції відповідно до планових завдань і укладених договорів у встановлених строках і обсягах і містить у собі:

 •  Участь у підготовці проектів перспективних, місячних, квартальних і річних планів виробництва й реалізації продукції;
 •  Виконання роботи із забезпечення замовленнями на випускається продукцію, щоМ, висновку договорів на її поставку, складанню заявок і планів поставки;
 •  Облік поставки продукції відповідно до специфікацій, перевірка відповідності обсягів і номенклатури замовляється продукции, що, планам виробництва, договорам, стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам;
 •  Контроль запасів готової продукції;
 •  Контроль своєчасного надходження засобів за реалізовану продукцію;
 •   Визначення черговості поставок відповідно до планів реалізації;
 •  підготовку звітності по відвантаженій продукції;
 •  оперативний облік відвантаженої продукції автотранспортом або залізничним транспортом.

На малюнку 2.2 представлена діаграма потоків даних, що деталізують збутову діяльність шахти “Горіхівська” і, що включає в себе наступні процеси:

 1.  Маркетинг - містить у собі аналіз замовників по категоріях, їхню перевірку, формування банку даних по потенційних клієнтах.
  1.  Підготовка договорів - містить у собі наступні процеси, що деталізують: формування тристоронньої угоди; присвоєння номера; Визначення обсягів і цін; Визначення видів продукції; Визначення періоду поставок; Визначення видів транспорту; Узгодження й підписання договору; формування реєстраційної картки договору.
  2.  Планування поставок - містить у собі формування плану відвантаження на місяць, формування графіка відправлення по залізниці, формування розшифровки до графіка відправлення по залізниці.
  3.  Контроль і аналіз договорів - містить у собі обчислення обсягів поставок автотранспортом, обсяги поставок по залізниці, аналіз стану договорів з видачею відповідних звітів(звіт по стані поточних договорів, довідка про виконання грошових договорів, розподіл продукції, по видах відвантаження), аналіз поставок у розрізі холдингу ( по обсягах поставок по взаємозаліках; угодам підрозділів, фактичному відвантаженню), аналіз квартального виробництва й розподілу по потребах, аналіз поставок за рік.
  4.  Формування добового завдання на відвантаження всіма видами транспорту.
  5.  Оформлення експортних поставок - відбиває специфіку роботи із закордонними замовниками.
  6.  Формування звітності - містить у собі підготовку регламентної звітності (як внутрішньої так і зовнішньої) у різноманітних  розрізах, за винятком оперативної щоденної звітності по відвантаженню.
  7.  Поставка (відвантаження) - властиво описує етапи процесу відправлення продукції споживачеві.
  8.  Накопичувач Поставки Уипп (вугілля й продуктів переробки) містить повну інформацію з поставок товарної продукції. Призначення інших накопичувачів зрозуміло з їхньої назви й аналогічно призначенню накопичувачів, специфікованих у моделі. Діаграма поставка (відвантаження) представлена на малюнку 2.3. діаграми, Що Деталізують, згруповані відповідно до виду транспортування: відвантаження автотранспортом (Рис. 2.4) і відвантаження по залізниці (Рис. 2.5).

Модель рішення завдання розподілу групових асортиментів по підприємствах виробничих об'єднань за критерієм мінімальних витрат має такий вигляд:

                                                                              ( 2.6 )

при обмеженнях

;

;

;

де і-і- індекс підприємства;

m - кількість  підприємств;

j - індекс виду продукту;

n - кількість  продукції;  

і=1, 2, ..., n; j=1,  2,  ...,  n;

Xij — обсяг виробництва j-го виду продукту на і-м підприємств;

Сij — собівартість одиниці j-го виду продукту, вироблена на і-м підприємств;

аkj — норма витрати k-го виду сировини на виробництво одиниці j-го виду продукту;

k -індекс виду сировини;

Аk — ресурси сировини k-го виду по виробничих об'єднаннях;

Nj — сумарна виробнича потужність по виробленню продукту j на всіх підприємствах об'єднання;

К - планове завдання по виробництву продукції по виробничому об'єднанню;

Вij — мінімальний обсяг виробництва певного виду продукту j на і-м підприємств.

Розподіливши групові асортименти по підприємствах виробничих об'єднань, визначають сировинну зону по постачанню певним видом сировини кожного підприємства й зону споживання по реалізації продукції. Для обґрунтування оптимальної сировинної зони підприємства й зони споживання вирішують транспортне завдання. При цьому як критерій оптимальності беруть мінімум транспортних витрат.

На другому етапі планують виробничу програму в межах підприємств в асортиментами розрізі. На основі отриманих показників по загальному обсязі виробництва продукції й групового асортиментів виробів на промислових підприємствах виробництво планують по детальних асортиментах.

План виробництва по асортиментах ставиться до оперативного планування. Він складається на квартал, місяць, декаду й добу. Розробка його залежить від ряду факторів:

 •  виду  й властивості  сировини,  використовуваного  для  промислової переробки;
 •  особливості   попиту   населення   на   різні   види   продукції;
 •  виробничих   потужностей   по  виробництву   певних асортиментів;
 •  собівартості  й  рентабельності  окремих  видів  виробів.

При плануванні виробництва й реалізації продуктів у розрізі асортиментів важливе значення має вивчення й облік попиту населення на основі прямих зв'язків з торгуючими організаціями. В основі таких зв'язків лежить договір, у якому вказують номенклатуру, обсяг поставки, строки й порядок поставки.

При плануванні асортиментів важливо визначити сферу вивчення попиту населення по видах виробів. У зв'язку з умовами попиту на різні види виробу й різноманітним асортиментами вироблюваної продукції, особливо по ковбасних виробах, м'ясним напівфабрикатам, виникає необхідність планувати ті асортименти, яким більшою мірою задовольняє попит населення при більше ефективному використанні сировини, виробничих потужностей, робочої сили, зниження витрат, підвищення прибутку, рентабельності виробництва й загального обсягу реалізованої продукції.

Для оптимального планування асортиментів залежно від обраної перерахованої вище функції застосовують лінійне програмування, зокрема симплексний метод рішення асортиментного завдання.

Критерієм планованих асортиментів є одержання максимального прибутку або мінімальних витрат з урахуванням виділених фондів сировини при задоволенні попиту населення в певних видах виробів. Так, при одержанні максимального прибутку для підприємства модель асортиментного завдання можна представити в наступному виді:

                                                                                ( 2.7)

при обмеженнях

;

;

;

;

;

,

де j - індекс виду продукту (j=1, 2, 3, .. ., n);

n - асортименти вироблюваної продукції (кількість видів виробів);

Xj— шуканий обсяг вироблення 1-го виду виробу;

Пj — прибуток, одержуваний від виробництва на одиницю 1-го виду виробу;

аj — норма витрати і-го виду сировини на виробництво j -го виду  продукту;

і - індекс виду сировини;

bі - планований обсяг і-го виду сировини для підприємства;

N - виробнича потужність підприємства по виробленню продукції;

Кj — мінімальний обсяг виробництва по укрупненій групі виробу по підприємству;

А - планове завдання по виробництву продукції для підприємства;

dj — мінімальний обсяг виробництва продукції по j-му виду виробів.

Завдання вирішують симплексним методом з використанням комп'ютера. Варіант, де лінійний функціонал по прибутку буде максимальним, свідчить про те, що отримано оптимальну виробничу програму в асортиментному розрізі.

2.2 Планування фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства в майбутньому періоді може бути спрогнозировано шляхом зіставлення очікуваних надходжень і очікуваних платежів. При цьому прогнозі можуть бути отримані наступні результати:

 •  надходження більше платежів;
 •  надходження дорівнюють платежам;
 •  надходження менше платежів.

Формально, з точністю до помилки прогнозу, у першому й другому випадку сума змінних і постійних витрат, необхідних для виробництва X(n) виробів в n-ом періоді, повністю покривається надходженнями виторгу в період n від раніше зроблених виробів X(n-r), платежі за реалізацію яких надійдуть у періоді n. Різниця виторгу В и витрат З є валовим прибутком .

                                                               (2.8)

                                                                     (2.9)

,                          (2.10)

де - ціна одного виробу.

Відношення прибутку до витрат З називається відносним прибутком або індексом прибутку .

