96186

Комерційне товарознавство Виконали: Студенти групи 36 К Спринська Н.

Контрольная

Маркетинг и реклама

Підприємство займалося виробництвом цегли червоної повнотілої. Випал цегли-сирцю проводиться у печі ще Австралійського виробництва. на даному підприємстві крім цегли виробляли черепицю та дренажні труби які використовувалися для меліорації. Основною сировиною для виробництва цегли являється суглинки карєру ‘‘ВоютпчГ.

Украинкский

2015-10-03

2.14 MB

1 чел.

Міністерство освіти на науки, молоді та спорту України

Самбірський технікум економіки та інформатики

З предмету: «Комерційне товарознавство»

Виконали:

Студенти групи 36 К

Спринська Н.І.

Федорко М.М.

Рачок Х.М.

Перевірила:

Андраш С.В.

Захищено оцінкою__

Самбір 2012

Домашня самостійна робота по всьому курсу

На основі даних діяльності конкретного підприємства вам необхідно:

Вивчити асортимент товарів (продукції) та охарактеризувати споживчі властивості, якими вони наділені.

Ознайомитися із порядком (процесом) виробництва даної продукції (товарів).

Вказати режими та правила зберігання сировини для виробництва продукції.

Ознайомитися із процесом визначення якості товарів на підприємстві. Вказати нормативно – технічну документацію згідно якої проводитися оцінка якості товарів.

Навести приклади заходів, які може вжити підприємство при виробництві недостатньо якісної продукції.

Дати рекомендації, щодо:

оновлення асортименту товарів;

покращення умов їх зберігання;

використання більш сучасних видів тари і пакувальних матеріалів;

підвищення рівня нормативно – технічної документації.

Характеристика підприємства

«Воютицький цегельний завод» засновано у 1901р. Підприємство здійснює свою діяльність на основі Закону «Про підприємництво» , Закону «Про «підприємницьку діяльність» та статуту. (дод.1.) Підприємство є приватним акціонерним товариством і зареєстровано Самбірською районною держаною адміністрацією про що свідчить свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.(дод.2.). Дане підприємство знаходиться за такою адресою: Львівська область, Старосамбірський район, вул. Шкільна 11.Підприємство займалося виробництвом цегли червоної повнотілої. Випал цегли-сирцю проводиться у печі ще Австралійського виробництва.

У 1956р. на даному підприємстві, крім цегли, виробляли черепицю та дренажні труби, які використовувалися для меліорації.

На сьогоднішній день підприємство виготовляє лише цеглу червону повнотілу марки М-100, 75, для якої як паливо використовують вугілля лише Львівсько-Волинського басейну. Зберігається вугілля на спеціально відведеній площадці. Ємкість площадки складає 300 тонн.

Предметом діяльності товариства є:

виробництво та реалізація будівельних матеріалів (кахель, цегла, черепиця, блоки), надання будівельних послуг;

торгово-посередницька та торгово-закупівельна діяльність;

комісійна, комерційна, роздрібна та гуртова торгівля продовольчими та промисловими товарами.

Товариство є юридичною особою згідно чинного законодавства. Товариство володіє відокремленим майном. Для досягнення своїх цілей, товариство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права та нести обов’язки. Товариство відкриває розрахункові рахунки в банку, має круглу печатку та штамп.

Метою діяльності Товариства є:

прийняття участі у прискоренні формування ринку товарів;

прискорення впровадження науково-технічних досягнень;

сприяння найбільш повному задоволенню потреб народного господарства в продукції, товарах та послугах;

випуск конкурентноздатної експортної продукції (робіт, послуг);

більш повне та ефективне використання місцевих ресурсів сировини, відходів виробництва та трудових ресурсів;

благочинна діяльність;

розширення номенклатури та підвищення якості платних послуг населенню, торгівлі товарами народного вжитку, вивчення перспективного попиту.

Органами управління Товариства є:

загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

Рада Товариства (Спостережна рада) – орган, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу;

Правління Товариства – виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія – орган, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

Проте, управління підприємством покладено на дирекцію, тобто директора та виконавчого директора, яким підпорядковуються: головний бухгалтер, начальник виробництва, інспектор по кадрах, інженер технолог та комірник. Загальна організаційно управлінська структура ПрАТ «Воютицький цегельний завод» (дод.3). Директор та виконавчий директор, щоквартально, не пізніше 15 числа наступного кварталу звітує перед Радою Товариства про виконавчу роботу.

"Воютпцький цегельний завод” являється заводом сезонної дії, випускає цеглу рядову керамічну повнотілу звичайну, формується виріб методом пластичного пресування.

Рядова керамічна цегла виготовляється способом пластичного формування глинистих порід і промислових відходів з мінеральними та органічними домішками або без них і випалена у печі. Керамічна цегла застосовується у промисловому сільському господарстві та житловому будівництві.

Завод випускає цеглу керамічну рядову повнотілу звичайну згідно З- ДСТУ БВ 2,7 - 61 - 97, марок "75“ і "100".

Основною сировиною для виробництва цегли являється суглинки кар’єру ‘‘ВоютпчГ. Сировинна база розміщена поруч із заводом.

Потужність пластів придатної для виробництва цегли складає в середньому 6-10м.Товщина вершинного шару в середньому 0,6-їм.  

Оскільки підприємство виготовляє лише цеглу, основними постачальниками є (дод.4) :

ПП «Апекс»

ПП «Сам-моторс»

ТзОВ «Хазар»

ТзОВ «Дрогобикисеньгаз»

ТзОВ «Разом»

ТзОВ «Львівпідшипник»

ПАТ «Львівгаз»

ТОВ ВТФ «Авіас»

«Нововолинськ»

Специфіка діяльності підприємства передбачає, що основним споживачем є фірма ПрАТ «Алекс», яка здійснює будівельну діяльність. Проте, значна частина продукції, що виготовляється «Воютицьким цегельним заводом» розповсюджується серед фізичних осіб, населення, навколишніх сіл Самбірського та Старо Самбірського району.

