96251

Франчайзинг як метод ведення бізнесу

Реферат

Маркетинг и реклама

Ефективне функціонування ринкової економічної системи неможливе без наявності та оптимального поєднання в ній суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва, що успішно здійснюють свою діяльність. Місце малого та середнього підприємництва в економіці країни визначається його здатністю формувати конкурентне середовище...

Украинкский

2015-10-04

31.49 KB

2 чел.

14

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний бізнес-коледж

Кафедра економіки і підприємництва

РЕФЕРАТ

Тема:

«Франчайзинг як метод ведення бізнесу»

                                                                                Підготував:

                                                                                студент  ІIІ курсу

                                                                                групи  1МД-12

                                                                                спеціальність:

                                                                    «Маркетингова діяльність»                                                                                                                                                 

                                                                                Пустова Я.М.

                                                                                Перевірив:

                                                                                Данилевська Л.С.

Черкаси-2015

                                                ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                             3

1. Поняття «Франчайзинг», історія виникнення франчайзингу                 4

2. Переваги і недоліки франчайзингу                                                           6

3. Що являє собою процес придбання та використання франшиз, приклади використання франчайзингу                                                                                8

ВИСНОВОК                                                                                                   14

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                               15

ВСТУП

Ефективне функціонування ринкової економічної системи неможливе без наявності та оптимального поєднання в ній суб'єктів малого, середнього та великого підприємництва, що успішно здійснюють свою діяльність. Місце малого та середнього підприємництва в економіці країни визначається його здатністю формувати конкурентне середовище, активізувати інноваційні процеси, швидко реагувати на зміни кон'юнктури ринку, розв'язувати проблеми зайнятості населення, забезпечувати швидку окупність витрат. [3]. 

Основою сучасних міжнародних економічних відносин є зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів основної господарсько-підприємницької ланки - фірм, підприємств, корпорацій, об'єднань. Це пов'язано з функціональною роллю господарських організацій на світових ринках, де вони, створюючи попит і пропозицію, виступають невід'ємним елементом конкурентного середовища, визначають його цінові параметри і становлять більшу частину міжнародного обміну.

Одна з форм спільного підприємництва - ліцензування. Ліцензійні операції передбачають передачу права використовувати який-небудь винахід, технологію або ноу-хау, що належать ліцензіару, покупцеві ліцензій (ліцензіату) на певний термін при визначеній схемі винагороди.

Нині поширені дві основні форми ліцензійних операцій на міжнародному ринку - безпосередньо ліцензійні угоди і франчайзинг.

Ліцензія дає право ліцензіату виробляти і продавати товар із торговою маркою відомої фірми. Часто ліцензія контролює затрати на виробництво та маркетинг продукту і виявляється єдиним способом проникнення на ринок країни з жорсткою протекціоністською політикою.

Франчайзинг поєднує елементи ліцензійного договору та дистриб'юторської угоди, пов'язаної з винятковим правом реалізації товарів і послуг на договірній території. [2].

1. Поняття «Франчайзинг», історія виникнення франчайзингу

Франчайзинг - це метод здійснення підприємницької діяльності, за яким потужна, відома фірма надає іншому підприємству або окремому підприємцю право використовувати своє ім'я та товарний знак, виготовляти або продавати її продукцію (надавати послуги) в обмін на зобов'язання виплачувати частку доходу та за умови дотримання технологій виробничих та обслуговуючих операцій.

Франчайзинг - це використання філософії бізнесу іншого підприємця. При створенні свого бізнесу можна не витрачати час і засоби на винахід велосипеда - досить купити франшизу.

Правові та ділові взаємовідносини між суб'єктами франчайзингу визначаються франчайзинговою угодою, за якою одна особа (франчайзер), яка має розроблену систему ведення певної діяльності, дає дозвіл іншій особі (франчайзі) використовувати цю систему відповідно до вимог франчайзера в обмін на винагороду. Ця система має назву франшизна система або франшиза (від англ. franchise - привілей, пільга, особливе право).

