96296

ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: повторити вивчений матеріал про приголосні звуки; закріпити навички письма під диктовку, списування з друкованого тексту; розвивати зв’язне мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати допитливість, спостережливість, любов до української мови.

Украинкский

2015-10-04

73.02 KB

1 чел.

Урок 99. ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

Мета: повторити вивчений матеріал про приголосні звуки; закріпити навички письма під диктовку, списування з друкованого тексту; розвивати зв’язне мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати допитливість, спостережливість, любов до української мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми, мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Заміни букву, щоб вийшло слово».

З о — метал, яким паяють,

Його люди добре знають.

О на с зміни,

З ним ти речення склади. (Олово, слово)

2) Гра «Нові слова».

— Переставте букви, щоб отримати нове слово.

Наприклад: осел — село.

Лісок, гори, тіло, дошка, нора, лови, наголос, смола, сосна.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв С, Є, Х, Ж, О, Ю, Ф, З.

5. Словникова робота

Ім’я, їжак.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 39)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

С с сім ол льо ів

Сім кольорів у веселки.

2. Пропедевтика української мови

— Прочитайте букви, що позначають приголосні звуки.

Бб Вв Гг Ґґ Дд Жж Зз Йй Кк Лл Мм Нн Пп Рр Сс Тт Фф Хх Цц Чч Шш Щщ

— Яка буква позначає два звуки?

— Яка буква завжди позначає м’який звук?

— Які букви позначають дзвінкі звуки?

— Які букви позначають глухі звуки?

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Уважно прочитайте слова. Що змінилося в кожному слові?

— Назвіть звуки, якими відрізняються пари слів.

пісок — лісок

слива — злива

халат — салат

лід — ліс

— Спишіть слова, підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Завдання 3

— Доберіть і запишіть назви квітів, які починалися б поданими літерами.

— Запишіть назву своєї улюбленої квітки.

— Назвіть послідовно всі звуки у цьому слові, а потім — букви.

— Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Завдання 4

— Перетворіться на хвилинку на фокусника. Додайте до слова на початку або в кінці одну літеру й отримайте нове слово. Запишіть нові слова. Вимовте у них приголосні звуки.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

Гра «Здогадайся, що це»

yРоботящі, золоті, невтомні, умілі, мамині... (руки).

yЩедра, багата, хлібна, квітуча, барвиста, родюча... (земля).

yМилозвучна, пісенна, мила, дзвінкоголоса, чудова, рідна... (мова).

— Прочитайте прислів’я, поставивши слова у певному порядку, і запишіть його.

Роботящі, вернуть, гори, руки.

2. Письмо під диктовку слів, речень

Орел, степ, екран, клен, весна, вареник, метелик, лелека, колесо, великі, летів, Олена.

Лариса і Олена у степу. Тут квіти, трави. Олена сплела великі вінки. Високо пролетів орел.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Чим приголосні звуки відрізняються від голосних?

Урок 100. ЗВУКОВИЙ АНАЛІЗ СЛІВ

Мета: вдосконалювати навички звукового аналізу слів, каліграфічного письма; розвивати усне мовлення учнів; виховувати охайність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Ланцюжок».

— Складіть ланцюжок із 10 слів, де кожне наступне слово розпочинається двома буквами попереднього. (Наприклад: тиша — шапка — калина...)

2) Гра «Хто як говорить?».

Учитель демонструє малюнки різних тварин, птахів, комах, а учні відтворюють звуки, які вони видають: жабка — ква-ква; комар — з-з; гуска — га-га; жук — ж-ж; курка — ко-ко; мишка — пі-пі тощо.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв Н, К, Б, В, Д.

5. Словникова робота

Кватирка, Київ.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 43)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Рр Рі ро ід од

рід родина рідня

2. Пропедевтика української мови

Завдання 2

— Прочитайте прислів’я і скажіть, як ви його розумієте?

— Назвіть букви, які позначають на письмі голосні звуки.

— Знайдіть і прочитайте слова, у яких звуків менше, ніж букв.

— Які бувають голосні? (Наголошені, ненаголошені.)

— Які бувають приголосні? (Тверді — м’які, глухі — дзвінкі, шиплячі.)

3. Виконання письмових вправ

Завдання 3

— Спишіть текст. Назвіть послідовно всі звуки і букви у виділеному слові. (Люблю)

— Порівняйте кількість букв і звуків у цьому слові.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

Завдання 4

— Прочитайте вірш.