Технологія виготовлення цегли

Виготовлення цегли відбувається за такою технологічною схемою виробництва: підготовка кар’єру проводиться у відповідності з планом гірничих робіт.Глина для виробництва цегли добувається відкритим способом в кар'єрі.

Вскриша кар'єру проводиться бульдозером. Транспортування глини в глинозапасник проводиться бульдозером. Подача глини з глинозапасника до ящичного живильника здійснюється бульдозером.

З ящичного живильника глина при допомозі стрічкового транспортера подається на вальці грубого помолу звідки в двухвальну глиномішалку, цегловий агрегат. Різка бруса який виходить із мундштука преса здійснюється півавтоматом.

Брак транспортером відбору браку подається в двухвальну глиномішалку, перемішується з глиною і поступає в цегловий агрегат. Якісна цегла - сирець з відбірного столика знімається знімальником - укладальником в ручну на полиці люлечного конвеєра. Полиці люльок систематично числяться і посилаються опилками. Знята з столика півавтоматом цегла - сирець’ люлечним конвеєром транспортується в стелажні сараї. .

Сушка цегли проводиться в сушильних' сараях. Цегла в сушильному сараї подається люльковим ланцюговим конвеєром довжиною 1,9 км. конвеєр проводиться в дію двома привідними станціями з двигунами потужністю 9 кВт та 17 кВт. Цегла проходить сушку в клітках вмістом 0.6 т. шт.. протягом 21 доби від час)' виготовлення: 3 формовочної вологи 24°/о до 8%; садка цегли - сирцю проводиться люльковим конвеєром з кліток до кільцевої печі через стрічкові транспортери типу ТЛ 4 і ТЛ 6 . З транспортерів висушена цегла - сирець вкладається в піч клітками кількістю 1 т. шт.

Пічне відділення складається із кільцевої печі, вентиляторної системи, відбору гарячого повітря із зони випалу і відбору відходячих газів із печі. Для випалу цегли - сирцю використовується вугілля Новгород - Волинського басейну з теплотворною здатністю 3000-4000 ккал./кс. У відділенні вигризки цегли знаходиться пересувний візок та розбірні рельси від подачі випаленої цегли.

Під розгрузку на площадку кільцева піч по випалу цегли на твердім паливі побудована по типовому проекту 409-21-7 "Мінпромбуд’' довжина 70м, ширина 3.0. висота 2.5м, .об’єм пічного каналу 38м\ Час випалу 160год. . максимальна температура 960> , швидкість димових газів 3-4 м/сек.. Кільцева піч має 20 ходків., якими загружена цегла - сирець для випалу.Для підтримки повітряного режиму біля печі встановлено вентилятор відбору димових газів Ц-4-70 .М'12. Для відбору повітря тільки із зони випалу в місці, де знаходяться невипалена цегла - сирець ходки замуровуються та між кожними 12 або 18 т. цегли встановлюється шар паперу. Із пічного відділення цегла поступає у вигрузочний відділ. У відділі вигризки цегли знаходиться пересувний візок для подачі випаленої цегли під погрузку.

Транспортування випаленої цегли на вигрузочну площадку здійснюється вагонетками, при допомозі козлового крану піддони знімаються з. вагонеток і складаються на склад готової продукції.

Зберігання і вилежування сировинних матеріалів

При вилежуванні глин їх якість поліпшується. Стаціонарні сховища забезпечують безперебійне і ритмічне постачання заводу сировиною незалежно від метеорологічних умов. В промисловості використовують сховища, в яких для подачі сировинних матеріалів у виробництво експлуатуються багатоковшеві екскаватори з нижнім і з верхнім черпанням. Глина 1 конвеєром 2 подається на первинне дроблення в глинооброблюючу машину 3. Після вилежування екскаватор 4 передає глину на конвеєр 5. Навантажувально-розвантажувальні роботи в глино-сховищах здійснюються також грейферними захопленнями, багатоковшевими екскаваторами, автонавантажувачами і бульдозерами.

Що поступає на завод сировину перед розвантаженням в глиносховище оглядають і перевіряють, чи немає в ньому сторонніх домішок.

Глину, каолін, кварцовий пісок, засмічені вугіллям, залізом, шлаком, крейдою і іншими домішками, які не можна видалити в процесі розвантаження, вивантажують зовні території складу.

Завантажують сировину тільки в призначені для кожного вигляду і сорту відсіки. Відсіки складу і майданчика для зберігання сировини обов'язково повинні бути маркірований. Від кожної партії сировини, що прибуває, відбирають середню пробу і контролюють її якість в лабораторії або ОТК.

В лабораторному журналі записують наступні відомості про прибулу сировину: вага прибулої партії сировини, його родовище, вогкість, ступінь засміченості; дату прибуття і номер вагону.

В сховищах належить строго дотримувати чистоту, не допускаючи засміченості сировини. Як правило, в сховищі повинен підтримуватися 2—3-місячний запас сировини.

Висока якість виробів може бути отриманий при вилежуванні підготовленої шихти. Глину з отощающими добавками дозують в живильнику ящика, обладнаному розпушувачем, і потім подають в глиномішалку і бігуни. Оброблену сировину укладають на вилежування в глиносховище.

Для транспортування глини на кар'єрах широко застосовують автотракторний, рейковий і рідше конвеєрний транспорт.

Автотракторний транспорт найбільш простій, надійний і маневрений. При розробці глини екскаваторами з невисокою продуктивністю раціонально використовувати автосамоскиди вантажопідйомністю до 10 Т, екскаваторами високої продуктивності — великовантажні причепи з тягачами.

Конвеєрний транспорт (мал. 11, г) створює умови для безперервної роботи устаткування здобичі. Проте за несприятливих атмосферних умов намокла глина прилипає до стрічки конвеєра, а при негативних температурах стрічка втрачає еластичність, що утрудняє його роботу.

