96109

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ М. НІЖИН ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дипломная

Финансы и кредитные отношения

Ознайомлення з сутність поняття благоустрою та його ролі в житті суспільства; дослідження джерел фінансування проектів та програм благоустрою населених пунктів; аналіз фінансування проектів благоустрою м. Ніжина; ознайомлення з загальною моделлю проетку капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липіврізької в м.Ніжині...

Украинкский

2015-10-03

244.64 KB

0 чел.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 5

1.1. Сутність благоустрою населеного пункту та його роль в життєдіяльності  людини 5

1.2. Джерела фінансування проектів благоустрою населених пунктів 11

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ М. НІЖИН ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 16

2.1. Аналіз фінансування проектів на програм благоустрою м. Ніжина 16

2.2. Загальна модель проекту капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липіврізької в м. Ніжині 27

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ БЛАГОУСТРОВЮ 34

ВИСНОВОК 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43


ВСТУП

Благоустрій населених пунктів — це сукупність різноманітних видів впорядкування міст, селищ і сіл, що створюють зручні, здорові й культурні умови життя населення. Оскільки без правильного впорядкування міст та створення гарних умов проживання в ньому, тобто благоустрою - неможливо існувати, питання дослідження благоустрою населених пунктів є дуже важливим. Актуальність обраної теми обґрунтовується також тим, що важливе місце в розподілі бюджету, як державного так і місцевих займає саме  фінансування сфери благоустрою. Тобто велика кількість грошових потоків спрямована на фінансування програм та проктів благоустрою населених пунктів і необхідно дослідити їх ефективність.

Питанням благоустрою населених пунктів займалась велика кількість науковців, які досліджували його досить якісно та глибоко, що дало можливість в повній мірі зрозуміти всю сутність та важливість благоустрою, як одного з ключових елементів буття людей. Серед таких вчених можна виділити:  Синельникова Г.В., Сігуа В.Т., Попова С.П., Безлюбченко О.С., Глотова Д.В., Дзезик С.С., Забаштанський М.М., Ігнатенко О., Кравцова Л.B., Матвєєва Н.М., Медведовський В.В., Олійник Н.І., Попов О.Ю. та багато інших.

Метою курсової роботи є аналіз процесів розробки та реалізації проектів та програм благоустрою населених пунктів, їх фінансування та результатів за для отримання висновків, щодо ефективності фінансового забезпечення даних проектів і програм та стану благоустрою міст в цілому.

До основних завдань дипломної роботи відносяться:

 1.  ознайомлення з сутність поняття благоустрою та його ролі в житті суспільства;
 2.  дослідження джерел фінансування проектів та програм благоустрою населених пунктів;
 3.  аналіз фінансування проектів благоустрою м. Ніжина;
 4.  ознайомлення з загальною моделлю проетку капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липіврізької в м.Ніжині;
 5.  дослідження проблем та перспектив покращення фінансування проектів та програм благоустрою населених пунктів;

Обєктом дослідження дипломної роботи є проекти та програми благоустрою населеного пункту м. Ніжин, що розроблялись в період 2012-2014 роки.

Предметом дослідження виступають соціально-економічні відносини, що виникають в процесі створення, реалізації та фінансування проектів та програм благоустрою населеного пункту м. Ніжин.

Інформаційна база дослідження складається з наукових робіт, що досліджувалися раніше: публікації, статті, тощо, нормативно-правових актів, законів України, розпоряджень та рішень міської ради, бюджету міста за досліджуваний період, моделі програм по благоустрою міста, тематичні підручники, інтернет видання, тощо.

Практичне значення отриманих результатів зроблене на основі аналізу  двох міських цільових програм: «Енергозбереження  освітлення  місць  загального користування  та  прибудинкової  території  мікрорайону (вул. Космонавтів)», яка дала можливість отримати отримати економію коштів міського бюджету за рахунок заміни старого устаткування на нове та «Придбання та влаштування дитячих  та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста» - не передбачає самоокупності та несе соціальний ефект і слугує для покращення процесу виховання дітей.

Апробація даної дипломної роботи включає в себе декілька науково-практичних конференцій та семінарів на кафедрі менеджменту, Національного університету державної податкової служби України, а саме:

 1.  науково-практичний семінар «Фінансовий менеджмент проектів і програм:практичний досвід», який проходив 23 жовтня 2014 року;
 2.  круглий стіл 25.09.14 року на тему «Фінансовий менеджмент проектів і програм: теоретичні основи».

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

1.1. Сутність благоустрою населеного пункту та його роль в життєдіяльності  людини

Поняття благоустрій населеного пункту включає в себе велику кількість інформації і охоплює собою комплекс дій, спрямованих на покращення життя людей. Одними з основних визначень благоустрою населеного пункту є:

 1.  благоустрій населених пунктів — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля [1];
 2.  благоустрій населених пунктів — сукупність різноманітних видів впорядкування міст, селищ і сіл, що створюють зручні, здорові й культурні умови життя населення. До основних видів благоустрою населених пунктів належать: зовнішнє впорядкування вулиць, площ, набережних і житлових кварталів; транспортне обслуговування населення; водопостачання, освітлення, озеленення, обводнення, телефонізація, радіофікація, очищення міст (в тому числі каналізація), тощо [2];
 3.  інженерний благоустрій – це комплекс заходів, покликаних створити сприятливі умови для життя і діяльності міського населення, нормальної і безперебійної роботи промислових підприємств, комунально-складських зон, міського транспорту та інше [3].

Cфера благоустрою населених пунктів має визначати економічні, екологічні, правові, соціальні, організаційні та інші засади та бути спрямована на створення умов, сприятливих для життя людини, її необхідно розглядати як систему, складовими частинами якої є стадії життєвого циклу об’єктів або елементів благоустрою (Табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Характеристика стадій життя проекту

Стадії

Визначення

Проектування

Процес створення проекту, прототипу  майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення

Будівництво

Спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, виконання монтажних робіт, тощо

Експлуатація

Використання нового об'єкта

Знесення

Повна або часткова ліквідація об'єкту

Складено автором

Прибудинкова територія

Території загального користування

До благоустрою населених пунктів відносять обєкти, зображені на «Рис. 1.1».

Обєкти благоустрою

Території підприємств, установ, організацій

Території будівель інженерного захисту територій

Рис 1.1 Основні обєкти благоустрою населених пунктів

Складено автором з використанням джерела: Безлюдченко О.С, Завальний О.В., Черноносова Т.О. Планування і благоустрій міст: Навчальний посібник. - Х.: ХНАМГ, 2011

Території загального користування - це парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування.

Прибудинкова територія — це встановлена за проектом розподілу територія житлового кварталу та проектом забудови земельна ділянка багатоквартирної не садибної забудови, яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов'язаних з ним господарських та технічних будівель і споруд. Прибудинкова територія передається у власність або надаються в користування відповідними органами місцевого самоврядування об'єднанням власників будинків для обслуговування існуючого жилого будинку [4].

Важливим елементом благоустрою є екологічний стан міста - це сукупність стійких у просторі і часі екологічних характеристик, зумовлених мінливими екологічними ситуаціями в місті та його регіоні. Саме підтримання екологічного стану дає можливість існувати людям і задовольняти їх благоустрій.

Екологічна ефективність прийнятих проектних рішень забезпечується:

 1.  елементами благоустрою у вигляді спеціальних споруд уздовж транспортних магістралей, протидіючих шкідливим впливам з боку магістральних зон (створення протишумових, газових, пилових бар’єрів уздовж транспортних магістралей);
 2.  елементами благоустрою в житлових кварталах у вигляді спеціальних споруд, які створюють екологічний захист від локальних впливів; снігових, шумових, газових, пилових, а також забезпечуючи оптимальний мікроклімат й інсоляцію території, зокрема, дитячих установ, дитячих ігрових майданчиків;
 3.  збереження природних ландшафтів поблизу існуючих водойм, насаджень, рельєфу з максимальним укріпленням контактних ділянок озеленення;

Екологічний благоустрій міських територій включає в себе комплекс дій зображених на «Рис. 1.2».

