9615

Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі

Лабораторная работа

Физика

Тема: Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі Мета: Отримати вхідну та вихідну вольт-амперну характеристику (ВАХ) біполярного транзистора, обраховувати коефіцієнт підсилення потужності Обладнання: Стенд з двома рег...

Украинкский

2013-03-14

56 KB

2 чел.

Тема: Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі

Мета: Отримати  вхідну та вихідну вольт-амперну характеристику (ВАХ)

біполярного транзистора, обраховувати коефіцієнт підсилення потужності

Обладнання: Стенд з двома регульованими напругами, вольтметрами та амперметрами, опори, NPN-транзистор, блок живлення постійного струму.

Для розрахунку параметрів схем для різних включень транзистору – спільний

емітер, спільний колектор, спільна база, використовуються сукупності ВАХ

вхідних та вихідних характеристик:  

сукупність залежностей струму бази - Ib від напруги база-емiтер Ube для різних значень напруги колектор-емiтер Uce,

сукупність залежностей струму колектора – Ic від напруги колектор-емiтер Uce для різних значень струму бази - Ib.

План роботи

1. Ознайомитися зі схемою стенду.  Ототожнити вимірювальні прилади на схемі та стенді.

2. Установити ручки керування напругами бази Ube і колектора Uce у крайнє положення проти годинникової стрілки, що відповідає нульовій напрузі.

3. Пiд’єднати блок живлення.

4. Виміряти сукупність залежностей напруги і струмів транзистору для фіксованого

значення напруги колектор-емітер. Результати вимірів занести до таблиці 1.

4.1. Правою ручкою виставити потрібне значення напруги колектор-емітер Uce згідно особистого завдання. Під час вимірів контролювати постійність цієї напруги. Значення Uce занести до таблиці 1.

4.2. Лівою ручкою змінювати напругу база-емітер Ube і для струмів бази Ib наведених у таблиці виміряти значення напруг Ube та струмів колектору Ic і емітеру Ie.

Таблиця 1

Ib,A

0

10

20

40

60

80

100

120

140

Ube, V

Ic, mA

Ie, mA

Uce =          V

5. Виміряти сукупність залежностей струму  колектору Ic від напруги колектор-емiтер Uce 

для ряду фіксованих значень струму бази Ib. Результати вимірів занести до таблиці 2.

5.1. Лівою ручкою виставити потрібне значення струму бази Ib . Під час вимірів контролювати постійність цього струму.
5.2. Правою ручкою змінювати напругу колектор-емітер
Uce і  виміряти значення струму колектору Ic. Результати вимірів струму Ic занести до таблиці “Струм Ic

Таблиця  “Струм Ic

Ib,A

Uce, V

0

20

40

60

80

100

120

0

1

4

8

12

6. За даними таблиці 1 побудувати графіки залежностей напруг і струмів для фіксованого

значення напруги колектор-емітер Uce.

6.1. Напруги база-емітер Ube від струму бази Ib

6.2. Струму колектору Ic від струму бази Ib

Залежності струму і напруг від струму бази

для фіксованого значення напруги колектор-емітер
7. За даними таблиці
Струм Ic побудувати родину графіків залежностей  струму колектору

Ic від напруги колектор-емітер Uce для ряду фіксованих значень струмів бази Ib

 

Залежності струму колектору від напруги колектор-емітер

для фіксованих значень струму бази

8. Обчислити статичний коефіцієнт підсилення струму колектору відносно струму бази s=Ic/Ib для максимальних виміряних значень струму.

s=

9. Обчислити максимальне значення динамічного коефіцієнту підсилення струму колектору відносно струму бази d=Ic/Ib.

d=

10. Обчислити статичний коефіцієнт підсилення KP = Pce/ Pbe потужності кола колектор-емітер Pce = Ib Vbe відносно потужності кола база-емітер Pbe = Ib Vbe для максимальних струмів і максимальної напруги колектор-емітер.

KP =