96315

Автоматизація роботи макросів в Excel 2010

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Що таке макрос. Для чого призначені макроси. Як створити макрос та виконати його. Запис макросу. Редагування макросів. Робота макросів. Призначення діалогового вікна макрос. Призначення комбінації клавіш. Призначення макросу кнопкам панелі інструментів і панелі меню. Призначення макросу графічному об’єкту. Зберігання макросу.

Украинкский

2015-10-05

90.13 KB

7 чел.

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Курсова робота

на тему:

Автоматизація роботи макросів в Excel 2010

Виконав :

Учень 1 курсу , групи % 13

Професія : 4112      Півнюк Василь Ігорович

«Оператор комп’ютерного набору»

Викладач:

Керівник         Щербанюк Л.О.

Вінниця-2014

Зміст

1 Автоматизація роботи макросів в Excel 2010

1.1 Вступ

1.2 Що таке макрос. Для чого призначені макроси

1.3 Як створити макрос та виконати його

1.4 Запис макросу

1.5 Редагування макросів

1.6 Автоматизація це

1.7 Робота макросів

1.8 Призначення діалогового вікна макрос. Призначення комбінації клавіш

1.9 Призначення макросу кнопкам панелі інструментів і панелі меню

1.10 Призначення макросу графічному об’єкту

1.11 Зберігання макросу

1.12 Застосування VBA

1.13 Обєкти VBA методиVBA

1.14 ВластивостіVBA

1.15 Функція VBA

1.16 Приклади застосування макросу

2 Охорона праці гігієна користувача ЕОМ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕАТУРИ

Вступ

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) - це еволюційній крок Який випливає Із розвитку програмування. ООП дає нам можливість Відчути собі не Тільки програмістом, а й архітектором,проектуючи структуру програми, створюючи красиві форми. Створення класів допомогою ООП можна порівняти з будування будинку. Спочатку ми створюємо план - описуємо клас, а пізніше будуємо будинок - створюємо об'єкт, тобто Сутність класу.

Ціль моєї курсової роботи продемонструвати основи ООП на прикладі програми реєстрації волонтерів і подій допомогою технології Windows Forms.

Без комп'ютерних технологій неможливе сьогодення. З інтеграцією України в Європу активно розвівається волонтерській рух. Будь-який громадський Захід не може проходити без активної участі волонтерів, тому дуже часто виникає необхідність занести дані про осіб з можливістю їх Подальшого використання.

Дана програма проводить реєстрацію волонтерів на події у суспільному житті. За допомогою неї ми можемо вносити дані про волонтерів і про події, які можна зберігати.

Програма має красивий і зручний інтерфейс, який забезпечує приємну роботу з нею.


1.1 Що таке макрос для чого потрібні макроси?

Макрос - це такий самий об'єкт як и Інші об'єкти в Access (таблиці,запиті, форми и звіти). ВІН створюється для автоматизації певної Дії або ряду Дій. Шкірні дію можна розглядати як результат виконання одного або більш кроків. Кожен крок - це дія задана на мові VBA.

На Відміну Від макросів в Електрон таблицях, макроси в Access зазвичай Використовують не для дублювання окремий натискання клавіша руху миші, а виконують певні Завдання користувача, Наприклад відкривають форму або запускають звіт. Будь-яке Завдання,яке користувач хоче Виконати за допомогою Access називається дією або макрокомандою. Access дозволяє вибрати і Виконати за допомогою макросів48 макрокоманд. Наприклад, можна створити макрос, який буде відкривати форму, копіювати певне значення в інший елемент керування формую, закривати форму і виводити повідомлення.

Дії макросів задаються у вікні створення макросів. Макрос запускається при вводі імя макроса, увластивості подійформи або звіту.

Макрос - це набір Вказівок та інструкцій, Які виконуються як одна вказівка. якщо створення чи оформлення документа передбачає повторення однаково Дій з його об'єктами, їх виконання можна автоматизувати з допомогою макросу.

Макрос часто Використовують для таких цілей:

• прискореного процеса редагування або форматування;

• об'єднання кількох Вказівок, Наприклад, для вставлених таблиці з Вказаною розмірами і межами та Певного кількістю рядків и стовпців;

• Спрощення доступу до параметрів у діалогових вікнах;

документів разом із стилями, комбінаціями клавіш, користувацькими панелями інструментів та меню тощо.

