9733

Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определ...

Русский

2013-03-15

29.5 KB

39 чел.

Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор купли продажи (и все его виды) - это самый распространенный договор гражданского оборота. Перемещение материальных благ (товаров), составляющее основу любого обязательства, в договоре купли продажи выступает в наиболее чистом виде, является его непосредственным содержанием. Особенности договора купли продажи обусловлены тем, что он является наиболее универсальной формой товарно-денежного обмена.

Из приведенного в ГК РФ определения договора купли продажи следует, что он является консенсуальным, возмездным и взаимным. Характерными особенностями договора купли продажи являются:

  •  при отчуждении имущества покупатель обязан выплатить продавцу покупную цену в виде определенной денежной суммы;
  •  смена собственника имущества бесповоротна и окончательна;
  •  основанием исполнения обязательства по передаче имущества является встречное удовлетворение в виде покупной цены.

ГК РФ выделяет отдельные виды договора купли продажи: розничная купля продажа, поставка, контрактацию, энергоснабжение, куплю продажу недвижимости, предприятий, ценных бумаг, имущественных прав. Однако данные перечень разновидностей договора купли продажи является далеко не самым полным. В юридической практике встречаются сотни различных разновидностей договора купли продажи, которые регулируются только общими положениями о купле продаже и специальным законодательством, если оно существует в каждом конкретном случае.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23300. Англійський романтизм 16.96 KB
  13 Англійському романтизму передував значно довший ніж у Німеччині або Франції період предромантизму. Ці дві тенденції заглиблення в суто національне провінційне сільське життя з одного боку й опанування простором далеких країн і континентів аж до космічного простору включно з іншого складають своєрідність національного варіанту романтизму. стала першим естетичним маніфестом англійського романтизму. романтизму Байрон Скотт ств.
23301. Байрон. Еволюція творчості 24.95 KB
  Байронізм. Поема Манфред Байронічна течі байронізм – не прийняття дійсності відторгнення. Мазепа Цікавою особливо для українського читача є романтична поема Мазепа останній з творів про сильну особистість байронічного типу.
23302. Історія української культури 22.5 KB
  Українська наука та національна культура. Народна культура та її матеріальні і духовні складові та їх елементи. Культура і побут населення України 1. розвитку і представлений кількома історикогеографічними регіонами: Полісся та Волинь Волинська Рівненська Житомирська Чернігівська частина Київської та Сумської областей Карпати Львівська ІваноФранківська Закарпатська Чернівецька області Поділля Хмельницька Рівненська частина Житомирської областей Наддніпрянська Україна або середина Подніпров’я Черкаська Кіровоградська...
23303. Культурно-мистецьке життя Київської держави 26 KB
  Запровадження християнства Образотворче мистецтво Київської держави архітектура Літературний процес Київської держави Література: 1. Перша стадія Київської держави умовно поділяється на два великих етапи згідно з археологічними розкопками та літописами: VIII – початок ІХ ст. про хрещення Київської держави за князя Аскольда.
23304. Культурно-мистецьке життя Київської держави. Літературний процес 16 KB
  Літературний процес Традиції писемності давніх слов’ян зокрема давньослов’янських племен Київської держави пов’язані з писемністю цивілізацій Давнього Світу свідченням чого є написи малюнковозвукового письма у кургані €œКам’яна Могила€ у Запорізькії області в якій відображена історична самосвідомість зокрема уявлення про те як вони з Індії з Месопотамії прийшли до Карпат. Отже на території Київської держави існували цивілізації при чому в ІХХ ст. Літературні пам’ятки Київської держави умовно поділяються на: Перекладна література:...