— Назвіть звуки і букви у виділених словах.

— У якому слові букв більше, ніж звуків? Чому?

— У якому слові звуків більше, ніж букв? Чому?

— Прочитайте слова — звертання до мами.

— Складіть з ними речення.

— Розгляньте малюнок.

— Хто на ньому зображений?

— Із скількох осіб складається ця сім’я? Складіть речення.

2. Гра «Звуки — букви»

— Запишіть слова. Складіть з ними речення.

[з’ірка], [мороз], [зв’ір’і], [дн’іпро]

3. Складання та записування речень

— Зі слів кожного рядка складіть речення і запишіть його. Над словами поставте наголос.

1) ліс, у, весна, прийшла;

2) одяглися, у, дерева, вбрання, зелене;

3) над, бджоли, гудуть, квітами.

4. Письмо під диктовку слів, речень

Дерево, посуд, ведмеді, народ, садівник, смородина, Дніпро, Дмитро, Данило, лід, диван, родина, понеділок, листопад.

Одарка витирала посуд. Ледарів у нас нема. Дніпро — велика ріка.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які завдання сподобалися найбільше?

Урок 101. БУКВА Я

Мета: повторити отримані знання про звукові значення букви я; закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу при списуванні з друкованого тексту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Яке слово заховалось?».

Учитель називає склади, а діти добирають слова з цими складами. (Наприклад: лі — літо, лінійка, лікар, лівий...)

2) Гра «Вередливий звук».

— Жив собі, був собі звук у словах, завередував і втік (наприклад, звук [к]). Потрібно його впіймати і поставити на місце.

-іт; -аштан; -віти; -рокодил.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, які складаються з похилої палички із заокругленням унизу та допоміжних елементів: і, ї, и, й, ш, щ, ч, л, м, я.

5. Словникова робота

Корисний, лелека.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 47)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Я я ся моя

Моя бабуся знає багато казок.

2. Пропедевтика української мови

— У слові диня буква я позначає один звук [а] і вказує на м’якість поперед- нього приголосного звука [н].

Буква я після приголосного позначає один звук [а].

Буква я позначає два звуки [йа], коли стоїть на початку слова чи складу та після голосного. Наприклад: яма, моя.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Прочитайте текст. Про кого він?

— Що ви можете розповісти про свою бабусю?

— У виділених словах назвіть звуки і букви.

— Спишіть перше і друге речення. Поставте над словами наголос.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гра «“Зайве” слово»

— Прочитайте слова. Знайдіть «зайве» слово.

ялина

ящірка

оленя

яструб

язик

— Поясніть свій вибір.

— Скільки звуків позначає буква я на початку слова, складу та після голос- ного?

2. Робота над загадкою

— Послухайте і відгадайте загадку.

— Складіть звукову модель слова-відгадки.

yДовгим дзьобом тонким схопить жабеня.

Капне з дзьоба крапля. Це, звичайно,... (чапля).

3. Гра «Добери слово-дію»

— Запишіть слово і його дію. Підкресліть букву я. Скільки звуків вона позначає? Чому?

Білченя

плаває

зайченя

бавиться

лисеня

стрибає

листя

бігає

каченя

зеленіє

4. Мовленнєва діяльність

— Опишіть білченя за планом. Використовуйте опорні слова.

План

1) Яка це тварина?

2) Де живе?

3) Яка в нього шубка?

4) Які вушка?

5) Які очі?

6) Який хвостик?

Опорні слова: руденька, м’якенька шубка; вушка маленькі з китичками; очі, мов ґудзики; хвостик довгий, пухнастий.

5. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 46), завдання 5.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які звуки може позначати буква я?

Урок 102. БУКВА Ю

Мета: повторити знання учнів про звукові значення букви ю; продовжити роботу над каліграфією, правильним буквоз’єднанням; удосконалювати навички письма під диктовку складів, слів, словосполучень, невеликих речень; списування з друкованого та рукописного шрифтів; виховувати охайність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Магазин».

— У першому відділі магазину продаються речі, у назвах яких є м’які приголосні, у другому — тверді приголосні. Що продається у магазині?

2) Гра «Дотепник».

Ло, пед, ве, си — це склади.

