97531

Лікарські форми з модифікованим та контрольованим вивільненням

Реферат

Химия и фармакология

Лікарські форми з модифікованим вивільненням. Загальна характеристика лікарських форм з модифікованим вивільненням. Лікарські форми з контрольованим вивільненням. Сучасна номенклатура лікарських форм з контрольованим вивільненням.

Украинкский

2015-10-19

39.15 KB

5 чел.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра біофармації та фармацевтичних технологій

Виконала:

Студентка ІV курсу

Групи БХФ1-11

М’якшило Т.М

Вступ:

1. Введення

2. Лікарські форми з модифікованим вивільненням

3. Загальна характеристика лікарських форм з модифікованим вивільненням

4. Лікарські форми з контрольованим вивільненням

5. Сучасна номенклатура лікарських форм з контрольованим вивільненням

6. Новини фарм. ринку

7. Висновок

8. Список літератури

Вступ.

В даний час більшої актуальності набуває питання створення пролонгованих лікарських форм, здатних забезпечити тривалу дію лікарського засобу з одночасним зниженням його добової дози. Препарати цього типу забезпечують підтримку в крові постійної концентрації діючої речовини без пікових коливань.

Пролонговані лікарські форми дозволяють знизити кратність призначення ліки, а, отже, зменшити частоту розвитку і вираженість можливих небажаних реакцій лікарських засобів. Скорочення кратності прийомів лікарських препаратів створює певні зручності як для медичного персоналу в клініках, так і для тих пацієнтів, які здійснюють лікування амбулаторно, значно підвищуючи їх комплаєнтність, яка дуже важлива, особливо при використанні лікарських препаратів для лікування хронічних захворювань.

Метою даної роботи є дослідження номенклатури пролонгованих лікарських форм.

Лікарські форми з модифікованим вивільненням

Лікарські форми з модифікованим дією - це лікарські форми, що характеризуються зміненими у порівнянні зі звичайною формою часом настання ефекту, тривалістю і виразністю дії лікарських засобів.

1. До форм з модифікованим часом настання ефекту відносяться лікарські форми:

1 - рапід;

2 - максірапід;

3 - регуляр;

4 - форми з уповільненим (відстроченим) дією.

2. До форм з модифікованою тривалістю дії відносяться лікарські форми:

1 - з продовженою дією;

2 - з повторною дією;

3 - з підтримуючою дією.

3. До форм з модифікованою виразністю дії відносяться лікарські форми:

1 - форте;

2 - семи;

3 - міте.

NB: Для лікарських форм інсуліну модифікація тривалості дії позначається термінами лонг, семілонг, ультралонг; поєднання модифікації швидкості настання ефекту і тривалості дії - стрічці, семіленте, ультраленте.

1. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ З МОДИФІКОВАНИМ ЧАСОМ настання ефекту

Лікарські форми рапід (від лат. Rapidus - швидкий, швидкий, сильний) - лікарські форми з модифікованим (прискореним) настанням дії лікарського засобу.

2. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ З МОДИФІКОВАНОЇ тривалості дії

Лікарські форми з продовженою дією (син .: лікарські форми дюрантних, від франц. Durant - триваючий) - лікарські форми з модифікованою тривалістю дії лікарського засобу, обумовленої пролонгованим вивільненням лікарської речовини. Тривалість дії лікарського засобу - від 12 годин до декількох діб, тижнів, місяців. Сучасна номенклатура лікарських форм з продовженою дією включає як ентеральні (в основному пероральні), так і парентеральні (в основному ін'єкційні та імплантаційні) форми.

Лікарські форми з повторною дією - лікарські форми з модифікованою тривалістю дії лікарського засобу, обумовленої періодичним вивільненням лікарської речовини.

Лікарські форми з підтримуючою дією - лікарські форми з модифікованою тривалістю дії лікарського засобу, обумовленої безперервним і рівномірно продовженим вивільненням лікарської речовини.

3. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ З МОДИФІКОВАНОЮ ДІЄЮ

Лікарські форми форте (від лат. Fortis - сильний) - лікарські форми з модифікованою дією, що характеризуються максимальною дозуванням лікарської речовини і максимально вираженим терапевтичним дією.

