96616

Туристичні ресурси Бразилії

Курсовая

Туризм и рекреация

Характеристика країни як туристичної дестинації. Загальні відомості про країну. Туристичні ресурси країни. Сучасний стан розвитку туризму в країні. Особливості організації туристичних формальностей в країні. Організація туру в країну дестинацію. Маршрут туру і загальна характеристика. Найважливіші об*єкти відвідувань. Характеристика засобів розміщення.

Украинкский

2015-10-08

777 KB

7 чел.

Львівський інститут економіки і туризму

Кафедра теорії і практики туризму і готельного господарства

КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

                     напряму підготовки________________

спеціальності______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

__________________________________(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   

Національна шкала ________________    

Кількість балів: ______Оцінка:  ECTS ___

Члени комісії_____________  ________________________

(підпис)         (прізвище та ініціали)                                                                                          

_____________       ______________________

(підпис)          (прізвище та ініціали)

______________   ____________________

                                                                      (підпис)               (прізвище та ініціали)

Львів - 20 __рік

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський інститут економіки і туризму

Факультет туризму, готельного і ресторанного господарства

Кафедра теорії і практики туризму і готельного господарства

Завдання

на виконання курсової роботи студенту

________________________________________________________

 1.  Тема роботи _______________________________________________________

_________________________________________________________________

 1.  Термін подання завершеної роботи _______________________________________________________________
 2.  Вихідні матеріали до виконання роботи

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 1.  Перелік питань, що підлягають дослідженню

Розділ 1____________________________________________________

1.1___________________________________________________

1.2 ___________________________________________________

1.3

1.4

Розділ 2 _____________________________________________________

2.1 __________________________________________________

2.2 __________________________________________________

2.3

2.4

2.5

2.6

Керівник курсової роботи __________________________________(підпис)

Завдання прийняв до виконання ____________________________(підпис)

Завдання видане «_____» ______________


РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з дисципліни «Організація туристичних подорожей»

Студентки______________________________

Група _______________

Темароботи :______________________________________________________

__________________________________________________________________

Рецензована робота має обсяг _______ сторінок друкованого тексту

Містить _____ таблиць, _____ рисунків, ______ додатків.

Список літератури включає _______ джерел

Позитивні сторони, недоліки та зауваження:___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка:____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент:  __________________   ______________________________

      (підпис)                         (прізвище та ініціали)

Зміст

Вступ

Розділ 1: Характеристика країни як туристичної дестинації

 1.  Загальні відомості про країну
  1.  Туристичні ресурси країни
  2.  Сучасний стан розвитку туризму в країні
  3.  Особливості організації туристичних формальностей в країні

Розділ 2: Організація туру в країну дестинацію

2.1 Маршрут туру і загальна характеристика

2.2 Найважливіші об*єкти відвідувань

2.3 Характеристика засобів розміщення

2.4 Транспортне забеспечення туру

2.5 Організація харчування туристів

2.6 Складання програми перебування

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність теми досліджень :

Бразилія належить до десяти найбільших країн світу, як за площею, так і за чисельністю населення. Територія країни займає 6,3% заселеної суші, на якій проживає 2,8% населення світу. За розмірами території вона поступається тільки Росії, Китаю, США і Канаді.Серед інших країн регіону Бразилія виділяється найбільшим економічним потенціалом. За обсягом ВВП вона далеко випереджує всі інші країни, що розвиваються, посідаючи дев'яте місце в світі. Частка Бразилії у створенні ВВП світу становить 2,9%.

Метою виконання курсової роботи є закріплення теоретико-методологічних аспектів і практичного застосування прийомів і методів ефективної організації туристської діяльності, розробки туристських маршрутів і відповідної програми обслуговування. Кінцевим результатом виконання курсової роботи є розробка туру до обраної країни і формування пакету послуг відповідно до обраного виду туризму і класу туристичного обслуговування.

Мета курсової роботи : це всебічне дослідження туристичних ресурсів Бразилії.

Завдання :

 •  Дослідження культурно-історичних центрів Бразилії
 •  Розробка туристичного маршруту до обраної країни
 •  Програма перебування туристів в Бразилії
 •  Послуги які передбачені в турі
 •  Формальності при вїзді до країни.

Об*єкт дослідження : туристичні об*єкти Бразилії.

Предмет дослідження :подорож з відвіданням історико-культурних центрів з метою ознайомлення з культурою країн світу: об'єктами архітектури, історії, мистецтва, археології і так дал

Розділ 1. Характеристика країни як туристичної дестинації

1.1Загальні відомості про країни

Держава в Південній Америці, що межує на південному заході з Уругваєм, Аргентиною, Парагваєм і Болівією, на заході з Перу і Колумбією, на півночі з Венесуелою, Гайаною, Суринамом і Французькою Гвіаною, на сході омиваєтьсяАтлантичним океаном

Площа — 8 511 965 км²

Столиця — місто Бразиліа

Населення :

- оцінка 2011 р. 192 376 496

- перепис 2013 р. 201,032,714

- Густота 23,7/км² (192-га)

Офіційні мови:Португальська

Валюта:Реал (BRL)

Державний устрій:Федеративна республіка

                                  Рис.1 Карта Бразилії

Рис.2 Герб країни                                              Рис.3 Прапор країни

1.2Туристичні ресурси країни

Природний потенціал Бразилії

У Бразилії повна різноманітність природного оточення: протяжна Амазонка і величезні водоспади, буйні тропічні ліси і рівнинні пейзажі, що нагадують напівпустелі, океанське побережжя і кокосові гаї.

