97405

Розробка моделі сорочки чоловічої

Дипломная

Косметология, дизайн и стилистика

Виготовленням одягу займаються не тільки промислові підприємства, але і ательє, які працюють за індивідуальним замовленням населення. Галузеві підприємства, які виготовляють одяг характеризуються високим рівнем техніки, технології і організації виробництва, що пред’являє високі вимоги до працюючих на цих підприємствах.

Украинкский

2015-10-18

1.14 MB

35 чел.

Вступ

Протягом  усієї історії існування людського суспільства люди створювали для себе одяг, і кожне наступне покоління вносило свій вклад в цей безперервний процес. Причому процес цей творчий, безкінцево   різноманітний і доступний для більшості людей. Кожна людина може проявляти тут фантазію, розуміння прекрасного і свою майстерність.

У всі часи одяг служив не тільки для захисту від погоди, дуже важливим були його соціальні і естетичні функції. По костюму завжди можна було здогадатися про положення в суспільстві, роду заняття його власника. За допомогою одягу людина може змінити свій зовнішній вигляд, приховати недоліки, підкреслити переваги фігури.

Не менш важливе значення у створенні одягу відіграє конструювання одягу, а також конструктивні лінії. Це лінії які створюють основну форму деталей. Часто конструктивні лінії служать декоративним цілям.

Швейна промисловість займає особливе місце в поповненні споживчого ринку товарами народного вжитку. На даний час іде активний процес формування нових структур промисловості ринкового типу: функціонують різні концерни, асоціації, акціонерні об’єднання і інші структури, які об’єднають підприємства легкої і місцевої промисловості.

Підприємства швейної промисловості забезпечують випуск продукції не тільки побутового, але й  спеціального призначення для інших галузей народного господарства.

Виготовленням одягу займаються не тільки промислові підприємства, але і ательє, які працюють за індивідуальним замовленням населення. Галузеві підприємства, які виготовляють одяг характеризуються високим рівнем техніки, технології і організації виробництва, що пред’являє високі вимоги до працюючих на цих підприємствах.

Для того щоб виготовити сучасний швейний виріб, необхідно володіти знаннями по моделюванню і художньому оформленні одягу, конструюванню

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

одягу і технології швейного

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

виробництва, так, як всі ці дисципліни взаємопов’язані і являються послідовними етапами процесу створення сучасного одягу.

Асортимент одягу безперервно поповнюється за допомогою виробництва нових видів матеріалів, виникненню нових технологій і професій, нових естетичних потреб. Протягом останніх років відбулися сталі позитивні зрушення в динаміці економічного розвитку України, зміцнилися міжгалузеві зв’язки у базових галузях, активізувалися інвестиційні процеси. Разом з тим надзвичайно важливим і відповідальним завданням Уряду є забезпечення зростання добробуту населення. Легка промисловість є однією з найбільш соціально вагомих галузей народного господарства, адже вона є провідною з виробництва товарів народного споживання, серед яких тканини усіх видів, швейний і трикотажний одяг, взуття, шкіргалантерея, фурнітура, фарфоровий посуд та іграшки. Вітчизняна легка промисловість має значний потенціал, вона має позитивні темпи росту виробництва промислової продукції. За останні роки стабільно зростають інвестиції в національну легку промисловість.

В даному дипломному проекті буде розроблятися модельна конструкція з виготовлення сорочки чоловічої, з метою запуску у виробництво модної, молодіжної моделі що дасть змогу наситити внутрішній та зовнішній ринок продукцією, яка б задовольняла естетичні та матеріальні потреби споживача.[1]   

 

Розділ 1. Технічне завдання на розробку моделі сорочки чоловічої

1.1. Допроектні дослідження

Метою допроектних досліджень та аналізу вихідної ситуації проектування полягає у визначенні та дослідженні групи споживачів, для яких буде виконана проектна розробка, а також у визначенні виробу, який належить проектувати. Для цього необхідно дати характеристику, як існуючого так і перспективного асортименту  виробів, визначити групу виробів як об’єкт проектуванні, і відповід

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

но, визначити споживчі та виробничі властивості виробів.

З цією метою вироби досліджуються у чотирьох сферах її функціонування, а саме у сферах: виробництва, торгівлі, споживання та проектування, що в свою чергу, дозволить внести пропозиції стосовно вдосконалення існуючого процесу проектування одягу індивідуального виробництва.

1.1.1 Характеристика процесу проектування одягу в умовах ВСП Коломийський політехнічний коледж НУ"Львівська політехніка"

В Коломийському політехнічному коледжі створена майстерня для проведення практичних занять зі студентами спеціальності ,,Моделювання та конструювання промислових виробів”. Завдяки майстерні студентам краще зрозуміла теорія яку  вони проходять в коледжі,також набувають та удосконалюють свої  навики. В майстерні присутні наочні посібники  для навчання, технічна та довідкова література, а також базові конструктивні основи.

Навчання проводиться майстром практики, який має окреме місце для збереження документації: журналу навчальних занять,робочої навчальної програми,щоденника чи звіту,відомості оцінок за результатами кожного виду практики,журнал реєстрації інструктажу по техніці безпеки,зразки обробки вузлів швейних виробів,альбоми, тощо.

Навчання проводиться по підгрупах (10-15 чоловік). Тривалість робочого дня не перевищує 6 годин. В приміщенні дотримуються санітарно-гігієнічних норм. Недотримання їх призводить до поганого самопочуття та працездатності людини.

Температура повітря робочої зони повинна становити від 16оС до 25оС.

Навчальна майстерня розміщена в основній споруді коледжу. Загальна площа майстерні становить 100 м2. Згідно вимог техніки безпеки приміщення умовно розділене сіткою колон на 2 част

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ини. На одній частині встановлений конвеєр зі швейним обладнанням, а на другій  розкрійний стіл,прасувальні столи, манекени, вішалки для викройок, дзеркало.

Також присутня кімната гігієни та роздягалка. Проведене освітлення,всі електричні мережі прокладені  в метало рукавах та кожна установлена одиниця під’єднана до контуру заземлення.

В швейній майстерні встановлено:

 1.  2 швейні машини 97 класу;
 2.  2 швейні машини 51 класу;
 3.  1 петельна машина ,,зиг-заг” 241 класу;
 4.  1 стіл розкрою розміром (2×3м.);
 5.  8 швейних машин 1022 класу;
 6.  2 манекени (36-38 розміри );[2]

У майстерні щорічно проводиться практика 2, 3, 4 курсів. 2 і 3 курс проводить 2 рази на рік практику а 4 тільки переддипломну для більш поглибленого розвитку.

Кожна практика на кожному курсі має свою програму, вона починається з вибору моделі яку буде проектувати модельєр-конструктор. Модель повинна відповідати напрямку моди, сезону, повинні бути чітко підібрані кольори(кольорова гамма).

Після вибору моделі практиканти приступають до виготовлення лекал свого розміру. Точні лекала є точні для більш точного покрою не точний покрій може зіпсувати модель і перекосити її. Для студентів молодших курсів створені базові комплекти лекал різних розмірів, а студенти старших, випускних курсів власноруч ро

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

зробляють комплект лекал на дану фігуру. Кожний студент моделює лекала на свій смак і за своєю ідеєю.

Наступний етап це обкрейдування. На тканину накладають лекала, раціонально їх викладають для менших між лекальних випадів, рівняють по нитці основи, щоб виріб не перекосився і здійснюють обкрейдування лекал на тканину. У індивідуальному виробництві складають тканину у двоє, лицем до лиця, щоб права половинка більш точно відповідала лівій.

Після обкрейдування покрій готовий для викроювання. Викроювання здійснюється обережно і точно, для більш точної симетрії половинок крою надсічуються надсічки. Коли всі деталі викроєні розкрійником можна приступати до приклеювання клейового матеріалу. Зазвичай це сама найлегша робота у пошитті виробу. Приклеювання здійснюють прасками і пресами.

Перед початком пошиття потрібно прослухати техніку безпеки, одіти халат заколоти волосся щоб не лізло у очі.

Самий важкий етап до якого йшлося це пошиття виробу. У індивідуальному виробництві нема потоків кожний повинен сам виконувати кожну операцію. Операції діляться на розряди від 1 до 4(1-го найлегші операції, 4-го самі трудомісткі і важкі). В кінцевому результаті виріб набув форму для клієнта. Останній етап це контроль якості. Де здійснюється перевірка ярликів, наявність дефектів і впровадження її в виробництво.

Схему виготовлення нової моделі одягу зображено на рисунку 1.1


6. Розробка проектно-конструкторської документації на модель: технічний опис, лекала на модель

1.Завдання на розробку нової моделі одягу

2.Аналіз напрямку моди, вимог до одягу, властивостей матеріалу, технології виготовлення матеріалу,визначення особливостей віку та тіло будови замовника

7. Впровадження моделі у виробництво,підготовка до першої примірки

3.Розробка ескізів моделі,та затвердження ескізу моделі.

8.Проведення першої примірки,підготовка до другої примірки

4. Побудова базової конструкції,розробка лекал на модель

Проведення другої примірки,виготовлення моделі, ВТО

5.Моделювання базової конструкці

Рис.1.1 Схема існуючого процесу проектування нових моделей одягу


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

1.1.2. Дослідження сфери споживання. Визначення групи споживачів та виду одягу для проектування

Проектування одягу індивідуального виробництва базується на даних маркетингових дослідженнях, де визначають потреби споживачів у тих або інших потребах. При цьому споживчі властивості виробів зумовлюються споживчими вимогами до них та ситуаціями їх використання, а також залежать від прогнозу потреб в одязі у найближчому майбутньому.. Тому необхідно отримати дані про споживчі групи людей. Це дасть можливість визначити групу споживачів, які мають за мету придбати новітню, яка йде разом з часом сорочку. Щоб визначити напрямок моди потрібно визначити групу споживачів та вид одягу - це являється основним завданням.

Тому методом спостереження визначено характеристику типу споживачів одягу (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Характеристика типу споживачів одягу

Назва ознаки

Характеристика варіантів ознаки

1.Біосоціальні

1.1 Статево-вікова група

чоловіки віком 18-29 р

чоловіки віком 30-44 р

чоловіки віком 45-55 р

1.2 Соціально-культурне середовище

Столиця

місто

село

1.3 Сфера використання одягу

Дім

навчання

урочисті заходи

1.4 Ставлення до моди

новатори

консерватори

в ногу з модою

1.5 Матеріальне забезпечення

високий рівень

середній рівень

низький рівень

1.6 Екоційно-психологічне ставлення

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

холерик

сангвінік

меланхолік

Продовження таблиці 1.1

Назва ознаки

Характеристика варіантів ознаки

2.Зовнішнього образу

2.1 Типи пропорцій

доліхоморф-ний

брахіморф-ний

мезоморфний

2.2 Постава

нормальна

сутула

перегиниста

2.3 Колір волосся

Шатен

брюнет

блондин

Згідно таблиці 1.1 методом спостереження було визначено, що виробу надають чоловіки віком 18-29р. для навчання у місті. Які йдуть у ногу з модою, постійно обновлюють свій гардероб з середнім рівнем матеріальної забезпеченості з нормальною поставою.

1.1.3 Характеристика споживчих та виробничих вимог до визначеного виду одягу

Одяг повинен володіти споживчими та виробничими властивостями. Одяг - це система матеріальних оболонок на людському тілі, яка захищаючи його, є проявом індивідуальності. Одяг створює навколо тіла певний мікроклімат, який забезпечує оптимальні умови для підтримки теплового балансу і постійної температури, що є необхідною умовою нормальної життєдіяльності людини, збереження її здоров’я і працездатності на високому рівні. Тому до одягу висувають ряд відповідних вимог.