                                                            (2.11)            

Підставляючи В и Із із (2.8) і (2.9) одержуємо

                                                            (2.12)

При нульовому прибутку в період n p=0 визначимо, який повинна бути ціна:

                                                                (2.13)

                                                               (2.14)

При .                           

При  вираження ціни  приймає наступний вид:

                                                                  (2.15)

                                                                       (2.16)

При     

Якщо  то символ називають індексом прибутку, якщо те його доцільно називати індексом збитку.

З виражень (2.8) і (2.10) треба, що ціна виробу прямо пропорційна витратам Безумовно при призначенні ціни необхідно враховувати витрати, але тому що від ціни залежить попит, обсяг продажів, то крім  витрат при визначенні ціни потрібно враховувати, як буде впливати ціна на попит, обсяг продажів, а, отже, на загальний виторг і прибуток. Найбільш простим є підхід до призначення ціни, виходячи з необхідного прибутку. Такий підхід до призначення ціни відповідно до вираження (2.14) може бути застосований до ринку, у якому попит не залежить або слабко залежить від ціни, тобто до нееластичного ринку. Для еластичних ринків, у яких попит залежить від ціни, установлення ціни повинне проводитися з урахуванням залежності попиту від ціни. У цьому випадку збільшення ціни  в порівнянні із середньої на ринку повинне бути забезпечене доданням виробу нових якостей, при яких збільшення ціни буде прийнято покупцями, як обґрунтоване.

На нееластичному ринку при наявності істотного перевищення попиту над пропозиціями або при виході на ринок з новим виробом є можливість у короткий термін домогтися значного нагромадження засобів за рахунок призначення високого індексу прибутку p і високої ціни .

Нехай за один період  n підприємство планує досягти нагромадження засобів . У керівництва підприємства виникає питання: яка повинна бути призначена ціна  й індекс прибутку Р, щоб за один період прибутку n забезпечити нагромадження засобів, рівних ? Для цього необхідно, щоб виконувалося наступне співвідношення (з урахуванням податку на прибуток ):

Вирішуючи цю залежність відносно  й, з огляду на, що

одержуємо наступну залежність для необхідної ціни

                                      (2.17)

Тому що індекс прибутку p визначається по валовому прибутку, то проведемо його визначення за ціною, призначеної з урахуванням податку на прибуток

                                                             (2.18)

Підставимо в (2.8) залежність для   з (2.9), одержимо

  

                                   (2.19)

Ця проста залежність для Р справедлива, якщо ціна  призначена відповідно до залежності (2.14). Таким чином, залежності (2.14) і (2.16) необхідно застосовувати разом (спочатку розраховується (2.14), а потім (2.16)).

При нееластичному ринку, коли потреби покупців задовольняються не повністю, попит перевищує пропозицію, підприємство має можливість підвищити індекс прибутку p і ціни  для розширення обсягу виробництва, що вимагає збільшення оборотних коштів для додаткового придбання сировини, матеріалів, що комплектують, збільшення засобів на зарплату основного персоналу.

Якщо підвищення обсягу виробництва не планується керівництвом підприємства по ряду обмежуючих факторів (екологічні обмеження, обмеження строк оренди приміщень, устаткування й ін.), то можливості підвищення індексу прибутку й ціни доцільно використовувати для нагромадження власних резервних фінансових засобів  підприємства. Два види залежностей для індексу прибутку p і ціни  визначені для різних цілей і умов прийняття управлінських рішень.

Залежності (2.12) і (2.13) необхідно застосовувати, коли потрібно визначити вимоги до середнього прибутку p і ціні виробу , при яких буде забезпечене беззбиткове виробництво X(n) виробів у період n без залучення додаткових кредитів і витрати власних резервних фінансових засобів (тобто коли витрати в період n компенсуються вступниками в цей період платежами), немає прибутку й податку на прибуток.

Тепер визначимо ціну для нагромадження в період n необхідного обсягу власних засобів  з урахуванням податку на прибуток і додану вартість.

Нагромадження власних засобів  у період n відбувається за рахунок чистого прибутку, тобто

                                  ,

де - чиста пибиль із урахуванням податку на прибуток і податку на додану вартість. Цей прибуток можна визначити із залежності

.                    (2.20)

Виходить, .           (2.21)

Звідси визначаємо

,                        (2.22)

де

     - норма податку на прибуток;

      - норма ПДВ;

      - змінні й постійні витрати, скоректовані з обліком зменшення ПДВ із реалізованої продукції на частку ПДВ, сплачену підприємством постачальникам матеріальних ресурсів.

Змінні витрати - це витрати, величина яких міняється залежно від зміни обсягу виробництва. До них ставляться витрати на сировину, паливо, енергію, транспортні послуги, заробітна плата працівників.

Постійні витрати - це витрати, величина яких залишається незмінної залежно від зміни обсягу виробництва. До них ставляться оплата зобов'язань по облігаційних позиках, рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію будинків і встаткування, страхові внески, жалування вищому управлінському персоналу й майбутнім фахівцям фірми.

Для застосування моделі необхідно визначити період реалізації продукції. Допустимо весь період реалізації продукції становить 40 днів. Розіб'ємо його на 4 періоди по 10 днів. Причому  в кожний окремий період реалізується певна частка зробленої в період n продукції, що називається питомою вагою продукції в період n. Припустимо, що в перші 10 днів реалізується 40% продукції, у другі 10 днів - 35%, у треті - 17% і в четверті - 8% зробленій продукції. Розрахуємо ціну виробу і яка буде рентабельність виробу.

 1.  Дослідження інформаційних потоків

Документообіг - це рух документів в організації з моменту їхнього створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

Рух документів на підприємстві є керованим і регламентується технологічною схемою руху документів. На підприємстві існує ряд вимог, пропонованих до документообігу: прямоточность руху документів (документ найкоротшим шляхом попадає до виконавця, поворотні переміщення документів виключений); розподіл документів між керівниками й фахівцями відповідно до їхніх функціональних обов'язків; необхідне переміщення документів (дублювання, зайві інстанції й дії виключені); однаковість маршруту руху документів і технічних операцій з ними, однократність кожної операції.

Документообіг повинен відповідати ряду вимог, обов'язкових для всіх організацій.

Вимоги, пропоновані до документообігу:

 •  прямоточность руху документів;
 •  розподіл документів між керівниками й фахівцями відповідно до їхніх функціональних обов'язків;
 •  необхідне переміщення документів (дублювання, зайві інстанції й дії виключені);
 •  однаковість маршруту руху документів і технічних операцій з ними, однократність кожної операції.

Рух документів у всіх випадках відбиває організаційну структуру апарата керування й характер розподілу обов'язків між його складовими частинами.

Виконані дослідження підтвердили, що діаграми потоків даних забезпечують зручний опис функціонування компонент системи, але не постачають аналітика засобами опису деталей цих компонентів, а саме, яка інформація перетвориться процесами і як вона перетвориться. Для рішення цього завдання необхідно використовувати далі текстові засоби моделювання, що служать для опису структури преутвореної інформації й получивши назву міні-специфікацій і словників даних.

Складемо специфікації процесів нижнього рівня діяльності шахти по поставці (відвантаженню), що дозволяють деталізувати інформаційні потоки:

1. Відвантаження автотранспортом.

ДІАГРАМА ПРОЦЕСУ: Відвантаження автотранспортом (самовивіз).

ПРОЦЕС: Фіксація накладній.

ВХІД: Накладна.

ВИХІД: Накладна, Дані за накладною.

АЛГОРИТМ:

Занесення в накопичувач Поставки Уипп наступних даних за накладною: номер накладній; місяць і рік дії накладній; дата випуску накладній; покупець; номер договору; підстава; найменування продукту; одиниця виміру; обсяг.

ПРОЦЕС: Завмер наливу.

ВХІД: Дані по тоннажі.

ВИХІД: Обсяг.

АЛГОРИТМ: Здійснюється вимір обсягу налитого в автовагону продукту.

ПРОЦЕС: Облік фасовки.

ВХІД: Дані про поставку, Накладна, Щільність.

ВИХІД: Дані по поставках, Закрита накладна.