Договір (угода) зазвичай укладається на термін від 5 до 20 років. Як правило в договорі вказується певна територія, на якій франчайзі здійснює свою діяльність і де він підтримуватиметься франчайзером (навчання, маркетинг).

Франчайзер зазвичай отримує роялті від валової виручки франчайзі. У такому разі франчайзі зобов'язаний виплачувати роялті незалежно від рівня чистого доходу від бізнесу. У багатьох випадках з метою обмеження підприємств-конкурентів головне підприємство передбачає в контракті умови співробітництва малого підприємства тільки з головним. Відміна або розірвання договору про франчайзинг до завершення терміну його дії призводить до серйозних наслідків для франчайзі. На цей випадок у договорі вказуються вимоги до франчайзі, який використовував чуже ім'я, рекламу, матеріальні і нематеріальні цінності привнесені від франчайзера.

Авторство першого франчайзингового договору приписується компанії "Зінгер", яка півтора століття назад застосувала його для збуту швейних машин в США. Введення в практику торгівлі нового прийому пояснювалося наступним: домогосподарки неохоче купували нове механічне устаткування, а створення мережі власних продавців на величезній території США вимагало значних витрат. Тоді власник компанії вирішив продавати право на продаж і обслуговування швейних машин "Зінгер" на певній території незалежним продавцям. Причому останні платили за машину $60, а продавали її за $125. Ці перші франшизи за своєю суттю були дистриб'юторськими угодами з додатковими обов'язками франчайзі (дилера) обслуговувати машини.

Із застосуванням франчайзингу зменшуються доходи підприємства, обмежується свобода дій, але зменшується і ризик порівняно з відкриттям незалежного бізнесу. Початківцю надається маркетингова підтримка, зразок бізнес-плану, підготовка кадрів та ін. Відоме ім'я дозволяє легко знайти клієнтів. Такий метод підприємництва прийнятний для підприємця-початківця.

2. Переваги і недоліки франчайзингу

Розглянемо детальніше переваги та недоліки бізнесу по франчайзингу.

Отже, почнемо з переваг:

1) Консультації з боку власника франшизи, а також повна інформація по веденню цього бізнесу, постачанням, обслуговуванню, просуванню, системі збуту і багатьом іншим питанням - це норма для такого бізнесу. Підприємцеві не потрібно вигадувати щось своє. У якійсь мірі тут навіть досить бути хорошим організованим менеджером, ніж підприємцем.

2) Купуючи франшизу, підприємець отримує не тільки підтримку в плані порад, організації постачань й інших деталей, але ще й входить у бізнес, який вже встиг зарекомендувати себе. Цей бізнес вже займає певну нішу на ринку. Його бренд володіє певною популярністю, репутацією серед споживачів. А тому можна заощадити на початкових маркетингових програмах.

3) Простота в отриманні кредитів. Важливою практичною перевагою для підприємця є і те, що власник франшизи може виступити гарантом при отриманні франчайзі кредиту. Прості підприємці не володіють такими привілеями

4) Вхідний бар'єр для такого бізнесу не дуже високий. Все, що потрібно від підприємця - це досвід управлінської роботи (або талант до цього) і гроші, які він може вкласти в цей бізнес. Не потрібно довго думати над якимись новими ідеями.

5) Точність фінансових прогнозів. На відміну від початку власного бізнесу з нуля, у випадку з відкриттям якого-небудь кафе по франчайзингу набагато простіше спланувати майбутні доходи і витрати, оскільки можна спиратися на досвід власника франшизи. Велика кількість інформації дозволить точніше визначити перспективи.

6) Не потрібно займатися вивченням ринку. Всі дані по ринку, зміни, тенденції та інші корисні відомості можна отримати з рук власника франшизи, який і збирає їх.

Але є і мінуси:

1) Необхідність чималого капіталу. З погляду витрат, почати бізнес по франчайзингу дещо дорожче, ніж відкрити підприємство з нуля. Це відлякує багато підприємців, які вважають за краще самостійно починати справу.