Охорона навколишнього середовища

Ізоляції міського шуму

Інженерне забезпечення

Екологічний благоустрій населених пунктів

Інсоляція міських територій

Аерація житлових територій

Рис. 1.2 Комплекс дій, необхідних для забезпечення екологічного благоустрою населених пунктів.

Складено автором з використанням джерела: Безлюдченко О.С, Завальний О.В., Черноносова Т.О. Планування і благоустрій міст: Навчальний посібник. - Х.: ХНАМГ, 2011

Інженерне життєзабезпечення сучасного міста - це складна система інженерних комунікацій, споруд та допоміжних спеціальних устаткувань, призначених для створення необхідних санітарно-гігієнічних умов і високого рівня обслуговування міського населення, потреб промисловості, а також підприємств соціально-культурного побуту.

На сьогоднішній день, ще не винайшли ідеальних матеріалів для побудови міста, тому майже всі інженерні споруди час від часу потрапляють під вплив зовнішніх та внутрішніх негативних факторів. Саме тому місцеві органи влади розробляють і впроваджуються проекти і програми благоустрою міст, розроблені для покращення, капітального ремонту або навіть заміни постраждалих інженерних споруд.

Проект планування та благоустрою території житлового мікрорайону має

забезпечити:

 1.  раціональне проектування зручних пішохідних зв’язків, які забезпечують мінімальну відстань від входів будинків до зупинок громадського транспорту, до дитячих установ, до підприємств торгівлі, культурно-побутового та комунального обслуговування;
 2.  зонування майданчиків активного та пасивного відпочинку з урахуванням інтересів різних вікових категорій населення і характеру використання цих майданчиків; максимальне використання особливостей рельєфу території, організації терас, підпірних стін, зручних спусків, штучних гірок;
 3.  за допомогою різних видів посадок дерев і чагарників з метою прикриття нецікавих будинків і споруд з точки зору декоративності, ізоляції різних функціональних зон;
 4.  максимальне використання покрівель будинків і споруд для улаштування садів, майданчиків тощо;

Благоустрій населених пунктів виконує низку важливих функцій, зображених на малюнку 1.3.

Інфорамційна

Ідеологічна

Інтегруюча

Евристична

Функції благоустрою

Рис 1.3. Оснофні функції благоустрою населених пунктів.

Складено автором . використанням джерела: стаття «Функції благоустрою та закономірності його розвитку», Г. С. Фролова, канд. екон. наук, КНЕУ

Евристична функція полягає у сприянні приросту наукових знань у теорії і практиці створення комфортних умов для життєдіяльності людини, результатом чого стає екстенсивний та інтенсивний розвиток об’єкта дослідження. Але, як відомо, критерієм істинності будь-якої теорії є практика. І завдання науки про благоустрій полягає у тому, щоб результати наукових досліджень змогли дати відповідь на питання, як досягти успіху у цій сфері на території окремого кварталу, або в цілому на території міста чи селища, регіону чи країни.

Інтегруюча функція  полягає, наприклад, у можливості об’єднання в єдине ціле різноманітних, розрізнених елементів природного і неприродного походження з метою формування гармонійного і комфортного середовища буття людини, а також об’єднувати у цьому процесі окремих фахівців різних галузей. Так, при вирішенні питань благоустрою відбувається генерація ідей, як правило, на міжгалузевому рівні з подальшим проектуванням і виробництвом елементів благоустрою, що слугує підставою для створення цілих науково-виробничих конгломератів, для залучення і об’єднання спеціалістів різного профілю, керівників і виконавців різних рівнів. Це свідчить про високу інтегруючу властивість благоустрою.

Неперевершене значення має ідеологічна функція благоустрою. Вона реалізується у процесі сприйняття окремою людиною об’єктивної реальності, що в цілому відображається на формуванні суспільної свідомості. Оточуюче середовище активно і цілеспрямовано впливає на психологічний, морально-етичний, емоційний стан громадян, їх здоров’я та визначає поведінку індивідуумів [5].

Отже, благоустрій населених пунктів відіграє дуже важливу роль в життєдіяльності людей, їх побуті та існування в цілому. Завдяки правильним і рішучим діям міського самоврядування здійснюється покращення життя людей. Від благоустрою залежить не тільки здоров’я, а й життя кожної людини.


1.2. Джерела фінансування проектів благоустрою населених пунктів

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності. У разі відсутності таких підприємств органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів.

Балансоутримувача, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою.

Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

Статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначені положення фінансування заходів з благоустрою населених пунктів.

Так, фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування проектів благоустрою вирішує низку проблем, які виникли в житті мешканців, тому зацікавленість в ініціювання даних проектів присутня в багатьох. Саме в залежності від типу проблеми, на вирішення якої розробляється проект і визначаються найбільш зацікавлені фізичні або юридичні особи, які будуть здійснювати фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок різних джерел, основними з яких є безпосередньо  коштів грошових фондів, наведених в «Рис. 1.4».

В деяких випадках при реалізації проекту задіяні декільна джерел фінансування, а не один, за для покращення термінів проекту.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Джерела фінансування

Кошти підприємств, установ, організацій

Добровільних внесків юридичних осіб та громадян


Інші джерела, передбачені законом

Рис. 1.4. Основні джерела фінансування проектів благоустрою міста.

Складено автором згідно статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються роботи і заходи, які знаходяться на балансі держави і які є в її власності, наведені на «Рис. 1.5».


Заходи на виконання державних програм  благоустрою населених пунктів

Роботи з підготовки проектів законів, правових актів у сфері благоустрою населених пунктів

Державний бютжет

Роботи  з благоустрою,  що проводяться на землях державної форми власності

Охорона та утримання об'єктів, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам, організаціям

Роботи з утворення територій і об'єктів  рекреаційного призначення, які належать до державної власності

Рис 1.5. Види діяльності щодо благоустрою населених пунктів, які фінансуються з державного бюджету україни

Складено автором за допомогою джерела: Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Тобто, можна сказати, що з державного бюджету фінансуються тільки ті об’єкти благоустрою, що належать до державної власності. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються об’єкти (рис. 1.6), які знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, а саме:

- територіальної громади;

- сільської, селищної, міської ради;

- сільського, селищного, міського голови;

- виконавчих органів сільської, селищної, міської ради;

- районних та обласних ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

- органи самоорганізації населення [11].

Заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів

Охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям

Міський бюджет

Охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності

Роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності

Організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності

Рис 1.6. Види діяльності щодо благоустрою населених пунктів, які фінансуються з місцевого бюджету

Складено автором за допомогою джерела: Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) Благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в  належному стані території,  яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) Усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку здійснюється за рахунок коштів власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, отриманих як плата за надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території. 

Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів [12].

Отже, можна зазначити, що джерела фінансування проектів благоустрою населеного пункту є досить різноманітні і залежать безпосередньо від об’єкту благоустрою та форми його власності. Основними видами фінансування є державний та місцевий бюджети, кошти підприємств і організацій. Кільність коштів та порядок фінансування зазначаються в проектно-кошторисній документації та на основі додатково підписаних договорів.

Основним видом фінансування проектів та програм благоустрою міста є бюджетне фінансування, яке на сьогоднішній день не в змозі в повній мірі задовільнити потреби комунальних підприємств в зв’язку з фінансовим станом в країні, в місті , економічною кризою в країні. Але поєднання джерел фінансування дає змогу більш ефективно здійснювати проектні роботи.


РОЗДІЛ 2

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ М. НІЖИН ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Аналіз фінансування проектів на програм благоустрою м. Ніжина

Цільова програма – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери регіону, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку на відповідний рік [13]. 

При затвердженні  бюджету м. Ніжина  на кожний бюджетний рік    проводиться затвердження проектів та програм місцевого значення, терміном на один або більше років, в тому числі програм по благоустрою міста ( Додаток В).

При проведенні аналізу програм за  період з 2012 по 2014 роки, було встановлено, що фінансування цільових програм та проектів направлених на  покращення надання житлово - комунальних послуг, благоустрою, будівництва, капітального ремонту та реконструкції вулиць  проводиться через  головного розпорядника коштів міського бюджету – Управління житлово – комунального господарства та будівництва ( далі УЖКГ та Б).