Споживчі показники якості і вимоги до одягу визначають безпосередньо суспільну та індивідуальну цінність одягу для людини. До цих показників належать[6]:

 1.  Соціальні - визначаються попитом споживачів на одяг (вказують на відповідність розмірно-ростового асортименту одягу на внутрішньому і сві

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

товому ринках, а також на відповідність прогнозу споживчого попиту),

 1.  Функціональні - характеризуються вимогами відповідності одягу конкретному призначенню (визначають ступінь відповідності виробів конкретному призначенню, умовам експлуатації; ступінь відповідності розмірним і віковим характеристикам споживача, його зовнішньому вигляду і психологічним особливостям),
 2.  Естетичні - спрямовані на забезпечення високої якості оформлення зовнішнього виду матеріалів у відповідності зі стилем, напрямком моди, національними традиціями (визначають художню концепцію одягу і ступінь відповідності його сформованому суспільному естетичному ідеалу, новизну моделі і конструкції, ступінь досконалості композиції моделей, товарний вигляд; одяг має бути відображенням свого часу).
 3.  Ергономічні - вимоги включають комплекс антропометричних, гігієнічних та психофізіологічних вимог (визначають ступінь відповідності одягу, його окремих частин антропометричним і психофізичним особливостям людини; його гігієнічну відповідність санітарно-гігієнічним нормам; зручність користування виробом у різних побутових і виробничих умовах).
 4.  Експлуатаційні - витрати на хімчистку, прання та відновлення (визначають ступінь стабільності збереження якості одягу при носінні, його надійність).

Виробничі вимоги до одягу – це економія матеріалу й зменшення трудомісткості обробки виробів, які є основними факторами, що забезпечують зниження важкість пошиття виробу. Тому вироби в індивідуальному  виробництві повинні бути економічні й технологічні.

Виробничі вимоги мож

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

на поділити на конструктивно-технологічні та економічні.

 1.  Конструктивно-технологічні вимоги визначають технологічність конструкції виробу, затрати праці та терміни виготовлення моделі. Важливим засобом, який стимулює процес виробництва, є стандартизація та уніфікація деталей, окремих конструкцій та вузлів виробу. За допомогою варіації елементів, зберігаючи конструктивну основу, можна досягти новизни моделі. Робота по уніфікації деталей одягу - це метод моделювання сімейства моделей на одній конструктивній основі. Технологічність виготовлення одягу визначається можливістю використання в процесі виробництва оптимальних та економічних технологічних процесів, найбільш вдалих прийомів та способів обробки виробів.
 2.  Економічні вимоги - полягають у доступності одягу при його високій якості. Досягають цього використанням найбільш економічних конструкцій, які дають змогу скорочувати витрати тканини на вироби, а також впровадженням механізованих процесів обробки тканини. В результаті цього вартість виробу знижується.

1.1.3.1  Аналіз напрямку розвитку моди стосовно сорочки чоловічої

Мода – це явище досить мінливе , воно залежить від цілого ряду факторів життя людей і розповсюджується на багато областей діяльності людини. Під модою слід розуміти недовгий час деяких смаків в якій-небудь сфері життя і культури. Вона характеризує обов’язкову зміну стилю, пов’язану з системою регулювання загальної поведінки людей.

Система загальної поведінки відрізняється коротким строком своїх змін, і зв’язана з цілою серією других серед яких можна назвати етикет, мораль, право і т.д.

Мода – дуже чутливий “інструмент” всіх соціальних перемін, і разом із тим, це явище психологічного плану. Мода не може бути віднесена до однієї категорії визначення (соціально

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ї, економічної, психічної): щоб правильно оцінити явище моди і дати йому визначення потрібно роздивитися його на різних етапах і зі всіх точок зору. Моду слід розглядати на відмінно великому, відносно історичному відрізку часу, тоді її зміна здається регулярною; на протязі ж короткого часу зміна моди здається анархічною.

Витончена класика, спортивний шик і стильне ретро, — три основні компоненти, якими оперують модельєри в новому сезоні літо 2015. Чоловічі сорочки і футболки багато в чому грають роль головного елементу для створення стилю. Важливо, яку сорочку або футболку вибрати, і важливо як її носити, при цьому, улюбленим прийомом дизайнерів стала художня безладність. В основному, це стосується сорочок: рукави підвертають, ґудзики розстібають, поділ не заправляють в брюки, — сприймається неоднозначно, але без сумнівів виглядає чарівно.

Окрім звичних фасонів чоловічих сорочок, в моді сорочки з V-подібним вирізом і моделі з «подвійною» горловиною, яка створює враження багатошаровості. Також дизайнери пропонують з’єднання класики і спортивних елементів — сорочки з еластичним поясом або рукавами Реглан, як у волейбольної футболки. У новому сезоні, якщо галстук і підбирається, то частіше з аналогічним сорочці забарвленням.

Серед сорочок весна-літо 2015 зустрічається фасон з цільнокроєними короткими рукавами. Виглядає свіжо, проте нагадує жіночу блузу, особливо, якщо це сорочка з напівпрозорої тканини. Рукави футболок модно підвертати, деякі дизайнери навіть використовують яскраву підкладку, аби підкреслити відвороти.

Чоловіча сорочка в тон до брюк — провідний тренд сезону літо 2015. Серед модних кольорів чоловічих сорочок весна-літо 2015 присутній білий, вся гамма зеленого, смарагдового, темно синього і червоного, у тому числі рожевий і бордо. Така колірна гамма поширюється і на колекції футболок, проте елегантні однотонні

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

образи з чоловічими сорочками — поза конкуренцією. Нейтральні відтінки бежевого, сірого і чорного, також в ходу.

У 2015 модні стильні чоловічі сорочки постійно змінюються, а вони, крім того, повинні бути по фігурі і підходити за кольором. Сезон до сезону в сорочці відбуваються зміни. В цьому році в тренді — невеликий класичний комір або стійка. Взагалі класичні сорочки популярні постійно. Це і приталені і вільні моделі, які можна носити навипуск і заправленими в штани. Відрізняє класичну сорочку — відсутність кишень.

Саме на базі класики в цьому році дизайнери створили кілька молодіжних ультрамодних тенденцій. Один з них — сорочка з комбінованими кольоровими блоками. Тут можливе застосування контрастних кольорів, проте чудово виглядають і родинні відтінки. Ще одне дивнє естетичне стильове рішення — контрастний комір. Він виглядає стильно і елегантно, а в деяких моделях може доповнюватися аналогічними манжетами. Короткий рукав підкреслюється одягненим під сорочку лонгзливом або водолазкою. Одягнися так — і ти вже в тренді.

В моді 2015, стильні чоловічі сорочки для молодих енергійних цілеспрямованих і — навипуск. Вільні прямі моделі з напівкруглим низом з рукавом з манжетом і комір на ґудзику вже не перший сезон простують по міських вулицях. З такою моделлю органічно виглядають і надіта футболка під низ і краватка зверху. Цікавий напрямок для креативників і працівників творчих професій — сорочки з принтами поп-арту. Так Ви точно не залишитеся непоміченим. Однак у моді крім принтів і всілякі візерунки, орнаменти, геометрія, етно, анімалістика і шкіра рептилій. Особливий писк — асиметричне розташування принтів: на одній стороні візерунок, на іншій — клітка або смужка. Кілька колекцій продемонстрували моделі, в яких сорочка, штани і піджак виконані в єдиному кольорі і візерунку. Для повсякденного носіння актуальною та модною залишається клітка у всіх варіаціях і колірних рішенн

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ях. Окрема пісня для брутальних модних чоловіків у 2015 — стильні чоловічі сорочки в стилі мілітарі. Металеві ґудзики, кишені з клапанами, погончики і незмінні кольору хакі і болотний. Ці моделі для незалежних і мужніх представників сильної статі.

В асортимент чоловічих сорочок входять повсякденні, молодіжні спортивні і нарядні сорочки. Повсякденні сорочки класичного стилю мають в міру кількість деталей і розділювальних елементів. Останні несуть функціональне призначення, забезпечують комфортність в експлуатації і простоту догляду за виробом.

Молодіжні і спортивні сорочки характеризуються широким застосуванням різних деталей і віддільних елементів.

Нарядні сорочки відділяються кружевом, вишивкою, складками, защипни, рельєфними швами.

Сорочки всіх видів можуть бути з довгим або коротким рукавами, з манжетами або без них, з пришивними або прищепними комірцями і так дальше.

При моделюванні сорочок особливо молодіжних велику увагу приділяють до фурнітури, яка виконує не тільки функціональну але і декоративну функцію.

1.1.3.2 Формування матриці морфологічних ознак сорочки чоловічої

Проектування одягу у індивідуальному виробництві базується на даних маркетингових досліджень. Вивчаються всі пропозиції, які існують в даний час на ринку. Як джерело інформації використовують журнали мод, статті періодичних видань, інтереси. Вивчають і досліджують існуючі товари на ринку, їх попит і перспективність, вивчають напрямок моди. На основі зібраних даних при вивченні ринку і вимог споживачів, а також згідно напрямку моди сформувалась матриця морфологічних ознак виробів, яка зображена у таблиці 1.2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Таблиця 1.2

Матриця морфологічних ознак сорочки чоловічої для споживачів

Шифр ознаки

Назва ознаки

Варіанти ознак

1

Ступінь об’ємності форми

Велика
Середня
Мала

2

Силует

Прилеглий
Напівприлеглий
Прямий

3

Рівень довжини

До лінії стегон

Вище лінії стегон

Нижче лінії стегон

4

Покрій

Вшивний класичний

Сорочковий

Реглан

5

Місце розташування застібки

По переду

По спинці

По плечі

6

Тип застібки

Центральна

Зміщена

7

Функціональний елемент застібки

‘блискавка’

Ґудзики

Кнопки

8

Місце розташування кишені

На лінії талії

На лінії грудей

9

Тип кишені

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Прорізна

В швах

Накладна

1.1.4 Обґрунтування вибору моделі сорочки чоловічої

Перш ніж приступати до вибору і проектування того чи іншого виду одягу, потрібно ознайомитися з сучасним асортиментом одягу модного напрямку. З цією метою були вивчені різні журнали мод, які розробляють сезонні колекції самого різноманітного асортименту.

Основним чинником у виборі модою форми виробу є силует. Тому, керуючись перспективним напрямком моди, був обраний напівприлеглий силует. При створенні виробу важливо дотримуватися відповідності основному функціональному призначенню, що забезпечується правильним вибором виробу.

З усього розмаїття чоловічого одягу було вибрано сорочку напівприлеглого силуету. Крім естетичних показників однієї з головних завдань костюма є конструктивні показники, зручність користування, міцність, термін служби, надійність в експлуатації, формостійкість, можливість ремонту і повторного використання, гігієнічні показники.

Для забезпечення формостійкості збільшують ступінь жорсткості окремих деталей, використовується матеріал з габардину.

Надійність в експлуатації також характеризується міцністю одягу та окремих її деталей, тобто здатність протистояти руйнуванню при великих миттєвих або короткочасних навантаженнях. Модель згідно моди довжиною до лінії стегон, з центральним типом застібки, з накладною косою кишенею яка розміщена на лінії грудей для чоловіків віком 18-29 років з середнім рівнем матеріального забезпечення.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ


1.2 Вибір матеріалів для виготовлення виробу

Асортимент матеріалу для верхніх чоловічих сорочок представляється тканинами і трикотажними полотнами з бавовни, шовку, шерсті, льону, хімічними волокнами і ниток, а також із різноманітних поєднань перелічених волокон і ниток.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Основними потрібностями, пропонованими до сорочкових тканин, є: висока стійкість до прання, мале зминання і зсідання, задовільні гігієнічні властивості (паропроникливість і повітрепроникливість, гігроскопічність), висока міцність пофарбування, легкість догляду за виробом.