Швидше слово з них склади! (Велосипед)

Матеріал для гри:

Ли, кро, ди, ко (крокодили);

Ро, ди, смо, на (смородина);

Че, ки, ре, ви (черевики)...

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв з прямою лінією, лінією із заокругленням угорі, вгорі та внизу: г, п, т, р, н, г.

5. Словникова робота

Лінійка, лялька.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 51)

  1.  Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Юю Юр лю юл

Любий, добрий мій дідусю!

2. Пропедевтика української мови

— У слові люди буква ю позначає один звук [у] і вказує на м’якість поперед- нього приголосного звука [л]: люди.

Буква ю позначає два звуки [йу], коли стоїть на початку слова чи складу та після голосного. Наприклад: Юра, мою.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Розгляньте малюнки. Допишіть речення. Назвіть звуки і букви в іменах.

Завдання 3

— Напишіть найтепліші слова — звертання до дідуся.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

Розучування скоромовки

Юля юшку вранці їла.

Юля юшки не хотіла.

— Складіть звукову модель слова юшка.

2. Гра «Утвори слово»

— Утворіть і запишіть слова.

Ю

ннат

ра

рта

нга

— Підкресліть букву ю. Скільки звуків вона позначає в цих словах?

3. Робота над загадкою

— Спишіть загадку. Скільки звуків позначає буква ю в слові ключ? Які ще значення може мати слово ключ?

Дивний ключ у небі лине:

Не залізний, а пташиний.

4. Гра «Зміни слово»

— Змініть слова, розкриваючи дужки. Запишіть їх.

По (водиця), у (криниця), до (чай), посадила (цибуля), я (грати), я (читати).

— Підкресліть букву ю. Скільки звуків вона позначає в цих словах? Доведіть свою думку.

— Поставте над словами наголос. Усно поділіть слова для переносу.

5. Письмо під диктовку слів, речень

Весною, малюнок, ключ, любити, Юлія, Люба.

Пішла киця по водицю та й упала у криницю. Юля і Люда пішли до гаю.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які звуки може позначати буква ю?

Урок 103. БУКВА Є

Мета: повторити знання учнів про звукові значення букви є; закріпити навички письма під диктовку, списування з друкованого тексту; розвивати зв’язне мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми, мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Утвори слово».

— Замініть голосні в другому стовпчику й утворіть нові слова.

Липа — л-па

рід — р-д

Слава — сл-ва

сон — с-н

2) Гра «Звук і буква».

Учитель читає слова, а учні записують їх у три стовпчики:

yскільки звуків, стільки й букв;

yбукв більше, ніж звуків;

yбукв менше, ніж звуків.

Матеріал для гри: дзвінок, дзеркало, бджола, кукурудза, ім’я, яма, їдять, люди, п’ять, сьогодні, армія, щока, пам’ять, щука, в’язка.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, які мають овал і допоміжні елементи: о, а, б, ю, ф.

5. Словникова робота

Новий, одинадцять.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 55)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Є є єм єв єн ає

Євгенко читає про єнота.

2. Пропедевтика української мови

— У слові синє буква є позначає один звук [е] і вказує на м’якість поперед- нього приголосного звука [н’]: синє.

Буква є позначає два звуки [йе], коли стоїть на початку слова чи складу та після голосного.

Наприклад: єнот, моє.

Завдання 2

— Прочитайте речення. Що не так? Поміркуйте, як переставити слова, щоб усе стало на свої місця. Прочитайте кожне речення правильно.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 3

— Спишіть речення. Назвіть звуки у виділених словах.

Синє озеро розливається. Ясне сонечко усміхається.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

Робота в парах

Яку роботу виконує людина кожної професії?

Маляр (що робить?)...

Лікар (що робить?)...

Співак (що робить?)...

Музикант (що робить?)...

Творча робота

— Пригадай, ким працює твоя мама? Розкажи.

2. Гра «Утвори слово»

— Утворіть слова за схемою. Запишіть їх.

ві

ши

гра

зелені

дума

Є

— Підкресліть букву є. Скільки звуків вона позначає?

— З одним зі слів складіть і запишіть речення.

3. Письмо під диктовку слів, речень

Євген, Євгенія, Європа, єнот, заєць, Єва, Єреван.

Що знаєш, що вмієш, те за плечима не носити.

4. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 53), завдання 2.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які звуки позначає буква є?

Урок 104. БУКВА Ї

Мета: повторити знання учнів про звукове значення букви ї; закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу при списуванні з друкованого тексту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Ми — чарівники».