Macros (макрос) - грецький слово, что позначає "великий" або "довгий". У Короткому Оксфордського словнику англійської мови сказано, що віднього походити префікс macro. У літературі по програмування macro зазвичай уживається як синонім слова "макрокоманда".Макрокоманди з'явилися в п'ятдесятих роках Минулого століття як засіб, розширення можливості мови асемблера и Спрощення програмування на Цій мові. У цю годину смороду застосовуються в різних мовах и системах програмування.Можна автоматизувати практично будь-яку рутинну роботу и роботові, що повторюється. Можна Виконати Цю автоматизоване роботу швидко, просто вибрати одну команду, натиснувши клавішу або клацнувши на панелі ІНСТРУМЕНТІВ.

Макрос є структурою, що складається з однієї або кількох макрокоманд, Які автоматично виконуються послідовно або в порядку, заданому Певної умів, щоб досягти певної мети.

Набір макрокоманд в Excel дуже широкий, за допомогою макросів можна реалізувати БАГАТО чого з того, що дозволяють зробити процедури мовою VisualBasic (VBA). Кожна макрокоманда має певне імені и, можливо, один або кілька аргументів, Які задаються користувачем. Наприклад, в будь-якому пакеті програм можна закрити Поточне (активне) вікно, вибрати команду Закрити з меню Файл.

Теж саме можна зробити при використанні макрокоманда Закрити вікно, застосувались у макросі Наступний команду: ActiveWindow.Close (Активне Вікно.Закриті)

Основне призначення макросів - це створення Зручне інтерфейсу додатка:

форми и звіти відкривати при натисненні кнопок у форме або на панелі ІНСТРУМЕНТІВ, або ж звичних Вибори команду меню;

 при відкритті додатку користувачеві надавати на екрані зрозумілу форму, за допомогою якої можна було б відразу робити бажані дії і т.д;

 за допомогою макросів можна створити зручні меню і панелі інструментів для додатку.

Проте, використання макросів має і деякі недоліки:

 можливості макрокоманд обмежені в порівнянні з можливостями мови VBA, тому у ряді випадків без програмування на VBA не обійтися, хоча спочатку потрібно бути упевненим, що ці додаткові можливості дійсно потрібні;

 макроси можна використовувати практично скрізь, де використовуються процедури VBA, проте процедури VBA, як правило, виконуються швидше;

 макроси є об’єктами, існуючими окремо від форм і звітів, в яких вони використовуються, тому, коли цих об’єктів стає дуже багато, їх підтримка стає достатньо скрутною. Процедури обробки подій VBA, що використовуються у формах і звітах, є невід’ємною частиною цих форм і звітів, і в цьому є свої переваги. Наприклад, при перенесенні форм і звітів з однієї бази даних в іншу з ними автоматично переносяться зв’язані процедури.

У багатьох випадках використання макросів цілком виправдане, оскільки це істотно спрощує і прискорює розробку додатку. Їх можна використовувати при створенні невеликих розрахованих на одного користувача додатків, хоча при створенні розрахованих на багато користувачів або клієнт-серверних додатків, де швидкість роботи додатку критична, краще застосовувати VBA.

Макрос – це процедура мови програмування VBA. Ця процедура являє собою групу операторів VBA, які можуть виконувати певні задачі. Процедури складенні в Excel, можуть бути розділенні на два типи. Програми – це процедури, які виконують певні задачі. Коди програм розпочинаються із слова Sub і закінчуються словами Endsub. Макроси відносяться до типу підпрограм. Слова макрос і підпрограма використовуються як взаємозамінні терміни.

Для представлення даних в зручній формі давно прийнято використовувати таблиці. Їх зручно подавати в електронному вигляді. Для обробки таких даних використовують електронні таблиці. Серед електронних таблиць популярністю користується програмний продукт Microsoft Office Excel, що є досить сучасним та багатофункціональним. Тому варто було б знати деякі функції цього продукту більш детально. Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними і дозволяє отримати результати без проведення розрахунків вручну. Широке використання такі продукти знайшли у економічних та бухгалтерських розрахунках, науково-технічних дослідженнях, моделюванні конкретних систем з вивченням впливу різних параметрів на ці системи. Крім того електронні таблиці дають можливість також створювати власні команди. Щоб виконати таку операцію не потрібно бути програмістом. Засобом створення таких команд виступають макроси.

Макроси можуть самі виконувати деякі задачі, наприклад :

 Форматування і друкування звітів.

 Заповнення форм Excel, таких як фінансові звіти.

 Об’єднання даних із декількох книг в одну.

 Імпортування даних в побудову діаграм.

 Створення комбінацій клавіш для часто вживаних команд.

 Використання для форматування до вибраного діапазону комірок.

 Автоматичний підбір ширини стовпців даного робочого листка.

 Створення власних програм табличних обчислень.

