96633

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛІКУ КЛІЄНТІВ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Основні проблеми розробки сучасних баз даних. Аналіз предметної області та постановка задачі курсової роботи. Актуальність проблем розробки баз даних, основні поняття та визначення. Загальна схема процесу розробки інформаційної системи з застосуванням концепції БД. Аналіз наданої предметної області. Моделювання даних предметної області.

Украинкский

2015-10-08

171 KB

5 чел.

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

“Отримано”

Реєстраційний номер № _______

від “____” ____________ 200__ р.

“Відправлено з зауваженнями”

Реєстраційний номер № _______

від “____” ____________ 200__ р.

“Отримано повторно”

Реєстраційний номер № _______

від “____” ____________ 200__ р.

КУРСОВА РОБОТА

за темою

РОЗРОБКА  ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛІКУ  КІЄНТІВ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ

Виконав

студент групи ЗИ-209                          __________________  Бондаренко О.Б.

                                                                                                      (дата, підпис)

спеціальність 7.05010301 «Програмне забезпечення систем»

Керівник                                                __________________         Шумада А.С.

                                                                                                       (дата, підпис)

Запоріжжя, 2015

 1.  Тема курсової роботи:

РОЗРОБКА  ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛІКУ  КІЄНТІВ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ 

 1.  Перелік питань та завдань до курсової роботи:

1 Основні проблеми розробки сучасних баз даних. Аналіз предметної області та постановка задачі курсової роботи

1.1 Актуальність проблем розробки баз даних, основні поняття та визначення

1.2 Загальна схема процесу розробки інформаційної системи з застосуванням

концепції БД

1.3  Аналіз наданої предметної області.

1.4  Постановка задачі курсової роботи

2 Моделювання даних предметної області

2.1 Розробка концептуальної моделі даних

2.2 Перетворення концептуальної моделі в логічну модель даних

3 Програмна реалізація системи

3.1 Розробка системної програмної архітектури

3.2 Мотивований вибір СКБД та інструментальних програмних засобів для реалізації запропонованої системної архітектури

3.3 Розробка візуального інтерфейсу користувачів системи

4 Результати застосування розробленої програмної системи

4.1 Стислі відомості щодо розгортання системи

4.2 Основні режими роботи із системою

4.2.1 Режим роботи адміністратора

Висновки

Список використаної літератури

РЕФЕРАТ

ПЗ: 40 с. 18 рисунків, 10 джерел.

Об’єкт розробки – база даних клієнтів бази відпочинку.

Мета проекту – створення робочої бази даних клієнтів бази відпочинку.

Метод досліджень аналітичний, об'єктно-орієнтований.

База даних це впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів.

В пояснювальній записці розроблена схема реляційної бази даних згідно завдання.

В наш час база даних це невід’ємна частина будь-якої фірми чи державної структури. Не виняток й туристична агенція. Адже робота в базі даних набагато прискорює час пошуку інформації та її обробки, тим самим у користувачів з’являється більше часу на виконання своєї роботи.

Створення такої бази даних дуже актуально в наш час, тому що оздоровчо-туристичний бізнес є дуже розвиненою галуззю у багатьох країнах світу. Україна також може запропонувати багато напрямів відпочинку у всіх її куточках.

Задача полягає ще й у тому, щоб створена база даних могла редагуватись та удосконалюватись в період експлуатації.

Для створення додатку для обробки даних була вибрана СКБД «Microsoft Access 2010».

Створено широкий список характеристик, які роблять базу даних інформативною та зручною у користуванні.

Розроблена база даних містить форми для заповнення таблиць, пошуку даних, редагування та введення нової інформації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗАПИТ, РОЗРОБКА, БАЗА ДАНИХ, МАКРОСИ, ТАБЛИЦЯ, ЗВ'ЯЗОК, ВЛАСТИВОСТІ, АТРИБУТИ, МОЖЛИВОСТІ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МОДЕЛЬ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

БД

СКБД

ПК

МЕМО

ОLE

ІС

АІС

ЕОМ

ER

3НФ

ОС

SQL

ODBC

JDBC

ORM

- База даних

- Система керування базою даних

- Персональний комп’ютер

- Тип даних СКБД MS Access (текст або число)

- Тип даних СКБД MS Access (діаграма, малюнок)

- Інформаційна система

- Автоматизована інформаційна система

- Електронно-обчислювальна машина

- Entity-Relationship

- 3 Нормальна Форма

- Операційна система

- StructuredQueryLanguage

- OpenDataBaseConnectivity

- JavaDataBaseConnectivity

- Object – relationalmapping

ЗМІСТ

Завдання……………………………………………………………………………

…..2

Реферат…………………………………………………………………………….

