96489

Використання психодинамічного підходу в аналізі причин вибору об’єкту любові

Курсовая

Психология и эзотерика

Здійснити теоретичний аналіз поняття «кохання». Сутність психодинамічного підходу. Розглянути теорії причин вибору об’єкту любові. Провести дослідження до якої теорії причин вибору об’єкта любові схильні люди сьогодні.

Украинкский

2015-10-06

88.15 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра психології

Курсова робота на тему:

«Використання психодинамічного підходу в аналізі причин вибору об’єкту любові»

Виконала:

студентка  2 курсу

спеціальності «Китайська й англійська мова та література»

групи-Є

Климчук Людмила В’ячеславівна

Перевірив:

доктор мед. наук, старший викладач кафедри психології

ЛНУ імені Тараса Шевченка

Зеленько О.А.

Луганськ 2011

ЗМІСТ

ВСТУП__________________________________________________3

РОЗДІЛ 1. Аналіз поняття «кохання». Сутність психодинамічного         підходу.

 1.  Аналіз поняття «кохання»._____________________________4
 2.  Сутність психодинамічного підходу._____________________9

РОЗДІЛ 2. Теорії причин вибору кохання, їх динаміка в сьогоденному суспільстві.______________________________________________16

ВИСНОВОК_____________________________________________30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ_______________________31

ДОДАТОК 1_____________________________________________32

ВСТУП

Актуальність теми. Вибір коханого чи коханої – один з найголовніших в житті, і саме від нього залежить майбутнє людини чи навіть людства.

В роботі розглядається велика кількість питань, турбуючих кожного. Як народжується любов? Чому жінка або чоловік вибирають тільки одну людину з сотень, зустрінутих ними на життєвому шляху? Звідки прилітає гарячий вітер пристрасті, спопеляючий серця і що залишає після себе пустелю? Хто дарує людям високу в світі насолоду, яку неможливо випросити і від якого неможливо відмовитися? Що примушує людей прив’язуватися один до одного тонкими, як павутина, і міцними, як сталеві канати, нитками, що часом розривають в клапті душу? Хто і як визначає, на кого впаде світло звезди-полинь, горче і солодше якої немає в світі?

Від чого ж залежить рішення нашої підсвідомості, яка, немов могутній комп’ютер, обчислює, чи варто полюбити дану людину чи ні?

Об’єкт дослідження. Причини вибору об’єкту любові.

Предмет дослідження. З яких причин обирають об’єкт кохання у наші дні.

Мета дослідження. Встановити з точки зору психодинамічного підходу що

впливає на вибір об’єкта любові у наші дні.

Гіпотеза дослідження. Ґрунтується на тому, що вібір об’єкта любові з точки зору психодинамічного підходу залежить від одного із батьків протилежної статі ( мається на увазі, що коханий обирається за «образом та подібністю» батька протилежної статі).

Відповідно до поставленої мети та висунутої гіпотези визначені наступні завдання дослідження:

 1.  Здійснити теоретичний аналіз поняття «кохання». Сутність психодинамічного підходу.
 2.  Розглянути теорії причин вибору об’єкту любові.
 3.  Провести дослідження до якої теорії причин вибору об’єкта любові схильні люди сьогодні.

РОЗДІЛ 1. Аналіз поняття «кохання». Сутність психодинамічного         підходу.

 1.  Аналіз поняття «кохання».

Є в нашому житті загадка, яка лежить на поверхні, і разом з тим, залишається однією з найбільш складних і непояснених, її ніхто не може зрозуміти. Багато великих умів мучаться над розгадкою цієї таємниці, однак вона не підпорядковується нікому, ні логіці, ні розуму, у неї свої закони. І ім’я цієї великої таємниці, до якої щодня долучаються мільйони людей – любов.

Поети, письменники, музиканти, вчені: фізики, хіміки, біологи і фізіологи намагаються пояснити і структурувати, зрозуміти любов і класифікувати, проте безуспішно. Навіть психологи, знавці людських душ, не можуть дати відповідь на питання: що таке любов? У чому полягає велика загадка любові? У чому її основа, і яка її психологія?

Інтерлінгвістичний аспект цього питання також є досить цікавим. При дослідженні термінології кожен порядний дослідник повинен послуговуватись занннями аналогічної термінології з інших мов.

Беремо дієслово “любити” на різних мовах і отримуємо картину: рос. – любить, англ. – to love, нім. – lieben, польськ. – Kochać, ісп. – amar, італ. – amare, лат. – amo. В українській мові також існує поняття «кохання». Частина людей свято вірить, що “кохання” – це найвищий ступінь “любові”, інша ж доводить, що “любов” – найвищий ступінь “кохання”.  Проте  ці слова є синонімами, що підтверджують словники.

Психологія любові – це спроба пояснити походження любові, її закономірність, її дії, спроба передбачити її перебіг і результат. Говорячи про кохання як таке, не варто забувати про те, що кожен процес, кожна ситуація і кожна річ складається з трьох компонентів: фізичного, психічного та енергетичного.

Так і любов ми можемо розділити на фізичний (це статевий інстинкт, потяг),  психічний (емоції та почуття) та енергетичний компоненти (натхнення, прилив сил).  Говорити про справжнє кохання між чоловіком і жінкою можна в тому випадку, коли присутні всі три компоненти.

Якщо між чоловіком і жінкою існує лише статевий потяг, пристрасть, така любов швидко згасає, знаходиться новий об’єкт обожнювання. Якщо між двома людьми виник духовний зв’язок, він тримається довго, оскільки знайти емоційну єдність складно, і іноді неможливо. Якщо у людини виникає любов яка надихає, людина відчуває великий приплив сил, стан легкості. Звичайно, в такій любові потребують творчі люди, вони не можуть створювати і творити без любові, без натхнення, без музи.

В давнину мудреці класифікували любов таким чином:

Ерос – любов з фізичним підтекстом, потяг до об’єкта любові, ця любов полум’яна, всеохоплююча.

Сторге – любов тиха і спокійна, що з’єднує духовний і фізичний потяг до об’єкта любові.

Філія – швидше за прихильність, ніж любов, це дружня любов, тиха й спокійна.

Інші види «філії»: любов до батька ( «филопатором» - любити батька ), любов до матері («філометор »- любити  матір ), любов до дітей - «філопайс», любов до братів і сестер «філадельфія» (від  «адельфос» - «брат» і «адельфе» - «сестра»), любов до своїх товаришів - «філетайріа»,  до друзів -  «філофіліа», взагалі дружелюбність  -  «філофронесіс», любов до свого рідного міста - «філополі», до своїхспівгромадян - «філополітес», любов до своєї вітчизни - «філопатріа»,  любов до народу  - «філодемос» -  любов до людини - «філантропія».

Любов до насолоди ( «філедоніа»), до слави ( «філендоксіа»), до влади («філархіа»),  до свободи   («філелеутерон»), до доброти ( «філагатос»), але можливє і прагнення до пороку ( «філопонерос» - «що тяжіє до вади», на відміну від «філаретос» - «любити доброчесність»).  Любов до правди, до істини ( «філалетейа»),але можлива і любов до брехні ( «філопсеустіа»), любов до діяльністі («філергіа»),  праці  ( «філопоніа»), до землеробства («філогеоргіа»), до мистецтв, ремесел («філотехніа»),  любов до багатства («філоплутіа»), жадібність до грошей ( «філохрематіа»), пристрасть до наживи, користолюбство ( «філкердейа»), любов до спілкування («філокойнос») і любов до самотності («філеремос»), любов до свого тіла, тобто ретельний догляд за тілом («філосоматон»), любов до самого себе («філоаутос»), любов до своєї душі, до свого життя («філопсюхіа» і «філодзойа»).

