97096

Модель жіночого зимового пальта для жінок молодшої вікової групи

Курсовая

Косметология, дизайн и стилистика

До послуг швейного виробництва звертаються люди різного віку та смаку різної комплекції та осанки але бажання їх однакові - вони хочуть щоб їхні речі були модними гарними і зручними. Тому в порядку значимості до обраного виробу пред’являються такі споживчі та техніко-економічні вимоги.

Украинкский

2015-10-13

330 KB

0 чел.

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Вступ

1. Технічне завдання.

1.1. Характеристика виробу, що проектується.

1.2. Перспективні напрямки моди.

1.3. Вибір матеріалів.

2. Ескізний проект.

2.1. Розробка моделей-ідей.

2.2. Вибір основної моделі пропозиції.

3. Технічний проект.

3.1. Вибір вихідних даних для побудови.

3.2. Розрахунок та побудова базової основи.

3.3. Розробка модельних особливостей моделі-пропозиції.

4. Розробка робочої документації.

4.1. Розрахунок технологічних припусків.

4.2. Специфікація та розробка лекал. Висновок.

Література.

ВСТУП

Швейна промисловість є однією з найважливіших галузей економіки, що забезпечує населення швейними виробами у відповідності до загальних особливостей попиту та окремих вподобань споживачів. Її речі потрібні щодня, щогодини, щохвилини, тому їх часто називають товарами першої необхідності.

Пріоритетність розвитку даної галузі для будь-якої країни визначається її вагомим внеском у забезпечення товарами народного споживання, високим рівнем створюваної доданої вартості (до 50%), порівняно невеликими витратами на організацію робочих місць та незначним впливом на екологічний стан навколишнього середовища.

У швейній галузі України створено багато підприємств, які виробляють якісні товари, що мають попит у багатьох країнах і є конкурентоспроможними на світових ринках. Серед них у Києві ВАТ «Желань», що спеціалізується на виготовленні чоловічих костюмів, і ЗАТ «Селена» у Запоріжжі та ін.. Ці підприємства освоїли нові види продукції, збільшили обсяг випуску й рівень якості продукції, суттєво модернізували технологію виробництва.

Вітчизняна швейна промисловість ще здавна славилася своїми швейними традиціями та високою якістю виробництва, але в цілому впродовж останніх двадцяти років вона перебуває у стані занепаду. Загальне скорочення обсягів виробництва, порівняно з 1990 р., досягло 90%, а частка у загальній структурі ВВП країни не перевищує 1%.

Недостатній розвиток модної індустрії в Україні (зокрема, через відсутність злагодженої роботи швейних підприємств та дизайнерських груп), гостра потреба в фінансових ресурсах (проблеми з кредитуванням та залученням інвестицій), обмежені можливості щодо модернізації виробничих потужностей, впровадження нових, високопродуктивних технологій (висока вартість зарубіжного обладнання і відсутність його аналогів в Україні), брак вітчизняної сировини (тканини, фурнітури) належної якості та асортименту,

нерозвинута система збуту швейної продукції, конкуренція з боку імпортерів та інші чинники призвели до того, що потужності більшості підприємств галузі зараз на 90% завантажені виготовленням виробів із давальницької сировини. Це не лише стримує розвиток власного виробництва, але й робить їх повністю залежними від зарубіжних партнерів і світових ринків. Вплив останніх на швейні підприємства виявився особливо відчутним в умовах світової фінансово-економічної кризи, з розвитком якої відбулися досить істотні кількісні і якісні (структурні) зміни споживчого попиту.

Отже, враховуючи те, що значна частина підприємств швейної галузі зараз перебуває у досить скрутному становищі, а деякі з них і взагалі опинилися на межі банкрутства, надзвичайно важливим є визначення першочергових заходів щодо стабілізації їх діяльності.

Якість та термін виготовлення товарів швейної промисловості великою мірою залежить від кваліфікації робітників. Тому до спеціалістів цієї галузі ставлять підвищені вимоги.

У сучасних умовах значно прискорились темпи розвитку виробничих технологій, що призводить до швидкого старіння теоретичних знань та знецінювання практичних навичок працівників. Такий стан речей вимагає від працівників постійного оновлення особистих професійно-кваліфікаційних ресурсів, націлює їх на безперервну освіту.

Слід зауважити, що швейна промисловість володіє низкою суто специфічних, притаманних тільки їй ознак, які додатково вимагають від спеціалістів цієї галузі високої професійної компетентності. Такі працівники володіють теоретичними знаннями та сталими практичними навичками і здатні пристосовувати їх до реального виробничого середовища в залежності від тих змін, що в ньому відбуваються.