2) Ризик репутації, залежність від бренду. Так, якщо справи у власника франшизи йдуть добре, то і у франчайзі не буде проблем. Але у тому випадку, коли проблеми починаються у першого, вони перекочують і до другого.

3) Зобов'язання. Існують деякі фінансові зобов'язання перед власником франшизи і їх потрібно виконувати, навіть якщо бізнес йде не дуже добре. Через це дохід підприємця буде менше, ніж при відкритті успішного аналогічного бізнесу без франшизи.

4) Хистке майбутнє. Може наступити момент, коли власник франшизи вирішить закрити мережу. Звичайно, до кінця договору франчайзі може продовжити свою діяльність, але потім доведеться думати про нову справу.

Від франчайзингу виграє не тільки франчайзі, але й франчайзер, який швидко розростається, використовуючи кошти франчайзі. Бізнес, для якого франчайзинг є найбільш відповідним і приносить найбільший прибуток має такі характеристики:

- висока прибутковість;

- використання унікальної або незвичайної ідеї.

- привабливість в певних межах (місто, область, країна);

- потреба у невеликому первинному внеску;

- бізнес, яким відносно легко управляти;

- бізнес, який легко "клонувати"

Найбільша кількість фірм, що працюють за системою франчайзингу, зосереджена в таких сферах: мережа ресторанів та кафе, продуктових магазинів, будівельна та реконструкційна діяльності, автосервіс тощо. Активно використовується франчайзинг у роздрібній та оптовій торгівлі товарами, при наданні різного роду послуг (бухгалтерські, страхові, аудиторські, юридичні, ріелторські, поштові, кур'єрські, туризм та готельне господарство, дизайн, ІТ-технології).

3. Що являє собою процес придбання та використання франшиз, приклади використання франчайзингу

Франчайзинг може поширюватися на будь-яку господарську діяльність, для якої розроблені процеси виробництва, переробки та продажу товарів і послуг.

Розглянемо приклади використання франчайзингової системи. Так, працюючі в індустрії пляшкових безалкогольних напоїв компанії "Кока-Кола", "Пепсіко" і "Севен Ап" завдяки франчайзингу дістали можливості виробляти концентрований сироп централізовано і постачати його місцевим заводам, що спеціалізуються на розливі, власники яких у кінцевому результаті ставали керівниками місцевого роздрібного продажу. Кока-Кола Беверіджиз Україна входить до групи Кока-Кола Хеленік Ботлінг Компані (Coca-Cola HBC), яка працює в 26 країнах Східної та Центральної Європи і є провідним та найбільшим виробником безалкогольних напоїв у Європі. Компанія Кока-Кола стала однією з перших транснаціональних компаній, які виявили бажання працювати на українському ринку. Представництво було відкрите в Україні у 1992 році. "Кока-Кола" вже вклала в економіку України понад 300 млн дол. США. Сьогодні на заводі "Кока-Кола Беверіджиз Україна" (Київська область, Броварський район), працює 13 ліній з розливу напоїв. Одна з ліній є найшвидшою та найпотужнішою в Україні й вона здатна за годину виробляти до 44 000 півлітрових пластикових пляшок та до 50 000 банок. Створена унікальна система прямої дистрибуції, завдяки якій близько 90000 клієнтів по всій Україні. У сфері громадського харчування розвитку на засадах франчайзингу працює компанія МакДональдс, яка є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і налічує понад 31 000 закладів у більш ніж 119 країнах світу, які щодня обслуговують близько 52 мільйонів відвідувачів. Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа МакДональдз.

