9661

Стимулирование коммерческой деятельности

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Стимулирование коммерческой деятельности. В наше время предприятия более чем когда-либо вынуждены изыскивать новые и эффективные способы увеличения объема продаж. Для этого они в своей коммерческой деятельности прибегают к стимулированию. В течение ...

Русский

2013-03-14

26.5 KB

16 чел.

Стимулирование коммерческой деятельности.

В наше время предприятия более чем когда-либо вынуждены изыскивать новые и эффективные способы увеличения объема продаж. Для этого они в своей коммерческой деятельности прибегают к стимулированию.

В течение последних двух десятилетий эта сфера активно развивается. За десять лет стимулирование получило заслуженное признание, образовав основу коммуникационных технологий, узаконенных и регламентированных, подчиненных контролю и возглавляемых специалистами.

Его своеобразие по сравнению с другими средствами коммуникаций - связями с общественностью, спонсорством, объясняется многими факторами:

• спецификой этого инструмента коммуникаций;

• эволюционностью технологии, мобилизующей воображение продавцов

для обеспечения стимулирования самыми различными способами;

• быстротой воздействия на продажи товара на всех фазах его жизненного

цикла.

Особое место среди направлений государственного регулирования экономики традиционно занимают стимулирование развития наукоемкого, экспортного производства, поддержка национальных производителей конкурентоспособной продукции. Укажем лишь на некоторые наиболее распространенные меры подобного стимулирования.

Снижение налогообложения и предоставление налоговых кредитов предприятиям-производителям и коммерческим фирмам — экспортерам эффективной продукции. В России можно было бы применить этот опыт в отношении снижения налогообложения на прибыль от реализации экспортной продукции по мировым ценам, что перекроет некоторые потери бюджета от недобора налогов. Сюда можно было бы отнести введение ускоренной амортизации оборудования, задействованного в экспортном производстве, что позволит, с одной стороны, уменьшить налогооблагаемую базу, с другой — будет содействовать обновлению экспортного производства. Для этого необходимо ввести специальный учет и периодические финансовые ревизии стимулируемых предприятий и фирм. Следует заметить, что экспортное производство в России обложено налогами на 92—97%, при среднемировом обложении 35-40%.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68919. Передача параметрів функції 40 KB
  При виклику функції func потрібно обов’язково вказати всі три параметри оскільки вони є обов’язковими. У РНР функції можуть володіти необов’язковими параметрами або параметрами за умовчанням про них ми поговоримо трохи пізніше. Функція не може змінити параметрзначення тобто він доступний...
68920. Операції над рядками. Робота з датою та часом 97 KB
  Чим же хороші самі рядки в РНР На відміну від С переваги PHPрядків полягають в наступному: Рядок може містити будьякі символи. Нагадаю що рядок не може містити символи з кодом 0 оскільки перший такий символ трактується як кінець рядка.
68921. Робота з файлами та каталогами 71.5 KB
  Як і в будь-якій мові програмування, робота з файлом здійснюється в три етапи: Відкриття файлу — при цьому повертається ціле число — ідентифікатор (дескриптор) файлу. Подальше звернення до файлу здійснюється через дескриптор, а не по імені. Обробка файлу (читання або запис). Закриття файлу.
68922. СУБД MySQL. Поля та їх типи 77.5 KB
  Програмне забезпечення яке управляє базою даних створює нові бази даних таблиці а також дозволяє використовувати вже створені об’єкти називається системою управління базою даних СУБД. Проте для написання нескладних сценаріїв роботи з базою даних приведеного матеріалу буде досить.
68923. Створення таблиць. Робота з таблицями 58.5 KB
  Примітка. Детально про ключі ми поговоримо пізніше, а поки використовуватимемо таблиці без ключів. Як модифікатори можна використовувати наступні значення: NOT NULL — поле не може містити невизначеного значення (NULL), тобто поле повинне явно ініціалізувати; PRIMARY KEY — поле буде первинним ключем...
68924. Функції РНР для роботи з MYSQL 100 KB
  Всі параметри функції є необов’язковими, оскільки значення за умовчанням можна прописати в конфігураційному файлі php.ini. Якщо ви хочете вказати інші ім’я MySQL-вузла, ім’я користувача і пароль, ви завжди можете це зробити. Параметр $hostname може бути вказаний у вигляді вузол: порт.
68925. Структура програми в РНР. Стандартний вид РНР-сценарія 87 KB
  Це означає наступне: Обробка PHPкоду проводиться на стороні сервера ще до того як Web-сторінка буде передана браузеру. Виходить що PHP є транслюючим інтерпретатором або інтерпретуючим транслятором як кому більше подобається. Варто відзначити що PHP версії 3 був чистим...
68926. Змінні і типи даних 56.5 KB
  Чому я спожив вираз Практично у всіх Існують і такі мови в яких немає змінних як таких. На щастя РНР не відноситься до таких мов він найзвичайніша мова з погляду наявності змінних. Всі дані з якими працює програма зберігаються у вигляді змінних.
68927. Операції над змінними 43 KB
  Перевірка існування змінної. Знищення змінної. Перевірка існування змінної. Знищення змінної Ви можете запитати а як же арифметичні і інші операції Решта всіх операцій специфічна для конкретного типу змінної.