96451

Українська революція (1917 – 1918 рр.)

Конспект урока

История и СИД

Залежне становище України та великодержавницька політика щодо неї з боку Російської імперії. Важке соціальне становище більшої частини населення (нерозв’язані аграрне і робітниче питання тощо). Послаблення Російської та Австро-Угорської імперій унаслідок Першої світової війни.

Украинкский

2015-10-06

1.11 MB

0 чел.

УРОК 40-41.

Українська революція (1917 – 1918 рр.)

В дужках вказана дата події за старим стилем (Юліанським календарем). На новий стиль (Григоріанський календар) Україна перейде у лютому 1918 р. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів.

В. Винниченко                                          С. Петлюра                              М. Грушевський

Передумови Української революції:

 1.  Залежне становище України та великодержавницька політика щодо неї з боку Російської імперії.
 2.  Важке соціальне становище більшої частини населення (нерозв'язані аграрне і робітниче питання тощо).
 3.  Послаблення Російської та Австро-Угорської імперій унаслідок Першої світової війни.
 4.  Лютнева демократична революція 1917 р. в Росії, в результаті якої було повалено самодержавство (2 (15) березня 1917 р. цар Микола II зрікся престолу) та створено Тимчасовий уряд. У центрі і на місцях діяли альтернативні органи влади  - Ради депутатів.
 5.  Піднесення українського національно-визвольного руху.
 6.  Формування національних органів влади.

Причини української революції:

 1.  Тривале перебування української нації, позбавленої політичної незалежності, у складі  Російської імперії.
 2.  Боротьба українського народу  за реалізацію права на самовизначення, створення власної держави.

Характер української революції – національно-демократичний (через її завдання та рушійні сили):

 1.  Боротьба за національну автономію України, що мала перерости в боротьбу за повну самостійність української нації.
 2.  Боротьба за демократичні та політичні права та свободи.

17 (4) березня 1917 р. була заснована Українська Центральна Рада (УЦР), яка була стоверна представниками українських політичних партій та громадських організації.

Формуємо поняття:

*Українська Центральна Рада (УЦР) – український представницький орган влади (парламент), створений представниками українських політичних партій. Головою УЦР було обрано М.Грушевського.

*Автономія – самоуправління певної території держави, що наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення у межах, установлених центральною владою.

(6-8) квітня 1917 р.відбувся Український національний конгрес у Києві, на якому було вирішено: 

- обрати курс на національно-територіальну автономію у складі федеративної демократичної республіки Росії;
УЦР визнано представницьким законодавчим органом України, розширено її склад;
- обрано комітет із 20 осіб для ведення роботи між сесіями УЦР, який згодом отримав назву Мала Рада

Початок формування української армії

 1.  У березні-квітні 1917 р. було створено перший український полк ім. Б.Хмельницького з ініціативи Українського військового клубу імені гетьмана П.Полуботка на чолі з М.Міхновським. 
 2.   (5-8) травня 1917 р. відбувся І Український військовий з’їзд у Києві, на якому було обрано Тимчасовий Український військовий генеральний комітет при УЦР на чолі з С.Петлюрою. 
 3.  Створення перших підрозділів Вільного козацтва

Травень-червень 1917 р. – УЦР (делегація на чолі із В.Винниченком) веде переговори із Тимчасовим урядом Росії щодо питань автономії України. Але тимчасовий уряд не визнав УЦР за організацію, яка виражає волю українського народу. Тому слід зачекати рішення Всеросійських Установчих зборів.

 

(5-10) червня 1917 р. відбувся ІІ Український військовий з’їзд, який запропонував УЦР негайно приступити до втілення ідеї автономії України. Зобов’язався забезпечити УЦР підтримку. 

23 (10) червня 1917 р. УЦР проголошує І Універсал:

(Автором першого, другого та третього універсалів УЦР був В.Винниченко) 

28 (15) червня 1917 р. на підставі І Універсалу було створено Генеральний Секретаріат на чолі з В.Винниченком. 

Формуємо поняття:

*Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган державної влади в Україні (уряд) з 28 червня 1917 р. до 22 січня 1918 р. Складався з 8 секретарств (міністерств). До складу входили В.Винниченко, П.Христюк, С.Петлюра, С.Єфремов, Б.Мартос, Х.Барановський, В.Садовський, М.Стасюк, І.Стешенко. – (представники УСДРП, УПСР, УПСФ).