Крім того, випуск продукції швейної промисловості вимагає від її виробників врахування тієї обставини, що уподобання та смаки споживачів надзвичайно швидко змінюються відповідно до пануючої моди і до того ж мають сезонний характер. Тому спеціалісти галузі повинні вміти діяти у

складному ринковому середовищі. Перш за все це стосується знань із економіки, маркетингу та менеджменту в діяльності підприємств швейної промисловості в ринкових умовах.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що незважаючи на загальний кризовий стан вітчизняної швейної промисловості, ті підприємства, які зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з іноземними партнерами та почнуть поступово переорієнтовувати свою діяльність в напрямку розширення своєї присутності на внутрішньому ринку збережуть шанси на успішний розвиток. А вимоги до професійної компетентності спеціалістів цієї галузі значно вищі, ніж до фахівців багатьох інших галузей суспільного виробництва.

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ

До послуг швейного виробництва звертаються люди різного віку та смаку, різної комплекції та осанки, але бажання їх однакові - вони хочуть, щоб їхні речі були модними, гарними і зручними.

Серед усього різноманіття швейних виробів жіночий одяг особливо мінливий. Оновлення його форм викликається вимогами моди, використанням нових матеріалів, досягненнями техніки і технології пошиття.

Пальто - це предмет гардероба, завдяки якому представниці прекрасної статі виглядають незвичайно жіночно та елегантно.

В даному курсовому проекті розробляється проектно-конструкторська документація на модель жіночого зимового пальта для жінок молодшої вікової групи, першої повнотної групи. Даний виріб відноситься до верхнього зимового одягу. Зимове пальто призначене для щоденного використання, для роботи, та різних занять (навчання, повсякденної прогулянки, здійснення покупок тощо). Запропоновані мною моделі зимового пальта розроблені для стильних, елегантних, сучасних жінок з підвищеними естетичними смаками, і які чітко слідкують за тенденціями моди.

Жіноче зимове пальто повинне відповідати цілому комплексу сучасних вимог. Даний виріб призначений для повсякденного використання в зимовий період. Тому в порядку значимості до обраного виробу пред'являються такі споживчі та техніко-економічні вимоги.

Найбільш важливими для пальта, як для одягу, що використовується щодня протягом сезону, є гігієнічні вимоги. Перш за все, це теплозахисні властивості одягу тому, що головне призначення зимового пальта - захищати тіло людини від несприятливого впливу навколишнього середовища (низьких температур в зимовий період, а також від вітру, дощу чи снігу). Теплозахисні властивості одягу забезпечуються завдяки повітрю, що знаходиться між волокнами тканинами і утворює повітряний прошарок. Чим більший цей

прошарок, тим вищі теплозахисні властивості одягу. Багатошаровість одягу сприяє більш повільній і рівномірній втраті тепла з поверхні тіла. Не менш важливо, щоб шар повітря, що стикається з тілом, рівномірно вентилювався, інакше тіло людини буде вологим, що може негативно позначитися на здоров'ї. Вагоме значення має вологопровідність, оскільки накопичення вологи в одязі призводить до збільшення її теплопровідності, підвищенню тепловитрат людини. Разом з тим занадто високі волого провідність і гігроскопічність верхніх шарів одягу можуть призвести до інтенсивного поглинання ними атмосферної вологи та зниження теплозахисних властивостей одягу. Виріб не повинен пропускати пил і прилипати до тіла внаслідок електризуємості. Отже, вимоги гігієни, які висувають до зимового пальта, спрямовані на забезпечення нормального тепло- і газообміну організму людини з навколишнім середовищем, нормального рівня температури тіла і шкіри, вологості шкіри, шкірного дихання.

Не менш важливі для зимового пальта експлуатаційні вимоги. Параметри, конструкція і розміри пальто повинні відповідати розмірам тіла. Ніщо не повинно ускладнювати свободу рухів, дихання і кровообігу. Пальто має легко зніматися і одягатися. Виріб повинен бути зручним у процесі носіння, міцним і надійним в експлуатації. Пальто має зберігати зовнішній вигляд, форму і цілісність протягом усього терміну експлуатації.

Дуже важливими при виготовленні жіночого зимового пальта є естетичні вимоги тому, що даний одяг повинен відповідати художньому смаку жінки, виявленню її індивідуальності. Одяг допомагає людині виглядати не тільки стильно і комфортно, але, перш за все, робить її впевненою в собі і навіть знімає багато проблем у спілкуванні з оточуючим світом. Задоволення цього комплексу вимог до виробу забезпечується, насамперед, властивостями матеріалів, з яких він виготовлений. Естетичні властивості виробу залежать від колірної гами, характеру і композиції малюнка застосовуваних матеріалів, силуету, форми і композиції елементів самого виробу. Важливе значення має правильне використання матеріалу відповідно до призначення. Основний

матеріал жіночого зимового пальта повинен відповідати художньо- колористичному оформленню, за структурою і обробкою - сучасному напрямку моди. Конструкція виробу повинна забезпечувати правильну посадку його на фігурі людини. Важливі також точність і ретельність виготовлення та якість обробки, що зумовлюють гарний зовнішній вигляд.