Все сказане вище визначило необхідність дослідження окремих питань щодо роботи створення макросів в електронних таблицях і актуальність роботи на тему «Макроси в Microsoft Excel». В даній курсовій роботі розглядається можливість полегшення деяких процесів роботи з використанням власно створених макросів.

Метою роботи є дослідження можливостей створення та використання макросів при роботі з книгами Excel.

Поставлена мета може реалізуватися через виконання таких завдань:

 Проведення аналізу відповідних літературних джерел.

 З’ясування проблем, що виникають при створені макросів в електронних таблицях.

 Опис конкретних способів використання VBA при створені макросів.

1.2 Як створити макрос та виконати його?

Процес створення макросу як послідовності Вказівок роботи з об'єктами документа Полягає у його запису допомогою вбудований до текстового процесора засобів. Перед заиисоммакросу погрібного заздалегідь чітко спланувати кроки та вказівки, Які виконуватимуться автоматично після його запуску макросу.Якщо під час запису буде допущено помилку, то в макроси також запишуть Усі вказівки разом з помилку та її виправлення.

Непотрібні Дії можна видалити пізніше під час редагування макросу, але для цього буде погрібні додаткові знання та вміння.

Крім того, під час запису макросу слід Передбачити з'явилися всіх повідомлень Microsoft Word, Які можуть призупинити Дії макросу або спрямувати його неправильно шляхом.

Перед Використання макросу, Який було записати до Іншого документа, потрібно переконатися, що він не поклади від вмісту цього документа.

Для запису макросу слід зверни вказівку Сервіс / Макрос, а потім вказівку почату запис. Далі у діалоговому вікні Запис макросу потрібно ввести імя нового макросу, зверни шаблон або документ, у якому буде зберігатися макрос, та ввести опис макросу.За потреби можна призначити макросу кнопку панелі ІНСТРУМЕНТІВ або комбінацію клавіш та натиснути і кнопку ОК для того, щоб розпочато запис. На качану процесу запису макросу на екрані автоматично з'являться панель ІНСТРУМЕНТІВ Зупинити напис, яка містіть дві кнопки - Зупинити Запис и Пауза.Завершити запису макросу можна натисненням на кнопку Зупинити запис або допомогою вказівки Сервіс / Макрос / Зупинити запис.

Для виконання створення макросу слід вибрати вказівку Сервіс / Макрос / Макроси. У діалоговому вікні Макрос у полі Ім'я відображатиметься макрос, Вибраний зі списку доступних макросів. Можна вивести на екран список всіх макросів, доступних з активних шаблонів, або список макросів, доступних у Певної шаблоні або документі.Слід зверни імені потрібного макросу та натиснути кнопку Виконати.

Якщо макросу Призначено комбінацію клавіш, так звані «гарячі клавіші», або Створено кнопку на панелі ІНСТРУМЕНТІВ, то для виконання та кого макросу достатньо скористатися чи відповідною створення кнопкою чи його «гарячими клавішами». Це дасть змогу Швидко викликати макрос без Відкриття діалогового вікна Макрос.

1.3 Запис макросу

1 Запис макросу здійснюється за таким алгоритмом:

Виконати Розробник => Код => Записатись макрос

Установити у вікні Запис макросу Такі Значення властивостей макросу:

Увести в поле Ім'я макросу Назву макросу, яка винна відображати суть виконуваних операцій. Слід пам'ятати, що імя макросу винне починатися з літери та не містити пропусків.

2 Задати шаблон для Зберігання макросу, вибрати необхідній варіант у списку Зберегти макрос у - для всіх документів у шаблоні Normal.dotm або для ОКРЕМЕ документів у Вказаною шаблоні.

3 Увести за Бажаного Стислий опис Дій макросу в поле Опис. Текст цього Опису буде відображатися під час наведення вказівника на кнопку виклику макросу як спливаюча підказка. Тому бажано, щоб довжина цього тексту не перевищувала 100 символів. 

4 Вибрати в розділи Призначити макрос один Із запропонованих способів виклику макросу - кнопкою чи сполученням клавіш, що відкриє відповідне діалогове вікно.

 

Мал.1

Мал.2

1.4 Редагування макросів

Редагування макросу можна вважати й достатньо складаний роботів, оскільки для цього використовується редактор програм VisualBasic (Мал.5) - одна Із найсильніших та складніших програм. Для Здійснення редагування програм НЕ потрібно БАГАТО затрачати годині.

1 Для редагування макросів користувач повинен буті знайомиться Із редактором VisualBasic. Редактор VisualBasic використовується для написання та створення макросів, Які додаються до книг Microsoft Office Excel.

Якщо вкладка Розробник недоступна, виконані Такі Дії, щоб увімкнуті її відображення:

Натисніть кнопку Microsoft Office и натисніть кнопку Параметри Excel.

