9758

Характеристики биполярного транзистора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчёт по лабораторной работе №2 Характеристики биполярного транзистора 1. Цель работы Экспериментальное определение вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером при нормальной и повышенной температурах, опре...

Русский

2013-03-16

50.62 KB

10 чел.

Отчёт по лабораторной работе №2

«Характеристики биполярного транзистора»

1.  Цель работы

Экспериментальное определение вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером при нормальной и повышенной температурах, определение  параметров транзистора.

Тип транзистора: Q2N4014

2. Схема проведения измерений

   +

   M2

  M1

   Q

  +      V1

            EK

  IБ

   IK

RЭ = 1 Ом

    V

      A

   I

 Рис. 11. Схема проведения измерений

3.Таблицы с результатами измерений

Таблица 1.

t 0С

Uкэ (В)

Iб (мкА)

1

2

5

10

20

40

60

80

100

120

27 0С

Uкэ = 5В

Uбэ (мВ)

461,7

479,4

503,4

521,9

541,2

561,7

574,7

584,7

593

600,3

Uкэ = 0В

Uбэ (мВ)

137,8

168,9

210,6

242,3

273,8

304,9

322,8

335,2

344,8

352,5

57 0С

Uкэ = 5В

Uбэ (мВ)

400,2

414,6

437,3

456,4

476,7

498,7

512,7

523,3

532,2

539,9

Таблица 2.

t 0C

Uкэ (В)

0,2

0,5

1

2

5

10

15

20

27 0С

Iб = 10 мкА

Iк мкА

43,6

1,191

1,208

1,220

1,256

1,316

1,377

1,439

Iб = 30 мкА

0,301

3,587

3,626

3,663

3,772

3,954

4,135

4,317

Iб = 60 мкА

0,9126

7,178

7,249

7,322

7,540

7,903

8,265

8,630

Iб = 100 мкА

1,931

11,95

12,06

12,18

12,55

13,15

13,75

14,36

Iб = 120 мкА

2,484

14,39

14,46

14,61

15,04

15,77

16,49

17,21

57 0С

Iб = 60 мкА

Iк мкА

4,995

7,193

7,320

7,393

7,613

7,979

8,345

8,711

4.Графики входных и выходных характеристик:

Входные характеристики

Выходные характеристики

5.Расчетная часть

h11 = UБЭ/IБ [кОм].

h11 = = 0,457 кOм

RВХ = UБЭ/IБ.

RВХ= = 9,578 кОм

h22 = IК/UКЭ [Сим].

h22 = = 0,0725 мкСим

rK = 1/h22 [кОм]

rK = 13793 кОм

Ri = UКЭ/IК  [кОм]

Ri = = 663 кОм

h21 = IК/IБ [А]

h21 = = 0,12525

h12 = Uбэ/Uкэ

h12 = =5,038


-             +

n-        p-         n-

+

+

IЭ

IБ

IК

Э

Б

К

UКБ

UЭБ

-             +

Рис. 7. Модель транзистора

6. Контрольные вопросы

Биполярный транзистор представляет собой систему двух взаимодействующих р-n-переходов.

В биполярном транзисторе физические процессы определяются носителями зарядов обоих знаков – основными и неосновными, что отражено в названии транзистора.

К

Б

Э

IВЫХ=∆IК

IВХ=∆IБ

UВХ=∆UБЭ

UВЫХ=∆UКЭ

Рис. 8. Транзистор как четырехполюсник

Транзистор, имеющий входную и выходную цепи, можно рассматривать как четырехполюсник. Так как у транзистора всего три вывода, то один из выводов неизбежно должен быть общим для входной и выходной цепей. В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим для входной и выходной цепей, различают три схемы включения транзистора:

  1.  с общей базой (ОБ);
  2.  с общим эмиттером (ОЭ);
  3.  с общим коллектором (ОК).

Режимы работы транзистора:

режим насыщения

активный режим

Под входными характеристиками понимают зависимость входного тока от входного напряжения при постоянном выходном напряжении, являющимся параметром.

Под выходными характеристиками понимают зависимость выходного тока от выходного напряжения при постоянном входном токе, являющимся параметром.

Характеристики, снятые при разных значениях параметра, образуют семейство характеристик.

Входное сопротивление – h11 = ∆UБЭ/∆IБ.

Выходное сопротивление – 1/h22 = ∆UКЭ/∆IК.

Коэффициент передачи по току h21 = ∆IR/∆IБ,   h21 = B.

Коэффициент внутренней обратной связи h12 = ∆UБЭ/∆UКЭ.

Вывод: На ток базы изменение Uкэ влияет мало. При различных Uкэ выходные характеристики расположены очень близко друг к другу. Выходные характеристики показывают, что при увеличении Uкэ от нуля до небольших значений ток коллектора резко возрастает, а при дальнейшем увеличении Uкэ характеристики почти не возрастают, что что говорит о сравнительно малом влиянии Uкэ на ток коллектора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60428. Звички і здоров’я 76.5 KB
  Мета: Розкрити чинники які впливають на формування корисних і шкідливих звичок сприяти усвідомленню необхідності формувати корисні звички і позбутися шкідливих. Саме про звички ми сьогодні і поговоримо.
60429. Будова і функції шлунка. Травлення в шлунку 147.5 KB
  Цілі: вивчити будову та особливості травлення у шлунку; розвивати логічне мислення учнів, установлюючи взаємозв’язки будови і функцій шлунка; здійснювати валеологічне виховання школярів.
60431. Рыночный механизм формирования цен 1.82 MB
  Цена является сложной экономической категорией, так как в ней пересекаются многие основные проблемы развития общества и экономики в целом. Различают две основные теории цены. По мнению сторонников первой из них, цена показывает стоимость товаров.
60432. Умовність, узагальнення. Стилізація. «Зима і весна. Стрітення» 265.5 KB
  Основні поняття: стилізація зображення. Актуалізація опорних знань і вмінь Прийом Мозковий штурм Учитель пропонує учням пригадати відомості про декор орнамент та прийоми створення декоративного зображення.
60433. ЗИМОВІ СВЯТА В НАРОДНОМУ КАЛЕНДАРІ 66.5 KB
  А зима висіває сніжок з рукава І сріблом обсипає ялинки. Здрастуй білий пухнастий веселий сніжок Здрастуй гостя зима-чарівниця Викликай же на гірку малят на лужок А мороз хай румянить їм лиця.
60434. Зимові свята в Україні: традиції, звичаї, обряди 82 KB
  Шановні гості Дорогі діти Вітаємо Вас з наступаючими новорічними святами. Діти кожна людина має свою Батьківщину яку любить над усе на світі. Саме Вам дорогі діти зберігати любити і продовжувати народні звичаї і обряди українського народу.
60436. Обрядові пісні зимового циклу 78 KB
  Вступне слово вчителя української літератури: Християнський звичай величати Різдво Христове Щедрий вечір і Водохреща пісенним словомколядками має історичне коріння що сягає ще давніх цивілізацій Землі.