Агапе – безумовна любов, любов до вищого, чистого, прекрасного, цей вид любові надихає, окриляє, підносить, в ній немає жодного фізичного підтексту.

Сучасні фізіологи стверджують, що любов – це банальна фізико-хімічна реакція в організмі людини, яка ґрунтується на гормонах, феромонах і є проявом статевого інстинкту.

Люди творчих професій стверджують, що любов невловима, не піддається поясненню, вона природний дар, який або дається, або ні.

Однак,  що нам дає класифікація кохання? Що нам дає можливість розділити любов на складові? Можливість деякого прогнозування майбутніх подій, згодна, але цей прогноз може бути не точним. Фізична любов може перерости в щось більше, емоції можуть швидко згаснути, відчуття польоту може раптом зникнути, а можуть  знову з’явитися. Адже законів у любові немає, закони є в нашому суспільстві, в нашій фізіології, певна передбачуваність є в людських відносинах, а     любов … вона як і раніше не зрозуміла.

Існує безліч книг, статей, брошур, в яких описується кохання, психологія любові, і кожен автор розглядає її зі свого боку. Вся ця література – правда і неправда одночасно, розсудити, хто правильніше всіх описує любов і її закономірності неможливо. У кожного кохання – своє, особливе, загадкове і невимовне.

Виступити на підтримку любові може ще одна найбільша загадка нашого життя – віра. Якщо Ви вірите в любов як в дар Божий, то, швидше за все вам він і дістанеться, якщо ви не вірите в любов, як в щось піднесене і невимовне, якщо любов для вас фізіологічна реакція, то ви це і отримаєте.

Любов є провідною потребою людини, одним з головнихспособів укорінення його в суспільстві.

Будь-яка любов є любов'ю до конкретних, даними в почутті речей.  

Слід підкреслити таку рису любові, як її універсальність:кожна людина знаходить, зрештою, свою любов і кожен є або з часом стане об'єктом чиєїсь любові. Гарний чоловік або потворний,молодий чи не дуже, багатий чи бідний, він завжди мріє про любов і шукає її.

Причина цього проста: любов - головний і доступний кожному спосіб самоствердження і вкорінення в життя, що без любові неполнокровне і неповноцінне. У ранній молодості наполегливо шукають, перш за все, еротичнулюбов, пізніше приходить любов до дітей або до Бога, прекрасному або до своєї професії і т. д. Любов може спалахнути і згаснути, одна любов можезамінятись або витіснятися іншою, але людина завжди або любить, або сподівається полюбити, або живе спогадами про колишню любов.

Енгельс писав: «До середніх століть не могло бути й мови про індивідуальну статеву любов. Само собою зрозуміло, що фізична краса, дружні відносини, однакові схильності і т.п.будили у людей різної статі прагнення до статевого зв'язку, що як для чоловіків, так і для жінок не було зовсім байдуже, з ким вони вступалив ці інтимні відносини. Але від цього до сучасної статевої любові ще нескінченно далеко » [9].

Любов - і в цьому виявляється її унікальна роль у житті - одна з небагатьох сфер, в яких людина здатна відчути і пережити свою абсолютну незамінність. У багатьох соціальних ролях і функціях конкретного людину можна замінити, замістити, змінити, тільки не в любові. У цій сфері життя індивід має, таким чином, вищу цінність, вище значення в порівнянні з усім іншим. Тут людина не функція, а він сам, у своєму конкретному і безпосередньому абсолюті. Саме тому тільки в любові людина може відчути сенс свого існування для іншого і сенс існування іншого для себе. Це вищий синтез сенсу існуваннялюдини. Любов допомагає йому проявитися, виявляючи, збільшуючи, розвиваючи вньому добре, позитивне, цінне.

І, нарешті, любов - це один із проявів людської свободи. Ніхтоне може змусити любити - ні іншого, ні самого себе. Любов - справавласної ініціативи, вона основа самої себе.

Специфіку любові Ортега-і-Гассет характеризує так: «Любов - і саме любов, а не загальний стан душі люблячого - є чистий акт почуттів,спрямований на який-небудь об'єкт, річ або особу. Як одна зчуттєвих проявів пам'яті, любов сама по собі відрізняється від усіх складових пам'яті: любити - це не співвідносити, спостерігати,  думати, згадувати, представляти, з іншого боку, любов і відмінна від потягу, з яким вона часто змішується. Без сумніву, потяг - одне з проявів любові, але сама любов не є потяг ... Наша любов - в основі всіх наших потягів, які, як з насіння, виростають з неї ».

Любов завжди означає нове бачення: з приходом любові та її предмет, і все його оточення починають сприйматися зовсім інакше, ніж раніше. Це виглядає так, ніби людина в один момент був перенесений на іншу планету, де багато об'єктів йому незнайомі, а відомі видно в іншому світлі.

Нове бачення, що повідомляється любов'ю, це, перш за все бачення в аурі, в модусі чарівності. Воно надає об'єкту любові особливий спосіб існування,при якому виникає відчуття унікальності цього об'єкта, його автентичності і незамінності. Любов, яка створює ореол навколо улюбленого об'єкту, повідомляєйому святість і вселяє благоговіння. Про те, наскільки сильним може бути благоговіння, говорить, наприклад, те, що навіть самі потворні зображення богоматері знаходили собі шанувальників, і навіть більш численних, ніж гарні зображення.

А. Шопенгауер і 3. Фрейд вважав, що любов засліплює, притому на стільки, що в любовному засліпленні людина здатна зробити злочин, нітрохи не каючись в цьому. Але любов не засліплення, а саме інше бачення, при якому все зле і погане в улюбленому постаєтільки як приниження та спотворення її справжньої природи. Недоліки коханого,зауважує С. Л. Франк, - це як хвороба у хворого: її виявлення викликає не ненависть до нього, а прагнення виправити його.

Ситуація, що створюється любов'ю, парадоксальна: дві людини стаютьодним і водночас залишаються двома особистостями.

Любов належить до тих талантів, якими наділяється кожна людина від народження. Якщо ви не мали можливості розвивати цей дар, то тепер вам доведеться добре попрацювати над собою, щоб надолужити весь той втрачений час. Праця не із легких, але нагорода ваша велика буде.  Вчитися кохати – це вчитися жертвувати, бо любов – це жертва, жертва, що приносить задоволення. Погордість (вивищення) – головна руйнуюча сила цього почуття. Щоб навчитися по-справжньому кохати – навчіться панувати над своєю пихою. Щодо цього дуже гарно сказав всесвітньо відомий доктор психології  Джон Пауелл: “Любов – це постійна готовність давати оточуючим істинне благо, розуміти їхні потреби, безкорисливо служити їм своєю працею, не зупиняючись перед труднощами та, можливо, небезпеками. Разом з тим полюбити іншого – це значить піти на ризик, ризик відкритися іншому та бути відкинутим. Цього ризику неможливо уникнути, так як неможливо повною мірою дати іншому істинне благо без глибокого внутрішнього контакту з ним, бо ж без такого контакту, скоріше за все, і не побачиш того,що вони потребують насправді. І йти на цей ризик все-таки мудріше, ніж продовжувати жалюгідне існування, прикриваючись стінами, масками, соціальними ролями та взаємодіючи з людьми лише на поверхні душевного життя. Хто не боїться відкрити себе людям, врешті-решт виграє, набуваючи зрілості – інтелектуальної, емоційної, моральної та соціальної”   [10].  

 1.  Сутність психодинамічного підходу.