Перший заклад МакДональдс відкрився в м. Києві в травні 1997 року, 14 лютого 2011 року у цьому ж закладі було відкрито перше в Україні McCafe - кав'ярню міського типу з широким асортиментом кавових напоїв та десертів. Щодня МакДональдз обслуговує приблизно 200 тисяч відвідувачів. У розвиток мережі МакДональдз та інфраструктури нашої держави компанією вже було вкладено понад 100 мільйонів доларів. Сьогодні в 21 місті України діє більше 70 закладів МакДональдз, що дозволило додатково створити 5,5 тис. робочих місць. Для організації та ефективного функціонування проекту побудовані сучасні заводи з переробки м'яса та картоплі.

Всесвітньо відомий бренд спортивного одягу "Nike" також використовує франчайзинговий метод ведення бізнесу. Цікаво, що назва походить від імені старогрецької богині, яка протегувала переможцям. Уміння перемагати з успіхом демонструє команда Nike, у тому числі і в українському франчайзингу. "Nike" надає таку підтримку франчайзі: навчання персоналу магазина, маркетингова підтримка, консультації з мерчандайзингу, консультації по формуванню асортименту, дизайн і оформлення магазина, підтримка у виборі місця під майбутній магазин, забезпечення магазина обладнанням. Мінімальні інвестиції - 180000 грн., роялті - 1%.

При виборі франшизи підприємцю необхідно розглянути такі питання:

- Які товари або послуги він хотів би продавати?

- Скільки грошей у нього є для інвестування у франчайзинг?

- Наскільки успішний даний франчайзинговий бізнес

- Який об'єм ринку продуктів або послуг франчайзингу в даному районі і яка конкуренція?

- Чи можна буде при потребі продати бізнес?

Франчайзинг довів свою ефективність та життєздатність на практиці. Так, за даними Адміністрації малого бізнесу США, на кінець п'ятого року існування ліквідувалися лише 14 % франчайзингових підприємств, тоді як для незалежних малих форм господарювання цей показник становив більше 65 %.

Однією з головних причин швидкого поширення та успіху франчайзингу є поєднання в ньому глибоких знань, досвіду та стійкого фінансового стану франчайзера - організатора справи, власника генеральної ліцензії, власника "ноу-хау" або патенту, головного консультанта і досвідченого постачальника необхідних продуктів, обладнання, технології, які необхідні для здійснення підприємницької діяльності, та франчайзі -підприємця, діяльність якого є самостійною, але його підприємство функціонує не як відокремлений суб'єкт правовідносин, а як частина єдиного комплексу, об'єднаного франчайзером, який є власником нематеріальних активів (інтелектуальної власності) підприємства, що належить франчайзі. Інтелектуальна власність охоплює таке широке коло об'єктів: товарні знаки і знаки обслуговування, винаходи, промислові знаки, фірмові найменування, авторські права тощо.

Основні види франчайзингу склалися відповідно до форм взаємодії великих і малих фірм. Виходячи з цього, розрізняють франчайзинг товарний; виробничий; діловий (ліцензійний).

При товарному франчайзингу франчайзером звичайно є великий виробник, у якого дилер-франчайзі набуває права на продаж і сервісне обслуговування товарів відповідної марки. При цьому реалізація продукції кінцевим споживачам здійснюється винятково від імені франчайзера. Часто право на продаж і сервіс покупців фірма-франчайзі одержує на певній території, регіоні. Як приклади тут можуть служити дилерські мережі з торгівлі технікою (наприклад, автомобілями), а також системи фірмових бензоколонок.

У випадку виробничого франчайзингу має місце продаж підприємствам-франчайзі технологій, патентів по них і сировини для виготовлення певного продукту. Найчастіше за все право використання технологій, патентів, "ноу-хау" і право реалізації продукції надається в межах певного продукту. Класичний приклад такого типу франчайзингу - виробництво безалкогольних напоїв з концентратів і за технологією компаній "Кока-кола", "Пепсі-кола" тощо.

Третій вид - діловий франчайзинг - передбачає придбання ліцензії на так званий "бізнес-формат", що охоплює практично всі елементи виробничо-господарського циклу великого підприємства, від сировини і технологій до організаційних схем і методів звітності. Найбільше розповсюдження цей вид франчайзингу отримав у торгівлі, побутовому обслуговуванні, готельному бізнесі, громадському харчуванні. Саме так функціонує відомий "МакДональдз".