Бавовняні тканини. Ця група тканин є основною для використанні при виготовленні верхніх сорочок. По характеру оформлення бавовняні тканини розділяються на відбілені, гладкофарбовані, строкаті, і з набивним рисунком. До бавовняних відносять також тканини, виготовлені із змішування бавовняних і лавсанових або бавовняних і віскозних волокон.

Для придання незминаємості і зменшення усадки тканин застосовують обробку синтетичними смолами і препаратами.

Поверхнева щільність бавовняних тканин становить 80-190 г/м2 .

В групу відбілених і гладко фарбованих тканин входять поплін, репс, і другі тканини гладких і дрібно візерунчастих переплетень. В групу строкатих сорочечних тканин входять шотландкі, плетінки і інші. Сорочкові тканини з надрукованим малюнком виготовляється із ситцю, репса, фланели і інших.

Шовкові тканини. Асортимент шовкових тканин для сорочок представлений в основному із тканин віскознолавсанової пряжі, із віскозних ниток в порівнянні з віскозно-лавсановою або бавовняною пряжею; із комплексних синтетичних ниток в порівнянні з віскозно-лавсановою пряжею.

Завдяки застосуванню змішаної пряжі сорочкові тканини мають хорошу зносостійкість, вироби із цих тканин добре зберігають зовнішній вигляд в процесі експлуатації і при догляді за ним.

Поверхнева щільність шовкових тканин складає 80-170 г/м2.

Вовняні тканини. В асортименті вовняних сорочкових тканин входять напіввовняні камвольні тканини, як містять в собі вовняні волокна змішані з нітроновими, лавсановими, віскозними штапельними волокнами і з скручуванням з віскозними або капроновими нитками.

Вкладення хімічних волокон в шерстяні тканини придає тканинам

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

незминаємість, зменшує їх усадку і сприяє зберіганню форми виробу і процесі експлуатації.

Поверхнева щільність шерстяних сорочкових тканин 150-200 г/м2.

Лляні  тканини. Ці тканини виготовляються із лляних волокон, а також із суміші лляних (50-67%) і лавсанових (50-33%) волокон. Лляні тканини володіють високими гігієнічними показниками і використовуються для сорочок літнього асортименту.

Поверхнева щільність лляних тканин складає 130-170 г/м2.

Трикотажні полотна. Для виготовлення сорочок використовують основов’язані закручені трикотажні волокна: гладкі, ажурні, строкатов’язані, з друкованим малюнком, з натиском, з під ворсовкою і інші, виготовлені з різних ниток в чистому вигляді і в поєднанні цих ниток один з одними.

Високі споживчі властивості трикотажних волокон – еластичність, незминаємість, простота у догляді.

Поверхнева щільність трикотажних полотен складає 85-110 г/м2.

Врахувавши постійне обновлення та розширення асортименту матеріалів для виробу було обрано габардин – вовняної тканина , яка виробляється з мерсинової пряжі, дуже тонкої, крученої в два кінці для, і менш тонкою, одинарної. Завдяки застосуванню особливого виду переплетення - складної саржі , на лицьовій поверхні утворюється різко виражений невеликий рубчик , що йде похило під кутом 60-70 °. [4]

Згідно інформації про тканину було складено таблицю технічної характеристики тканин (таблиця 1.3).

Клейова прокладка призначена для фронтального дублювання деталей. Вони бувають з точеним нанесенням клею, суцільним нанесенням клею і точковим розпиленням. У чоловічих сорочках прокладка служить для формостійкості деталей як комір, манжета, планка і верхній зріз кишені.

Для клейової прокладки обраний був, дублери - клейовий прокладочний матеріал на трикотажній, нетканій основі або тканинній основі. Основні переваги - м'якість, драпірування, в деяких видах - еластичність. Володіє

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

легкістю, пружністю, добре тримає форму, дає невелику усадку, не обсипається. Дублерин використовується для стійкості і надання форми тканини деталей виробу. Виробляється з суміші бавовни і капронового волокна, не дає усадки, має високі показники гігроскопічності, повітро- й паропроникність. На одну із сторін дублерин точковим розпиленням наноситься клей. Дублерин накладають на виворітну сторону деталі і приклеюють гарячою праскою через вологе про утюження[5].

.

Таблиця 1.3

                                    Технічна характеристика тканин       

  

Назва

матеріа-

лу,

призна-

чення

Арти-

кул

Шири-

на,см

Маса

2

Волок-

нистий

склад,

%

Кількість ниток на

50 мм

Спосіб

виробниц-

тва

Примітки

По

довжині

По

ширині

Габардин

N040041    

150

150

50%-вовна

50%-лавсан

  

120

     

60

     

Виготов-ляється з мериносо-вої вовни

менше мнеться, добре пропускає повітря

Основні нитки обрані під тон тканини темно синього кольору і нитки для оздоблюючи строчок бежевого кольору.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Таблиця 1.4

Технічна характеристика швейних ниток

Назва  нитки

Призначення

Умовне

позначення,

торговий

номер

Структура

ниток

Вид

пакування

Довжина

нитки,

см

Примітки

Махіма

Для з’єднання деталей

40s/2

100% поліестер

упаковки

4500

-

Micron

Для оздоблюючих строчок

20s/3

60% шовк

40%поліестер

упаковки

3000

-


Висновок

При розробці дипломного проекту було проведено дослiдження сфери споживання, визначення групи споживачiв та виду одягу для проектування, характеристика споживчих та виробничих вимог до сорочки чоловічої, аналiз напрямку моди стосовно сорочки, формування матриці  морфологiчних ознак, визначення основної технiчної пропозицiї i вибiр матерiалiв для виготовлення виробiв, що дало змогу визначити групу за вiком, освiтою

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

матерiальним достатком, вiдношенням до моди. Визначити характеристику властивостей одягу, найвагомiших для обраної групи споживачiв, показники якостi сорочки чоловічої. Провели ознайомлення з підприємством на якому розроблялася дана модель та визначили етапи створення нової моделі яка згідно моди актуальна у цей період часу.


2.  Конструкторський розділ  

1.2 Конструкторська та композиційна проробка варіанту виробу

Відправною точкою для розробки  є базова конструкція. Базова конструкція  - це конструкція , яка складається з основних деталей ( пілочка, спинка, рукав), на основі яких буде проводитись моделювання деталей, з урахуванням прибавок на вільне облягання, узгоджених з напрямком моди, властивостями обраного матеріалу.

2.2. Розробка технічного опису на модель

Розроблено технічний опис на модель чоловічої сорочки. До неї входять титульна сторінка, зображення та опис зовнішнього вигляду моделі (технічний малюнок), таблиця вимірів моделі в готовому вигляді, специфікація лекал та деталей крою, перелік матеріалів та фурнітури, конфекційна карта.


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

   Вид спереду     Вид заду

Рисунок 2.1 Зображення зовнішнього виду виробу

Сорочка чоловіча, напівприлягаючого силуету довжиною до лінії стегон. Матеріал для пошиття – габардин темно синього кольору. Пілочка з фігурною кокеткою, рельєфам

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

и які виходять з кокетки і закінчуються на лінії

низу. З пришивними планками із застібкою по середині яка має 7 петель і 7 ґудзиків. Ліва пілочка з накладною фігурною кишенею. Спинка суцільна з горизонтальною кокеткою під якою розташовані складки. Рукави одношовні, довгі з пришивними фігурними манжетами під якими розташовані складки які застібається на 2 ґудзика. Рукавні шліци оброблені фігурними обшивками. Низ сорочки фігурний. Комір з стійкою. Вид застібки – ґудзики. По коміру, планці, кишені, манжетах, кокетці, рельєфах і лінії низу прокладені оздоблюючі строчки. Нитки підібрані під тон тканини. Для прострочування оздоблюючих строчок обрано нитки бежевого кольору.


ВСП Коломийський політехнічний коледж

НУ«Львівська політехніка»

                                                                                               „ Затверджую”

                                                                                           Директор КПК НУ

                                                                                         ,,Львівська політехніка’’

                                                                                         __________Білейчук В.С

                                                                                        

                                                                                         ________________2015р

                           

Технічний опис

СОРОЧКА ЧОЛОВІЧА

Термін введення                                                                          Термін дії

Взірець еталон

затверджений художньою радою                                                                          

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

2015

Таблиця 2.1

Специфікація лекал та деталей крою

Номер та назва деталі

Номер

деталі

Кількість      одиниць

Лекал

Деталей

Деталі верху

Центральна частина пілочки

1

1

2

Кокетка пілочки

2

1

2

Бокова частина пілочки

3

1

2

Спинка

4

1

1

Кокетка спинки

5

1

2

Планка

6

1

2

Стійка

7

1

2

Комір

8

1

2

Рукав

9

1

2

Манжет

10

1

4

Кишеня

11

1

1

Обшивка рукавної шліци

12

1

2

Фігурна обшивка рукавної шліци

13

1

2

Деталі прокладки

Комір

14

1

1

Стійка

15

1

2

Манжет

16

1

2

Верхній зріз кишені

17

1

1

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

 Вид спереду  Вид заді

Рисунок 2.2 Зображення зовнішнього виду виробу з нанесеними основними розмірами

Таблиця 2.2

Розрахунок основних габаритів конструкції одягу

Найменування конструктивної ділянки

Величина відрізку,
см

Допустимі відхилення, см

Ширина по лінії грудей

41

±1

Ширина по лінії низу

51

±1

Ширина пілочки

37

±0,2

Ширина спинки

40

±0,2

Ширина рукава під проймою

26

±1

Довжина виробу

64

±1

Довжина рукава

60

±0,5

Ширина плеча

14.5

±0,2

Довжина стійки

40

±0.5

Ширина коміра

4

±0.1

Таблиця 2.3

Перелік матеріалів та фурнітури

Назва матеріалу

Норма витрат

Габардин

140см

Дублерин

40 см

Ґудзики

9шт.

Нитки в тон тканини

1котушка

Нитки для оздоблюючих строчок

1котушка

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ


Конфекційна карта

 1.  Основна тканина

 1.   Клейовий матеріал

 1.  Ґудзики

 1.  Нитки для з’єднання

 1.  Нитки для оздоблення

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

2.3 Технічний проект

2.3.1 Характеристика методики конструювання.

На даний момент існує 3 основних методи побудови конструкції:

Метод систем крою. Суть цього методу полягає в тому, що за розмірних ознак фігури людини, розрахунках формул та графічних прийомів можна побудувати конструкції, в яких у подальшому вносяться зміни.

Метод типового проектування. Суть цього методу полягає в тому, що на підставі існуючих лекал базової конструкції, або конструкції прототипу виконується моделювання нової конструкції.

Муляжній метод. Суть цього методу полягає в тому, що на манекені створюється   об'ємно-просторова   форма   із   заданими   габаритами,   з наступним розгортанням цієї форми. Обґрунтувати обраний метод.( Наприклад : «Побудова креслення в даному курсовому проекті  виконується за методом систем крою. Конструкція моделі № була розроблена за "Методикою конструювання одягу (вказати) для базового розміро-зросту (176-88-94-40).

У даному дипломному  проекті було обрано методику конструювання базової конструкції “Мюллер та син”.

