96585

Організація переробки та зберігання продукції рослинництва

Курсовая

Лесное и сельское хозяйство

Організація переробки та зберігання продукції рослинництва. Розрахункова частина. Характеристика структури земельних угідь підприємства. Характеристика структури посівних площ підприємства. Характеристика чисельності та щільності поголів’я худоби. Структура товарної продукції підприємства.

Украинкский

2015-10-07

303.5 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №41 М.ТУЛЬЧИНА

 

 

                                                                           

                                                                            

  

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Економіка і організація аграрного виробництва»

на тему

«Організація переробки та зберігання продукції рослинництва»

 

 

 

Виконав : учень групи 41-М     

Панченко Олександр О.

Перевірив : викладач Деркач С. В.

 

 

 

2015 р.


Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….....2

І. Організація переробки та зберігання продукції рослинництва……………....3

ІІ. Розрахункова частина…………………………………..…………………........7

2.1 Характеристика структури земельних угідь підприємства….……………...7

2.2 Характеристика структури посівних площ  підприємства……….………8

2.3 Характеристика чисельності та щільності поголів’я худоби….…….……...9

2.4 Структура товарної продукції підприємства………………………….…….10

2.5 Показники використання основних виробничих фондів підприємства…...11

2.6 Показники використання оборотних  фондів  підприємства ………..…..12

2.7 Розрахунок оплати праці в галузі рослинництва.  ………………….……13

2.8 Розрахунок оплати праці в галузі тваринництва.  ………………………14

2.9 Характеристика основних економічних показників підприємства.. ... ..….16

Висновки та пропозиції.     …………………………………………………......17

Список використаної літератури………………………………………………...19

Додаток 1…………………………………………………………………………..21

Додаток 2…………………………………………………………………………..21

 

Вступ

Комплекс організаційних заходів щодо зберігання і переробки сільськогосподарської продукції ще донедавна здійснювала єдина державна система заготівель. Зокрема, товарне зерно зберігали виключно на державних хлібоприймальних пунктах, які постачали його великим підприємствам з виробництва борошна, крупів, пива, олії, комбікормів. Останнім часом розширюється матеріально-технічна база підприємств з переробки зерна та насіння олійних культур, виробництва комбікормів — безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції. Розвиток галузей, що здійснюють повну переробку зерна, — одне з найважливіших завдань економіки держави.
 Вивчення способів ефективного зберігання певного виду рослинницької продукції чи груп близької за особливостями продукції ґрунтується на досконалому знанні трьох однаково важливих складових:

1) об'єкта зберігання (хімічного складу, фізіології), його фізичних властивостей, а також фізичних та фізіологічних властивостей їх сукупності (зернових мас, маси бульб тощо),  особливостей взаємодії з довкіллям;

2) факторів, які впливають на процеси, що відбуваються в продукції під час зберігання чи переробки;

3) наукових принципів, які покладено в основу зберігання певного виду продукції.

Принципи зберігання рослинницької продукції встановлені на основі глибокого вивчення фізіологічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, що відбуваються в ній за певних умов і режимів. Відомо, що рівень життєдіяльності живого організму зумовлюється певними параметрами середовища: температурою, відносною вологістю, газовим складом повітря тощо. Якщо ці параметри відповідають фізіологічним потребам організму, то забезпечується властивий для нього рівень життєдіяльності — біоз. Наприклад, у стані еубіозу (різновид біозу) зберігаються на майданчиках плоди й овочі, призначені для консервування, картопля для отримання крохмалю незадовго до надходження в цех переробки.

        І. Організація переробки та зберігання продукції рослинництва

Останнім часом розширюється матеріально-технічна база підприємств з переробки зерна та насіння олійних культур, виробництва комбікормів — безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції. Розвиток галузей, що здійс­нюють повну переробку зерна, — одне з найважливіших завдань економіки держави.          В Україні функціонує 796 хлібопекарних, 126 пивоварних, 510 комбікормових, 17 олійних заводів, 57 заводів з виробництва спирту, 29 макаронних, 175 кондитерських фабрик. У зв'язку з цим постало питання про заготівлю продукції сільського господарства не в повному обсязі товарного виробництва, а в межах задоволення потреб державної торгівлі, галузей народного господарства, системи охорони здоров'я, армії тощо. Водночас вирішується питання про встановлення таких закупівельних цін, які б забезпечили нормальне відтворення сільськогосподарського виробництва.