Історичне значення І Універсалу:

 1.  подальше піднесення Української революції;
 2.  зростання авторитету УЦР;
 3.  визначення позиції різних політичних сил щодо української державності;
 4.  засвідчив прагнення українців до створення власної держави; розгортання державотворчих процесів в Україні.

12 липня (29 червня) 1917 р. до Києва приїжджають міністри Тимчасового уряду з метою переговорів із УЦР, у результаті яких Тимчасовий уряд визнав УЦР. У результаті переговорів проголошується II універасл ЦР.

16 (3) липня 1917 р. УЦР проголошує ІІ Універсал:

Причини проголошення:

 1.  пошук порозуміння між УЦР і Тимчасовим урядом;
 2.  прибуття до Києва делегації Тимчасового уряду у складі міністрів О. Керенського, М. Терещенка та І. Церетелі з метою взяти під власний контроль процеси, що відбувалися в Україні.

Основні положення II Універсалу:

 1.  визнання УЦР вищим органом влади в Україні;
 2.  затвердження складу Генерального Секретаріату Тимчасовим урядом;
 3.  поповнення УЦР представниками національних меншин;
 4.  відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів;
 5.  формування українських військових частин під контролем російського командування.

Наслідки:

-    досягнення компромісу між ЦР та Тимчасовим урядом;

-    криза Тимчасового уряду

-  17-22 (4-9) липня 1917 р. відбувся збройний виступ самостійників разом ізУкраїнським полком ім. Полуботка (полуботківці) у відповідь на відмову за ІІ Універсалом від проголошення автономії України. Виступ був придушений. 

Історичне значення II Універсалу:

 1.  продовження курсу УЦР на досягнення автономії України;
 2.  намагання з боку ЦР розв'язувати всі суперечливі питання легітимним, демократичним шляхом;
 3.  виявлення негативного ставлення Тимчасового уряду щодо питання української автономії.

Компроміс між УЦР та Тимчасовим урядом виявився нетривалим. Дуже швидко Тимчасовий уряд порушив попередні домовленості. Це сталося у зв'язку з розв'язанням питання про повноваження Генерального Секретаріату.

17 (4) серпня 1917 р. Тимчасовий уряд на чолі із О.Керенським затвердив «Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату Тимчасового уряду України», згідно з якою Генеральний Секретаріат перетворювався на залежний виконавчий орган Тимчасового уряду. 

Статут Генерального Секретаріату, підготовлений УЦР

«Тимчасова інструкція» Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду

Генеральний Секретаріат – вищий орган управління в Україні, який формується УЦР і відповідає перед нею.

Генеральний Секретаріат –місцевий орган Тимчасового уряду, який затверджувався ним за поданням УЦР.

Влада Генерального Секретаріату поширюється на 9 губерній: Київську, Волинську, Полтавську, Подільську, Херсонську, Катеринославську, Харківську, частину Чернігівської та частину Таврійської.

Влада Генерального Секретаріату поширюється на 5 губерній: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, частину Чернігівської.

До складу Генерального Секретаріату входять 14 секретарств: внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, національних справ, юстиції, освіти, торгівлі, промисловості, пошти та телеграфу, праці, шляхів сполучення.

Генеральний Секретаріат утрачає секретарства: військових, продовольчих, судових, справ, шляхів сполучення, пошти та телеграфу.

 

Корніловський заколот

7-12 вересня (25-30 серпня) 1917 р. – Заколот генерала Корнілова – спроба російського генерала скинути владу Тимчасового уряду в Росії й встановити військову диктатуру. Заколот зазнав поразки. УЦР негативно поставилася до заколоту Корнілова. Заколот активізував діяльність радикальних революційних сил.

 Найбільш рішуче контрреволюції протистояли більшовики.

Після ліквідації заколоту вплив більшовиків серед робітниік і армії посилився. Початок формування загонів Червоної гвардії. 

З’їзду народів Росії в Києві

21-28 (8-15) вересня 1917 р. – проведення у Києві З’їзду народів Росії з ініціативи УЦР. Були присутні українці, литовці, естонці, білоруси, грузини, євреї , донські козаки тощо. Рішення з’їзду відстоювало федеративний устрій Росії. 