Географічне положення

Бразилія — найбільша держава Латинської Америки, що займає майже половину континенту. На півночі межує з Венесуелою, Гайаною, Суринамом, Французькою Гвіаною, на півдні — з Уругваєм, на заході — з Аргентиною, Парагваєм, Болівією і Перу, на північному заході — з Колумбією. На півночі і сході омивається водами Атлантичного океану.

Рельєф

Північну половину Бразилії займає широка Амазонська низовина  — глибокий тектонічний прогин, заповнений осадовими породами. Майже всю решту території країни займає Бразильське нагір'я, що підвищується до півдня та південного сходу і круто обривається до вузького краю берегової Приатлантичної низовини. На заході на територію Бразилії заходить акумулятивна низовина верховин ріки Парагвай — Пантанал.

Клімат

Для більшої частини території Бразилії характерний теплий тропічний клімат. Середні місячні температури коливаються від 16 до 29 °C. На заході Амазонії екваторіальний вологий клімат,на сході Амазонії і прилеглих пологих схилах Ґвіанського і Бразильського нагір'їв — субекваторіальний з посушливим періодом до 3-4 місяців.У центрі Бразильського плоскогір'я і Пантаналі — субекваторіальний вологий клімат  з великими амплітудами температур.

Водні ресурси

Країна має величезні водні ресурси, про що свідчить наявність на її території найповноводнішої річки світу — Амазонки, акумулятивної річки Парагвай. На півдні та південному заході річки несуть свої води до Парагваю та Парани. На сході Бразилії тече річка Сан-Франциску. Великих озер у країні немає.

Лісові ресурси

Країна достатньо забезпечена лісовими ресурсами. За запасами твердої деревини Бразилія посідає перше місце в світі.

Внутрішні води

Територія країни вкрита дуже густою річковою мережею.Південь Ґвіанського і північначастина Бразильського плоскогір'їв зрошуються системою ріки Амазонка;південь Бразильського плоскогір'я — системами річок Уругвай і Парана, захід — притокою Парани — рікою Парагвай, схід належить до басейну ріки Сан-Франсиску, північно-східна і східна окраїни плоскогір'я зрошуються короткими ріками, що впадають безпосередньо в Атлантичний океан.

Ґрунти і рослинність

У Бразилії переважають ліси на червоноколірних латеритних ґрунтах. За запасами твердої деревини Бразилія займає перше місце у світі. Густі вологі екваторіальні вічнозелені ліси — гілеї, або сельва, з коштовними видами дерев (понад 4000 видів) займають західну частину Амазонії. На сході розташовані низовини, уздовж узбережжя тягнеться смуга атлантичних лісів.

Тваринний світ

Бразилія має більше число як наземних хребетних тварин, так і безхребетних, ніж будь-яка інша країна світу. Постійно виявляються нові види, а інші, на жаль, продовжують вимирати. Бразилія має найбільше число видів приматів серед всіх країн, біля 77 видів, та найбільше число видів прісноводних риб (понад 3000 видів). Вона займає друге місце за числом видів земноводних, третє за числом видів птахів, і п'яте за числом видів плазунів.

Історико – культурні памятки країни

У списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Бразилії міститься 18 найменувань.

Історико-культурні памятки Бразилії                                                             Таблиця 1

Назва

Розташування

Час створення

Час внесення до списку

1

м. Ору-Прету

Штаб Мінас-Жерайс

18 ст

1980

2

м.Олінда

Штат Пернамбуку

18 ст

1982

3

Місія Сан-Мігель-дас-Міссоніс

Штат Ріу-Гранді-ду-Сул

18 ст

1983

4

м.Салвадор

Штат Баїя

16 ст

1985

5

Святилище Ісуса Конгоньяського

Штат Мінас-Жерайе

16 ст

1985

6

Нац.парк Ігуасу

Штат Парана

1986

7

Бразиліа

Федеральний округ

1960

1986

8

Нац.парк Серра-да-Капівара

Штат Піауї

1991

9

м.Сан-Луїс

Штат Мараньян

18 ст

1997

10

м.Діамантина

Штат Мінас-Жерайс

18 ст

1999

11

Прибережні заповідники атлантичного лісу ( 8 тер.)

Штати Баїя і Еспіріту-Санту

1999

12

Південно-східні заповідники атлантичного лісу (25 тер.)

Штати Парана і Сан-Паулу

1999

13

Заповідники цент.Амазонії

Штат Амазонас

2000

14

Заповідники Пантанала

Штат Мату-Гросу

2000

15

м.Гояс

Штат Гояс

18 ст

2001

16

Острови Фернанду-ді-Норонья іАтол-дас-Рокас

Атлантичний океан

2001

17

Нац.парки серрадо

Штати Гояс і Мату-Гросу-ду-Сул

2001

18

Площа Сан-Франциско

м.Сан-Крістовао

1590

2010

Усі ці історико-культурні пам*ятки мають власну історію та час створення і з деякими найменуваннями можна ознайомитись нище.