Одним із основних завдань Управління ЖКГ та Б є участь  в розробці проектів  економічного , соціального, екологічного  розвитку міста , а також  розробки цільових програм, направлених на  покращення якості життєдіяльності населення міста.

Відповідними рішеннями  міської ради, впродовж 2012, 2013  та 2014 років було затверджено  цільові місцеві  програми, відповідно до яких ініціатором,  та головним розпорядником коштів  програм є Управління ЖКГ та Б.

Так, впродовж 2012 року за кодом відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів "40" - Управління житлово - комунального господарства та будівництва затверджено 13 міських програм на загальну суму 6086,3 тис. грн.

Фактично впродовж 2012 року проводилось  фінансування 11 місцевих програм, касові видатки склали 2014,1 тис. грн.  В тому числі програм по благоустрою було прийнято 4 на суму 4217,6 тис. грн., з них профінансовано 3 програми на суму – 1420,6 тис. грн., або 34% від затвердженого (Додаток Д).

Впродовж 2013 року за кодом відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів "40" - Управління житлово - комунального господарства та будівництва затверджено 18 місцевих програм на загальну суму 3782,1 тис. грн. Фактично впродовж 2013 року проводилось  фінансування 13 місцевих програм, касові видатки склали 734,7 тис. грн. В тому числі програм по благоустрою було прийнято 8 на суму 1542,0 тис. грн., з них профінансовано 6 програм на суму –511,0 тис. грн. , або 33% від затвердженого ( Додаток Е).

На 2014 рік  за кодом відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів "40" - Управління житлово - комунального господарства та будівництва затверджено 15 місцева програм, на загальну суму 8313,1 тис. грн. Фактично впродовж 9 місяців 2014 року  проводилось  фінансування 7 місцевих програм, касові видатки склали 1877,8 тис. грн. В тому числі програм по благоустрою було прийнято 7 на суму 6280,6 тис. грн., з них профінансовано 5 програм на суму – 1515,5 тис. грн., або 24,1% від затвердженого ( Додаток Ж).

Для прикладу, розглянемо  програми, які затверджені рішенням 36 сесії Ніжинської міської ради 6 скликання від 28 грудня 2013 року № 2-36/2012 «Про міський бюджет м. Ніжина на 2013 рік» в додатку № 7, в тому числі програми по благоустрою.

За кодом тимчасової класифікації видатків  100203 – «Благоустрій міст, сіл, селищ» у 2013 році було заплановано фінансування 8 програм місцевого значення, а саме:

 1.  Міська  цільова  програма  «Енергозбереження  освітлення  місць  загального користування  та  прибудинкової  території  мікрорайону (вул. Космонавтів)   на   2013 рік»;
 2.  Міська цільова програма « Розвиток безпеки дорожнього руху в м.Ніжині на 2013 р»;
 3.  Міська цільова програма "Придбання та влаштування дитячих та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста у 2013 р.";
 4.  Міська цільова програма «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2013 - 2016 роки»;
 5.  Міська цільова програма «Розвитку та збереження зелених насаджень на 2013 - 2015 роки»;
 6.  Міська цільова програма «Реконструкція та розвиток кладовищ міста на 2013р.”;
 7.  Міська цільова «Збереження та відновлення меморіальних пам'яток періоду Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років у м. Ніжині на 2013—2017 роки»;
 8.  Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина на період 2013р.».

Фінансовий аналіз  проведемо на прикладі  двох міських цільових програм:

«Енергозбереження  освітлення  місць  загального користування  та  прибудинкової  території  мікрорайону (вул. Космонавтів)» та «Придбання та влаштування дитячих  та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста».

Міська програма енергозбереження  освітлення  місць  загального користування  та  прибудинкової  території  мікрорайону (вул. Космонавтів) на 2012 рік  була затверджена  рішенням 22 сесії 6 скликання  Ніжинської міської ради від 10.01.2012 року із загальним обсягом фінансування  75,0 тис. грн. Впродовж року до програми вносились зміни, що призвело до затверджених обсягів  фінансування  в розмірі 100,0 тис. грн. Термін реалізації програми – 2012 рік. Кошти з міського бюджету м. Ніжина на фінансування даної програми не виділялись, касові видатки не проводились.

Міська програма енергозбереження  освітлення  місць  загального користування  та  прибудинкової  території  мікрорайону (вул. Космонавтів) на 2013 рік ( Додаток З) була затверджена рішенням 36 сесії 6 скликання  від 28.12.2012 року  з загальним обсягом фінансування 160,0 тис. грн.  Термін реалізації програми – 2013 рік. Програма профінансована  в сумі 159,8 тис. грн. або 99,9%.

Міська програма енергозбереження  освітлення  місць  загального користування  та  прибудинкової  території  мікрорайону (вул. Космонавтів)на 2014 рік  не розроблялась.

Оскільки в 2012 році фінансування даних програми не здійснювалося, що в фінансовому менеджменті є не припустимим, а в 2014 році вона не розроблялася, проведено аналіз даної цільової програми за 2013 рік з метою оцінки її ефективності та доцільності:

Розробником та відповідальним виконавцем програми є комунальне підприємство ЖЕК «Північна». Організація, координація та контроль за ходом  реалізації  програми покладено на управління Управління УЖКГ та Б.Раз  на  квартал  надається  інформація  про  хід  виконання  Програми  фінансовому управлінню   Ніжинської  міської  ради   ( до  6-го  числа  місяця,  наступного   за  звітним  кварталом).

Дана програма була розроблена на виконання розпорядження Кабінету  Міністрів України від 17.2.08 р. № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення  споживання  енергоресурсів», розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від    16.08.10  № 48230/1/1-10  про  реалізацію Галузевої програми  енергоефективності та  енергозбереження в житлово – комунальному господарстві  на  2010-2014 роки.

Було встановлено, що в умовах підвищення тарифів на енергоносії економія електроенергії, що витрачається на освітлення місць загального користування житлових будинків набуває першорядного значення. Досить сказати, що час освітлення у місцях загального користування протягом року у  середньому 10 годин на добу. Відсутність освітлення місць загального користування має свої негативності наслідки. Так у погано освітлених під’їздах житлових будинків  збільшується ймовірність побутового травматизму, більш частими стають випадки  псування  внутрішньо будинкового  устаткування.

Метою програми було забезпечення нормативного рівня освітлення місць загального користування та прибудинкової території при мінімальному споживанні електроенергії, запобігання від  несанкціонованого  відбору електричної енергії, автоматизація системи управління, що виключає можливість крадіжки електроенергії. Також ключовим є економія електроенергії на протязі функціонування нового обладнання ( Табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Економія електроенергії від запровадження нового обладнання

Показники

Сучасний стан

Після впровадження

Освітлення сходових клітин

Тип світильника

Лампа розжарювання

ЛПО-88-004

Потужність, Вт

100

11

Час роботи, год/рік

3650

3650

Зовнішнє освітлення територій будинку

Тип світильника

Лампа розжарювання

ЖПУ-07-70-001

Потужність, Вт

150

70

Час роботи, год/рік

3650

3650

Джерело: Міська програма енергозбереження  освітлення  місць  загального користування  та  прибудинкової  території  мікрорайону (вул. Космонавтів) на 2013р.

В таблиці показано заміну ламп зовнішнього та внутрішнього освітлення та ефективність в вигляді зменшення потужності.

Для виконання даної програми були розроблені енерго та  екологоефективні схеми, які дали змогу ефективно використовувати енергоресурси, а саме:

 1.  встановлені антивандальні енергоекономічні світильники  «ЛПО 88-11-004» з  контактними  люмінесцентними  лампами  потужністю 11  Вт для внутрішнього  освітлення  сходових  майданчиків  і  сходів;

-встановлені антивандальні енергоекономічні  світильники  «ЖПУ  07»  з натрієвими лампами  потужністю 70 Вт   для  зовнішнього  освітлення  входів в  під’їзди  та  прибудинкової  території;

-проведена заміна наявне  енергоємне  обладнання.

Нове обладнання було встановлене в 17 пяти поверхових будинках, загальна кількість світильників склала 445 шт.