АЛГОРИТМ:

Для всіх видів вугільної продукції  занесення в накопичувач Поставки Уипп наступних даних по відвантаженню: дата відвантаження; продукт; порядковий номер відвантаження; покупець; номер автомобіля або причепа; ємність; лінія відвантаження; обсяг; питома вага; маса; номер накладної; фактично відпущено; ціна; сума.

ПРОЦЕС: Формування товарно-супровідних документів.

ВХІД: Дані про поставку.

ВИХІД: Товарно-супровідні документи.

АЛГОРИТМ:

Формування супровідної накладної: номер накладній, підприємство-замовник, номер машини, кубатура машини, ФИО водія, вид продукту, обсяг, дата видачі.

ПРОЦЕС: Формування щоденного звіту.

ВХІД: Дані по поставках за добу, Добовий план по самовивозі.

ВИХІД: Звітність по самовивозі.

АЛГОРИТМ:

Для кожного з видів продуктів  здійснюються:

 1.  Формування добового звіту по відвантаженню, що включає наступні дані по кожної автовагоне: порядковий номер відвантаження; покупець; номер автомобіля або причепа; ємність; лінія відвантаження; обсяг; питома вага; маса; номер накладної.
 2.  Формування добового зведення по організаціях: організація; номер накладної; кількість (тонн); разом за день тонн.
 3.  Формування зведення за період: організація; номер накладної; кількість (тонн); разом за період тонн.
 4.  Формування зведення по датах: дата; відвантажена тонн.
 5.  Формування зведення за період у розрізі договорів: номер накладній; виписано; відпущено; платник; номер договору.
 6.  Формування зведення за період по договорах: платник; номер договору; відпущено тонн.

ПРОЦЕС: Оцінка якості.

ВХІД: Обсяг.

ВИХІД: Паспорт якості, Дані паспорти якості, Щільність.

АЛГОРИТМ:

Занесення в накопичувач Поставки Уипп загального даного паспорта: номер паспорта; резервуар; дата виготовлення продукту; дата видачі паспорта.

Занесення в накопичувач Поставки Уипп специфічного даного паспорта.

2. Відвантаження залізничним транспортом

2.1. ДІАГРАМА ПРОЦЕСУ: Відвантаження залізничним транспортом.

ПРОЦЕС: Формування залізничної накладної.

ВХІД: Список вагонів.

ВИХІД: Дані залізничної накладної.

АЛГОРИТМ:

Занесення в накопичувач Поставки Уипп наступних даних залізничної квитанції (накладній): номер залізничної квитанції; станція призначення; гілка залізниці; одержувач; адреса одержувача; найменування вантажу; упакування наливом; номер вагона.

ПРОЦЕС: Закриття ж/д накладній.

ВХІД: ГТД, Дані про поставку.

ВИХІД: Ж/д накладна, ГТД.

АЛГОРИТМ:

Занесення в накопичувач Поставки Уипп наступних даних залізничної квитанції (накладній): маса вантажу в кг, залізничний тариф (без ПДВ); дата відправлення.

2.2. ДІАГРАМА ПРОЦЕСУ: Підготовка вагонів.

ПРОЦЕС: Перевірка можливості завантаження.

ВХІД: Натурний аркуш, Дані про поставки, Добовий план відвантаження залізничним транспортом, Дані про попередню замрію.

ВИХІД: Тип вагона, Що Поставляється продукт, Аварійна картка, Список вагонів, № вагона.

АЛГОРИТМ:

На основі добового плану відвантаження й даних про вільні вагони здійснюється вибір вагона (№ вагона, тип вагона).

Для обраного вагона перевіряється (на основі даних про поставки Уипп), який продукт перевозився останній раз, тобто можливість завантаження.

ПРОЦЕС: Перевірка необхідності ремонту.

ВХІД: Дані по строках ремонтів, Список вагонів.

ВИХІД: Список вагонів, Свідчення про справність вагона, Оцінка про необхідність ремонту.

АЛГОРИТМ:

Для кожного з обраних вагонів перевіряється строк його чергового ремонту (з урахуванням планованого часу в шляху), тобто її придатність для курсування.

У випадку придатності виписується свідчення про справність вагона, що включає: дату, номер вагона, вид Уипп

ПРОЦЕС: Комплектація складу.

ВХІД: Список вагонів.

ВИХІД: Список вагонів, Дані по відправленню.

АЛГОРИТМ:

Занесення списку вагонів укомплектованого складу в накопичувач Вагони.

ПРОЦЕС: Забракування.

ВИХІД: Дані по завантаженню, Акт забракування, Дані по забракуванню.

АЛГОРИТМ:

Занесення номера забракованого вагона в накопичувач Вагони.

2.3 ДІАГРАМА ПРОЦЕСУ: Облік завантаження.

ПРОЦЕС: Облік наливу продукту.

ВХІД: Питома вага, маса.

ВИХІД: Дані по поставках.

АЛГОРИТМ:

Занесення в накопичувач Поставки Уипп наступної інформації з відвантаження: назва продукту; номер вагона (8 знаків); тип вагона; номер паспорта якості; температура завантаження; питома вага; маса; одержувач; станція призначення; гілка залізниці; власник вагона.

3. Модель процесу «Облік реалізації продукції в бухгалтерії підприємства».

Слід зазначити, що види обліку безпосередньо зв'язані зі способами відвантаження продукції споживачам.

Так специфікація процесу «Облік відвантаження по залізниці» буде виглядати в такий спосіб.

ПРОЦЕС: Підготовка до обліку відвантаження по залізниці.

ВХІД: Даного договору, План відвантаження по ж/д.

ВИХІД: Дані за поточним планом відвантаження.

АЛГОРИТМ:

Підготувати на основі договору й плану відвантаження продукції по залоз
ний дорозі на поточний місяць (із КДО) дані за поточним планом відвантаження продукції по залізниці для кожного покупця з розбивкою по видах продукції для наступного звірення відпуску продукції по залізниці.

Занести дані за поточним планом відвантаження в накопичувач «КАРТКИ ПОКУПЦІВ» для кожного покупця по видах продукції.

ПРОЦЕС: Звірення відпуску продукції по залізниці.

ВХІД: Дані про поставку Уипп по залізниці, Дані за поточним планом відвантаження, залізнична квитанція.

ВИХІД: Залізнична квитанція, Оцінка «відвантажене».

АЛГОРИТМ:

1. ОДЕРЖАТИ:

 •  від виробничого відділу дані про поставку Уипп по п/п по видах продукції (матеріальний баланс): найменування продукції; номер залізничної квитанції; обсяг виписаного; обсяг відвантаженого по факті И/АБО звіт: станція призначення; тоннаж; найменування вантажу; відправник вантажу;
 •  із КДО залізничні квитанції: № квитанції; № вагона; найменування продукції; обсяг відвантаженого; дата відвантаження; дата відправлення; станція призначення; відправник вантажу; вантажоодержувач; платник; провізна плата (без ПДВ);
 •  з «КАРТКИ ПОКУПЦІВ» дані за планом відвантаження по залізниці.

2. ПЕРЕВІРИТИ збіг відвантаження по залізничній квитанції з даними СНЭ (при відвантаженні вагонами Сгтранс НЕ ПЕРЕВІРЯТИ). ЯКЩО збіг, то ЗАНЕСТИ в накопичувачі:

«КАРТКИ ПОКУПЦІВ» - оцінку «відвантажене», «ж/д квитанції» - перевірену залізничну квитанцію,

ІНАКШЕ - ВИЯВИТИ причину розбіжності.

ПРОЦЕС: Облік провізної плати по залізниці.

ВХІД: Даного договору, Дані залізничного тарифу, Дані про оплату залізничного тарифу, Дані рахунки-фактури за провіз по залізниці, Запит на відвантаження по ж/д.

ВИХІД: Дані про залізничний тариф, Дозвіл на відвантаження по ж/д, Уточнена рахунок-фактура за провіз по ж/д.

АЛГОРИТМ:

1. ОДЕРЖАТИ:

а) від вантажоодержувача уточнену суму провізної плати по ж/д: вантажоодержувач; дата; № квитанції; № вагона; сума провізної плати; ПДВ; загальна сума;

б) виписку з л/с із поста дистанції ж/д: вхідне сальдо; дата; № квитанції; № вагона; сума провізної плати вагона; ПДВ; загальна сума; оцінка: «перебір/повернення засобів» АБО «несплата вантажоодержувача» І ВИБРАТИ з накопичувача « РАХУНКУ-ФАКТУРИ» (сч/ф) дані сч/ф за провіз по залізниці.