..…3

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів……….

…..4

Зміст………………………………………………………………………………..

…..5

Вступ……………………………………………………………………………….

…..6

1 Основні проблеми розробки сучасних баз даних. Аналіз предметної області та постановка задачі  курсової роботи…………………………….……

…..7

1.1 Актуальність проблем розробки баз даних, основні поняття та визначення…………………………………………………………………………

..…7

1.2 Загальна схема процесу розробки інформаційної системи з застосуванням концепції БД……………………………………………………..

…13

1.3 Аналіз наданої предметної області……………………………………….….

…18

1.4 Постановка задачі курсової роботи………………………………………….

…18

2 Моделювання даних предметної області……………….………………….….

…21

2.1 Розробка концептуальної моделі даних……………………………………..

…21

2.2 Перетворення концептуальної моделі в логічну модель даних……………

…24

3 Програмна реалізація системи…………………………………………………

…26

3.1 Розробка системної програмної архітектури………………………….…….

…26

3.2 Мотивований вибір СКБД та інструментальних програмних засобів для реалізації запропонованої системної архітектури………………………………

…32

3.3 Розробка візуального інтерфейсу користувачів системи…………………..

…32

4 Результати застосування розробленої програмної системи……………….

…34

4.1 Стислі відомості щодо розгортання системи……………………………….

…34

4.2 Основні режими роботи із системою………………………………………..

…34

4.2.1 Режим роботи адміністратора……………………………………………...

…35

Висновок…………………………………………………………………………..

…38

Перелік посилань………………………………………………………………….

…39

Додаток А………………………………………………………………………….

…40

ВСТУП

Комфортний відпочинок 5+ характеризується високими темпами розвитку, зростанням його ролі в економіках окремих країн і регіонів. Нині сфера надавання послуг та вибору відпочинку у світовій системі господарства займає провідні позиції. Він є невід'ємною складовою розвитку світового ринку. Вид відпочинку у цілому займає одне з перших місць в світі щодо надання робочих місць. Високими темпами розвивається міжнародний спосіб відпочинку.

На сьогоднішній день добре розвинутий бізнес ставить перед собою питання якості та швидкості надання послуг; конкурентоздатності запропонованих цін на ринку; актуальності видів відпочинку; вигідного співробітництва з установами відпочинку у інших країнах; привертання уваги клієнтів та підтримки іміджу фірми, що дає змогу розраховувати на подальший її розвиток. Число людей, які бажають придбати путівки з кожним днем зростає. Тому створення бази даних може спростити процес обліку, особливо для об’єктів відпочинку, з великою кількістю клієнтів. У силу значної кількості напрямів та послуг вести облік у паперовому вигляді дуже складно і ця робота зводиться у досить трудомістку процедуру. Таким чином, з’являється необхідність якось автоматизувати цей процес.

Метою цієї курсової роботи є полегшення введення обліку інформації клієнтів, ціни та додаткові послуги тощо. Шляхом розробки буде створена база даних і програмний додаток, що автоматизує процес ведення документації, допоможе полегшити корекцію та видалення інформації про клієнтів, номери  та додаткові послуги і допоможе створювати звіти на різноманітні потреби об’єкту відпочинку.

Також задача полягає у тому, що у майбутньому створена база даних буде редагуватися та удосконалюватися в період експлуатації.

Для реалізації поставленої задачі буде використана СКБД Microsoft Access 2010.


1 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ БАЗ ДАНИХ. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

База даних — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів.  

Користувачі БД: прикладні програмісти, кінцевий користувач, адміністратори БД.

В даний час життя людини настільки сильно насичена різного роду інформацією, що для її обробки потрібно створення величезної кількості сховищ і банків даних різного призначення. Зараз практично будь-яка задача зв'язана з маніпулюванням інформацією і даними. З тієї причини в останні роки з'явилася безліч різних комп'ютерних систем, називаних системами керування базами даних, що призначені саме для цих цілей.

Терміни база даних (БД) найчастіше вживаються в комп'ютерній тематиці. Поняття БД можна застосувати до будь-якої інформації, у якій маються зв'язані по визначеній ознаці елементи, збереженої й організованої особливим образом — як правило, у виді таблиць. БД - це деяка подоба електронної картотеки, електронного сховища даних, що зберігається в комп'ютері у виді одного чи декількох файлів.