Перед пуском в роботу кар'єрних механізмів і початком руху машин і інших видів транспорту необхідно подавати звукові або світлові сигнали, із значеннями яких повинні бути ознайомлений всі працюючі.

Характеристика основних видів сировини.

Глина

1. За змістом AI2О3 в прожареному стані  - До групи напівкислі (AI2О3 - 15,01%)

2. За змістом фарбувальних оксидів - до групи з високим вмістом фарбувальних окисло (вміст                  Fe2О3 в прожареному стані - 5,54%)

3. За змістом водорозчинних іонів (вміст на 100г. Глини - 0,27 мг.екв)

4. За вмістом тонкодисперсних фракцій ставитися до групи низькодисперсні (вміст часток розміром менше: 10 мкм - 58,16%, 1мкм - 29,30%)

5. За ступенем засміченості - до групи з низьким змістом включень (залишок на ситі 0,5 мм. - 0,31%)

6. За кількістю пластичності відноситься до групи среднепластічних (число пластичності-20)

7. Коефіцієнт чутливості до сушіння - 1,05 (Середньочутливі глина)

9. Водопоглинання 19,8-16,1-12,9%

10.  Щільність 1,85-1,95-2,18 г / см

Повнотіла цегла, коротка характеристика, застосування.

Цегла рядовий повнотілий – виглядає не дуже привабливим, але має високу міцність, завдяки своїй щільності. Маючи високими прочностными характеристики, повнотіла цегла застосовується для зведення опорних частин у спорудженнях: несучі стіни, колони, стовпи, зводи. Характерні для всіх цегл розміри й переважно червоні кольори. Як і будь-який інший стеновой будівельний матеріал, цегла повинен мати морозостійкість. Для нашої країни, особливо для сибірського регіону, ця якість особливо важливо. Не дивлячись на широкий діапазон перепадів температур, якісний будівельний блок повинен витримувати без видимих ушкоджень.

Повнотіла цегла має пористу структуру. Наявність дрібних отворів на поверхні необхідно для більше міцного зчеплення блоків з розчином й у теж час відповідає за усмоктування вологи. Пори усередині впливають на якості теплопровідності матеріалу

Невелика кількість пор і висока щільність істотно знижують теплозащитные показники матеріалу. Для порівняння, стіна із бруса може бути у два рази тонше цегельної, на приклад при температурі на вулиці в -30 ці цифри відповідно рівні 0,64 й 0,25-0,3 метри

При будівництві з такого матеріалу, чим холодніше температура навколишнього середовища, тим толще повинна бути стіна. Природно, такий підхід неприйнятний через своєї затратности й неефективності. Сьогодні на ринку будівельних матеріалів є достатня кількість утеплювачів, здатних додати необхідні теплоізоляційні якості стіні

Іншим, найпоширенішим підходом є застосування колодцевой кладки. Така конструкція стіни не тільки знижує втрати тепла, але й зменшує витрата цегли. Технологія зведення такої стіни зрозуміла з назви. Усередині стіни викладаються колодязі, які після зведення стіни утворять герметичні колби заповнені повітрям. Як відомо повітря є поганим провідником тепла, тому наявність закупорених повітряних колодязів у стіні збільшують її морозостійкість. Природно, використання такого способу при будівництві має не тільки плюси у вигляді зниження втрат тепла й витрати цегли, але й мінуси . Серед мінусів варто відзначити ослаблення конструктивної міцності стіни.

Сама конструкція являє собою дві стіни, які з'єднуються між собою містками, прокладеними горизонтально й вертикально. Наявність цих містків дозволяє скріпити внутрішню й зовнішню частину стіни, підсиливши тим самим міцність

Крім того, досить часто колодязі заповнюють різними матеріалами, що мають меншу теплопровідність: керамзит, шлаки, легкий бетон,розчин у який додають цемент і т.д.

Даний вид цегли ще називають рядовим. Через свою грубу й непривабливу поверхню не використається для лицьової кладки. Інакше, необхідно буде вдатися до штукатурки, що досить проблематично при багатоповерховому будівництві. Завдяки своїм високим прочностным характеристикам, повнотіла цегла не була витиснута з ринку й на сьогоднішній день залишається одним із самих затребуваних будівельних матеріалів

Будівельна рядова цегла     Рядова (або будівельна) служить для зведення фундаментів, несучих стін і перегородок, які потім облицьовуються, штукатуряться, фарбуються. Так як така цегла схована за декоративним шаром, вимоги ДСТУ до її зовнішнього вигляду мінімальні: лицьова поверхня може бути грубою, шероховатою, не мати однорідного кольору, допускається викривлення ребер і граней (не більше 3мм), близько до 10 мм (не більше трьох на виріб). Важливо, щоб міцність (несуча здатність) цегли відповідала вимогам. З метою більш якісного зчеплення з кладочним розчином бічні грані цегли можуть бути рифленими. Рядова цегла часто класифікується за маркою міцності М100, М 125, М150.

 Повнотіла.

Саме так називають будматеріал з повною відсутністю порожнин всередині. У нього високі характеристики: він має гарну морозостійкість, вологостійкий, витримує великі коливання температури, не гніє, практично вічний. Цегла повнотіла м 100 - найбільш поширена марка цього виду. Чи варто говорити про те, ні одне будівництво не обходиться без того, щоб на нього не завезли цей матеріал. Його зазвичай застосовують при будівництві нижніх частин будівлі.

Повнотіла цегла - матеріал з малим об'ємом порожнеч (менше 13%). Застосовується для кладки внутрішніх і зовнішніх стін, зведення колон, стовпів та інших конструкцій, що несуть крім власної ваги додаткове навантаження.