У 90-х роках 20 століття у науковій літературі виразно визначились декілька моделей теоретичного обґрунтування діяльності соціального педагога, її розуміння як особливого суспільного явища. Вони відобразили не тільки науковий пошук учених різних шкіл з метою теоретичного осмислення проблем соціального захисту в сучасному суспільстві, але й його еволюцію, зміни в самому змісті і формах соціальної роботи.

Термін „психодинаміка” був введений у 1918 році Р.Вудвортсом. В центрі психодинамічного підходу знаходяться питання, пов’язані з динамічними аспектами психіки, тобто мотивами, захопленнями, бажаннями, внутрішніми конфліктами, існування і розвиток яких забезпечують функціонування і розвиток особистісного „Я”.

Рівень свідомості складається з відчуттів і переживань, що ми усвідомлюємо в даний момент часу. Свідомість вміщає в себе малий відсоток всієї інформації, що зберігається в мозку, що швидко опускається в область підсвідомого і несвідомого в міру переключення людини на інші сигнали.

Область підсвідомого, область “доступної пам'яті”, містить у собі досвід, що не є затребуваним прямо зараз, але який здатний повернутися у свідомість чи спонтанно з мінімум зусиль. Підсвідоме є мостом між усвідомленими і неусвідомленими областями психічного.

Найглибша і значима область розуму – несвідоме. Воно являє собою сховище примітивних інстинктивних спонукань, а також емоцій і спогадів, що у результаті ряду причин були витиснуті зі свідомості. Область несвідомого багато в чому визначає наше повсякденне функціонування.

На початку 20-х років Фрейд переглянув свою концептуальну модель психічного життя і ввів в анатомію особистості три основних структури: ід (воно), его і суперего. Це було названо структурною моделлю особистості, при цьому Фрейд був схильний вважати їх скоріше процесами, чим структурами. Термін Ід походить від латинського “воно” і означає примітивні, інстинктивні й уроджені аспекти особистості (сон, їжа, дефекація, копуляція), а також наповняє наше поводження енергією. Ід має своє центральне значення для індивідуума протягом усього життя, воно не має якихось обмежень, хаотично. Будучи вихідною структурою психіки, ід виражає первинний принцип усього людського життя – негайну розрядку психічної енергії, стримування якої приводить до напруги в особистісному функціонуванні. Ця розрядка одержала назву принцип задоволення. Підкоряючи цьому принципу і не відаючи страху чи тривоги, ід може становити небезпеку для індивідуума і суспільства. Також “воно” відіграє роль посередника між соматичними і психічними процесами.

Фрейдом були описані два процеси, за допомогою яких ід рятує особистість від напруги: рефлекторні дії (наприклад, кашель у відповідь на роздратування дихальних шляхів) і первинні процеси (які формують психічні образи, безпосередньо зв'язані з задоволенням основної потреби). Первинні процеси – нелогічна, ірраціональна форма людських представлень. Вона характеризується нездатністю придушувати імпульси і розрізняти реальне і нереальне. Прояв поводження як первинного процесу може привести до загибелі індивідуума, якщо не з'являться зовнішні джерела задоволення потреб. Так немовлята, за твердженням Фрейда не можуть відкладати задоволення своїх первинних потреб. І тільки після усвідомлення ними існування зовнішнього світу, з'являється здатність до відстрочки задоволення цих потреб. З моменту появи цього знання виникає наступна структура – его.

Его (від латинського “я”) – це компонент психічного апарата, відповідальний за прийняття рішень. З метою перетворення і реалізації потреб у соціально прийнятному контексті, его черпає з “ід” частину енергії, забезпечуючи безпеку і самозбереження організму. Воно використовує стратегії осмислення і сприйняття у своєму прагненні задовольняти бажання і потреби “воно”. Его у своїх проявах керується принципом реальності, ціль якого – збереження цілісності організму шляхом відстрочки задоволення до перебування можливості його розрядки і/або відповідних умов зовнішнього середовища. Его було названо Фрейдом вторинним процесом. Звільнення деякої кількості енергії его для рішення проблем на більш високому рівні психіки є однієї з основних цілей психоаналітичної терапії.

Походження поняття суперего можна проілюструвати цитатою з “Лекцій по психоаналізу”, де Фрейд пише, що “Я можу взяти себе як об'єкт, звертатися із собою, як з іншими об'єктами, спостерігати за себою . Отже, Я розчленоване, воно розчленовується в деяких своїх функціях, принаймні, на час. Я міг би сказати просто, що особлива інстанція, що я починаю розрізняти в Я, є совістю, але більш обережним було б вважати цю інстанцію самостійної і припустити, що совість є однією з її функцій, а самоспостереження, необхідне як передумова судової діяльності совісті, є іншою її функцією”.

Отже, суперего – останній компонент особистості, що розвивається, функціонально означаючи систему цінностей, норм і етики, розумно сумісних з тими, що прийнято в оточенні індивідуума. Будучи морально-етичною силою особистості, суперего є наслідком тривалої залежності від батьків. Далі функцію розвитку бере соціум (школа, однолітки і т.д.).

Суперего підрозділяється на дві підсистеми: совість і его-ідеал. Совість здобувається за допомогою батьківських покарань. Вона включає здатність до критичної самооцінки, наявність моральних заборон і виникнення почуття провини в дитини. Заохочувальний аспект супереего – его-ідеал. Він формується з позитивних оцінок батьків і веде індивідуума до встановлення в себе високих стандартів. Суперего вважається цілком сформованним, коли батьківський контроль заміняється на самоконтроль. Важливо відзначити – принцип самоконтролю не служить принципу реальності: суперего направляє людину до досконалості в думках, словах і вчинках, намагаючись переконати его в перевазі ідеалістичних ідей над реалістичними.

Головним завданням психоаналізу є доведення до свідомості клієнта конфліктної ситуації, пов’язаної з неприйнятністю для нього несвідомих захоплень. Усвідомлення наявності несвідомих імпульсів і самої конфліктної ситуації – шлях вирішення цих конфліктів.

      Практика психоаналітика базується на його власних суто інтимних процесах. Основи психоаналітичної техніки, які заклав Фрейд в своїх роботах більш ніж 80 років тому досі є основою психоаналітичної практики. Нічого принципово нового в техніку психоаналізу за цей період часу, не дивлячись на велику кількість робіт, внесено не було.

      Відомо, що Фрейд почав свою практику з гіпнозу. Потім використав гіпноз в цілях катарсиса. Згодом відмовився від гіпноза і перейшов до інтерпретації спонтанної вербальної продукції пацієнта. Зародилася процедура вільних асоціацій. Зараз вільна асоціація є основним методом отримання інформації від пацієнта в ході психоаналітичного лікування. Так само, як інтерпретація цієї інформації є найбільш важливим інструментом аналітика.
      Поступово у Фрейда складалося уявлення, що в кожному пацієнті існує якась сила, що чинить супротив лікуванню. зберігаючи потаємні думки. Мета одна – захист. Головним завданням психотерапевта є – подолати протидію.
      Психоаналіз стверджує, що причиною нерозу є невротичний конфлікт між Ід та Его. Невротичний конфлікт – це несвідомий конфлікт між бажанням – Ід, який прагне до розрядки, і захистом – Его, що перешкоджає розрядці чи не допускає її до свідомості.