Хлібозаготівельні організації здійснюють приймання і розміщення, очищення зерна, формують товарні партії його для борошномельних, круп'яних та комбікормових підприємств. В Україні працюють 204 хлібоприймальних пункти, що заготовляють, зберігають та відвантажують зерно на переробні підприємства; 76 хлібних баз, де зберігаються державні резерви і стратегічні запаси зерна; 91 елеватор; 151 завод з переробки та фасування зерна, які виробляють борошно, комбікорми та крупи. Усі ці організації постачають продукцію 27 реалізаційним базам. Крім них, у державі розвинена система приватних фірм, зокрема УЗА — Українська зернова асоціація. Дедалі більше практикуються обробка й тимчасове зберігання зерна сільських виробників, які, використовуючи матеріально-технічну базу хлібоприймальних підприємств, забезпечують збереження якості зерна і можливість його використання господарствами в міру потреби.

Хлібоприймальні підприємства мають виробничі цехи з обробки гібридного насіння кукурудзи, злакових, зернобобових та інших культур, заготовляють сіно і трав'яне борошно.

Серед хлібоприймальних підприємств розрізняють заготівельні (для продовольчого та насінного зерна), реалізаційні (приймають, зберігають і реалізують готові продукти переробки — борошно, крупи, комбікорми) та державних запасів (для тривалого зберігання зерна). Найрозвиненішою є мережа заготівельних хлібоприймальних підприємств, які наближені до виробника зерна та насіння олійних культур (є майже в кожному районі). Борошномельні підприємства розміщені переважно у великих промислових центрах та містах, круп'яні — у місцях заготівлі круп'яного зерна (в центральних і південних областях), комбікормові — поблизу пта­хофабрик і тваринницьких комплексів.

Зерно і насіння олійних культур господарства та фермери постачають за договорами контрактації. Їх укладають щорічно, визначаючи права й обов'язки сторін — виробника і заготівельника. В договорах зазначаються назва, асортимент, кількість, якість, ціна, строки продажу і приймання продукції. Заготівельник, наприклад, зобов'язаний у рахунок виконання договору виділити аванс, своєчасно оплатити доставлену продукцію, надати виробникові допомогу в організації виробництва і транспортуванні продукції, забезпечити зустрічний продаж комбікормів, шроту тощо.

Заготівлю, зберігання і переробку плодоовочевої продукції здійснюють плодоовочеві бази, які постачають її для потреб населення великих міст, на переробні заводи державного підпорядкування та колективної і приватної власності. В багатьох областях створено також об'єднання виробників і переробників, у яких уся вироблена продукція зберігається до моменту її реалізації в свіжому вигляді або до надходження на переробку. Вони створені на базі існуючих сільськогосподарських колективних підприємств, селянських (фермерських) господарств та міжгосподарських переробних організацій. Зусилля всіх заготівельних і переробних організацій спрямовані на максимальне зниження втрат під час транспортування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Їх матеріально-технічна база постійно вдосконалюється. Зокрема, створено багато нових ліній з переробки продукції рослинництва, які забезпечують її високу якість і конкурентоспроможність.

Сировину технічних культур заготовляють переробні заводи державного підпорядкування та об'єднання, створені на базі переробних заводів і господарств — виробників тех­нічної сировини. Нині їх стосунки вдосконалюються, вирішуються питання оновлення переробної техніки, будівництва сховищ для сировини і готової продукції.

Значення галузей заготівлі і переробки продукції рослинництва важко переоцінити. Зберігання насінних фондів, продовольчої і технічної сировини забезпечує безперервність процесів сільськогосподарського та промислового виробництва.

Безперебійне забезпечення населення України продуктами першої необхідності — хлібом, м'ясом, молоком, яйцями, овочами, фруктами — при сезонному виробництві рослинницької продукції було б неможливим без належно розвинених галузей зберігання і переробки. Актуальним завданням є не лише забезпечення продовольчої бази країни, а й розширення її можливостей як експортера багатьох видів рослинницької продукції.

На сучасному етапі розвитку галузі провідну роль відіграють науково-дослідні інститути УААН, в яких розробляються ефективні способи зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.    

Вивчення способів ефективного зберігання певного виду рослинницької продукції чи груп близької за особливостями продукції ґрунтується на досконалому знанні трьох однаково важливих складових:

1) об'єкта зберігання (хімічного складу, фізіології), його фізичних властивостей, а також фізичних та фізіологічних властивостей їх сукупності (зернових мас, маси бульб тощо),  собливостей взаємодії з довкіллям;

2) факторів, які впливають на процеси, що відбуваються в продук­ ції під час зберігання чи переробки;

3) наукових принципів, які покладено в основу зберігання певно­го виду продукції.