Однією з основних програм для створення баз даних є Microsoft Access. В цій програмі можна створювати базу даних на свій смак і для будь якого направлення.

 1.  Актуальність проблем розробки баз даних, основні поняття та

визначення

База даних в Microsoft Access, на відміну від настільних СКБД,  зберігає всі данні в одному файлі, хоча і розподіляє їх по різних таблицях, як і належить реляційної СКБД. До цих даних належить не тільки інформація у таблицях, а й інші об’єкти бази даних. Для виконання майже всіх операцій Access пропонує велику кількість Майстрів (Wizards), які роблять основну роботу за користувача при роботі з даними й розробці додатків, допомагають уникнути рутинних дій і полегшують роботу недосвідченому користувачеві.

Для роботи в Microsoft Access потрібно знати деякі поняття, адже без них буде важко працювати.

Дані - це інформація, подана у формалізованому вигляді, прийнятному для   обробки автоматичними засобами за можливої участі людини.

Інформація – це певні дані, які зберігаються у файлі, подані зрозумілою для користувача мовою і в потрібному контексті.

Предметна область – це частина реального світу, підлегла вивченню з метою організацію управління та автоматизації.

Модель даних – це абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються БД.

База даних – це впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Система керування базами даних – це комп’ютерна  програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Зазвичай з базами даних працюю дві категорії користувачів. Перша категорія - проектувальники. Їх завдання полягає у розробці структури таблиць бази даних і узгодження її із замовником. Крім таблиць проектувальники розробляють та інші об'єкти бази даних, призначені, з одного боку, для автоматизації роботи з базою, а з іншого боку - для обмеження функціональних можливостей роботи з базою (якщо це необхідно з міркувань безпеки). Проектувальники не наповнюють базу конкретними даними, (замовник може вважати їх конфіденційними і не надавати стороннім особам). Виняток становить експериментальне наповнення модельними даними на етапі налагодження об'єктів бази.

Друга категорія виконавців, що працюють з базами даних, - користувачі. Вони отримують вихідну базу даних від проектувальників і займаються її наповненням і обслуговуванням. У загальному випадку користувачі не мають засобів доступу до управління структурою бази - тільки до даних, та й то не до всіх, а до тих, робота з якими передбачена на конкретному робочому місці.

Відповідно СКБД має два режими роботи: проектувальний і призначений для користувача. Перший режим призначений для створення або зміни структури бази і створення її об'єктів. У другому режимі відбувається використання раніше підготовлених об'єктів для наповнення бази або отримання даних з неї.

Бази даних найчастіше застосовують у банківській сфері, виробничих сферах, бухгалтерських та у багатьох інших. Вони використовують їх для опрацювання чітко структурованої інформації у відповідності до затверджених номенклатурних документів. При проектуванні баз даних вирішують дві основні проблеми:

 •   проблема логічного проектування бази даних;
 •   проблема фізичного проектування баз даних.

Часто зустрічається  характеристика БД на основі певних параметрів або необхідних вимог, наприклад:

 1.  значна кількість даних;
 2.  незалежність даних;
 3.  відкритий доступ до даних;
 4.  гарантована відсутність збоїв;
 5.  одночасна робота з багатьма користувачами.

У світі існує безліч систем керування базами даних. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СКБД спираються на єдиний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми та методи на весь клас СКБД. В якості такого навчального об'єкта ми виберемо СКБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office.

За допомогою програми Access можна:

 •  додавати нові дані до бази даних, наприклад новий предмет до інвентарного списку;
 •  редагувати наявні дані бази даних, наприклад змінювати поточне розташування предмета;
 •  видаляти відомості, якщо, наприклад, предмет було продано або списано;
 •  впорядковувати та переглядати дані різними способами;
 •  спільно користуватися даними з іншими користувачами за допомогою

звітів, повідомлень електронної пошти, інтрамережі або Інтернету.

Поля бази даних не просто визначають структуру бази - вони ще визначають групові властивості даних, записуваних в осередки, які належать кожному з полів. Нижче перераховані основні властивості полів таблиць баз даних на прикладі СКБД Microsoft Access.

Існують 4 основні моделі даних – списки (плоскі таблиці), реляційні бази даних, ієрархічні бази даних й мережеві структури.