Формуємо поняття:

Федерація – союзна держава, до складу якої входять державні утворення – суб’єкти федерації, які мають часткову самостійність.

Наслідки:

- Після з’їзду розпочалася підготовка до скликання Українських установчих зборів. 

-УЦР оголосила про поширення своєї влади на всі сфери життя України і на всі 9 губерній, тим самим вступивши в конфлікт із «Тимчасовою інструкцією» Тимчасового уряду Росії. 

Жовтневі події 1917 року

7 листопада (25 жовтня) 1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення Влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до більшовиків, влади рад (радянської влади). 

Формуємо поняття:

*Більшовики  представники Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної власності). Будівництво соціалізму більшовиками супроводжувалося масовим насильством та терором.

Особливо жорстокою була боротьба за владу в Києві, де боролися 3 політичні сили: ТУ (прибічники які залишилися), Більшовики і ЦР.

11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 р. відбулися збройні сутички в Києві. УЦР встановила свій контроль над Києвом. 

У результаті протесту проти встановлення влади більшовиків у Петербурзі, УЦР 20 (7) листопада 1917 р. проголосила ІІІ Універсал

20 (7) листопада 1917 р. ІІІ Універсал:

Причини проголошення:

 1.  25 жовтня (7 листопада) 1917 р. — збройне повстання більшовиків у Петрограді, повалення влади Тимчасового уряду;
 2.  спроба встановлення радянської влади в Україні: 29-31 жовтня (11—13 листопада) 1917 р. — збройне повстання більшовиків у Києві;
 3.  визнання УЦР носієм найвищої влади в Україні.

Основні положення III Універсалу:

 1.  проголошення Української Народної Республіки (УНР) у складі федеративної Росії;
 2.  УЦР — вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат — вищий виконавчий органи УНР до скликання Установчих зборів України;
 3.  включення до УНР земель, де більшість населення складали українці: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Кате- ринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму); в майбутньому — приєднання шляхом переговорів інших українських етнічних територій;
 4.  скасування права власності на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетні, церковні та інші землі нетрудових господарств;
 5.  земля — власність трудового народу й має перейти до нього без викупу (до Установчих зборів землею порядкуватимуть земельні комітети, обрані народом);
 6.  введення 8-годинного робочого дня; встановлення державного контролю за виробництвом;
 7.  підтримка мирних переговорів для швидкого закінчення війни;
 8.  скасування смертної кари; амністія політичним в'язням;
 9.  упорядкування судової системи;
 10.  розширення прав органів місцевого самоврядування;
 11.  проголошення демократичних свобод: свободи слова, друку, віри, зборів, союзів, страйків, недоторканність особи й житла та ін.;
 12.  визнання права національних меншин на національно-територіальну автономію;
 13.  визначення дня виборів та скликання Українських установчих зборів.

Наслідки:

 1.  закладення основ демократичного устрою Української держави;
 2.  неоднозначне ставлення різних політичних сил до проголошених в III Універсалі заходів;
 3.  наявність суперечливого становища: з одного боку УНР залишалась складовою частиною Росії, з іншого – УЦР не визнавала більшовиків.

Початок війни радянської Росії з УНР

12 грудня (30 листопада) 1917 р. війська УЦР роззброїли військові частини більшовиків у Києві; спроба більшовиків установити контроль над Києвом провалилася. 

17 (4) грудня 1917 р. Більшовики (В.Ленін та Л.Троцький) видали «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»: 

- більшовики визнавали УНР;
- вимагали припинити роззброєння більшовицьких загонів, не пропускати війська на підтримку антибільшовицького повстання.
- у разі невиконання вимог, Рада Народних Комісарів (Раднарком) вважатиме УЦР у стані війни. 

Генеральний Секретаріат відхилив ультиматум і почав готуватися до війни з більшовицькою владою Росії. 

Основні події першої війни Раднаркому з УНР

1) 5 грудня 1917р. - Раднарком Росії прийняв рішення «вважати Центральну Раду в стані війни з нами», для загального керівництва бойовими діями більшовики створили комісію Раднаркому у складі В. Леніна, Л. Троцького, Й. Сталіна. Командувачем військами було призначено наркома воєнних справ Росії В. Антонова-Овсієнка.

