96342

Створення простих запитів на вибірку в програмі Access 2010

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Запит – це отримання результатів даних, дії з даними. За допомогою запиту можна поставити питання, виконання розрахунків, об’єднання даних з різноманітними таблицями або зміна чи видалення даних таблиць. Запити, які використовуються для отримання даних із таблиць або здійснювати розрахунки, називають вибірковими запитами.

Украинкский

2015-10-05

437.5 KB

3 чел.

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Створення простих запитів на вибірку в програмі Access 2010

Виконав:

учень І курсу, групи № 13

професія: 4112 (2 категорія)     Тодорчука Максим

«Оператор комп’ютерного набору»   Вікторовича

Керівник

викладач:        Щербанюк Л.О.

Вінниця – 2014

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

 •  Поняття та призначення запиту…………………………………………...
 •  Типи запитів………………………………………………………………...
 •  Конструктор запиту………………………………………………………...
 •  Запити на вибірку…………………………………………………………..
 •  Створення запитів на вибірку……………………………………………..
 •  Основи операцій у запиті………………………………………………….
 •  Редагування та збереження запитів………………………………………
 •  Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ………………………………

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.1.Поняття та призначення запиту

Запит це отримання результатів даних, дії з даними. За допомогою запиту можна поставити питання, виконання розрахунків, об’єднання даних з різноманітними таблицями або зміна чи видалення даних таблиць. Запити, які використовуються для отримання даних із таблиць або здійснювати розрахунки, називають вибірковими запитами. Запити,які додають, змінюють або видаляють дані, називають запитами на змінення.

Також можна скористатися запитом, щоб отримати дані для форми або звіту. У базі даних, яка правильно побудована, дані, які необхідно представити за допомогою форми або звіту, часто розміщені в кількох різних таблицях. За допомогою запиту можна зібрати необхідні дані до складання форми або звіту.

Майже всі сучасні системи побудовані на реляційній моделі керування базами даних. Назва "реляційна” пов'язана з тим, що кожний запис в такій базі даних має інформацію, яка відноситься тільки до одного конкретного об'єкту. В реляційній СКБД всі дані представлені в вигляді таблиць. Інформація про об'єкти визначеного виду представляється в табличному вигляді – в стовпчиках таблиці містяться різні характеристики об'єктів – атрибути (наприклад, адреси клієнтів), а рядки призначені для опису величин всіх атрибутів окремого об'єкта (наприклад, дані про конкретного клієнта). В випадку, коли використовуються функції СКБД для вибору інформації з однієї або декількох таблиць (виконується запит, що є темою даної дипломної роботи), результат представляється у вигляді таблиці. Більше того, можна виконати запит із використанням результатів іншого запиту. Можна об'єднати інформацію з декількох таблиць або запитів.

Система керування базами даних дає можливість контролювати структуру і опис даних, роботу з ними і організацію колективного користування інформацією. СКБД також суттєво збільшує можливості і полегшує каталогізацію і ведення великих об'ємів інформації, яка зберігається в численних таблицях. СКБД включає в себе три основних типа функцій: визначення даних, їх обробка й керування даними. Усі ці функціональні можливості в повній мірі реалізовані в Microsoft Access.

Запити дають широкі можливості для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Дуже важливо вміти використовувати дані з пов`язаних таблиць, допомагає будувати багатотабличні запити майстер запитів.

Запит на вибірку можна використовувати не тільки для відбору даних, але і для їх поновлення. Запит на вибірку має ряд властивостей, які можна використовувати для зміни роботи запиту.

Після виконання запита на вибірку (який відбирає інформацію з таблиць і інших запитів бази даних, в той час як при виконанні запиту на
зміну дані вставляються, поновлюються або видаляються) Microsoft Access створює набір записів, які містять відібрані дані. В більшості випадків з набором записів можна працювати так само, як з таблицею: можна проглянути і відібрати інформацію, роздрукувати і поновити дані. Але на відміну від реальної таблиці, цей набір записів фізично не існує в базі даних. Access створює набір записів з даних таблиць тільки під час виконання запиту. Якщо змінити дані в наборі записів, Access внесе відповідні зміни в таблицю, на базі яких побудований запит.

 Щоб відкрити вікно нового запиту в режимі конструктора, і вікні бази даних потрібно перейти на вкладку Запрос і натиснути кнопку Создать, яка міститься з правого боку від списку запитів. Access відкриє вікно діалогу Новый запрос. В нас є вибір: створити запит самостійно в режимі конструктора або скористатися допомогою майстра для створення одного з декількох типів запитів. Щоб відкрити існуючий запит в режимі конструктора, треба виділити його ім`я на вкладці Запрос і натиснути кнопку Конструктор. Запит відкривається в режимі Конструктор. В верхній частині вікна запиту знаходяться списки полів (назви стовпчиків таблиці), в нижній частині - бланк запиту.

В вікні бази даних перейти на вкладку Запроси натиснути кнопку Создать

2. В діалоговому вікні Новый запрос вибрати майстра Простой запрос . Натиснути ОК.

3. В діалоговому вікні, що з'явилося, вказати ім'я таблиці або запита, на якому буде збудований новий запит. Потім вибрати поля, з яких повинні бути відновлені дані.

Якщо необхідно, вказати додаткові таблиці або запит, а потім вибрати з них поля, які повинні бути використані.

4. Закінчивши роботу в цьому діалоговому вікні, натиснути ОК. Потрібно слідувати інструкціям, які виникають в наступних діалогових вікнах майстра. В останньому діалоговому вікні користувачу пропонується вибір виконати запит або продивитися його структуру в режимі конструктора. Якщо отриманий запит не відповідає вимогам, можна знову звернутися до майстра або внести зміну в запит в режимі конструктора.

Відкриття, копіювання, збереження, перейменування і видалення запитів

Користувач може відкрити в режимі конструктора різні запити: запит на вибірку, перехресний запит і запит на зміну. Запит на вибірку і перехресний запит також можна відкрити в режимі таблиці для огляду результатів.

Можна створити ярлик для відкриття об'єкта бази даних, яка знаходиться або на комп'ютері користувача, або на файловому сервері мережі або в директорії для спільного доступу. В Microsoft Windows можна створити ярлик, перемістивши за допомогою миші об'єкт з вікна бази даних в робочий стіл або папку. Інший спосіб – клацнути правою кнопкою миші потрібний об'єкт (запит, наприклад) і вибрати команду Создать ярлык. Щоб створити ярлик не на робочому столі, треба ввести новий шлях в поле Размещение.

Для копіювання вибирається об'єкт і натискається кнопка  на панелі інструментів. Під час копіювання об'єкта в іншу базу даних, закривається поточна база і відкривається та, в яку потрібно вставити об'єкт. При відкритому вікні бази даних натиснути кнопку Вставить на панелі інструментів

Збереження запиту відбувається шляхом натискання кнопки Сохранитьна панелі інструментів.