Проаналізуємо ефективність даної програми розрахувавши наступні показники (розрахунок проведено з тарифом на електроенергію 0,3648 за 1 кВт):

 1.  економія електроенергії на рік при переоснащенні внутрішнього освітлення:

0,1 кВт – 0,011 кВт = 0,089 кВт;

0,089 кВт х 445 одиниць = 39,61 кВт;

39,61 кВт х 10 год х 365 днів = 144558 кВт в рік;

144558 х 0,3648 грн. = 52734 грн.

 1.  економія електроенергії при переоснащенні зовнішнього освітлення:

0,150 кВт – 0,070 кВт = 0,080 кВт;

0,080 кВт х 75 одиниць = 6 кВт;

6 кВт х 10 год х 365 днів = 21900 кВт в рік;

21900 х 0,3648 грн = 7989 грн.

 1.  всього економія електроенергії = 144558 + 21900 = 166458 кВт на суму 60724 грн.

Щоб зробити висновок про ефективність програми, аналізуємо витрати на проект та період окупності. Витрати:

 1.  вартість встановлення 1-го світильника зовнішнього освітлення становить 1300 грн., оскільки було встановлено 75 одиниць, то загальна вартість встановлення зовнішнього освітлення складає 1300 х 75 = 97500 грн.
 2.  вартість встановлення 1-го світильника внутрішнього освітлення 330 грн., витрати на встановлення 445 одиниць складають 330 х 445 = 146850 грн.
 3.  валові витрати: 97500 + 146850 = 244350 грн.

Період окупності: 244350 грн. / 60724 грн = 4 роки ( без урахування динаміки ціни на електроенергію)

Отже, Програма була профінансована на 99,8 % і своїм впровадженням дозволила отримати очікуваний результат по зменшенню споживання електроенергії. З розрахунків випливає, що щорічно здійснюється економія в розмірі 60724 грн. і по закінченню терміну окупності, який складає 4 роки, бюджет буде отримувати прибуток в вигляді даної економії (Додаток И).

Також проведемо фінансовий аналіз на прикладі міської програми «Придбання та влаштування дитячих  та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста» ( Додаток К).

Міська програма "Придбання та влаштування дитячих  та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста" на 2012 рік  була затверджена  рішенням 22 сесії 6 скликання  Ніжинської міської ради від 10.01.2012 року із загальним обсягом фінансування  255,0 тис. грн. Впродовж року до програми вносились зміни, що призвело до затверджених обсягів  фінансування  в розмірі 99,4 тис. грн. Термін реалізації програми – 2012 бюджетний рік. Кошти з міського бюджету м. Ніжина на фінансування даної програми  виділені в повному обсязі, в сумі 99,4 тис. грн.

Міська програма "Придбання та влаштування дитячих  та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста" на 2013 рік була затверджена рішенням 36 сесії 6 скликання  від 28.12.2012 року  з загальним обсягом фінансування 130,0 тис. грн. Термін реалізації програми – 2013 бюджетний  рік. Програма профінансована  в сумі 130,0 тис. грн., в повному обсязі.

Міська програма "Придбання та влаштування дитячих  та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста" на 2014 рік була затверджена рішенням 49 позачергової сесії 6 скликання  від 31.01.2014 року  з загальним обсягом фінансування 99,4 тис. грн. Термін реалізації програми – 2014 бюджетний  рік. Кошти з міського бюджету м. Ніжина на фінансування даної програми не виділялись, касові видатки протягом 9 місяців 2014 року не проводились.

Ініціатором розроблення та розробником даної Програми є Управління ЖКГ та Б Ніжинської міської ради.   Раз на квартал надається інформація про хід  виконання Програми  фінансовому управлінню Ніжинської міської ради        ( до 6-го числа місяця наступного за звітним кварталом). Ніжинська міська рада щороку заслуховує звіт про хід виконання. Відповідальним виконавцем програми є комунальне підприємство ЖЕК "СЄЗ". Термін  виконання - 2013 рік.

Головною метою програми є забезпечення достатньою кількістю обладнаних спортивних та дитячих майданчиків для проведення дозвілля та фізичного розвитку дітей та їх виховання.

Більша частина дитячих та спортивних майданчиків, що експлуатуються була встановлено в м. Ніжині до 1990 року, більшість з них вже зруйновані. В багатьох районах міста відсутні облаштовані місця для спортивного розвитку молоді та відпочинку з дітьми. За підрахунками загальна потреба в дитячих майданчиках становить 25 од., а у спортивних майданчиках - 15 од. (Табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Потреба в дитячих та спортивних майданчиках:

Тип майданчика

Дітей по місту, тис.

Розрахункова норма м2/чол

Загальна потреба тис. м2

Площа типового майданчика

Загальна  кількість майданчиків

1

2

3

4=2*3

5

6=4/5

Дитячий

5,4

0,7

3,8

150

25

Спортивний

3,0

2,0

6,0

400

15

Разом

8,4

40

Складено автором за допомогою джерела: програма встановлення дитячих майданчиків за 2008р. з використанням нових данних

В даній таблиці показано розрахунок потреби в майданчиках по всьому місту, але враховуючи обмеженість коштів міського бюджету м. Ніжина, програмою передбачено придбання 8 дитячих майданчиків, по одному на ж/мікрорайон, по вулицях: Корчагіна; Синяківська– Озерна; Франко, 89; Подвір’я школи № 6; Подвір’я школи № 5; Незалежності № 19-21; Кармелюка; Матросова № 4-6. Влаштування 6 спортивних майданчиків: Подвір’я школи № 15; вул. Шевченко, 96 Б; вул. Незалежності № 14; вул. Московська № 13-Б; вул. 3-й Мікрорайон; вул. Семашка № 12-14;

На фінансування Програми були направлені кошти міського бюджету м.Ніжина в межах бюджетних призначень на 2013 р., а також інші надходження від юридичних та фізичних осіб, незалежно від форми власності. Програмою передбачено виділення коштів з міського бюджету м. Ніжина на 2013 рік в сумі 130,0 тис. грн. на встановлення майданчиків. Крім того були залучені інвестиційні  кошти юридичних та фізичних осіб (підприємців міста, депутатів міської ради, громадськості) на придбання майданчиків  в сумі – 315,0 тис. грн.

Замовлення здійснювалося в фірми ТОВ «Ксіл-Україна», яка зарекомендувала себе в минулі роки як один з кращих поставників даного приладдя в регіоні. Вартість придбання одного майданчика складає від 20,0 до 30,0 тис. грн. Вартість встановлення одного майданчика в середньому складає 9,3 тис.грн. Для придбання та облаштування 14 вище перечислених майданчиків було витрачено  на придбання та встановлення 445,0 тис. грн.

Даний проект є соціально важливим та має значний соціальний ефект і не  передбачає самоокупності, тому розрахунки економічної ефективності та окупності проекту не здійснювалися. Програма була профінансована на 100 % і це дало змогу досягти поставленої мети.

Крім того, рішенням 36 сесії міської ради 6 скликання від 28 грудня 2013 року № 2-36/2012 « Про міський бюджет м. Ніжина на 2013 рік» в додатку № 5 затверджено перелік об’єктів видатки на які в 2013 році проводились за рахунок коштів бюджету розвитку на роботи по благоустрою, а саме назви об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації на загальну суму 4256,5 тис. грн. (Додаток Л). Перелік обєктів благоустрою та суми, які були виділені для ремонту даних обєктів наведено в «табл. 2.3».

Таблиця 2.3

Перелік об’єктів, видатки на які проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код

Найменування

Назва об'єкту

Видатки 2013

Уточнені видатки 2013

Профінансовано

% виконання

100203

Благоустрій

3132

Кап. Ремонт інших об'єктів

Кап. Ремонт вул.Хмельницького, Лащенко

98,9

33,2

33,2

100%

3132

Кап. Ремонт інших об'єктів

Кап. Ремонт вул. Об'їжджа

152,5

152,5

152,5

100%

3132

Кап. Ремонт інших об'єктів

Кап. Ремнт алеї по вул. Хмельницького

226,8

51,2

51,2

100%

3132

Кап.Рет. ін.

об'єктів

Кап. Ремонт вул. Чапаєва

181

181

181

100%

3132

Кап. Ремонт інших об'єктів

Кап. Ремонт вул.Червоноармійська, Липіврізька

620

823,4

745,2

90,50%

Джерело: додаток №5 до міського бюджету 2013р.