2 У категорії Найуживаніші в групі основні параметри роботи з Excel установіть прапорець Відображати вкладку «Розробник» на стрічці, відтак натисніть кнопку ОК.

Примітка стрічка є компонентом Інтерфейс користувача Microsoft Office Fluent.

2 Щоб тимчасово змінити рівень безпеки з метою ввімкнення всіх макросів, виконати Такі Дії:

На вкладці Розробник у групі Код натисніть кнопку Захист від макросів.

Мал.3

2 У меню Налаштування макросів виберіть пункт Увімкнуті всі макроси (не рекомендоване, оскільки можливе виконати потенційно небезпечних коду), відтак натисніть кнопку ОК.

Примітка Щоб уникнути виконання потенційно небезпечних коду, рекомендовано повернутися до однієї з настройок, яка вимикає всі макроси, по завершенню роботи з макросом

1 На вкладці Розробник у групі Код натисніть кнопку Макрос.

2 У полі Ім'я макросу виберіть макрос для редагування.

3 Натисніть кнопку Редагувати.

1.5 Автоматизація це?

У реальній роботі не обов’язково виконувати всю цю однотипну роботу вручну. Бо ж використання багатьох прикладних програм можливо автоматизувати. Наприклад, за допомогоюмакрокоманд. Це невеликі програми, в яких записана послідовність натискування клавіш вибору тих чи інших команд, а також застосування різноманітних налагоджень і т.п. При запуску макросу відбувається виконання всіх записаних для нього команд, так як користувач все виконує вручну.

Хоча макроси є практично повноцінними комп'ютерними програмами, щоб їх створити, не обов’язково бути програмістом. Навіть початківець, завдяки наявності вбудованих засобів автоматизації роботи багатьох прикладних програм, можуть в лічені хвилини створити власний макрос, а потім просто запускати його кожен раз при необхідності.

Таким чином,  макроси дозволяють не тільки спростити роботу з тим чи іншим додатком, а й істотно полегшити роботу користувача, звільнивши його від кропіткої роботи, залишивши більшу частину часу на творчість.

Якщо ви маєте намір часто здійснювати запис і виконання різноманітних макросів у документах Word, то за краще буде відобразити у вікні текстового редактора додаткову панель для роботи з ними. З цією метою необхідно вибрати: Вид/Панель інструментів/WisualBasiс. Панель, що з'явиться, має набір інструментів, але вам знадобляться тільки кнопки виконання та запису макросів.

Нажаль, серед макросів можуть зустрічатися не тільки корисні програми, а й комп’ютерні віруси. Для того, щоб убезпечити себе від їх випадкового запуску, в настройках Word (Сервіс/Макрос/Безпека…) по замовчуванню встановлено високий рівень захисту. Однак, при цьому на комп’ютері не будуть запускатися навіть макроси, написані різними користувачами – вони автоматично блокуються програмою. Тому рівень безпеки краще замінити на Середній, що дозволить користувачу при відкритті Word самостійно приймати рішення про запуск тих чи інших макросів у невідомих документах.

Можливість створювати свої власні макроси  у тому чи іншому вигляді є в багатьох програмах. Але найбільш часто ця можливість використовується у програмах родини Microsoft Office, а саме в текстовому редакторі Word. Для того, щоб створити макрос, користувачеві необхідно спочатку виконати в програмі всі ці операції самому, після чого не забути записати їх за допомогою спеціальних інструментів роботи з макросами.

1.6 Робота макросів ?

Excel представляє багато варіантів запуску макросів на виконання.

1.Вибір макросу із списку в діалоговому вікні Макрос.

2.Використання комбінації клавіш.

3.Використання кнопок на панелі інструментів.

4.Назначення макросу пункту меню.

5.Назначення макросу графічному об'єкту.

1.7Використання діалогового вікна макрос. Призначення комбінації клавіш

Робота макросу за допомогою діалогового вікна Макрос потребує найменших зусиль, хоч даний метод самий незручний. В основному він використовується на етапі тестування створюваного макросу.

Виберіть команду Вид → Макрос → Макросів чи використайте комбінацію клавіш <Alt + F8> для відкриття діалогового вікна Макрос (Мал. 3).

Виберіть макрос, який хочете випробувати. При натисканні на імені макросу в списку ім'я макросу зверніть увагу на його описання внизу діалогового вікна.

Натисніть на кнопку виконання натисніть клавішу <Enter>.

Призначення комбінації клавіш

Комбінації клавіш можуть бути призначені макросу при його записі. Проте буває так, що виникає необхідність призначити чи змінити комбінацію клавіш після запису макросу.