Психоаналіз полягає  в пошуку прихованих джерел хвороби у просторі несвідомого і психологічної допомоги людині в усвідомленні і переоцінці переживань, які тривожать.  Класичний психоаналіз включає в себе 5 базисних технік:

 1.  Метод вільних асоціацій;
 2.  Тлумачення ( інтерпретація снобачень);
 3.  Інтерпретація;
 4.  Аналіз супротиву;
 5.  Аналіз переносу.
 6.  Метод вільних асоціацій полягає в тому, що психолог-аналітик пропонує клієнту висловлювати будь-які пропозиції, які з’являються в клієнта і відображають його переживання. Для консультанта важливі наступні моменти:
 7.  Зміст висловлювань;
 8.  Послідовність висловлювань;
 9.  Блокування висловлювань.
 10.  Тлумачення снобачень. Фрейд неодноразово підкреслював, що снобачення не випадкові і не хаотичні, а є способом виконання нереалізованих бажань. При аналізі снобачень Фрейд вважає необхідним дотримуватися правил:
 11.  Не звертати увагу на зовнішній вигляд снобачення.
 12.  Снобачення потрібно розбивати на елементи, кожен з яких досліджується окремо. При цьому пацієнта просять «пояснювати» кожен елемент снобачення першими ж словами, які приходять в голову, тобто вільно асоціювати.
 13.   При аналізі снобачень психолог повинен набратися терпіння і почекати, поки „приховане, дійсно несвідоме не виникне саме”. При аналізі снобачень психолог наштовхується на супротив, особливо коли мова йде про речі, з точки зору клієнта малозначимі, або про які незручно говорити. Але саме ті думки, які клієнт прагне подавити є найбільш важливими для відкриття несвідомого.

Ключом до розшифрування прихованого змісту снобачень Фрейд вважав символи, які своїми корнями заглиблені в міфологію, антропологію, мовознавство, в якійсь мірі уніфіковані і придатні для розшифрування будь-яких сновидінь в різних людей.

Крім снобачень матеріалом для аналізу несвідомого можуть бути фантазії. Особливо часто фантазії зустрічаються в дітей і підлітків.

Інтерпретація представляє пояснення незрозумілого чи прихованого для клієнта значення деяких аспектів його переживання чи поведінки. При цьому неусвідомлювані феномени стають усвідомлюваними.

 Аналіз супротиву. Основні функції цієї техніки – забезпечити усвідомлення клієнтом своїх „Его”-захисних механізмів і прийняти необхідну конфронтацію по відношенню до них, враховуючи, що саме супротив „Его” є головною перешкодою усвідомлення особистісних проблем.

Зміст аналізу переносу полягає в знаходженні справжніх психо-емоційних основ, зафіксованих форм поведінки, інтерпретації їх і тим самим допомоги в їх пропрацюванні і викоріненні. Психоаналітична теорія Фрейда є прикладом психодинамічного підходу. Динаміка тут означає те, що поводження людини детерминовано, і несвідомі психічні процеси мають велике значення в регуляції поводження людини. Психодинамічна теорія особистості Фрейда є основою подальших практик – наприклад, психоаналізу.  Відповідно до “топографічної моделі”, у психіці виділяється три рівні: свідомість, підсвідоме і несвідоме.

 

РОЗДІЛ 2. Теорії причин вибору кохання, їх динаміка в сьогоденному суспільстві.

Юнацький вік - це період життєвого і професійного самовизначення особистості. Цей період життя людини характеризується активним становленням особистості, виникненням і розвитком значимих психологічних новотворів, задіяних у всіх проявах когнітивного й емоційного відношення до світу, - в оцінці реальної дійсності й оточуючих людей, у прогнозуванні своєї соціальної активності, у плануванні майбутнього і самореалізації, у формуванні власних уявлень про світ і про себе самого. Сім’я - важливий соціальний інститут, у ньому розгортається процес соціалізації людини, і будь-які, навіть не яскраво виражені, зміни цього інституту свідчать про зміни в інших областях людського життя, держави, суспільства.

У наш час ведучим мотивом вступу в шлюб є "любов" Однак, називаючи "любов" як мотив шлюбу молоді люди, очевидно, вкладають у це слово різні змісти. Т.А. Флоренська [19] виділяє три різних тлумачення цього слова:

 1.  любов як сексуальний потяг;
 2.  любов як потреба бути улюбленим;
 3.  любов як здатність любити.

Чому ж люди обирають своїх коханих? За якою схемою??? Існує багато теорій за якими здійснюється вибір об’єктів любові.

Розглянемо теорії від античності до сьогодення, які охоплюють поняття психодинамічного підходу.

У великого Платона був свій погляд на загадку вибору об’єкту любові, погляд мудрий і наївний одночасно. У творі “Бенкет” [11] вустами Арістофана він виклав старовинну легенду про андрогинах, істотах, що колись населяли нашу Землю. Андрогини поєднували в собі якості чоловічої і жіночої статі і були такі могутні і самолюбні, що перестали боятися богів.
І вирішив
Зевс ослабити людей, розділивши їх на дві частини – чоловічу і жіночу. 

Вивчати природу ваблення людей один до одного учені намагалися з різних боків: “зверху”, ставлячи в розділ кута близькість духовних інтересів, і “знизу”, відштовхуючись від біологічних закономірностей, властивих твариною. Перш ніж людину охоплює любов, він зазвичай отримує доста-

тньо багато інформації про свого обранця, а вже потім (як правило, на несві-домому рівні) робить вибір.

Отже, розглянемо роль відчуттів у виборі об’єкту любові.  У звірів найважливішими відчуттями при пошуку статевого партнера є нюх і дотик, зір стоїть на третьому місці, слух – на четвертому. У людини головним є зір, на другому місці – слух, а розвиток парфюмерної промисловості звело значення природних запахів до мінімуму.

Зір

За допомогою зору оцінюється все: форма особи, розріз і колір очей, форма носа, характеристика волосся, колір і стан шкіри, пропорції фігури і ще десятки майже неусвідомлюваних ознак. Перший контакт майбутніх закоханих зазвичай здійснюється шляхом перетину поглядів, тому саме очі звертають на себе увагу в першу чергу.

Які очі вважаються найбільш красивими? Єдиного погляду у всі часи і всіх народів немає, проте крупні очі з довгими віями і густими бровами, як правило, вважалися симпатичнішими. Що ж до кольору, то тут думки розходяться, хоча згідно соціологічним опитам, світлі (блакитні або сірі) очі подобаються декілька частіше, ніж темні (коричневі).

Якщо біологічне обгрунтування схильності людей до великооких красунь з волохатими віями більш менш зрозуміло (це означає добре розвинений зір і захисний механізм, що оберігає його від пилу), то любов до блакитнооких особин поки не знайшла свого наукового пояснення.

Деякі дослідники відзначають цікаву особливість: людям з темними очима більше подобаються блакитноокі представники протилежної статі, а сіро- або блакитнооким – навпаки, кароокі. «Навколонаукові» теорії стверджують, що подібна тяга до протилежностей пов’язана з тим, що сіроокі і блакитноокі люди – “енергетичні донори”, а темноокі– “енергетичні вампіри”, схильні поглинати “життєву енергію”, тому їх контактах найбільш гармонійні.

Набагато менший внесок до краси людини вносять його вуха, проте і тут є більш менш виражені стандарти. На відміну від очей вуха не повинні бути надмірно великими (хоча, з біологічної точки зору, здавалося б, такі риси повинні були свідчити про хороший слух). Ні, вуха чомусь цінуються маленькі (але в міру) і акуратні.