В таблиці наведено саме проекти за кодом тимчасової класифікації «100203», що відносяться до благоустрою міста.

Кожен з даних проектів має різні терміни впровадження та здійснення, а бюджет міста не має можливості виділяти кошти для фінансування проектів одразу, тому кошти виділялись по частинам, і дані з таблиці можуть повторюватися в період, який складається з 2-5 років.

Враховуючи збільшення кількості програм із року в рік та незадовільне фінансування  із міського бюджету протягом останніх років, можна сказати, що головним розпорядником коштів Управлінням ЖКГ та Б  не проводився в повному обсязі аналіз, координація та контроль за ходом  реалізації програм, не виявлялись  найбільш пріоритетні та необхідні  програми для міста.

З даного аналізу видно, що низка програм була розроблена на термін більше одного року, що зумовлено такими факторами, як нестача бюджетних коштів. Тобто дані програми не вимагають негайного вирішення питання, а можуть здійснюватися протягом відведеного періоду і не будуть втрачати від цього свою ефективність.

Фінансування програм проводилось  в межах наявних коштів міського бюджету м. Ніжина. Така ситуація із фінансуванням програм склалась у зв’язку з тим, що Ніжинським управлінням  державної казначейської служби  України (УДКСУ)  в першочерговому порядку проводяться видатки міського бюджету на  захищені статті, в тому числі на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплати за спожиті енергоносії бюджетними установами міста, тощо. Фінансування ж програм, в тому числі програм  по благоустрою, проводилось  по залишковому  принципу.


2.2. Загальна модель проекту капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липіврізької в м. Ніжині

Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.03 №154 затверджено Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, яким встановлюються правила проведення та обсяги робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, в тому числі доріг.

Ініціатором та замовником проекту  капітального ремонту  вулиць Червоноармійської та  Липіврізької є Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради  м.Ніжина (далі УЖКГ та Б).

Обстеження вулиць щодо необхідності здійснення капітального ремонту здійснювала спеціально створена комісія очолювана заступником міського голови та в складі головного архітектора міста, головного державного санітарного лікаря м. Ніжина, начальника Ніжинського ВДАІ, замовника – начальника УЖКГ та будівництва.

Актом обстеження від 07.10.2010 року ( Додаток М) було встановлено, що в результаті довгострокової експлуатації, а також  в результаті незадовільного поверхневого  водовідводу на проїзджій частині вулиць мають місце значні похибки поперечного профілю, нерівності, чисельні вибоїни та руху, густа сітка тріщин на покритті, що затрудняє умови руху транспорту та пішоходів  по вулицях. По вулицям  прокладені  підземні комунікації: водопровід, газ, кабельна телефонна мережа, каналізація і надземна зовнішня електромережа побутового навантаження. Був підписаний висновок: частина вулиць Червоноармійської та Липіврізької потребують капітального ремонту.

Відповідно до ст. 31 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 11.11.2010 року  № 525 надано дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та будівництва на проектування та капітальний ремонт вулиць м. Ніжина ( Додаток Н).

Роботи з капітального ремонту  вулиць Червоноармійської, Липіврізької проводились згідно проектно-кошторисної документації, передбаченої Законом України "Про планування та забудову територій", затвердженої в установленому порядку.

Робочий проект капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липоврізької розроблений відкритим акціонерним товариством «Даржавна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» проектно-виробничою філією ДП «Чернігівський облавтодор», у відповідності з архітектурно-планувальним завданням, виданим і затвердженим головним архітектором м. Ніжин ( Додаток П).

Обстежувальні та обмірювальні роботи виконані проектно – виробничою філією ДП «Чернігівський облавтодор» в листопаді 2010 року.

Тривалість капітального ремонту даних вулиць був визначений проектно-кошторисною  документацією та графіком проведення робіт на 2012 рік. Графік проведення робіт затверджений УЖКГ та Б.

Усі незначні відхилення, які виникли в процесі проведення ремонтно-будівельних робіт і не змінили принципів прийнятого рішення, погоджувались з УЖКГ та Б - організацією, яка є замовником робіт, а також з проектною організацією, яка розробляла проектно-кошторисну документацію.

Замовник мав право в будь-який час перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються для ремонту вулиць.

Відповідальність за якість та своєчасне виконання робіт з ремонту об'єктів благоустрою - вулиць Червоноармійської, Липіврізької покладено на  виконавця робіт: КП Ніжинська ПШМК (пересувна шляхобудівельна механізована колона),відповідно до законодавства.

При розробці проекту до керівництва прийняті діючі технічно- нормативні документи Держбуду України та Міністерства житлово-комунального господарства, державнібудівельніх норми (ДБН), «Загальні принципи забезпечення наявності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 24-10/ 2759/0/6-11 від 04.04.2011 р., тобто

робочий проект  розроблений згідно з державними  нормативними документами. Технічні рішення, які прийняті в проекті  відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм і правил, забезпечують безпеку для  життя та здоров’я людей, експлуатацію об»єкта при дотриманні заходів, що передбачені проектом.    

Вулиця Червоноармійська та Липоврізька межують між собою та знаходяться в північно-східній частині міста Ніжина ( Додаток С). По вулицям відбувається місцевий рух автомобільного та міського  транспорту , який обслуговує прилеглі до вулиць житлові та громадські будинки, підприємства та установи.

Робоча модель  проекту капітального ремонту вулиць містить:

-короткі відомості  про природні умови, земляне полотно, конструкцію дорожнього одягу, основні проектні рішення по дорожній частині, план вулиць, переустрій інженерних мереж;

-пояснення щодо охорони навколишнього середовища; організації будівельного виробництва, в тому числі : стисла характеристика умов капітального ремонту, обґрунтування  засобів  виконання робіт та міроприємства з охорони праці, умови охорони довкілля;

-потребу в основних дорожньо-будівельних матеріалах; потребу в будівельних кадрах, житлі та соціально- побутовому обслуговуванні;

-дані про підрядну організацію;

-термін капітального ремонту;

-основні техніко – економічні показники (Табл. 2.4).


Таблиця 2.4

Основні технічні показники проекту ремонту вулиць

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Вул. Червоноармійська

Вул. Липоврізька

Примітка

Категорія доріг

норм.

житлова

житлова

Загальна довжина

км

0,386

0,731

Ширина проїзної частини

м

4

6

Тип покриття дорожнього одягу

капітальний

капітальний

асфальтобетон

Прийнятий модуль пружності

Мпа

150

150

Тип водовідної системи

Відкрита

відкрита

Площа покриття проїзної частини

м2

1544

4386

Термін виконання робіт

2 місяці

2012

2012

Джерело: проект капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липіврізької в м.Ніжині, том 1.

В таблиці наведені технічні показники, такі як розмір об’єкта ремонту, терміни виконання робіт, тощо.

Згідно з Генеральним планом вулиць, дані вулиці відносяться до вулиць житлового значення і підлягають  капітальному ремонту, згідно з рішенням Ніжинського виконавчого комітету міської ради від 11.11.2010 року № 525.

Термін проходження  проекту в організаціях, які розглядають, погоджують та затверджують  проект становив 2 місяці.  Терміни не порушені.

Відомість обсягів робіт, їх найменування подано в «Табл. 2.5».

Таблиця 2.5

Стисла характеристика проведення капітального ремонту

№п/п

Найменування робіт

Одиниця виміру

Кількість

Вулиця    Червоноармійська

1

Планування узбіч  та зелених зон механізованим способом  та вручну

М2

940

2

Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну з пневмомолотком

М3

0,28

3

Нарощування горловин колодязів бетоном

М3/шт.

0,28/3

4

Улаштування основи із щебню

М3

11

5

Розлив бітуму

Т

0,48

6

Улаштування шару асфальтобетонною сумішшю:

без застосування укладальників асфальту

із застосуванням укладальників асфальту

Т

5,7/89,7

7

Улаштування покриття  асфальтобетонної суміші

М2

1610

Вулиця    Липіврізька

1

Планування узбіч  та зелених зон механізованим способом  та вручну

М2

2340/180

2

Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну з пневмомолотком

М3

1,74

3

Нарощування горловин колодязів бетоном

М3/т..