Для цього щоб призначити макросу комбінацію клавіш, необхідно виконати наступне:

Виберіть команду Вид → Макрос → Макросів чи використайте комбінацію клавіш <Alt + F8>.

Із списку імені макросу діалогового вікна Макрос виберіть макрос, для якого хочете призначити комбінацію клавіш.

Натисніть кнопку Параметрів, щоб відкрити діалогове вікно Параметрів макросу.

Помістіть курсор в поле поєднання клавіш

Натисніть Бажанові комбінацію клавіш.

Натисніть на кнопку OK і потім закрійте діалогове вікно Макрос.

1.8 Призначення макросу кнопкам панелі інструментів і командам меню ?

В Excel панель ІНСТРУМЕНТІВ и меню дуже Схожі и складаються Із групи кнопок. Єдіна розбіжність між ними Полягає в способі їх виводу на екран. При призначенні макросу кнопці панелі ІНСТРУМЕНТІВ чи команді меню використовується одна и таж сама процедура.

Для того, щоб зв'язати макрос з кнопкою панелі інструментів необхідно чи пунктом меню, виконують наступні дії:

Натисніть правою кнопкою миші на будь-якій із кнопок панелі інструментів чи на команді меню.

Із контекстного меню виберіть команду Настройка. Відкриється діалогове вікно Настройка.

Натисніть на вкладку Команди.

Виберіть пункт Макросу із списку категорії.

Для добавлення нової кнопки перемістіть кнопку настроюється кнопка із списку команд в необхідне місце панелі інструментів.

Натисніть правою кнопкою миші на новій кнопці чи команді.

Із контекстного меню виберіть команду Призначити макрос.

Виберіть необхідній макрос Із списку ім'я макросу діалогового вікна Призначити макрос.

Натисніть OK.

Закрійте діалогове вікно Настройка.

1.9 Призначення макросу графічному об’єкту

Останній метод роботи макросу використовує графічні об'єкти. Самим найпростішим  Використання графічного об'єкта є кнопка. Але макрос також може буті позначені іншими графічними об'єктами, створення за допомогою панелі ІНСТРУМЕНТІВ Малювання и Форми.

Для того, щоб позначити макрос кнопкою на робочому листі, виконують Наступний:

Натисніть правою кнопкою миші на будь-якій панелі інструментів і виберіть пункт Форми із контекстного меню. Це приведе до відображення панелі інструментів Форми.

Виберіть інструмент кнопка на даній панелі.

Встановіть курсор в тому місці, де повинна бути розміщена кнопка і при натисканні лівою клавішею миші перетягніть курсор по діагоналі. Після того, як кнопка набуде потрібного розміру, відпустити кнопку миші. Після чого з'явиться діалогове вікно. Призначити макрос об'єкту.

Виберіть потрібний макрос із списку імені макросу.

Натисніть на кнопку OK.

Виділіть назву кнопки і введіть нову назву, яка вказуватиме на макрос, який буде використовуватись при натисканні на цю кнопку.

2 Зберігання макросу ?

Макроси зберігаються в шаблонах або в документах. За замовчуванням макроси зберігаються в шаблоні Normal . dot, щоб вони були доступні всім документам Word. Якщо макрос буде використовуватися тільки в одному документі, то його необхідно зберегти саме в цьому документі.Окремі макроси в документі зберігаються в проектах макросів, які можна копіювати з одного документа в інший. Для копіювання, видалення або перейменування проекту макросів використовують організатор (Сервіс ® Макрос ® Макроси, кнопка Організатор).В Excel існує три варіанти для зберігання макросів:в існуючій робочій книзі;в особистій книзі;в новій робочій книзі.

При збереженні макросу в існуючій робочій книзі його використання можливе тоді, коли ця робоча книга відкрита. Наприклад, якщо потрібно записати макрос, який би створював серію діаграм для аналізу використань в робочій книзі під іменем витрати. XLS. Має значення зберегти даний макрос в самій книзі витрати. XLS.

Якщо зберегти макрос в особисті й книзі макросів, то він буде доступний для любої книги.

Якщо вам потрібно зберігати робочі книги в одному з текстових форматів для експорту даних в другі програми, можливо, що вам потрібно буде автоматизувати даний процес за допомогою макросу.

Макрос буде збережений в особистій книзі то його можна запускати незалежно від того, які книги відкриті, але якщо макрос збережений в одній конкретній книзі то для його запуску необхідно кожний раз відкривати цю книгу.

Особиста книга макросів - це прихована книга, яку створює Excel при певному виборі даного варіанта збереження. Вона зберігається в підпапці XL Startпапки Excel на жорсткому диску. При запуску Excel ця книга відкривається автоматично, таким чином макроси стають доступними для всіх книг.