Принципи зберігання рослинницької продукції встановлені на основі глибокого вивчення фізіологічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, що відбуваються в ній за певних умов і режимів. Відомо, що рівень життєдіяльності живого організму зумовлюється певними параметрами середовища: температурою, відносною вологістю, газовим складом повітря тощо. Якщо ці параметри відповідають фізіологічним потребам організму, то забезпечується властивий для нього рівень життєдіяльності — біоз. Наприклад, у стані еубіозу (різновид біозу) зберігаються на майданчиках плоди й овочі, призначені для консервування, картопля для отримання крохмалю незадовго до надходження в цех переробки.

Якщо продукція призначається для тривалого зберігання без фізіологічних розладів, то забезпечують чітко визначені умови зберігання для кожного об'єкта. Так, бульби картоплі, коренеплоди, цибулю, зернові маси підвищеної вологості та більшість плодів зберігають у стані гемібіозу із зниженням до певних меж температури та вмісту кисню в атмосфері середовища. Тривалість зберігання у такому стані залежить від вмісту запасних поживних речовин, а також спадкових властивостей виду, сорту об'єкта зберігання. Якщо в процесі тривалого зберігання змінюється хімічний склад продукції, то незадовго перед використанням її вводять у режим повного біозу (еубіозу) для відновлення характерних для неї властивостей (отеплення бульб картоплі).         Якщо рослинна продукція не може зберігатись без втрат у стані біозу, то вдаються до зупинення або різкого гальмування біологіч­них процесів у ній (основного компонента, мікрофлори тощо), тобто досягають стану її анабіозу. Слід зазначити, що у цьому стані за сприятливих умов може відновлюватись діяльність мікрофлори і комах у закладеній на зберігання продукції. Залежно від способу введення об'єктів зберігання у стан анабіозу (зміною температури, вологості, осмотичного тиску, опроміненням тощо) розрізняють термо-, ксеро-, осмо-, ацидо- та ценоанабіоз.    

                                      

                                  ІІ. Розрахункова частина

2.1 Характеристика структури земельних угідь підприємства

Таблиця 2.1 Структура земельних угідь

Види земельних

угідь, га

Площа, га за

базисний

період

Площа, га за

звітний рік

Відхилення,

(+;-)

га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

І. Всього 

2558 

100

2557 

100

-1

1.с/г угідь

2543

99.4

2543

99.5

-З них рілля

2523

98.6

2520

98.6

-3

-0.1

-Сіножаті

8

0.31

12

0.47

4

0.16

-Пасовища

12

0.47

11

0.43

-1

-0.04

-Багаторічні насадження

2. Інші угіддя   

15

0.59

14

0.55

-1

-0.04

     
     
На даному підприємстві у звітному році всього земельних угідь складає 2557, що в порівнянні з базисним періодом зменшилося на 1 га,  з них рілля зменшилась на 3 га,пасовища на 1 га, інші угіддя на 1 га. Збільшення відбулося по сіножатях - на 4 га.


2.2 Характеристика структури посівних площ  підприємства

Таблиця 2.2 Структура посівних площ

  

Сільськогосподарські

угіддя, га

Площа, га за

базисний

період

Площа, га за

звітний рік

Відхилення,

(+;-)

Га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

Зернові і зернобобові всього 

 1776

70.4

1773 

70.4

-3

Озима пшениця

1741

69

1732

68.7

-9

-0.3

Горох

35

1.4

41

1.6

6

0.2

Технічні всього

733

29.1

733

29.1

Цукровий буряк

438

17.4

475

18.8

37

1.5

Соняшник

59

2.3

48

1.9

-11

-0.4

Кукурудза

236

9.4

210

8.3

-26

-1

Овочі

6

0.24

2

0.08

-4

-0.2

Багаторічні трави на сіно

8

0.32

12

0.48

4

0.2

Всього

2523

100

2520

100

-3

-

           

  На даному підприємстві у звітному році всього земельних угідь складає 2520, що у порівнянні з базисним зменшилося на -3 га. Разом з тим площі під зерновими і зернобобовими зменшились на -3 га, а під технічними не змінились. Площа під горохом за порівнювані роки зросла на 6 га, а під цукровим буряком  на 37 га. Загальна площа під соняшником зменшилась на -27 га.


2.3 Характеристика чисельності та щільності поголів’я худоби

Таблиця 2.3 Чисельність та щільність поголів’я худоби

Групи тварин

Базисний

Звітний

Відхилення

К-сть

щільність

К-сть

щільність

К-сть

щільність

Поголівя ВРХ

295

11.59

283

11

-12

-0.59

В т.ч. корів

108

4.24

134

5.2

26

0.96

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

187

7.35

149

5.8

-38

-1.55

Свині

365

14.4

392

15.5

27

1.1

Вівці, кози

123

4.83

111

4.3

-12

-0.53

Птиця

90

5.06

100

5.6

10

0.54

      

В даному підприємстві поголів’я ВРХ зменшилось на -12 голів. В тому числі корів збільшилося на  26 голів, свиней збільшилося на 27 голів, вівці, кози зменшилися на 12 голови, птиця збільшилася на 10 голови. Отже, в цілому по господарству пройшло збільшення поголів’я всіх видів тварин крім овець та кіз. Щільність поголів' я ВРХ зменшилась на -0.59, в т.ч. корів збільшилось на 0.96, Тварини на вирощуванні і відгодівлі зменшились на -1.55, свині збільшились на 1.1, Вівці та кози зменшились на 0.53 а птиця збільшилась на 0.54.