Учні з розрізної азбуки складають слово. Учитель пропонує «почаклувати» — змінити одну букву на іншу, відняти або додати певну букву і прочитати нове слово, пояснивши його значення.

Наприклад:

сон (Н — на М);

коса (С — на Р, на З),

їжа — на їжак; фарба — на фара, кріт — на кіт тощо.

2) Гра «Відгадай за звуком».

Учитель демонструє малюнки із зображенням різних предметів і запитує: «Що це?». (Годинник) «Як він тікає?» (Тік-так, тік-так) «Що це?» (Літак) «Як він гуде?» (У-у-у)

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, в основі яких є півовали: с, є, х, ж, є.

5. Словникова робота

Олень, олівець.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 59)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Ї ї їж їв їз їжачок поїзд

2. Пропедевтика української мови

— Буква ї завжди позначає два звуки [йі].

Наприклад: їжак, поїзд.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Спишіть слова, дописуючи букви, які «загубилися».

— Які звуки позначають пропущені букви?

Завдання 3

— Прочитайте вірш.

— Назвіть звуки, які позначають виділені букви.

— Усно поділіть на склади слова їжачата і батько.

Завдання 4

— Допишіть речення в зошиті.

— Назвіть звуки і букви в дописаному слові.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

— Змініть слово за запитанням і запиши його.

Вона — (нема кого?) ...

Вона — (даю кому?) ...

Вони — (нема кого?) ...

Вони — (пригадую кого?) ...

Творча робота

— Опишіть їжачка за запитаннями та опорними словами.

План

1) Яка це тварина?

2) Де живе?

3) Яка в нього шубка?

4) Який носик?

5) Які очі?

6) Які ніжки?

Опорні слова: з колючок; маленький, гостренький; мов ґудзики.

2. Гра «Роз’єднай слова»

— Запишіть речення, відокремивши кожне слово.

Восенизірвавсязгілкигорішок.

Йогознайшлабілка.

Взимкувонанимполасувала.

3. Письмо під диктовку слів, речень

Їжак, їжа, поїзд, поїхали, країна, твої, мої, гаї, Київ, Україна, їдальня.

Їжак давно не їв, чистив ніженьки свої. До Чорного моря ми їхали потягом.

4. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 59), завдання 3.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які звуки позначає буква ї?

Урок 105. ПЕРЕНОСИМО СЛОВА

Мета: повторити знання учнів про правила переносу слів; вчити правильно поєднувати букви в буквосполученнях, складах, словах; розвивати мовлення учнів; виховувати естетичний смак.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Раз, два, три».

Учитель називає слово. Учні, користуючись сигнальними картками (цифрами 1, 2, 3), вказують номер наголошеного складу.

Матеріал для гри:

1-й склад

2-й склад

3-й склад

ластівка

малина

соловей

дерево

дороги

молоко

золото

солома

молоток

озеро

пшениця

інженер

ножиці

турбота

пилосос

родичі

барвінок

крокодил

2) Гра «Продовж ряд слів».

Учитель називає декілька слів, а діти слухають, визначають перший склад та додають слова з тим самим початком.

Наприклад: морозиво — молоко — молоток — мова...

Село — семеро — серединка — серп...

Завод — заметіль — заєць — забава...

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, в основі яких є напівовали: с, є, х, ж, є.

5. Словникова робота

Папір, парасолька.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 63)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

З з За цв цві кві

Зацвіли барвисті квіти.

2. Пропедевтика української мови

— Слова з рядка в рядок переносяться складами. Склад з однієї букви не залишається в рядку і не переноситься: кни-га, ві-те-рець, огі-рок.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Випишіть із вірша Анатолія Камінчука «Бабусині квіти» назви квітів, поділяючи їх для переносу одним способом.

Завдання 3

— Продовжте речення словами вірша Анатолія Камінчука «Бабусині квіти». Запишіть їх у зошит.

Коло криниці — __

Там, де стежини,— __

Завдання 4

— Прочитайте слова. Запишіть лише ті, які не можна перенести з рядка в рядок.

Весна, квіти, мак, трава, день, лілія, джміль.

4. Мовленнєва діяльність

Завдання 5

— Розгляньте малюнок. Що зображено на малюнку?

— Чи завжди квіти радують?

— Що хлопчик дає дівчинці?