Ору-Прету

Місто в бразильському штаті Мінас-Жерайс, розташоване в гірському ланцюгу Серра-ду-Еспіньясу. Раніше місто було центром гірничої промисловості, зараз у ньому залишилося багато зразків архітектури бароко колоніального періоду, за що центр міста отримав статус Світової спадщини ЮНЕСКО.Засноване в кінці 17 ст. У 18 столітті - столиця району. Серед головних споруд міста :

 •  Палац губернатора ( 1741 р.)
 •  Каза дус Контус ( будинок Маседа, 1784 р. )
 •  церква дел Кармен
 •  церква Сан Франсіску ( 1766-1794 рр. )
 •  церква Носса сеньора ду Пілар ( 1730 р.)
 •  церква Носса сеньора ду Розаріу ( 1785 р. )
 •  церква Ла Консейсан ( 1727 р. )
 •  Отель ( арх . Оскар Німейєр, 1940 р. )

Єзуїтські місії регіону Ґуарані

Кілька місій, збудованих єзуїтами в 17-18 століттях на території сучасних Аргентини, Бразилії і Парагваю з ціллю перетворення індіанцівгуарані на католицтво і, частково, з ціллю захисту індіанців від захоплення їх у рабство.Єзуїтські редукції були створені Орденом єзуїтів в районах, населених племенами тупі-гуарані, переважно на території сучасного Парагваю, потім поширилися ширше, на частину територій нинішніх АргентиниБразиліїБолівії та Уругваю.

Святилище Ісуса Конгоньяського

Базиліка, розташована в місті Конгоньяс в штаті Мінас-Жерайс. Базиліка відома своїм архітектурним стилем та своїми скульптурами. Вона була спроектована Алейжадінью, одним з найвидатніших архітекторів стилю бароко у світі. Стеатитовіскульптури старозаповітних пророків на терасі вважаються одними з його найкращих робіт. З 1985 року базиліка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Гояс

Невелике місто в бразильському штаті Гояс. Населення міста 25 тис. мешканців, площа — 3,1 тис. км². Це колишня столиця провінцій і штату, тут зберіглося багато зразків архітектури колоніального періоду, за що центр міста в 2001 році отримав статус Світової спадщини ЮНЕСКО.

Серрадо

Серрадо характеризується величезним біорізноманіттям рослин та тварин. Згідно з Всесвітнім фондом дикої природи, це біологічно найбагатша савана у світі.

 •  Національний парк Шапада-дус-Веадейрус

В бразильскому штаті Гояс, розташований на території плато Чапада-дос-Веадейрус вікоб біля 1,8 млрд років. Парк був заснований в 1961 році президентом Жуселіну Кубічеком, і з 2001 року внесений до спискуСвітової спадщини ЮНЕСКО.В парку мешкають багато видів, що знаходяться під загрозою, наприклад гривастий вовккапібарарея та інші.

 •  Національний парк Емас

Національний парк в бразильских штатах Гояс і Мату-Гросу-ду-Сул. Парк був заснований в 1961 році наказом президента Жуселіну Кубічека, і з 2001 року внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

1.3 Сучасний стан розвитку туризму в країні

Основні види туризму в Бразилії

Туризм в Бразилії є зростаючим і одним з ключових секторів економіки Бразилії. У 2010 році країну відвідали понад 5 млн осіб, що виводить країну на друге місце за кількістю туристів в Південній Америці і на третє місце в Латинської Америки після Мексики та Аргентини. Дохід від міжнародного туризму, який у 2010 році досяг $ 5,9 млрд, показує вихід країни з економічної кризи 2008-2009 років .У 2011 році дохід від туризму склав $ 6,7 млрд при 5,4 млн туристів.

Бразилія пропонує для туристів досить різноманітні варіанти відпочинку: екологічний туризм, який є одним з найбільш популярних, курорти, пригодницький туризм, а також історичний і культурний туризм. Найбільш популярними напрямками є дощові ліси Амазонії, пляжі і дюни в регіоні Північно-східному регіоні, западина Пантанал, пляжі Ріо-де-Жанейро і Санта-Катаріни, культурний та історичний туризм в Мінас-Жерайс і діловий туризм в Сан-Паулу.

До туристичних об'єктів також відносяться численні природні та екологічні парки, клуби, пляжі, музеї тощо, що мають державну приналежність. За рішенням ЮНЕСКО, 9 пам'яток Бразилії вважаються надбанням людства: історичні центри міст Оуру-Прету, Олінда, Сальвадор, Сан Луїс де Мараньао, місто Бразиліа; католицькі архітектурні комплекси Сантуаріо де Бом Жезус ду Матузіньус  і Міссоес Жезуітікас де Гуараніта  Ігуасу .

Найбільш відвідувальні місця :

 •  Статуя Христа Спасителя  символ Ріо-де-Жанейро, одне зсеми нових чудес світу
 •  Пляжі Іпанема і Копакабана
 •  Парк Фламенго
 •   Стадіон Маракана — другий за величиною у світі футбольний стадіон, що вміщує 200 тисяч глядачів.
 •  Колоніальні церкви
 •  Монастирі Сан-Бенто, Сан-Антоніо і Ордена капуцинів.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро

Карнавал в Ріо-де-Жанейро починається офіційно в п'ятницю перед Попеляною середою. Цей яскравий парад шкіл самби належить до найбільших світових свят. Карнавал організується міністерством туризму міста спільно з Лігою Шкіл Самби, а також телекомпаніями, що транслюють подію. Ще 1928 року у Ріо-де-Жанейро виникла перша школа танцю самби під назвою «Дай Скажу. Створена танцівником самби Ісмаелем Сілвою, вона пізніше перейменовується на «Естасіо ду Са» за іменем засновника Ріо-де-Жанейро. З Ріо традиція карнавальних парадів шкіл самби розповсюдилася на інші міста і особливо прижилася у Сан-Паулу.