2.4 Структура товарної продукції підприємства

Таблиця2.4 Структура товарної продукції

Види продукції

Базовий

Звітний

Відхилення

Вируч. тис. грн.

%

Вируч. тис. грн..

%

Вируч. тис. грн..

%

Рослинництво

1656

43.6

1662

40.8

6

-2.8

В т. ч. зернові і зернобобові

665

17.5

688

16.4

3

-1.1

Цукровий буряк

435

11.5

432

10.6

-3

-0.8

Соняшник

543

14.3

546

13.4

3

-0.9

Інша продукція

13

0.3

16

0.4

3

0.1

Тваринництво

2092

55.1

2360

58

268

2.9

В т.ч. молоко

564

14.9

665

16.3

101

1.5

Приріст ВРХ

653

17.2

709

17.4

56

0.2

Приріст свиней

654

17.2

655

16.3

11

-0.9

Інш продукція тварин

221

5.8

321

7.9

100

2.1

Промислова продукція

34

0.9

35

0.9

1

Реалізація робіт і послуг

15

0.4

14

0.3

-1

-0.1

Всього

3797

100

4071

100

274

      

В даному підприємстві структура товарної продукції така: на першому місці – реалізація продукції тваринництва, на другому – реалізація продукції рослинництва. Найбільші надходження в господарство від реалізації приросту ВРХ  17 %. За  останні роки  зменшилася реалізація цукрового буряку, та інших робіт та послуг. Реалізація зернових  і зернобобових збільшилася на 3 грн., молока – на 101 грн., приріст свиней –на 11 грн.,промислова  продукція збільшилася на 1 грн. реалізація робіт і послуг зменшилася на 1 грн.


2.5 Показники використання основних виробничих фондів підприємства

Дані до таблиці 2.5 «Показники використання основних виробничих фондів»

№п/п

Показники

Базовий

Звітний

1.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

1954.3

1786.23

1.1

- в т.ч. будівлі і споруди

1085.34

1023.6

1.2

- робочі машини  і обладнання

778.87

700.34

1.3

- з них трактори

445.36

446.9

1.4

- транспортні засоби

285.43

283.23

2.

Число середньорічних показників, чол.

108

119

3.

Площа с\г угідь, га

2543

2543

4.

Загальна потужність двигунів, кін.сил

1670990

2789067

5.

Валова продукція, тис.грн.

4895

5100

Таблиця 2.5 Показники використання основних виробничих фондів

№п/п

Показники

Одиниця

виміру

Базовий

Звітний

Відхилення

1

2

3

4

5

6

1.

Питома вага  в основних виробничих фондах:

100

1954.3

1786.23

-168.07

-8.6

1.1

- в т.ч. будівлі і споруди

%

55.5

57.3

1.8

3.2

1.2

- робочі машини  і обладнання

%

39.8

39.2

-0.6

-1.5

1.3

- з них трактори

%

22.7

25

2.3

10.1

1.4

- транспортні засоби

%

14.6

0.8

-13.8

-94.5

2.

Показники забезпеченості господарства виробничими фондами:

2.1

Фондоозброєність праці

грн.

18

15

-3

-16.6

2.2

Фондозабезпеченість

грн.

0.76

0.70

-0.06

-7.8

3.

Показники забезпеченості господарства енергетичними ресурсами:

3.1

Енергозабезпеченість

грн.

657

1096.7

439.7

66.9

1

2

3

4

5

6


3.2

Енергоозброєність

грн.

15472.1

23437.5

7965.4

51.4

4.

Показники економічної ефективності використання виробничих фондів:

4.1

Фондовіддача

грн.

2.5

2.8

0.3

12

4.2

Фондомісткість

грн.

0.39

0.35

-0.03

-10.25

                                                                                    Продовження до таблички 2.5                                                         

Аналізуючи показники використання основних виробничих фондів на даному підприємстві ми бачимо, що найбільшу питому вагу основних виробничих фондів у звітному періоді займають будівлі і споруди 57.3%  найменшу питому вагу в структурі основних фондів займають транспортні засоби  0.8%. На даному підприємстві фондоозброєність праці зменшилася на 3,  в відсотках це складає 16.6%.  Енергозабезпеченість збільшилась на 439.7 в відсотках це складає 66.9%, Енергоозброєність збільшилася на 7965.4 в відсотках це складає 51.4%, Фондовідача збільшилася на 0.3 в відсотках це складає 12%.Фондомісткість зменшилася на 0.03 в відсотках це складає 10.25%.