— Коли люди дарують одне одному квіти?

— Де можна взяти квіти для подарунка?

— Де хлопчик узяв квіти, щоб подарувати дівчинці?

— Чому дівчинка не рада подарованим квітам?

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над скоромовкою

— Прочитайте скоромовку. Спишіть. Поділіть слова (дужечками знизу) на склади. Поставте наголос.

Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня.

Лев ласкаво лапою левенятко ляпає.

2. Творча робота

— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти.

Годували, його, вони, спочатку, молоком.

На, городі, потім, пасли.

Грався, він, з, і, бігав, дітьми.

3. Письмо під диктовку слів, речень

Зебра, мавпа, листок, дерево, лев, коза, слон, лісок.

З цукру роблять цукерки. Полуниці та суниці виглядали із травиці.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Як слід переносити слова з рядка на рядок?

Урок 106. БУКВА ь (ЗНАК М’ЯКШЕННЯ). ПЕРЕНОС СЛІВ З БУКВОЮ ь

Мета: повторити правила переносу слів з буквою ь; удосконалювати навички письма під диктовку складів, слів, словосполучень, невеликих речень; списування з друкованого та рукописного шрифтів; виховувати працьовитість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Упіймай рибку».

На макетах рибок написані слова з пропущеними літерами. Щоб упіймати рибку, треба правильно вставити пропущені літери.

КІН_

Л_ОН

ОЛЕН_

КАРАС_

ПЕН_

ДЕН_

ОКУН_КИ

ДІДУС_

ДЕН_КИ

2) Гра «Твердий — м’який».

Учитель промовляє склад з твердим приголосним, а учні перетворюють цей склад на м’який.

Наприклад: но — ньо, со — сьо, ло — льо, до — дьо...

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо букви «знак м’якшення».

5. Словникова робота

Подруга, посередині.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 67)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Руки, ручки, рученята, працьовиті, руки.

2. Пропедевтика української мови

— Пригадайте, що ви знаєте про букву ь.

— Де вона стоїть в алфавіті? Що позначає?

— При переносі слів букви й, ь не можна відривати від попередньої літери: гай-ка, ляль-ка, ко-льори, білень-ка, редь-ка, бать-ко.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Утворіть і запишіть слова. Підкресліть букву, якою позначено м’якість звуків [н’], [с’].

Завдання 3

— За допомогою знака м’якшення змініть подані слова на нові.

Завдання 4

— Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

— Відгадайте загадку. Складіть звукову модель слова-відгадки. Поділіть слово для переносу.

yПара довгих вушок,

Сіренький кожушок,

Скорий побігайчик,

А зоветься... (зайчик).

— Опишіть зайчика за планом. Використовуйте опорні слова.

План

1) Яка це тварина?

2) Де живе?

3) Яка в нього шубка?

4) Які вушка?

5) Які очі?

6) Який хвостик?

Опорні слова: сіренька, м’якенька шубка; вушка довгенькі; очі великі, розкосі; хвостик короткий, куций; передні ніжки коротші, а задні довші.

2. Письмо під диктовку слів, речень

Сіль, гай, сойка, опеньки, лось, рись, синька.

— Які слова не переносяться? Поміркуйте, чому їх не можна перенести.

Хлопчики збирали горіхи. Не кидайсь хлібом! Узимку птахам голодно.

3. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 66), загадка про пальці.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Як слід переносити слова з буквою ь?

Урок 107. БУКВИ Г, Ґ

Мета: повторити вивчений матеріал про букви г, ґ; продовжити роботу над каліграфією, правильним буквоз’єднанням; вдосконалювати навички письма під диктовку слів, невеликих речень; списування друкованого та рукописного шрифтів; виховувати охайність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Ланцюжок».

— Утворіть ланцюжки до слів, дописуючи до останнього складу поданого слова ще один або кілька складів, щоб утворилося нове слово.

Гра може бути командною. Виграє той, у кого довший ланцюжок.

Наприклад, вихідне слово — коса. (Косаловитишафарамашинадіялинкалина...)

2) Гра «Весела сімейка».

— Правильно назвіть тварин та їхніх дитинчат.

Мама — лисиця, корова...

Тато — лис, бик...

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, у яких є подовжена з петлею: у, д, в, з.

5. Словникова робота

Україна, українська.