Лікарські форми семи - лікарські форми з модифікованим дією, що характеризуються середнім дозуванням лікарської речовини та середньо вираженою терапевтичною дією.

Лікарські форми міте (від лат. Mitis - тихий) - лікарські форми з модифікованою дією, що характеризуються мінімальною дозуванням лікарської речовини і мінімально вираженим терапевтичним дією.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ з модифікованим вивільненням

Лікарські форми з модифікованим вивільненням -це група лікарських форм із зміненими, порівняно зі звичайною формою, механізмом та характером вивільнення лікарських речовин.

Залежно від ступеня управління процесом вивільнення розрізняють:

1. лікарські форми з контрольованим вивільненням;

2. лікарські форми пролонговані.

Обидві ці групи залежно від кінетики процесу можуть підрозділятися на лікарські форми:

• з періодичним вивільненням;

• з безперервним вивільненням;

• з відстроченим вивільненням.

Більшість сучасних лікарських форм має різновиди з модифікованим вивільненням.

За будовою розрізняють 4 типи ЛФ з модифікованим вивільненням:

1) монолітні (матриксні) системи;

2) резервуарні (мембранні) системи;

3) насосні (осмотические) системи;

4) системи на основі множинних пелет.

За механізмом вивільнення активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) може вивільнятися з ЛФ за допомогою дифузії в розчинних системах (розчинний матрикс, напівпроникна оболонка) або через нерозчинну оболонку (для резервуарних типів) або нерозчинний матрикс (для монолітних типів) після їх набухання або біодеградації. Осмотична система забезпечує вивільнення АФІ внаслідок утворюється осмотичного тиску в резервуарі, що містить молекули АФІ.

Монолітні системи. Основу монолітної системи складає матрикс, який може характеризуватися різними фізико-хімічними властивостями, бути розчинним (гідрофільним) або нерозчинним (гідрофобним), але здатним до набухання, біодеградації .

Гідрофільний матрикс здатний вбирати велику кількість води без розчинення (наприклад гідрогелю) і використовується для вивільнення гідрофільних ЛЗ. Гідрофобні Матрикс нерозчинні у воді, але здатні до набухання у присутності рідини або біодеградації шляхом гідролізу або хімічних перетворень, при цьому в них з'являються мікропори, ерозії і мікроканали, через які вивільняється АФІ. АФІ може бути фізичним або хімічним способом пов'язане з матриксом, що також визначає механізм та кінетику вивільнення. АФІ може вивільнятися з матриксу шляхом дифузії або вимиванням (тертям) з деградіруємого матриксу. Дифузія АФІ через розчинний матрикс не може забезпечити кінетику «нульового» порядку, тобто контролювати постійну швидкість вивільнення і стабільну концентрацію в крові. Якщо ж вивільнення контролюється не тільки дифузією АФІ, але й біодеградація матриксу, то може бути досягнута кінетика «нульового» порядку. Для досягнення кінетики вивільнення «нульового» порядку вдаються також до використання змішаних систем - поєднання матриксного і резервуарного типу.

Резервуарні системи. Резервуарна система складається з оболонки (мембрани), яка утворює резервуар, і ядра, в якому знаходиться АФІ. Вивільнення АФІ контролюється властивостями оболонки і здійснюється головним чином дифузією через пори мембрани, що утворюються після зміни її проникності внаслідок розчинення, набухання або біодеградації. Якщо її товщина не змінюється, то процес вивільнення АФІ описується кінетикою «нульового» порядку.