Для збереження копії об'єкта бази даних з новим ім'ям або в іншому файлі, при умові що об'єкт відкритий або виділений, потрібно вибрати команду Сохранить как Экспорт меню Файл. Щоб зберегти об'єкт в поточній базі даних, треба вибрати параметр В текущей базе данных в діалоговому вікні Сохранение объекта, ввести ім'я об'єкта і натиснути ОК.

Для перейменування запита потрібно впевнитися, що об'єкт бази даних закритий. Далі в вікні бази даних вибрати вкладку Запросы, яка містить потрібний об'єкт. Натиснути кнопку миші на імені об'єкта, а потім знову натиснути кнопку миші, щоб змінити ім'я, ввести нове ім'я.

Для видалення об'єкта виділити його і натиснути кнопку Delete.

Оптимізація запитів

Існує ряд способів прискорення виконання запитів:

Стискати бази даних

Індексувати поля

Вибирати типи даних мінімального розміру

При створенні запиту не додавати лишні поля в запит. Зняти прапорець Вывод на экран для полів, зміст яких не виводиться в запиті

Використовувати для умов відбору вирази, які дозволяють оптимізувати запит

 

1.2.Типи запитів

Запити - спеціальні об'єкти, призначені для вибірки даних з таблиць бази, а також для виконання обчислень та інших операцій з базовими таблицями, включаючи їхнє перетворення. Однак, на відміну від реальної таблиці, цей набір записів реально не існує в базі даних. У результаті запиту утвориться таблиця. Інформація є актуальною, відбиває останні зміни даних.

Види запитів: запити на вибірку; запити на вибірку з полем, що обчислюється; підсумкові запити; запити з параметром; перехресні запити; запити на зміни (активні запити) (на оновлення, на створення таблиці, на знищення, на додавання).

Запити на вибірку використовуються для відбору потрібної користувачеві інформації, що міститься в таблицях. Вони створюються тільки для зв'язаних таблиць.

У запитах на вибірку можна задавати умови. Для цього у відповідному стовпці потрібно вказати в рядку Условие отбора потрібне значення. При завданні умови відбору можна використовувати оператори >, <, =, >= (більше або рівно),<= (менше або рівно), <> (не рівно).

Якщо потрібно задати кілька умов, то умови для оператора «И» записуються  в одному рядку, а для оператора «ИЛИ» в одному стовпці один під одним. Складні умови відбору також можна писати в одну чарунку, використовуючи оператори Or, And.

Оператор LIKE, дозволяє робити відбір по фрагменту рядка.

При створенні запитів часто виникає необхідність не тільки використовувати наявні поля таблиць, але й створювати на їхній основі інші поля, які обчислюються.

Наприклад, якщо в таблиці якого-небудь магазину є поле ціни на товар і поле кількості цього товару, то можна створити поле, що обчислюється, у якому буде підраховуватися загальна вартість для кожного товару шляхом перемножування значень ціни й кількості. Інакше кажучи, у полі, що обчислюється, можуть використовуватися арифметичні оператори.

При створенні такого поля на основі вмісту текстових полів, як правило, використовується операція об'єднання текстових значень, що називається конкатенацією.

Запит з параметрами. Спеціальний тип запитів, що називається  запитом з параметрами, дозволяє користувачеві самому ввести критерій відбору даних на етапі запуску запиту. Цим прийомом забезпечується гнучкість роботи з базою.

Підсумкові запити значно відрізняються від звичайних. У них поля діляться на 2 типи:

 •  поля, по яких здійснюється групування  даних;
 •  поля, для яких проводяться обчислення.

Запит, що виконує обчислення по всіх записах для якого-небудь числового поля, називається підсумковим запитом. У підсумковому запиті може розраховуватися сума значень або величина середнього значення по всіх чарунках поля, може вибиратися максимальне або мінімальне значення даних у полі, може, так само здійснюватися й інша підсумкова функція.

Перехресні запити — це запити, у яких відбувається статистична обробка даних, результати якої виводяться у вигляді таблиці, дуже схожої на зведену таблицю Excel. Перехресні запити мають наступні переваги:

можливість обробки значного обсягу даних і виводу їх у форматі, який дуже добре підходить для автоматичного створення графіків і діаграм;

простота й швидкість розробки складних запитів з декількома рівнями деталізації.

Однак вони мають і недоліки — наприклад, не можна сортувати таблицю результатів за значеннями, що втримуються в стовпцях, тому що в переважній більшості випадків одночасне упорядкування даних у стовпцях по всіх рядках неможливе. При цьому можна задати сортування по зростанню або по убуванню для заголовків рядків.

Перехресні запити зручні для представлення даних у вигляді таблиці.

Активним запитом називають запит, який за одну операцію вносить зміни в кілька записів. Існує чотири типи запитів на зміну: на видалення, на відновлення й додавання записів, а також на створення таблиці.

Запит на видалення. Видаляє групу записів з однієї або декількох таблиць. Наприклад, запит на видалення дозволяє вилучити записи про товари, поставки яких припинені або на які немає замовлень. За допомогою запиту на видалення можна видаляти тільки весь запис, а не окремі поля усередині нього.

Запит на оновлення записів. Вносить загальні зміни в групу записів однієї або декількох таблиць. Наприклад, на 10 відсотків піднімаються ціни на всі молочні продукти або на 5 відсотків збільшується зарплата співробітників певної категорії. Запит на відновлення записів дозволяє змінювати дані в існуючих таблицях.

Запит на додавання. Додає групу записів з однієї або декількох таблиць у кінець однієї або декількох таблиць. Наприклад, з'явилися нові клієнти, а також база даних, що містить відомості про них. Щоб не вводити всі дані вручну, їх можна додати в таблицю «Клієнти».

Запит на створення таблиці. Створює нову таблицю на основі всіх або частини даних з однієї або декількох таблиць. Запит на створення таблиці корисний для: створення таблиці для експорту в іншу базу даних Microsoft Access; створення резервної копії таблиці; створення архівної таблиці, що містить старі записи.

1.3. Access пов'язує використовувані в запиті таблиці на основі інформації про зв'язок, яка задана при їх створенні. Access зв'язок в вигляді лінії, яка з'єднує первинний ключ одної таблиці з відповідним полем іншої. Якщо зв'язок між таблицями не визначений, Access сам прийме рішення, встановивши зв'язок між полями з однаковими іменами і співпадаючими типами даних.

Користувач включає в бланк запиту необхідні поля з двох таблиць. Побачити результат запиту можна, переключившись у режим таблиці.

Як уже згадувалося, вікні режиму таблиці можна виконувати з набором записів запиту майже всі дії, які доступні для звичайних таблиць.

Одним з найцікавіших аспектів багатотабличних запитів є можливість зміни даних вихідних таблиць прямо в наборі записів.