2) 8 грудня 1917 р. - більшовицькі війська захопили Харків і перетворили його на головний центр радянської влади в Україні. Тут було створено штаб групи військ по боротьбі з контрреволюцією на Півдні, повчальником якого призначили підполковника М. Му- равйова.

Проголошення радянської влади в Харкові

9 грудня 1917 р. у Харкові розпочав роботу з'їзд рад Донецького та Криворізького басейнів. Саме до нього приєдналися більшовицькі делегати, які залишили Київський з'їзд рад. Харківський з'їзд був названий І Всеукраїнським з'їздом Рад. 12 грудня 1917 р. він проголосив Україну Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів (установлено радянську владу в Україні). Був обраний ЦВК Рад України на чолі з Ю. Медведєвим (у березні 1918 його заступив В. Затонський). Також був утворений перший радянський уряд України - Народний Секретаріат на чолі з Артемом (Ф. Сергєєвим).

Похід більшовицьких військ на Київ, IV Унівеосал, Бій під Крутами.

 6 січня 1918 р. почався наступ червоних військ з Харкова та Лозової на Полтаву - Київ. Участь у ньому кількох українських частин під командуванням Ю. Коцюбинського (головнокомандувача військами радянської України) мала засвідчити, що на Київ наступають українські радянські сили, а не російські війська. Безпосереднє командування військами, які наступали на українську столицю, було зосереджено в руках М. Муравйова.

22 (9) січня 1918 р. УЦР проголошує ІV Універсал:

Причини проголошення IV Універсалу:

 1.  втрата надій на створення федеративної демократичної Росії;
 2.  загроза захоплення більшовиками України; неспроможність УЦР самостійно дати їм відсіч;
 3.  необхідність офіційно відмежуватися від радянської Росії для ведення мирних переговорів з іншими державами.

Основні положення IV Універсалу :

 1.  проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою;
 2.  бажання жити з усіма сусідніми державами у «згоді та приязні», без взаємного втручання у внутрішні справи;
 3.   влада в УНР належить народу (до Установчих зборів її вищими органами залишалися УЦР та уряд — Рада Народних Міністрів); початок самостійних мирних переговорів;
 4.   заклик до відчайдушної боротьби з більшовиками;
 5.  проголошення програми соціально-економічних перетворень: розпуск постійної армії та створення народної міліції, обрання народних рад — органів місцевого самоврядування; підтвердження.

Наслідки:

 1.  створення самостійної Української держави — втілення мрій і боротьби багатьох поколінь;
 2.  можливість розв'язувати нагальні соціально- економічні питання, не очікуючи на новий демократичний устрій Росії (9-15 січня були прийняті закони про національно-персональну автономію, 8-годинний робочий день, земельний закон тощо);
 3.  самостійне ведення переговорів з іншими державами, у тому числі про припинення війни та допомогу в боротьбі з більшовиками.

(16) 29 січня 1918 р. відбувся бій під Крутами (500 студентів, гімназистів-старшокласників і військових курсантів під командуванням сотника Омельченка протистояли 6 тис. навчених солдатів, матросів і червоногвардійців під командуванням М. Муравйова), Загін Омельченка був розгромлений більшовицькими військами, усі полонені розстріляні.

В цей же день  (16) 29 січня 1918 р. –  відбувається більшовицьке повстання в Києві на заводі «Арсенал». Повстання було придушене військами УЦР. 

8 лютого (26 січня) 1918 р. – більшовицькі війська М.Муравйова захопили Київ. Керівники УНР переїхали у Житомир

ВИСНОВОК:

Перша війна більшовиків проти УНР завершилася перемогою більшовиків. Українська революція закінчилася поразкою національних сил. Центральна Рада втратила територію, вплив, владу.

ПЕРША СПРОБА РАДЯНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ:

- знищення старого державного апарату й утворення органів радянської влади;
- створення робітничо-селянської армії України – Червоного козацтва;
націоналізація великих підприємств, робітничий контроль за виробництвом;
- вивезення хліба з України в Росію;
- ліквідація української грошової системи;
- політика розчленування України на регіональні республіки: Донецько-Криворізьку, Одеську, Таврійську, Донську;
- Червоний терор.

- націоналізація промисловості «Продамет» «Кровля»

- підпорядкування фінансової  системи України Росії

- спроба створити комуни на селі

- забрання поміщицької землі та роздача її селянам

Формуємо поняття:

Націоналізація – вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, підприємств або цілих галузей народного господарства.