Німецька методика конструювання «М. Мюллер і син », була заснована в 1891 році і спочатку називалася« Майбутнє », є світовим лідером сьогодні. Вона є основою для всього ремесла в світі моди та швейної промисловості. В даний час в ній використовуються останні масові антропометричні дослідження 1994 року; постійно оновлюються таблиці збільшень і базові основи з урахуванням змін фігури сучасної людини і модною форми (останні розробки нових базових основ зроблені в 2006 році); розробляються оригінальні конструкторські п

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

рийоми для проектування виробів з тканин з новими властивостями, а також для проектування нових модних форм одягу. На базі цієї методики розроблені сучасні САПР. Методика однаково добре зарекомендувала себе як у промисловому виробництві (її використовують у своїй роботі такі відомі фірми, як Escada, Stailmann, Hugo Boss), так і в індивідуальному пошитті.[7]

Суть методики полягає у тому, що після отримання розмірних ознак і розрахунках їх у формулах можна отримати креслення базової конструкції на певну фігуру у якому можна легкістю  вводити зміни, корегувати і удосконалювати модель.

Креслення базової конструкції чоловічої сорочки подається у додатках до пояснювальної записки у масштабі 1:1, додаток А.

Система Мюллера на рубежі століть була не єдиною системою крою, але однією з найуспішніших. Вона отримала загальне визнання, а Мюллер став неперевершеним консультантом в світі професійного розкрою. Спочатку у своїй «Німецької школі одягу» він учив точному обліку різних анатомічних особливості фігури при знятті мірок. Ніяка інша система не мала для цього такого точного геометричного методу, який ділив тіло на сегменти і перекладав особливості фігури в вимірювання довжини і ширини.

Система крою «Мюллер і син» є універсальною і сучасною методикою, так як передбачено використання її в якості вихідної бази для розробки одягу різних видів, варіантів і кроїв, різного асортименту, з різних видів матеріалів. Дана методика придатна не тільки для умов індивідуального пошиття виробів, а й для серійного виготовлення виробів.

Завдяки своїй ефективності, система «М. Мюллер і син» більше ста років зберігає лідируюче положення і в наші дні є основою європейської школи швейного справи. Більше 60% підприємств у світі застосовують цю систему[8].

2.3.2 Моделювання базової конструкції сорочки чоловічої

Для отримання необхідної конструкції було змодельовано:

 1.  пришивну планку (ши

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

риною 3 сантиметра)

 1.  фігурну кокетку на пілочці (яка виходить з пройми і закінчується в лінії напівзаносу)
 2.  бокову частину пілочки (яка виходить з середини кокетки пілочки і закінчується в лінії низу)
 3.  фігурну кишеню (накладна кишеня, якої лінія входу під кутом)
 4.  фігурний манжет (прямокутної форми з фігурними кінцями)
 5.  фігурну рукавну шліцу
 6.  спинку (розширено по верхньому зрізу на 2 сантиметра для закладання складки)

2.3.3 Розрахунок вихідних габаритів конструкції

Для сорочки чоловічої потрібні такі основні ознаки як обхват грудей ІІІ, ріст, обхват талії, обхват стегон і обхват шиї. На основі цих вимірів було складено таблицю антропометричних розмірних ознак фігури 176-88-75-40 (таблиця 2.4) і таблицю розрахункових розмірних ознак (таблиця 2.5).

Таблиця 2.4

Антропометричні розмірні ознаки фігури

Умовне позна- чення розмірної

ознаки

Назва розмірної ознаки

Величина розмірної

ознаки,см

Р

зріст

176

Об

обхват стегон

94

От

обхват талії

75

Огш

обхват грудей ІІІ

88

Ош

обхват шиї

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

40

Таблиця 2.5

Розрахункові розмірні ознаки фігури

Умовне позна- чення розмірної

ознаки

Назва розмірної ознаки

Формула вимірювання

Величина розмірної

ознаки,см

Шсш

Ширина шиї спинки

1/6 ОШ

6

Гпрз

Глибина пройми заді

1/16 Р+1/8 Огш-1см.

23

Дтс

Довжина талії спинки

¼ Р +2см.

46

Дс

Довжина сорочки

½ Р-15см., згідно напрямку моди

72.5

Шпр

Ширина пройми

1/8 Огш +1,5см.

12.5

Дб

Довжина стегон

1/8 Р

22

Др

Довжина рукава

Др піджака +1см.

65

Прибавки , які необхідні для побудови базової конструкції, представляють  в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Величини прибавок на вільне облягання

Умовне позначення прибавки

     Назва прибавки

  Величина прибавки,см

П Огш

прибавка на обхват грудей ІІІ

6

П От

прибавка на обхват талії

8

П Об

прибавка на обхват стегон

2

В таблиці 2.7 представлено розрахунок основних габаритів конструкції для моделі сорочки чоловічої.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Таблиця 2.7

Послідовність побудови конструкції сорочки чоловічої

Умовне позначення точок

Вихідна інформація, см

Розрахунок вихідної інформації

Характер контурної лінії, примітки

1

На х В1 і Г1, Г1←, В1↓

Рівень сьомого шийного хребця.

2

На В1↓, /1-2/ = Дтс, Г2←

46

Рівень талії.

3

На В1↓, /1-3/ = Дс, Г3←

72,5

Рівень низу.

4

На В1↓, /2-4/ = Дб, Г4←

22

Рівень бедер.

5

На В1↓, /1-5/ = Гзпр, Г5←

23

Рівень грудей.

6

На Г5←, /5-6/ =1/2 ОгІІІ + 6см, В6↑↓

1/2*88+6=50

Лінія напівзаносу.

7

На Г5→, /6-7/ =

= 1/2 /6-5/, В7↓

1/2*50=25

Вершина бокових швів,

В7 – лінія бокового шва.

8

На Г5→, /7-8/ =

=1/2 Шпр, В8↑

1/2*12=6

9

На Г5←, /7-9/ =

= 1/2 Шпр, В9↑

1/2*12=6

11

На Г1←, /1-11/ = Шсш, В11

6

Ширина горловини спинки.

12

На В11↑, /11-12/

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

= 2см.

2

Висота горловини спинки, величина постоянка.

/1-12/ - плавна лінія горловини.

Продовження таблиці 2.7

Умовне позначення точок

Вихідна інформація, см

Розрахунок вихідної інформації

Характер контурної лінії, примітки

П

На х В9 і Г1

П1

На В9↓, /П-П1/ = 2см.

2

Величина скосу плеча, величина постоянна.
/1
21/ - пряма, направлення лінії плеча спинки; продовжити вліво

П2

На /121/←, /П12/ = =1см.

1

Вершина пройми спинки;

2-12/ - лінія плеча

10

На В9↑, /9-10/=/9-7/= =1/2 Шпр, Г10←

1/2*12=6

101

На Г10←, /10-101/ = =1см.

1

11

На В8↑, /8-11/ = /8-7/ = =1/2 Шпр

1/2*12=6

12

На х Г1 і В8

П3

На В8↓, /12-П3/ = 4,5см

4,5

Величина скосу плеча, постоянна величина

13

На х Г1 і В6

14

На Г1→, /13-14/ = Шсш

6

Ширина горловини пілочки

/14-П3/ - пряма лінія плеча, продовжити вправо

15

На В6↓, /13-15/ =

= Шсш + 3см.

6+3=9

Глибина горловини пілочки

/14-15/ - плавна лінія горловини

П4

На /14-П3/

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

38

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

→, /14-П4/ =

= /122/ - 0,5см.

15-0,5=14,5

Вершина пройми пілочки

4-11-7-1012/ - плавна лінія пройми

Продовження таблиці 2.7

Умовне позначення точок

Вихідна інформація, см

Розрахунок вихідної інформації

Характер контурної лінії, примітки

Після оформлення лінії пройми плечовий зріз пілочки переноситься вперед на 3см. /т.т.14´ і П´4/ паралельно лінії плеча. По зрізаній частині пілочки виготовляється шаблон, за допомогою якого оформлюється плечовий участок спинки; лінія плеча спинки /1´2-П´¬2/

16

На В1↓, /1-16/ = 5см. Або по моделі, Г16←до лінії пройми

6

/1-16/ - висота кокетки

17

На х Г16 з лінією пройми

/16-17-П2-П´2-1´2-12-1-16-17/ - плечова виточка

171

На лінії пройми, /17-171/=1,5

1,5

В

На Г16←,/16-8/ =

= 1/2 /16-17/

1/2*20=10

/171-В/ - плавна лінія,

/171-В-17/ - плечова виточка

Лінія низу сорочки оформляється з плавним прогином по боковому шві до рівня бедер. Прогин починається від середини пілочки і спинки.

Величина півзаносу правої і лівої пілочки – 1,5см.Величина підборта рівна величині півзаноса +/2,5-3,5/см. Розташування першої петлі нижче глибини горловини /т.15/ на 4см. Відстань між петлями приблизно 3 см., величина регулюється таким образом, щоб одна із петель знаходилася на лінії талії.

В співвідношенні з фасонними особливостями по лінії приметування кокетки можуть бути передбачені м’які складки або зборки. В залежності від величини припуска на складку або зборку, переміщується середня лінія /16-3/ на величину сумарного припуска.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

2.3.4 Перевірка та уточнення креслення базової та змодельованої конструкції

У даному дипломному проекті було обрано моделювання конструкції за методикою Мюллера, вона відноситься до розрахунково-графічних методик отримання базової конструкції. Для розрахунково-графічних методик характерно те, що у них потрібно перевіряти креслення на якість і посадку конструкції на фігуру. Перевірка якості заклечається у дотриманні та перевірці таких показників:

 1.  

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

відповідність лінійних вимірів з габаритами креслення, відповідність зрізів бокових і плечових, центральної частини і бокової частини пілочки, нижнього зрізу кокетки і верхнього зрізу пілочки;

 1.  передньо-задній баланс конструкції – це різниця рівнів вершини горловини переду і основи горловини спинки;
 2.  опорний баланс – визначається в положеннях конструктивних точок верхніх зрізів деталей відповідно їх середніх ліній;
 3.  боковий баланс – визначається по боковому шві, це співвідношення бокових зрізів переду і бокових зрізів спинки;

Після пошиву взірець перевіряють та проводять аналіз.

 1.  на баланс конструкції
 2.  на ергономічну відповідність
 3.  очікувані техніко-економічні показники
 4.  Баланс конструкції розраховують за такими формулами:

Баланс спинки = Втошпт+(Пдтспс)

Баланс пілочки = Втошпт+(Пдтппп)

 1.  Ергономічна відповідність частіше за все перевіряється за 2-ма показниками: кут підйому руки,зміна довжини одягу при відповідних рухах

2.4 Робочий проект

2.4.1 Розробка комплекту лекал на модель пропозицію

Креслення лекал деталей є технічним документом, яких визначає конструкцію, форму, розміри деталей, технічні умови на обробку та розкрій. При побудові креслень лекал використовують нормативно-технічну документацію, представлену в загальних технічних умовах галузевих стандартів та різні види конструкції.

Вихідними даними для розробки креслень лекал деталей одягу є технічне креслення конструкції виробу з окремими особливостями, властивості матеріалів з яких рекомендовано виготовляти виріб, і вибрані методи технологічної обробки.

Всі розміри на кресленнях дані в сантиметрах. Відповідно до ЦНДІШП (Рекомендації по маркуванню лекал деталей швейних виробів. М., 1983) розрізняють залежно від призначення лекала-оригінали, лекала-еталони і робочі лекала.

Лекала-оригінали повністю ідентичні зразку моделі виробу базового розміру.