Створення запиту на основі іншого запиту

При створенні запита в режимі конструктора вікно діалогу Добавление таблицы дозволяє вибрати в якості джерела даних для нового запиту не тільки таблиці, але і запити. Дійсно, побудова одного запиту на основі іншого - це ще один спосіб роботи з даними з декількох таблиць: спочатку створюється один запит, за допомогою якого вирішується визначене коло задач і відбирається сукупність даних з декількох таблиць, а потім на його основі будується інший для отримання кінцевого набору записів.

1.4. Конструктор запитів

Щоб викликати Конструктор запитів, необхідно перейти у вікно бази даних.У вікні база даних необхідно вибрати вкладку Запити і двічі клацнути на піктограмі Створення запиту в режимі конструктора.З'явиться активне вікно Додавання таблиці на тлі неактивного вікна «Запит: запит на вибірку». У вікні Додавання таблиці слід вибрати таблицю - джерело або кілька таблиць з представленого списку таблиць, на основі яких буде проводитися вибір даних, і клацнути на кнопці Додати.Після цього закрити вікно Додавання таблиці, вікно «Запит: запит на вибірку» стане активним. Вікно Конструктора складається з двох частин - верхньої і нижньої.У верхній частині вікна розміщується схема даних запиту, яка містить список таблиць - джерел і відображає зв'язок між ними.У нижній частині вікна знаходиться Бланк побудови запиту QBE (Query by Example), в якому кожен рядок виконує певну функцію:

• Поле - вказує імена полів, які беруть участь у запиті

• Ім'я таблиці - ім'я таблиці, з якої вибрано це поле

• Сортування - вказує тип сортування

• Виведення на екран - встановлює прапорець перегляду поля на екрані

• Умови відбору - задаються критерії пошуку

• Або - задаються додаткові критерії відбору У вікні «Запит: запит на вибірку» за допомогою інструментів формується запит:

• Вибрати таблицю - джерело, з якої виробляється вибірка записів.

• Перемістити імена полів з джерела в Бланк запиту. Наприклад, з таблиці Групи студентів відбуксирувати поле Назва в перше поле Бланка запитів, з таблиці Студенти відбуксирувати поле Прізвища в друге поле Бланка запитів, а з таблиці Успішність відбуксирувати поле Оцінка в третьому полі і з таблиці Дисципліни відбуксирувати поле Назва в четверте поле Бланка запитів.

• Задати принцип сортування. Курсор миші перемістити в рядок Сортування для будь-якого поля, з'явиться кнопка відкриття списку режимів сортування: по зростанню і по спадаючій. Наприклад, встановити в поле Прізвище режим сортування - за зростанням.

• Після завершення формування запиту закрити вікно Запит на вибірку.Відкриється вікно діалогу Зберегти - відповісти Так (ввести ім'я створеного запиту, наприклад, Зразок запиту в режимі Конструктор) і клацнути ОК і повернутися у вікно бази даних.Щоб відкрити query з вікна бази даних, необхідно виділити ім'я запиту і натиснути кнопку Відкрити, на екрані з'явиться вікно запит на вибірку з необхідним ім'ям.Щоб внести зміни в запиті його необхідно вибрати клацанням миші у вікні бази даних, виконати клацання по кнопці Конструктор, внести зміни. Зберегти запит, повторити його виконання

 

1.5

 При роботі з базою даних дуже часто виникає необхідність вичленувати з усієї маси інформації, що зберігається, що тільки цікавить. У таких випадках створюється запит на вибірку. Цей засіб формує результуючу таблицю, що містить тільки необхідні по умові запиту дані з вказаних базових таблиць. Його створення в Access, як і для усіх інших об'єктів, можливо в автоматичному режимі, в ручному режимі і за допомогою майстра. Ми скористаємося ручним режимом, для наочнішого вивчення внутрішньої структури запиту. Але спочатку невеликий відступ, з приводу використання мови запитів SQL.

Мова SQL (Structured Query Language - структурована мова запитів) - це стандартний набір слів англійської мови, вживаний для опису запиту до бази даних. Кидатися вивчати його в даний момент немає необхідності. Access автоматично транслює усі запити в послідовність символів свого власного діалекту мови SQL, іменованого Jet SQL. Але і його вивчення доки можна відкласти. Вся річ у тому, що для спрощення створення запитів є спеціальний засіб, що називається бланком запиту за зразком. З його допомогою можна в лічені хвилини побудувати запит, перетягуючи елементи запиту між відповідними вікнами. Робиться це таким чином:

 •  Переходимо на вкладку Запити головного вікна бази даних. Там доки немає жодного готового об'єкту, але є присутньою знайома нам вже кнопка Створити. Ось вона нам і потрібна.
 •  У вікні, що відкрилося Новий запит пропонуються на вибір усі можливі режими створення запиту. Вибираємо ручний режим за допомогою пункту Конструктор.

 •  Далі необхідно вибрати таблиці бази даних, на підставі яких буде побудований запит. Це робиться за допомогою вікна Додавання таблиці, що містить список усіх наявних у базі таблиць.Виділяєте потрібну таблицю і натискаєте кнопку Додати. Вікно з переліком полів відповідної таблиці з'явиться у верхній половині бланка запиту. Які саме таблиці додавати при створенні запиту, вирішує розробник бази даних. Головна вимога - вони повинні містити усі необхідні для роботи майбутнього запиту поля. Наприклад, для створення запиту Картотека мені потрібні таблиці Автор, Книги і Розділи. Кнопка Закрити дозволяє перервати процес додавання таблиць і взятися до роботи з бланком запиту.

Увага! Як Ви бачите, вікно Додавання таблиці містить ще і вкладку Запити, на якій виводиться список усіх створених раннє запитів. Тому слід враховувати, що запит може грунтуватися на іншому запиті, а не тільки на таблицях.

 •  Бланк запиту за зразком розділений на дві панелі.У верхній частині розташовані списки полів доданих таблиць, в нижній частині знаходяться рядки, що визначають структуру результуючої таблиці.

 •  Рядок Полі можна заповнити або за допомогою випадного списку, розташованого в полі вибору, або простим перетягуванням його назви з верхньої частини вікна. У обох випадках ім'я поля з'явиться в рядку Полі, і станеться автоматичне заповнення рядка Ім'я таблиці. Ці дії можна виконати в зворотному порядку.Спочатку вибравши з випадного списку Ім'я таблиці, а потім вибравши те, що відповідає Полі (у списку будуть перераховані тільки поля містяться у вибраній таблиці). Кожна колонка бланка відповідає одному полю результуючої таблиці. Розмістіть поля в порядку, зручному для роботи і візуального сприйняття.
 •  Рядок Сортування дозволяє вибрати режим виведення значень в результуючій таблиці. Доступні три варіанти:

За збільшенням - запис з меншим значенням поля виводиться перед великим значенням. У алфавітному виді запису сортуються від А до Я і від A до Z.

По убуванню - запис з великим значенням поля виводиться перед меншим значенням. У алфавітному виді запису сортуються від Я до А і від Z до A.

Відсутній - сортування не робиться і записи виводяться в порядку їх дотримання у відповідній таблиці.