Технологічні вимоги до даного швейного виробу також відіграють свою важливу роль. Адже гарний зовнішній вигляд пальта впродовж не одного зимового сезону безпосередньо залежить від якості вибраного виробу. Виготовлення пальт повинне відбуватися по затвердженим методам обробки та у відповідності з вимогами стандартів. Важливе значення має властивість зносостійкості, бо вона великою мірою впливає на зовнішній вигляд виробу. Для цього матеріали, з яких виготовляють пальто, повинні бути достатньо міцними і формостійкими. Також дуже важливі такі показники, як зусилля при розриві, стійкість при стиранні по згину і по площині. Всі ці вимоги важливі для будь-якого виду одягу, в тому числі і для жіночого зимового пальта. Крім того, не можна нехтувати такими показниками як стійкість матеріалів до дії багаторазового прання, стійкість до хімчистки і стійкість забарвлення.

Наступне місце за значимістю мають економічні вимоги. Вони виражаються в тому, що витрати покупця на одиницю терміну служби виробу повинні бути якомога меншими. Пальто має бути недорогим і доступним для масового покупця при високій якості, адже цей виріб призначений для щоденного використання протягом сезону. Вартість виробу багато в чому залежить від складності його виготовлення. Відповідно до конструкторсько- технологічних вимог жіноче зимове пальто повинне бути нескладних конструкцій, що дозволяють застосовувати економічні розкладки, раціональні способи обробки та високопродуктивне обладнання. Чистововняні пальтові тканини повинні замінюватися матеріалами, що містять хімічні волокна, але це не повинно занижувати гігієнічних і естетичних властивостей виробу. Також для того, щоб відповідати економічним вимогам, витрати по догляду за

виробом в процесі експлуатації повинні бути мінімальними.

Останні вимоги, які ставлять до виробу - це вимоги стандартизації і уніфікації. Відповідно до цих вимог виріб повинен проектуватися не однією новою моделлю, а цілою серією нових моделей жіночого зимового пальта.

Отже, можна зробити висновок, що при проектуванні жіночого зимового пальта найбільше значення відіграють гігієнічні, експлуатаційні та естетичні вимоги. І це логічно тому, що повсякденний верхній зимовий одяг купується на три-чотири і більше років і при цьому дуже важливо, щоб одяг при експлуатації не втрачав гарний зовнішній вигляд.

1.2. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ МОДИ

Жіноче пальто давно хвилює фантазії великих дизайнерів. По достоїнству оцінюють його і жінки, обираючи пальто в якості верхнього одягу на весну, осінь і зиму. І зовсім не даремно, адже з його допомогою, можна не тільки виглядати стильно та елегантно, але й представити у вигідному світлі

фігуру.

Моделі жіночих зимових пальт бувають дуже різноманітними. Це залежить не тільки від фасону, але й від матеріалу, з якого зроблений виріб. Зимові пальта бувають з щільного вовняного або драпового матеріалу, кашеміру, хутра.

Одна з найпоширеніших моделей пальто носить французьку назву «пардесю». Вона виконана в класичному стилі і нагадує чоловічий фасон. Відмінними рисами є дві накладні кишені. А загалом, все як у стандартному пальто: це і комір класичного типу, і двобортна застібка. Довжина може бути різною: як до колін, так і нижче.

Пальто в традиційно англійському стилі називається «редингот». Воно зазвичай напівприлеглого силуету з двобортною застібкою на ґудзики. Природно, присутній англійський комір. Довжина цієї класичної моделі - до лінії колін. Відрізняється воно оксамитовою обробкою клапанів кишень і коміра. Виглядає дуже красиво на будь-якій фігурі.

Ще одна дуже популярна модель пальто - «реглан». З самої назви видно, що особливістю такого пальта є крій рукавів, а вони тут представляють собою єдине ціле з плечем. У пальта «реглан» - комір-стійка. Довжина найчастіше досягає лінії колін.

Завдяки англійським модельєрам у світі моди з'явилася модель пальта, яка носить назву «дафлкот». Це, скоріше, спортивне пальто в наші дні виглядає так само, як і багато років назад. Для нього характерні: простий крій, застібка на великі ґудзики і нависні петлі, часто виконані зі шкіри.

Відрізняється ця модель рукавом, довжиною 3/4 і стандартним капюшоном. Виготовляють виключно з однотонних вовняних тканин.

Ще одна модель пальта, яка нагадує домашній халат - пальто з запахом. Може бути прямим або злегка розширеним, рукав - класичний, лінія плечей видовжена. Відрізнити його можна по відсутності застібки. А тримається вся конструкція виключно на поясі, який виготовлений з тої самої тканини. Такі пальта зазвичай виготовляють з м'яких тканин. Довжина залежить від задумки модельєра.