Розглянемо більш докладніше вікно БД.

Команди панелі інструментів вікна БД:

конструктор – відкриття виділеного об’єкта в режимі конструктора;

створити – створення об’єкта бази даних;

видалити – видалення виділеного об’єкта.

Microsoft Access – це система управління реляційними базами даних (СКБД), призначена для роботи  на окремому ПК або в локальній обчислюваній мережі під керуванням  Windows; це набір інструментальних засобів для створення й експлуатації інформаційних систем, що дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування.

Microsoft Access надає максимальну свободу в завданні типу даних: текст, числові дані, дати, час, грошові значення, малюнки, звук, документи, електронні таблиці. Також можна задати  формат зберігання (довжина рядка, точність представлення чисел і дати часу).

Таблиця – двовимірна таблиця, яка використовується для зберігання даних у реляційних базах даних. Кожний рядок у таблиці називається записом. Записи — це місце розташування окремих елементів даних. Кожний запис складається з одного або кількох полів. Таблиця містить інформацію про сутності певного типу.

Запит – засіб для відбору даних, які відповідають певним умовам. За допомогою запитів можна вибрати з бази даних тільки необхідну інформацію.

Певні запити є «оновлюваними», тобто дані в базових таблицях можна редагувати за допомогою таблиці даних запиту. Якщо дії виконуються з оновлюваним запитом, слід пам’ятати, що зміни насправді виконуються в таблицях, а не лише в таблиці даних запиту.

Запити поділяються на дві основні групи: запити на вибірку і запити на дію. Запит на вибірку просто отримує дані й робить їх доступними для використання. Результати запиту можна переглянути на екрані, роздрукувати або скопіювати до буфера обміну. Або можна використати результат запиту як джерело записів для форми чи звіту.

Запит на змінення, згідно з назвою, виконує з даними певне завдання. Запити на змінення можна використовувати для створення нових таблиць, додавання даних до наявних таблиць, оновлення або видалення даних.

Форма – засіб, який дозволяє спростити процес введення або зміни даних у таблицях БД, що забезпечує введення даних персоналом невисокої кваліфікації. Це інтерфейси, які використовуються під час роботи з даними, тому вони часто містять кнопки для виконання різних команд.

Форми також, дають змогу керувати способом взаємодії інших користувачів із даними бази даних. Наприклад, можна створити форму, яка відображає лише певні поля та дозволяє виконувати лише певні операції. Це допомагає захистити дані та забезпечує належне введення даних.

Звіт – це засіб для зведення та представлення даних у таблицях.

Сторінки  –  сторінки доступу до даних являють собою спеціальну Web- сторінку, призначену для перегляду і роботи через Інтернет або інтрамережами з даними.

Макрос – набір макрокоманд, створюваний користувачем для автоматизації виконання конкретних операцій. Більшість операцій із базою даних, які виконуються вручну, можна зробити автоматичними за допомогою макросів, тому вони можуть бути корисним засобом економії часу.

Модуль – об’єкт що містить програми мовою VisualBasic, застосовувані в деяких випадках для обробки даних. Модуль може бути модулем класу або стандартним модулем. Модулі класу додаються до форм або звітів і зазвичай містять процедури, характерні для форми чи звіту, до яких вони додаються. Стандартні модулі містять загальні процедури, не пов’язані з жодним іншим об’єктом. Стандартні модулі відображаються в області переходів у розділі «Модулі», проте модулі класу там не відображаються.

Типи даних:

 •   текстовий – алфавітно-цифрові дані (255 байт);
 •   поле МЕМО – довгий текст або числа, наприклад, примітка або опис

(64000 байт);

 •   числовий  – текст або комбінація тексту і чисел (зберігає 1, 2, 4 або 8

байтів);

 •   грошовий – використовується на грошових значень (зберігає 8 байтів);
 •   дата/ час – дати і час (8 байт);
 •   лічильник – автоматична вставка унікальних послідовних або

випадкових чисел при додаванні запису (4 байти);

 •   логічний – дані, що приймають тільки одне з двох можливих значень;
 •   поле об’єкту OLE – для вставки об’єктів: малюнки, діаграми;
 •   гіперпосилання – адресу посилання на файл в автономному комп’ютері

або в мережі;

 •   майстер підстановок – створює поле, що дозволяє вибрати значення з

іншої таблиці або зі списку перечень, використовуючи поле зі списком. При виборі даного параметра в списку типів даних запускається майстер для автоматичного визначення цього поля.