 •  Прапор Висновок на екран дозволяє приховати від працюючого із запитом деякі поля.Це можливо, коли один і той же запит використовується і як запит і як джерело інформації для інших об'єктів, наприклад форм. Чи коли необхідно виконати сортування або відбір по конфіденційному полю, значення якого не можна відображати в цьому запиті. Тому для приховання поля просто зніміть відповідний прапорець.
 •  Умова відбору дозволяє вказати той критерій, по якому записи вибиратимуться для включення в підсумкову таблицю.Для кожного поля можна створити свою умову відбору. Тоді запис вважатиметься таким, що задовольняє запиту, якщо усі значення відповідних полів з вказаною умовою відбору, задовольнятимуть цим умовам.
 •  Створіть усі поля запиту і вкажіть відповідні параметри сортування і умови відбору. Якщо необхідно, то методом перетягання меж, задайте ширину полів таблиці. За допомогою смуги прокрутки можна до вільних полів, якщо поточні вже заповнені.

 •  Для перевірки працездатності запиту, запустите його на виконання за допомогою кнопки Запуск панелі інструментів у верхній частині вікна програми. На екрані з'явиться результуюча таблиця, заповнена записами, що задовольняють цьому запиту. Для повернення назад до режиму конструктора скористайтеся кнопкою Вид.
 •  Для збереження запиту натисніть кнопку Зберегти, на панелі інструментів. У вікні Збереження вкажіть ім'я запиту, під яким він буде збережений на вкладці Запити, головного вікна бази даних. Потім закрийте вікно запиту і запустіть його на виконання з головного вікна. Перший запит готовий.

 

1.6 1) Зв'язування таблиць у запиті.

Якщо користувач складає запит на основі кількох таблиць, між таблицями необхідно оголосити ставлення, пов'язуючи їх поля один з одним.
Зв'язок відображається на екрані з'єднаної лінією між пов'язаними полями обох таблиць. Для оголошення зв'язку між двома таблицями безпосередньо у вікні проектування запиту необхідно перетягнути поле однієї таблиці в полі такого ж типу іншої таблиці.

2) Додавання полів.

а) додати поля до запиту можна шляхом перетягування полів зі списку полів в верхній частині вікна проектуванням в нижню або подвійним клацанням на імені поля;

б) якщо в запит поміщають все поле таблиці, необхідно маркувати поле з символом "*" у списку полів таблиці у верхній частині вікна проектування запиту і перетягнути його в область специфікації. Всі поля таблиці включаються в запит, але в специфікації відображаються в одній колонці в вигляді "Ім'я таблиці". При модифікації таблиці зміни автоматично відображаються в запиті;

в) при приміщенні всіх полів таблиці в запит можна двічі клацнути заголовок таблиці у верхній частині вікна проектування і перетягнути марковані поля в область специфікації. Access - помістить кожне поле таблиці в окрему колонку запиту.

3) Видалення полів

а) маркувати колонку видаляється поля, клацнувши мишею над нею в селекторного рядку;

б) натиснути клавішу Del або Правка - Видалити стовпець.

4) Видалення таблиці із запиту

а) у верхній частині вікна проектування запиту слід маркувати відповідну таблицю, виконавши клацання на імені будь-якого з її полів;

б) натиснути клавішу Del або Правка - Видалити стовпець.

5) Введення умов відбору

Умови відбору (критерії) - це інструкції, що визначають які записи повинні відбиратися за запитом та показана в Dynaset.
Умови можуть задаватися для одного або декількох полів запиту.

Access перевіряє коректність вирази для відбору.

а) Використання в критерії часових значень. MS Access зберігає значення дат і часу як десяткове число довжиною вісім байт. Відлік ведеться від 30 грудня 1899-го (Внутрішній формат дати / час). Дата і час полягають у символи #.

Приклад: # 5:30 РМ #<=># 17:30 #

б) Порівняння AND і OK.

При введенні умов відбору декількох полів всі вирази в рядку Умова відбору або в рядку Або повинні приймати значення Істина для будь-якого запису, що включається в набір записів запиту.
Access виконує операцію AND над умовами відбору, які знаходяться в одному рядку.

Для завдання умови «або» необхідно перейти в рядок Або.
Дослідження використання ОК; AND в умовах відбору для таблиці студенти.

Сформувати запит, який реалізує умова (Факультет = 'економічний'and Група =' ЕКО-5 ') чи Факультет =' менеджмент '. Сформувати запит, який реалізує умова (Факультет = 'економічний' чи 'менеджмент') і Дата надходження = 2006.

в) Застосування службових слів BETWEEN, IN, LIKE.

BETWEEN визначає діапазон значень.

Приклад: BETWEEN 10 and 20

 > = 10 and <= 20

IN задає використовуваний для порівняння список значень, розділених комою.

IN (5, 8, 9) <==> 5 OR 8 OR 9 / LIKE - використовують при пошуку зразків в текстових полях. Використовувані символи:

* - Будь-яку кількість будь-яких символів; ? - Один довільний символ;

[] - Діапазон значень; ! - Заперечення «не».

Приклад: LIKE «? [А-к] d [0-9]» - у першій позиції - довільний символ, друга позиція букви від а до к; у третій позиції d; у четвертій - цифри від 0 до

9.

г) Використання функції DateDiff. Синтаксис функції DateDiff наступний: DateDiff (<interval>. <date1>. <date2> [. <firstdayofweek>])
Ця функція обчислює різницю між значеннями <date1> і <date2>, використовуючи зазначену одиницю виміру часу (інтервал), і повертає від'ємне значення, якщо <date1> більше, ніж <date2>. Необов'язковим параметром є <firstdayofweek> (перший день тижня) (за замовчуванням він дорівнює 1 - неділя), який визначає, як буде обчислюватися значення функції при використанні як інтервалу значення "ww". У таблиці 1 представлені значення, які може приймати параметр <interval>.

Таблиця 1 - Значення параметра interval для функції DateDiff

Значення

Опис

yyyy

Обчислює різницю в роках. DateDiff віднімає частину, що представляє рік у першій датою, з частини, що рік у другій даті. Наприклад, DateDiff ("yyyy", # 31 грудня 2002 #, # 1 січня 2003 #) повертає 1.

q

Обчислює різницю в кварталах. Якщо дві дати перебувають в одному кварталі, то буде отриманий 0.

m

Обчислює різницю в місяцях. DateDiff віднімає частину, що представляє місяць в першій датою, з частини, що місяць у другій даті. Наприклад, DateDiff ("yyyy", # 31 грудня 2002 #, # 1 січня 2003 #) повертає 1.

y

Обчислює різницю в днях. У DateDiff цей параметр нічим не відрізняється від d, але в інших функціях використання цього значення інтервалу призводить до повернення номера дня року.

d

Обчислює різницю в днях.

w

Обчислює різницю в тижнях, грунтуючись на дні тижня в <date1>. Якщо, наприклад, в першій датою днем тижня є вівторок, то DateDiff рахує кількість вівторків між першою і другою датами. Наприклад, 30 квітня 2003 - це середовище, а 5 травня 2003 - понеділок, тому DateDiff ("w", # 30 квітня 2003 #, # 5 травень 2003 #) поверне 0.

ww

Обчислює різницю в тижнях. Якщо в якості першого дня тижня використовується неділю (за замовчуванням), то DateDiff рахує кількість неділь, що потрапляють в інтервал від першої дати і до другої дати. Наприклад, DateDiff ("ww", # 30 квітня 2003 #, # 5 травень 2003 #) поверне 1.

h

Обчислює різницю в годинах.

n

Обчислює різницю у хвилинах.

s

Обчислює різницю в секундах.