Франчайзинг в нашій країні продовжує розвиватися і є цілком затребуваним, однак на даний момент він знаходитися в початковому стані в порівнянні з тим же ринком Західної Європи і Америки. За інформації Міжнародної Асоціації Франчайзингу в світі франчайзинг успішно застосовується в більш ніж 75 галузях. Це галузі, в яких роботу можна описати і в якійсь мірі стандартизувати, а потім передати весь свій досвід за допомогою навчання і допомоги іншому підприємцю. Особливо популярні франшизи у сфері громадського харчування і готельного бізнесу, роздрібної торгівлі, послуг для бізнесу або удома. В Україні, звичайно, такої різноманітності поки немає. Але при розмові про франчайзинг вже зараз не обмежуються фаст-фудами, заправками і магазинами одягу. Франчайзинг в Україні розвивається з середини 1990-х, проте справжній бум почався в 2004 році. З тих пір кількість франчайзингових мереж щорічно збільшується в середньому на 30%. В даний час принципи франчайзингу використовують (або тільки планують це робити) близько 400 компаній. Як і в багатьох інших країнах, більше всього франшиз представлено в роздрібній торгівлі, на другому місці - громадське харчування, потім - сфера послуг і виробництво.

В Україні представлені франчайзери як іноземні (Росії, Польщі, Голландії, Франції, США і інших розвинених країн), так і вітчизняні, причому частка останніх (у кількісному виразі) складає приблизно 50%. В основному ці компанії відкривають свої власні відділення і поки не дійшли до рівня продажу мастер-франшизи на території України або побудови повноцінної франчайзингової мережі. Вони ще працюють в режимі "розвідки", перевіряючи ринок і відповідність йому своєї франшизи. Функціонуючий же франчайзинг в Україні представлений мережами місцевого або російського походження. Їм легко виходити на ринок, оскільки потрібна мінімальна адаптація франчайзингового пакету. Найбільш відомі в Україні франшизи: Піца Челентано, Максмак, 8БЬА, Форнетті, Євротоп, Наш Край, Галопом по Європах, Поїхали з нами, Аптека Доброго Дня, ТНК (розвиток мережі джобберских АЗС). Як і в Росії, компанія МакДональдс має на українському ринку тільки власні об'єкти, і продавати тут франшизи поки не планує. Булі спроби експорту франшизи з України (Піца Челентано, "Картопляна хата", але масштабний розвиток по франчайзингу відкладається власниками бренду. Вони, як правило, прагнуть побудувати сильну і стабільно працюючу мережу в своїй країні, а вже потім виходити на ринки інших країн.

Офіційне поняття "франчайзингу" в Україні не закріплено, відсутній закон про франчайзинг, проте в Цивільному і Господарському кодексах присутні норми, що стосуються комерційної концесії. Тому підприємці укладають договори комерційної концесії і ліцензії. Чинне українське законодавство не визначає особливостей оподатковування франчайзингу, що відповідно до договору може поєднувати кілька господарських операцій (наприклад, рекламну підтримку, продажів устаткування, сировини, товарів зі знижками, передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, лізинг основних коштів і т.д. Для цілей оподатковування податком на прибуток, винагорода за договором франчайзингу (включаючи первісний внесок) може розглядатися як плата за надання послуг.

Перспективи франчайзингу у нас в країні, на думку фахівців, сприятливі. Найскладніше у франчайзингу - збереження єдиного рівня сервісу і стандартів у всій мережі, а також виконання всіх розпоряджень франчайзера. У нас багато людей не звикли працювати точно по інструкції. Тому, наприклад, в Японії або Германії франчайзинг приживається набагато легше, ніж у нас. Якщо франчайзі не є професіоналом в певному виді бізнесу, то навіть якщо йому пропонують готове рішення, працювати ефективно він не зможе.

