9754

Осложнения аварий при бурении скважин

Лекция

География, геология и геодезия

Осложнения аварий при бурении скважин. Под осложнением понимается, прерывание. Нормального процесса бурения при выполнении проектных условий, принятие неотложных мер. Поглощение промывочной жидкости. Нарушение устойчивости стенки скважин...

Русский

2013-03-16

108.72 KB

18 чел.

Осложнения аварий при бурении скважин.

Под осложнением понимается, прерывание. Нормального процесса бурения при выполнении проектных условий, принятие неотложных мер.

  1.  Поглощение промывочной жидкости.
  2.  Нарушение устойчивости стенки скважины (осыпи, обвалы обрушения, кавернообразование)
  3.  Жолобообразование.
  4.  Различные нефтеводопроявление. ГНВП.
  5.  Текучесть пород слагающих ствол скважины.
  6.  Самопроизвольное искривление ствола скважины.

Поглощение промывочной жидкости - переток жидкости из ствола скважины в поглощающие горизонты.  Рис1*

Условия поглощения промывочной жидкости - рис1.

Если динамический уровень  достигает устья - то поглощение полное.

Pгс > Pплнет циркуляции Pгс + Pгд> Pпл есть циркуляция

Pгд гидродинамическое давление

Pгс гидростатическое давление

hст Расстояние от поверхности

hдин Динамический уровень

Кпс Коэффициент поглощения

λ = для бурового раствора = 0,025

Методы ликвидации поглощений:

  1.  Геологические
  2.  Технологические - способ бурения, типы раствора, режимы бурения.

Методы ликвидации поглощений...

1. При малых интенсивностях - регулируют параметры бурового раствора.

2. Кальматирование ствола скважины. Кальмотация – (рис. 2)

3. Инертные наполнители. (Рис. 3) различные отходы (опилки, плёнка, бумага)

4. Ввод тампонажных смесей и паст. Существует их множество разновидностей..

5. Метод установки цементных мостов. (Рис4) чтобы правильно поставить цементный мост нужно посчитать объёмы.

Рис5*   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18224. Математичні терміни 154.5 KB
  Математичні терміни. Твердження судження думка в якій виділяється певний об'єкт встановлюються його властивості або зв'язки з іншими об'єктами. Ознака думка про властивість об'єктів. Ознака істотна – ознака без якої об'єкт існувати не може. Ознака неі...
18225. Поняття інформаційних системи, б/д - визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня 94.5 KB
  Поняття інформаційних системи б/д визначення властивості етапи розвитку класифікація; інформаційна модель концептуального рівня. 1.1. Поняття інформаційної системи. При самому загальному підході інформаційну систему ІС можна визначити як сукупність організац
18226. Реляційне числення. Мова Альфа 87.5 KB
  Реляційне числення. Мова €œАльфа€ Реляційне числення Кодда є одним із найважливіших наріжних каменів теорії реляційних моделей баз даних. У СУБД що існували до появи реляційного підходу було багато засобів для обробки даних і формулювання запитів. Основою для їх р
18227. Логічне проектування баз даних 106.5 KB
  Логічне проектування баз даних. Функціональна залежність. При логічному проектуванні баз даних вирішуються проблеми відображення об’єктів предметної області в абстрактні об’єкти моделі даних. Це відображення не повинно бути у протиріччі з семантикою предметної
18228. Накриття множин залежності 112.5 KB
  Накриття множин залежності. Стосовно реляційного відношення R ми можемо розглядати множину функціональних залежностей F які визначені на ньому. У.Армстронг досліджуючи властивості таких функціональних залежностей виділив дві групи: система R система Р. Пізніше бу
18229. Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox 75 KB
  Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox Реалізація мови QBE в СУБД Paradox є однією з найближчих по функціональним можливостям та по концептуальній схемі до тієї версії яку запропонував Zloof. Але дрібних відмінностей всетаки багато. Функція Print P задається за допом
18230. Query-By-Example 144.5 KB
  QueryByExample Семантична основа мови – теорія відображень. QBE розшифровується як Query By Example запит за зразком є мовою запитів реляційних баз даних. Це графічна мова запитів. Основний спосіб роботи з використанням цієї мови полягає в тому щоб у надані бланки таблиць бази ...
18231. Реляційна модель баз даних. Мови запитів 119.5 KB
  Реляційна модель баз даних. Мови запитів. Теоретичні основи реляційної моделі баз даних були закладені Е.Коддом на початку 70х років [1] і спочатку дійсно мали чисто теоретичний характер. На відміну від поширених на той час систем з ієрархічними чи мережаними типами стр
18232. SQL – абревіатура від Structured Query Language (структурована мова запитів) 231.5 KB
  SQL SQL – абревіатура від Structured Query Language структурована мова запитів. Мова SQL – найбільш поширена мова запитів для реляційних баз даних. Її перші версії називались SEQUEL тому часом SQL називають сіквел але більш правильно його називати еск’юел. Однією з головних переваг мо...