Зв'язок встановлюється між двома загальними полями (стовпцями) двох таблиць. Існують зв’язки з відношенням «один-до-одного», «один-до-багатьох», «багато-до-багатьох».

Відносини, які можуть існувати між записами двох таблиць:

 •  один-до-багатьох, кожного запису з однієї таблиці відповідає кілька

записів іншої таблиці;

 •  один-до-одного, кожному запису однієї таблиці відповідає один запис у

іншій таблиці;

 •  багато-до-одного, безлічі записів з однієї таблиці відповідає один запис

іншої;

 •   багато-до-багатьох, безліч записів с однієї таблиці відповідає декілька

записів іншої таблиці.

Ключ – це стовпець (може бути декілька стовпців), що додається до таблиці і дозволяє встановити зв'язок із записами в іншій таблиці. Існують ключі двох типів: первинні і вторинні або зовнішні.

Первинний ключ – це одне або декілька полів (стовпців), комбінація значень, яких однозначно визначає кожний запис у таблиці. Первинний ключ не допускає значення Null і завжди повинен мати унікальний індекс. Первинний ключ використовується для зв’язування таблиці з зовнішніми ключами в інших таблицях.

Зовнішній (вторинний) ключ – це одне або кілька полів (стовпців) у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначаю спосіб об’єднання таблиць. З двох логічно пов’язаних таблиць одну називають таблицею первинного ключа або головною таблицею, а іншу таблицю вторинного (зовнішнього) ключа або підпорядкованої таблиці. СКБД дозволяють зіставити спорідненні записи з обох таблиць і спільно вивести їх у форму, звіт або запит.

Існує три типи первинних ключів: ключові поля лічильника (лічильник), простий ключ і складовий ключ.

Поле лічильника (Тип даних «Лічильник»). Тип даних поля в базі даних, в я кому для кожної додається в таблицю запису в полі автоматично заноситься унікальне числове значення.

Простий ключ. Якщо поле містить унікальні значення, такі як коди чи інвентарні номери, то це поле можна визначити як первинний ключ. Як ключ можна визначити всі поля, що містить данні, якщо це поле не містить повторювані значення або значення Null.

Складовий ключ. У випадках, коли неможливо гарантувати унікальність значень кожного поля, існує можливість створити ключ, що складається з декількох полів. Найчастіше така ситуація виникає для таблиці, зі зв’язками багато-до-багатьох.

СКБД дозволяє працювати з даними, застосовуючи різні способи. Наприклад, можна виконати пошук інформації в окремій таблиці або створити запит з складним пошуком по декількох зв’язаних між собою таблицях або файлах. За допомогою єдиної команди можна відновити зміст окремого поля або декількох записів.

До основних можливостей СКБД можна віднести наступні:

 •  проектування базових об’єктів – двомірні таблиці з полями різних

типів даних;

 •  створення зв’язків між таблицями, з підтримкою цілісності даних,

каскадного оновлення полів і каскадного видалення записів;

 •  введення, зберігання, перегляд, зміна і вибірка даних з таблиць з

використанням різних засобів контролю інформації, індексування таблиць та апарату алгебри логіки;

 •  створення, модифікація та використання похідних об’єктів (запитів,

форм і звітів).

 1.   Загальна схема процесу розробки інформаційної системи з застосуванням концепції  БД

При самому загальному підході інформаційну систему (ІС) можна визначити як сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів (абонентів). Таке визначення може бути задовільним тільки при самій узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню.

На великій сучасній фірмі в тому чи іншому вигляді повинна існувати інформаційна система. Для забезпечення якісного управління потрібно знати (можливо з різним ступенем оперативності) об'єм запасів тієї чи іншої сировини, скільки і якої вироблено продукції, скільки споживається електроенергії, який цех що виробляє і що потребує, та багато іншої інформації, яка стосується виробничих питань. Крім цього, профспілкам необхідні відомості про потреби співробітників у соціально-побутовій, медично-оздоровчій сферах, тощо. Для обробки всіх таких даних потрібні певні організаційні і технічні засоби, тобто ІС.