У Україні розвивається ринок консалтингових і юридичних послуг в області франчайзингу. Асоціація франчайзингу України, зареєстрована в кінці 2001 року, займається популяризацією франчайзингу в підприємницьких кругах, представляє інтереси франчайзерів, проводить і організовує тематичні семінари і конференції, видає допомогу і т. д. З 2005 року в Києві проводиться щорічна міжнародна виставка "Франчайзинг", а з 2007-го - виставка (яка перетворилася на форум), крім того, регулярно проводяться різні семінари і тренінги, присвячені франчайзингу, випускається спеціалізований журнал "Магазин готового бізнесу & Франчайзинг". Друкарські каталоги франшиз видає Українська асоціація франчайзингу і компанія. Основні сайти, присвячені франчайзингу в Україні: franch.com.ua , top-franchising.com.ua , franchising.ua , newbiz.com.ua. Вони містять каталоги франшиз і пропозиції франчайзингу (близько 400), повні описи франчайзингових пакетів, інформацію для франчайзі, новини франчайзингу.

Каталоги франшиз надають потенційним партнерам франчайзингових мереж - майбутнім франчайзі інформацію про власників франшиз і про самі франшизи та тим самим полегшують підприємцям пошук і підбір франшизи з погляду виду діяльності, фінансових витрат і інших критеріїв. Каталог містить загальний аналіз стану і розвитку франчайзингу в Україні, особливості законодавчого регулювання франчайзингу, детальний опис франчайзингових мереж з різних сфер діяльності, бізнес-портретів франшиз, умов співпраці, представлена контактна інформація більшості франчайзерів, які на даний момент ведуть активну роботу на ринку франчайзингу.

Формування та подальший розвиток системи франчайзингу в Україні сприятиме вирішенню багатьох проблем становлення суб'єктів підприємництва, зокрема залученню в мале та середнє підприємництво широкого кола осіб, які не насмілюються займатися бізнесом без підтримки та навчання, тих, хто залишився без роботи і бажає зайнятися більш надійним та ефективним бізнесом. Крім того, франчайзинг сприятиме опануванню малим та середнім підприємництвом нових технологій, створенню додаткових робочих місць, підвищенню якісного рівня підготовки кадрів, розширенню сфер діяльності. [1].

ВИСНОВОК

Отже, використовуючи франчайзинг, франчайзер намагається отримати вигоди від швидкого розширення обсягів свого бізнесу. Щоб забезпечити успіх франчайзингової системи, важливо надати франчайзі стандартизовану систему звітності і дозволити виконання ділових операцій, а також зберегти контроль над оформленням торгової точки, місцем надання послуг, устаткуванням і поставками.

Франчайзинг поєднує в собі переваги, характерні для малих підприємств, з одного боку, і великих компаній - з іншого.

Головна перевага франчайзингу полягає в тому, що він пов'язаний із меншою кількістю ризиків, аніж відкриття нового підприємства. Проаналізувавши всі "за" і "проти" франчайзингу як з точки зору франчайзера, так і з точки зору покупця франшизи, зрозуміємо, що загалом ведення справ, як у кожному бізнесі, пов'язане з різними видами ризиків. Здебільшого ризики залежать від типу стосунків, які виникають між франчайзером і франчайзі, оскільки франчайзинг - це складна форма партнерства, що дає змогу встановити складні взаємовідносини між сторонами-учасниками. [2].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.  Гой І.В. Підприємство : навчальний посібник / І.В.Гой, Т.П. Смілянська – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.
  2.  Липчук В.В. Маркетинг : навчальний посібник / В.В.Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль, Я.С. Янишин – К.: Львів: „Магнолія 2006”, 2012. - 456с.