2.6 Показники використання оборотних  фондів  підприємства

Таблиця 2.6 Показники використання оборотних  фондів

№п/п

Показники

Показники

Відхилення

Одиниця

Виміру

Базовий

Звітний

1.

Виручка від реалізації продукції, робі і послуг

грн.

3797

4071

274

2.

Середньорічна вартість оборот. засобів

грн.

1680

1750

70

3.

Коефіцієнт оборотності (Коб)

2.2

2.3

0.1

4.

Тривалість обігу в днях (Тоб)

163.6

156.5

-7.1

5.

Коефіцієнт закріплених оборотних засобів (Кзак)

0.44

0.42

-0.02

На даному підприємстві коефіцієнт обертання оборотних фондів збільшився  на 0.1, тривалість  одного обороту зменшилась на 7 днів, коефіцієнт закріплення зменшився на 0.02 і становить 0,42. На даному підприємстві зменшилась лише тривалість одного обороту.

2.7 Розрахунок оплати праці в галузі рослинництва

Вихідні дані для нарахування оплати праці в рослинництві за виконаний обсяг робіт

Назва робіт

Площа

Склад агрег.

Норма вироб.

Розряд роботи

Тарифні розцін.

Класність

механ.

Стаж роботи

1.Оранка

149

МТЗ-1221 ПЛН-4,35

10.4

V

12.43

І

12

2.Культивація

149

МТЗ-1221 КПС- 4

20.2

IV

10.83

ІІ

8

3.Посів ц/б

149

МТЗ-1221 СУПН-8

24

V

12.43

І

12

4.Проривка ц/б

149

0.10

III

8.23

-

-

5.Збирання  ц/б

149

ROPA

7.2

VI

14.44

І

14

Таблиця 2.7 Нарахування оплати праці в рослинництві

   Назва робіт

Кільк.н/змін

Оплата за тарифом

Доплата за класн.

Доплата за стаж роботи

Всього оплати праці

1.Оранка

2.Культивація

3.Посів ц/б

4.Проривка ц/б

5.Збирання ц/б

Всього нараховано

45.6

23.5

19.7

4750

65.9

566.8

254.5

244.8

39092.5

951.5

41110.1

113.3

25.4

48.9

7818.5

8006.1

102

41.9

44

1315.5

1539.4

782.1

321.8

337.7

39092.5

10085.5

50655.6

 Отже,  загальний обсяг нарахованої заробітної плати при вирощування цукрових буряків залежить від встановленого тарифу по кожному виду робіт, від стажу та класності працівника. Найбільша сума коштів використовується на оплату проривки буряків ручним способом, а саме 39092.5 грн.

Загальний розмір нарахованої зарплати, згідно вихідних даних становить 50655.6 грн.

2.8 Розрахунок оплати праці в галузі тваринництва

Таблиця 2.8. Розрахунок потреби в працівниках для обслуговування галузі тваринництва

Категорія працівників

Середньорічне поголів’я, гол.

Норми обслуговування, гол.

Розрахунок кількості основних працівників, чол.

Річний фонд часу (365),люд.-днів

1

2

3

4

5

Доярки

134

30

4.4

1606

Скотарі годувальники молочного стаду

134

200

0.67

244.5

Скотарі по доглядуза ВРХ на відгодівлі

283

100

2.83

1032.9

Нічні скотарі по

А) молочному стаду

134

250

0.53

193.4

Б) відгодівля ВРХ

283

400

0.70

255.5

Свинарі по догляду свиней

392

120

3.2

1168

Птахівник

100

100

1

365

        Отже, річний  фонд часу в галузі тваринництва залежить від середньорічного поголів’я та норм обслуговування.