Ніс також цінується середньої величини, хоча деякі віддають перевагу носу подовженої форми. Вважається, що ніс певним чином пов’язаний з характером або темпераментом людини, хоча повних статистично перевірених досліджень поки ніхто ще не проводив.
На підставі особистих спостережень, Лафатер писав, що великий ніс з горбовиною указує на запального холерика, прямій, тонкий і довгий ніс свойственен чутливому, схильному до печалі меланхолікові, м’ясистий, широкою ніс буває у стійких до життєвих колотнеч флегматикам, а кирпоносий або маленький ніс – прикмета життєрадісних сангвініків.
Якщо ж у людини ніс не довгий, але і не дуже маленький, без горбовини, але і не кирпоносий, то у нього уравновешенни всі чотири типи темпераменту, а значить його характеру властива гармонія. Такий ніс ми називаємо “правильним” і, відповідно, у його володаря є більше шансів сподобатися, чим у носіїв інших носів.

Четверта по порядку, але зовсім не по значенню, частина людського лиця – губи. Деякі фізіогномісти (експерти за визначенням характеру людини по його обличчю) вважають, що губи людини несуть навіть більше інформації, чим очі.  Наприклад, великий знавець людських душ, російський письменник XIX століття В.В.Вересаев вважав, що правдивішу інформацію можна отримати від губ, ніж від очей. Він писав: “Очі – дзеркало душі. Яка дурниця. Очі – брехлива маска, очі – ширми, що приховують душу. Дзеркало душі – губи. І хочете дізнатися душу людини, дивіться на його губи. Чудові, світлі очі і хижі губи. Дівочі безневинні очі і розпусні губи. Товаріщеські – привітні очі і сановнічеські стиснуті губи з буркотливо опущеними вниз кутами. Бережіться око! Із-за очей саме так часто і одурюються в людях. Губи не обдурять” [3].

З обличчям в основному закінчили, тепер поговоримо про тіло. До речі, ви не замислювалися, чому люди закохуються в основному в обличчя, хоча воно складає не найзначнішу за об’ємом або площі частина всього організму? Вважаю, що це пов’язано із звичкою людей закривати одягом все інше.
Тому на пляжі або під час спортивних змагань ступінь привабливості людей міняється, а вже під час показових змагань по атлетизму призи за красу завойовують зовсім не п
исані красені, а хлопці з рельєфною мускулатурою і пропорційно складеною фігурою.

Деякі учені вважають, що любов жінок до володарів могутньої мускулатури записана за допомогою генів на рівні підсвідомості, оскільки тільки сильний самець міг забезпечити їжею і її і потомство, а кволий і маленький представник протилежної статі був приречений на вимирання якщо не від хижаків, то вже точно з голоду.

Проте інші дослідники вважають, що подібний погляд на любов грішить сильним спрощенням ситуації. Річ у тому, що за останні 40-50 тисяч років назад дія на еволюцію людини так званої рушійної форми природного відбору зведена майже до нуля.

Це означає, що з тих пір, як чоловік придбав достатньо розвинений мозок і здібність до членороздільної мови, його здібність до виживання і розмноження стала залежати не стільки від фізичної сили, скільки від здатності оволодіти знаряддями виробництва або їх еквівалентом – грошима. До того ж пригадаєте, що “жінки люблять вухами”.

Тому чоловік, що володіє скромною мускулатурою, але що володіє талантом лестощів і що володіє до того ж достатньо високим соціальним статусом має зовсім не менше шансів завоювати жінку, чим недалека і небагата людина, що володіє ідеальними пропорціями і накоченими м’язами.

Любов жінок до могутньої мускулатури загалом зрозуміла – в ній присутній як естетичний, так і раціональний компонент, а ось тяга жінок до зайве волохатих представників сильної статі багатьом менш волохатим чоловікам здається навіть декілька образливою.  Проте, і цій вельми дивною, на перший погляд, приязні учені знайшли пояснення.

Виявляється, що ступінь опушенності нижньої частини чоловічого тіла знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня чоловічого статевого гормону тестостерона. А це означає, що чоловіки, що відрізняються надмірною волосистістю, володіють підвищеною сексуальною енергією, що на “генетичному” рівні і привертає жінок.

Якщо до чоловічої краси вимоги не такі вже великі ( набагато більше значення мають фігура, розум, соціальний статус і ін.), то до зовнішнього вигляду жінки чоловіка набагато вимогливіші. Тут все важливо: форма і величина грудей, шия, плечі, талія, стегна, ноги – по яких тільки критеріям не оцінюють красу жінок знавці-чоловіки…

Слід зазначити, що із смаком підібраний одяг вельми сильно впливає на сексуальну привабливість як чоловіків, так і жінок, але жінки володіють цим мистецтвом набагато краще представників сильної статі.
Є анатомічно красиві жінки, які випр
авдовують проблеми в особистому житті тому, що носять позбавлений смаку, невиразний, не модний одяг, не користуються макіяжем, не приділяють належної уваги зачісці.
З іншого боку, існують пані, яких природа вельми скромно обдарувала красою особи або вишуканістю фігури, але які, проте, навчилися компенсувати ці недоліки красивим одягом і косметикою. Чоловіки закохуються в такі “поганулі” частіше, ніж в красунь, що не працюють над своїм іміджем, більш того, справа не обмежується фліртом, а цілком може закінчитися весіллям.

Здавалося б, що після першої шлюбної ночі, змивши з такої красуні грим, молодий чоловік тут же зрозуміє свою помилку і покине обманщицю… Зовсім не так. Річ у тому, що людина не здатний абсолютно об’єктивному сприйняттю дійсності, а особливо – людей, до яких ми переживаємо якісь почуття (неважливо – позитивні або негативні).

Інформація, що поступає в мозок від органів чуття, завжди більшою чи меншою мірою спотворюється під впливом емоцій, установок, забобонів і уяви. Виходить, що ми любимо не конкретну людину, а його образ, який склався у нас в свідомості. Звикнувши до образу дружини-красуні, чоловік продовжуватиме бачити її такий навіть без макіяжа.

Слух

Як пише в своїй книзі Л. Купрянчик [8], грайлива любовна бесіда з давніх часів була найважливішою зброєю палаючих закоханих, коли не можна ще торкнутися і вже недостатньо тільки бачити.

Любовна розмова спершу на Сході, а потім у феодальній Європі стала своєрідним мистецтвом, опанувати якевдавалося не кожному, бо в ній були і відвертість, і натяк, лестощі і зухвалість, цветістость і вчасно витримані паузи, пристрасть і покірність.

Слід зазначити, що слух, хоч і поступається в цьому питанні зору, все ж таки грає достатньо важливу роль в сприйнятті потенційних обранців, в їх первинній оцінці. Обличчя може бути прекрасним, фігура здійснена, але якщо голос високий, скрипучий або верескливий, то щойно виникле було захоплення і інтерес можуть лопнути як мильна бульба.

Буває і зворотний процес ( якщо знайомство відбулося по телефону): спочатку людина закохується в звуки голосу іншого, його тембр, інтонацію, півтони і обертони. Привабливі, такі, що хвилюють звуки голосу чужої до пори людини можуть хвилювати кров, готуючи грунт для любові, наперед примушуючи відчувати симпатію.

Якщо магія голосу виявилася залишково дієвою, то при очній зустрічі очам нічого не залишиться, як підтвердити вибір вух ( звичайно, якщо людина володіє хоч би мало-мальською привабливістю).

В гранично вираженій формі статеве ваблення голосу виявляється при «сексі по телефону», який давно вже став поширеним бізнесом на Заході. Можливо, в цьому випадку і не можна говорити про любов з першого погляду, але те, що, принаймні, еротична пристрасть може спалахнути з перших же фраз – це так.