Ботанічний сад і парки

Вулиці й набережні Ріо-де-Жанейро буквально потопають у тропічній рослинності, в місті діє ботанічний сад і безліч парків. У ботанічному саду, який заснували 1808 року і який є одним з найкращих у світі, зібрано понад 7 000 видів рослин з усього світу. Тут же знаходиться і знаменита алея пальм, і колекція екзотичних звірів і птахів. Національний парк Тіжука, в який входить вершина Корковаду, — найбільший міський ліс у світі. Тут можна зустріти мавп і екзотичних птахів. В одному з передмість відкритий зоологічний сад.

Характеристика туристичних потоків

Ця таблиця містить дані «про міжнародний туризм в Бразилії за 1995-2014 роки»

Таблиця  2

Міжнародний туризм в Бразилії
1995—201
4 рр

Рік

Кількість туристів (тис.)

Річний ріст
(%)

Дохід (млн$ )

Річний ріст
(%)

1995

1991

-

972

-

2000

5313

-

1810

-

2003

4133

-

2479

-

2004

4794

16,0

3222

30,0

2005

5358

11,8

3861

19,8

2006

5019

-6,3

4316

1,1

2007

5025

0,1

4953

14,8

2008

5050

0,5

5780

16,7

2009

4802

-4,9

5305

-8,2

2010

5161

7,5

5919

11,6

2011

5400

4,6

6775

14,5

2012

5677

5.3

7564

16.1

2013

6711

2.9

7875

16.6

2014

7007

5.5

8456

17.8

За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) міжнародний туризм в Бразилії почав швидко зростати з 2000 року, зокрема в 2004 і 2005 роках. Однак в 2006 році відбулося уповільнення зростання туристичних поїздок, а в 2007 і 2008 роках було майже повне відсутність зростання незважаючи на це падіння.А вже в 2014 році кількість туристів значно збільшилась порівнянно з минулими роками, а прибуток становить 8456 млн доларів.

Проблеми та перспективи розвитку туризму

За даними ВТО 2005 рік став тією точкою відліку, коли за доходами туризм випередив нафтовидобуток та машинобудування й займає перше місце в світовій торгівлі, а туристична галузь стає лідируючою серед інших галузей світового господарства Бразилії.Популярним видом туризму для Бразилії залишається іноземний (вїзний) туризм як в перспективі вагомий чинник поповнення валютними надходженнями скарбниці та створення додаткових робочих місць.

Проблеми :

 •  Заклади розміщення, яких налічується аж 18,2 тис. невідповідають міжнародним стандартам, вони потребують модернізації та реконструкції
 •  Підтримання в належному стані потребують і рекреаційні зони, памятки культури та архітектури, інші обєкти туристичних чи екскурсійних послуг
 •  Високий рівень злочинності, та торгівля наркотиками не сприяє популяризації Бразилії, рівень злочинів зашкалює, поліція безсила, а пересічні бразильці минають їх десятою дорогою .

Перспективи :

 •  Україна спільно з Бразилією підписала договір про безвізовий вїзд в обидві сторони, щоправда лише з туристичною чи діловою метою. Наші громадяни мають право залишатися в країні не довше 90 днів
 •  Чемпіонат світу з футболу 2014 року пройшов  в Бразилії, також літні Олімпійські ігри 2016, що проходитимуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-Де-Жанейро будуть першими які відбудуться у Південній Америці
 •  Міністерством туризму Бразилії був розроблений документ «Основних напрямків розвитку туризму в Бразилії до 2020 року

1.4Особливості організації туристичних формальностей в країну

Для оформлення закордонного паспорта громадянин України повинен подати:

 •  заяву відповідної форми зі зазначенням (якщо є) трудової діяльності за останні 5 років у двох примірниках;
 •  свій український паспорт і свідоцтва про народження дітей (якщо заявник просить внести відомості про них у свій паспорт чи видати їм паспорти);
 •  чотири власних фотографії встановленого зразка, а при внесенні відомостей про дітей — фотографії дітей;
 •  облікову картку;
 •  військовий квиток (для військовозобов'язаних);
 •  квитанцію про сплату державного збору й оплату вартості бланка паспорта.

Забороняється ввозити з-закордону до Бразилії: 

 •  Тютюнові вироби і алкоголь, які вироблені в Бразилії та призначені виключно для продажу за кордоном; 
 •  Тютюнові вироби, які не продаються в країні походження; 
 •  Вогнепальну зброю та макети (копії, іграшки, муляжі), які можуть бути сплутані з нею, крім предметів, що входять до колекції авторизованого користувача, на умовах, встановлених Командуванням збройних сил Бразилії; 
 •  Тварин без ветеринарної довідки та дозволу, виданого Міністерством охорони навколишнього середовища; 
 •   Конрафактну та фальсифіковану продукцію, або продукцію з невірним зазначенням її походження; 
 •  Товари, виробництво яких порушує авторські права; 
 •  Продукти, що містять генетично модифіковані організми; 
 •  Пестициди, їх компоненти та продукти, пов'язані з ними; 
 •  Товари, що ображають моральність, загрожують здоров'ю або громадському порядку; 
 •  Наркотики або ліки.