3. Кузьмін О.Є. Франчайзинг : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук – К.: Знання, 2011. – 267 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34572. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (конец XI – XII вв.) 19.67 KB
  РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ конец XI XII вв. Русь вступает в период феодальной раздробленности. Тенденция к феодальной раздробленности проявилась еще в XI в. но условно принято считать началом раздробленности Киевской Руси смерть князя Мстислава Владимировича в 1132 г.
34573. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА: ЭТАПЫ, ОСОБЕННОСТИ 19.82 KB
  ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА: ЭТАПЫ ОСОБЕННОСТИ Политическое объединение русских земель было драматичным и длительным процессом проходившим на протяжении более двух веков. Торговые связи московских купцов суконников и сурожан протянулись далеко за пределы русских земель. удалось увеличить территорию своего княжества почти вдвое захват Коломны присоединение Можайска и Переяславльских земель. Хан Узбек передал Калите право сбора дани со всех русских земель и доставки ее в Орду что привело к ликвидации системы...
34574. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РОССИЙСКОГО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА (вторая половина XV – середина XVI вв.) 20.36 KB
  СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РОССИЙСКОГО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА вторая половина XV середина XVI вв. Основную массу жителей Московского государства составляли крестьяне. Лошадь использовалась в поле и на различных отработках в пользу государства и феодала. В условиях аграрного строя крестьянский двор являлся главной единицей обложения налогами платежами оброками и повинностями со стороны государства владельцев вотчин и поместий.
34575. ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА IV ГРОЗНОГО. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСПОТИЧЕСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ 24.36 KB
  Новый титул царь не только резко подчеркивал суверенность российского монарха во внешних сношениях особенно с ордынскими ханствами ханов на Руси называли царями но и четче чем прежде отделял государя от его подданных. На нем присутствовали помимо высших церковных чинов сам царь князья бояре и думные дьяки. Избранная рада проводила реформы рассчитанные на длительный период а царь стремился к немедленному результату. Властолюбивый царь не мог долго терпеть рядом с собой умных и властных советников.
34576. СМУТНОЕ ВРЕМЯ: КРИЗИС ВЛАСТИ, ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БОРЬБЫ (начало XVII в.) 22.54 KB
  Некоторые историки связывают возможности стабилизации с именем Лжедмитрия I. Низы вливались в отряды Лжедмитрия I. Вряд ли царствование Лжедмитрия можно считать альтернативой такой лидер не мог увлечь российское общество не был способен реформировать его. Во время правления Василия Шуйского и Лжедмитрия II гражданская война достигла своего пика.
34577. КРЕПОСТНОЕ ПРАВО В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (XV – XV III вв.) 17.29 KB
  Отличительной чертой крепостного права как формы феодальной зависимости крестьян является прикрепление их к земле и подчинение административной и судебной власти феодала. Процесс закрепощения крестьян в России начинался в конце XV в. Основным источником доходов помещиков становится земля а вернее труд крестьян на их землях. крестьяне имели право свободного перехода от одного владельца к другому и часто этим правом пользовались.
34578. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 20.78 KB
  собрался Земский собор для решения вопроса о власти. Земский собор 1613 г. Заседания чаще всего шли в Успенском соборе Кремля. Земский собор отсек европейских кандидатов приняв решение о том что царем должен быть человек из российских земель.
34579. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I. ОФОРМЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА 24.13 KB
  Гридунова Петр I вошел в историю России как царьреформатор благодаря кардинальным преобразованиям в различных сферах общественной жизни в том числе государственного управления экономики культуры. началась реформа госаппарата. Создание нового полноценного государственного аппарата было бы невозможно если бы реформа не коснулась низшего звена управления местного аппарата. РЕФОРМА В АРМИИ.
34580. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1725–1762 гг. 17.79 KB
  Меншиков который сумел подчинить себе и нового императора двенадцатилетнего Петра II даже рассчитывал женить его на своей дочери. О продолжении дела Петра Великого в этот период вспоминали мало даже столица государства была фактически перенесена в Москву. Петра II мало интересовали государственные проблемы. Петр II внезапно умер заболев оспой и верховники пригласили на царствование племянницу Петра I вдову курляндского герцога Анну Иоанновну оговорив ее воцарение рядом условий кондиций не выходить замуж не назначать...