1,76/6

4

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття

М2

121

5

Улаштування основи із щебню

М3

85,8

6

Розлив бітуму

Т

1,32

Джерело: проект капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липіврізької в м.Ніжині, том 1.

Існуюча ширина проїзної частини вул. Червоноармійської складає 4,0 м       ( дві полоси по 2,0м), а вул. Липіврізька ширина проїзної частини складає 5,2 – 6,0 м. Поперечний профіль вулиць розроблений згідно з вимогами архітектурно-планувального завдання. Пішохідна доріжка на даній частині доріг відсутня.

Загальна довжина дільниці, що проектується по вулиці Червоноармійська складає 386 м. і представляє собою пряму лінію без кутів повороту. Загальне направлення вулиці – східно-західне. Вісь вулиці прокладена по осі існуючої проїзної частини. Пересічення з вулиць, що примикають, запроектовані у вигляді перехрестя.

Загальна довжина дільниці вулиці Липірізької, що проектується складає 1269 м. Улаштування нового прокриття виконувалось на ділянках, довжина яких складає 731 м. і представляє собою пряму лінію з трьома кутами повороту без розбивки.  Загальне направлення вулиці – північно – південне.

Оскільки, згідно розробленого проекту та основних  техніко - економічних показників, загальна кошторисна вартість даного проекту склала більше 1,0 млн.грн., для визначення виконавця робіт капітального ремонту вулиць Червоноармійської, Липіврізької  була розпочата  тендерна  процедура відкритих торгів для визначення виконавця робіт. Дата  оприлюднення  і номер оголошення  про проведення  процедури закупівлі була опублікована  в державному офіційному  друкованому виданні з питань  державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.05.2012 № 64 (666); №203915 «Відмості Державних Закупівель».

Було подано на розгляд пропозиції від двох учасників тендерних торгів:

 1.  КП Ніжинська ПШМК (пересувна шляхобудівельна механізована колона), ідентифікаційний код/ реєстраційниц номер облікової картки платника податків: 05388693, регіон: Чернігівська облась, м.Ніжин, вул. Прилуцька 89-б ( Додаток Т);
 2.  ДП «Чернігівський Облавтодор»,ідентифікаційний код номер 32016315, регіон: м. Чернігів, вул. Київська 17 ( Додаток У).

КП Ніжинська ПШМК подала пропозицію конкурсних торгів на капітальний ремонт вулиць на загальну суму 1425,749 тис. грн. Розрахунок даної суми наведено в «Табл 2.7».

Згідно результату проведення процедури закупівлі (тендеру) ( Додаток Ф) найбільш економічно вигідною виявилась пропозиція КП Ніжинська пересувна шляхобудівельна  механізована  колона ( ПШМК) – 1425,7 тис. грн, в т.ч. податок на додану вартість ( ПДВ) – 237,6 тис. грн., яка і провела капітальний ремонт вулиць Червоноармійської та Липіврізької в терміни, визначені в Договорі  на закупівлю  послуг за державні кошти від 26.07.2012 р. № 108 між Управлінням житлово - комунального господарства та будівництва і КП Ніжинською ПШМК ( Додаток Х).

Відремонтована  ділянка доріг незначна — усього 1117 метрів. Важливим фактом є те, що окрім самої дороги відремонтовані  і водовідвідний колектор, адже це важливо у зв'язку з необхідністю відведення дощових стоків. Ці вулиці з обох боків огороджена житловими будівлями, тут не було зливового колектора, його збудували для того, щоб не підтоплювало будинки приватного сектору.  Загалом проектом капітального ремонту зазначеної  ділянки доріг поставлена задача відремонтувати дорогу - укладено асфальтобетон у два шари, улаштовано бордюри, а також виконано усі роботи пов'язані з водовідведенням.

Згідно Зведенного кошторисного розрахунку, вартість будівництва – капітального ремонту  вулиць Червоноармійська, Липіврізька   в м. Ніжині, Чернігівської області  склала 1425, 749 тис. грн.

Отже, розглянувши загальну модель проекту капітального ремонту вулиць Червоноармійської та Липіврізької можна сказати, що даний проект був розроблений згідно існуючих норм, відповідає вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм і правил. Як і всі проекти даний проект має ініціатора, розробника, виконавця, фінансування та певний відведений для здійснення час. Розроблявся проект управлінням ЖКГ та Б за погодженням з Ніжинською міською радою, яка і здійснювала фінансування даного проекту з міського бюджету.

РОЗДІЛ 3

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ БЛАГОУСТРОВЮ

Проблеми фінансового забезпечення проектів та програм благоустрою міста напряму залежать від фінансового стану житлово – комунального господарства. Фінансові проблеми комунального господарства України з року в рік загострюються, виростаючи з місцевих (локальних) до галузевих і соціально-економічних, що становлять загрозу національній безпеці. Це викликано, з одного боку, все більшими потребами фінансування поточної діяльності й розвитку комунального господарства, з другого — недостатніми коштами, що виділяють на ці цілі держава, місцеві бюджети й безпосередню підприємства [15].

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – одна з найбільших галузей економіки та соціальної сфери України, яка істотно впливає на розвиток економічних відносин та соціальне самопочуття населення держави. Основною соціальною місією ЖКГ є здійснення безперебійного забезпечення населення комунальними послугами, необхідними для життя і діяльності кожної людини. Необхідно відзначити, що як галузь економіки житлово-комунальне господарство вражає своїм масштабом. Так, у цій сфері в Україні функціонують кілька тисяч підприємств і організацій, експлуатується майже 25 % основних фондів держави, зайнято 5 % працездатного населення країни [16].

Стабільна й ефективна робота системи житлово-комунального господарства – це запорука добробуту місцевих громад і процвітання населених пунктів. Проте переважна частина Житлово-комунального господарства України була створена й експлуатується ще з радянських часів. Відтоді жодних змін не зазнавало не лише технічне забезпечення водопостачання, теплорозподільних чи каналізаційних мереж, а й підхід до надання комунальних послуг, монополією на які продовжує володіти держава [17].

На сьогоднішній день розмір коштів, закладених у державному бюджеті на покриття заборгованості комунальним підприємствам за надання пільг та покриття різниці у тарифах, є недостатнім. Така ситуація сприяє зростанню у підприємств кредиторської заборгованості, обмежує їх можливості у фінансуванні таких необхідних заходів, як реконструкція, модернізація існуючих виробничих потужностей підприємств, придбання нового сучасного виробничого обладнання, що ще більше поглиблює технічні проблеми і негативно вливає на якість наданих послуг споживачам, і як результат погіршує фінансовий стан комунальних підприємств.

Провідне місце в структурі матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування займають підприємства комунальної форми власності. В Україні переважна частина об’єктів комунальної власності належить до сфери житлово-комунального господарства. За сучасних економічних умов і внаслідок впливу суб’єктивних чинників підприємства житлово-комунального господарства є здебільшого збитковими, що потребує залучення до функціонування цієї сфери приватного сектора. Рівень приватизації комунального майна в Україні такий, що місцеві органи через місцеві бюджети фінансують надання послуг, які по суті є приватними, а не громадськими: будівництво, утримання комунального житла, надання комунальних послуг, оренда соціальних об’єктів. Натомість у сфері нерухомості та надання комунальних послуг не спостерігається суттєвого прогресу ринкових відносин [18].

Планування видатків місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної форми власності має свої особливості, бо розпочинається з визначення доходів цих підприємств. Як правило, доходи підприємств комунальної форми власності значно менші ніж видатки, тому після ретельної перевірки розрахунків підприємств місцеві фінансові органи планують державну дотацію в розмірі, необхідному для збалансування їх доходів і видатків. При цьому окремо планується дотація з урахуванням не тільки функціонального призначення підприємств, а й напряму надання дотації [19].

Фінансові ресурси комунальних підприємств тісно пов’язані зі станом фінансової системи регіону, становлять ї невід’ємну частину і мають складну систему зв’язків із фінансовими ресурсами місцевих органів влади. За рахунок місцевих бюджетів, також місцевих позабюджетних цільових фондів фінансується створення нових комунальних підприємств, їхнє інвестування й пільгове кредитування, покриття запланованих збитків тощо. Водночас за рахунок фінансових ресурсів комунальних підприємств формується певна частка дохідної частини фінансових ресурсів місцевих органів влади.