Червоний терор – репресії більшовиків щодо всіх, хто не підтримував їх політику.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40221. Доходы организации сущность, виды, факторы, влияющие на их величину 30 KB
  Доходы организации сущность виды факторы влияющие на их величину. Факторы влияющие на величину доходов На величину дохода предприятия влияют как внутренние так и внешние факторы. Перечисленные факторы являются внешними так как они не зависят от деятельности предприятия но могут влиять на объем полученного дохода. Внутренние факторы это те факторы которые непосредственно зависят от деятельности сотрудников предприятия.
40222. Подходы к планированию выручки 26.5 KB
  На начальном этапе эксперты специалисты коммерческого отдела получают для изучения результаты анализа рынка сбыта. К тому же экспертные оценки будущих продаж могут оказаться несостоятельными в случае существенной перегруппировки рынка появления принципиально новых видов продукции и т. Сильная сторона в том что экспертные оценки могут с успехом применяться в отсутствие статистических данных о состоянии и динамике рынка накопленной истории продаж. Применение метода от достигнутого актуально для компаний со стабильной конъюнктурой рынка...
40223. Расходы организации состав и классификация 24.5 KB
  Расходы также классифицируются на четыре группы: расходы по обычным видам деятельности: себестоимость произведенных товаров продукции работ услуг и произведенные расходы сопутствующие поступлению выручки; операционные расходы: расходы связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав организации; расходы связанные с продажей выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; расходы связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты уплаченные за пользование денежными...
40224. Систематизация и управление издержками производства 22.5 KB
  Соотношение отдельных элементов затрат себестоимости составляет структуру себестоимости. Постоянное влияние на нее оказывают следующие факторы: состояние экономики инфляционный процесс налоги; увеличение затрат на рекламу; поведение покупателей; уровень конкуренции с учетом качества сервиса предлагаемого конкурентами; состояние кредитноденежной и платежной дисциплины; совершенствование структуры управления; внедрение квалифицированного менеджмента. Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии...
40225. Планирование затрат 29.5 KB
  Планирование затрат. В сущности планирование затрат является одним из основных методов управления как непосредственно производством так и общеэкономической деятельностью предприятия. Вопросы планирования затрат на производство и реализацию продукции работ услуг являются непростыми задачами как стратегического так и оперативного экономического анализа. Необходимость предъявления повышенных требований к организации учета затрат на производство и реализацию продукции обусловлена тем что от правильности и своевременности определения...
40226. Прибыль как экономическая категория. Подходы к управлению прибылью 35.5 KB
  На уровне предприятия чистый доход принимает форму прибыли. Наличие прибыли на предприятии означает что его доходы превышают все расходы связанные с его деятельностью. Доля чистой прибыли оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей должна быть достаточной для финансирования расширения производственной деятельности научнотехнического и социального развития предприятия материального поощрения работников. Таким образом планирование прибыли является элементом системы управления прибыли которую...
40227. Управление прибылью на основе анализа безубыточности 36.5 KB
  Управление прибылью на основе анализа безубыточности. Этот метод представляет собой еще один затратный метод ценообразования при котором производится определение точки безубыточности brekeven и целевой прибыли. Анализ безубыточности осуществляется на основе исследования соотношения затраты объем прибыль которое отражает взаимосвязь затрат выручки объема производства и прибыли. По существу этот метод сводится к определению точки безубыточности производства критической точки такого объема продукции при реализации которого...
40228. Использование чистой прибыли 24.5 KB
  Использование чистой прибыли. В начале года следующего за отчетным собственники организации принимают решение о распределении чистой прибыли. Для учета нераспределенной прибыли непокрытого убытка предусмотрен счет 84 Нераспределенная прибыль непокрытый убыток . Для этого в резерв ежегодно отчисляется не менее 5 чистой прибыли.
40229. Подходы к планированию прибыли 25.5 KB
  Подходы к планированию прибыли. Важное место в финансовом планировании занимает этап планирования прибыли. Подходы к планированию прибыли зависят от параметров производственной хозяйственной и финансовой деятельности организации предприятия. Нужно изучить наиболее существенные взаимосвязи в экономике предприятия и понять их влияние на размер прибыли.