Розрахунок акордного фонду оплати праці працівникам тваринництва

Категорія працівників

Затрати праців люд-днях

Тарифний розряд

Тарифна ставка

Фонд оплати по тарифу

Доплата за продукцію (25%), грн

Акордний фонд оплати за рік

Доярки

1606

V

105.28

169079.6

42269.9

211349.5

Скотарі годувальники молочного стаду

244.5

IV

91.68

24415.7

5603.9

46089.2

Скотарі по догляду за ВРХ на відгодівлі

1032.9

IV

91.68

94696.2

23673.5

118369.7

Нічні скотарі по

А) молочному стаду

193.4

IV

91.68

17730.9

4432.7

22163.6

Б) відгодівля ВРХ

255.5

IV

91.68

23424.2

5856

29280.2

Свинарі по догляду свиней

1168

IV

91.68

107082.2

26770.5

133852.7

Птахівник

365

V

105.28

38427.2

9606.8

48034

      

Загальний фонд оплати праці в тваринництві залежить від тарифного розряду працівника, затрат праці та можливих доплат за продукцію.  Вона встановлюється на окремо по кожному підприємству.  Найбільшу заробітну плату нараховано дояркам -211349.5  грн., найменшу –птахівникам– 48034 грн. Для розрахунку фонду оплати праці в рослинництві та тваринництві  використано дані додатків 1 та 2.


     2.9 Характеристика основних економічних показників підприємства

Таблиця 2.9 Основні економічні показники

Показники

Роки

Відхилення

Базовий

Звітний

+/-

%

Площа с/г угідь, га

2543

2543

Середньорічна кількість працівників, чол.

108

   119

11

10.1

Валова продукція, тис.грн.

4895

5100

205

4.1

В т.ч. на 100 га с/г угідь

192.4

200.5

8.1

4.2

На 1 середньорічного праціника

45.3

42.8

-2.5

-5.5

Товарна продукція, тис.грн.

3797

4071

274

7.2

В т.ч. на 100 га с/г угідь

149.3

160

10.7

7.1

Повна собівартість, тис.грн.

1890

1900

10

0.5

Прибуток (збиток), тис.грн.

1907

2171

264

13.8

В т.ч. на 100 га с/г угідь

74.9

85.3

10.4

13.8

На 1 середньорічного праціника

17.6

18.2

0.6

3.4

Рівень рентабельності, %

100.8

114.2

13.4

13.2

Вартість ОВФ с/г призначення, тис.грн.

1954.3

1786.2

-168.1

-8.5

Фондозабезпеченість, тис.грн.

0.76

0.70

-0.06

-7.8

Фондоозброєність

18

15

-3

-16.6

Енергозабезпеченість, к.с.

657

1096.7

439.7

66.9

Енергоозброєність

15472.1

23437.5

7965.4

51.4

Середньорічна вартість оборот. засобів

1680

1750

70

4.1

Коефіцієнт оборотності (Коб)

2.2

2.3

0.1

4.5

Тривалість обігу в днях (Тоб)

163.6

156.5

-7.1

-4.3

Чистий дохід-всього

343.2

390.7

47.5

13.8

Норма прибутку,%

52.4

61.3

8.9

12.6

Рівень рентабельності,%

100.8

114.2

13.4

13.2

На даному підприємстві валова продукція збільшилася на 205 тис.грн., в відсотках це склало 4.1% , товарна продукція збільшилася на 274 тис.грн.  в відсотках це склало 7.2%. Прибуток по підприємству  склав у звітному році 2171тис. грн,  порівнюючи з базовим він збільшився на 264 грн.,  в відсотках це складає 13.8%. Рівень рентабельності становить 114.2% порівняно з базовим роком цей показник збільшився на 13.4. Чистий дохід на даному підприємству склав 390.7 грн.


Висновки та пропозиції.

Значення галузей заготівлі і переробки продукції рослинництва важко переоцінити. Зберігання насінних фондів, продовольчої і технічної сировини забезпечує безперервність процесів сільськогосподарського та промислового виробництва.         Безперебійне забезпечення населення України продуктами першої необхідності — хлібом, м'ясом, молоком, яйцями, овочами, фруктами — при сезонному виробництві рослинницької продукції було б неможливим без належно розвинених галузей зберігання і переробки. Актуальним завданням є не лише забезпечення продовольчої бази країни, а й розширення її можливостей як експортера багатьох видів рослинницької продукції.

Сировину технічних культур заготовляють переробні заводи державного підпорядкування та об'єднання, створені на базі переробних заводів і господарств — виробників технічної сировини. Нині їх стосунки вдосконалюються, вирішуються питання оновлення переробної техніки, будівництва сховищ для сировини і готової продукції.

Аналізуючи дане підприємство, можна зробити такі висновки:

Структура земельних угідь на даному підприємстві у звітному році всього  складає 2557 га, що в порівнянні з базисним періодом зменшилося на 7 га.

Структура посівних площ на даному підприємстві у звітному році складає 3212 га., що у порівнянні з базисним зменшилося на -1 га.

Чисельність та щільність поголів’я худоби в даному підприємстві поголів’я ВРХ збільшилося на 26 голів.