ІII. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (С. 71)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Гг Ґґ гусак голуб ґава

  1.  Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Поміркуйте, які зі слів писатимете з буквою ґ, а які — з г. Запишіть їх.

3. Мовленнєва діяльність

Завдання 3

— Прочитайте вірші І. Січовика.

— Чи буває таке? Доведіть.

Горобець раненько встав,

Цілий день прощебетав.

Завдання 4. Робота у парах

— Пограйте у гру «У кого хто?».

У голуба — голуб’ятко.

У горобця — ...

У гуски — ...

У ґави — ...

Фізкультхвилинка

П’ять пальчиків ми маємо

І так їх називаємо:

Мізинчик — скромний, чемний,

А поруч — безіменний.

Середній — то найвищий,

А вказівний — той нижчий.

Великий палець — п’ятий,

Не можемо не знати.

Всі пальчики ми знаємо,

Їх пестим, доглядаємо.

Вони ж потрібні нам таки —

Найкращі з них помічники.

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем

— Перепишіть вірш. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

СОМ

У сома, у сома соменята дома.

Ну а тих соменят аж сто вісімдесят.

Каже старший синок:

— В нас підводний дитсадок!

2. Складання речень

— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

yопеньки, коло, ростуть, пеньків, восени;

yспівала, пісеньку, доньці, мама.

3. Письмо під диктовку слів, речень

Гора, гуси, гарно, гарбуз, виноград, голова, горобина, подруга, друг, берег, погода, Галина, Горпина, Гнат, Ігор, Богдан, ґава, ґанок, ґудзик, ґедзь, ґрунт.

До вікна прилетіли голуби. Ігор годував голубів. Дзиґа весело крутилася. У саду дозрів аґрус.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Наведіть приклади слів із буквами ґ і г.

Урок 108. БУКВА Щ

Мета: повторити знання учнів про букву щ та її звукове значення; вдосконалювати навички письма під диктовку слів, невеликих речень; списування з друкованого та рукописного шрифтів; виховувати охайність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Як правильно?».

Потрібен наголос, малята!

Без нього важко прочитати!

Матеріал для гри:

У замку ніхто не жив. Двері замку були на замку.

На горі височив старовинний замок. На дверях висів великий замок.

Взимку поля вкриті снігом. Поля любить зиму.

На березі пасуться кози. На березі пожовкло листячко.

У книзі сорок сторінок. У сорок скрипучий голос.

Рослині потрібне сонячне тепло. Сьогодні вдень дуже тепло.

2) Гра «Віднови слово».

— Книжковий черв’ячок з’їв літери у словах. Допоможіть їх відновити!

На дошці друкованими літерами написані слова.

ЛОС_, ДЕН_, КУЛ_КА, Л_ОН, ПЕН_ОК, ОПЕН_КИ, ПИЛ_НО.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв, що складаються з подовженої палички із заокруг- ленням унизу: й, ш, ц, щ, ч.

5. Словникова робота

Фартух, цукерка.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 75)

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Щ щ ощ За вікном шумить дощик.

2. Пропедевтика української мови

— Буква Щ завжди позначає два звуки [шч].

— Складіть звукову модель слова щиглик.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Прочитайте вірш.

— Скільки разів у вірші вжито літеру щ?

— Випишіть всі слова з буквою щ. Назвіть звуки у слові щавлик.

Завдання 3

— Прочитайте скоромовку. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Завдання 4

— Встановіть межі слів і запишіть речення.

ПРИЛИНУЛИХМАРИЙПРИНЕСЛИЛАГІДНИЙДОЩИК.

— Який дощик принесли хмари?

— А який іще буває дощ?

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

— З’єднайте слово та його ознаку.

Ящірка

щасливий

щітка

прудка

друг

нова

день

щирий

Творча робота

— Напишіть опис щиглика за планом.

План

1) Яка це пташка?

2) Яка в неї спинка?

3) Які груди?

4) Які крила?

5) Яка голівка?

6) Який дзьоб?

7) Який хвостик?

8) Чи любить пташка співати?

2. Гра «Кінцівки»

— Закінчіть слова. Запишіть їх. Складіть з ними речення.

Ку_, до_, бор_, хру_, хво_, ля_.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які звуки позначає буква щ?

Урок 109. ВИМОВА І ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ [дж], [дз], [дз’]

Мета: повторити знання учнів про вимову і позначення звуків [дж], [дз], [дз]; продов- жити роботу над розвитком зв’язного мовлення учнів; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Нові слова».