Істинно жіночий варіант - розкльошені пальто. А пальта прямого силуету дизайнери пропонують носити, підв'язуючи поясом на талії.

Що ж стосується колірної гами модних пальто майбутнього року, то вона не відрізняється буйством кольорів. Є, звичайно, яскраві фарби, але в основному в моді стримані сірий, чорний, гірчичний, коричневий, синій кольори. З малюнків переважно «куряча лапка», «мушка» і традиційна клітка.

1.3. ВИБІР МАТЕРІАЛІВ

Для пошиття пальт використовують великий різновид тканин, що володіють підвищеною зносостійкістю, хорошими теплозахисними властивостями. Для зимового пальта пакет матеріалів передбачає тканину верху, утеплюючу прокладку і підкладочну тканину. Тому основна тканина для пальто повинна бути легкою, красивою, володіти водовідштовхувальними властивостями.

В залежності від виду сировини, з якої виготовляють пальтові тканини і її структури, розрізняють вовняні та напіввовняні тканини. Розвиток сучасних технологій виготовлення тканин для пальто дозволяє включати до їх складу добавки, які значно покращують якість і підвищують зносостійкість матеріалу. Так, в пальтові тканини можуть бути додані нитки з вовни овець, верблюдів, лам, кіз. Популярні також добавки з ниток рослинного походження, наприклад бамбука або віскози. Підвищену міцність і стійкість до зношування мають тканини з синтетичними включеннями. Найкращими споживчими властивостями володіють натуральні пальтові тканини з вовни із незначним додаванням синтетичних домішок. Вони міцні, еластичні, естетично виглядають. Матеріали, в складі яких є віскоза, більш шовковисті і гладкі на дотик. їх можна легко драпірувати, вони гігієнічні і добре «дихають».

До різновиду тканин для виготовлення пальт належать: габардин, букле, діагональ, драп, твід, кашемір, сукно, кастор, креп пальтовий, фланель, бостон і т.д.

Для запропонованих моделей жіночого зимового пальта у якості тканини верху обрано пальтовий кашемір.

Справжній натуральний кашемір вважається найбільш м'якою і вишуканою шерстю у світі. Різниця між звичайною вовною і кашеміром полягає у тому, що волокно кашеміру тонше 15 мікрон (тоді як людське волосся становить 75 мікрон). Ось чому дотик до кашеміру здається нам таким чудовим. Кашемірова тканина дуже тепла, ніжна, легка, зносостійка і не

викликає алергії. Волокна кашеміру одержують з підшерстя Кашмірської кози. Це дуже дорога пряжа, тому що за рік від однієї тварини одержують не більше 100-150 грамів вовни. Недоліком кашеміру є те, що він дуже сприйнятливий до тертя й утворення піллінгу (закочування волокон у грудочки на поверхні виробів). Тому, як правило, його змішують з вовняним волокном у різних пропорціях.

Для даних моделей зимового пальто я пропоную кашемір, який у своєму волокнистому складі містить хімічні домішки, що покращують його властивості. Матеріал є заворсованим, але приємним на дотик.

Кашемір настільки ніжний, що будь-який відтінок, в який його фарбують, виглядає наче крізь легкий серпанок, дуже приємний для очей. В якості зразків я обрала кашемір рожевого, темно-сірого і чорного кольорів, відповідно до сучасних модних напрямків.

При виготовленні зимових пальт передбачається використання утеплюючої прокладки та підкладочної тканини. Проте широко практикується застосування і утеплюючої підкладки. Для даного виробу запропоновано атласну підкладку утеплену м'яким нетканим полотном.

Фурнітура для даної моделі одягу представлена двома видами ґудзиків діаметром 2,7 і 3,0 см, чорного контрастного кольору.

2. ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ 2.1. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ-ІДЕЙ

В даному курсовому проекті розроблено 3 моделі-ідеї жіночого зимового пальта відповідно до вихідних даних, сучасних напрямків моди, виду матеріалів, типу будови тіла споживача. Розроблені моделі виконані у класичному стилі, який надає елегантності та жіночності. Вони відрізняються конструктивними рішеннями у якості рельєфів, кокеток, видом коміра, наявністю кишень, поясу, зберігаючи при цьому загальний задум.

2.2. ВИБІР ОСНОВНОЇ МОДЕЛІ-ПРОПОЗИЦІЇ

Серед запропонованих моделей-ідей у якості основної моделі- пропозиції обрано Модель 1 (рис.1).

Дана модель виконана у класичному стилі, напівприлеглого силуету.