Структура товарної продукції  в даному підприємстві така: на першому місці – реалізація продукції тваринництва, на другому – реалізація продукції рослинництва. Найбільші надходження в господарство від реалізації приросту ВРХ 17.4%. За  останні ріки  зменшилася реалізація цукрового буряку,  та інших робіт та послуг. Реалізація зернових  і зернобобових збільшилася на 3 грн., молока – на 101 грн., приріст свиней – на 11 грн., інша продукція збільшилася на 100 грн. реалізація робіт і послуг зменшилася на 1 грн.

На даному підприємстві валова продукція збільшилася на 205, в відсотках це склало 4.1% , товарна продукція збільшилася на 274 в відсотках це склало 7.2%. Прибуток по підприємству  склав у звітному році 2171 грн,  порівнюючи з базовим він збільшився на 264 грн.,  в відсотках це складає 13.8%. Рівень рентабельності становить 114.2% порівняно з базовим роком цей показник збільшився на 13.4. Чистий дохід підприємства склав 390.7 грн. порівнюючи з базовим він збільшився на 47.5. Норма прибутку господарства- 61.3%. На даному підприємстві основні показники використання основних фондів такі: фондоозброєність праці  - 15, фондозабезпеченість- 0.70,  енергозабезпеченість  збільшилася  на 439.7 і становить 1096.7 к.с., енергоозброєність збільшилася на 7965.4 в відсотках це складає 51.4%.

                        


                        СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Безвідходна переробка цукрових буряків / О. С. Заєць, В. О. Штангеєв, Ю. О. Заєць та ін. - К.: Урожай, 1992.

2. Бутковский В. А. Мукомольное производство. - М.: Агропромиздат, 1990.

3. Державні стандарти на продукцію рослинництва.

4. Емельянова Ф. Н., Кириллов Н. К. Организация переработки
сельскохозяйственной продукции. - М.: ЗКМОС, 2000.

5. Жемела Г. П., Шемавньов В. І., Олексюк О. М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Підручник, Полтава: ТЕRRА, 2003.

6. Зберігання і переробка продукції рослинництва: Навч. посібник / Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. – К.: Мета, 2002.

7. Маньківський А. Я., Скалецька Л. Ф. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. - Чернігів: ВКП "Аспект", 1999.

8. Мельник Б. Е., Лебедев В. А., Винников В. А. Технология приемки, хранения и переработки зерна. - М.: Агропромиздат, 1990.

9. Подпрятов Г. І. Технологія обробки, переробки зерна та виготовлення хлібопекарської продукції. - К.: Вид-во НАУ, 2000.

10. Подпрятов Г. І., Скалецька Л. Ф., Сеньков А. М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Практикум: Навч. Посібник. - К.: Вища освіта, 2004.

11. Подпрятов Г. І., Скалецька Л. Ф. Технологія виробництва борошна, крупи та олії. - К.: Вид-во НАУ, 2000.

12. Рибак Г. М., Блашкіна О. А., Литовченко О. М. Довідник по переробці плодів та ягід, винограду. - К.: Урожай, 1990.

13. Скалецька Л. Ф., Духовська Т. М., Сеньков А. М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: Практикум. - К : Вища школа, 1994.

14. Технологічний контроль продукції рослинництва / Н. Т. Савчук, Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, П. І. Нинько та ін. – К.: Арістей, 2005.

15. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції /А. Я. Маньківський, Л. Ф. Скалецька, Г. І. Подпрятов та ін. - К.: ВКП «Аспект», 1999.

16. Трисвятский Л. А., Лесик Б. В., Курдина В. Н. Хранение и
технология сельскохозяйственных продуктов. - М.: Агропромиздат, 1991.

                            

Додатки

Додаток 1

   

Тарифні ставки для окремих категорій робітників сільськогосподарських підприємств

 

          Категоріі працівників

                                                   Розряди

       1

      2       

      3

    4

    5      

     6

На ручних роботах у рослинництві:

Денні   тарифні ставки :

47,99

52,30

57,58

64,78

74,38

86,37

Годинні тарифні ставки:

6,86

7,47

8,23

9,25

10,63

12,34

На ручних роботах у тваринництві:

Денні  тарифні ставки :

55,66

60,67

66,80

75,14

86,28

100,19

Годинні тарифні ставки :

7,95

8,67

9,54

10,73

12,33

14,31

Трактористи – машиністи :

Денні  тарифні ставки :         

56,14

61,20

67,37

75,79

87,02

101,06

Годинні тарифні ставки:       

8,02

8,74

9,62

10,83

12,43

14,44

Робітники,зайняті на ремонтних і верстатних роботах:

Денні  тарифні ставки :

50,86

55,44

61,04

68,67

78,84

91,56

Годинні тарифні ставки :

7,27

7,92

8,72

9,81

11,26

13,08

Додаток 2

Мінімальні  розміри денних тарифних ставок працівників тваринництва

с\г підпримств по розрядах, грн.