— З букв одного слова складіть кілька нових слів. (Наприклад: айстри — рис, тир, старий, рий...)

Жайворонок —

сінокосарка —

ластівка —

листоноша —

2) Гра «Утвори слово».

Учитель пропонує замінити у словах виділені букви, що позначають дзвінкі приголосні, буквами, що позначають парні їм глухі.

Бив, брати, везло, жар, дерти...

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв із заокругленням уліво: І, Ї, Г, Ґ, П, Т, У, Р.

5. Словникова робота

Цукор, чотирнадцять.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 79)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Б б бдж дзь бджола джміль дзьоб

  1.  Пропедевтика української мови

— Буквосполучення дж, дз при переносі розривати не можна!

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Уважно прочитайте слова.

— Які слова ви зустріли вперше?

— Що вони означають?

— Назвіть звуки, які позначають виділені букви.

Завдання 3

— Випишіть спочатку слова з буквосполученням дж, а потім — із дз.

— Вимовте звуки у виділених словах.

Завдання 4

— Установіть межі слів і запишіть речення.

ДЗЮРЧИТЬПІДЗЕМНЕДЖЕРЕЛО.

Завдання 5

— Побудуйте і запишіть речення з поданих слів.

Золотисті, літають, в, бджоли, квітах. Пив, Микола, воду, польову, джерельну.

Фізкультхвилинка

ЇЖАЧОК

Йшов по лісу їжачок,

(Ходьба на місці.)

В нього шубка з голочок.

Ніс багато грушечок,

Аж болів йому бочок.

(Нахили тулуба в сторони.)

Раз, два, три, чотири, п’ять!

Зупинився спочивать.

(Присісти.)

Піклувався їжачок

Про маленьких діточок,

Чарівних, непосидючих,

Дуже милих і колючих.

(Стрибки.)

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

— Поміркуйте і доберіть слова-родичі. (Слова-родичі мають спільну частину, однакову за значенням.)

Дзвін, ..., ..., ..., ...

2. Робота у зошиті

— Спишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Ґудзик, подзвонити, задзюрчали, задзеленчали.

— Спишіть слова. Поставте над словами наголос. Поділіть їх на склади.

Джміль, джерело, джем.

— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

yлітають, пухнасті, над, квітами, джмелі;

yполе, в, полетіли, працьовиті, бджілки.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Яке правило про перенос слів із буквосполученням дз, дж запам’ятали?

Урок 110. АПОСТРОФ

Мета: повторити вивчений матеріал про апостроф; продовжити роботу над каліграфією, правильним буквоз’єднанням; розвивати зв’язне мовлення учнів; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Упіймай апостроф».

Учні плескають у долоні, якщо чують слово з апострофом.

Дерево з верхів’я сохне.

Шукає на коржі м’якого, а в труді — легкого.

Його тільки той не б’є, хто не хоче.

Спить солов’їним сном.

Тому тяжко, хто зло пам’ятає.

Як до череди гнать, то й п’ятки болять.

2) Гра «Постав слово на місце».

Слово гірка треба правильно додати у речення.

— Поясніть значення цих слів.

Біля стадіону є снігова... Редька дуже...

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв Л, М, А, Я.

5. Словникова робота

Якір, ярмарок.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 83)

  1.  Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

ім’я в’ють п’є з’їв

2. Пропедевтика української мови

— Буква, яка стоїть перед апострофом, завжди позначає твердий приголосний звук. Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Спишіть речення, додаючи потрібні слова.

В’юн — це риба. М’ята — це... Солов’ї — це...

Завдання 3. Робота в парах

— Спишіть текст, вставляючи потрібні слова із довідки.

4. Мовленнєва діяльність

Завдання 4

— Закінчіть віршик І. Січовика «Мамина наука».

— Поцікавтеся, яке слово дібрали ваші однокласники.

— Назвіть звуки і букви в дописаному слові.

Фізкультхвилинка

ВПРАВИ-ІМІТАЦІЇ

Щоб город перекопати,

Що беруть до рук? (Лопату)

(Нахили тулуба вперед-назад.)

Потім у глибоку грядку

Висівають що? (Зернятко)

(Нахили вперед, руками торкаючись підлоги.)

Треба сонце і тепло,

Щоб зернятко... (проросло).