Спинка виробу складається з п'яти частин. Середній шов та рельєфи входять в шов кокетки у верхній ділянці спинки. Пілочка має два рельєфи, які входять в плечові шви, а також дві відлітні кокетки, що входять в лінію горловини, плечові шви і шви пройми. Застібка однобортна на п'ять петель і ґудзиків. Комір відкладний з середнім приляганням до шиї. Рукави вшивні, двошовні, з переднім і ліктьовим швами. На пілочці розміщено дві прорізні кишені з листочками прямокутної форми. По рельєфам, кокеткам та коміру прокладена оздоблююча строчка. Підкладка по низу виробу пришивна, низ виробу закріплений машиною потайного стібка.

Довжина виробу 95 см.

Рекомендована тканина: кашемір.

3. ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ 3.1. ВИБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ

Таблиця 2.

Основні розмірні ознаки для побудови креслення основи.

№ п/п

Умовне позначення розмірної ознаки

Назва розмірної ознаки

Числове значення розмірної ознаки, см

1

2

3

4

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

Р

Сш СгІ СгІІ СгІІІ Ст Сс Ліг Цг ДтсІІ

ДтпІІ

ВгІІ

Впрзії

Зріст

Напівобхват шиї Напівобхват грудей перший Напівобхват грудей другий Напівобхват грудей третій Напівобхват талії Напівобхват стегон Ширина грудей

Відстань між сосковими точками Відстань від лінії талії ззаду до найвищої точки плечового шва (точка основи шиї) Відстань від найвищої точки плечового шва (точка основи шиї) до талії спереду Висота грудей від найвищої точки плечового шва (точка основи шиї) до найбільш виступаючої точки грудей Відстань від найвищої точки плечового шва (точка основи шиї) до рівня задніх кутів під пахвових впадин

164,0

17.1

41.2 44,2 42,0 30,7

44.0 16,0 9,2

40.1

44,0 27,0

17.2

1

2

3

4

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ВпкІІ

Шс Оп Шп

Др

Двир Шрук.вн.

Висота плеча коса від точки перетину лінії

талії із хребтом до кінцевої точки

плечового шва

Ширина спини

Обхват плеча

Ширина плечового скату

Довжина рукава (по моделі)

Довжина виробу (по моделі)

Ширина рукава внизу в готовому вигляді

42.4

16,7 26,1 13,0 60,0 95,0

12.5

Таблиця 3. Вибір конструктивних прибавок.

№ п/п

Умовне позначення прибавки

Назва прибавки

Абсолютна величина прибавки, см

1

2

3

4

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

Пг Пт Пс Пшп

ІІІНС

Пспр Цдтс

ЇІШГС

Пвгс Пвок Поп

Прибавка до напівобхвату грудей Прибавка до напівобвату талії Прибавка до напівобхвату стегон Прибавка по лінії грудей на ділянці пілочки Прибавка по лінії грудей на ділянці спинки Прибавка на свободу пройми (по глибині) Прибавка до довжини середньої лінії спинки

Прибавка до ширини горловини спинки Прибавка до висоти горловини спинки Прибавка до висоти окату рукава Прибавка до обхвату плеча на вільне облягання

8,0 7,0 8,0 1,5 1,8 4,0 1,5

2,0 0,5 1,5 10,0

3.2. РОЗРАХУНОК ТА ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ОСНОВИ

Таблиця 4. Розрахунок базової основи.

Позначення конструктивного відрізка

Розрахункова формула

Величина відрізка, см

1

2

3

АОаІ

АОа а1а2

АОУ АоГ АоТ ТБ

АОАО' ТТ1 Т1Т11 А0'А2 А2А1 АНІ А2П1

ТИПІ

Побудова базисної сітки

АОаІ = СгШ + Пг + 0,3... 1,5 + 0,5...1,5 = 42,0 + 8,0 + 1,0 + 1,4

АОа = Шс + Пшс = 16,7 + 1,8

а1а2 = Шг + (СгІІ - Сгі) + Пшп = 16,0 + (44,2 - 41,2) + 1,5

АоУ = 0,4 Дтсії = 0,4 * 40,1

АОГ = ВпрзІІ + Пспр + 0,5 Пдтс = 17,2 + 4,0 + 0,5*1,5 АОТ = ДтсІІ + Пдтс = 40,1 + 1,5 ТБ = 0,5 ДтсІІ - 2,0 = 0,5 * 40,1 - 2,0