Лекала-еталони отримують за лекалами-оригіналами шляхом градації їх на всі розміри і зрости, рекомендовані в даній повното-віковій групі. Вони призначені для виготовлення зразків-еталонів швейних виробів, для перевірки точності і якості робочих лекал. Лекала-еталони - це технічний документ, який визначає форму, конструкцію та розміри деталей, технічні умови на їх технологічну обробку і розкрій. Вихідними даними для розробки лекал-еталонів є комплект остаточних лекал на модель, які забезпечують якість посадки виробу на фігурі людини, при розробці яких враховуються властивості матеріалів.     Лекала-еталони розробляються на основні деталі з матеріалів верху та похідні деталі з матеріалів верху, підкладки, прокладкових та утеплювальних матеріалів згідно із специфікацією лекал та деталей  крою на нову модель. Лекала-еталони офо

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

41

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

рмляються відповідно до існуючих на підприємстві технічних вимог. На лекала наносяться  маркувальні знаки, написи, підписи, графічні позначення, припуски на шви та підгини.

Робочі лекала виготовляють по лекалах-еталонах, вони призначені для виконання розкладки, при встановленні норм витрати матеріалів,замальовки розкладки лекал на матеріали або виготовлення трафаретів для розкрою матеріалів і для перевірки якості крою.

Для перевірки спряження ліній по зрізах, що з'єднються, місць розташування надсічок і для більш точної побудови креслень лекал виготовляють допоміжні шаблони основних лекал деталей: пілочки, спинки, відрізних бокових частин, рукава, нижнього коміра тощо. Шаблони виготовляють з цупкого паперу шляхом копіювання їх з креслення конструкції з допомогою різця.

На даних лекалах позначені надсічки, нитку основи, назва лекала, номер лекала, кількість деталей з даного лекала на один виріб. Комплект лекал поданий у додатку до пояснювальної записки Додаток В.


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

42

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Висновок

У даному розділу було ознайомлено з асортиментом сорочкових тканин і клейових тканин, їхніми характеристиками, волокнистим складом і характеристиками ниток для з’єднання і оздоблюючих строчок. У процесі розробки моделі було розроблено технічний опис на модель до якого входить специфікація деталей крою, розрахунок основних габаритів конструкції, технічний опис моделі, перелік фурнітури і конфекційна карта.

Для конструювання базової конструкції було обрано методику «Мюллер і син», так як ця методика одна з найкращих у сприйнятті і конструюванні одягу, було ознайомлено з історією розвитку, плюсами і мінусами її. На основі базової конструкції було проведено моделювання даного виробу, її перевірку і уточнення

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

43

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

креслення базової конструкції. Після перевірки було проведено ознайомлення зі всіма типами лекал і обрано самі підходящі для даного виробу.


3 Технічний розділ

3.1 Вибір і обґрунтування обладнання, пристосувань, технологічних режимів для обробки швейного виробу

Від методів обробки залежить кількість виробів і трудомісткість. При виборі методів обробки, в першу чергу оцінюють ефективність використання сучасних зшивних і спеціальних швейних машин, машин напівавтоматів, нових покращених клейових прокладковиих матеріалів, засобів малої механізації та ін. Деталі одягу обробляють різними методами, в залежності від затосовуючих операцій машин, інструментів і пристосувань. Для пошиття і обметки сорочки чоловічої було обрано швейну машинку GC6150M Typycal (Японія), а для обметки зрізів спеціальну машину (таблиця 3.1)

Таблиця 3.1

Характеристика швейних машин

Клас

машини,

виготів-ник,

фірма

Технолог. призначе-ння

машини

Тип

стібка

Макс.

к-ть

об/хв

Макс.

довжина

стібка,

мм

голки

Макс.

товщина

тканини,

мм

Додаткові

дані

GC6150М

Typycal

(Японія)

Зшивання,

застрочування,

пришиван-ня;

Чов-нико-вий двох-нит-ковий

5000

5

90

3

GN795

Typycal

(Японія)

зшивання з одночас-ним обме-туванням

Лан-цюго-ви

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

44

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

й п’яти-нитковий  

6500

4

90

5

П’ятинит-кова шив-но обмету-вальна машина

Під волого-тепловою обробкою (ВТО) швейних виробів розуміють спеціальну обробку деталей або виробу вологою, теплом і тиском за допомогою спеціального обладнання. В процесі ВТО на тканину діють трьома вище вказаними чинниками і процес

ВТО складається з таких стадій:

 1.  розм’якшення волокон вологою і теплом;
 2.  надання певної форми під тиском;
 3.  закріплення отримано форми шляхом виділення вологи теплом і тиском

Обладнання для волого-теплової обробки розділяють на 5 основних груп:

 1.  універсальне пресове обладнання;
 2.  спеціальне пресове обладнання;
 3.  прасувальні столи;
 4.  праски;
 5.  допоміжне та інше обладнання.

Застосування пресів дає можливість механізувати найбільш трудомісткі

операції ВТО, підвищити якість обробки та полегшити працю робітників. Всі преси приводять в дію натисканням двох пускових кнопок. Для нагріву подушок використовують пару або електронагрівальні елементи: спіральні, трубчаті і напівпровідникові.

Праски застосовують для виготовлення одягу, в процесі пошиття та при кінцевій обробці. Розрізняють парові, електричні та пароелектричні праски. При виготовленні одягу з різних тканин та матеріалів в промисловості широко використовують праски з спірально-трубковими нагрівальними елементами. Трубчатий нагрівальний елемент забезпечує швидкий і рівномірний нагрів прасувальної поверхні в межах 100-250оС. Праски відрізняються між собою масою, розмірами, потуж

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

45

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ністю.

У даному дипломному проекті було обрано праску YPF-6098 Saturn, парогенератор SPR-MN2005 супер-міні  (таблиця 3.2)

Таблиця 3.2

Характеристика прасок та парогенераторів

Назва обладнання

Клас,тип, виготівник

Температура нагріву С

Тип нагріву

Маса

кг

Потужність

Вт

Парогенератор

SPR-MN2005

супер-міні

100-210

Електро-паровий

9

2000

Праска

YPF-6098

Saturn

40-150

Електричний

2

1700

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

46

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

На нашій майстерні здійснюється прасування на побутовій прасувальній дошці, в даному дипломному проекті було запропоновано ввести в дію прасувальний стіл фірми Вайт. (таблиця 3.3)

Таблиця 3.3

Характеристика прасувальних столів

Фірма

Модель, марка

Призначення

Споживана потужність, кВт

Тиск,

мПа

Габаритні розміри,

(Д×Ш×В),м

Додаткові дані

Вайт

4435

Для міжопе-раційного та заключного ВТО чолові-чих сорочок

1

0,55

1300×800×720

Дві полиці для складан-ня дрібних деталей

3.2 Розробка раціональної технології виготовлення виробу

На базі вибраних методів обробки та обладнання було складено технологічну послідовність виготовлення виробу.

Технологічна послідовність пошиву і ВТО виробу приводиться в табличній формі (таблиця 3.4).

Таблиця 3.4

Технологічна послідовність пошиву і ВТО

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

1

Скомплектувати лекала крою

Р

2

2,25

2

Зметати виріб для першої примірки

Р

1

17,5

Голка нитка

Заготовча секція обробка пілочки

3

Зшити рельєфи до центральних пілочок

М

2

1,5

GC6150М

Typycal

(Японія)

4

Обметати шви пришивання рельєфів до пілочок

С

2

0,6

GN795

Typycal

(Японія)

5

Запрасувати рельєфні шви в бік пілочки

Пр

2

1,2

YPF-6098

Saturn

6

Прострочити оздоблюючі строчку

М

2

1,25

GC6150М

Typycal

(Японія)

7

Приметати кокетки пілочок до пілочок

Р

1

2,41

Голка нитка

8

Пришити кокетки пілочок до пілочок, розсікаючи в кутах

М

2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

47

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

1,36

GC6150М

Typycal

(Японія)

9

Обметати шви пришивання кокеток до пілочок

С

3

0,53

GN795

Typycal

(Японія)

10

Запрасувати шви пришивання кокеток до пілочок

Пр

2

0,83

YPF-6098

Saturn

Продовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

11

Прострочити оздоблюючі строчки

М

2

0,75

GC6150М

Typycal

(Японія)

12

Припрасувати пілочку у готовому вигляді

Пр

1

0,33

YPF-6098

Saturn

Обробка спинки

13

Зшити складки на спинці

М

1

0,2

GC6150М

Typycal(Японія)

14

Запрасувати нижні зрізи верхньої кокетки

Пр

2

1,5

YPF-6098

Saturn

15

Настрочити верхню кокетку на спинку одночасно пришиваючи нижню кокетку

М

3

2,7

GC6150М

Typycal

(Японія)

16

Припрасувати шов пришивання кокеток до спинок з двох сторін

Пр

2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

48

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

0,75

YPF-6098

Saturn

Обробка коміра

17

Приклеїти клейову прокладку до верхнього коміра

П

1

0,3

SPR-MN2005

супер-міні

18

Обшити верхній комір нижнім за допомогою лекала

М

3

3

GC6150М

Typycal

(Японія)

19

Зрізати зайву тканину у кутах коміра

Р

1

0,3

Ножиці

Продовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

20

Вивернути комір на лицеву сторону

Р

1

0,1

21

Прострочити оздоблюючу строчку по коміру

М

3

2,1

GC6150М

Typycal

(Японія)

22

Припрасувати комір у готовому вигляді

Пр

2

0,75

YPF-6098

Saturn

23

Приклеїти клейову прокладку до верхньої стійки

П

1

0,3

SPR-MN2005

супер-міні

24

Запрасувати нижній зріз у стійці

Пр

2

1,25

YPF-6098

Saturn

25

Вшити комір в стійки одночасно обшиваючи уступи

М

4

4,9

GC6150М

Typycal

(Японія)

26

Зрізати зайву тканину в уступах

Р

1

0,3

ножиці

27

Вивернути уступи

Р

1

1,2

28

Запрасувати шов вшивання коміра в стійки, одночасно запрасовуючи уступи

Пр

2

1,8

YPF-6098

Saturn

29

Позначити на стійці середину та місце розміщення плечових швів

Р

1

0,5

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

49

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

мило

Подовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

Обробка манжет і рукавів

30

Приклеїти клейову прокладку до верхніх манжет

П

1

1,1

SPR-MN2005

супер-міні

31

Запрасувати верхні зрізи верхніх манжет

Пр

2

1,2

YPF-6098

Saturn

32

Обшити верхній манжет нижнім

М

3

1,83

GC6150М

Typycal(Японія)

33

Зрізати зайву тканину у кутах

Р

1

0,75

ножиці

34

Вивернути манжет на лицеву сторону

Р

1

0,33

35

Запрасувати шви обшивання манжет

Пр

2

1,4

YPF-6098

Saturn

36

Підрівняти манжет по верхніх зрізах

Р

2

0,3

37

Пришити обшивку до розрізу рукавних шлиць

М

2

1

GC6150М

Typycal

(Японія)

38

Настрочити обшивку рукавної шлиці по шву пришивання

М

2

1,6

GC6150М

Typycal

(Японія)

39

Запрасувати рукавні планки за допомогою лекала

Пр

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

50

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

1

1,3

YPF-6098

Saturn

40

Пришити рукавні планки до розрізу рукавних шлиць

М

2

2

GC6150М

Typycal

(Японія)

Продовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

41

Розсікти припуски на шви пришивних планок в верхніх кутах

Р

1

0,1

ножиці

42

Настрочити рукавні планки по швах пришивання, одночасно настрочити верхні кути

М

3

3,25

GC6150М

Typycal

(Японія)