Основним видом фінансування проектів та програм благоустрою міста є бюджетне фінансування, що на сьогоднішній день не в змозі в повній мірі задовольнити потреби комунальних підприємств в зв’язку з фінансовим станом в країні, економічною кризою, тощо.

Модернізація житлово-комунальної сфери промислового та благоустрою міста передбачає впровадження комплексу інноваційних проектів, спрямованих на відновлення технічного стану комунальних підприємств, зниження собівартості та покращенні якості послуг. Для цього необхідний системний підхід, який поєднує кошти державного та місцевих бюджетів, а також залучає приватний капітал. Досвід міського господарювання свідчить, що саме остання складова багато в чому запускає механізм фінансування та реалізації інноваційних проектів. Однак, наразі гарантована присутність приватного капіталу під час реалізації комунальних проектів неможлива, адже попри всі зусилля влади механізм повернення інвестиційних коштів залишається невідпрацьованим, а це означає, що традиційним джерелом фінансування комунальних інноваційних проектів залишаються кошти державного та місцевих бюджетів. Саме тому необхідно розробляти методики щодо покращення інвестиційного клімату [20].

На державному рівні для залучення інвестицій мають бути створені всі передумови захисту фінансових інтересів інвесторів комунальних підприємств. На регіональному рівні повинні бути створені механізми співпраці підприємств, споживачів, місцевої влади тощо для збалансування власних фінансових інтересів і цілей функціонування підприємств комунальної форми власності регіону, прийнятних для певної громади. Кожен регіон може мати різний рівень соціально-економічного розвитку, що врешті-решт і обумовлюватиме рівень тарифу, який готова сплачувати переважна більшість споживачів.

На локальному рівні повинні бути використанні такі управлінські навички та комбінації ресурсів, які дадуть змогу оптимізувати ефективність діяльності окремого чи окремих підприємств комунальної форми власності.

Як відомо, фінансування проектів багато в чому залежать від самої діяльності огранів влади, що несуть відповідальність за благоустрій міста, а в першу чергу це  управління житлово-комунального господарства та будівництва. З покращенням чинників, що є визначальними для розвитку ринку послуг ЖКГ та Б в країні, як наслідок буде покщуватися й безпосередне фінансування його проектів ( Рис 3.1) [21] .

ОСНОВНІ

ЧИННИКИ

Організація ефективного управління.

Формування ефективної тарифної політики.

Покращення стану основних фондів ЖКГ.

Рис 3.1. Основні чинники розвитку ринку ЖКГ та Б

Складено автором за даними статті «Удосконалення фінансування підприємств комунальної форми власності», Г.Козинець, студ. гр. ФК 07-1, С.П.Попова, ас.

На сьогоднішній день, однією з основних проблем фінансування проектів та програм блігоустрою міста є недостанє фінансування в порівнянні з необхідним обсягом залучення коштів.

У «Табл. 3.1» розглянемо існуючу дистанцію розриву між необхідним обсягом фінансування у конкретних сферах житлово-комунального господарства м.Ніжина та пропозиціями щодо їх фінансування.

Таблиця 3.1

Оцінка обсягів фінансування  проектів житлово- комунального господарства м. Ніжина

Сфера  житлово- комунального  господарства  міста Ніжина

Необхідний обсяг для завершення  робіт у 2012-2014 роках, тис. грн.

Затверджено міським бюджетом м. Ніжина, тис. грн.

2012

2013

2014

Разом

2012

2013

2014

Разом

Житлово- комунальне господарство

8503,0

11177,0

12878,2

32558,2

6705,6

9229,3

9089,3

25024,2

Дотація житлово- комунальному господарству

1582,0

1835,0

1950,5

5367,5

505,6

1100,0

954,8

2560,4

Водопровідно- каналізаційне господарство

310,0

250,0

400,0

960,0

150,0

122,0

200,0

472,0

Благоустрій міста

6536,0

9037,0

10472,7

26045,7

6020,0

7983,3

7916,5

21919,8

Комбінати  комунальних підприємств

75,0

55,0

55,0

185,0

30,0

24,0

18,0

72,0

Складено автором з використанням джерела: Звіт про виконання бюджету м.Ніжина 2012 -2014 рр. (Додаток Я)

Проведений аналіз обсягів фінансування свідчить про виконання державою програми фінансування інноваційно-інвестиційних проектів у водопостачанні, благоустрої та житловому господарстві. Можна сказати, що значним недоліком у роботі є недоведення бюджетних коштів до розпорядників при реалізації проектів водопостачання та водовідведення. У цілому за період 2012–2014 рр. у сфері благоустрою міста профінансовано було лише 84,15%, що несе за собою низку порушень, безпосередньо і в фінансуванні проектів і програм благоустрою. Подібна ситуація спостерігається і в інших сферах житлово – комунального господарства.

Радянський підхід до управління житлово-комунальним господарством призвів до того, що люди, давно ставши власниками квартир, і далі продовжують вважати прибудинкову територію, дитячі майданчики, підвали, під’їзди будинків, ліфти комунальною власністю, яку повинні обслуговувати житлово-експлуатаційні контори. Звідси і відповідне варварське ставлення громад до всього майна, що формально їм не належить [М].

До покращення фінансування проектів благоустрою можна віднести процес створення організацій співвласників багатоквартирних будинків. В Україні цей процес вже розпочався, але, на жаль, проходить досить повільно. Причинами цього є нерозуміння більшістю населення переваг від створення організації співвласників багатоквартирних будинків – це сучасна демократична структура будинкового самоврядування з виборністю керівника та прозорістю використання зібраних коштів, за якої кожен мешканець будинку знає, куди і на що будуть витрачені його гроші, оскільки має право особисто брати участь у процесі розподілення коштів. 

Таким чином дослідження механізму фінансування проектів благоустрою у житлово-комунальному господарстві дозволило визначити основні проблеми що перешкоджають їх впровадженню ( Рис.3.2 ) [Н].

Учасники організації співвласників багатоквартирних будинків самостійно визначають пріоритетні напрями фінансування. Після сплати основних комунальних послуг, водо- та газопостачання кошти, що залишилися, на розсуд мешканців можуть бути спрямовані на встановлення дитячого майданчика, озеленення території чи ремонтні роботи, тобто самостійно ініціювати проект благоустрою міста.

Основні проблеми

Недосконала фінансово-бюджетна дисципліна

Високі відсоткові ставки за кредитами

Правове поле та методологічне забезпечення

Брак інформації про впровадження інноваційних технологій

Складна тендерна процедура закупівлі для державних підприємств

Брак коштів на підприємствах комунальної власності

Низький рівень кваліфікації працівників

Недостатнє фінансування наукових та дослідних робіт

Корупція

Рис. 3.2. Основні проблеми що перешкоджають впровадженню проектів благоустрою населених пунктів

Складено автором за даними статті «Удосконалення фінансування підприємств комунальної форми власності», Г.Козинець, студ. гр. ФК 07-1, С.П.Попова, ас 

Отже, на сьогоднішній день в Україні є потреба реформування економічних відносин підприємств житлово-комунального господарства , реформування місцевої інфраструктури, запровадження муніципальної власності як власності корпоративної, що дає змогу визначити економічні та фінансові параметри місцевого самоврядування, які збігаються з потребами ринкової економіки, – якісно нові економічні основи місцевого самоврядування і фінансово-економічної бази вітчизняної моделі природних монополій, які на цей час збиткові.


ВИСНОВОК

Благоустрій населених пунктів відіграє дуже важливу роль в життєдіяльності людей, їх побуті та існування в цілому. Основними видами благоустрою є інженерний і екологічний. Кожен з них займає своє місце в комплексному благоустрої міста і відповідає за окремі аспекти. Визначені функції та закономірності благоустрою свідчать про його неперевершену значимість для суспільного життя, що зобов’язує державних діячів, керівників усіх рівнів, політиків і практиків враховувати та раціонально їх використовувати у своїй діяльності щодо побудови умов життя людей. На теперішній час галузь знань про благоустрій знаходиться у стані становлення і реформування. З її розвитком, з накопиченням досвіду і поглибленням наукових досліджень мають розширюватись і уточнюватись знання про функції благоустрою та закономірності розвитку цього суспільного явища.