Побудова креслення спинки А0А0' = 0,5... 1,0 ТТ1 = 1,0...2,5 Т1Т11 = 1,0...2,0

А0'А2 = Сш / 3 + Пшгс = 17,1 / 3 + 0,5

А2А1 = А0'А2 / 3 + Пвгс = 7,7 / 3 + 0,5

АНІ = АН = Двир + Пдтс = 95+1,5

А2П1 = Шп + розхил виточки + Ппос = 13,0 + 2,0

+0,5

Ті 1П1 = ВпкІІ + Пдтс + прибавка на плечову накладку = 42,4 +1,5 + 1,0

52.4

18.5

20.5

16.04 21,95

41.6

18.5

0,5 1,0 1,0 7,7 3,06 96,5 15,5

44,9

1

2

3

ПП1

гіпз

Гіі Г1Г2

ТЗТ8 Т8АЗ АЗ АЗІ А31А4 А31А5 ГЗГ6 А4Г7 А4А9 Г4П4 Г4П6 П6П61 А9П5 ПбЗ 3-4 Г42 Т8НЗ

ББ2

ПП1 =0,5...1,0

Положення середньої лінії плечової виточки = 4,0...4,5

Довжина виточки = 6,0...9,0 Розхил витоки = 1,5...2,0 ГІПЗ = Г1П2 / 3 + 2,0 = 20,0 /3+2,0 Гі 1 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 = 0,2 * 14,0 + 0,5 Г1Г2 = Г1Г4/2= 14,0/2

Побудова креслення пілочки ТЗТ8 = 0... 1,5

Т8АЗ = ДтпІІ + Пдтс + У = 44,0 + 1,5 + 2,0 АзАЗі = 0,5... 1,0

АзіА4 = Сш/3 + Пшг= 17,1 / 3 + 1,0 А31А5 = АЗ 1А4+ 1,0 = 6,7+ 1,0 ГЗГ6 = Цг + 0,5 Пшп = 9,2 + 0,5 * 1,5 А4Г7 = ВгІІ

А4А9 = 2 (СгІІ - Сгі) + 2,0 = 2 (44,2 - 41,2) +2,0

Г4П4 = ГіП2 - 0,5...1,5 = 20,0 - 1,0

Г4П6 = Г4П4 / 3 = 19,0 / 3

П6П61 = 0,6

А9П5 = Шп= 13,0

ПбЗ = П5П6 / 2 - вимір на кресленні пілочки 3-4= 1,0

Г42 = 0,2 Г1Г4 = 0,2 * 14,0

Т8НЗ = Ті Ні - вимір по прямій на кресленні спинки Побудова бокових ліній

ББ2 = ГГ5 + (ББ1 - Гг) / 2 = 25,0 + (1,8 - 0,3) / 2

1,0 4,0

7,0 2,0 8,7 3,3 7,0

1,0 47,5 1,0 6,7

7.7 9,95 27,0 8,0 19,0 6,3 0,6 13,0

1,0

2.8 58,0

25,75

1

2

3

IB

ІВ/4

В Б2Б4 Б2Б5

Т1Т4

Ширина борту А5А7

Т7К

КК1 ККО

кокої

ІВ = Ті ітз - (Ст + Пт) = 50,7 - (30,7 +7,0) Розхил бокової виточки X В / 4 = 13,0/4 В = (Сб + Пб) - Б1БЗ = (44,0 + 8,0) - 51,0 Б2Б4 = В/2= 1,0/2 Б2Б5 = В /2 = 1,0/2

Побудова виточок Т1Т4 = (0,4...0,5) ГГ1 = 0,5 * 18,0 Розхил задньої виточки спинки ХВ/4 = 13,0/4 Розхил передньої виточки піл очки ХВ/4= 13,0/4 Розхил бокової виточки пілочки ІВ/4= 13,0/4

Побудова лінії борту та кишень

Ширина борту = (0,75... 1,0) * діаметр ґудзика + 1,0 =

1,0*3,0+1,0

А5А7= 1,0...2,0

Розташування верхньої петлі = 1,5...3,5 Довжина петлі = діаметр ґудзика + 0,5...1,0 = 3,0 + 0,5

Т7К = ДтпІІ / 5 - 0,5...1,0 = 44,0 /5-0,5

Довжина входу в кишеню = 14,0...16,0

ККі = 1/3... 1/2 довжини входу в кишеню = 0,5 * 15,0

ККО = 5,0... 6,0

К0К01 = 3,0...6,0

13,0

3,25

1,0

0,5 0,5

9,0 3,25

3,25

3,25

4,0

1,0 2,0 3,5

8,3

15,0

7,5

6,0

5,0

1

2

3

001

002

ОЮ2

ОіРп = ОіРл РпОЗ = Рл04 ОзМ ОЗЛ ММ1 М1М2

Рпі 1-1' РлРЗ РЗРЗ'

0205

0206 <052 ОбЗ 1-1"

РЗРЗ" РпГ2

Побудова сітки креслення рукава

001 = 18,3 (із креслення основи виробу)

002 = 2,5

Вок = 001 - 002 = 18,3 - 2,5 0і02 = Вок = 15,8

Шр = (Он + Поп) / 2 = (26,1 + 10,0) / 2 ОіРп = ОіРл = Шр / 2 = 18,05 / 2

РпОЗ = Рл04 = ОЮ2 = Вок

ОЗМ = Др - 1,0... 1,5 = 60,0 - 1,0 ОЗЛ = ОЗМ / 2 + 3,0 = 59,0 / 2 +3,0 ММ1 = Шрук.вн МіМ2 = 1,5...2,5