ПЕРЕВІРИТИ по № квитанції збіг уточненої суми провізної плати по ж/д від вантажоодержувача й змін по ньому у виписці з особового рахунка. ОФОРМИТИ рахунок-фактуру на суму перебору/повернення засобів і по оцінці «несплата вантажоодержувача» у виписці л/с вантажоодержувачеві рахунок-фактуру на суму несплати за перегін порожняка.

ПЕРЕДАТИ 1-й экз. вантажоодержувачеві, 2-й экз. ЗАНЕСТИ в « РАХУНКИ-ФАКТУРИ» І ЗАНЕСТИ уточнені дані рахунки-фактури в « КАРТКИ-ПОКУПЦІВ».

ПРОЦЕС: Формування рахунку за відпустку по залізниці.

ВХІД: Дані для рахунку-фактури.

ВИХІД: Дані по рахунку відвантаження, Дані по поточному відвантаженню залізницею, Рахунок-Фактура за провіз по залізної дороге, Рахунок-Фактура за продукцію.

АЛГОРИТМ:

СФОРМУВАТИ рахунок-фактуру по виду продукції й по платнику, зазначеному в договорі із вказівкою: найменування продукції; тоннаж; № вагона; № квитанції; станція призначення; вантажоодержувач; найменування платника залізничного тарифу.

ПЕРЕДАТИ 1-й экз. покупцеві Й ЗАНЕСТИ 2-й экз. після підпису покупця в накопичувач « РАХУНКУ-ФАКТУРИ».

ВІДСОРТУВАТИ рахунок-фактуру по покупцях і по видах відвантаженої продукції кожному покупцеві.

ЗАНЕСТИ в накопичувач «КАРТКИ ПОКУПЦІВ» дані сортування із вказівкою: пряма ціна; акциз; НДФ; ПДВ; платник залізничного тарифу; загальна сума

І ВИЗНАЧИТИ підсумкову суму по відвантаженню всіх видів продукції даному клієнтові як дебет 62 рахунку.

Документообіг шахти «Горіхівська» складається з наступних потоків:

 •  вступників (вхідних) документів (документи вищих органів керування, підвідомчих організацій, непідлеглих установ, представлені постановами, рішеннями, наказами, вказівками, інструктивними листами, актами й заявами громадян);
 •  що відправляються (вихідних) документів (передають інформацію вищестоящим або організаціям нижчого підпорядкування, непідлеглим установам, громадським організаціям і окремим громадянам у формі листів, розпорядницьких документів, звітів, висновків, довідок і т.д.);
 •  внутрішніх документів (забезпечують рішення завдань у межах даної організації у вигляді протоколів, актів, доповідних записок і т.д.).

Обсяг документообігу складається із суми вхідних, вихідних і внутрішніх документів за певний період часу (місяць, квартал, рік).

Річний обсяг документообігуце вихідна величина для розрахунку чисельності співробітників служби ДОУ (документацій не забезпечення керування), визначення ступеня завантаженості структурних підрозділів і окремих працівників, засіб визначення потреб в організаційній і обчислювальній техніці, вибору найбільш ефективної системи реєстрації документів і довідкового апарата.

Діловодство координує наступні етапи роботи з документами:

 •  прийом і обробку документів;
 •  розгляд документів керівником;
 •  реєстрацію документів;
 •  виконання документів;
 •  контроль виконання документів;
 •  зберігання й використання документів;
 •  передачу на архівне зберігання.

Обробкою кореспонденції займається секретар або спеціальний відділ.

Робота з вихідними ( що відправляються) документами. Основні етапи обробки вихідних ( що відправляються) документів складається з наступних операцій:

 •  складання проекту документа;
 •  узгодження проекту документа;
 •  перевірка правильності оформлення документа;
 •  підписання або твердження;
 •  реєстрація кореспонденції;
 •  відправлення документа адресатові;
 •  підшивка другого екземпляра в справу.

Робота із внутрішніми документами. Внутрішні документи готовлять, оформляють і виконують у межах самої установи.

Проходження внутрішніх документів на етапах підготовки й оформлення організують відповідно до загального правила обігу вихідних документів.

Основні етапи підготовки й оформлення внутрішніх документів:

 •  складання проекту;
 •  узгодження;
 •  перевірка правильності оформлення;
 •  підписання;
 •  реєстрація.

Далі робота йде відповідно до правил роботи із вхідними документами.

На етапі виконання робота із внутрішніми документами включає:

 •  передачу документа виконавцям;
 •  виконання документа;
 •  контроль виконання документа;
 •  підшивку виконаного документа в справу [10].

Впровадження комп'ютерних технологій на шахті відкриває нові перспективи для високопродуктивного документаційного забезпечення в сфері керування. Автоматизація роботи з документами допомагає впоратися із всі зростаючим потоком інформації [3,22].

 1.  Організація інформаційного обміну

Персональні комп'ютери самостійно справляються з рішенням складних обчислювальних завдань, обробкою графічної, текстової й табличної інформації. При цьому джерелом інформаційних ресурсів, використовуваних для структурування й організації інформаційних потоків, є окремо взятий комп'ютер користувача, що здійснює описані процедури обробки інформації. Для обміну ж з іншими комп'ютерами при такому підході використовуються дискети, на яких ця інформація переноситься від комп'ютера до комп'ютера.

Однак існує безліч завдань, що бідують у централізованих загальних даних, вилученому доступі до баз даних, передачі даних на відстань і їхній розподіленій обробці (на різних комп'ютерах).

Для спільного рішення завдань, обміну даними й використання загальних даних більшість комп'ютерів на шахті «Горіхівська» об'єднані в локальну мережу. Комп'ютери, що перебувають у різних відділах (кабінетах) з'єднані між собою за допомогою кабелю для обміну інформацією.

Дана локальна мережа з'єднує між собою: табельну й відділ АСУ (АВТС). Також розробляються шляхи для підключення до цієї мережі ще трьох відділів: відділ Отиз, бухгалтерія й розрахунковий відділ.

Використання локальної мережі дозволяє забезпечити на підприємстві:

 •  колективну обробку даних користувачами, підключених у мережу комп'ютерів і обмін даними між ними;
 •  спільне використання програм, а також принтерів і інших пристроїв.

Основним призначенням мережі є забезпечення простого, зручного й надійного доступу користувача до розподілених загальносітьових ресурсів і організація їхнього колективного використання при надійному захисті від несанкціонованого доступу, а також забезпечення зручних і надійних  засобів передачі даних між користувачами мережі.

Вугільна шахта - унікальна, складна виробнича система з особливо небезпечними умовами (вибухів, пожежонебезпечне, небезпечна по проривах води й газу, гідродинамічним явищам і ін.), де існують не тільки непередбачені й виняткові зміни геологічних умов і природних сил, але й невиконання правил безпеки або невірна дія одного робітника може привести до катастрофічних наслідків - численним людським жертвам і величезним матеріальним втратам.

До комп'ютерної мережі можливо підключити не тільки адміністративно-управлінський підрозділ, але й  уже розроблені й розроблювальні в наступний час підсистеми контролю, а також інші системи, пристрої й інше, які мають можливість підключення до КС через відповідні "шлюзи".

Комп'ютерна мережа повинна виконувати наступні функції:

а) збір, нагромадження, розподіл і збереження інформації про безпеку робіт у кожному технологічному колі шахти;

б) оцінку безпеки по місцях і рівням технологічних ланцюгів шахти;

в) введення інформації й керування базою даних;

г) введення нормативно-довідкової інформації, плану попередження аварії й іншої інформації, необхідної для оперативного прийняття рішень;

д) збір, нагромадження й збереження виробничої інформації;

е) обробку інформації з наданих алгоритмів і оцінку її за прийнятими критеріями;

ж) передачу інформації персоналу, головним фахівцям і керівникам шахти як за наказом, так і по виклику;

к) подання інформації на графічних дисплеях;

л) інтелектуальна підтримка для прийняття керуючих рішень оперативно-диспетчерським персоналом і головними фахівцями.