Найстаріші (у моральному і у фізичному розумінні) системи повністю базувалися на ручній праці. Пізніше їм на зміну прийшли різні механічні пристрої для обробки даних (наприклад, для сортування, копіювання, асоціативного пошуку, тощо). Наступним кроком стало впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС), тобто систем, де для забезпечення інформаційних потреб користувачів використовується ЕОМ зі своїми носіями інформації. В наш час - епоху інформаційного вибуху - розроблюється і впроваджується велика кількість самих різноманітних АІС з дуже широким спектром використання.

Основним призначенням інформаційних систем є оперативне забезпечення користувача інформацією про зовнішній світ шляхом реалізації відносини. Відносини, отримують інтерпретацію у зовнішньому світі (світі поза інформаційної системи), дозволяють виділити для інформаційної системи певний його фрагмент, який буде втілений в автоматизованій інформаційній системі. Інформація про зовнішній світ представляється в інформаційній системі у формі даних. Це обмежує можливості смислової інтерпретації інформації та конкретизує семантику її подання в ІС. Сукупність цих виділених для ІС даних, зв'язків між ними та операцій над ними утворює інформаційну та функціональну моделі предметної області, що описують її стан з певною точністю.

Взагалі база даних є сукупність даних на машинних носіях, які використовуються при функціонуванні системи обробки інформації, організовані по визначеним правилам, які передбачають загальні принципи описування збереження і маніпулювання ними, а також які незалежні від прикладних програм. В основі організації бази даних є модель даних, яка визначає правила, у відповідності з якими структуруються дані. За допомогою моделі представляється велика кількість даних і описуються взаємно зв’язки між ними. Найбільш поширені такі моделі даних: ієрархічна, мережева, реляційна.

Ієрархічна структура представляє сукупність елементів, пов'язаних між собою за певними правилами. Об'єкти, пов'язані ієрархічними відносинами, утворюють орієнтований граф. До основних понять ієрархічної структури відносяться: рівень,елемент (вузол), зв'язок. Вузол - це сукупність атрибутів даних,що описують деякий об'єкт.  На схемі ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа. Кожен вузол на більш низькому рівні пов'язаний лише з одним вузлом, що знаходиться на більш високому рівні. Ієрархічне дерево має тільки одну вершину, не підпорядковану ніякий інший вершині і знаходиться на самому верхньому (першому) рівні. Залежні вузли знаходяться на другому, третьому і т.д. рівнях. Кількість дерев у базі даних визначається числом кореневих записів. До кожного запису бази даних існує тільки один (ієрархічний)шлях від кореневого запису.

У рамках ієрархічної моделі виділяють мовні засоби опису даних (МЗД) та засоби маніпулювання даними (ЗМД). Кожна фізична база описується набором операторів, що обумовлюють як її логічну структуру, так і структуру зберігання БД. При цьому спосіб доступу встановлює спосіб організації взаємозв'язку фізичних записів.

Визначено такі способи доступу:

1) Ієрархічно послідовний;

2) Ієрархічно індексно-послідовний;

3) Ієрархічно прямий;

4) Ієрархічно індексно-прямий;

5) Індексний.

Крім завдання імені БД і способу доступу, описи повинні містити визначення типів сегментів, що складають БД, у відповідності з ієрархією, починаючи з кореневого сегмента. Кожна фізична БД містить тільки один кореневий сегмент, але в системі може бути кілька фізичних БД.
Серед операторів маніпулювання даними можна виділити оператори пошуку даних, оператори пошуку даних з можливістю модифікації, оператори модифікації даних. Набір операцій маніпулювання даними в ієрархічній БД невеликий, але цілком достатній.

До основних недоліків ієрархічних моделей слід віднести:неефективність реалізації відносин типу N: N, повільний доступ до сегментів даних нижніх рівнів ієрархії, чітка орієнтація на певні типи запитів та ін. Схематичне зображення ієрархічної моделі даних зображено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 - Ієрархічна модель даних

В мережевій моделі зв'язок "один до багатьох" (1:В) означає, що значенню елемента А відповідають багато значень, пов'язанню з ним елементів В.

Мережева модель даних представляє собою орієнтований граф з пойменованими вершинами і дугами. Вершини графа - записи, які представляють собою по іменовану сукупність логічних взаємозв'язаних елементів даних або агрегатів даних. Під агрегатом даних розуміють пошановану сукупність елементів даних, які є усередині запису. Для кожного типу записів може бути кілька екземплярів конкретних значень його інформаційних елементів Два записи, взаємозв'язані дугою, створюють набір даних. Запис, з якого виходить дуга, називається власником набору, а запис, до якого вона направлена - членом набору.