Між оцінкою звучання голосів інших людей і нашим до них відношенням існує взаємний зв’язок: з одного боку, нам подобаються голоси коханих, ми знаходимо в них особливу чарівність, ніжність і навіть пристрасть, а, з іншого боку, якщо хтось, раніше байдужий, говоритиме нам ніжні слова, то і сам голос, і його господар з часом здасться нам досить симпатичним.
Недаремно ж ніхто з моряків в Стародавньому світі не міг проплисти мимо сирен, ласкаво і що ніжно воркували: “Мі-і-лий, мі-і-лий… Пли-ві до мене, мі-і-лий…”. Хитромудрому Одіссею, який знав підступність морських сирен, але жахливо хотів послухати їх закличний наспів, довелося прив’язати себе до щогли і заклеїти воском вуха своїх супутників
.
Але поки вони пливли мимо сирен, він трохи не збожеволів – так хотілося йому кинеться в обійми морських чародійок
[5].

Нюх

У людини нюх розвинений погано, а вже розвиток парфюмерної промисловості взагалі звів значення природних запахів до мінімуму. Хоча… Багато людей стверджують, що при достатньо близькому знайомстві запах тіла стає вирішальним доводом при рішенні продовжувати або припиняти зв’язок.
Подібно до того, як у кожної людини є свій неповторний узор на шкірі пальців, так і запах у людей строго індивідуальний. Проте, люди, на відміну від собак, не можуть
пізнавати один одного в темряві за допомогою одного носа – виною тому, по-перше, слабкий нюх, що дістався нам від предків, а, по-друге, велика кількість косметики, якою користуються люди.
Важко сказати, чому люди з давніх пір не полюбили запах тіла ближнього свого, але з часів Давнього Єгипту парфюмерія є високорентабельною і поважаною галуззю виробництва. Проте ніякі вишукування парфюмерії не зможуть допомога чоловікові
та жінці продовжувати інтимні відносини, якщо хоч би одному з партнерів не сподобається природний запах іншого.

Взагалі всіх людей можна грубо розділити на дві категорії: сильно і що слабо пахнуть. Останні сприймаються оточенням вельми неоднозначно, що примушує їх активно вдаватися до дезодорантів, духів, лосьйонів і іншої ароматної продукції.

І, найчастіше, потрібний ефект досягається – згідно дослідженню західних фахівців привабливість жінки в очах чоловіка при правильному підборі нею духів може зрости майже в два з половиною рази. Неприємні запахи знижують статеве ваблення, а ось запахи амбри, мускусу, троянди, яблука і кедрового дерева із старовини вважаються найбільш еротичними зі всього природного ряду.

Недаремно більшість з цих речовин входять до складу різних парфюмерних виробів.

Крім генетично природженого відношення до запахів, у кожної людини є ще і придбані в процесі життя переваги і неприйняття.

Таке індивідуальне виборче відношення до деяких, на перший погляд нешкідливим запахам, формується за типом умовного рефлексу: якщо даний запах передував якійсь приємній для суб’єкта події, то згодом він буде викликати подібні позитивні емоції, а якщо у минулому запах супроводжував неприємну подію, то і емоції він буде викликати не найрадісніші.
Саме тому ми надовго запам’ятовуємо аромати духів наших улюблених жінок, і навіть багато років опісля молекула
тих же самих духів, що випадково залетіла в наші ніздрі, може викликати цілий каскад асоціативних спогадів.

Дотик

Закоханий чоловік може годинами дивитися на свою обраницю і слухати її голос, але все таки найбільша насолода приносить йому дотик до улюбленої жінки. Для цього природа забезпечила людину тисячами шкірних рецепторів, що сприймають найніжніші дотики.

Рецептори на тілі розташовані нерівномірно, і більше всього їх на тих ділянках тіла, які прийнято називати ерогенними: на губах, грудях і статевих органах. Вважається, що у жінок ерогенні зони займають велику частину поверхні тіла, чим у чоловіків, а самі зони чутливіші до дотику. Крім перерахованих, у жінок до ерогенних зон відноситься шия, стегна, вушні раковини і т.д.

Існують також і індивідуальні області, властиві тільки даній жінці  (наприклад, задня поверхня плеча або кісточки – варіанти можуть бути найнесподіваніші).

Жінки і чоловіки, стосуючись статевого партнера, звертають увагу на різні деталі: для перших важливо, щоб під шкірою переливалися тугі хвилі м’язів, а другі цінують м’якість жіночого тіла, обумовлену наявністю підшкірної жирової клітковини ( якій, втім, не повинно бути надмірне багато). Цікаво, що слабкі дотики часто викликають набагато яскравіші переживання, ніж чим сильні. Спробуйте сильно стиснути руку дівчини – вона навряд чи випробує сексуальні відчуття, але якщо ніжно, одними кінчиками пальців доторкнутися до її передпліччя і злегка провести по ньому – ефект буде іншим.
Таке співвідношення між силою дії і отримуваною реакцією фізіологи називають ультрапарадоксальной фазою: « чим слабкіше – тим сильніше».
Особливим видом тактільного взаємодії людей є поцілунок. На думку болгарського вченого М. Мінчева, поцілунок втілює в собі прагнення культурної людини зробити єстетичний статевий акт. В.М. Розін писав в своїй книзі “Любов і сексуальність” [12] про поцілунок: «Освоюючи поцілунок, закоханий перш за все будує нові взаємини: долає свій страх, викликаний забороною і таємницею істоти іншої статі, вчиться робити перші кроки по зближенню і злиття з ним, давати і віддавати, вирішувати і забороняти, пропускати в себе чи ні, вести любовну гру. Але чому все-таки поцілунок? А тому, що все інше поки що заборонене, знаходиться в недоступній зоні. Тому що рот – не тільки орган живлення, він несе важливе символічне навантаження: це межа між зовнішнім і внутрішнім (між нашим Я і світом). Цілуючи, людина як би вводить іншого всередину себе, дозволяючи йому злитися з собою. Тому також, що рот (мова) – орган спілкування і мови, а в поцілунку чоловік вчиться “говорити” без слів, одними рухами губ, особи, мови. Нарешті, можливо, рот, губи, мову ще “пам’ятають” найперший досвід з’єднання і злиття двох найближчих людей – матерів і дитину.”

Звичайно, елемент отримання інформації має місце, коли, наприклад, пестячи улюблену жінку, чоловік не тільки демонструє їй свою ніжність, але і буквально досліджує її кожну клітинку її тіла. Правда, результат цього дослідження вже передрішений наперед: він вже любить її, і його дослідження повинні лише підтвердити досконалість його ідеалу.
Тобто, у людей дотик стає каналом інформації, коли любов вже вступила в свої права і
коханий вже вибраний.

        Інша теорія стосується підходу З. Фрейда, який  вважав, що найчастіше любов виникає як результат переносу, тобто коханий обирається "по образі і подобі" батька протилежної статі. Подальші дослідження в рамках психодинамічної моделі запропонували інші, не настільки прямі трактування переносу: індивід підбирає партнера, з яким міг би відтворити модель батьківської родини (наприклад: патріархальну); сформувати відносини, подібні тим, що існували між його батьками, і т.п. Так, В. Томан вважає, що індивід прагне відтворити не модель відносин батьків, а власне положення серед братів і сестер, що він займав у батьківській родині. Наприклад, чоловік, що мав старшу сестру, вибирає в дружини жінку, з яким міг би почувати себе як молодший брат - чекає від неї турботи про нього і заступницьке відношення.

        У концепціях Г. Дикса і Дж. Вилли мова йде про проекції незадоволених у дитинстві бажань. Вони вважають, що кожний з партнерів має сховані потреби, що у дитинстві не були задоволені батьками, і для шлюбу вибирає людину, що допомогла би йому відтворити свої інфантильні ситуації і повернутися до своїх не до кінця вирішених конфліктів. Партнери взаємодіють, експериментуючи на собі, намагаючись взаємно відреагувати і розв'язати свої невротичні проблеми.