43

Припрасувати манжет у готовому вигляді

Пр

2

0,43

YPF-6098

Saturn

Обробка планок пілочок

44

Приклеїти верхні частини планок клейовою прокладкою

П

2

1,2

SPR-MN2005

супер-міні

45

Запрасувати планки в двоє

Пр

2

0,9

YPF-6098

Saturn

46

Прострочити оздоблюючі строчки по згину

М

2

1,1

GC6150М

Typycal

(Японія)

47

Припрасувати планки у готовому вигляді

Пр

2

0,5

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

51

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

YPF-6098

Saturn

Обробка кишені

48

Проклеїти клейову прокладку до верхнього зрізу кишені

П

2

0,1

SPR-MN2005

супер-міні

49

Обметати верхній зріз кишені

С

3

0,2

GN795

Typycal

(Японія)

Продовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

50

Запрасувати верхній зріз кишені

Пр

1

0,2

YPF-6098

Saturn

51

Прострочити оздоблюючу строчку по верхньому зрізу кишені

М

2

0,1

GC6150М

Typycal

(Японія)

52

Запрасувати кишеню по лекалі

Пр

2

3

YPF-6098

Saturn

53

Пришити планки до пілочок

М

2

2,8

GC6150М

Typycal

(Японія)

54

Настрочити планки на пілочки

М

2

3,9

GC6150М

Typycal

(Японія)

55

Прострочити оздоблюючу строчку по планках

М

2

3,1

GC6150М

Typycal

(Японія)

56

Намітити на пілочці місце розміщення кишені

Р

1

0,33

Мило

57

Настрочити кишеню на пілочку

М

3

1,06

GC6150М

Typycal

(Японія)

58

Припрасувати настрочку кишеню на пілочку

Пр

2

0,4

YPF-6098

Saturn

Монтажна секція

59

Зшити плечові зрізи пілочок з плечовими зрізами нижньої кокетки спинки

М

2

0,5

GC6150М

Typycal

(Японія)

60

Запрасувати плечові зрізи верхньої кокетки

Пр

2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

52

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

0,6

YPF-6098

Saturn

Продовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

61

Настрочити верхню кокетку на плечовий шов

М

3

1,85

GC6150М

Typycal

(Японія)

62

Припрасувати плечові шві

Пр

2

0,8

YPF-6098

Saturn

63

Вшити комір з стійкою в горловину

М

4

4

GC6150М

Typycal

(Японія)

64

Настрочити комір, одночасно настрочуючи уступи та шов вшивання коміра в стійку

М

3

8,5

GC6150М

Typycal

(Японія)

65

Припрасувати  комір з стійкою у готовому вигляді

Пр

1

0,7

YPF-6098

Saturn

66

Зшити складки по нижніх зрізах рукавів

М

1

0,2

GC6150М

Typycal

(Японія)

67

Зшити бокові зрізи рукавів

С

2

1

GN795

Typycal(Японія)

68

Приметати манжети до нижнього зрізу рукава

Р

2

2,2

69

Настрочити манжети, по шву пришивання прокладаючи оздоблюючу строчку довкола

М

2

1,85

GC6150М

Typycal

(Японія)

70

Видалити нитки приметування

Р

1

0,47

Ножиці

71

Припрасувати настрочні манжети

Пр

1

0,6

YPF-6098

Saturn

72

Зметати бокові зрізи

Р

2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

53

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

4,6

Голка нитка

Продовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

73

Зшити бокові зрізи

С

2

0,8

GN795

Typycal(Японія)

74

Запрасувати боковий шов

Пр

2

2,1

YPF-6098

Saturn

75

Вметати рукава в пройму

Р

1

6,9

Голка нитка

76

Вшити рукава у пройму

С

4

4,7

GN795

Typycal(Японія)

78

Видалити нитки вметування

Р

1

1,2

79

Запрасувати шви вшивання рукавів в пройму

Пр

3

3,2

YPF-6098

Saturn

80

Прострочити пройми оздоблюючою строчкою

М

2

5,42

GC6150М

Typycal

(Японія)

81

Застрочити нижній зріз сорочки

М

2

6,1

GC6150М

Typycal

(Японія)

82

Намітити місце розміщення 7 петель на планці

Р

2

0,35

Мило

83

Обметати 7 петель на планці

Н/А

3

1,65

PK-100

Toyota

(Японія)

84

Намітити місця розміщення 2  петель на манжетах

Р

2

0,1

Мило

85

Обметати 2 петлі на манжетах

Н/А

3

0,46

PK-100

Toyota

(Японія)

86

Намітити місце розміщення 7 ґудзиків на планці

Р

2

0,35

Мило

87

Пришити 7 ґудзиків

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

54

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Р

2

1,3

Голка нитка

Продовження таблиці 3.4

Зміст  технологічно –

неподільної операції

Спеціаль-ність

Розряд

Затрата

часу, хв

Обладнання

88

Намітити місце розміщення 2 ґудзиків на манжетах

Р

2

0,1

мило

89

Пришити 2 ґудзика на манжети

Р

2

0,35

Голка нитка

90

Почистити сорочку

Р

1

1,2

91

Випрасувати сорочку

Пр

4

3,36

YPF-6098

Saturn

92

Защепити сорочку на всі ґудзики

Р

1

0,3

93

Повісити вішалку

Р

1

0,1

Всього

155,5

Технологічна послідовність пошиву і ВТО була складена по технології Мюллера, яка передбачає 2 примірки вироду. Оскільки на початку було підтверджено правильність фігури, яка є без відхилень, тому у пошиві модель передбачається лише одна примірка яка здійснюється перед пошивом.

Форми організації технологічних процесів залежать від встановленого порядку виконання операцій технологічного процесу, розташування технологічного обладнання, напрями їх руху в процесі виготовлення. Встановлено дві форми організації технологічних процесів - групова і потокова. У моєму випадку ні одна з них не здійснюється так як у моєму випадку 1 працівник робить всю роботу сам від початку і до кінця.

3.3 Нормування витрат матеріалів на виріб, що проектується

В собівартості одягу індивідуального виробництв

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

55

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

а, вартість основних матеріалів 90%, в якій 95% займає вартість тканини. Тому для підготовчих і розкрійних процесів, в яких відбувається переробка матеріалів в деталі крою, має велике значення раціональне використання тканини.

Внаслідок того, що деталі швейних виробів мають складну конфігурацію між ними і розкладці лекал виникають відходи, які називаються міжлекальними виробами.

Відсоток міжлекальних випадів знаходять  за формулою:

%міжлекальних випадів= (Sроз.- Sлек.) / Sроз. * 100% (3.1)

де   Sроз.- плоша розкладки ,м²

Sлек. – площа лекал. м²

Розрахунок площі експериментальної розкладки основної тканини

Sроз. основної тканини=140×75=10500 см2=1,05м2

Sпрям.=а×b (3.2)

Sрукава=37×57=2109 см2=0,2109м2

Sспинки=60×30=1800 см2=0,18м2

Sб.ч.пілочки=57×16=912 см2=0,0912м2

Sпланки=8×67=455 см2=0,0455м2

Sманжета=25×10=250×2=500 см2=0,05м2

Sкишені=22×14=308 см2=0,0308м2

Sр.обшивки=4×11=44 см2=0,0044м2

Sстійки=20×5=100×2=200 см2=0,02м2

Sр.планки=13×8=104 см2=0,0102м2

Sтрапеції=a+b/2×h (3.3)

Sц.ч.пілочки=52+57/2×11=599,5 см2=0,05995м2

Sкоміра=23+18/2×7=143,5×2=287 см2=0,0287м2

Sкокетки спинки=25+21/2×18=414×2=828 см2=0,0828м2

Sшестикутника=2r2 (3.4)

Sкокетки пілочки=2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

56

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

3×112=380см2=0,038м2

Sлек. основної тканини= Sрукава+ Sспинки+…+Sn (3.5)

Sлек.= Sрукава+ Sспинки+…+Sn

Sлек. основної тканини=0,2109+0,18+0,0912+0,0455+0,05+0,0308+0,0044+

+0,02+0,0102 +0,05995+0,0287+0,0828+0,038=0,85245м2

%міжлекальних випадів основної тканини =(Sроз.- Sлек.)/Sроз.×100%=

=(1,05-0,85245)/1,05×100%=18,8%  

Розрахунок площі експериментальної розкладки прокладкової тканини

Sпланки=8×67=455 см2=0,0455м2

Sстійки=20×5=100 см2=0,01м2

Sкоміра=23+18/2×7=143,5 см2=0,0143 м2

 Sманжета=25×10=250×2=500 см2=0,05м2

Sв. зріз кишені=11×4=44 см2=0,0044м2

Sроз. прокладкової тканини=50×50=2500 см2=0,25 м2

Sлек. прокладкової тканини= Sпланки+ Sстійки+ Sкоміра+ Sманжета(

Sлек. прокладкової тканини=0,0455+0,01+0,0143+0,05+0,0044=0,1242 м2

%міжлекальних випадів прокладкової тканини =(Sроз.- Sлек.)/Sроз.×100%=

=(0,25-0,1242)/0,25×100%=50,32%

Основні параметри розкладок основної і прокладкової тканини деталей крою проектованого виробу представлено у таблиці 3.5

Таблиця 3.5

   Основні параметри  розкладок деталей крою проектуємого виробу

Вид

матеріалу

Ширина

розкладки,

см

Довжина розкладки, см

Площа

розкладки,

см²

Площа

лекал,

см²

Відсоток міжлекальних випадів %

Габардин

75

140

10500

8524,5

18,8

Дюблерин

50

50

2500

1242

50,32

Експериментальна розкладка основної тканини і прокладкової тканини подана на рисунку 3.1


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

57

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Висновок

У процесі було обґрунтовано характеристику обладнання даної майстерні, машинами для зшивання деталей і обладнанням для волого- теплової обробки. На базі вибраних методів обробки та обладнання було складено технологічну послідовність виготовлення виробу. Після розробки  послідовності було розроблено експериментальну розкладку основної і прокладкової тканини і вирахувано площу між лекальних випадів при розкроюванні тканини.   


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

59

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

4.Економічна частина

4.1 Розрахунок вартості пошиття сорочки чоловічої

Підприємство, згідно з Господарським Кодексом, - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної та іншої господарської діяльності.

Кожне підприємство, незалежно від форми власності чи різновиду очолюється директором, має в своїй структурі адміністративно- управлінський персонал, а також виробничі підрозділи. На формування структури найбільший вплив мають принципи розподілу праці, реалізація яких відтворюється у структурі виробничих підрозділів.

Якщо виготовлення виробу замовника здійснюється одним виконавцем від початку до кінця, тоді виробничий підрозділ може бути представлений як один єдиний, без будь-якого поділу на технологічні ланцюжки. В цьому конкретному випадку можливі такі варіанти розподілу праці (жіночий, чоловічий одяг, тощо.) На такий розподіл впливають розміри ательє, чисельність кравців, рівень попиту на послуги, якість продукції та її конкурентоспроможність. Така організаційна структура притаманна підприємствам малого та середнього розміру.

Виробництво одягу на підприємствах сфери побуту і послуг займає особливе місце в задоволенні потреб населення у швейних виробах.

Особливостями діяльності підприємств сфери побуту і послуг є індивідуальна спрямованість, а так само можливість особистої участі замовника в процесі обслуговування

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

60

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

.

Діючі в нашій країні швейні підприємства, призначені для виготовлення одягу по індивідуальних замовленнях, підрозділяються в залежності від категорій на ательє вищої, першої категорії і майстерні.

Запропонована модель сорочки виготовляється в ательє першої категорії. Виріб виготовляється з матеріалів і фурнітури ательє, але можливий варіант пошиття із тканини та фурнітури замовника.