Осмотичні системи. Пероральні осмотичні системи (технологія OROS - oral osmotic, «Alza Corp.») мають форму звичайних таблеток і включають загальний резервуар, що містить АФІ та осмотичний речовина, і зовнішню напівпроникну оболонку; в резервуарі знаходиться отвір, який проводиться за допомогою лазерного променя (діаметром 300-500 мікрон), - через нього відбувається вивільнення АФІ . Механізм дії осмотичної системи полягає в тому, що через ригидну напівпроникну оболонку (мембрану) починає надходити рідина з ШКТ, розчиняючи ядро АФІ і приводячи до розширення осмотична речовина, що створює осмотичний тиск, в результаті якого АФІ видавлюється через отвір зі швидкістю, що дорівнює швидкості проникнення в систему рідини (контрольована швидкість вивільнення). Кінетика вивільнення з такою осмотичної системи забезпечує вихід до 85% АФІ з кінетики «нульового» порядку. Для нерозчинних або, навпаки, надмірно розчинних АФІ використовується двокамерна форма осмотичної системи, в яких резервуар розділений еластичною непроникною перегородкою: верхня камера містить АФІ, нижня камера - осмотична речовина, а зовнішня оболонка окремо контролює надходження води в кожну камеру.

Схема будови пероральної осмотичної системи і системи з додатковою еластичною перегородкою

Осмотичні  системи доставки призначені для контрольованого вивільнення з кінетикою «нульового» порядку, тому отримали назву гастроінтестинальної терапевтичної системи (ГІТС). Додатково пероральні осмотичні системи можуть покриватися кишковорозчинною оболонкою для попередження активації системи в шлунку, що важливо для нестабільних в кислому середовищі ЛЗ. Пероральні осмотичні системи зазвичай дуже стабільні в ШКТ, діють тільки в присутності рідини, не чутливі до коливань рН, положенню в ШКТ, присутності вмісту в кишечнику, моториці; тривалість їх дії обмежена часом транзиту по ШКТ. Після транзиту по ШКТ оболонка екскретується.

Пероральні ЛФ з модифікованим вивільненням можуть бути представлені єдиною системою або системою з множинних мікрогранул або мікрокапсул (пеллет) діаметром 1-2 мм, які розміщені в матриксі або укладені в капсулу (спансули) (multiunit pellet system - MUPS). Кожна пеллета містить ядро з АФІ, покрите полімерної оболонкою або багатошаровою оболонкою з розчинних і нерозчинних полімерів, контролюючих швидкість вивільнення АФІ (технологія SODAS «Elan Corp.»). Таблетка (спансули) після надходження в ШКТ розпадається на пелети, які вільно розподіляються в ШКТ. Процес вивільнення АФІ з пелет відбувається в кілька фаз: проникнення води через оболонку всередину пелети, поступове розчинення ядра АФІ і дифузія через мембрану з постійною швидкістю; кінетика вивільнення АФІ з такої системи зазвичай описується кінетикою «нульового» порядку протягом 20 год. Така система має ряд переваг: може мати форму таблетки, капсули, гнучкість дозування - таблетки можна ділити, можна комбінувати 2 лікарських препарати, така система виключає випадковий вихід всього АФІ відразу при пошкодженні зовнішньої оболонки таблетки або капсули. Вся система або пелети можуть мати додаткову кишково-розчинну оболонку для локалізації місця вивільнення і всмоктування ЛЗ.

ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ з контрольованим вивільненням

Лікарські форми з контрольованим вивільненням (син .: лікарські форми з керованим вивільненням, лікарські форми з програмованим вивільненням) - група лікарських форм з модифікованим вивільненням, якi характеризуються подовженням часу надходження лікарської речовини в Біофазу і його вивільненням, відповідному реальної потреби організму.

До лікарських форм з контрольованим вивільненням ставляться такі вимоги (якщо яка-небудь з нижче перерахованих умов не виконується, то лікарську форму відносять до пролонгованим формам):

1 - відомий вид математичної залежності кількості вивільненого лікарської речовини від параметрів, які впливають на процес вивільнення (відмінність від пролонгованих лікарських форм);

2 - лікарська речовина вивільняється згідно фармакокінетично раціональної швидкості або швидкісний програмі;

3 - на швидкість вивільнення не впливають.

фізіологічні умови (рН і ферментний склад шлунково-кишкових рідин та ін.), так що вона визначається властивостями самої системи і може бути теоретично передбачена з достатньою точністю.