Для забезпечення зв'язку й інформаційного обміну в середовищі підсистем і між ними повинні використовуватися стандартні інтерфейси й протоколи.

 1.  
  Реалізація інформаційної системи керування шахтою
  1.  Аналіз і вибір програмних засобів розробки

Однієї з найбільш ефективних  і самих популярних сучасних систем керування базами даних (СУБД) є  Microsoft Access.

Важливим засобом, що полегшує роботу з Access, є майстри - спеціальні програмні надбудови, призначені для створення об'єктів бази  даних у режимі послідовного діалогу. Специфічною особливістю Access є те, що вся інформація, що ставиться до однієї бази даних, зберігається в єдиному файлі. Це забезпечує простоту при перенесенні даних з одного робочого місця на інше.

База даних складається з набору таблиць, форм, запитів і звітів, використовуваних для обробки й подання даних. В Access робота із цими об'єктами бази даних відбувається у Вікні бази даних. Перед тим, як починати роботу з базою даних, необхідно знайти якийсь засіб для її зберігання. В Access дані зберігаються в спеціальних об'єктах - таблицях. Комбінація всіх таблиць і їхніх взаємозв'язків становить «фундамент» бази даних.

Наявність в Ассеss Майстрів і Конструкторів дозволяє досить швидко створювати таблиці, форми, звіти, запити. Для Ассеss характерні додавання діаграм у форми й звіти, швидке настроювання програми й аналіз її швидкодії, використання архіваріуса, можливість імпорту й експорту файлів. Мова запитів SQL, Visual Basic, операційна система Windows XP. При повній установці буде потрібно 512Мб оперативної пам'яті й близько 120 Мб пам'яті на жорсткому диску. Система Ассеss має всі сучасні мережні можливості. Існує можливість взаємодії з іншими пакетами прикладних програм (текстовими редакторами, електронними таблицями, геоинформационными системами (ГИС) і іншими). У рамках пакета Microsoft Office  можна працювати з Word і Ехсеl.

Тому нижче сформульовані ті критерії, на підставі яких варто вибирати СУБД, і оцінки Ассеss за цими показниками:

 •  кількість ключових (дескрипторных) полів, підтримуваних у СУБД. В Ассеss обмеження на цю величину відсутні;
 •  обмеження на довжину поля. В Ассеss дане обмеження становить 255 байт для текстових полів і до 255 байт - для числових, залежно від типу поля;
 •  розмаїтість типів оброблюваних полів.
 •  В Ассеss є поля, що містять текстовий і числовий типи даних. Ці типи, у свою чергу, представлені різними варіантами;
 •  дизайнерські можливості системи.
 •  вимоги до рівня підготовки проектувальника й користувача БД мінімальні. Деякі програмні навички потрібні лише в тому випадку, якщо прийде використовувати Visual Basic;
 •  мова програмування, операційне середовище, мережні можливості, необхідні ресурси. Мова запитів SQL, Visual Basic, операційна система Windows XP. При повній установці буде потрібно 512 Мб оперативної пам'яті й близько 120 Мб пам'яті на жорсткому диску. Система Ассеss має всі сучасні мережні можливості;
 •  мова подання даних, обробка символьної інформації. Є;
 •  підтримувані структури й формати даних.
 •  В Ассеss підтримуються реляционные структури даних;
 •  простота освоєння системи, наявність російської версії документації.
 •  Первинне освоєння займе всього кілька днів. Є русифікована версія Ассеss у складі пакета Microsoft Office; а також русифікована документація для користувачів різних рівнів підготовки;
 •  підтримуваний системою математичний апарат. В Ассеss він досить розвинений і включають оператори, функції, логічні вираження й т.д.;
 •  підтримувані системою можливості обробки й подання графічної інформації. В Ассеss підтримуються операції з діаграмами. Оскільки ця СУБД убудована в пакет Microsoft Office, те користувач може працювати й з іншими графічними об'єктами, що входять до складу даного пакета;
 •  можливості взаємодії з іншими пакетами прикладних програм (текстовими редакторами, електронними таблицями, геоинформационними системами (ГИС) і іншими). У рамках пакета Microsoft Office  можна працювати з Word і Ехсе1;
 •  можливості коректування файлів, що містять дані. В Ассеss це дуже просто зробити;
 •  наявність русифікованої й досить докладної довідкової системи, а також файлів Не1р (Допомога).

Напевно, наведені вище оцінки не дають підстав затверджувати, що Ассеss - ідеальна СУБД. Однак бездоганних СУБД взагалі не існує. Наприклад, при порівнянні Ассеss з такою системою, як Огас1е. Остання - СУБД набагато більше високого класу, значно переважаюча Ассеss по своїх можливостях. Але такі переваги мають і зворотний бік: Огасlе громіздка, складна в освоєнні й вимагає для свого функціонування спеціальних, особливо потужних технічних засобів. Область застосування Огас1е - створення гігантських централізованих інформаційних систем. Очевидно, час їхнього масового використання в Росії ще не наступило.

У той же час Ассеss є досить гнучкою й універсальною системою, що пред'являє досить помірні вимоги до технічного забезпечення. Тому на сьогоднішньому етапі ця СУБД зручна для роботи практично на всіх ієрархічних рівнях керування виробництвом - від галузі в цілому до окремого підприємства. [9]

 1.  Опис програмного продукту

При створенні нової бази даних вихідними даними для формування запитів і звітів, які будуть використовуватися на даному робочому місці або конкретній службі. Файли таблиць є первинними, основними файлами на які будуються всі інші надбудови бази даних.

У таблицях буде зберігатися інформація, класифікована по певній ознаці. Ця ознака вибирається виходячи з конкретного завдання або вимог пропонованих розроблювачеві програмного забезпечення.

Дані в таблиці організовані в стовпці (називані полями) і в рядки (називані записи). Полям привласнюються певні властивості, пов'язані з типом даних, які будуть уводитися при формуванні БД.

Таблиці будуються на основі отриманих відносин і інформації отриманої в результаті вивчення існуючого документообігу.  У розробленій базі даних використовуються наступні таблиці:

 •  таблиця «Замовлення»;
 •  таблиця «Замовники»;
 •  таблиця «Пункти призначення»;
 •  таблиця «Транспортні засоби»;
 •  Таблиця Амортизаційні нарахування;
 •  Таблиця Амортизація;
 •  Таблиця Зарплата;
 •  Таблиця Витрати;
 •  Таблиця Матеріальні витрати;
 •  Таблиця Встаткування;

Опис створених таблиць розробленої бази даних наведено  в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1

Таблиця

Ім'я поля

Тип

Розмірність

Ключ

Транспортні засоби

Код транспортного засобу

числовий

Так

Марка автомобіля

Текстовий

50

Госномер

Текстовий

50

Водій

Текстовий

50

Пробіг

Числовий

довге ціле

Вантажопідйомність

Числовий

довге ціле

Кіл-У місць

Числовий

довге ціле

Витрата палива на 100 км

Числовий

довге ціле

Вартість 1 км

Числовий

дійсне

Пункти призначення

Пункт призначення

текстовий

50

Так

Відстань, км

числовий

довге ціле

Замовник

Код замовника

текстовий

50

Так

Замовник

текстовий

50

Адреса замовника

текстовий

50

Банк

текстовий

50

Р/рахунок

числовий

довжин.ціле

Замовлення

Код замовлення

текстової

50

Так

Код замовника

текстової

50

Пункт призначення

текстової

50

Код послуги

текстової

50

Дата замовлення

Дата/час

50

Транспортний засіб

Числовий

дл.ціле

Послуги

Код послуги

текстовий

50

Так

Найменування    послуги

текстової

50

Таблиця

Ім'я поля

Тип

Розмірність

Ключ

Амортизаційні_ нарахування

Дата_узяття_на_ баланс

Дата/час

Так

Код_устаткування

Числовий

10

Так

Вартість_ устаткування

Грошовий

Відсоток_ амортизації

Процентний

Амортизація_

Дата_амортизації

Дата/час

Так

Код_устаткування

Числовий

10

Так

Сума амортизації

Грошовий

Валовый дохід

Дата

Дата/час

Так

Сума_доходу

Грошовий

Інші_витрати

Дата_витрат

Дата/час

Так

Сума_витрат

Грошовий

Зарплата

Дата_зарплати

Дата/час

Так

П.І.Б

текстовий

Нарахування

Грошовий

Витрати

Код_витрати

Числовий

10

Так

Найменування

Текстовий

50

Матеріальні_ витрати

Дата_начисл_затр

Дата/час

Так

Код_витрати

Числовий

10

Так

Сума_витрати

Грошовий

Устаткування

Код_устаткування

Числовий

10

Так

Найменування_ устаткування

Тектовый

50

Для доступу до даних є гнучкий і зручний засіб - запити. Для однієї й тієї ж таблиці можна створити безліч різних запитів, кожний з яких зможе витягати з таблиці лише малу частину інформації, але саме ту частину, що у цей момент необхідна. У співробітника бухгалтерії повинен бути запит, що дозволить визначити скільки днів у році через хворобу був відсутній той або інший працівник, але в нього не повинне бути запиту, що дозволяє довідатися, чим він болів і де лікувався, а в головного лікаря такий запит бути повинен.