Опції Збереження в новій Книзі являються найбільш прийняття варіантом. Вона може буті Використана,якщо треба Записатись макрос в тій годину, коли нема відкритих книг.

2.1Застосування VBA ?

Excel дозволяє створювати макроси, записуючі натискання кнопок, вибір пунктів меню, переміщення курсору миші. Але Записаний макрос має ряд не достатків.

Відсутність інтерактивності. При работи можливе втручання в Хід виконання макросу. Наприклад, ви створюєте книгу, в Якій є двадцять діаграм (Які відображають інформацію про продажів двадцяти різних продуктів), а для полегшення роботи Створений макрос, Який роздруковує ЦІ діаграмі. Цілком Важлива є ті, що ви хочете Із списку вибрати ті, Які необхідно,.

Недосяжність повного виконання. Ви, хочете, щоб макрос сам прийомів рішення, про ті, як Йому працювати далі, в залежності від процесів, що виникають в процесі виконування. Наприклад, таблиця про продаж товару містіть рядки, в яких суми продаж Рівні нулю та ЦІ дані розміщенні в різних Частина таблиці, а звітність, ВИДАЛИТИ ЦІ дані.

Важкість створення і реалізації спеціальних алгоритмів обчислень. Наприклад, необхідно провести ряд однотипних, але достатньо складних обчислень по даним, розмішених на декількох листах. Необхідно знайти більш легший спосіб обчислення і не вводити кожний раз послідовність важких формул.

VisualBasic для приложений (VBA) є вмонтованою мовою програмування Excel. Він містить інструменти для створення різних програм. За допомогою VBA можна вирішити практично будь-яку задачу, яка може виникнути при роботі з Excel. Ви можете зробити роботу в Excel більш ефективною для себе так і для іншого користувача, який буде використовувати вашу робочу книгу.

2.2 Обєкти VBA методи VBA

VBA є об'єктно-орієнтованою мовою програмування. Об'єкти використовуються для контрактних завдань. Так, як Excel складається із набору об'єктів, які можуть керувати прогамним шляхом.

Методом - називається дія, яка може бути виконана над об'єктом.Кожний об'єкт Excel має свої методи. Наприклад, робоча книга Excel має свої методи відкриття та закриття. Для керування робочою книгою можна використовувати відповідні команди меню, а також керувати програмно за допомогою кодів VBA. В програмах методи видідяються від об'єктів Excel крапкою.

2.3 Властивості VBA

Властивості використовуються для для опису об'єктів. Деякі властивості призначені тільки для для читання, а інші - тільки для запису та читання. Властивості призначенні тільки для читання змінити не можна, а для читання та запису можна.

В Excel властивості описують відповідні об'єкти. Наприклад, об'єктробоча книга має таку властивість, як шлях до файлу. Ця властивість тільки для читання. Ви не можете змінити його значення, не переписав файл із книгою в другу папку. Як і методи властивості відділяються від об'єктів крапкою.

2.4 Функції VBA

Функції VBA дуже схожі на функції робочої книги- вони виконують обчислення і показують результат. Функції представляють інформацію, яка допомагає при написанні процедур. Наприклад, вих. дуже, щоб користувач робочої книги відповівна некоротке запитання, це можна зробити за допомогою функції InputBox, яка відображає на екрані діалогове вікно з запитанням та стрічкою для вводу відповідді.

2.5 Приклади застосування макросу

Для написання макросу необхідно виконати ряд таких дій:

Відкрийте робочу книгу, в якій маєте написати макрос.

Виберіть команду Вид → Макрос → Макросу чи використайте комбінацію клавіш <Alt + F8>.

В діалоговому вікні макрос в полі імені макросу введіть ім'я створюваного вами макросу.

Натисніть на кнопку Створити. Відкривається редактор VBA, де потрібно ввести програму для вашого макросу.

Приклад створення макросу, який змінює параметри шрифту для виділеної ділянки робочого листка.

Створення з допомогою редактора VBA

Після створення нового модуля в редакторі VisualBasic (пункт меню Insert \ Module) набираємо текст наступної VBA-процедури.


2. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ГІГІЄНА КОРИСТУВАЧА ЕОМ

Широке промислове та побутове використання ПК актуалізувало питання охорони праці їхніх користувачів. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є "Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин".

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з відео дисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. Виходячи з цього, роботодавець повинен забезпечити гігієнічні й ергономічні вимоги щодо організації робочих приміщень для експлуатації ВДТ, робочого середовища, робочих місць з ВДТ, режиму праці і відпочинку при роботі з ВДТ тощо, які викладені у Правилах.