Таблиця 4.1

Розрахунок вартості матеріалів

Назва

Одиниці виміру

Норма витрат

Ціна, грн

Вартість, грн

Основні матеріали

1. Тканина

   м

1,40

55,00

77,00

Разом

77,00

Допоміжні матеріали

3.Дублерин

        м

0,40

30,00

12,00

4.Ґудзики:

верхні

шт.

9

3,00

27,00

5. Нитки

м

300

0,014

4,20

Разом

43,20

Всього

120,20

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

61

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Ціни приймаються по даних підприємства. Вартість матеріалів визначається шляхом перемноження їх кількості на ціну і відображається в таблиці 4.3 "Розрахунок вартості пошиття виробу за індивідуальним замовленням".     

Таблиця 4.2  

Розрахунок вартості обробки ускладнюючих елементів

Ускладнюючі елементи

Одиницівиміру

Кількість

Вартість одного елементу, грн

Вартість всіх елементів, грн

Вертикальні

зустрічні складки

шт.

2

15,00

30,00

Оздоблювальні строки

м

17

3,00

51,00

Разом

81,00

Результати таблиці відображаються в таблиці 4.3 "Розрахунок вартості пошиття виробу за індивідуальним замовленням".

Таблиця 4.3

Розрахунок вартості пошиття виробу за індивідуальним замовленням

№п/п

Назва витрат

Сума, грн

1

Вартість матеріалів

120,20

2

Вартість пошиття, в т.ч.

231,00

- зарплата

92,40

- відрахування на соціальні заходи

34,20

- загальновиробничі витрати .

104,41

3

Ціна виробу , в т.ч.

351,20

собівартість виробу

280,96

прибуток

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

62

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

70,24

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

63

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Згідно даних ательє першої категорії  вартість пошиття сорочки становить - 231,00гривень (150 грн. – мінімальна вартість пошиття і  81 грн - вартість обробки ускладнюючих елементів) і розподіляється таким чином:

 1.  зарплата – 40%;
 2.  відрахування на соціальні заходи – 14,8%;
 3.  загальновиробничі витрати – 45,2%.

Ціна виробу включає вартість матеріалів та вартість пошиття і становить 351,20 грн. (280,96+70,24)

Собівартість виробу становить 80% ціни виробу.

Висновок

В даному розділі дипломного проекту були проведені розрахунки вартості пошиття сорочки чоловічої, яке було пошито в умовах ательє першої категорії.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

64

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

До вартості виробу ввійшли:

 1.  вартість матеріалів;
 2.  зарплата (вартість пошиття сорочки мінімальної складності та вартість обробки ускладнюючих елементів);
 3.  відрахування на соціальні заходи;
 4.  загальновиробничі витрати.

Собівартість виробу становить 280,96 грн.

Ціна виробу становить 351,20 грн.

5.Охорона праці

5.1. Законодавство України „Про охорону праці”

Основним законом, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, є Конституція України. У Конституції проголошено, що громадяни України мають право на працю, яку вони вільно обирають, або на яку погоджуються. Роботодавець (власник підприємства) зобов'язаний забезпечити нешкідливі умови праці відповідно до вимог безпеки і гігієни праці.

Держава створює умови для повної зайнятості працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі про

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

65

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

фесії та роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки робітників.

Реалізація цих прав здійснюється через виконання вимог, викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме:

•  Кодексі законів про працю;

•   Законі «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

•  Законі «Про охорону праці»;

•  Законі «Про пожежну безпеку»;

•  Законі «Про охорону здоров'я»;

•  Законі «Про охорону навколишнього природного середовища»;

•  Законі «Про колективні договори і угоди»;

•  Законі «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

•  Законі «Про поводження з радіоактивними відходами»;

•  Законі «Про дорожній рух».

Закон України «Про охорону праці» 

Закон України «Про охорону праці» — це самостійна гілка в законодавстві України про працю. Закон визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці, а також встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Дія закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та видів діяльності (далі — підприємство), фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю, та на всіх громадян, які працюють з

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

66

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

а наймом.

Закон не відмінив жодної з діючих норм і дозволив:

•  створити органи управління охороною праці та систему органів нагляду за охороною праці;

•  створити власну нормативну базу з охорони праці;

•  забезпечити гласність з питань охорони праці;

•  ввести економічні важелі управління охороною праці;

•  визначити роль колективних договорів;

•  увести нові інститути управління і нагляду за охороною праці на підприємстві (уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці);

•  розпочати підготовку дипломованих спеціалістів з охорони праці.

Завданнями страхування від нещасних випадків є такі:

•  здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням;

•   відновлення здоров'я та працездатності потерпілих па виробництві від

нещасних випадків або професійних захворювань;

•  відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Дія Закону поширюється на осіб, які працюю

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

67

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ть за умовами трудового договору на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності, а також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Гарантом забезпечення прав у страхуванні від нещасних випадків на виробництві для всіх застрахованих є держава.

Кодекс законів про працю.

Кодекс законів про працю України — основний закон національного трудового законодавства.

Законодавство про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності.

Працівники реалізують право на працю укладанням трудового договору на підприємстві, в установі тощо.

Працівники мають право на:

•  відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;

•  здорові й безпечні умови праці;

•  матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, у разі хвороби, втрати працездатності, а також матеріальну допомогу в разі безробіття;

•  об'єднання в професійні спілки;

•  вирішення колективних трудових конфліктів.

Умови договорів про працю, які порушують чинне законодавство України про працю, вважаються недійсними.

Закон України «Про охорону праці» — це самостійна гілка в законодавстві України про працю. Закон визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці, а також встано

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

68

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

влює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Дія закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та видів діяльності (далі — підприємство), фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю, та на всіх громадян, які працюють за наймом.

Закон не відмінив жодної з діючих норм і дозволив:

• створити органи управління охороною праці та систему органів нагляду за охороною праці;

• створити власну нормативну базу з охорони праці;

• забезпечити гласність з питань охорони праці;

• ввести економічні важелі управління охороною праці;

• визначити роль колективних договорів;

• увести нові інститути управління і нагляду за охороною праці на підприємстві (уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці);

• розпочати підготовку дипломованих спеціалістів з охорони праці. Розглянемо основні принципи державної політики в галузі

охорони праці:

« пріоритет життя і здоров'я працюючих, відповідальність роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці;

• комплексне вирішення завдань охорони праці на основі створення національної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

• соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків, профзахворювань;

• встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності;

• організація навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працюючих з питань охорони праці.

5.2.Сучасний стан охорони праці н

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

69

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

а підприємствах легкої промисловості

Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, що викликає серйозне занепокоєння. Створення безпечних умов праці - це невід'ємна частина соціально-економічного розвитку держави, складова державної політики, національної безпеки та державного будівництва, одна з найважливіших функцій органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує Положення про службу охорони праці підприємства (установи, організації) керуючись Типовим положенням, розробленим та затвердженим Держнаглядохоронпраці. Відповідно до Типового положення служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, корпоративних, колективних та інших організаціях виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охорони праці. В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці формується із спеціалістів, які мають вищу освіту та стаж робо

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

70

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ти за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.                                               

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам установ, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці вирішує завдання:

 1.  забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;
 2.  забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;
 3.  професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці  ;          
 4.   пропаганди безпечних методів праці;
 5.  вибору оптимальних режимів праці й відпочинку працівників;
 6.  професійного відбору виконавців для визначених видів робіт.
  Служба охорони праці виконує такі основні функції:
 7.  опрацьовує ефективну цілісну систему управління

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

71

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

охороною праці;

 1.  проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони  праці;
 2.  складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо  досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та   виробничого середовища, а також розділ «Охорона праці» у колективному договорі;
 3.  проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони  праці;
 4.  готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці,  загальних для всього підприємства;
 5.  розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для                                                         життя чи здоров'я працівників або людей, які їх оточують, і навколишнього природного середовища, у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи;
 6.  організовує: забезпечення працюючих правилами, стандартами,нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх до вимог охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;
 7.  підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці;
 8.   розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 9.  роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;
 10.  бере участь у: розслідуванні нещасних випадків та аварій,формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів, роботі комісії з питань охорони праці підприємства, роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального  призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування,  розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства; роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

72

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

 1.  контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці; своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці    посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мийними засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування;

 

 Спеціалісти служби охорони праці мають право:

 1.  представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці;
 2.  безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здор

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

73

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ов'ю працюючих;

 1.  одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення з питань охорони праці;
 2.  перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, виробництва обов'язковий для виконання припис;
 3.  вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують  нормативні акти про охорону праці.

5.3.Дотримання правил техніки безпеки на робочих місцях підприємства

Правила техніки безпеки – це правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. Вміщують обов’язкові вимоги, яким повинні задовольняти підприємства в цілому, виробничі приміщення, всі види обладнання й технологічні процеси з точки зору безпеки праці. За сферою застосування розрізняють єдині (міжгалузеві) правила, наприклад, «Єдині правила безпеки при підривних (вибухових) роботах», та галузеві, наприклад, «Правила безпеки у вугільних та сланцевих шахтах». Є також система стандартів з безпеки праці.

Найголовнішим заходом щодо усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів є дотримання правил техніки безпеки.

Працюючий на швейній машині повинен виконувати наступні правила техніки безпеки.

Перед роботою на машині необхідно прибрати робоче місце і перевірити наявність огороджень приводного ременя, запо

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

74

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

біжників від проколів пальців голкою і т. д.

Під час роботи не можна класти ножиці та нитки близько приводного ременя. По закінченні роботи всі інструменти слід прибрати в спеціальні ящики.

Під час роботи на машинках забороняється: чистити і змащувати машину на ходу, змінювати електричні лампочки на робочому місці, залишати включеним електродвигун під час перерв і в кінці зміни.

Якщо в роботі машини будуть помічені неполадки, потрібно припинити роботу і викликати механіка.

5.4.Правила пожежної та техногенної безпеки

Закони України “ Про пожежну безпеку“ визначає загальнi правовi, економiчнi та соцiальнi основи забезпечення пожежної безпеки на територii України, стимулює вiдносини державних органiв, юридичних i фiзичних осiб у цiй галузіi незалежно вiд виду дiяльностi та форм власностi. Згiдно з Законом, забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої  та iншої дiяльностi посадових осiб, працiвникiв підприємств та установ, всього населения України.

Є важливим  дотримання вимог пожежної безпеки при проектуваннi, будiвництвi та реконструкцiї  виробничих примiщень. Закон вiдводить важливе значення навчанню працiвникiв з питань пожежної безпеки. Найважливiшим є захист людей у разi виникнення пожежi. Основне завдання всiєi системи - це протипожежний захист. Вирiшення цього завдання становить велику пiдготовку i органiзацiйні роботи:

- рятувальнi роботи;

- евакуацiя;

- надання допомоги;

- технiчне забезпечення.

На даний час бiльш досконалими i такими, що вiдповiдають тенденцiям у розвитку засобiв пожежогасiння, є порош

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

75

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ковi вогнегасники. Вони мають застосовуватись для гасiння твердих речовин, рiдини, газiв та електрообладнання пiд напругою 1000 В. Чернiгiвське пiдприємство “Пожтехнiка” випускає i вуглекислотнi вогнегасники типу ВВ - 2; ВВ -5; та ВВ - 8, їх застосовують для гасiння рiдких та твердих речовин (крiм тих, що можуть горiти без доступу горiння), а також електрообладнання, що знаходиться пiд напругою 1000 В.