За допомогою мережевих моделей можна поєднати в єдину систему всі матеріальні, трудові, фінансові та багато інших ресурсів та засоби виробництва і в ідеальних (планованих), і в реальних (існуючих) економічних умовах. У всіх системах мережного планування основним об'єктом моделювання служать різноманітні комплекси майбутніх робіт, наприклад маркетингові дослідження, проектні розробки, освоєння виробництва нових товарів та інші планові заходи. Схематичне зображення мережевої моделі даних зображено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 - Мережева модель даних

Реляційна модель даних являє собою набір двомірних плоских таблиць, що складаються з рядків і стовпців. Первинний документ або лінійний масив являє собою плоску двомірну таблицю. Така таблиця називається відношенням, кожний стовбець-атрибутом, сукупність значень одного типу (стовпця) –доменом, а рядка – кортежем. Таким чином, стовпці таблиці являються традиційними елементами даних, а рядки – записами. Таблиці (відношення) мають імена. Імена також присвоюються і стовпцям таблиці. Кожний кортеж (запис) відношення має ключ. Схематичне зображення реляційної моделі даних зображено на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 - Реляційна модель даних

1.3 Аналіз наданої предметної області

Предметна область - це цілеспрямована первинна трансформація картини зовнішнього світу в деяку умоглядну картину, певна частина якої фіксується в ІС як алгоритмічної моделі фрагмента дійсності.

Ознаки правильної структури бази даних:

 •  розділення даних на таблиці, щоб зменшити обсяг непотрібної інформації;
 •  забезпечення Access відомостями, необхідними для об’єднання даних у таблицях;
 •  допомога в підтриманні та забезпеченні точності й цілісності інформації;
 •  приведення даних у відповідність потребам оброблення та звітування.

Потрібно розробити інформаційну систему обліку клієнтів бази відпочинку, за допомогою якої можна з легкістю дізнатися інформацію про умови відпочинку: місце проживання, вид харчування, додаткові послуги, вартість проживання на добу, термін перебування, умови проживання, дату заїзду та від’їзду.

Продукт відпочинку — попередньо розроблений комплекс послуг для відпочиваючих, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги проживання, послуги харчування та інші послуги, не пов'язані з вказаними.

1.4 Постановка задачі курсової роботи

БД повинна дозволяти проводити перегляд і модифікацію інформації. Під час створення бази даних слід брати до уваги такі вимоги:

 •  База даних повинна задовольняти  всі вимоги  користувача до її вмісту.

Перед проектуванням бази необхідно провести  великі дослідження вимог користувачів до функціонування бази даних.

 •  База даних зобов'язана гарантувати несуперечність і цілісність даних.

При проектуванні таблиць потрібно визначити їх атрибути і деякі правила, що обмежують можливість введення користувачем невірних значень. Для введення даних перед безпосереднім записом їх у таблицю база даних повинна здійснювати виклик правил моделі даних і тим самим гарантувати збереження цілісності інформації.

 •  База даних повинна забезпечувати природне,  легке для сприйняття структурування інформації.
 •  База даних повинна задовольняти вимогам користувачів  до її продуктивності.

Перерахуємо функції, які  повинна виконувати БД:

 •  Перегляд  всієї інформації, яка знаходиться в базі;
 •  Доповнення, видалення, редагування записів бази даних.

Для зручного пошуку потрібної інформації необхідно реалізувати:

 •  Сортування записів;
 •  Фільтрацію записів згідно з введеними значеннями окремих полів або

їх діапазонів;

 •  Вибірку і компонування даних, які знаходяться в різних таблицях за

допомогою запитів;

 •  Аналіз інформації, яка знаходиться в базі даних.

Поля бази даних не просто визначають структуру бази - вони ще визначають групові властивості даних, записуваних в осередки, які належать кожному з полів. Нижче перераховані основні властивості полів таблиць баз даних на прикладі СКБД Microsoft Access.

В процесі курсового проекту потрібно створити програмну систему, призначену для обліку клієнтів бази відпочинку. Така система повинна мати інформацію про вільні місця, види послуг, вартість проживання та харчування, перелік та вартість додаткових послуг.

У ході розробки бази даних «База відпочинку» було вирішено створити такі, як:

1) «Місце проживання» з такими полями:

 •  Код;
 •  Найменування місця;

2) «Види проживання» з такими полями:

 •  Код;
 •  Найменування виду;

3) «Номера» з такими полями:

 •  Код номеру;
 •  Місце проживання;
 •  Вид проживання;
 •  № кімнати;
 •  Клас;
 •  Кількість місць;
 •  Вартість;
 •  Стан.

