9760

Характеристики и параметры полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дисциплина - Электроника Отчёт по лабораторной работе №3 Характеристики и параметры полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом. Цель работы Исследование статических характеристик полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и опред...

Русский

2013-03-16

27.05 KB

52 чел.

Дисциплина - Электроника

Отчёт по лабораторной работе №3

Характеристики и параметры полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом

1.  Цель работы

Исследование статических характеристик полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и определение его основных параметров.

M1

M2

Q1

V2

25 V

V1

0 V

Рис. 16. Схема включения

       транзистора

2. Схема проведения измерений

UЗИ.отс=-3,5

3.Таблицы с результатами измерений

Таблица 1.

Таблица 2.

4.Графики входных и выходных характеристик

Передаточные характеристики

Стоковые характеристики

5.Расчетная часть

S = ΔIС/ΔUЗИ [mA/B].    4,6

S ==5,3 [mA/B].

М = ΔUСИ/ΔUЗИ.

М = =40

rСИ = ΔUСИ /ΔIС = [B/mA] [кОм].

rСИ =7,55 [B/mA] [кОм].

М = S·rСИ.

М =40,015

Сток

Исток

Затвор

UЗИ

UСИ

n

p

+

+

IС

Рис. 13. Структура полевого транзистора

6. Контрольные вопросы

Полевыми транзисторами называют полупроводниковые приборы, работа которых основана на модуляции тонкого полупроводникового канала поперечным электрическим полем.

Полевые транзисторы называют также канальными или униполярными, поскольку в них, в отличие от биполярных транзисторов, в образовании электрического тока участвуют носители заряда только одного типа.

В зависимости от типа проводимости канала полевые транзисторы могут быть р–канальными и n–канальными.

В зависимости от конструкции полевые транзисторы могут быть

  1.  с управляющим переходом;
  2.  со структурой металлдиэлектрикполупроводник
    (МДПтранзисторы).

В свою очередь полевые транзисторы с управляющим переходом имеют две разновидности:

  1.  с управляющим p-n-переходом;
  2.  с управляющим переходом Шоттки.

Основными статическими характеристиками полевого транзистора являются выходная, или стоковая, и передаточная, или стокозатворная.

Принцип действия транзистора заключается в том, что при изменении напряжения на затворе изменяется толщина обедненного слоя, а следовательно, изменяется сечение канала, проводимость канала и ток стока, т. е. изменением напряжения на затворе можно управлять током стока.

Рост напряжения сток-исток компенсируется увеличением длины перекрытия канала. Этот эффект называют эффектом модуляции длины канала.

Электрод, от которого начинают      движение основные носители заряда, называют истоком, а к которому движутся – стоком. Объединенные выводы от р-областей образуют    
управляющий электрод, называемый
 затвором.

В режиме насыщения низкочастотными малосигнальными параметрами полевого транзистора являются:

  1.  Крутизна
  2.  дифференциальное сопротивление сток-исток
  3.  коэффициент усиления по напряжению

Вывод: На ток стока Iс изменение Ucи от нуля до небольших значений влияет, очень сильно, значение Iс, а при дальнейшем увеличении Ucи характеристики почти не возрастают. Для последующего увеличения Ic необходимо увеличивать Uзи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68967. Масиви об’єктів, покажчики на об’єкти 55 KB
  В мові C++ масиви можуть складатися з об’єктів. З синтаксичної очки зору оголошення масиву об’єктів нічим не відрізняється від оголошення масиву вбудованого типу. Приклад програми, в якій використовується масив, який складається з трьох елементів.
68968. ПРОГНОЗУВАННЯ І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ 176 KB
  Рандомізовані, контрольовані дослідження проведені Британською королівською колегією акушерів-гінекологів, переконливо довели, що плановий КР в порівнянні з плановими вагінальними пологами достовірно збільшує ризик гістеректомії
68969. Перевантаження операторів. Дружні операторні функції 31.5 KB
  Перевантаження операторів за допомогою дружніх функцій Створення операторної функціїчлена З перевантаженням функцій тісно зв’язаний механізм перевантаження операторів. Операторні функції створюються за допомогою ключового слова opertor.
68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.
68973. Сортування масивів 30.5 KB
  Стан об’єкту цілком і повністю визначається станом елементів масиву. Для роботи з об’єктом можна використовувати інтерфейс що містить наступний набір операцій: розміщення масиву динамічної пам’яті ініціалізація масиву проглядання вивід значень елементів масиву сортування масиву різними способами...
68974. Алфавіт, ідентифікатори, службові слова 103 KB
  До специфікаторів типів відносяться: chr символьний; double дійсний з подвійною точністю з плаваючою крапкою; enum перелічуваний тип перелік визначення цілочисельних констант для кожної з яких вводяться ім’я і значення; floаt дійсний з плаваючою крапкою; int цілий; long цілий збільшеної довжини...