Важливо відзначити, що мотивація вибору в класичних психоаналітичних і близьких до них моделях трактується однаково: вибір, чинений у сьогоденні, детермінується минулим досвідом індивіда.

Більш сучасні теорії намагаються пояснити мотивацію вибору об’єкта любові потребами, що є в індивіда в сьогоденні, і впливом на нього соціальних умов, у яких він знаходиться. Найбільш відомими і визнаними вважаються наступні теорії.

 1.  Відповідно до теорії комплементарних потреб,  Р. Уінч вважає, що вибір відбувається на основі взаємодоповненості, коли задоволення потреб одного партнера буде одночасно і задоволенням потреб іншого. Такий вибір партнера ґрунтується на принципі «протилежності притягуються». У виборі партнера кожен індивідуум шукає того, від кого чекає максимум задоволення власних потреб. Партнери повинні мати схожі соціальні риси, однак психологічно доповнювати один одного. Задоволення та винагорода розцінюються як сили, що сприяють зближенню партнерів. Далеко не кожен може знайти чоловіка який би повністю задовольнив його потреби. Проте, люди часто закохуються у тих, хто компенсує та/або доповнює їхні власні особистісні риси та потреби.

Прикладом такої взаємодоповненості може бути потреба в домінуванні в одного з партнерів і потреба в підпорядкуванні в іншого. Досить широко розповсюдженої в 70-і роки XX в. була концепція "фільтрів" А. Керкгоффа - К. Девиса. Відповідно до неї, будь-які відносини (дружні, партнерські, подружні) проходять у своєму розвитку через ряд "фільтрів", психологічний зміст яких міняється в залежності від типу відносин і етапу їхнього розвитку. Відносини, що не пройшли черговий "фільтр", розпадаються, і кількість пар, що рухаються до наступного "фільтру", зменшується. При цьому проходження через який-небудь "фільтр" не гарантує успішного проходження наступних. Таким чином, з безлічі пар молодих, що симпатизують друг другу людей до етапу одруження дійдуть лише деякі, і ще менше число пар збережеться до етапу, наприклад, срібного весілля).   В. Мурштейн у теорії "стимул - цінність - роль" інтегрував ідеї Р. Уінча і концепцію "фільтрів", припустивши, що пари проходять у своїх відносинах стадії задоволення визначених потреб. На стадії стимулу чоловік і жінка оцінюють зовнішність один одного, уміння триматися в суспільстві, інтелект і т. і., тобто те, що може бути названо зовнішніми, найбільш доступному спостереженню характеристиками. Велике значення має і те, як ці характеристики оцінюються навколишніми. Якщо по перерахованих параметрах чоловік і жінка влаштовують один одного, то їхні відносини розвиваються далі і переходять на стадію порівняння цінностей. На цій стадії зі спільних бесід вони роблять висновки щодо того, чи влаштовують їхні ціннісні установки, погляди, інтереси і потреби іншого. Якщо тут виявляються істотні розбіжності і виявлені недоліки не компенсуються якими-небудь достоїнствами, партнери розходяться, вважаючи, що не підходять один одному. Якщо вони проходять і через цей "фільтр", то настає заключна стадія перевірки ролей - з'ясування того, наскільки сумісне виконання ними своїх ролей в шлюбі чи іншому типі відносин. Партнери встановлюють, чи зможуть вони зайняти взаємодоповнюючі ролі в тривалому союзі, що дозволить їм задовольняти свої потреби. При цьому оцінюється як подібність характерів і похилостей (наприклад: однакова потреба в статевих контактах), так і протилежність взаємодоповнюючих рис (домінування - підпорядкування). В усіх фазах діє принцип "сумісності обміну". Рівновага досягається тільки в тому випадку, якщо такий обмін з погляду партнерів є рівноцінним.

Наприклад, зовні не занадто привабливий партнер може зробити пропозицію красивій дівчині, даючи їй взамін стійке матеріальне становище. Некрасива дівчина може залучити красивого чоловіка своєю дбайливістю, сексуальністю, здатністю їм захоплюватися і т. і.

З цього варто зробити висновок, що вибір коханого може мотивуватися самими різними потребами, що можуть бути як здоровими, так і невротичними. Від цього в значній мірі буде залежати успішність розвитку відносин надалі. Вибори, чинені на основі невротичних потреб, не сприяють формуванню почуття зрілої любові і розвитку стабільних емоційних відносин.

Існує теорія, що вибір коханих як правило оцінюється за  такими характеристиками як:

 1.  Близькість. Чим ближчі індивіди один до одного, тим більш вірогідно, що вони познайомляться та у них виникне прив'язаність.

Люди обирають коханих за такими якостями: 

1) якості, що відображають ставлення до людей (доброта, чесність, здатність поважати, розуміти інших;

2) ділові якості (працелюбність, організаторські здібності, вміння господарювати;

3) інтелектуальні якості (розум, кмітливість, дотепність);

4) вольові якості (сила волі, стриманість, мужність);

5) якості, пов'язані з манерою поведінки, зовнішнім виглядом, фізичними даними (акуратність, чарівність).

Фізична привабливість залежить від індивідуальних смаків, однак вагому роль все ж відіграє естетичний компонент. Елен Хетфілд [1] визнає як мінімум три причини, чому у людини є потяг до красивих людей:

 1.  естетичне задоволення від гарної зовнішності партнера;
 2.  престижність — мати красивого партнера престижніше, ніж некрасивого;
 3.  стереотипність — більшість людей вважає, красиві люди мають соціально бажані риси особистості, їхнє життя відбувається щасливіше та успішніше у порівнянні із життям непривабливих людей.
 4.  Схожість. Люди частіше закохуються у тих, з ким вони мають багато спільного і в соціальному походженні, і в освіті, цінностях, інтересах та поглядах. Серед причин, чому нам подобаються і викликають закоханість схожі на нас люди, виділяють такі: у своєму житті ми частіше стикаємося зі схожими людьми, ніж з несхожими; існує певний суспільний тиск, через який нас спонукають до взаємодії зі схожими індивідами; затрати та результати взаємодії зі схожими людьми менші та тягнуть більшу винагороду, оскільки схожі індивіди підтримують наші уявлення щодо оточуючої дійсності. Проте, інколи люди закохуються у досить несхожих, навіть протилежних собі індивідів (теорії комплементарних потреб (доповнювальних потреб)  Р. Уінча.

Для вирішення питаня,  яка з теорій працює сьогодні було проведене опитування:

В опитуванні брало участь 50 осіб різної статі, віку, нації. За результатами найбільше була підтримана теорія Платона про вплив відчуттів у виборі об’єкту любові (36%), друге місце посіла теорія комплементарних потреб     Р. Увінча(34%), третє – теорія З.Фрейда, що в основі має гіпотезу, що коханий обирається «по образі і подобі» батька протилежної статі (14%), четверте – схожість (12%), останнє – близькість (4%).

ВИСНОВОК

Любов - найзагадковіше з почуттів, і недарма, напевно, символом її обрана місяць - з її мінливістю, з її постійним убуванням і прибування - і з її зворотною стороною, прихованою від нашого погляду.

 Багато філософів замислювалися над природою цього почуття, багато поетів оспівували красу цього явища, але ніхто не може дати конкретного визначення любові тому, що кожна людина любить по-своєму і кожна любов хоч і схожа на інші, але все-таки не схожа на них. І якщо вірно, що любов - сфінкс, то багато її загадки ще чекають своїх едипів.