Увага! Зазначені продукти будуть вилучені митницею. Подорожуючий може бути заарештований бразильськими компетентними органами та притягнутий до цивільної або кримінальної відповідальності.

Покупки в магазинах “Duty Free

 •  Подорожуючі можуть придбати без податків, в магазинах безмитної торгівлі, портів та аеропортів, після посадки в Бразилії і до проходження митного контролю, товари на загальну суму до $500.
 •  Крім загального ліміту вартості, на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, накладаються наступні кількісні обмеженнями: 

- 24 пляшок алкогольних напоїв, враховуючи, що максимальна кількість одного виду напою становить 12 одиниць;

- 20 пачок сигарет іноземного виробництва; 

- 25 одиниць сигар або сигарилл; 

- 250 г тютюну для люльки; 

- 10 одиниць туалетних приналежностей. 

- 3 одиниці годинників, електричних або електронних інструментів, обладнання, іграшок.

 •  Діти до 18 років, навіть у супроводі дорослих, не вправі придбавати алкогольні напої та тютюнові вироби.

До Бразилії безмитно дозволено ввозити по 1 найменуванню з таких предметів, як: радіоприймач, плейєр, відеокамера, діловий блокнот з комп'ютерною пам'яттю. Оподатковується відео-, кино-, аудіотехніка небразильського виробництва, що ввозиться. Ввезення іноземної валюти не обмежене (декларується), національної – обмежений.

Туристичні візи

Туристичні візи були скасовані для жителів Андорри, Австрії, Аргентини, Багамських Островів, Барбадосу, Бельгії, Болівії, Болгарії, Чеської Республіки, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Хорватії, Данії, Еквадору, Фінляндії, Франції, Німеччини, Великобританії, Греції, Гватемали, Гайани, Гонконгу, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Макао, Малайзії, Монако, Намібії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Мальти, Панами, Парагваю, Перу, Філіппін, Польщі, Португалії , Румунії, Росії, Сан-Марино, Словаччини, Словенії, Південної Африки, Південної Кореї, Іспанії, Сурінаму, Швеції, Швейцарії, Таїланду, Тринідаду і Тобаго, Туреччини, України, Уругваю, Ватикану та Венесуели.

Туристичні візи поширюються на викладачів міжнародних конференціях, на відвідування родичів та / або друзів, на неоплачувані участі в спортивних або художніх змаганнях або події (в даному випадку запрошення від спонсора організації Бразилії не потрібно) і на неоплачувані участі в наукових семінарах .

Під медико-санітарними формальностями розуміють процедури, пов'язані з перевіркою дотримання особами, які перетинають кордон, вимог з вакцинації, щеплення та інших спеціальних вимог (медико-санітарних, епідеміологічних, ветеринарних). Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розробила Вимоги до свідоцтва про щеплення при поїздці за кордон, що слугують практичними рекомендаціями для туристичних фірм і туристів усього світу. Міжнародні медико-санітарні правила діють з 1951 p., періодично в них вносяться зміни і виправлення. Рекомендації, покликані зменшити можливість поширення небезпечних інфекцій, у тому числі за допомогою туризму , публікуються у виданні "Епідеміологічний щорічник". ВООЗ має робочі угоди з UNWTO, відповідно до яких поточна інформація про формальності, пов'язані з проходженням санітарного контролю, публікується в щорічному виданні UNWTO "Закордонний туризм — прикордонні формальності".

До карантинних захворювань міжнародного значення відносять:

чуму, холеру, віспу, жовту лихоманку, малярію. ВООЗ дійшла висновку, що смертельні випадки від малярії серед туристів, які подорожували в тропічні країни, траплялися здебільшого через їхню непоінформованість чи недооцінку ними небезпеки хвороби. Малярія провокує багато інших хвороб, наприклад, застуду, і початковий діагноз важко правильно встановити навіть кваліфікованому лікарю.

Для запобігання поширення цих небезпечних захворювань органи охорони здоров'я можуть вдаватися до особливих заходів санітарного контролю. Оскільки епідеміологічна ситуація щодо карантинних і паразитарних захворювань у деяких закордонних країнах продовжує залишатися напруженою, туристи повинні одержувати достовірну інформацію про захворювання і захист від нього перед поїздкою в тропічні країни. її переважно подають у формі пам'ятки громадянам, засвідченої підписом туроператора і печаткою турфірми.

Туристи, які бажають здійснити подорож у країну з підвищеним ризиком інфекційних захворювань, зобов'язані проходити профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог (медико-санітарні формальності).

Медичне страхування туристів в Бразилію

За роз’ясненням юридичного відділу Міністерства охорони здоров’я Бразилії, відповідно до положень міжнародного права у сфері медицини надання безоплатної медичної допомоги громадянам інших країн відбувається на основі взаємності. Оскільки у випадку з Україною відсутні двосторонні Угоди, які б регулювали це питання, офіційно Бразилія не може надати такий вид допомоги на безоплатній основі.При цьому слід зазначити, що в Конституції Бразилії (Стаття 5), а також в Законі “Про статус іноземців” (Стаття 95) до статусу громадянина Бразилії, який має право на безоплатну медичну допомогу у невідкладних випадках, прирівнюються лише іноземні громадяни, які постійно проживають на території Бразилії.

