97151

Метод радикального сомнения Рене Декарта

Доклад

Логика и философия

Итак Декарт выдвигает 4 основные правила метода: Первое правило метода требует принимать за истинное все то что воспринимается в очень ясном и отчетливом виде то есть вполне самоочевидно. Второе правило метода: нужно делить каждую сложную вещь ради успеха ее изучения на более простые составляющие дабы затем устремить внимание на эти простые.

Русский

2015-10-14

27.5 KB

0 чел.

                                                                Калдаев Д.С.
                                                                        
(факультет УПП)
Метод  радикального сомнения Рене Декарта

1.  Французский мыслитель Рене Декарт (1596 – 1650)  был многосторонне развитым учёным, основоположником рационализма Нового времени. Разум настолько надёжен и всесилен, что он никогда не ошибается; ошибки же происходят от вмешательства в его деятельность страстей и воли человека. Математика являлась для Декарта идеалом научного знания. Декарт  считает наиболее оптимальным и надёжным методом научного познания – дедукцию  и  широко применяет так называемый метод радикального сомнения.

2.  Его метод связан со знаменитой формулой: « Я мыслю, следовательно, я существую» ( лат. Cogito, ergo sum).

Единственное, в чём нельзя усомниться, это само сомнение. Оно не будет поколеблено. Но сомнение есть разновидность мышления. Следовательно, всегда будет дано мышление, которое следует считать критерием существования субъекта.
Мышление человека есть его истинное бытие.

3. Итак, Декарт выдвигает 4 основные правила метода:

    1) Первое правило метода  требует принимать за истинное все то, что воспринимается в очень ясном и отчетливом виде, то есть вполне самоочевидно.

    2) Второе правило метода: нужно делить каждую сложную вещь, ради успеха ее изучения, на более простые составляющие, дабы затем устремить внимание на эти простые.

    3) Третье правило метода: в познании мыслью следует идти от простейших к вещам более сложным.

    4) Четвертое правило метода: создавать как можно более полные перечисления, не упуская ничего из внимания.

4.Сделаем вывод. Имеет ли метод практическое применение?
Декарт пишет: «Однако это сомнение должно быть огран
ичено лишь областью созерцания истины. Ибо что касается жизненной практики, то, поскольку зачастую мы должны действовать прежде, чем избавиться от сомнений...»

Научный руководитель – д. филос. н., проф. А.Н.Быстрова.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34875. Види інфляції 23.5 KB
  По причині виникнення :1) Інфляція попиту –виникає в результаті перевищення спроса попиту над пропозицією 2)Інфляція іздержок -виникає в результаті збільшення іздержок виробництва і зменшення пропозиції в результаті збільшення заробітної плати і збільшенням уін на ресурси (крива пропозиції буде відхилятися вліво).
34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...
34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель – письмове зобов’язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису – індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.