9733

Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определ...

Русский

2013-03-15

29.5 KB

39 чел.

Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор купли продажи (и все его виды) - это самый распространенный договор гражданского оборота. Перемещение материальных благ (товаров), составляющее основу любого обязательства, в договоре купли продажи выступает в наиболее чистом виде, является его непосредственным содержанием. Особенности договора купли продажи обусловлены тем, что он является наиболее универсальной формой товарно-денежного обмена.

Из приведенного в ГК РФ определения договора купли продажи следует, что он является консенсуальным, возмездным и взаимным. Характерными особенностями договора купли продажи являются:

  •  при отчуждении имущества покупатель обязан выплатить продавцу покупную цену в виде определенной денежной суммы;
  •  смена собственника имущества бесповоротна и окончательна;
  •  основанием исполнения обязательства по передаче имущества является встречное удовлетворение в виде покупной цены.

ГК РФ выделяет отдельные виды договора купли продажи: розничная купля продажа, поставка, контрактацию, энергоснабжение, куплю продажу недвижимости, предприятий, ценных бумаг, имущественных прав. Однако данные перечень разновидностей договора купли продажи является далеко не самым полным. В юридической практике встречаются сотни различных разновидностей договора купли продажи, которые регулируются только общими положениями о купле продаже и специальным законодательством, если оно существует в каждом конкретном случае.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5223. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій 706.5 KB
  Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які є одним з найважливіших факторів економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньо...
5224. Інженерна графіка. Опорний конспект лекцій 1.79 MB
  Графіки, діаграми, структурні та класифікаційні схеми. Креслення розрізів та фасадів будівлі. Архітектурно–будівельне креслення. Комплексні креслення поверхонь. Методи проекціювання...
5225. Інженерне обладнання будівель. Опорний конспект лекцій 2.92 MB
  Тема 1. Склад інженерних систем у готельно-ресторанному комплексі. Системи опалення, їх характеристика та обладнання План Види інженерного обладнання та його призначення. Системи опалення. Нагрівальні прилади систем опалення....
5226. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 49.5 KB
  Економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки Структура, форми подання та відображення економічної інформації. Інформаційні процедури Структуризація економічної інформації Структуру ЕІ утворюють конкретні інформаційні сукупності, які ...
5227. Організація поза машинної інформаційної бази 41 KB
  Організація поза машинної інформаційної бази Тема поняття позамашинної інформаційної бази,склад робіт з її організації Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому залежить від способу організації її інформаційної бази (І...
5228. Отечественная история. Курс лекций 1.75 MB
  Отечественная история Лекция. Введение в историческую науку Развитие истории как науки и возникновение основных исторических концепций. Греческое слово история означает рассказ о прошлом, о том, что действительно было. Вопрос исторического ...
5229. История развития генетики. Значение генетики для медицины 1.59 MB
  В учебном пособии рассматриваются вопросы истории развития генетики и значения генетики для медицины. Особое внимание уделено становлению и развитию отечественной генетики. Материалы пособия дополняют основную учебную литературу и содержат данные, н...
5230. Історія міжнародних відносин. Конспект лекцій 1.82 MB
  Вступ Вся історія розвитку світової цивілізації - це історія налагодження контактів, відносин, зіткнення інтересів різних цивілізацій, культур, народів, держав. Найбільш насиченим в цьому плані було XX століття. Для нього, як для жодного з попе...
5231. Історія педагогіки: курс лекцій 1.09 MB
  Вступ до курсу Історія педагогіки Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і вихован...