(Нахили ліворуч-праворуч з піднятими над головою почергово то правою, то лівою рукою. Потім потягнутися всім тулубом, піднявши руки вгору.)

А чому рослина сходить?

Бо корінчики п’ють... (воду).

(Присідання, руки перед собою паралельно до підлоги.)

А щоб добрим був врожай,

Ти зі мною пострибай.

(Стрибки на місці на двох ногах.)

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Творче списування

— Спишіть слова. Поставте, де потрібно, апостроф. Доведіть свою думку.

М_ята, в_яжу, реп_ях, в_юн, черв_як, Р_ябко, п_явка, р_ядно, м_який, п_ятниця.

2. Творча робота

— Із поданих слів утворіть речення і запишіть його.

здоров’я, багатство, міцне, людини, Найбільше.

— Поставте над словами наголос.

3. Письмо під диктовку слів, речень

М’ясо, пам’ять, рум’яний, хлоп’ята, пам’ятник, дев’ять.

Я знаю багато прислів’їв. Хлоп’ята наловили в’юнів. Нас у сім’ї п’ятеро.

4. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 82), завдання 3.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Наведіть приклади слів з апострофом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58040. Побудова математичної моделі 120.5 KB
  Мета уроку: Сприяти формуванню практичних умінь і навичок розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності, ініціативи; розвивати вміння аналізувати, знаходити раціональні способи розв’язування задач.
58041. Підсумковий урок по темі «Чотирикутники» 220 KB
  Мета уроку: Повторити і систематизувати означення окремих видів чотирикутників і їх властивостей. Встановити зв’язок між обсягами понять. Вдосконалити в учнів уміння та навички розв’язувати задачі, використовуючи властивості чотирикутників...
58042. Особистісно орієнтоване навчання на уроках математики 116.5 KB
  Виходячи з принципів особистісно орієнтованого навчання учитель повинен дозволити учням засвоювати знання в тому темпі який визначається їхніми пізнавальним здібностями забезпечити засвоєння всіма учнями знань на рівні державних стандартів що дозволить їм продовжувати освіту або займатися трудовою діяльністю після отриманої спеціальної підготовки; дати можливість здібним учням максимально розвинути позитивні нахили і задовольнити свої пізнавльні інтереси...
58043. Узагальнена теорема Фалеса 228.5 KB
  Мета уроку: Закріпити знання учнів про зміст узагальненої теореми Фалеса а також про означення та властивості подібних трикутників; доповнити знання учнів історичними фактами з життя Фалеса та таких понять як пропорціональність відрізків та подібність фігур; удосконалювати вміння застосовувати вивчені твердження під час розвязування задач практичного змісту. Ми з вами вивчаємо одну з найцікавіших тем геометрії Узагальнена теорема Фалеса. Чому найцікавіших Тому що знання узагальненої теореми Фалеса та означення подібності трикутників і їх...
58044. Функція в основній школі 346.5 KB
  Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Функція в основній школі»; удосконалювати вміння та навички у застосуванні цих знань при розвязуванні вправ; розвивати логічне та асоціативне мислення...
58045. Квадратична функція і її графік 82 KB
  Мета: розглянути побудову графіка функції y=x2bxc та її властивості використовуючи графік функції y = x2 навчитись знаходити значення функції значення аргументу розвивати вміння увагу й систематизувати вивчений матеріал; розвивати графічну грамотність.
58046. Урок – игра «Бизнес». Квадратные уравнения 56 KB
  Цель: Повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки по теме « Квадратные уравнения»; Развивать: самостоятельность, творчество, инициативу, работать в заданном темпе; Воспитать: аккуратность, настойчивость и прилежания в работе...
58047. Додавання, віднімання, порівняння та округлення десяткових дробів 61.5 KB
  Мета: Повторити основні поняття з теми: «Десяткові дроби. Додавання, віднімання, порівняння та округлення десяткових дробів» при розв’язанні задач; Звернути увагу на практичний вміст математичних задач; Сприяти розвитку творчих здібностей учнів та їх естетичного сприйняття.
58048. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Природоохоронні території Африки 63.5 KB
  Мета. Формувати в учнів знання про основні види стихійних явищ, екологічні проблеми та природоохоронні території Африки, сприяючи розвиткові комплексного світосприйняття шляхом екологічного виховання; розвивати навики роботи з картою, просторово-логічне мислення, память; виховувати культуру спілкування.