Побудова креслення основи рукава Рпі = Г4П6 (із креслення онови виробу) 1-1'= 0,5

РлРЗ = ГіПЗ (із креслення основи виробу) РЗРЗ' = 0,5

0205 = 0203 / 2 + 2,0 = 9,0 / 2 + 2,0

0206 = 0204 / 2 = 9,0 / 2 052 = 2,0...2,5

ОбЗ = 1,0...2,0 1-1" = 1-1'= 0,5 РЗРЗ" = РЗРЗ'= 0,5

РпГ2 = ГіГ4 (із креслення основи виробу) / 2 +0,5 = 14,0/2 + 0,5

18,3 2,5 15,8 15,8 18,05 9,03

15,8

59,0 32,5 12,5 2,0

6,3 0,5 8,7 0,5 6,5 4,5 2,5 2,0 0,5 0,5 7,5

1

2

3

Рп8

Рз"4 4-5 ЛЛ1 Л2ЛЗ

РпР5 = ЛіЛ5 = ММ5 РлР4 М2М4 Л4Л41 РпРі ЛІЛІЇ

ммз

РіРИ

мзмзі

Рп8' аР41 Р4Рл ЛЗЛ41 М2М4

Рп8 = Г42 (із креслення основи виробу) + 0,5 = 2,8 + 0,5

Рз"4 = 4Г2 = Рз"Г2 / 2 4-5 = 1,0...2,0 ЛЛі = 0,7... 1,0 Л2ЛЗ = 0,5... 1,5

Побудова креслення конструкції двошовного рукава з переднім та ліктьовим швами РпР5 = ЛІ Л5 = ММ5 = РпРі = 3,0...4,0

РлР4= 1,0...6,0

М2М4 = 0...2,0

Л4Л41 = Л2ЛЗ = 1,0... 1,5

РпРі= РпР5

ЛІЛІЇ = Л1Л5

ММЗ = ММ5

Р1РП =Р5Р51

МЗМЗІ =М5М51

Рп8' = Рп8

аР41 = аР21

Р4Рл = РлР2

ЛЗЛ41 = ЛЗЛ42

М2М4 = М2М41

3,3

1,5 0,8 1,0

3,5

3,0 1,0 1,0 3,5 3,5 3,5 1,8 0,5 3,3

1

2

3

ов

ВВІ АВ

1-2 ВВ2

ААЗ АзА4 В2А6 А6А7

Побудова креслення конструкції відкладного

коміра

Довжина лінії горловини пілочки та спинки (із

креслення основи виробу) = 20,0

Величина підйому середини коміра (по моделі)

ВВІ = 2,0...4,5

АВ =/горл-а = 20,0-1,0

а = 0,5 - 1,5 1-2= 1,0-2,5 ВВ2 = 8,0- 14,0 ААЗ = ВВ2 + 1,0= 10,0+ 1,0 АзА4 = 4,0...5,0 В2А6 = В2А4 / 2 АбА7= 1,0... 1,5

20,0

4,0 2,5 19,0

1,0 10,0 11,0 4,0

1,0

3.3. РОЗРОБКА МОДЕЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОДЕЛІ-

ПРОПОЗИЦІЇ

На кресленні конструкції базової основи жіночого зимового пальта виконано внесення модельних особливостей. На пілочці нагрудну та передню виточки було перетворено у рельєф, який розпочинається в плечовому шві. На спинці було закрито виточку на плечовому шві, відкривши її в шві пройми, в результаті була змодельована кокетка. Задню виточку спинки було перетворено на рельєф, який розпочинається від лінії кокетки. Також на пілочці будо змодельовано відлітну кокетку.

4. РОЗРОБКА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 4.1. РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИПУСКІВ

Таблиця 5. Розрахунок технологічних припусків.

№ п/п

Назва ділянки деталі

Величина припуска, см

1

2

3

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.

15.

16. 17.

Пілочка

Зріз горловини Плечові зрізи Зрізи пройми Бокові зрізи Рельєфні зрізи Зріз краю борту Зріз низу

Спинка

Зріз горловини Плечові зрізи Зрізи пройми Бокові зрізи Рельєфні зрізи Середній зріз спинки Зріз кокетки спинки

Рукав

Зріз окату рукава Передній зріз Ліктьовий зріз

1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 5,0

1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5

1,0 1,0 1,0

1

2

3

18.

19.

20. 21.

22.

Зріз низу рукава

Комір

Зріз відльоту коміра Зріз кінця коміра

Зріз вшивання коміра в горловину Зрізи відлітної кокетки

4,0

1,0 1,0 1,0

1,0

4.2. СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА РОЗРОБКА ЛЕКАЛ

Таблиця 6. Специфікація лекал.