Для гасiння великих загорань застосовують стацiонарнi установки водяного, хімічного та повiтре - пiнного гасiння. Служба пожежної безпеки на пiдприємствi веде координацiю i вдосконалення роботи iз забезпеченям пожежної безпеки, виконання протипожежних засобiв.До основних її завдань вiдносяться:

- здiйснення контролю за дотриманням пожежних вимог;

- запобiгання пожежам i нещасним випадкам;

- гасiння пожеж;

- рятуваню людей;

- надання допомоги;

- лiквiдацію нещасних випадкiв, аварiй, катастроф.

На пiдприсмствах, установах та органiзацiях з метою проведення заходiв щодо запобiгання пожежам та органiзацiй  гасiння можуть створюватись з числа робiтникiв, службовцiв, технiчних працiвникiв та iнших громадян, добровiльнi пожежнi дружини (команди).

Однiєю з основних форм пожежно — профілактичної  роботи з працiвниками є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог пожежної безпеки i попередження пожеж, викриваючи в першу чергу  причину їх виникнення.

Для попередження чи зменшен

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

76

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

ня впливу на організм радіоактивних речовин необхідно:

— максимально обмежити перебування на відкритій території, при виході з приміщення використовувати підручні засоби індивідуального захисту (респіратор, пов'язка, плащ, гумові чоботи);

— під час перебування на відкритій території не роздягатися, не сідати на землю, не курити;

— перед тим, як увійти в приміщення, взуття помити водою або витерти вологою ганчіркою, одяг почистити вологою щіткою;

— суворо дотримуватись правил особистої гігієни;

— в усіх приміщеннях, підготовлених для перебування людей, щоденно проводити вологе прибирання, бажано з використанням миючих засобів;

— приймати їжу тільки у закритих приміщеннях, ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі і полоскати рот 0,5 % розчином питної соди;

— воду вживати тільки з перевірених джерел, а продукти харчування — придбані через торговельну мережу;

— сільськогосподарські продукти індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень, овочі та фрукти, вживати в їжу тільки за рекомендацією органів охорони здоров'я;

— не купатися у відкритих водоймах до перевірки їх щодо ступеня радіоактивного забруднення;

— не збирати у лісі ягоди, гриби і квіти. Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути захворювання променевою хворобою.

Загальні висновки і пропозиції

Під час написання диплому було розглянуто напрямок моди чоловічої сорочки. Стосовно нього визначили модель для розробки у індивідуальному виробництві, яка призначена для групи чоловіків віком 18-29 років і яка має забезпечити попит і ринковий збут. Був проведений вибір матеріалів для основної тканини і клейового матеріалу, а також ознайомлення з їхнім волокнистим складом.

В другому розділі було обрано методику конструювання. Згідно методики було визначено розмірні ознаки і прибавки на базову конструкцію. Після креслення базової конструкції було проведено моделювання, згідно якого було розроблено лекала-еталони для виготовлення виробу.

В наступному технічному розділі було обрано обладнання для пошиву і аналіз методів обробки яке повинно збільшити продуктивність праці. Після вибору методів обробки було складено технологічну послідовність виробу, та порахована затрата часу на пошиття його. Також було зроблено експериментальну розкладку і вирахувано відсоток між лекальних випадів основної тканини і клейового матеріалу.

В економічному розділі було складено кошторис даного виробу. Перш за все було розраховано вартість матеріалів і вартість обробки ускладнених елементів. На основі яких було розрахована собівартість і ціна сорочки.

В розділі охорони праці було розглянуто питання дотримання правил пожежної і техногенної безпеки у майстерні, а також правила поведінки за машинками і дотримання їх.

Пропозиціями для даного виробу може бути перетворення даного виробу з напівприлеглого силуету на прямий або прилеглий, спинку  можна змоделювати зі швом по середині, а також оздобити його оздоблюючими строчками або взагалі шити виріб без оздоблюючих строчок. Моделювання можна проводити різноманітне кокеток, манжетів і планок та інших деталей для більш неординарного вигляду моделі. 

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

77

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Список використаної літератури

1. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=69211&pg=0

2.Методичні вказівки до виконання дипломного проекту по спеціальності 5.091818 “Моделювання та конструювання товарів народного вжитку” У.М. Шупляк, Н.В.Ковальчук, Н.В. Тимінська Коломия 2010

3. http://lediportal.pp.ua/modni-stilni-cholovichi-sorochki-2015-foto/

4.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD

5.http://ua-referat.com6. http://ncpn.net.ua/suchasniy-odyag.html

6. http://ipkprom.com.ua/?p=2895

7. http://ukrbukva.net/page,34,82157-Dizaiyn-kostyuma.html

8.Методичні рекомендації по виконанню економічної частини дипломної роботи (індивідуальне виробництво)Потеряйло Н.Д Коломия 2014

9.Трухан Г.Л., Сивак В.І. Конструирование одежды промышленого производства. К.: Техника, 1989.-127с.

10.Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.:МТИ, 1986.-444с.

11.Сушан А.Т., Поліщук О.І., Трунова О.Л. Конструктивне моделювання деталей одягу. К.: КНУТД, 2003.-68с.

12.Ергономка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: Навчальний посібник. / М.В.Колосніченко, Л.І. Зубкова, К.Л.Пашкевич, Т.О.Полька, Н.В. Остапенко, І.В. Васильєва, О.В.Колосніченко – К.: ПП «Профі», 2014. – 386.

13. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник, - Львів: Світ, 2003

-240с.

14. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навча-

льний посібник, - Київ Арістей, 2003 -228 с.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

78

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………5

Розділ 1. Технічне завдання на розробку моделі сорочки чоловічої...7

1.1. Допроектні дослідження………………………………………………..7

1.1.1 Характерис

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

Розроб.

Мельничук Т.М

Перевір.

Ковальчук Н.В

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Літ.

Акрушів

78

ВСП-КПК НУ «Львівська політехніка» 

група МК-41

тика процесу проектування одягу в умовах ВСП- Коломийський політехнічний коледж НУ"Львівська політехніка"…………...7

1.1.2. Дослідження сфери споживання. Визначення групи споживачів та виду одягу для проектування…………………………………………………...11

1.1.3 Характеристика споживчих та виробничих вимог до визначеного виду одягу………………………………………………………………………..12

1.1.3.1 Аналіз напрямку розвитку моди стосовно сорочки чоловічої…..14

1.1.3.2 Формування матриці морфологічних ознак сорочки чоловічої...17

1.1.4 Обґрунтування вибору моделі сорочки чоловічої………………...19

1.2 Вибір матеріалів для виготовлення виробу…………………………..21

Висновки …………………………………………………………………..25

Розділ 2. Конструкторський розділ .......................................................26

2.1 Конструкторська та композиційна проробка варіанту виробу….......26

2.3 Розробка технічного опису на модель………………………………..26

2.3 Технічний проект……………………………………………………….33

2.3.1 Характеристика методики конструювання…………………………33

2.3.2 Моделювання базової конструкції сорочки чоловічої……………..34

2.3.3 Розрахунок вихідних габаритів конструкції……………………….35

2.3.4 Перевірка та уточнення креслення базової та змодельованої конструкції……………………………………………………………………….40

2.4 Робочий проект…………………………………………………………41

2.4.1 Розробка комплекту лекал на модель пропозицію………………..41

Висновки........................................................................................................43

Розділ 3. Технічний розділ…………………………………………

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

415.ДП5.051600203.01.416ПЗ

…….44

3.1 Вибір і обґрунтування обладнання, пристосувань, технологічних режимів для обробки швейного виробу………………………………………..44

3.2 Розробка раціональної технології виготовлення виробу……………46

3.3 Нормування витрат матеріалів на виріб, що проектується………….55

Висновки …………………………………………………………………..59

Розділ 4. Економічна частина………………………………………….60

4.1 Розрахунок вартості пошиття сорочки чоловічої……………………60

Висновки …………………………………………………………………..64

Розділ 5.Охорона праці…………………………………………………..65

5.1. Законодавство України „Про охорону праці”……………………….65

5.2.Сучасний стан охорони праці на підприємствах легкої промисловості……………………………………………………………………69

5.3.Дотримання правил техніки безпеки на робочих місцях підприємства……………………………………………………………………..73

5.4.Правила пожежної та техногенної безпеки…………………………..74

Загальні висновки і пропозиції……………………………………………77

Список використаної літератури………………………………………….78

 

Дипломний проект

415.ДП5.051600203.01.416ГЧ

Мельничука Тараса Михайловича

2015


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31324. Издержки предприятия и пути их оптимизации, на примере ООО «Ижтрейдинг» магазина Миндаль Ижевск 1.77 MB
  Месторасположение предприятия и зона обслуживания конкуренты и потребители продукции товаров и услуг. Характеристика товаров и оказываемых услуг. Руководитель отдела снабжения товаровед как руководители среднего звена определяют принципиальные вопросы закупочной политики в частности ориентацию на определенных поставщиков. В непосредственном подчинении у специалиста по снабжению находится: товаровед.
31326. Организация постановки пьесы «Саломея» О. Уайльда 9.96 MB
  Наряду с этим в 1891 году Уайльд пишет на французском языке трагедию Саломея именно эту пьесу я взяла для постановки дипломного спектакля. Оскар Уайльд был представлен русской читающей публике в журнале Артист в 1892 году как автор запрещенной пьесы Саломея. В 1917 году пьеса была поставлена одновременно в двух театрах: Малый театр Саломея Ольга Гзовская и Камерный театр Саломея Алиса Коонен. В настоящее время Саломея один из ведущих спектаклей театра Романа Виктюка.
31327. Восстановление токсичных веществ 967 KB
  Нитрогруппа отличается высокой стабильностью по отношению к электрофильным реагентам и разнообразным окислителям. Большинство нуклеофильных агентов за исключением литий- и магнийорганических соединений, а также литийалюминийгидрида не действуют на нитрогруппу. Нитрогруппа относится к числу превосходных нуклеофильных групп в процессах активированного ароматического нуклеофильного замещения
31329. Реставрация дома в Иркутской области 1.05 MB
  Подготовка и оклейка поверхности обоями 31 2. По всем показателям вид отделки лицевой поверхности керамическая плитка для пола аналогична фасадной керамической плитке. Назначение и виды штукатурных работ Штукатуркой называется отделочный слой на поверхности различных конструктивных элементов зданий стен перегородок перекрытий колонн и др. выравнивающий эти поверхности или придающий им определенную форму и фактуру.
31330. Модернизация электрооборудования продольношлифовального станка модели 3Б722 1.22 MB
  Присоединительные клеммы располагаются в закрытой коробке имеющей резьбовое отверстие или патрубок для ввода проводов: снятие двигателя и его установка не должны вызывать частичного или полного демонтажа механизмов станка; замена и изменение натяжения ремней должна быть простой. Выбор элементов монтажа С целью защиты проводников от механических повреждений и вредных воздействий машинного масла пыли и охлаждающей жидкости производится в стальных тонкостенных трубах...
31331. Робота з базами даних і можливість автоматизації роботи кулінарного сайту 268.5 KB
  Необхідність вдосконалення методів і прийомів визначення економічної ефективності і розрахунків пояснюється тим, що впровадження обчислювальної техніки - дорогий процес, і тому доцільність витрат на створення і впровадження інформаційної системи повинно бути серйозно обґрунтовано. На створення інформаційної системи потрібні одноразові витрати на її розробку і придбання необхідного комплексу технічних засобів. Економічна ефективність системи визначається з урахуванням одноразових витрат і поточних витрат.