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

На ручних роботах в тваринництві

67,84

74

81,52

91,68

105,28

122,24


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33076. Глибоким критиком ідеалістичної системи Гегеля став Л. Фейєрбах, його сучасник, учень, який, однак, не став послідовником свого вчителя 13.54 KB
  Великі зміни в історії суспільства вважав філософ пояснюються змінами форм релігії. Будучи глибоким критиком релігії що існувала на той час Фейєрбах намагався створити свою нову релігію в якій замість культу Бога буде панувати культ людини і любові. Фейєрбах запропонував відмінне від традиційного розуміння філософії її минулого та сучасності ролі в суспільстві і ставлення до релігії. Водночас і сама філософія повинна змінитися: вона не має стати простим чи негативним в гегелівському розумінні запереченням релігії.
33077. Загальна характеристика сучасної світової парадигми 14.29 KB
  Характерна ознака цієї філософії безмежна віра в розум. Особливістю класичної філософії також те що розглядаючи людину та історію вона сконцентрувала свою увагу навколо проблеми свободи та інших гуманістичних цінностей і стверджувала необхідність раціонального пізнання загальнолюдських моральних принципів та ідеалів. Для сучасної філософії характерні такі суттєві риси. цей стиль філософствування починає домінувати в західній філософії; філософію мислення замінює філософія життя .
33078. Прагматизм 12.09 KB
  Дьюі 18591952 вважають що філософія повинна займатись не проблемами філософів а “людськими проблемами†тобто цілями та засобами їх вирішення і таким чином повинна бути перетворена в інтересах того що є вигідним для життя людини. Людина повинна діяти у ірраціональному світі та спроби досягнути об’єктивної істини є безглуздими.
33079. Філософія життя 13.85 KB
  Найбільшого поширення філософія життя набула в першій чверті XX ст. Представниками філософії життя є Фрідріх Ніцше 1844–1900 Анрі Бергсон 1859–1941 Вільгельм Дільтей 1833–1911 Георг Зіммель 1858–1918 Освальд Шпенглер 1880–1936 та ін. Філософія життя розглядає все що існує як форму прояву життя .
33080. Зіґмунд Фройд 15.06 KB
  Як лікарпсихіатр Зіґмунд Фройд 18561939 досліджував причини і методи лікування неврозів психічних розладів для чого й розробив метод психоаналізу. Фройд першим в історії західної філософії обґрунтував учення про те що людська свідомість яка доти вважалася цілісною єдністю що панує над усіма іншими людськими якостями насправді є складним багаторівневим явищем де власне свідомості відводиться далеко не перше місце.Згідно з фройдівською концепцією у структурі особистості виділяються три елементи: Воно неусвідомлена...
33081. Екзистенціалізм 14.48 KB
  exstenti існування. який визначив три рівні на шляху до справжнього існування: етичний акцентування обов'язку естетичний настанова на насолоду релігійний страждання прилучення до долі Христа як принцип життєвої діяльності. Екзистенціалісти акцентують увагу на індивідуальному самовираженні людини твердять що людина XX століття переживає абсурдність існування відчуженість тому невдоволена перебуває у відчаї. Онишкевич для повного осягнення справжнього сенсу свого існування людина повинна пройти такі етапи: етап відчуття...
33082. Позитивізм 14.25 KB
  Його шеститомна праця Курс позитивної філософії зявляється в 18301842 рр. Третя позитивна на якій відкинувши вигадки теології та метафізики мислителі переходять до дослідження світу конкретнонауковими способами завданням філософії стає констатація найбільш загальних законів які відкривають позитивні науки. Конт допускав існування філософії лише у вигляді загальних висновків з природничих та суспільних наук і претендуючи на подолання матеріалізму та ідеалізму відстоював феноменалізм. Отже позитивізм заперечував можливість пізнання...
33083. Феноменологія 13.77 KB
  Феноменологія буквально означає вчення про феномени. Феномен – це філософське поняття, яке означає: 1) явище, яке осягається в чуттєвому досвіді; 2) об'єкт чуттєвого споглядання на відміну від його сутнісної основи.
33084. Релігійна філософія 16.57 KB
  Жільсону належить відкриття оригінальності філософії буття у Томи Аквінського в порівнянні з усією попередньою філософією включаючи Арістотеля. Згідно з Жільсоном ця оригінальність полягає в розрізненні сутності та буття. Свою доктрину вони називають реалістичною на тій підставі що вона визнає зовнішній матеріальний світ як частину більш широкого загального буття Бога. Матеріальний світ залежить не від людської свідомості а від абсолютного буття.