Проведений теоретичний аналіз дозволив уточнити зміст поняття «кохання», визначити специфіку його прояву, типи любові і сутність психодинамічного підходу. Практично були розібрані теорії причин вибору об’єкту любові і

проведене опитування до яких теорій схильно сьогоденне суспільство. Опитування показало, що теорія Платона про вплив відчуттів у виборі об’єкту любові пережила віки і досі є основною причиною вибору об’єкта любові. А теорія Фрейда, яка в основі має гіпотезу, що коханий обирається «по образі і подобі» батька протилежної статі, має мало прихильників в наш час.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Hatfield E., Rapson R. L. Love, Sex, and Intimacy. – New York, 1993
 2.  Богданович Л.А. Пробуждение чувств. Юность: твой большой мир. — М.: Московский рабочий, 1979.
 3.  Вересаев В.В. Записки для себя. - 1968г.
 4.  Выготский Л.С. Психология развития человека. - М., 2005.  - 1135 с.
 5.  Гомер. Одисея.- Київ: Фолио. – 398с.
 6.  Жуховіцькій Л. Щасливими не народжуються ... - М.: Просвещение, 1989.
 7.  Крайг Грэйс. Психология развития. - СПб. : Питер, 2003. - 988 с.
 8.  Купрянчик Л. Л. Психология любви. – Донецк: Сталкер, 1998
 9.  Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О диалектическом и историческом материализме. Глава 21: Брак и семья. - М.: Политиздат, 1984
 10.   Пауелл Д. Полнота человеческой жизни. — М.:Дом Марии,1993. — 123с.
 11.   Платон. Бенкет. - Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2005. - 178 c.
 12.   Розин В.М. Любовь и сексуальность в культуре, семье и взглядах на половое воспитание. - Уч. пос. для вузов. М.: Логос, Высшая школа, 1999. - 205 с.
 13.   Рубеніс А. Сутність любові. - М.: Политиздат, 1989.
 14.   Соковня І. Безсоння в очікуванні Любові. - М.: Просвещение, 1992.
 15.   Філософія любові. Ч. 1/Под заг. ред. Д. П. Горського; Сост. А. А.  Івін. - М.: Политиздат, 1990.
 16.   Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. - М., 2004. - 455 с.
 17.   Фромм Е. Мистецтво кохання.  - Мінськ: Поліфакт, 1990.
 18.   Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Основные положения, исследования. - СПб., 2005. - 606 с.
 19.   Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / под ред. Ю.Л. Бессмертного - М.: 1996. С.290 – 305с.

ДОДАТОК 1

В опитуванні брало участь 50 осіб різної статі, віку, нації. Опитування проводилося за допомогою соціальної мережи та сайту «VK». Опитуваним було задане питання та запропоновані варіанти відповідей, згідно з теоріями, за якими обираються кохані. Голосування тривало 28 годин, і закінчилося коли віддали свої голоси 50 осіб.

Питання: За якою характеристикою ми обираємо об’єкт любові?

Варіанти відповідей:

 1.  близькість ( один до одного)
 2.  схожість в освіті, соціальному положенню, цінностях, інтересах
 3.  вибір коханого «по образі і подобі» батька протилежної статі
 4.  вибір за схемою «протилежності притягуються»
 5.  вибір коханого за запахом, дотиком, зовнішнім виглядом і голосом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34767. Научное познание и его специфические признаки. Методы научного познания 46 KB
  Методы научного познания. Так в зависимости от роли и места в процессе научного познания можно выделить методы формальные и содержательные эмпирические и теоретические методы исследования и изложения и т. Выделяют также качественные и количественные методы методы непосредственного и опосредованного познания оригинальные и производные и т. В этом плане все методы научного познания по степени общности и сфере действия могут быть разделены на пять основных групп: Философские методы среди которых наиболее древними являются диалектический и...
34768. Здоровье как ценность, философия здоровья человека 28.5 KB
  В большинстве стран был принят целый ряд юридических документов государственных масштабов по экологическому контролю за деятельностью промышленных и других предприятий по охране окружающей среды и здоровья человека. сформировался культ здоровья и здорового образа жизни как поощряемого и престижного способа существования. Культ здоровья и здорового образа жизни является жизненно важным делом лишь для очень небольшого количества людей в основном энтузиастов.
34769. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. Философия о смысле жизни, смерти и бессмертии. Право на смерть 67.5 KB
  Философия о смысле жизни смерти и бессмертии. В чем смысл жизни Постановка проблемы В жизни каждого нормального человека рано или поздно наступит момент когда он задается вопросом о конечности своего индивидуального существования. Наличием такого знания в духовном опыте человека в значительной степени и объясняется острота с которой перед ним встает вопрос о смысле и цели жизни.
34770. Понятие истины. Объективность истины. Принципы: корреспонденции, когеренции и прагматизма. Гносеологическая, логическая и онтологическая формы истины 42.5 KB
  Объективность истины. Гносеологическая логическая и онтологическая формы истины. Абсолютные истины складываются на основе относительных.
34771. Истина как процесс. Диалектика абсолютной и относительной истины 39.5 KB
  Диалектика абсолютной и относительной истины. Конвенциональная концепция истины считает истинное знание или его логические основания результатом конвенции соглашения. Разброс мнений достаточно велик однако наибольшим авторитетом и самым широким распространением пользовалась и пользуется классическая концепция истины берущая свое начало от Аристотеля и сводящаяся к корреспонденции соответствию знания объекту. Классическая концепция истины хорошо согласуется с исходным гносеологическим тезисом диалектикоматериалистической философии о том...
34772. Истина, ложь, заблуждение. Конкретность истины. Ложь «во спасение». Проблема врачебных ошибок 41.5 KB
  Конкретность истины.В философии понятие истины совпадает с комплексом базовых концепций позволяющих различить достоверное и недостоверное знание по степени его принципиальной возможности согласовываться с действительностью по его самостоятельной противоречивости непротиворечивости а также в рамках разведения полезности и бесполезности эффективности и неэффективности. категория истины обладает двойственной характеристикой. уклонение от истины принимаемое нами за истинное суждение; основывается всегда на неверности по существу самих...
34773. Практика как критерий истины. Абсолютность и относительность практики как критерия истины 43 KB
  Абсолютность и относительность практики как критерия истины К сожалению фактически все попытки решить проблему критерия истины не увенчались успехом. следует выделить две особенности практики как критерия истины: 1. Это достигается в процессе материального воплощения мышления в человеческой практики. С его помощью невозможно доказать немедленно непосредственно истинность или ложность тех или иных научных теорий которые выходят за пределы возможностей самой практики обусловленной историческим отрезком времени.
34774. Практика как специфический способ отношения человека к миру. Формы практической деятельности. Специфика медицинской практики 34 KB
  Формы практической деятельности. Интегративные функции практики по отношению к другим формам жизнедеятельности В сфере реального отношения людей к миру к природе к обществу к другим людям формируются исходные стимулы развитии всех форм человеческой культуры. Создаваемые в культуре и в материальном производстве и в регуляции отношений между людьми в обществе и наконец в сфере науки искусства философии способы деятельности возникают но сути своей как ответ па определенные проблемы и задачи связанные с воспроизводством...
34775. Глобальные проблемы современности. Философский анализ и решение. Альтернативы будущего 42.5 KB
  Остановим внимание на названных и в первую очередь на экологической проблеме в силу тех причин что все происходящее на планете Земля с участием человека или без него протекает и в природе. Геосфера поверхность Земли как необитаемая так и пригодная для жизни человека. Ноосфера ноо разум область разумной деятельности человека онрделяемая в конечном счете уровнем человеческого интеллекта и объемом перерабатываемой его мозгом информации. С целью их разгадки все сферы взаимоотношений природы и человека были условно разделены на...