Відповідно до встановлених гігієнічно-санітарних вимог роботодавець зобов'язаний забезпечити в приміщеннях з ВДТ оптимальні параметри виробничого середовища (табл. 1).

Таблиця 1

Норми мікроклімату для приміщень з ВТД

Пора року

Категорія робіт

Температура повітря, С, не більше

Відносна вологість повітря, %

Швидкість

руху повітря, м/с

Холодна

Легка - 1 а

22...24

40...60

0,1

Легка- 1 б

21...23

40...60

0,1

Тепла

Легка - 1 а

23...25

40...60

0,1

Легка - 1 б

22...24

40...60

0,2

Природне освітлення в приміщеннях з ВДТ має здійснюватися через вікна, орієнтовані переважно на північ або північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче ніж 1,5 %. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК і клавіатури повинні бути передбачені сонцезахисні пристрої, вікна повинні мати жалюзі або штори.

Основні вимоги до виробничого приміщення для експлуатації ВДТ

 1.  воно не може бути розміщено у підвалах та цокольних поверхах;
 2.  площа на одне робоче місце в такому приміщенні повинна становити не менше 6,0м2, а об'єм не менше 20,0 м3;
 3.  воно повинно мати природне та штучне освітлення відповідно до СНіПП-4-79;
 4.  в ньому мають бути шафи для зберігання документів, магнітних дисків, полиці, стелажі, тумби тощо, з урахуванням вимог до площі приміщення;
 5.  щоденно проводити вологе прибирання;

Поруч з приміщенням для роботи з ВДТ мають бути обладнані:

 1.  побутова кімната для відпочинку під час роботи;
 2.  кімната психологічного розвантаження.

Штучне освітлення в приміщеннях з робочим місцем, обладнаним ВДТ, має здійснюватись системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ.

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ВДТ:

 1.  освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону;
 2.  необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору;
 3.  на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні;
 4.  в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості поверхонь, які світяться та викликають осліплення);
 5.  величина освітленості повинна бути постійною під час роботи;
 6.  слід обирати оптимальну спрямованість світлового потоку і необхідний склад світла.

Гігієнічні норми до організації і обладнання робочих місць з ВДТ. При розташуванні елементів робочого місця користувача ВДТ слід враховувати:

 1.  робочу позу користувача;
 2.  простір для розміщення користувача;
 3.  можливість огляду елементів робочого місця;
 4.  можливість ведення захистів;

розміщення документації і матеріалів, які використовуються користувачем.

Конструкція робочого місця користувача ВДТ має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози. Робочі місця з ВДТ слід так розташувати відносно вікон, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

Робочі місця з ВДТ повинні бути розташовані від стіни з вікнами на відстані не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не менше ніж 1,5 м.

Для забезпечення точного та швидкого зчитування інформації в зоні найкращого бачення площина екрана монітора повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні.

Клавіатура повинна бути розташована так, щоб на ній було зручно працювати двома руками. Клавіатуру слід розміщати на поверхні столу на відстані 100...300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до столу повинен бути в межах від 5 до 15°, зап'ястя на долонях рук повинні розташовуватись горизонтально до площини столу.

Принтер повинен бути розміщений у зручному для користувача положенні, так, що максимальна відстань від користувача до клавіш управління принтером не перевищувала довжину витягнутої руки користувача.

Конструкція робочого стола повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні обладнання, що використовується, з врахуванням його кількості та конструктивних особливостей (розмір монітора, клавіатури, принтера, ПК та ін.) і документів, а також враховувати характер роботи, що виконується.

Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ. Під час роботи з ВДТ для збереження здоров'я працівників, запобігання профзахворюванням і підтримки працездатності встановлюються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ за 8-годинної денної робочої зміни залежно від характеру праці: 15 хвилин через кожну годину роботи - для розробників програм зі застосуванням ЕОМ; 15 хвилин через кожні дві години - операторів із застосуванням ЕОМ; 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ для операторів комп'ютерного набору.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені Д Сан Пі Н 3.3.2.007-98, в тому числі і для сеансів психологічного розвантаження у кімнаті з відповідним інтер'єром та кольоровим оформленням.

Ігнорування санітарних правил і норм роботи з ВДТ може викликати у осіб, які з ними професійно працюють, загальну втому, зорову втому, болі та відчуття піску в очах, відчуття засміченості та свербіння очей, болі в хребті, закам'янілість та оніміння м'язів шиї та плечового поясу, пошкодження дисків хребта, порушення постави, судоми м'язів ніг, синдром RSI хронічний розтяг зв'язок, синдром тунелю Карпаля, головні болі, поганий сон, депресивні стани тощо.