У силу того, що цей матеріал використовують переважно для зведення несучих елементів будівель, поширені інші його назви - «будівельний», «звичайний», «рядовий». Він повинен мати високу міцність на вигин, на стиск, бути морозостійким. За ДСТУ максимальна марка за морозостійкістю такої цегли - F50, але можна зустріти і цеглу марки F75.

                   

Рекомендації щодо вдосконалення сировинних матеріалів при виробництві червоної цегли повнотілої.

Для поліпшення природних властивостей глини - зменшення загальної усадки, чутливості до сушки і випалу, поліпшення формувальних властивостей - широко застосовують добавки. Добавки, які використовуються при виробництві цегли і керамічних каменів, за призначенням можна розділити на:

- Отощающие - пісок, шамот, дегідратованих глина, винесення керамзитового виробництва та інші мінеральні невигорающіе добавки;

- отощающие і вигоряючі повністю або частково - деревну тирсу, лігнін, торф, лушпиння, многозольние вугілля, шлаки, золи ТЕЦ, відходи вуглезбагачувальних фабрик;

- вигоряючі добавки у вигляді висококалорійного палива - антрацит, кокс, що вводяться в масу для поліпшення випалу виробів;

- збагачують і пластифікуючі добавки - високопластичних жирні і бетонітові глини, сульфітно-спиртова (ССБ);

- зміцнюючі-флюсующие добавки-піритні огарки, відходи скла.

1. отощающие добавки

Пісок: Як отощитель слід застосовувати кварцовий пісок. Піски карбонатних порід або засмічені карбонатом не допускаються. Необхідно використовувати грубозернисті піски (від 1,5 до  0,15 мм  ). Дрібнозернисті майже не зменшують усадку і чутливість вироби в сушінні і в той же час знижують міцність виробу.

Шамот: Шамот отримують з обпалених відходів керамічних-виробів.  Він є більш ефективним отощитель, ніж кварцовий пісок. Шамот сильніше зменшує усадку глини, ніж багато інших отощитель, менше за інших знижує міцність цегли.

У масу вводять звичайно 10-15% шамоту. Якщо ця кількість збільшують, то знижується формуемость глин, що володіють недостатньою пластичністю. Однак при вакуумуванні глиняної маси і пресуванні цегли на вакуумних пресах кількість шамоту в масі може бути збільшено до 25% і більше.

Шамот легко піддаються подрібненню до потрібного зернового складу, який повинен бути в інтервалі 1,5 -  0,15 мм  . Якщо шамот недостатньо для необхідного відносини глини, то її вводять у поєднанні з іншими видами отощающих і вигоряючими добавок (шлаку, тирси).

2. Добавки отощающие і вигоряючі повністю або частково

Тирса: Застосовують деревна тирса поздовжньої і поперечної різання. Уподобання слід віддавати тирси поздовжнього різання. Так як тирса довговолокнистих, то вони армують глиняну масу і повишаютее опір розриву, а разом з тими тріщиностійкість під час сушіння. Тирса покращують формувальні властивості глиняної маси, але знижують міцність виробів, підвищують водопоглинання.

Застосування тирси при виробництві повнотілої та порожнистої цегли знижує об'ємну масу цегли і відповідно покращує його теплозахисні властивості.

У ряді випадків добавка 5-10% тирси підвищує морозостійкість цегли та каміння. При значній кількості тирси у складі шихти погіршується зовнішній вигляд виробу і знижується міцність. Найбільший ефект від застосування тирси в якості добавки отримують, коли вводять їх в поєднанні з мінеральними отощитель, наприклад з шамотом, а також з вугіллям.

Лігнін: Лігнін є відходом виробництва деревного спирту і являє собою не тільки отощающих і вигоряє добавку, але і пластифікатор. Використання лігніну в якості добавки до пилуватих суглинках, чутливим до сушки, покращує їх формувальні властивості і знижує утворення тріщин виробів при сушінні. Як вигоряючої добавки лігнін покращує якість випалу. Додають 6-20% лігніну від обсягу маси. Для отримання пористого цегли кількість його можна доводити 40%.

Торф: Подрібнений (фрезерний) торф і відходи торф'яних брикетів при відсутності інших отощителів можуть слижіть добавкою в глину при проізводствепорістого полегшеного цегли. Однак торф уповільнює сушку внаслідок високої вологоємності.

Топкові шлаки. Ці шлаки є ефективною отощающих добавкою. Особливо це відноситься до їх остекловатой частини. Шлаки знижують чутливість виробів до швидкій сушці. Значно поліпшується якість випалу і усувають тріщини вчасно сушіння при добавці шлаків високої калорійності в поєднанні з невеликою кількістю тирси (до8%).

Золи ТЕЦ: Золи ТЕЦ являють собою відходи від спалювання в пилоподібному стані кам'яного вугілля. Утворені зола і шлаки прямують від котелень теплоелектростанцій гідравлічною системою в золовідвали у вигляді пульпи. У цегляному виробництві як добавки використовують золи ТЕЦ з питомою поверхнею 2000 -  3000 см  . Теплотворна здатність золи в залежності від вмісту незгорілих часток палив складає від 1000 до 3200 ккал / кг

Добавка 10-15% золи ТЕЦ в суміші з тирсою або шамотом робить цегла менш чутливим до сушіння і підвищує його міцність в порівнянні з добавкою, наприклад, одного дробленого многозольного вугілля або олніх тирси. Це відбувається внаслідок того, що предварітельноге змішування з іншими добавками забезпечує більш рівномірний розподіл золи та дрібнодисперсного горючої її частини в масі. У масу вводятот 15 до 45% золи ТЕЦ

Відходи вуглезбагачення: Ці відходи отримують після обогпшенія різного вугілля. Вони являють собою глинисті, сланцеві породи з вмістом горючої частини 10-30%, що відрізняються високою теплотворною здатністю.

