9734

Договор мены. Доклад

Реферат

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Договор мены. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже, если это не противоречит существу мены. При этом кажд...

Русский

2013-03-15

28.5 KB

54 чел.

Договор мены.

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже, если это не противоречит существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Договор мены представляет собой бартерную сделку. При заключении данного договора интересы сторон выражаются в том, чтобы получить в собственность определенный вид имущества без использования денежных средств, либо с использованием их незначительного количества. Условием договора мены является передача в собственность контрагента товара или имущества, в котором он заинтересован.

В ряде случаев договор мены, также как и договор купли-продажи, включает использование денежных средств. Это происходит при обмене имущества, имеющего разную ценность. С юридической точки зрения в ряде ситуаций мена более удобна. Например, в том случае, когда заинтересованное лицо не располагает достаточными средствами для приобретения данного имущества с помощью договора купли-продажи, однако обладает при этом равноценным либо неравноценным имуществом, в котором заинтересована вторая сторона.

Данный договор часто заключается при обмене недвижимости, право собственности на которую подлежит обязательной регистрации. Во избежание трудоемкой процедуры регистрации перехода права собственности, используется образец договора мены, заменяющий собой договоры купли-продажи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.
34885. Бюджетний дефіцит.причини його виникнення і подолання в країнах з ринковою економікою 21.5 KB
  Основні причини існування бюджетного дефіциту 1. Однак автоматичного збільшення податкових надходжень не відбувається що призводить до появи бюджетного дефіциту. Основні джерела покриття бюджетного дефіциту державний кредит це фінансовоекономічні відносини де держава виступає у ролі позичальника.
34886. Державний борг. Вплив державного боргу на економіку країни 22.5 KB
  Державний борг-сума грошових средств які держава бере взайми щоб покрити дефіцит бютжету
34887. Податкова система, види податків 22 KB
  Податки у залежності від форми надходження: а прямі; б непрямі. Податки у залежності від формування рівня бюджету:а державні;б місцеві. Прямі податки що безпосередньо йдуть на формування бюджету: ■ податок на додану вартість; ■ прибутковий податок з громадян; ■ податок з прибутку підприємств; ■ плата за землю; ■ податок на нерухомість з юридичних та фізичних осіб; ■ податок з продажів. Непрямі податки це надбавки до цін і тарифів що поширюються на обмежене коло товарів та послуг: ■ акцизи; ■ мита; ■...
34888. Теорія „порівняльних витрат”-основа міжнародної торгівлі 21.5 KB
  Теорія порівняльних витратâоснова міжнародної торгівлі Міжнародна торгівля це обмін товарами і послугами між державнонаціональними господарствами. Передумовами світової торгівлі виступають міжнародний поділ праці спеціалізація різних країн на виробництві окремих видів товарів і послуг відповідно до технікоекономічного рівня розвитку їх природногсографічних умов.У основі об'єктивної необхідності міжнародної торгівлі лежить концепція порівняльних витрат створена Д. Якщо є незаперечні природні сировинні кліматичні переваги однієї...
34890. Перешкоди на шляху розвитку міжнародної торгівлі 20 KB
  Пошліниємитний збір це з ціллю : а протекціонізниєзахист вітчизняного споживача; б фіскальні пошліни налогові.Квотавводиться обмеження на кількість ввезення продукта з ціллю підтримки вітчизняного виробника.