У результаті роботи запиту із загальної вихідної бази формується результуюча таблиця, що містить частина загальної інформації, що відповідає запиту.

Важливою властивістю запитів є те, що при створенні результуючої таблиці можна не тільки вибирати інформацію з бази, але й обробляти її. При роботі запиту дані можуть упорядковуватися (сортуватися), фільтруватися (відсіватися), поєднуватися, розділятися, змінюватися, і при цьому ніяких змін у базових таблицях може не відбуватися.

Результати обробки позначаються тільки на змісті результуючої таблиці, а вона має тимчасовий характер, і іноді її навіть називають моментальним знімком.

І ще одною коштовною властивістю запитів є їхня здатність виконувати підсумкові обчислення. Запит може не тільки видати результуючу таблицю, але й знайти, наприклад, середнє (найбільше, найменше, сумарне й т.п.) значення по якомусь полю.

Запити, спроектовані відповідно до функціональної моделі системи, наведені в табл. 3.2


Таблиця 3.2.

Використовувані запити

Запит

Поля

Використовувані таблиці

Примітка

Обчислення_ амортизації

Дата_ амортизації

Устаткування

Амортизаційні_ обчислення

Додає запису в таблицю Амортизація

Код_ устаткування

Сума_ амортизації

Витрата

Дата_ витрат

Інші_ витрати

Матеріальні_ витрати

Амортизація

Зарплата

Підраховує загальні витрати

Витрати

Сума_амортизації

Сума_витрати

Інші витрати

Нарахування

зарплата

Сума витрати

Річні Витрати

Сума

Витрата

Підраховує витрати за рік

Дохід за рік

Сума

Валовый _дохід

Підраховує дохід за рік

Річний прибуток

Прибуток

Витрати за рік

Дохід за рік

Підраховує прибуток за рік

Виплата зарплати

П.І.Б

текстовий

Показує види нарахування й утримання по зарплаті

Нараховано

грошовий

ПодНалог

грошовий

ПенсФонд

грошовий

Соцстрах

грошовий

Безробіття

грошовий

До видачі

грошовий

Водії

Водій

Транспортні засоби

Додає запису в таблицю

Госномер

Марка автомобіля

Замовлення

Замовник

Замовник, Пункт_призначення, транспортні засоби

Пункт призначення

Транспортний засіб

Вартість 1км

Дата замовлення

Вартість

Марка автомобіля

транспортні засоби

Додає запису в таблицю

Вартість 1км грн

По даті

Марка автомобіля

Таблиця замовлення, таблиця транспортні засоби.

Додає запису в таблицю

Госномер

Водій

Замовник

Дата замовлення

Запит транспортні засоби

Марка автомобіля

Транспортні засоби

Додає запису в таблицю

Госномер

Водій

Вантажопідйомність

Кіл-У місць

Витрата палива на 100 км

Вартість 1км

Форми в СУБД Access є засобом для одержання відповідей на запити користувача, запису даних у таблиці й зміни цих даних при уведенні або коректуванні.

Форма являє собою якийсь електронний бланк, у якому є поля для уведення даних. Користувач уводить дані в ці поля, і дані автоматично заносяться в таблиці бази.

Дані в таблицю можна вносити й без допомоги яких-небудь форм, але існують принаймні чотири причини, які роблять форми незамінним засобом уведення даних у базу.

По-перше, малокваліфікованому персоналу не можна надавати доступ до таблиць (самому коштовному з того, що є в базі). Представте, що буде, якщо новачок «наведе порядок» у таблиці банку, що зберігає розрахункові рахунки клієнтів.

По-друге, різні люди можуть мати різні права доступу до інформації, що зберігається в таблицях. Наприклад, один має право вводити тільки імена й адреси клієнтів, іншої - тільки номера їхніх розрахункових рахунків, а третій - тільки грошові суми, що зберігаються на цих рахунках. Змова між цими людьми повинен бути виключений. Для уведення даних їм надають різні форми, хоча дані з форм можуть надходити в одну таблицю.

По-третє, уведення даних у таблицю - надзвичайно стомлююче заняття. Уже після декількох годин роботи люди роблять помилки. Уведення даних у форму простіше. Тут багато чого можна автоматизувати. До того ж елементи керування форм набудовують таким чином, щоб при уведенні даних виконувалася їхня первинна перевірка.

І нарешті, по-четверте, треба згадати, звідки береться інформація для баз даних. Як правило, її беруть із паперових бланків (анкет, заяв, накладних, рахунків, описів, відомостей, довідок і т.п.). Екранні форми можна зробити точною копією паперових бланків, з яких відбувається уведення даних. Завдяки цьому в багато разів зменшується кількість помилок при уведенні й значно знижується стомлюваність персоналу.

У базі даних використовується головна кнопкова форма  й допоміжні  форми:

Для роботи із програмою використовується кнопкова форма. У її склад входять кнопки для виклику  допоміжних форм із можливістю використання закладених у них можливостей. Виклик форм здійснюється при натисканні однойменної кнопки. Також у формі організована можливість перегляду й печатки  основних звітів.

Інтерфейс головної кнопкової форми наведений на малюнку 3.1.

  

Рис. 3.1  Головна кнопкова форма системи

Форми відкриваються натисканням на однойменні кнопки. У формах реалізовані наступні додаткові функції. У формі «Послуги» за допомогою спеціальної кнопки реалізована можливість запуску додатка MS WORD, для перегляду інформації, що стосується законодавчої сторони питання по вантажоперевезеннях на Україні й кнопка відновлення бази даних.

У формі «Замовлення», що є найбільш ємною по змісту, додане поле «СУМА», у якому автоматично буде підраховуватися сума замовлення, залежно від відстані й вартості 1 км для конкретного транспортного засобу. Ця додаткова можливість дає можливість відразу одержувати приблизну суму прибутку за зроблену транспортну послугу. Приблизність полягає в різних способах розрахунку вартості тонн  кілометра, що робить плановий відділ, виходячи з конкретного замовлення.

Форма «Транспортні засоби» має у своєму складі поля «Вантажопідйомність» і «Кількість місць», які роблять її універсальної для будь-якого типу транспортного засобу, що знімає необхідність створення додаткових полів таблиці, у яких буде відслідковуватися ознаку транспортного засобу (вантажний, пасажирський, легковий)  

Перед початком роботи із програмою, необхідно внести у відповідні таблиці вихідну інформацію, що і буде формувати базу даних. Основною таблицею служить таблиця «Транспортні засоби» і таблиця «Замовлення».

Для організації перегляду й висновку на печатку в головній кнопковій формі створені кнопки «Звіт» і «Печатка звіту». Печатка буде здійснюватися на друкувальний пристрій установлене за замовчуванням у діючій операційній системі.

Для виходу із програми використовується відповідна кнопка головної кнопкової форми.

Рис. 3.2 Форма Керування замовленнями

При виборі  пункту меню Збут відкривається вікно форми керування замовленнями. За допомогою кнопок даної форми Можна не тільки проконтролювати стан замовлення, але ввести інформацію про спосіб відвантаження, відкоригувати дані про пункти призначення, зареєструвати нове замовлення на поставку вугілля й роздрукувати супутні звітні документи.