Вологість вуглевмісних порід 10-12% і більше, крупність шматків несліпшейся породи-від 6 до  100 мм  , Зольність у середньому 70%. Зустрічаються породи з великим вмістом глинозему та вугілля, які використовують в якості отощающих добавок. У суглинках з невеликим вмістом глинозему їх застосовують як збагачують добавки глин і міцність виробів.

3. вигоряючі добавки

До цієї групи належить різні види твердого палива, зокрема антрацит і коксова дрібниця. Їх вводять до складу шихти до 3% за об'ємом, тобто до60-80% від загальної потреби палив на випалювання виробів. Призначення їх-інтенсифікувати процес випалу, покращувати спекаемость маси і тим самим підвищувати міцність виробів. Вигоряючі добавки доцільно вводити в пилоподібному стані.

4. збагачують і пластифікуючі добавки

Як збагачують і пластифікуючих добавок використовують високопластичних глини, відходи при видобутку вугілля, бентонітові глини, різні поверхнево-активні речовини, наприклад витяжки з соломи і торфу, сульфітно-спиртову барду (ССБ), дріжджові відходи.

Високопластична глина: Для збагачення малогліноземістого сировини (з вмістом глинозему 6-8%) і збільшення його пластичності в якості добавки застосовують більш пласітічную і з великим вмістом глинозему глину в кількості 10-12% і більше від загального складу маси.

З метою кращого змішування сировини двох видів і зменшення кількості додається високопластична глини її рекомендується вводити у вигляді суспензії з вологістю приблизно 40%.

Рекомендації щодо вибору та використанню цегли.

1. Не рекомендуємо використовувати в наших погодних умовах цеглу з морозостійкістю нижче за F35. Для підрахунку розрахункового періоду експлуатації будинку марку морозостійкості потрібно помножити на поправочний коефіцієнт, величина якого залежить від певних кліматичних умов і складає близько 2.5-3.

2. Бажано під час укладання поперемінно використовувати цеглини з різних піддонів, щоб уникнути нерівномірності відтінків основного кольору.

3. Безпосередньо перед складуванням цегли на розчин викласти їх "насухо", перевіривши вірність розташування вертикальних швів кладки.

4. Бажано уникати невиправданого використання в кутках прорізей та стін будинку обрізаних половинок цегли. Половинки цегли можна використовувати лише в забутовочних (не лицьових) рядах та в конструкціях, де не очікується в майбутньому значне навантаження (наприклад, під віконними прорізями). При цьому укладання неповномірних цеглин має відбуватися сколеним боком усередину.

Рекомендації щодо укладання цегли.

1. Вид кладочного розчину має відповідати типу використовуваної цегли.

2. В разі укладення цегли з високим рівнем водопоглинання, її вкладають попередньо змочивши, щоб вона не екстрагувала воду з будівельних розчинів.

3. Зведення стін будинку не рекомендується вести при температурі повітря зовні нижче за +5 градусів.

4. Якщо підчас укладки цегли на стіни попали краплі будівельного розчину, потрібно видалити їх до засхання.

5. Після того, як ряд вкладений та розчин прихопився, не переміщуйте цеглини щоб запобігти деформаціям.

6. Ширина швів у кладці може бути різною, але максимально допустимі величини для горизонтальних швів складають 12-15 мм, а для вертикальних – 10-12 мм. Відступ шва по лицьовій поверхні стіни немає бути більшим 1-2 мм. Шов не повинен бути виступаючим, бо це перешкоджатиме вільному стіканню води по стіні.

7. У разі якщо стіна складається з каркасу та шару з лицьової цегли, між собою вони з'єднуються за допомогою анкерів з нержавіючої сталі, виходячи з кількості 5 анкерів на 1 м кв. стіни.

8. Якщо зовнішні стіни складаються з каркасу та лицьової стіни, то ці частини скріпляються між собою за допомогою анкерів з нержавіючого матеріалу, з розрахунку 5 анкерів на метр квадратний площі стіни.

9. Для збільшення міцності стіни армують її другий та передостанній ряди, а ще додатково арматуру прокладають в місцях вище та нижче прорізей в стіні. Для запобігання корозії арматури сітки для армування занурюють в будівельний розчин на глибину не менше ніж 2 мм.

10. Не варто проводити зарівнювання швів за умов підвищеної вологості та попадання прямих сонячних променів.

11. Неповне заповнення вертикальних швів цементним розчином призводить до погіршення теплоїзолюючих властивостей готової стіни та зменшенню її міцності.

12. Склепінчасті конструкції та арки викладають одночасно симетрично з обох боків, під час цього шви повністю заповнюють розчином.

13. В разі використання порожнистої цегли отвори в ній підчас укладання необхідно захищати за допомогою спеціальної сітки, яка запобігає попаданню будівельного розчину всередину порожнин.

Рекомендації щодо перевезень цегли червоної повнотілої.

1. Перевезення цегли доцільно здійснювати пакетним способом: на піддонах чи без піддонів із захисними пристроями.

2. Вантажовідправник повинен надавати для перевезення цегли піддони і бруски, стрічкові огорожі і приладдя для кріплення і роз'єднання пакетів.

За Договором Перевізник може взяти на себе виготовлення й установлення такого приладдя на рухомий склад.

Повернення піддонів і брусків вантажовідправнику здійснюється Перевізником або Замовником за домовленістю.

3. При перевезенні цегли на піддонах вантажовідправник зобов'язаний до прибуття рухомого складу для завантаження забезпечити складання вантажу на піддони. Типи і параметри піддонів повинні відповідати державному стандарту. Не допускається вантаження пакета, якщо з його нижнього ряду, кутів і торцевих сторін випали цеглини.

4. Приймання для перевезення від вантажовідправника та здача вантажоодержувачу цегли здійснюються Перевізником за кількістю стандартно заповнених пакетів. Вантажовідправник у товарно-транспортній накладній зобов'язаний зазначити масу і кількість пакетів.