Сучасна номенклатура форм з контрольованим вивільненням включає системи терапевтичні, капсули з контрольованим вивільненням, спансули, таблетки з контрольованим вивільненням.

Системи терапевтичні (англ. Therapeutic system) - клас лікарських форм з контрольованим (пролонгованим) вивільненням ЛВ зі швидкістю, встановленою заздалегідь, через певний час, у певному місці, відповідно до реальної потребою організму. Терапевтичні системи відносяться до особливого типу лікарських форм, одержуваних із застосуванням не тільки технологічних (фізичних, хімічних та ін.), Але і технічних (інженерних) методів.

Як правило, основними елементами системи є:

1) лікарська речовина;

2) елемент, який контролює вивільнення ЛВ;

3) платформа, на якій розміщена система;

4) терапевтична програма.

Залежно від конструкції і механізму вивільнення розрізняють системи терапевтичні:

* Фізичні (дифузійні, осмотичні, гідростатичні)

* Хімічні (іммобілізовані, хімічно модифіковані)

* Біоінженерні;

залежно від місця застосування:

* Гастроінтестинальні (пероральні),

* Очні,

* Внутрішньоматкові,

* Нашкірні (трансдермальні).

Спансули - тверда лікарська форма, що представляє собою тверду желатинову капсулу, заповнену мікродраже (от50 до 400). Змішувати можна 3-4 і більше типів мікродраже з різним часом звільнення лікарської речовини. Для візуального контролю складу спансули кожен тип мікродраже фарбують у різний колір. У спансули частіше призначаються гіпотензивні та седативні лікарські засоби, нітрогліцерин, снодійні, сімпатікотропние речовини і деякі інші. Мікродраже можна приймати не тільки у вигляді спансули, але і в стані суспензії в рідині. Це особливо зручно, якщо призначаються великі дози лікарських речовин.

Для покриття мікродраже застосовують різного складу ліпідні плівки. Швидкість дифузії лікарської речовини через ці плівки залежить від хімічної природи жирного речовини і товщини плівки.

Зручним способом отримання мікродраже є суспендування порошкоподібного лікарської речовини в розплавленої суміші покриваючих речовин - воску, цетилового спирту, стеаринової кислоти і т.д. Ця суспензія виходить методом розпилювання. Після охолодження виходять мікродраже діаметром 30-50 мкм. В залежності  від співвідношення лікарського і покривають речовин отримують мікродраже з різним часом звільнення ліки. На швидкість звільнення можна впливати, додаючи емульгатори (лецитин, твін).

Сучасна номенклатура лікарських форм з контрольованим вивільненням

Капсули з контрольованим вивільненням: боротьба із захворюваннями ясен

Американське хімічне товариство, найбільше наукове товариство у світі, представило новий підхід в лікуванні захворювань ясен. Технологія використовує наповнені протеїном біоміметріческіе капсули з контрольованим вивільненням. Спеціальний розчин, до складу якого входять біоміметріческіе капсули, ін'екціруют між яснами і зубами. Область, в якій опиняються капсули з контрольованим вивільненням, - те місце, де розмножуються бактерії ротової порожнини, і, де розташовується осередок інфекції. Контрольоване вивільнення дозволяє капсулам розсмоктуватися поступово, щоб вивільнити протеїн після деякого часу.

Після вивільнення протеїн направляє імунні клітини в уражену зону, які в свою чергу борються з інфекцією в самому її вогнищі. Протеїн також допомагає створити середовище, здатну ефективно боротися з хворобами ясен, і прискорити загоєння ясенний тканини.

Експерименти поки ще знаходяться на ранній стадії, і їх не можна ставити на людях, але лабораторні експерименти вчених Пітербурзького університету на мишах показали, що капсули контрольованого вивільнення дають високі результати у прискоренні  загоєння, особливо у випадку періодонтальних захворювань.