По натисканню кнопки Постачання система здійснює перехід до форми, за допомогою якої користувач може працювати з інформацією, що ставиться до області керування запасами.

У цьому розділі можна оформити заявки на матеріали, вибравши підходящого постачальника, сформувати заявку на ремонт, виконати реєстрацію приходу або витрати ТМЦ, а також роздрукувати різні звітні документи, що супроводжують перераховані процеси.

Приклад роботи форм на малюнках 3.3 - 3.5.

Рис. 3.3 Керування запасами

Рис. 3.4 Таблиця «Склад»

Рис. 3.5 Реєстрація приходу ТМЦ у таблиці «Прибутковий ордер»

Як приклад розглянемо послідовність дій користувача при уведенні даних прибуткового ордера.

Після вибору опції меню прибуткового ордера користувач додає запис (рядок у таблиці) за допомогою навігатора набору даних, розміщеного у верхній частині вікна під панеллю інструментів, натисканням кнопки «+». Після чого користувач уводить номер прибуткового ордeра в поле «Номер» розташованого над таблицею. Для зручності поле дата має функцію автоматичної вставки поточної дати, викликувану натисканням на кнопку розташовану праворуч від поля уведення. Поля «Код постачальника» і «Найменування ТМЦ» виконані у вигляді списку, що розкривається, з якого можна вибрати запис внесену у відповідну таблицю. Поля «Найменування ТМЦ», «Ціна за одиницю» і «Ім'я постачальника» підставляються автоматично. Безпосередньо вводити необхідно лише одиницю виміру й кількість. Поле «Сума» обчислюється автоматично.

Рис. 3.7 Контроль «Сума боргу постачальникові»

Звіт - це гнучкий і ефективний засіб для організації даних при висновку на печатку. За допомогою звіту є можливість вивести необхідні відомості в тім виді, у якому потрібно.

Найбільше відомостей у звіті береться з базової таблиці, запиту або інструкції SQL, що є джерелами даних для звіту. Інші відомості вводяться при розробці звіту.

Користувач має можливість розробити звіт самостійно або створити звіт за допомогою майстра. Майстер по розробці звітів Microsoft Access виконує всю рутинну роботу й дозволяє швидко розробити звіт. Після виклику майстра виводяться діалогові вікна із запрошенням увести необхідні дані, і звіт створюється на підставі відповідей користувача. Майстер виявиться корисним навіть для досвідчених користувачів, тому що дозволяє швидко розробити макет, службовець основою створюваного звіту. Після цього можна перемкнутися в режим конструктора й внести зміни в стандартний макет.

У системі передбачена підготовка різних звітних документів. Звіти багато в чому схожі на форми й теж дозволяють одержати результати роботи запитів у наочній формі, але тільки не на екрані, а у вигляді роздруківки на принтері. Таким чином, у результаті роботи звіту створюється паперовий документ.

Печатка звітів буде здійснюватися тільки при наявності встановленого принтера, параметри якого використовуються при формуванні документа звіту. Можливості програми дозволяють використовувати безліч розповсюджених форматів печатки.

Для виходу із програми використовується кнопка «Вихід».

 1.   Тестування програмного забезпечення

Надійність програмного забезпечення (ПО) є ймовірність його роботи без відмов у плині певного періоду часу, розрахований з урахуванням вартості для користувача кожної відмови [7] . Надійність програмного забезпечення як визначальний елемент його якості заставляється на етапі розробки й проектування, реалізується на етапі реалізації ПО [9]. Вибір критеріїв, якими повинна визначаться надійність ПО, відшукання оптимальної стосовно цих критеріїв його структури, вибір режиму роботи З - от далеко не повний перелік  тих проблем,  які повинні бути вирішені на етапі створення й реалізації ПО до його експлуатації. Тому для забезпечення надійності ПО найчастіше використовують такі терміни, як доказ, тестування, налагодження, контроль і випробування, які часто використовуються як синоніми, тому приведемо ці визначення:

 •  Тестування (testing) - процес виконання програми або частини програми, з наміром або метою знайти помилки;
  •  Доказ (proof) - спроба знайти помилки в програмі безвідносно до зовнішнього для програми середовищу. Більшість методів доказу припускає формулювання тверджень про поводження програми й потім висновок і доказ математичних теорем про правильність програми.
  •  Контроль (verification) -  спроба знайти помилки в тестової, або моделируемой середовищу;
  •  Випробування (validation) - спроба знайти помилки, виконуючи програму в заданому реальному середовищі;
  •  Атестація (certification) - авторитетне підтвердження правильності програми. При тестуванні з метою атестації виконується порівняння з деякими заздалегідь певним стандартом;
  •  Налагодження (debugging) не є різновидом тестування. Хоча “налагодження” і “тестування” часто використовуються як синоніми, під ними маються на увазі різні види діяльності. Тестування – діяльність, спрямована на виявлення помилок; налагодження направлена на установлення точної природи відомої помилки.

Метою тестування модуля є знаходження невідповідності між логікою й сполученнями модуля, з одного боку, і його зовнішніми специфікаціями (описом функцій, вхідних і вихідних динячих, зовнішніх ефектів), з іншої сторони.  Процес проектування тестів для модуля складається з наступних чотирьох кроків:

 •  Керуючись зовнішніми специфікаціями модуля, були підготовлені тести для кожної ситуації й кожної можливості, для кожної границі областей припустимих значень всіх вхідних даних, областей зміни даних, для всіх неприпустимих умов.
  •  Був перевірений текст програми, щоб переконатися, що всі умовні переходи були  виконані в кожному напрямку. (Текст програми визначався з використанням створеного логічного аналізатора).
  •  Для циклів модулів були проведені тести, що відповідають шляхи без виконання тіла циклів, з його однократним виконанням і максимальним числом повторень.
  •  Був перевірений текст програми на її чутливість до окремих особливих значень вхідних даних і були додані відповідні тести.

У результаті реалізації даного типу тестування було зафіксовано, що всі умовні переходи виконуються в кожному напрямку, не відбувається “зациклення” у модулях при граничних значеннях індексів циклів, також як і не виявлено збоїв у роботі модулів  при невиконанні тіла якого-небудь із циклів, система реагує на граничні значення водимих даних коректно.

Комплексне тестування - процес пошуків невідповідності системи її вихідним цілям [9]. Це найбільш творчий із всіх видів тестування. Воно складається з наступних кроків:

 •  Тестування стресів. Розповсюджений недолік більших систем у тім, що вони функціонують начебто б нормально при слабкому або помірному навантаженні, але виходять із ладу при великому навантаженні й у стресових ситуаціях реального середовища. Тестування стресів представляє спроби піддати систему крайньому “тиску”.

Для проведення тестів здійснювалася велика кількість запитів до БД (20 запитів). У результаті тесту не було зафіксовано ніяких відхилень у роботі програми, але було відзначено певне вповільнення роботи БД із запитами.

 •  Тестування обсягу. У той час як при тестуванні стресів робиться спроба піддати систему серйозним навантаженням у короткий інтервал часу, тестування обсягу являє собою спробу пред'явити системі більші обсяги даних  (максимальний об’єм бази даних, 2 Мб) протягом більше тривалого часу.

Для проведення тестів створювалася БД як можна більших розмірів, створювалися черги документів, виведених на печатку, використовувалися граничні значення числових форматів. У результаті тесту також не було зафіксовано відхилень у роботі програми, обробка запитів БД здійснювалася з незначним уповільненням.

 •  Тестування конфігурації. Багато систем забезпечують роботу різних конфігурацій апаратури й ПО. Число таких конфігурацій часто занадто велико, але необхідно перевірити хоча б максимальну й мінімальну конфігурації. Система була перевірена з усіма апаратними пристроями, з якими вона може здійснювати роботу (гнучкі накопичувачі даних, принтери).

При роботі з різними типами накопичувачів даних (НГМД, НЖМД)  не було виявлено помилок, за винятком малої інформативності помилок виникаючих при некоректній роботі із НГМД.

 •  Тестування захисту. Тому що увага до питань збереження таємності в сьогоднішнім  автоматизованому суспільстві зростає, до більшості систем пред'являються певні вимоги по забезпеченню захисту від несанкціонованого доступу. Ціль тестування захисту - порушити таємність у системі.