5. Вантаження цегли, а також кріплення пакетів здійснюються вантажовідправником, знімання кріплень і вивантаження цегли - вантажоодержувачем.

Перевізник може за Договором провадити встановлення і знімання кріплень. Після закінчення вивантаження вантажоодержувач зобов'язаний очистити підлогу кузова від цегляних крихт.

6. При перевезенні глиняної цегли на піддонах з укладкою "в ялинку" у випадках, коли вантажність рухомого складу не перевищує 7 т, пакети встановлюються вантажовідправником уздовж осі кузова, а при вантажності рухомого складу понад 7 т - перпендикулярно осі кузова в шаховому порядку впритул до одного із бокових бортів автомобіля. Схеми укладання цегли наведені у додатку 13.

Під час розміщення пакетів поперек кузова вантажовідправник повинен підкладати бруски перерізом 50 х 50 мм і довжиною 1 м під піддони крайніх пакетів, що не примикають до бокового борта.

7. Під час вантаження і вивантаження цегли водій зобов'язаний вийти із кабіни автомобіля і знаходитись поза зоною дії стріли навантажувального механізму.

8. Під час вантаження і вивантаження пакетів цегли на піддонах із застосуванням траверс і захватів без бокових огороджень піднімання пакетів слід здійснювати на висоту не менш як 0,5 м і не більше ніж 1,0 м над бортом автомобіля чи над раніше встановленим пакетом.

9. Водій зобов'язаний перевірити відповідність укладки та кріплення пакетів цегли на рухомому складі вимогам безпеки руху і забезпечення цілості рухомого складу. Вантажовідправник на вимогу водія зобов'язаний усунути виявлені неправильності в укладці та кріпленні вантажу.

10. Закріплення пакетів, а також перевірка правильності їх кріплення виконуються тільки після відведення навантажувальних механізмів від автомобіля.

Процес визначення якості на підприємстві. Вказати нормативно-технічну документацію згідно якої проводиться оцінка якості товарів.

ПРАТ « Воютицький цегельний завод» спеціалізується на виробництві та реалізації цегли керамічної рядової повнотілої звичайної.

Право промислового випуску продукції передбачено Статутом підприємства, який затверджений підприємством і зареєстрований в Самбірській райдержадміністрації .

З метою оцінки якості цегли , її направляють на перевірку Дрогобицькій філії Львівського РДЦСМС. Відповідно укладається договір про проведення робіт з сертифікації. Даний договір був укладений 14.06.2007р. терміном на три роки, підписаний двома сторонами та закріплений печаткою.

Після укладання договору відбулася перевірка якості цегли, на основі результатів якої був укладений Акт перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил. В цьому Акті говориться, що з метою оцінки якості цегли керамічної рядової повнотілої М-75 на відповідність вимогам ДСТУ Б.В.2.7-61-97 «Цегла і камені керамічні рядові і лицьові. Технічні вимоги» було відібрано для контролю дві партії цегли в кількості 5000 штук і 6000 штук, виготовлених на даний період. Відбір взірців продукції описано  в Акті відбору зразків (проб), у якому вказано:

Назва зразків (проб) продукції, що перевіряється,

Одиниця виміру,

Номер партії (вибору)

Обсяг партії продукції,

Дата виготовлення,

Кількість(маса) відібраних зразків (проб)для огляду і контролю та для випробувань.

Відбір взірців продукції проводиться згідно вимог ДСТУ Б.В.2.7-61-97 п.6.5  табл.6.

В результаті проведення  приймально- здавальних випробувань відібраних взірців цегли в випробувальній лабораторії було встановлено невідповідність партії цегли(5000) вимогам  ДСТУ Б.В.2.7-61-97 через наявність даних дефектів, які записуються в Протоколі контролю якості, тобто випробувань, а саме:

Наявність недопалених виробів,

Тріщини завширшки більше 0,5 мм протяжністю 35-50 мм по постелі цегли на всю товщину цегли ( при нормі 30 мм),

Відсутність маркування знаком відповідності.

Друга партія цегли розміром 6000 штук відповідала вимогам стандарту.

Крім того, була видана Довідка про стан засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на ПРАТ «Воютицький цегельний завод». В ній вказано, що із обревізованих 6 одиниць ЗВТ-3 одиниці визнані придатними до використання (через протермінований термін повірки).

По результатах контролю до підприємства були вжиті такі заходи

Видано приписи:

-на усунення виявлених недоліків,

-заборону реалізації однієї партії продукції,

-на вилучення непридатних до використання ЗВТ,

За реалізацію продукції з відхиленням від вимог НД на підприємство було накладено штраф в сумі 1800 грн. (25% вартості реалізованої нестандартної продукції). Дане рішення було підтверджене Постановою про накладання штрафу від 12 жовтня 2007р.

У 2010р. ПРАТ «Воютицькому цегельному заводу» на цеглу керамічну рядову повнотілу  М75-100 було видано Сертифікат відповідності , терміном дії до  26 травня 2012року, в якому вказано , що цегла відповідає вимогам стандарту. Технагляд повинен проводитися один раз на період дії сертифікату відповідності.

Процедура сертифікації будівельних матеріалів ПрАТ «Воютицького цегельного заводу» проводиться для того, щоб новобудова не нашкодила здоров'ю та не поставила під загрозу життя тих, хто буде у ній мешкати. Перш ніж видати сертифікат відповідності, продукцію випробовують на міцність та морозостійкість, перевіряють середню густину, рівень водопоглинання, радiоактивнiсть, кількість виробів з дефектами, зокрема, з вапняковими включеннями, наяність перепалених і недопалених виробів, відповідність зазначеним розмірам та масі.

Поради покупцеві цегли

Тож купуючи цеглу, насамперед, зверніть увагу на її зовнішній вигляд та наявність маркування, на якому мають бути зазначені її технічні характеристики.