4) «Клас» з такими полями:

 •  Код класу;
 •  Найменування класу;

5) «Стан» з такими полями:

 •  Найменування стану;
 •  Код країни;

6) «Співробітники» з такими полями:

 •  Код співробітника;
 •  Прізвище;
 •  Ім’я;
 •  По батькові;
 •  Дата народження;
 •  Адреса;
 •  Телефон;
 •  Посада;
 •  Зарплата.

7) «Транспорт» з такими полями:

 •  Код транспорту;
 •  Транспорт.

8) «Тури» з такими полями:

 •  Код туру;
 •  Код послуги;
 •  Вартість туру;
 •  Термін перебування;
 •  Дата відправлення;
 •  Дата прибуття;
 •  Код транспорту. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35282. Тема: Використання конструкторів і деструкторів Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати механізм. 64.5 KB
  Лабораторна робота № 31 Тема: Використання конструкторів і деструкторів Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати механізм роботи з конструкторами і деструкторами. Відповідно до індивідуального завдання для попередньої лабораторної роботи розробити конструктори і деструктор для заданого класу. Здійснити ініціалізацію об'єктів класу різними конструкторами. 7 Базовий клас Похідний клас Похідний клас транспортний засіб літак дельтоплан Контрольні запитання Навіщо використовуються конструктори і деструктори Яке ім'я має конструктор і...
35283. Використання спадкування для створення ієрархії класів 71.5 KB
  Відповідно до індивідуального завдання розробити структуру базового класу і спадкоємців не менш 3х похідних класів на двох рівнях ієрархії.Скільки базових класів може бути в похідного класу 6.Чи можна задавати специфікатори для базових класів при спадкуванні оголошення довільного класу 8.Як змінюється доступ до елементів базового класу при спадкуванні з різними специфікаторами доступу: з розділів класу із програми з інших класів 9.
35284. Використання віртуальних і покажчиків для роботи з обєктами класів 60.5 KB
  Відповідно до індивідуального завдання на базі лабораторної роботи №22 розробити алгоритм роботи з обєктами базових і похідних класів з використанням покажчиків на базові і похідні класи. 3.При необхідності довести ієрархію класів до 3-4-х рівнів.
35285. Тема. Побудова багаточлена Лагранжа. 43 KB
  Побудова багаточлена Лагранжа. Навчитися будувати багаточлен Лагранжа скласти програму. Індивідуальне завдання Знайти наближене значення функції при даному значенні аргументу за допомогою інтерполяційного багаточлена Лагранжа. Що називають вузлами інтерполяції і як вони Яка ідея методу інтерполяції за допомогою багаточлена Лагранжа.
35286. Анализ медико-демографических показателей и оценка оказания медицинской помощи населению Тарусского Н-ской области за 2009 год 359 KB
  Население Тарусского района Н-ской области в данном году 87500, в том числе женщин в возрасте 15-49 лет – 25300. В райцентре в городе Таруссе проживает 36500. Остальное население в районе – сельское.
35287. Тема. Формули Нютона через кінцеві різниці Мета. 65.5 KB
  Формули Нютона через кінцеві різниці Мета. Навчитися обчислити значення функції при даному значенні аргумента використовуючи формули Нютона через кінцеві різниці. Індивідуальна робота x y 0115 865729 0120 829329 0125 795829 0130 764893 0135 736235 0140 709613 0145 684815 0150 661659 0155 639986 0160 619658 0165 600551 0170 582558 0175 565583 0180 549543 № варіанта х1 х2 16 01168 01745 Контрольні питання: Дати визначення кінцевої різниці 1го кго порядку Поставте задачу інтерполяції функції Запишіть...
35288. Организационно-экономическая характеристика организации 720 KB
  Основная цель анализа – выявление и оценка тенденций развития финансовых процессов на предприятии. Менеджеру эта информация необходима для разработки адекватных управленческих решений по снижению риска и повышению доходности финансово-экономической
35289. Собственные мышцы гортани, их иннервация, значение для голосообразования 15.25 KB
  Грудинощитовидная начинается от задней поверхности рукоятки гортани, присоединяется к передней поверхности щитовидного хряща. (Опускает гортань вниз)...