Таблиця 2 - Функції та обчислення дат

Функція

Опис

Приклад

Day(Дата)

Повертає значення від 1 до 31, відповідне зазначеної в параметрі дата дню.

Для вибору записів з подіями контакту, що відбулися після 10-го числа, в рядку Поле вільного стовпця введіть Day ([ContactDateTime]), а в якості критерію вкажіть> 10.

Month(Дата)

Повертає значення від 1 до 12, відповідне зазначеної в параметрі дата місяці.

Для знаходження всіх подій контакту, що відбулися в березні (будь-якого року), в рядку Поле вільного стовпця введіть Month ([ContactDateTime]), а в якості критерію введіть 3.

Year(Дата)

Повертає значення від 100 до 9999, відповідне зазначеної в параметрі дата році.

Для пошуку подій, що відбулися в 2003 році, в рядку Поле порожнього стовпця введіть Year ([ContactDateTime]), а в якості критерію введіть 2003.

Weekday(Дата)

За замовчуванням повертає значення від 1 (Неділя) до 7 (Субота).

Для пошуку подій контакту, що відбулися між понеділком та п'ятницею в рядку Поле порожнього стовпця, введіть Weekday ([ContactDateTime]), а в якості критерію вкажіть Between 2 And 6.

Hour (Дата)

Повертає значення від 0 до 23, відповідне зазначеної в параметрі дата часу.

Для пошуку подій контактів, що відбулися до полудня, в рядку Поле порожнього стовпця введіть Hour ([ContactDateTime]), а в якості критерію <12.

DateAdd (інтервал, кількість, дата)

Додає значення параметра кількість у вказане значення дати.

Для пошуку подій контакту, що відбулися більше 6 місяців тому, у стовпці ContactDateTime як критерій введіть <DateAdd ("m", -6, Date ())

DatePart (інтервал, дата)

Повертає частину дати або часу, в залежності від коду інтервалу. Найбільш корисними інтервалами є: q - квартал (чверть року) і ww - тиждень року (1-53).

Для пошуку подій контакту в другому кварталі в рядку Поле порожнього стовпця введіть DatePart ("q", [ContactDateTime]), а в якості критерію введіть 2

Date ()

Повертає поточну системну дату.

Для вибору подій контакту, що відбулися більше 30 днів тому, в якості критерію поля ContactDateTime введіть <(Date () - 30)

6) Сортування даних у запиті

Записи в запиті (наборі Dynaset) можуть бути розсортовані в алфавітному порядку або числовим способом у зростаючій чи спадної послідовності. Сортування можна виробляти по вмісту декількох полів. Для сортування необхідно натиснути мишею в специфікації на комірці Sort того поля, по якому необхідно провести сортування і вказати спосіб сортування: Ascending (За зростанням) або Descending (За зменшенням), який вибирають зі списку, not sorteol-дозволяє відмовитися від сортування. Відсортовані поля групуються в лівій частині вікна специфікаціями.

7) Придушення індикації полів у запиті (Show)
У специфікації запиту можна при необхідності відключити індикацію поля в Dynaset. Можна відключити індикацію й того поля, по вмісту якого виробляється сортування.

Для індикації використовується рядок Show (Висновок на екран) - наявність позначки.

8) Проведення обчислень.

Можна робити обчислення в запиті, задаючи деяку функцію в кожному полі, обробну його вміст.

Результат обробки з'явиться в Dynaset.
Функція обробки задається в рядку Total (Групова операція), яка з'являється після натискання в піктографічне меню кнопки з грецької літерою сигма. Функцію вибирають, розгорнувши список можливих значень.

9) Обчислювані поля в запитах. При створенні запиту можна додати в бланк обчислювані поля. Це тимчасові поля, в які заносяться результати обчислень над значеннями інших полів. Наприклад, у вас є таблиця з полями: Початок лікарняного, Кінець лікарняного, необхідно обчислити кількість днів пропуску за лікарняним листком без урахування вихідних. Для обчислення можна використовувати арифметичне вираз [Кінець лікарняного] - [Початок лікарняного] +1.

У Access при обчисленнях використовуються поля числових типів, текстових, логічних і типу дати / час.

При запису всіх типів виразів імена таблиць та імена полів потрібно:
брати у квадратні дужки ([]), розділяючи їх крапкою (.) Або знаком оклику (!). імена таблиць можна не вказувати, якщо у виразі використовуються імена полів однієї таблиці або поточного запиту; при записі виразів можна використовувати знаки арифметичних операцій, операції &, логічні операції. При створенні обчислюваного поля необхідно:

1) Встановити курсор в рядок Поле вільного стовпця;

2) На панелі інструментів натиснути кнопку Побудувати, відкривши вікно будівника виразів;

3) Ввести ім'я створюваного поля, обов'язково завершивши його двокрапкою (:), і вираз. Якщо ім'я нового поля не введено, Access висловом при своіт ім'я за замовчуванням: Вираз1.

Розглянемо приклади обчислюваних полів різних типів.
Вираз числового типу. Повний вік можна обчислити таким чином:

Вік: (Date () - [Дата народження]) / 365.

Вираз текстового типу. Для створення повної адреси в одному полі створимо вираз:

 

1.7 1) Зв'язування таблиць у запиті.

Якщо користувач складає запит на основі кількох таблиць, між таблицями необхідно оголосити ставлення, пов'язуючи їх поля один з одним.
Зв'язок відображається на екрані з'єднаної лінією між пов'язаними полями обох таблиць. Для оголошення зв'язку між двома таблицями безпосередньо у вікні проектування запиту необхідно перетягнути поле однієї таблиці в полі такого ж типу іншої таблиці.

2) Додавання полів.

а) додати поля до запиту можна шляхом перетягування полів зі списку полів в верхній частині вікна проектуванням в нижню або подвійним клацанням на імені поля;

б) якщо в запит поміщають все поле таблиці, необхідно маркувати поле з символом "*" у списку полів таблиці у верхній частині вікна проектування запиту і перетягнути його в область специфікації. Всі поля таблиці включаються в запит, але в специфікації відображаються в одній колонці в вигляді "Ім'я таблиці". При модифікації таблиці зміни автоматично відображаються в запиті;

в) при приміщенні всіх полів таблиці в запит можна двічі клацнути заголовок таблиці у верхній частині вікна проектування і перетягнути марковані поля в область специфікації. Access - помістить кожне поле таблиці в окрему колонку запиту.