Також застосовуються препарати з контрольованим вивільненням:

* Омнік Окас (тамсулозин)

* Равел СР (індапамід)

* Мадопар (леводопа + бенсеразід)

* Биструмкапс (кетопрофен)

* Ніфекард (ніфедипін)

* Тріттіко (тразодон г / хл)

* Проноран (пірибедил)

* Глібенез ретард (гліпізид)

Пластир як трансдермальна терапевтична система

На початку 80-х років минулого століття в медицині почали активно застосовуватися трансдермальні терапевтичні системи (ТТС) лікарські форми з контрольованим вивільненням лікарської речовини (ЛВ), які надають вплив на глибокі шари шкіри і забезпечують тривале безперервне надходження ЛВ в системний кровотік. Найпростіша ТТС складається з резервуара для ЛВ, клею для утримання системи в контакті зі шкірою, захисної плівки для зберігання системи і двох мембран. Перша - запобігає вивільнення ліки в навколишнє середовище і потрапляння вологи ззовні, друга - забезпечує оптимальну швидкість вивільнення ліків. Такі пластирі використовують в цілях контрацепції, корекції клімактеричних станів, а також при лікуванні радикуліту, невралгії, остеохондрозу і багатьох інших захворювань.

За принципом ТТС «працюють» нікотинові пластирі (Нікодерм, никотинелл, Нікоретте та ін.). Вони забезпечують організм стійкою, контрольованій дозою нікотину протягом усього дня, в результаті чого знижують залежність від сигарети і допомагають поступово кинути палити. При використанні нікотинових пластирів потрібно враховувати норму споживання нікотину в день і в залежності від цього застосовувати ту чи іншу «дозу» пластиру.

На російському аптечному ринку ТТС пропонують великі фармкомпанії - Grunenthal, Pfizer, Schering, Schwarz Pharma та ін. За оцінками фахівців, світові обсяги продажів трансдермальних систем доставки ліків будуть зростати. Це пов'язано з удосконаленням технологій трансдермального введення ЛВ і збільшенням різноманітності їх функцій.

ТТС в косметичній продукції

В останні роки ідею ТТС активно освоюють і косметологи. Наприклад, популярні трансдермальні пластирі Lusero італійської компанії Biofarm, srl. складаються з спеціально розробленого гідрогелю , містять в ньому активні речовини, рівномірно нанесеними на герметизирующую полімерну основу. Гідрогель обволікає і закріплює молекули активних компонентів на поверхні пластиру. Герметизуюча полімерна основа запобігає випаровуванню води з поверхні шкіри для забезпечення більш легкого проникнення активних компонентів у глибокі шари шкіри, а також захищає активні компоненти від негативного впливу зовнішніх факторів. Компанія пропонує досить широку лінію своїх цілеспрямованих розробок дозволяють мінімізувати різні косметичні проблеми (в тому числі, і настільки модна на сьогоднішній день, боротьба з целюлітом). Антицелюлітні пластирі представлені і в серії препаратів Slim Extreme 3D Professional польської компанії Eveline Cosmetics. Вхідний до складу активних компонентів пластиру кофеїн зменшує целюліт за допомогою стимуляції спалювання жиру. Сьогодні косметичні пластирі можуть допомогти зменшити прояви целюліту, зняти втому в ногах, зміцнити нігті, розгладити зморшки, збільшити бюст. Активний споживчий попит на таку продукцію дозволяє припустити, що, заявлений виробником косметичний ефект, дійсно підтверджується в практичному застосуванні.

За прямим призначенням

Але все ж головними і найчисельнішими в асортименті аптек залишаються пластирі, що сприяють швидкому загоєнню ран, сприяють позбавленню від мозолів, що застосовуються для фіксації пов'язок.

Сучасні пластирі можуть бути виготовлені на паперовій, пластикової, шовкової, тканої, нетканій, натуральної, поліуретанової та інших видах основ. Всі вони розрізняються за ступенем волого - і повітропроникності. Залежно від типу пластиру функціональна подушечка (якщо вона є) може містити антисептик, бактерицидні речовини, кровоспинні засоби, вітаміни, різні рослинні екстракти і т.д.

