973

Анализ норматива оборотных средств предприятия

Лабораторная работа

Экономическая теория и математическое моделирование

Определение потребности предприятия в оборотных средствах и анализ показателей использования оборотных средств, отражающих скорость оборачиваемости этих средств в процессе производства и реализации продукции.

Русский

2013-01-06

46.5 KB

39 чел.

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

Кафедра Прикладной Экономики и Маркетинга

Лабораторная работа № 2.2

по экономике предприятия

“Анализ норматива оборотных средств предприятия ”

Вариант №24

                                                                                  Выполнил: Вербин Д.А.

                                                    Группа: 3202

                                                                           Проверил: Косовцев В.В.

Санкт-Петербург

2010

Цель работы:

Определение потребности предприятия в оборотных средствах и анализ показателей использования оборотных средств, отражающих скорость оборачиваемости этих средств в процессе производства и реализации продукции.

Исходные данные

Наименование показателей

Ед. изм.

Значение

1

Выпуск продукции по себестоимости

рубли

946300

2

Расход сырья, основных материалов, покупных изделий и полуфабрикатов

рубли

315600

3

Норматив по прочим оборотным средствам в составе производственных запасов

рубли

24840

4

Интервал между поставками

дни

16

5

Длительность цикла изготовления продукции

дни

4

6

Норматив оборотных средств по элементу «расходы будущих периодов»

рубли

13400

7

Норма запаса готовой продукции

дни

3

8

Объем реализованной продукции в оптовых ценах

рубли

960200

9

Увеличение (уменьшение) длительности одного оборота

дни

3

Число календарных дней в периоде составляет 90 дней.

Коэффициент нарастания затрат принимается равным 0,5.

Выполнение работы

Норматив оборотных средств по элементу «производственные запасы»

Норматив оборотных средств по незавершенному производству

Норматив оборотных средств по элементу «будущие периоды»

Этот элемент нам уже известен из исходных данных. Приведем его ещё раз

Норматив оборотных средств по элементу «Готовая продукция»

Общий норматив оборотных средств

Оборачиваемость оборотных средств

Коэффициент оборачиваемости характеризует число оборотов, совершенных оборотными средствами за отчетный период, и представляет собой отношением объема реализованной продукции к нормативу оборотных средств.

Длительность одного оборота

Количество оборотов при ускорении (замедлении) оборачиваемости оборотных средств

Норматив оборотных средств при ускорении (замедлении) оборачиваемости оборотных средств

Величина высвобождения (вовлечения) денежных средств из оборота в результате ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств

Вывод

Мною было проанализировано производственное предприятие и рассчитаны основные производственные показатели. Это предприятие нуждается в дополнительных оборотных средствах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70543. Моя родина 16.8 KB
  Програмовий зміст: формувати у дітей поняття «родина, сім'я», виховувати любов до свої родини і до свої родичів, розвивати навички спілкування, відповідати на запитання вихователя; вчити помічати гендерні відмінності, уважно слухати художній твір, виконувати рухи, відповідні до тексту...
70545. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 17.31 KB
  Критерии информационной культуры человека: 1 умение адекватно формулировать потребность в информации; 2 эффективно осуществлять поиск нужной информации; 3 перерабатывать информацию и создавать качественно новую; 4 наличие коммуникативных навыков Развитие мировых информационных...
70546. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 19.22 KB
  В содержательном подходе возможна качественная оценка информации: новая, срочная, важная и т.д. информативность сообщения характеризуется содержащейся в нем полезной информацией - той частью сообщения, которая снимает полностью или уменьшает неопределенность какой-либо ситуации.
70547. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 1.22 MB
  На відміну від східного рабська праця стала основною продуктивною силою суспільного виробництва. Досягнення промислового виробництва практично не були успадковані варварськими народами. в Європі виникла нова вища форма виробництва мануфактура велика робітнича майстерня заснована на ручній...
70548. Політологія: Конспект лекцій 309.19 KB
  Термін «політика» - неоднозначний, його трактували по-різному: як певний вид соціального управління, розподілу благ, спосіб завоювання та реалізації влади, форму організації суспільства і державних інститутів, особливий вид відносин індивідів і соціальних груп та ін.
70549. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОНОМИКЕ 1.33 MB
  Предметом экономической теории является экономическое поведение людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ с целью получения максимального дохода в условиях ограниченных ресурсов и безграничного потребления.
70550. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 207.64 KB
  Оперативно-технічний облік являє собою збір поточної інформації про хід господарської діяльності підприємства, а також контроль за здійсненням окремих операцій безпосередньо в період їх виконання. Дані про хід виконання тих чи інших робіт в оперативно-технічному обліку...
70551. Педагогика и психология: Лекции 746.5 KB
  Еще древний мудрец сказал что нет для человека интереснее объекта чем другой человек. Материалистический подход к пониманию психики был оттеснен идеалистической философией которая рассматривала психику человека как проявление его духовной жизни считая что она не подчиняется...