3) Видалення полів

а) маркувати колонку видаляється поля, клацнувши мишею над нею в селекторного рядку;

б) натиснути клавішу Del або Правка - Видалити стовпець.

4) Видалення таблиці із запиту

а) у верхній частині вікна проектування запиту слід маркувати відповідну таблицю, виконавши клацання на імені будь-якого з її полів;

б) натиснути клавішу Del або Правка - Видалити стовпець.

5) Введення умов відбору

Умови відбору (критерії) - це інструкції, що визначають які записи повинні відбиратися за запитом та показана в Dynaset.
Умови можуть задаватися для одного або декількох полів запиту.

Access перевіряє коректність вирази для відбору.

а) Використання в критерії часових значень. MS Access зберігає значення дат і часу як десяткове число довжиною вісім байт. Відлік ведеться від 30 грудня 1899-го (Внутрішній формат дати / час). Дата і час полягають у символи #.

Приклад: # 5:30 РМ #<=># 17:30 #

б) Порівняння AND і OK.

При введенні умов відбору декількох полів всі вирази в рядку Умова відбору або в рядку Або повинні приймати значення Істина для будь-якого запису, що включається в набір записів запиту.
Access виконує операцію AND над умовами відбору, які знаходяться в одному рядку.

Для завдання умови «або» необхідно перейти в рядок Або.
Дослідження використання ОК; AND в умовах відбору для таблиці студенти.
Сформувати запит, який реалізує умова (Факультет = 'економічний'and Група =' ЕКО-5 ') чи Факультет =' менеджмент '. Сформувати запит, який реалізує умова (Факультет = 'економічний' чи 'менеджмент') і Дата надходження = 2006.

в) Застосування службових слів BETWEEN, IN, LIKE.
BETWEEN визначає діапазон значень.

Приклад: BETWEEN 10 and 20
 > = 10 and <= 20

IN задає використовуваний для порівняння список значень, розділених комою.

IN (5, 8, 9) <==> 5 OR 8 OR 9 / LIKE - використовують при пошуку зразків в текстових полях. Використовувані символи:

* - Будь-яку кількість будь-яких символів; ? - Один довільний символ;

[] - Діапазон значень; ! - Заперечення «не».

Приклад: LIKE «? [А-к] d [0-9]» - у першій позиції - довільний символ, друга позиція букви від а до к; у третій позиції d; у четвертій - цифри від 0 до

9.

г) Використання функції DateDiff. Синтаксис функції DateDiff наступний: DateDiff (<interval>. <date1>. <date2> [. <firstdayofweek>])
Ця функція обчислює різницю між значеннями <date1> і <date2>, використовуючи зазначену одиницю виміру часу (інтервал), і повертає від'ємне значення, якщо <date1> більше, ніж <date2>. Необов'язковим параметром є <firstdayofweek> (перший день тижня) (за замовчуванням він дорівнює 1 - неділя), який визначає, як буде обчислюватися значення функції при використанні як інтервалу значення "ww". У таблиці 1 представлені значення, які може приймати параметр <interval>.

Таблиця 1 - Значення параметра interval для функції DateDiff

Значення

Опис

yyyy

Обчислює різницю в роках. DateDiff віднімає частину, що представляє рік у першій датою, з частини, що рік у другій даті. Наприклад, DateDiff ("yyyy", # 31 грудня 2002 #, # 1 січня 2003 #) повертає 1.

q

Обчислює різницю в кварталах. Якщо дві дати перебувають в одному кварталі, то буде отриманий 0.

m

Обчислює різницю в місяцях. DateDiff віднімає частину, що представляє місяць в першій датою, з частини, що місяць у другій даті. Наприклад, DateDiff ("yyyy", # 31 грудня 2002 #, # 1 січня 2003 #) повертає 1.

y

Обчислює різницю в днях. У DateDiff цей параметр нічим не відрізняється від d, але в інших функціях використання цього значення інтервалу призводить до повернення номера дня року.

d

Обчислює різницю в днях.

w

Обчислює різницю в тижнях, грунтуючись на дні тижня в <date1>. Якщо, наприклад, в першій датою днем тижня є вівторок, то DateDiff рахує кількість вівторків між першою і другою датами. Наприклад, 30 квітня 2003 - це середовище, а 5 травня 2003 - понеділок, тому DateDiff ("w", # 30 квітня 2003 #, # 5 травень 2003 #) поверне 0.

ww

Обчислює різницю в тижнях. Якщо в якості першого дня тижня використовується неділю (за замовчуванням), то DateDiff рахує кількість неділь, що потрапляють в інтервал від першої дати і до другої дати. Наприклад, DateDiff ("ww", # 30 квітня 2003 #, # 5 травень 2003 #) поверне 1.

h

Обчислює різницю в годинах.

n

Обчислює різницю у хвилинах.

s

Обчислює різницю в секундах.

Таблиця 2 - Функції та обчислення дат

Функція

Опис

Приклад

Day(Дата)

Повертає значення від 1 до 31, відповідне зазначеної в параметрі дата дню.

Для вибору записів з подіями контакту, що відбулися після 10-го числа, в рядку Поле вільного стовпця введіть Day ([ContactDateTime]), а в якості критерію вкажіть> 10.

Month(Дата)

Повертає значення від 1 до 12, відповідне зазначеної в параметрі дата місяці.

Для знаходження всіх подій контакту, що відбулися в березні (будь-якого року), в рядку Поле вільного стовпця введіть Month ([ContactDateTime]), а в якості критерію введіть 3.

Year(Дата)

Повертає значення від 100 до 9999, відповідне зазначеної в параметрі дата році.

Для пошуку подій, що відбулися в 2003 році, в рядку Поле порожнього стовпця введіть Year ([ContactDateTime]), а в якості критерію введіть 2003.

Weekday(Дата)

За замовчуванням повертає значення від 1 (Неділя) до 7 (Субота).

Для пошуку подій контакту, що відбулися між понеділком та п'ятницею в рядку Поле порожнього стовпця, введіть Weekday ([ContactDateTime]), а в якості критерію вкажіть Between 2 And 6.

Hour (Дата)

Повертає значення від 0 до 23, відповідне зазначеної в параметрі дата часу.

Для пошуку подій контактів, що відбулися до полудня, в рядку Поле порожнього стовпця введіть Hour ([ContactDateTime]), а в якості критерію <12.

DateAdd (інтервал, кількість, дата)

Додає значення параметра кількість у вказане значення дати.

Для пошуку подій контакту, що відбулися більше 6 місяців тому, у стовпці ContactDateTime як критерій введіть <DateAdd ("m", -6, Date ())

DatePart (інтервал, дата)

Повертає частину дати або часу, в залежності від коду інтервалу. Найбільш корисними інтервалами є: q - квартал (чверть року) і ww - тиждень року (1-53).