№ п/п

Назва деталі

Кількість деталей

Кількість лекал

1

2

3

4

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Основна тканина Центральна частина пілочки Бокова частина пілочки Підборт

Центральна частина спинки Бокова частина спинки Кокетка зі згином Верхня частина рукава Нижня частина рукава Верхній комір Нижній комір

Обшивка горловини зі згином

Листочка

Підзор

Підкладочна тканина Частина пілочки Частина спинки Верхня частина рукава Нижня частина рукава Мішковина кишені

2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2

2 2 2 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2

висновок

Жіночі зимові пальта є одягом, який використовується щодня протягом сезону. Тому до нього ставлять високі гігієнічні, експлуатаційні та естетичні вимоги. В даному курсовому проекті розроблена проектно-конструкторська документація на зимове пальто для жінок молодшої вікової групи, першої повнотної групи. В проекті представлено три моделі-ідеї, серед яких обрано модель-пропозицію, на яку і подана побудова креслення конструкції базової основи та внесення модельних особливостей. Розроблені моделі одягу є актуальними для впровадження у масове виробництво, оскільки розраховані на смаки середньостатистичного споживача, відповідно до сучасних напрямків моди, типу тілобудови споживачів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Коблякова Е.Б., Савостицкий A.B., Ивлева Г.С. Основы конструирования одежды. — М.: Легкая индустрия, 1980.

2. Гурьянова Н.И., Зуйкова В.Н. Конструирование одежды. - М.: Легкая индустрия, 1974.

3. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды. -М.: Легпромбытздат, 1992.

4. Братчик И.М. Конструирование женских пальто сложных форм и покроев. -М.: Легпромбытздат, 1987.

5. Панкратова В.А. Конструирование женского верхнего и легкого платья: Учеб. Пособие. -М.: Высшая школа, 1973.

6. Методическое пособие по подготовке закройщиков для работы в ателье высшего разряда. Часть 1 / М.А. Дубилеи, Т.И. Потапенко, Л.А. Черная. -К., 1988.

7. Методическое пособие по подготовке закройщиков для работы в ателье высшего разряда. Часть 2 / М.А. Дубилеи, Т.И. Потапенко, Л.А. Черная. -К., 1988.

8. Патлашенко. Лабораторний практикум з конструювання одягу. - К.: Аристей.

9. Братчик И.М. Конструирование женской легкой одежды. - К.: Вища школа, 1984.

10. Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисленко И.А. Конструирование верхней женской одежды. - К.: Аристей, 2004.

11. Конструирование одежды: Учебник / Амирова Э.К., Саккулин Б.С.

12. Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. / Саккулин Б.С.

13. Саламатова С.М. Конструирование одежды. - М.: Легкая и пищевая промишленность, 1984.

14. Лабораторный практикум по конструированию одежды: Учеб.пособие. - М.: Легкая индустрия, 1976.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76214. Современное состояние экономики в Германии 40.02 KB
  Актуальность данной работы выражена в том, что Германия на сегодняшний день, одна из немногих стран Европы, которая притягивает к себе взгляды экономистов, политиков своими коренными изменениями, смелыми решениями в области экономике и политике.
76215. Файлові менеджери, програма total comander 30.3 KB
  Файловий менеджер (англ. file manager) – комп’ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою й файлами. Такі програми ще називаються файловими оболонками операційних систем.
76216. Невербальные средства общения 37.43 KB
  Невербальная коммуникация общение это сторона общения состоящая в обмене информацией между индивидами без помощи речевых и языковых средств представленных в какой-либо знаковой форме. Такие средства невербального общения как: мимика жесты поза интонация и др.
76217. Препараты воздействующие на кожу головы и волос 19.01 KB
  Волос имеет сложную структуру состоящую главным образом из кератина. Структура волоса его сила естественный цвет и скорость роста зависит от генетических факторов климатических воздействий и здоровья организма в целом.
76218. Організація забезпечення життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій в осередках ураження 23.67 KB
  Щодня в світі фіксуються тисячі подій при яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призвести або призводять до загибелі людей та або до значних матеріальних втрат.
76219. Договор мены 17.17 KB
  Однако законодательное закрепление договор мены получил гораздо позднее. В современном гражданском обороте договор мены имеет ограниченное применение. Выделение договора мены в качестве самостоятельного вида договора исторически сложилось и в российском праве.
76220. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми 63 KB
  З ґрунтовного Оксфордського словника англійської мови можна отримати такі тлумачення менеджменту: спосіб манера спілкування з людьми; влада та мистецтво управління особливого роду вміння та адміністративні навички; орган управління адміністративна одиниця.
76221. Задачи планирования и прогнозирования макроэкономических процессов 29.37 KB
  Теория прогнозирования и планирования экономики базируется на экономической теории. Если последняя изучает глубинные процессы экономического развития, устанавливает их суть, движущие силы для любых общественно-экономических формаций...