Висновок

Виконання багатьох операцій в Електрон таблицях Microsoft Excel потребує Здійснення однотипних послідовностей Дій. Щоб Такі послідовності виконувалися після натиснення однієї чи зелених сандалів клавіш, Використовують макроси (міні-програми), для створення яких НЕ обов'язково мати спеціальну підготовку з програмування.

Макрос можуть Самі Виконувати деякі задачі, Наприклад:

Форматування и друкування звітів.

Заповнення форм Excel, таких як фінансові звіти.

Об'єднання Даних Із декількох книг в одну.

Імпортування даних до побудову діаграм.

Створення комбінацій клавіш для часто вживаних команд.

Використання для форматування до Вибраного діапазону комірок.

Автоматичний підбір ширини стовпців даного Робочий листка.

Створення Власний програм табличних Обчислення.

Названі змогу дають змогу автоматизувати виконання цілої низки Завдання в Електрон таблицях, що має неабиякий значення для практичної ДІЯЛЬНОСТІ.


Список використаної літератури

Гарнієв А.Ю. Excel, VBA, Internet в економіці і фінансах. - СПБ .: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.: чи.

Євдокимов В.В. та ін. Економічна інформатика. Підручник для вузів. Подред. Д.е.н., проф. В.В.Євдокимова. - СПБ .: Пітер, 1997. - 592с.

Інформатика. Базовий курс / Симонович С.В. ідр СПБ .: Пітер, 2000.- 640с.: чи.

 Карлберг, Конрад. Бізнес-аналіз за допомогою Excel .: Пер з англ К .: Діалектика, 1997.- 448с .: іл.

 Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз Даних: Посібник. - К .: Видавничий центр "Академія", 2003. - 344с. (Альма-матер)

 Загальні та економічні розрахунки.Матюшок В.М. 1997.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15917. Пределы субъективного вменения в уголовном праве 234 KB
  Якушин В.А. Габидуллин М.С. Пределы субъективного вменения в уголовном праве. Ульяновск 1997. От авторов Субъективная сторона преступления относится к числу сложных и важных проблем уголовного права. Некоторые аспекты ее на сегодняшний день исследованы лишь фрагме
15918. Субьективное вменение и его значение в уголовном праве 1.53 MB
  В. А. Якушин Субъективное вменение и его значение в уголовном праве Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти: ТолПИ 1998 стр 296. I8ВN5230164667 В монографии с учетом и на основе достижений в области философии и психологии теори...
15919. Обратная сила уголовного закона 1.08 MB
  АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Теория и практика уголовного права и уголовного процесса А. Е. Якубов ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СанктПетербург Юридический центр Пр...
15920. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву 543.5 KB
  Яковлев А.М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат. 1960. [1] ЕДИНОЕ ЕДИНИЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ [1.1] 1. Конкретизированность однородность и разнородность действий. Совместимость действий [1.2] 2. Конкрет
15921. Злочинність неповнолітніх причини наслідки шляхи запобігання 1.54 MB
  Даний навчальний посібник має за мету надати необхідну інформацію про причини та наслідки злочинності неповнолітніх, запропонувати нові підходи щодо її зниження на ґрунті використання методів мікрокримінологічного аналізу й проактивних методів управління ситуацією
15922. Оценка малозначительности деяния 155 KB
  Якименко Н.М. Оценка малозначительности деяния: Учеб.пособие . Волгоград 1987. 28 c. Согласно ч. 2 ст. 7 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик ч. 2 ст. 7 УК РСФСР не является преступлением действие или бездействие хотя формально и содержащее призна...
15923. Расследование организованной преступной деятельности 1.06 MB
  УДК 343.132 ББК 67.52 Я14 Моему ученику и коллеге по научным интересам В.И. Куликову безвременно ушедшему из жизни посвящаю эту книгу Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности М.: Юристъ 2002. 172 с. Библиотека следователя. 15ВЫ 5797504774 В книге раскр
15924. Практикум по криминалистике 4 MB
  Практикум по криминалистике Учебное пособие Под редакцией проф. Н. П. Яблокова Рекомендовано Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова Издательство БЕК Москва. 1995 ББК 67.99294 К 82 Коллектив авторов: В. Я. Колдин В.В. Крылов М....
15925. Криминалистика. Учебник 3.29 MB
  КРИМИНАЛИСТИКА Издание второе переработанное и дополненное Учебник отражает современное состояние криминалистики как науки учебной дисциплины криминалистической практики и последние достижения в этих областях. Его авторы в основном придерживаясь традиционно