Для пошуку подій контакту в другому кварталі в рядку Поле порожнього стовпця введіть DatePart ("q", [ContactDateTime]), а в якості критерію введіть 2

Date ()

Повертає поточну системну дату.

Для вибору подій контакту, що відбулися більше 30 днів тому, в якості критерію поля ContactDateTime введіть <(Date () - 30)

6) Сортування даних у запиті

Записи в запиті (наборі Dynaset) можуть бути розсортовані в алфавітному порядку або числовим способом у зростаючій чи спадної послідовності. Сортування можна виробляти по вмісту декількох полів. Для сортування необхідно натиснути мишею в специфікації на комірці Sort того поля, по якому необхідно провести сортування і вказати спосіб сортування: Ascending (За зростанням) або Descending (За зменшенням), який вибирають зі списку, not sorteol-дозволяє відмовитися від сортування. Відсортовані поля групуються в лівій частині вікна специфікаціями.

7) Придушення індикації полів у запиті (Show)
У специфікації запиту можна при необхідності відключити індикацію поля в Dynaset. Можна відключити індикацію й того поля, по вмісту якого виробляється сортування.

Для індикації використовується рядок Show (Висновок на екран) - наявність позначки.

8) Проведення обчислень.

Можна робити обчислення в запиті, задаючи деяку функцію в кожному полі, обробну його вміст.

Результат обробки з'явиться в Dynaset.
Функція обробки задається в рядку Total (Групова операція), яка з'являється після натискання в піктографічне меню кнопки з грецької літерою сигма. Функцію вибирають, розгорнувши список можливих значень.

9) Обчислювані поля в запитах. При створенні запиту можна додати в бланк обчислювані поля. Це тимчасові поля, в які заносяться результати обчислень над значеннями інших полів. Наприклад, у вас є таблиця з полями: Початок лікарняного, Кінець лікарняного, необхідно обчислити кількість днів пропуску за лікарняним листком без урахування вихідних. Для обчислення можна використовувати арифметичне вираз [Кінець лікарняного] - [Початок лікарняного] +1.

У Access при обчисленнях використовуються поля числових типів, текстових, логічних і типу дати / час.

При запису всіх типів виразів імена таблиць та імена полів потрібно:
брати у квадратні дужки ([]), розділяючи їх крапкою (.) Або знаком оклику (!). імена таблиць можна не вказувати, якщо у виразі використовуються імена полів однієї таблиці або поточного запиту; при записі виразів можна використовувати знаки арифметичних операцій, операції &, логічні операції. При створенні обчислюваного поля необхідно:

1) Встановити курсор в рядок Поле вільного стовпця;

2) На панелі інструментів натиснути кнопку Побудувати, відкривши вікно будівника виразів;

3) Ввести ім'я створюваного поля, обов'язково завершивши його двокрапкою (:), і вираз. Якщо ім'я нового поля не введено, Access висловом при своіт ім'я за замовчуванням: Вираз1.

Розглянемо приклади обчислюваних полів різних типів.
Вираз числового типу. Повний вік можна обчислити таким чином:

Вік: (Date () - [Дата народження]) / 365.

Вираз текстового типу. Для створення повної адреси в одному полі створимо вираз:

ля внесення змін до запиту:

1) Маркувати у вікні БД запит

2) Клацнути на кнопці «Конструктор»

3) Відкриється вікно проектування запиту.

Перенесення поля в іншу позицію: перетягнути його мишею.

Вставка додаткового поля: перетягнути його зі списку полів таблиці в ту колонку специфікації, в яку хочемо вставити. Якщо в цій колонці знаходиться поле, воно й всі наступні поля зрушаться праворуч.
Видалення поля: маркувати його і натиснути Del.

 

2. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ГІГІЄНА КОРИСТУВАЧА ЕОМ

Широке промислове та побутове використання ПК актуалізувало питання охорони праці їхніх користувачів. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є "Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин".

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з відео дисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. Виходячи з цього, роботодавець повинен забезпечити гігієнічні й ергономічні вимоги щодо організації робочих приміщень для експлуатації ВДТ, робочого середовища, робочих місць з ВДТ, режиму праці і відпочинку при роботі з ВДТ тощо, які викладені у Правилах.

Відповідно до встановлених гігієнічно-санітарних вимог роботодавець зобов'язаний забезпечити в приміщеннях з ВДТ оптимальні параметри виробничого середовища (табл. 1).

Таблиця 1

Норми мікроклімату для приміщень з ВТД

Пора року

Категорія робіт

Температура повітря, С, не більше

Відносна вологість повітря, %

Швидкість

руху повітря, м/с

Холодна

Легка - 1 а

22...24

40...60

0,1

Легка - 1 б

21...23

40...60

0,1

Тепла

Легка - 1 а

23...25

40...60

0,1

Легка - 1 б

22...24

40...60

0,2

Природне освітлення в приміщеннях з ВДТ має здійснюватися через вікна, орієнтовані переважно на північ або північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче ніж 1,5 %. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК і клавіатури повинні бути передбачені сонцезахисні пристрої, вікна повинні мати жалюзі або штори.

Основні вимоги до виробничого приміщення для експлуатації ВДТ

 •  воно не може бути розміщено у підвалах та цокольних поверхах;
 •  площа на одне робоче місце в такому приміщенні повинна становити не менше 6,0м2, а об'єм не менше 20,0 м3;
 •  воно повинно мати природне та штучне освітлення відповідно до СНіПП-4-79;
 •  в ньому мають бути шафи для зберігання документів, магнітних дисків, полиці, стелажі, тумби тощо, з урахуванням вимог до площі приміщення;
 •  щоденно проводити вологе прибирання;

Поруч з приміщенням для роботи з ВДТ мають бути обладнані:

 •  побутова кімната для відпочинку під час роботи;
 •  кімната психологічного розвантаження.

Штучне освітлення в приміщеннях з робочим місцем, обладнаним ВДТ, має здійснюватись системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ.

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ВДТ:

 •  освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону;
 •  необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору;
 •  на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні;
 •  в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості поверхонь, які світяться та викликають осліплення);
 •  величина освітленості повинна бути постійною під час роботи;
 •  слід обирати оптимальну спрямованість світлового потоку і необхідний склад світла.

Гігієнічні норми до організації і обладнання робочих місць з ВДТ. При розташуванні елементів робочого місця користувача ВДТ слід враховувати:

 •  робочу позу користувача;
 •  простір для розміщення користувача;
 •  можливість огляду елементів робочого місця;
 •  можливість ведення захистів;

розміщення документації і матеріалів, які використовуються користувачем.

Конструкція робочого місця користувача ВДТ має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози. Робочі місця з ВДТ слід так розташувати відносно вікон, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

Робочі місця з ВДТ повинні бути розташовані від стіни з вікнами на відстані не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не менше ніж 1,5 м.

Для забезпечення точного та швидкого зчитування інформації в зоні найкращого бачення площина екрана монітора повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні.