Консульський відділ Посольства України в Бразилії

Керівник:

Трикозенко Олег Олексійович
Другий секретар з консульських питань

Адреса:

71615-040, м. Бразиліа, Федеральній Округ, СППЗ, будинок 5/4, пов. 2

Телефон:

(00 5561) 3365 1457

Факс:

(00 5561) 3365 5410

Ел. пошта:

emb_br@mfa.gov.ua

Графік роботи:

Прийом громадян України: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00 —12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: 09:00 – 11:00,  для громадян певних категорій  (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

 У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Межі консульського округу:

Федеративна Республіка Бразилія (штати: Акре, Алагоас, Амазонас, Амапа, Баійя, Гойяс, Мараньяу, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Пара, Параіба, Пернамбуко, Піауі, Ріо-Гранде-ду-Норте, Рондонія, Рораіма, Сеара, Сержіпе, Токантінс; Федеральний округ), Багатонаціональна Держава Болівія, Кооперативна Республіка Гайана, Республіка Суринам

Основні національні свята:

 •  1 січня - День Загального Співдружності;
 •  Лютий - березень - Карнавал;
 •  Квітень - травень - Католицький Великдень; -
 •  21 квітня - Тірадентес;
 •  1 травня - День Праці;
 •  7 вересня - День Незалежності;
 •  12 жовтня - Свято Явища Богородиці і День дітей;
 •  15 листопада - День Проголошення Республіки;
 •  25 грудня - Католицьке Різдво.

Розміри чайових у країні

У дешевих і недорогих закладах прийнято залишати мінімум чайових, в літніх і пляжних кафе, якщо ви замовляли тільки пиво і легкі напої, чайові зовсім не прийняті, в дорогих ресторанах офіціантові залишають чайові в розмірі 5-10% від суми рахунку, навіть якщо в нього вже включена плата за обслуговування. За дрібні послуги зазвичай вручається деяка сума готівкою: носильникові - $ 1-2, покоївки в готелі - $ 1-2 в день, водієві, гідові - $ 2-3 на день, консьєржу - до $ 10 (залежно від наданої послуги), чистильникам взуття та персоналу на заправці –

$ 0,5-1.

У перукарнях і салонах краси прийнято залишати на чай 10% понад рахунки, в таксі рахунок округлюється в більшу сторону, при цьому існує особлива плата за користування кондиціонером.

Розділ 2. Організація культурно-пізнавального туру  в країнудестинацію

Маршрут : Львів – Київ – Париж – Бразиліа- Ріо-де-Женейро-Ігуасу-Бузиос-Париж-Київ-Львів

Тривалість маршруту : 11 днів / 10 ночей

Ціна за 1 особу : 33,875 грн (1355 Є)

Траса маршруту: Ріо-де-Женейро – Ігуасу - Бузиос

Кількість об*єктів відвідуваних туристом : 12

Основні населені пункти : Ріо-де Женейро , Ігуасу , Бузиос

Місця ночівлі : Ріо-де Женейро , Ігуасу , Бузиос

Загальна тривалість туру : 11 днів / 10 ночей

Бразильська панорама

Вид туризму : культурно-пізнавальний

Форма організації : груповий

Тривалість : 11 днів / 10 ночей

Сезонність : сезон пік

Цільова група : 20 осіб

Клас обслуговування : туристичний

Параметри маршруту :

Таблиця 3

Шлях

Відстань

Спосіб подолання

Час в дорозі

Львів-Київ

541

Автобус

7 год

Київ-Ріо-де-Женейро

10850

Літак (чартерний рейс)

11 год

Ріо-де-Женейро- Ігуасу

1493

Автобус

10 год

Ігуасу – Ріо-де-Женейро

1493

Автобус

10 год

Ріо-де-Женейро-Бузиос

176

Автобус

3 год

Бузиос-Ріо-де-Женейро

176

Автобус

3 год

Ріо-де-Женейро-Київ

10850

Літак

11 год

Київ-Львів

541

Автобус

7 год

2.2. Найважливіші об’єкти відвідування

Туристи подорожуючи отримають багато цікавої інформації , позитивні емоції та на власні очі оцінять красоту Бразилії.

Таблиця 4

Населені пункти

Об*єкти показу

Ріо-де-Женейро

«Штерн»-ювелірна фабрика

Залив Гуанабарра

Церква Канделарія

Муніципальний театр

Зоологічний Парк

Нац.музей мистецтва

Статуя Ісуса Христа

Екскурсія по Корковадо та пляжах

Ігуасу

Водопад із Аргетинської сторони

Водопад із Бразильської сторони

Бузиос

Пляжі

Рис.4Параметри маршруту

Рис.5 Схема маршруту в країні

2.3. Характеристика засобів розміщення

Характеристика засобів розміщення          Таблиця 5

№п/п

Місце розташування

Назва готелю

Категорія

Номерний фонд

Ціна

(грн)

1

Ріо-де-Женейро :

RuadoCatete, 186, Flamengo

Imperial Hotel

3*

Туалет і ванна в номері,заміна рушників кожного дня , на території автостоянка , салон краси і басейн

1232

2

Ігуасу :Rua Almirante Barroso, 1864 - Centro, Foz Do Iguacu,

Pietro Angelo Hotel

3*

Туалет і ванна в номері,заміна рушників кожного дня , на території  басейн , телевізор , WiFi

857

3

Бузиос : Rua Joao Fernandes - 301 Praia de Joao Fernandes, Buzios 28950

Rio Buzios Beach

3*

Телевізор , кондиціонер , міні-бар , сейф ,телефон , фен , балкон з видом на море, басейн на території

1156

2.4. Транспортне забезпечення туру

Транспортне забеспечення туру автобусом      Таблиця 6

Назва автобуса

Клас

Місткість

Необхідні послуги

Ціна за км

IVEKO

3*

23 пас

Кондиціонер , тв ,двд ,мікрофон, підлокотнік, обігрів , гучномовець , індивідуальне освітлення.