У результаті проведення тесту було зафіксовано, що користувач  не має доступу до системи проникнути в неї не може.

 •  Тестування продуктивності. Вимоги до продуктивності й ефективності (час відповіді для різних навантажень і різних конфігурацій) - важлива частина проектів систем. У порівнянні з іншими типами комплексного тестування системи про тестування продуктивності відомо дуже багато, цій проблемі  присвячена монографія[22].

Для проведення даного тесту минулого використані персональні комп'ютери різної конфігурації. У результаті проведення тесту  була зафіксована коректна  роботи системи, але необхідно відзначити, що робота на ПК на базі Intel 486 не рекомендується, хоча й можлива.

На підставу проведення перерахованих вище тестів (див. додаток B, C) можна укласти, що:

 •  Створена система виконує всі функції, зазначені в ТЗ.
  •  При аварійному відключенні зберігає максимально можлива кількість даних.
  •  Система здатна працювати на ПК різній конфігурації, у тому числі й мінімальної.
  •  Система відповідає поставленим вимогам по захисту від несанкціонованого доступу.
  •  Система коректно здійснює свою роботу при роботі з більшими обсягами даних (при максимальному обсязі БД - 2 Мб) і при великій кількості запитів(20 запитів).

У процесі роботи була розроблена тестова база даних і набір тестів. Дані тести призначені для перевірки роботи системи при виконанні запитів з розділу 3. З використанням даного набору тестів було проведене тестування. Отримані результати тестування повністю збіглися з очікуваними.


Висновок

Керівництво виробничим підприємством являє собою складну систему, що забезпечує керування вхідними в неї специфічними областями діяльності: виробничою, матеріально-технічної, підготовкою кадрів і іншими.

Інформаційна система є системою інформаційного обслуговування працівників управлінських служб і виконує технологічні функції по нагромадженню, зберіганню, передачі й обробці інформації. Вона складається, формується й функціонує в регламенті, певному методами й структурою управлінської діяльності, прийнятої на конкретному економічному об'єкті, реалізує мети й завдання, що коштують перед ним.

У рамках дипломного проекту була розроблена автоматизована інформаційна система підтримки керування. У результаті виконаної розробки можна зробити наступні висновки:

1. При розробці інформаційної системи був пройдений повний цикл проектування програми від постановки завдання замовником до здачі її в експлуатацію.

2.  Розроблена система  дозволяє досягти наступних ефектів:

 •  зменшення часу необхідного для обліку поставок при проведенні закупівель торговельним підприємством;
  •  автоматизація контролю МТЗ;
  •  автоматизації обліку даних щодо продажів
  •  можливість тривалого зберігання інформації про поставки на підприємство великого строку давнини, для можливості більше повного розрахунку ефективності діяльності підприємства;
  •  можливість оперативної підготовки даних для проведення можливих маркетингових досліджень як постачальників так і споживачів;
  •  своєчасне одержання інформації про строки оплати за здійснені поставки.

3. Доцільність розробки обумовлює наявністю вільного сегмента ринку для реалізації розробленої інформаційної системи.

4.  На підставі вищесказаного можна зробити висновок про те, що розробка автоматизованої системи керування поставками є доцільною й буде приносити реальну користь при використанні її на підприємстві.


Список використовуваної літератури

 1.  Устав шахти «Горіхівська» ГХК «Краснодонвугилля»
 2.  Т.В. Кузнєцова. Діловодство (документационное забезпечення керування) - М.: ЗАТ « Бізнес-Школа «Интел-Синтез», 1999. - 320с.
 3.  Діловодство в кадровій службі / Сост. А.В. Верховцев - М.: ИНФРА-М, 1999. - 192с.
 4.  Посадова інструкція старшого інспектора відділу кадрів шахти «Горіхівська» ГХК «Краснодонвугилля»
 5.  План-Звіт техніко-економічних показників за 2004-2006 р.
 6.  Економіка підприємства: Підручник / Під ред. проф. О.И. Волкова. - М.: ИНФРА-М,1998
 7.  Егоршин А.П. Керування персоналом. - Н. Новгород: НІМБ, 1997
 8.  Економічна інформатика / під ред. П.В. Конюховского й Д.Н. Колесова. - Спб.: Питер, 2000. - 560с.
 9.  Бажин И.И. Інформаційні системи менеджменту. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 688с.
 10.  Інформаційні системи й бази даних: Учебн. посібник / Ю.С. Деордица. - Луганськ: Изд-У ВУГУ, 1999. - 140с.
 11.  Вейскас Дж. Ефективна робота з   MS Access 2000 - Спб.: Видавництво «Питер», 2000.- 1040с.:іл.
 12.  В.И. Король. Розробка додатків в MS Access - М.: «Видавництво  ПРІОР», 1998, -274с.
 13.  Дубнов П.Ю. Access 2000. Проектування баз даних. - М.: ДМК, 2000. - 272с.
 14.  Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Під ред. О. И. Пушкаря - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 696с.
 15.  Жариков О.Н., Королівська В.И. Системний підхід до керування. Навчальний посібник для вузів / Під ред. В.А.Персианова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 602 с.
 16.  Кондрашова С.С. Інформаційні технології в керуванні. Навчальний посібник - К.: МАУП, 1998. -  136 с.
 17.  Курочкин А.С. Керування підприємством (процессный аспект) - Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1998. - 144 с.
 18.  Фатхутдинов Р.А. Організація виробництва: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2000.- 672 с.
 19.  Фатхутдинов Р.А. Виробничий менеджмент: Підручник, 2-е изд., - М.: ЗАТ « Бізнес-Школа «Интел- Синтез», 2000. - 464 с.
 20.  Автоматизація керування підприємством / Баронів В.В. і ін. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 239 с.
 21.  Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / М.И.Семенов, И.Т.Трубилин, Т.П.Барановська. Під загальної ред. И.Т.Трубилина. - М.: Фінанси й статистика, 1999. - 416 с.
 22.  Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / Під ред.проф. Г.А.Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 400 с.
 23.  Інформаційні технології бухгалтерського обліку / О.П.Ільїна - Спб.: Питер, 2001. - 688 с.
 24.  Інформаційні технології в маркетингу: Підручник для вузів / Г.А.Титоренко, Г.Л.Макарова й ін.; Під ред.проф. Г.А.Титоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 335 с.
 25.  Інформаційні системи в економіці: Підручник / Під ред.проф. В.В.Дика. - М.: Фінанси й статистика, 1996. - 272 с.
 26.  Либерман Е.Г. Організація й планування виробництва на машинобудівних підприємствах. - М: Машинобудування, 1967

 1.  Либерман Е.Г. Організація й планування виробництва на машинобудівних підприємствах. - М: Машинобудування, 1967.

 1.  Левів Д.С. Економіка якості продукції. - М.: Економіка, 1972.

 1.  Левів Д.С., Иванашев А.А. До питання встановлення економічно оптимальної політики зміни якісних параметрів машин. // Стандарти і якість, 1967 р., №10.

 1.  Матвєєв Л.А. Економічне забезпечення систем керування якістю. - Ленінград: Машинобудування, 1983.

 1.  Мірошник М.М. Економіко-математичні методи й моделі. - М: Вища школа, 1990.

PAGE 5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26148. Учет в управлении 22 KB
  В составе учета отдельно выделяют: хозяйственный учет отражение фактов и явлений в рамках предприятий учреждений и др.; существует три вида учета: статистический операционнотехнический бухгалтерский. Источниками информации данного вида учета являются его собственные наблюдения а так же информация других видов учета. Бухучет это система хозяйственного учета обеспечивающая потребности управления в информации по работе организации за определенный промежуток времени.
26149. Измерители 21 KB
  Каждый вид учета имеет свои цели и задачи систему учета группировки обобщения и передачи информации. они важны для получения информации о наличии конкретных материальновещественных объектов учета.
26150. Бухучет 22 KB
  Бухучет это система непрерывного и сплошного документального отражения информации о состоянии и движении имущества и обязательств организации методом ее двойной записи в денежном выражении на счетах в соответствии с законодательством. Своевременное предоставление бухгалтерской информации. объективность и полнота информации. Ясность и доступность информации.