Клавіатура повинна бути розташована так, щоб на ній було зручно працювати двома руками. Клавіатуру слід розміщати на поверхні столу на відстані 100...300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до столу повинен бути в межах від 5 до 15°, зап'ястя на долонях рук повинні розташовуватись горизонтально до площини столу.

Принтер повинен бути розміщений у зручному для користувача положенні, так, що максимальна відстань від користувача до клавіш управління принтером не перевищувала довжину витягнутої руки користувача.

Конструкція робочого стола повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні обладнання, що використовується, з врахуванням його кількості та конструктивних особливостей (розмір монітора, клавіатури, принтера, ПК та ін.) і документів, а також враховувати характер роботи, що виконується.

Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ. Під час роботи з ВДТ для збереження здоров'я працівників, запобігання профзахворюванням і підтримки працездатності встановлюються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ за 8-годинної денної робочої зміни залежно від характеру праці: 15 хвилин через кожну годину роботи - для розробників програм зі застосуванням ЕОМ; 15 хвилин через кожні дві години - операторів із застосуванням ЕОМ; 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ для операторів комп'ютерного набору.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98, в тому числі і для сеансів психологічного розвантаження у кімнаті з відповідним інтер'єром та кольоровим оформленням.

Ігнорування санітарних правил і норм роботи з ВДТ може викликати у осіб, які з ними професійно працюють, загальну втому, зорову втому, болі та відчуття піску в очах, відчуття засміченості та свербіння очей, болі в хребті, закам'янілість та оніміння м'язів шиї та плечового поясу, пошкодження дисків хребта, порушення постави, судоми м'язів ніг, синдром RSI хронічний розтяг зв'язок, синдром тунелю Карпаля, головні болі, поганий сон, депресивні стани тощо.

 

ВИСНОВОК
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Гарнієв А.Ю. Excel, VBA, Internet в економіці і фінансах. - СПБ .: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.: чи.

Євдокимов В.В. та ін. Економічна інформатика. Підручник для вузів. Подред. Д.е.н., проф. В.В.Євдокимова. - СПБ .: Пітер, 1997. - 592с.

Інформатика. Базовий курс / Симонович С.В. ідр СПБ .: Пітер, 2000.- 640с.: чи.

§ Карлберг, Конрад. Бізнес-аналіз за допомогою Excel .: Пер з англ К .: Діалектика, 1997.- 448с .: іл.

§

§ Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз Даних: Посібник. - К .: Видавничий центр "Академія", 2003. - 344с. (Альма-матер)

§ Загальні та економічні розрахунки.Матюшок В.М. 1997.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25990. Возрождение Основные вопросы философии 24.92 KB
  Соловьёв Владимир Сергеевич [1628. Сын Соловьёв Владимир Сергеевич М. После речи против смертной казни в марте 1881 в связи с убийством Александра II народовольцами Соловьёв Владимир Сергеевич был вынужден оставить преподавательскую работу.Как мыслитель и утопист Соловьёв Владимир Сергеевич оказался на пересечении разных духовных течений.
25991. Основные принципы гуманизма. Э. Роттердамский и др 20.79 KB
  В данной работе мы не будем говорить ни о христианской догматике ни о христианской мистике. Мы будем говорить лишь о христианской морали то есть о том насколько христианство отвечает высоким моральным стремлениям человеческого духа здесь на земле. Уже одно то что из всех евангельских догматов самым главным является догмат о том что Бог именно изза любви к человеку Сам становится человеком терпит все человеческие невзгоды лишения и страдания вплоть до мучительной и позорной смерти и все это повторяем именно изза любви к...
25992. Научные открытия э похи Ренессанса Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей 20.66 KB
  Исходя из этого положения Коперник весьма просто объяснил всю кажущуюся запутанность движений планет но не зная ещё истинных путей планет и считая их окружностями он был ещё вынужден сохранить эпициклы и деференты древних для объяснения неравномерности движений. В первой части говорится о шарообразности мира и Земли а вместо положения о неподвижности Земли помещена иная аксиома Земля и другие планеты вращаются вокруг оси и обращаются вокруг Солнца. С гелиоцентрических позиций он без труда объясняет возвратное движение планет.Во второй...
25993. Социально-утопические учения Томаса Мора 22.4 KB
  Гуманистическое мировоззрение автора Утопии привело его к выводам большой социальной остроты и значимости особенно в первой части этого произведения. Уже эти глубокие констатации подсказали Мору основное направление проектов и мечтаний во второй части Утопии . Многие гуманисты начиная с Эразма видели в Утопии долгожданную соперницу этого величайшего творения политической мысли произведения существовавшего к тому времени почти два тысячелетия. Если ли не самую характерную определяющую черту социальнофилософской доктрины лежащую в...
25994. Социально - политические учения Никколо Макиавелли 16.88 KB
  Монтень Мишель Монтень является французским философом эпохи Возрождения. В историю Монтень вошел как основатель скептицизма как продолжатель античного скептицизма Пиррона.Отвергая религиозное учение о бессмертии души Монтень подходит к пониманию сознания как свойства материи.В отличие от агностиков Монтень не отрицает познаваемости мира.
25995. Философия, ее предмет и функции. Философия и естествознание 16.08 KB
  Философия ее предмет и функции. Философия и естествознание Философия с греч. Философия вырабатывает обобщенную систему взглядов на мир место человека в нем; она исследует познавательные ценности социальнополитическое нравственное и эстетическое отношение человека к миру. Философия всегда в той или иной степени выполняла по отношению к науке функции методологии познания и мировоззренческой интерпретации ее результатов.
25996. Основной вопрос философии 16.33 KB
  Основной вопрос философии вопрос об отношении сознания к бытию мышления к материи природе рассматриваемый с двух сторон: вопервых что является первичным дух или природа материя или сознание и вовторых как относится знание о мире к самому миру или иначе соответствует ли сознание бытию способно ли оно верно отражать мир. Первичность материи она видит в том что: 1 материя является источником сознания а сознание отражает материи; 2 сознание результат длительного процесса развития материального мира; 3 сознание есть...
25997. Картина мира: мифологическая, религиозная, философская, научная 28.61 KB
  Картина мира: мифологическая религиозная философская научная 1.Мифологическая картина мира Мифологическое мировоззрение представляет собой исторически первый тип мировоззрения или способ оформления мировоззренческих представлений и возникает на этапе становления человеческого общества. Следующей важнейшей особенностью мифологии является генетизм суть которого состояла в выяснении природы мира происхождения рода различных природных и социальных явлений.Таким образом мифология это целостное миропонимание в котором различные...
25998. Философия и медицина 15.18 KB
  Чаадаев о России Петр Яковлевич [27. Высочайшим повелением Чаадаев Петр Яковлевич был объявлен сумасшедшим. Написанная Чаадаев Петр Яковлевич в ответ на обвинения в недостатке патриотизма Апология сумасшедшего 1837 где Чаадаев Петр Яковлевич говоря о России утверждал что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка.227 при жизни Чаадаев Петр Яковлевич Напечатана не была.