6 грн

Транспортне забеспечення туру літаком       Таблиця 7

Назва польоту

Назва авіакомпанії

Послуги

Ціна за 1 особу

Бразильська панорама

Мансанна

Багаж до 20 кг , визначенний асортимент страв і напоїв ,  відсутня можливість здати квиток.

2500 грн

2.5. Організація харчування туристів

Для наших туристів ми представляєм перелік відомих ресторанів в містах перебування.

Організація харчування туристів      Таблиця 8

№п/п

Місто

Назва

Кухня

Ціна

Адрес

1

Ріо-де-Женейро

Поркао

Allinclusive

97 реалів


Av. Infante Dom Henrique, S/N, Aterro do Flamengo

2

Ігуасу

Карретао

Allinclusive

40 реалів

Rua Visconde de Pirajá, 112

3

Бузиос

Дом Фейжоады

Allinclusive

67 реалів


Rua Prudente de Morais, 10

Кожен район Бразилії, залежно від переважаючого культурного впливу, має свій тип кухні. В одних районах переважає тубільна культура, в інших - кулінарні європейські традиції різних типів, що були занесені до Бразилії колонізаторами або іммігрантами. Розмаїтість і смак бразильських страв визначаються також близкістю річки або моря, характером ґрунту й опадів.

Відомі страви Бразилії :Фейжоада ,Рис з бобами ,Фарофа  ,Басалхау ,Ватапа, Сарапетеу,Каруру.

2.6. Страхування туристів під час подорожі

На 30 днів в Бразилії на 1 одного туриста розраховують пакет страхування який наведенний нижче.

Страхування туристів          Таблиця 9

Пакет страхування

Базовий

Оптимальний

Преміальний

Медичне страхування

6300

6300

6300

Нещасні випадки

2100

2100

2100

Затримка або відміна рейсу

2100

4200

Багаж

2100

6300

Втрата документів

2100

Юридична допомога

10500

Франшиза

1050

Загальна вартість

9450

12600

31500

2.7. Інші послуги і товари

Туристи під час покупки даного туру отримують буклети та брошури з наведеними послугами та товарами , де розписано що входить в тур , а що можна придбати за власні кошти.

Послуги та товари         Таблиця 10

Послуги

Ціна

Екскурсійні послуги

Включені в тур

Дозвіллєво-розважальніпослуги

За власні кошти

Оформлення візи

За власні кошти

Лікувально-оздоровчі послуги

За власні кошти

Побутове обслуговування

За власні кошти

Прокат спорядження

За власні кошти

Інформаційні послуги

Включені в тур

Оренда транспортних засобів

Включені в тур

Догляд за дітьми

Включені в тур

Послуги гідів та переладачів

Включені в тур

2.8. Складання програми перебування

Програма перебування туристів        Таблиця 11

День

Година

Програма заходів

День 1

8:00 та 8:20

Прибуття до Ріо-де-Женейро , трансфер в готель і поселення на 3 ночі

10:00

Екскурсія в «Штерн» ювелірна фабрика

13:00

Обід та вільний час

День 2

9:00

Сніданок

10:00

Екскурсія по місту і прогулянка по заливу Гуанабарра , обід на короблі

13:00

Стадіон Маракана

14:00

Муніципальний театр

15:00

Зоологічний парк

16:00

Національний музей мистецтва

17:00

Статуя Ісуса Христа

18:00

Повернення в готель та вільний час

День 3

9:00

Сніданок

10:00

Екскурсія по Корковадо та пляжах

12:00

Вільний час

День 4

9:00

Сніданок

10:00

Вільний час

14:00

Трансфер в аеропорт.Рейс на водопад Ігуасу

18:00

Поселення в готелі на 2 ночі

19:00

Вільний час

День 5

9:00

Сніданок

10:00

Водопад Ігуасу з Аргентинської сторони

14:00

Обід та вільний час

День 6

9:00

Сніданок

10:00

Водопад Ігуасу з Бразильської сторони

14:00

Обід

15:00

Трансфер в аеропорт

19:00

Прибуття в Ріо-де-Женейро

20:00

Відправлення в Бузиос

22:00

Поселення в готелі на 4 ночі

День 7 -9

Відпочинок на пляжі

День 10

15:00

Трансфер в Ріо-де-Женейро

17:00

Виліт додому

Висновки

Бразилія – одна з найбільших країн світу як за величиною території, так і за кількістю населення. За розміром території вона займає п'яте місце в світі (після Росії, Китаю, Канади і США), а за числом жителів – восьме місце. Займаючи майже половину всієї площі Південної Америки, Бразилія граничить зі всіма південноамериканськими країнами, окрім Еквадору і Чилі.

В адміністративному відношенні територія країни ділиться на 26 штатів і Федеральний округ із столицею країни м. Бразилія.

Бразилія – найбільш розвинена в економічних відносинах держава Латинської Америки, відноситься до групи "нових індустріальних країн". За об'ємом ВВП і промислового виробництва Бразилія входить у першу десятку в світі і займає 1 місце серед країн Латинської Америки. На частку Бразилії припадає 40% сукупного ВВП країн регіону, 43% промислового виробництва і 30% експорту.