        Якісна будівельну цеглу можна відрізнити по відсутності тріщин, по гладкій поверхні і правильній формі.

Щоб відрізнити хорошу повнотілу цеглу від поганої, треба звичайним молотком постукати по його торцевій частині. Якісний цегла при ударі повинен видавати дзвінкий металевий звук. Якщо при ударі звук нагадує хрест, значить, цегла недостатньо щільний, і хорошу, міцну стіну з нього не викласти.

Рекомендації щодо оновлення асортименту цегли

На сьогоднішній день підприємство  ПРАТ «Воютицький цегельний завод» займається виготовлення лише цегли червоної повнотілої  марки М-100, 75.

В центрі стратегії розвитку будь-якого підприємства лежать цілі розширення, диверсифікації чи інновації. В умовах швидких змін маркетингового середовища підприємство-виробник повинно постійно оцінювати структуру своєї діяльності, приймаючи рішення щодо завершення випуску продукції, її вчасну модифікацію чи заміну новою. Ці рішення дуже важливі для виживання підприємства та отримання ним конкурентних переваг.

Однак матеріально-технічна база цегельного заводу частково застаріла і не дозволяє в повній мірі вирішувати виробничі завдання і вимагає оновлення.

      Оновлення асортименту на цегельному заводі могло б досягатися шляхом розробки нових конструкцій, застосування нових матеріалів і рецептур, зміни зовнішнього оформлення виробів відповідно до вимог моди, створення багатофункціональних комплексів, які змінюють набори автономних виробів, та іншими способами.

Крім того воно могло б розширити свій асортимент продукції, виготовляючи нові види цегли. Наприклад:

Силікатна цегла виробляється з суміші піску і вапна в пропорції 9:1. Сфера застосування матеріалу - кладка зовнішніх і внутрішніх стін, а також облицювання перекриттів. Недоліки силікатної цегли, до яких в першу чергу відноситься низька волого- і жаростійкість, не дозволяють використовувати її в конструкціях фундаментів, каналізаційних колодязів, печей і димарів. Для облицювання будівель випускається спеціальна цегла. Його поверхня гладка, не пориста і часто забарвлена.

Високоякісна силікатна цеглина повинна мати переділ міцності при стискуванні 15-20 МПа. Буква «М» в описі означає міцність матеріалу і враховується при будівництві. Наприклад, для 2-3 поверхової будівлі підійде цегла марки М100, а для стін багатоповерхових будинків - М150 і вище. Крім того, середня щільність має бути не менше 1300 кг/куб м, а морозостійкість - 15 циклів і вище. Безперечною перевагою силікатної цегли є і її підвищені звукоізоляційні властивості, що важливо при зведенні міжквартирних і міжкімнатних перегородок.

Силікатна повнотіла Є основним будівельним матеріалом при зведенні стін і перегородок, стовпів, колон і конструкцій, які окрім своєї ваги несуть додаткове навантаження (підтримка стельового перекриття, арочного зведення і так далі).

Щільність - до 1900 кг/куб м; марка по морозостійкості - до 30; марка по міцності - 100-300; розміри - 250x120x65, 250x120x88 і 250x120x138 мм.

Силікатна порожниста Цей матеріал застосовується при кладці стін, що несуть, їх облицюванні і реконструкції. Найлегша, за рахунок чого знижується тиск на фундамент. Крім того, вона володіє малою теплопровідністю, тому стіни з неї можна робити тонше без збитку для конструкції. Кількість отворів в цеглині варіюється від 3 до 11.

Щільність - до 1500 кг/куб м; марка по морозостійкості - 50; марка по міцності - 75-200; розміри - 250x120x88 мм.

Керамічна повнотіла  Об'єм порожнеч такої цеглини складає всього 13%, тому сфера застосування схожа з силікатною - кладка внутрішніх і зовнішніх стін. Якісний матеріал повинен володіти високою міцністю на вигин, на стискування (до М250-М300) і бути морозостійким.

Щільність - 1800 кг/куб м; марка по морозостійкості - до 50; марка по міцності - 75-300; розміри - 250x120x65 і 250x120x88.

Керамічна порожниста Використовується для кладки полегшених зовнішніх стін, перегородок і заповнення каркасів багатоповерхових будівель. Замкнуті об'єми сухого повітря і наявність у складі глини підвищують теплоізолюючі властивості цегли. Для поліпшення цих характеристик на етапі виробництва в цеглину можуть додаватися торф, дрібно нарізана солома, вугілля або тирса.

Щільність - до 1450 кг/куб м; марка по морозостійкості - до 50; марка по міцності - 25-100; розміри - 250x120x65 і 250x120x88.

У 1956р. на даному підприємстві, крім цегли, виробляли черепицю та дренажні труби, які використовувалися для меліорації і тому ,я вважаю,що підприємство могло б поновити виготовлення даних видів продукції.

Керамічна черепиця виготовляється з глини, шляхом сушки і випалення при температурі 1000 °С. і набуває червоно-коричневого кольору, а інколи вона має навіть захисну кольорову плівку, якщо на лицьову поверхню нанести шар глазурі. Така покрівля надійна, довговічна, вогнестійка, шумопоглинаюча, міцна, з роками вона не втрачає кольору, а стає тільки насиченішою і красивішою. Керамічна черепиця легко встановлюється та міцно тримається на Вашому даху. Примхлива погода, сильний вітер не стануть прикрою несподіванкою для Вас. Керамічна черепиця якісно відрізняється від металочерепиці. Хоча вартість останньої набагато нижча.

Цементно-піщана черепиця пресується із забарвленої пігментом суміші піску, портландцементу і води. Такий покрівельний матеріал ще називають «черепиця цементна» або «черепиця піщана».

Колір цієї черепиці майже не вицвітає, а її міцність у процесі експлуатації тільки збільшується (портландцемент від вологи твердне). Це дуже вигідна перевага.