Новини фам.ринку

Німецька фармацевтична компанія Boehringer Ingelheim ліцензувала в американської Depomed технологію AcuForm, яка забезпечує контрольоване і пролонговане вивільнення діючої речовини. Німецька компанія має намір застосовувати цю технологію для розробки нових фіксованих комбінацій метформіну для лікування цукрового діабету II типу.

Крім того, Boehringer Ingelheim отримала право доступу до інформації, що міститься у заявці в FDA на схвалення нового протидіабетичного препарату Glumetza (metformin hydrochloride). Це допоможе компанії в майбутньому при складанні заявок.

Boehringer Ingelheim заплатить Depomed 12,5% млн дол. США (7780000 фунтів стерлінгів), з яких 2,5 млн дол. - Проміжні платежі.

Нещодавно Boehringer Ingelheim оголосив про підписання угоди про надання послуг з контрактного виробництва з компанією MorphoSys.

*

Як заявили у фармацевтичній компанії Watson Pharmaceuticals, її підрозділ Watson Laboratories отримало дозвіл FDA на продаж у США препарату Trospium Chloride в капсулах з пролонгованим вивільненням активної речовини, повідомляє Pharmaceutical Business Review.Trospium Chloride є аналогом препарату для лікування гіперактивності сечового міхура Sanctura XR компанії Allergan.

За даними IMS Health, за 12 місяців по 31 липня 2012 обсяг продажів Sanctura XR в США склав близько 67 млн дол.

*

29 серпня 2012року Janssen Pharmaceuticals повідомила про те, що FDA схвалило додаткову заявку на реєстрацію препарату Нуцінта ER / тапентадол (Nucynta / tapentadol) у формі таблеток з пролонгованим вивільненням активної речовини. Препарат являє собою пероральний анальгетик, який необхідно приймати двічі на день, якщо існує необхідність у постійному цілодобовому дії опиоидного аналгетика протягом тривалого періоду часу для лікування невропатичної болів у дорослих при периферичної нейропатії, пов'язаної з діабетом, пише medpharmconnect.com.

На додаток до цього нового застосування, препарат Нуцінта ER в даний час схвалений для лікування помірних і гострих хронічних болів у дорослих, коли є необхідність у постійному цілодобовому дії опиоидного анальгетика протягом тривалого періоду часу.

Висновок.

  Нові технології та системи вивільнення пероральних ЛФ в даний час характеризуються найбільшим різноманіттям. Для диференційованого вибору пероральних ЛФ і правильного режиму їх призначення необхідно знання особливостей їх будови і кінетики вивільнення, а також змін фармакокінетики, пов'язаних з модифікацією ЛФ. Важливо розуміти особливості режиму призначення та прийому ЛФ з модифікованим вивільненням: їх не можна кришити, розчиняти, розсмоктувати в порожнині рота, а також ділити дозу (якщо немає особливих вказівок або розділювальної ризики). ЛФ з модифікованим вивільненням використовуються тільки для тривалої підтримуючої терапії серцево-судинних захворювань, вони не застосовуються в невідкладних ситуаціях, оскільки не надають швидкого ефекту. При раціональному застосуванні ЛФ з модифікованим вивільненням кардіоваскулярних препаратів можна добитися оптимізації фармакотерапії найбільш важливих серцево-судинних захворювань (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця), протівомікробих засобів - оптимізувати режими антибіотикотерапії, в кінцевому підсумку - отримати можливість хронотерапевтіческого та індивідуального підходу залежно від клінічних потреб і особливостей хворого.

Список використаної літератури:

1.В.І. Чуєшов, Промислова технологія ліків: підручник. - Харків, НФАУ, 2002.

2.Муравьев

3.Матеріал лекцій кафедри загальної фармацевтичної та біомедичної технології, ММА ім. І.М. Сеченова

3.Краткая Медична Енциклопедія

4. www.pharm.witec.com.

5.www.golkom.ru

6.www.gmpua.com

7.http: | //protabletki.ru

8.www.rosapteki.ru

9. Журнал «Російські аптеки». Випуск №4, 2003

10.Журнал «Наукові відомості» БелГУ.Серія Медицина. Фармація. випуск №13,2011год


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.