Велику частину Бразилії зручно відвідувати у будь-який час року, за винятком півдня країни, де неймовірно задушливо влітку (з грудня по лютий) і постійні дощі взимку (з червня по серпень).

Чудові і різноманітні природні умови, таємнича і небезпечна Амазонія, тисячі кілометрів пляжів, серед яких знаменита на весь світ Копа-Кабана, славнозвісні щорічні карнавали, багата культурна спадщина, екзотична місцева кухня і спосіб життя, мальовничі пейзажі і ландшафти, футбол та інші спортивні змагання .

У Бразилії рекреаційно-туристичне господарство належить до молодих галузей національної економіки. Усвідомлюючи значення рекреації та туризму в сучасному житті, уряд країни вкладає великі кошти у їх розвиток. Активно залучаються і гроші іноземних інвесторів.

Туристична інфраструктура Бразилії розвивається разом з економікою, що переживає підйом. У Ріо збудовані готелі всіх можливих категорій. Індустрія розміщення в Бразилії розвинена добре, проте потребує реконструкції. Найпрестижніші готелі розташовуються уздовж пляжів, зокрема уподовж Копакабани, Іпанеми і Лебнона. Шляхи сполучення по території країни розподілені украй нерівномірно.

Основний потік туристів до Бразилії йде з Аргентини, США, Уругваю, Парагваю, Канади, Німеччини, Португалії та Перу. Протягом багатьох років найбільш відвідуваними містами Бразилії залишаються Ріо-де-Жанейро, Сан-Пауло, Флоріанополіс, Фош ду Ігуасу, Порто Алегре.

Основними цілями внутрішніх поїздок стали відвідування друзів і родичів, курорти і культурно-пізнавальний  туризм.

За даними Всесвітньої туристської організації  міжнародний туризм в Бразилії початків швидко зростати з 2000 року. У 2011 році був поставлений рекорд - 5,4 млн відвідувачів і більше $6,7 млрд доходу.

Вагомими перспективами для розвитку туризму були: Чемпіонат світу з футболу 2014 року, а також Літні Олімпійські ігри 2016, що повинні проходити з 5 по 21 серпня в Ріо-де-Жанейро.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29826. Математическое описание дискретных СУ (ДСУ) 373 KB
  Передаточные функции и динамические характеристики ДСУ Импульсная характеристика ДСУ Рекурсивный и нерекурсивный алгоритмы обработки. Будем рассматривать полностью дискретную СУ рис. Xkk=0m yk k=0n рис.2 q=0 i=1 Данный алгоритм принято изображать в виде структурной схемы рис.
29827. Правила преобразования структурных схем 183 KB
  Передаточные функции замкнутой системы управления. Исходная схема системы управления может быть очень сложной. При этом должны сохраняться динамические свойства системы относительно входных и выходных сигналов. Пусть дана структурная схема системы управления: x b y _ Определим передаточную функцию системы по...
29828. Алгебраические критерии устойчивости 115.5 KB
  Алгебраические критерии устойчивости. Частотные критерии устойчивости. Запасы устойчивости СУ. Понятие об областях устойчивости.
29829. Анализ импульсных систем управления 282 KB
  Эквивалентная схема импульсной системы управления. Динамические характеристики разомкнутой системы управления. Эквивалентная схема замкнутой импульсной системы управления. Динамические характеристики замкнутой импульсной системы управления.
29830. Метод корневого годографа 145 KB
  Метод Dразбиения плоскости двух параметров В некоторых случаях критерии устойчивости позволяют проследить влияние параметров на устойчивость системы. Существуют специальные методы построения областей устойчивости. Пусть при некотором  = крит корень характеристического уравнения попадает на мнимую ось тогда при значении крит система находится на границе устойчивости. Если  это коэффициент передачи то при  крит система устойчива  = крит система находится на границе устойчивости  крит система неустойчива.
29831. Селективная инвариантность к степенным воздействиям 193.5 KB
  Условие селективной абсолютной инвариантности: Wf pk = 0 pk k = 1n 4 для всех корней воздействия Если возмущение имеет изображение с полюсами pk а передаточная функция системы на этих полюсах равна 0 то система будет абсолютно инвариантна к этому возмущению. В этом случае И система обладает селективной абсолютной инвариантностью абсолютной т. Говорят что система является астатической относительно ступенчатого возмущения. когда ОПФ имеет двукратный нулевой нуль и система селективно абсолютно...
29832. Условия инвариантности одноконтурных СУ к степенным возмущениям 176.5 KB
  Ошибка системы на гармоническое воздействие иногда называется динамической ошибкой Анализ результата: Если возмущение на объект ступенчатое то тогда можно рассчитать Для ковариантной системы когда выходной сигнал совпадает с заданием Wзамкн0=1. Стандартные типовые законы управления 1 Пзакон 2 Изакон 3 ПИзакон Для селективной абсолютной инвариантности системы по отношению к ступенчатому возмущению на входе объекта необходимо чтоб в законе управления...
29833. Нелинейные СУ 266.5 KB
  Типовые нелинейные звенья и их характеристики. Типовые соединения нелинейных звеньев и их характеристики. Линеаризация статических характеристик методы компенсационных и вибрационных линеаризации...
29834. Постановка задач синтеза систем управления 96.5 KB
  Задачи синтеза систем управления. Методы синтеза систем управления. Инженерные методы структурно параметрического синтеза.