Управління проектами благоустрою населеного пункту нічим не відрізняється від управління всіх інших проектів. Розробка і реалізація даних проектів здійснюється за дорученням спеліацізованих органів місцевої влади, наприклад управління житлово-комунального господарства та будівництва на основі рішення міської ради, спеціальними фірмами, що роблять їх за певну винагороду. Реалізація проектів здійснюється спеціально стровеною командою або командою фахівців, які обираються на основі тендерних пропозицій.

Тендерним шляхом обирається команда тоді, коли вартість проекту складає більше 1 млн. грн. Головним розпорядником коштів є безпосередньо замовник проекту, тобто управління ЖКГ та Б. Управлінням самих робіт займається керівник робочої групи. Фінансування проводиться у вигляді видатків з міського бюджету, тому головний управлінець проекту не має можливості контролювати грошові потоки.

Основними видами фінансування є державний та місцевий бюджети, кошти підприємств і організацій. Кільність коштів та порядок фінансування зазначаються в проектно-кошторисній документації та на основі додатково підписаних договорів.  Фінансування проектів та програм благоустрою міста найчастіше проводиться на основі бюджетного фінансування, яке на сьогоднішній день не в змозі в повній мірі задовільнити потреби комунальних підприємств в зв’язку з фінансовим станом в місті, економічною кризою в країні. Але поєднання джерел фінансування дає змогу більш ефективно здійснювати проектні роботи, тому в деяких випадках можна побачити комплексне фінансування, що складається з декількох видів одночасно.

Оскільки в фінансовому менеджменті, поняття проекту характеризується фінансуванням, тобто наявними грошовими потоками, можна зробити висновок, що всі проекти та програми благоустрою міста є з самого початку не на 100% ефективними, оскільки фінансування під ці програми та проекти надається з урахуванням діяльності підприємства в минулий період та наявністю коштів міського бюджету. Тобто, якщо в минулий період управління отримало  із міського бюджету коштів менше ніж потребує грошових потоків для фінансування своїх проектів, дані проекті урізаються в фінансуванні, що є не припустимим.

Визначальною умовою виходу підприємств комунального господарства із кризи є дієва система їх державної підтримки. При цьому першочерговими заходами повинні бути: погашення заборгованості бюджетних коштів за нараховані субсидії і дотації, відшкодування втрат на надання пільг окремим категоріям населення, пом'якшення податкової політики щодо підприємств комунального господарства.

За для покращення ситуації  на державному рівні для залучення інвестицій мають бути створені всі передумови захисту фінансових інтересів інвесторів комунальних підприємств, на локальному рівні повинні бути використанні такі управлінські навички та комбінації ресурсів, які дадуть змогу оптимізувати ефективність діяльності окремого чи окремих підприємств комунальної форми власності. З покращенням рівня розвитку комунальних господарств відбудеться прогрес в розвитку програм та проектів конкретних об’єктів благоустрою.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38949. Методические погрешности анализа спектра с использованием процедуры ДПФ. Растекание спектра (эффект Гиббса - leakige). Слияние отсчетов спектра 20.21 KB
  Методические погрешности анализа спектра с использованием процедуры ДПФ. Растекание спектра эффект Гиббса lekige. Слияние отсчетов спектра.Эффект появления ложных спектральных составляющих При расчете параметров процедуры ДПФ выбирают некоторую граничную частоту fg из логарифмического уравнения и находят интервал дискретизации t как: t = 1 2 fg 1.
38950. Синтез линейных элементов ОЭП методом рекуррентных разностных уравнений (РРУ). Алгоритм РРУ, связь с преобразованием Лапласа. Расчет параметров алгоритма РРУ методом Тастина 222.5 KB
  Синтез линейных элементов ОЭП методом рекуррентных разностных уравнений РРУ. Алгоритм РРУ связь с преобразованием Лапласа. Расчет параметров алгоритма РРУ методом Тастина Алгоритм РРУ при синтезе ЛЭ явлся альтернативой свертки.N1 алгоритм РРУ определяет значение ym резщей последовательности с номером m по соотношению: Где m = 0.
38951. Особенности анализа оптических сигналов с помощью процедуры двумерного ДПФ. Методические погрешности 298 KB
  Массив gk1k2 трактуется как результат дискретизации некоторого изображения или излучающей поверхности gху т. что отсчеты спектра соответствующие высоким пространственным частотам находятся в центральной ийласти результирующего массива а соответствующие низким пространственным частотам в угловых областях Для...
38952. Синтез линейных элементов ОЭП с помощью процедуры дискретной свертки (ДС). Вид выражения одномерной и двумерной ДС, его связь с аналоговой сверткой 784 KB
  сигнала gτ St сигналы на входе и выходе ht ИХ линейного элемента При проектировании gτ St известны ht искомая. сигнала является дискретным аналогом свертки. сигнала hk отсчеты ИХ ЛЭ ym результирующая последовательность отсчетов вых. сигнала При переходе к автоматическому проектированию необходимо вхю сигнал и ИХ ограничить некоторым временным интервалом затем дискретезировать.
38953. Синтез случайных величин как базовая операция процедуры анализа параметрической чувствительности. Методы: «обратной функции», Неймана, «кусочной аппроксимации» 353.5 KB
  Синтез случайных величин как базовая операция процедуры анализа параметрической чувствительности. расчет качества ОЭС при условии изменения параметров элементов в соответствии с законами распределения их как случайных величин. Ядро процедуры синтез случайных величин с известными параметрами. Методы синтеза основаны на преобразовании исходной последовательности значений gk случ велич Г р м распределенной в интервале [0;1] в последовательность значений xi случ величины Х с заданной функцией распределения ФР Fx или плотностью...
38954. Вычисление сигнала на выходе линейного элемента ОЭП с использованием процедуры ДС. Методы: прямой свертки, быстрой свертки 432.5 KB
  Методы: прямой свертки быстрой свертки Определение Линейных элементов Линейность в широком смысле Параметрические системы у них импульсная характеристика изменяется но не в зависимости от входного сигнала Линейность в узком смысле Дюамель Если это выражение справедливо для линейного элемента то он линейный в узком смысле. ymотсчеты выходного сигнала При выполнении процедуры используется метод прямого перебора значений ht: известен вид ht но неизвестен а Дискретная свертка T1T2предварительные значения по методике дпф Нужно...
38955. Анализ сигналов с помощью процедуры дискретного преобразование Фурье (ДПФ). Вид выражения ДПФ, его связь с аналоговым преобразованием Фурье 42 KB
  Вид выражения ДПФ его связь с аналоговым преобразованием Фурье Для гармонического анализа периодического сигнала с периодомиспользуется разложение в ряд Фурье на некотором интервале Т: где Sn комплексный коэффициент определяющий амплитуду и фазу гармонической составляющей с номером n и частотой fn n T0 исследуемого сигнала. В случае апериодического сигнала g{t используется преобразование Фурье: где Sf комплексная непрерывная функция спектральная плотность сигнала определяющая текущую амплитуду и фазу сигнала в бесконечно...
38956. Общая методика выполнения процедуры ДС. 167.5 KB
  с известным приближением определяется интегральной сверткой: 1 где момент времени в который определяется величина выходного сигнала; сигналы на входе и выходе соответственно; импульсная характеристика линейного элемента. При проектировании известными являются входной сигнал а также...
38957. Общая методика анализа спектра типовых входных сигналов с использованием процедуры ДПФ. Зеркальная особенность (mirror). Эффект появления ложных спектральных компонент (aliasing) 1.76 MB
  Эффект появления ложных спектральных компонент lising. Выбирается интервал Т ограничения сигнала в соответствии с выражениями: для бесконечного апериодического сигнал: где интервал по шкале частот между отсчетами спектра определяющей требуемое по условию задачи разрешение по частоте; для сигнала в виде одиночного импульса или группы импульсов: при отсутствии разрыва хотя бы в одной краевой точке т. Вследствие нарушения условия Котельникова происходит наложение отсчетов спектра соответствующих соседним периодам сто приводит к...