Дренажні труби ПВХ використовуються для осушення вологого грунту в землеробстві та ландшафтній архітектурі, відведення води від спортивних комплексів, доріг, фундаментів будівель і т.п. Для забезпечення ефективної роботи дренажної системи слід ретельно виконати: вибір діаметра труб, розташування та ухил, обсипку труб і облаштування дренуючого шару. Діаметр труб і відстань між ними, що витримується при укладанні, визначається кількістю води, яку потрібно відводити за одиницю часу.

Рекомендації щодо покращення умов зберігання цегли

Всі пакети (піддони) повинні розміщатися на сухому рівному ґрунті й переміщатися механічним способом. Вони в жодному разі не повинні підніматися металевими тросами, рекомендується використовувати вила не менш 0,8 м шириною й 1 м довжиною;

Місце для зберігання пакетів цегли повинне бути чистим. Цеглу, забруднену до вживання, важко чистити. Не зберігайте цеглу в місцях, де можуть утримуватися солі, наприклад, у старих підвалах, водозбірниках;

Площадка під складування цегли повинна бути рівною, мати тверде покриття й нахил не більше 5 %, очищеною від сторонніх предметів, сміття, а взимку - від снігу;

По висоті піддони із цеглою дозволяється складувати не більше двох рядів;

Відстань від крайніх піддонів із цеглою до інших матеріалів, споруджень, машин і механізмів повинне бути не менш 1 м;

Для запобігання ушкодження цегли сусідніми піддонами при складуванні й кантуванні між ними рекомендується залишати відстань 100-150 мм;

Металеві або пластикові пакувальні стрічки повинні розрізатися при розпакуванні піддона, але не підважуватися яким-небудь важелем, тому що це може викликати ушкодження поверхні цегли;

Якщо нерозпакований піддон піднімається на висоту, довкола нього повинне бути захисне огородження (клітка);

НЕ КИДАТИ різко піддони на землю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81916. Сущность и виды коммуникаций 40.32 KB
  Установить взаимосвязь между людьми в организации. Сформулировать общие взгляды на внутреннюю среду организации. Организовать совместную работу коллективов с целью выполнения задач организации. Виды коммуникаций: Вертикальная ϶ᴛᴏ обмен информацией между руководителем и подчиненными; Горизонтальная представляет собой процесс передачи информации между сотрудниками одного уровня; Вербальная процесс общения с целью передачи информации при помощи слов; Невербальная общение с помощью мимики жестов взглядов; Формальная Неформальная...
81917. Коммуникативный процесс в менеджменте 55.81 KB
  Декодирование это перевод символов отправителя в уме получателя. Если символы избранные отправителем имеют точно такое же значение для получателя последний будет знать что именно имел в виду отправитель когда формулировалась его идея. Получатель становится отправителем и проходит через все этапы процесса обмена информацией для передачи своего отзыва начальному отправителю который теперь играет роль получателя. Эффект коммуникационного процесса ϶ᴛᴏ изменение в поведении получателя кᴏᴛᴏᴩые происходят в результате принятия сообщения.
81918. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления в менеджменте 41.28 KB
  Содержательные барьеры проблемы в понимании смысла и значения отправленного или полученного сообщения Они делятся в свою очередь на: фонетические использование элементов из других языков и диалектов дефекты речи и дикции невнятность речи нарушения темпа речи наличие значительного количества звуков и словпаразитов; семантические вложение различного содержания использования жаргонов и слешей; стилистические несовпадение стиля речи коммуникатора отправителя с содержанием сообщения; логические различные логические системы...
81919. Стили управления в организации 38.89 KB
  Авторитарный стиль сосредоточение на работе и полное пренебрежение людьми. Авторитарный жесткий стиль может быть оправдан в группе с неразвитыми материальными и высшими потребностями а также в экстремальных ситуациях. Либеральный стиль сосредоточение на человеке стиль невмешательства в дела подчиненных безынициативность ожидание указаний сверху руководитель непоследователен в своих действиях легко поддается мнению других влиянию некомпетентен в решении вопросов его характеризует боязнь принятия решений перекладывание дел...
81920. Сущность, назначение и виды менеджмента 38.81 KB
  Функциональный специальный менеджмент заключается в управлении определенными сферами деятельности организации или ее звеньев управление маркетингом инновациями персоналом. Управление производством управление процессом переработки сырья материалов и полуфабрикатов поступающих на входе в организацию в продукт который организация предлагает внешней среде. Управление маркетингом призвано посредством маркетинговой деятельности по реализации созданного организацией продукта увязать в единый непротиворечивый процесс удовлетворение...
81921. Понятие и необходимость менеджмента 34.13 KB
  Необходимость менеджмента заключается в необходимости постановки организационных целей и определении путей их выполнения координации всех ресурсов необходимых для выпуска продукции организации дела позволяющей наилучшим образом раскрыться возможностям людей корректировки действий там где в этом существует необходимость.
81922. Управление в системе рыночных отношений 36.96 KB
  Функции контроля в такой экономике исполняет механизм конкуренции. Сколько и каких товаров производить по каким ценам их продавать куда вкладывать капиталы все это определяется не распоряжениями сверху а механизмом спроса и предложения прибылью курсом акций ссудным процентом курсом валют Менеджмент в рыночных условиях представляет собой средство рационального управления экономикой прежде всего экономикой в масштабах организации фирмы предприятия.
81923. Менеджмент и предпринимательство 37.56 KB
  Предпринимательство инициативная деятельность направленная на насыщение рынка товарами услугами и на получение прибыли или личного дохода и осуществляемая от своего имени на свой риск и ответственность. Предпринимательство предшествует менеджменту.
81924. Этапы развития и совершенствование менеджмента 39.25 KB
  Точка отсчета в накоплении знаний в области управления. обширный опыт управления государственным хозяйством был накоплен в Древнем Египте. Сформирован достаточно развитый государственный аппарат управления.