9758

Характеристики биполярного транзистора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчёт по лабораторной работе №2 Характеристики биполярного транзистора 1. Цель работы Экспериментальное определение вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером при нормальной и повышенной температурах, опре...

Русский

2013-03-16

50.62 KB

10 чел.

Отчёт по лабораторной работе №2

«Характеристики биполярного транзистора»

1.  Цель работы

Экспериментальное определение вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером при нормальной и повышенной температурах, определение  параметров транзистора.

Тип транзистора: Q2N4014

2. Схема проведения измерений

   +

   M2

  M1

   Q

  +      V1

            EK

  IБ

   IK

RЭ = 1 Ом

    V

      A

   I

 Рис. 11. Схема проведения измерений

3.Таблицы с результатами измерений

Таблица 1.

t 0С

Uкэ (В)

Iб (мкА)

1

2

5

10

20

40

60

80

100

120

27 0С

Uкэ = 5В

Uбэ (мВ)

461,7

479,4

503,4

521,9

541,2

561,7

574,7

584,7

593

600,3

Uкэ = 0В

Uбэ (мВ)

137,8

168,9

210,6

242,3

273,8

304,9

322,8

335,2

344,8

352,5

57 0С

Uкэ = 5В

Uбэ (мВ)

400,2

414,6

437,3

456,4

476,7

498,7

512,7

523,3

532,2

539,9

Таблица 2.

t 0C

Uкэ (В)

0,2

0,5

1

2

5

10

15

20

27 0С

Iб = 10 мкА

Iк мкА

43,6

1,191

1,208

1,220

1,256

1,316

1,377

1,439

Iб = 30 мкА

0,301

3,587

3,626

3,663

3,772

3,954

4,135

4,317

Iб = 60 мкА

0,9126

7,178

7,249

7,322

7,540

7,903

8,265

8,630

Iб = 100 мкА

1,931

11,95

12,06

12,18

12,55

13,15

13,75

14,36

Iб = 120 мкА

2,484

14,39

14,46

14,61

15,04

15,77

16,49

17,21

57 0С

Iб = 60 мкА

Iк мкА

4,995

7,193

7,320

7,393

7,613

7,979

8,345

8,711

4.Графики входных и выходных характеристик:

Входные характеристики

Выходные характеристики

5.Расчетная часть

h11 = UБЭ/IБ [кОм].

h11 = = 0,457 кOм

RВХ = UБЭ/IБ.

RВХ= = 9,578 кОм

h22 = IК/UКЭ [Сим].

h22 = = 0,0725 мкСим

rK = 1/h22 [кОм]

rK = 13793 кОм

Ri = UКЭ/IК  [кОм]

Ri = = 663 кОм

h21 = IК/IБ [А]

h21 = = 0,12525

h12 = Uбэ/Uкэ

h12 = =5,038


-             +

n-        p-         n-

+

+

IЭ

IБ

IК

Э

Б

К

UКБ

UЭБ

-             +

Рис. 7. Модель транзистора

6. Контрольные вопросы

Биполярный транзистор представляет собой систему двух взаимодействующих р-n-переходов.

В биполярном транзисторе физические процессы определяются носителями зарядов обоих знаков – основными и неосновными, что отражено в названии транзистора.

К

Б

Э

IВЫХ=∆IК

IВХ=∆IБ

UВХ=∆UБЭ

UВЫХ=∆UКЭ

Рис. 8. Транзистор как четырехполюсник

Транзистор, имеющий входную и выходную цепи, можно рассматривать как четырехполюсник. Так как у транзистора всего три вывода, то один из выводов неизбежно должен быть общим для входной и выходной цепей. В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим для входной и выходной цепей, различают три схемы включения транзистора:

  1.  с общей базой (ОБ);
  2.  с общим эмиттером (ОЭ);
  3.  с общим коллектором (ОК).

Режимы работы транзистора:

режим насыщения

активный режим

Под входными характеристиками понимают зависимость входного тока от входного напряжения при постоянном выходном напряжении, являющимся параметром.

Под выходными характеристиками понимают зависимость выходного тока от выходного напряжения при постоянном входном токе, являющимся параметром.

Характеристики, снятые при разных значениях параметра, образуют семейство характеристик.

Входное сопротивление – h11 = ∆UБЭ/∆IБ.

Выходное сопротивление – 1/h22 = ∆UКЭ/∆IК.

Коэффициент передачи по току h21 = ∆IR/∆IБ,   h21 = B.

Коэффициент внутренней обратной связи h12 = ∆UБЭ/∆UКЭ.

Вывод: На ток базы изменение Uкэ влияет мало. При различных Uкэ выходные характеристики расположены очень близко друг к другу. Выходные характеристики показывают, что при увеличении Uкэ от нуля до небольших значений ток коллектора резко возрастает, а при дальнейшем увеличении Uкэ характеристики почти не возрастают, что что говорит о сравнительно малом влиянии Uкэ на ток коллектора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52872. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 123 KB
  Музика, а саме пісня іноземною мовою, має великі можливості для реалізації навчально-виховних завдань на уроках англійської мови. Важлива роль полягає саме в методично правильному доборі пісенного матеріалу та методики його використання.
52874. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 164.5 KB
  У структуру гри як процесу входять: а ролі узяті на собі граючи; б ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; в ігрове вживання предметів тобто заміщення реальних речей ігровими умовними; г реальні відносини між граючи; д сюжет зміст область дійсності умовно відтворена в грі. Рольові ігри Ідея використання рольової поведінки на уроці одержала підкріплення з боку теорії ролей розробленої соціологами і соціопсіхологамі. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів школярів сприяють усвідомленому освоєнню іноземної...
52875. Особливості навчання англійської мови молодших школярів 216 KB
  У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша.
52876. «В чарівній країні англійської мови» «In the Magic Land of English» Сценарій позакласного заходу з англійської мови (7 клас) 138 KB
  Every season is beautiful in its own way but Autumn is a wonderful season. It's like an old woman who is still beautiful and comes to breakfast in her diamonds. Who lights a million candles over the gabled roof and never looks back to see them black, The trees are beautiful in their fantastic yellow, red, golden and brown dresses. The ground is like a carpet of many colours.And everybody feels happy.
52877. The Week of English 1.46 MB
  Аfter World War II Pablo Picasso, was responsible for the decisive use of the dove of peace: his lithograph designed for the international peace congress in Paris, 1949, features the white ancestor of a new family of doves. Since then, graphic artists have produced an endless series of doves of peace in different shapes.
52878. Будемо святкувати. Let’s celebrate 228.5 KB
  Today's topic is «Let’s celebrate». Сьогодні нас запросили на вечірку до ведмедика. You are invited to the teddy bear birthday party. Але шлях до нього далекий і важкий. But this way is long and difficult. Він зачарований. It is magic. Тут ви можете побачити багато метеликів. Here you can see a lot of butterflies. Вони теж непрості, кожен має якесь завдання, яке нам треба виконати, щоб потрапити на свято. They are not simple, everyone has the task for you, which you should do to come to the party. Та вам треба бути дуже уважними. But you should be very attentive.
52880. Школа. School 1.18 MB
  Розробка уроку з англійської мови за темою School 2 клас Тема. Розвивальні цілі: розвивати лексичні навички та навички мовлення; формувати в учнів вміння переключатися на різні види діяльності; розвивати творче та логічне мислення память увагу; розвивати вміння римувати слова Виховні цілі: прищеплювати інтерес до вивчення англійської мови любов до школи Методи: ілюстративний аудіювання гра Засоби навчання: презентаціяілюстрації за темою завдання для виконання вправ під час аудіювання та розрізані...