9766

Режим работы транзистора по постоянному току

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Режим работы транзистора по постоянному току Цель работы Изучить режим работы биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером. Определить параметры усилительного каскада на постоянном токе. + V1 M3 M2 + RЭ Rб UKЭ IK EK...

Русский

2013-03-17

30.51 KB

16 чел.

Режим работы транзистора по постоянному току

Цель работы

Изучить режим работы биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером. Определить параметры усилительного каскада на постоянном токе.

+

V1

M3

M2

+

RЭ

Rб

UKЭ

IK

EK            V2

RK                 M4

М1

Q

      V   

      V   

      A   

      A   

Рис. 19. Схема усилительного каскада

Схема проведения измерений

V1-источник напряжения 1

V2-источник напряжения 2

M1,M4- амперметр

M2,M3- вольтметр

Rб- сопротивление базы

Rк- сопротивление коллектора

Rэ- сопротивление эммитора

Q-  транзистор

Таблицы с результатами измерений

Iб мкА

0

10

20

40

60

80

100

120

140

200

Uбэ

500

545,5

562,7

582,7

594,7

603,4

610,4

616

621,2

633,4

Ukэ

Ek

14,41

13,99

13,22

12,59

12,04

11,54

11,1

10,68

9,595

0

1,396

2,402

4,235

5,748

7,047

8,228

9,29

10,28

12,87

 

Uбэ

Ik

Uкэ

27

60

594,7

12,59

5,74

57

137

562,4

10,74

10,15

t

77

-32,3

-1,85

4,41


Передаточные характеристики каскада

Передаточная характеристика по току Iк

Передаточная характеристика по напряжению Uкэ

Входная характеристика каскада

Ответы на контрольные вопросы:

  1.  Ток в делителе и падение напряжения на элементах транзистора при заданном токе базы, например I0Б, определяется точкой пересечения ВАХ активного элемента - транзистора - с нагрузочной прямой. Эта точка называется рабочей точкой (РТ).
  2.  прямая пересекающая координатные оси в точках  IК = EК/R    и  UВЫХ = EК  называется нагрузочной прямой  или линией нагрузки транзистора  по постоянному току.
  3.  См. 2)
  4.  V1-источник напряжения 1

V2-источник напряжения 2

M1,M4- амперметр

M2,M3- вольтметр

Rб- сопротивление базы

Rк- сопротивление коллектора

Rэ- сопротивление эммитора

Q-  транзистор

  1.   Изменение окружающей температуры влияет на коллекторный ток. То есть при увеличении температуры от 20С до 70С, ВАХ перемещаются вверх, а соответственно перемещается рабочая точка
  2.  Максимально возможный ток коллектора, , называется током коллектора насыщения.
  3.  Входное сопротивление каскада-  это входное сопротивление цепи в виде которой представлен каскад.
  4.  Потому что ток переменный.                         

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80475. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел 128 KB
  Мета: закріпити поняття «геометричні фігури», формувати поняття« квадрат», вчити знаходити різницю між квадратом та прямокутником, вдосконалювати навички знаходження периметра фігури, розв’язування складених задач, закріплювати вміння обчислювати різними прийомами суму двоцифрових чисел...
80476. Упражнения на усвоение таблицы умножения и деления на число 8 (закрепление). Задачи 258.5 KB
  Цель: закреплять у детей знание таблицы умножения и деления на число 8; формировать умение выполнять задания на применение табличного деления и нахождение части числа; отрабатывать умение решать задачи на способ сведения к единице; развивать логическое мышление, внимание, интерес к математике.
80477. Математические загадки лесных жителей 369 KB
  Цель: повторить прием составления таблицы деления отработать решение задач на два действия. Развивать мышление, память, внимание, творческое воображение, последовательность рассуждений при решении примеров, задач. Воспитывать любовь к природе, бережное к ней отношение.
80479. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Прості задачі на додавання. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці 51.5 KB
  Ознайомити учнів із прийомом письмового додавання трицифрових чисел без переходу через розряд; удосконалювати вміння учнів розв’язувати прості задачі на зведення до одиниці; узагальнювати вміння розв’язати рівняння; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики та казок
80480. Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання й віднімання трицифрових чисел, пов’язаних з нумерацією 1.31 MB
  Мета: формувати вміння читати і записувати трицифрові числа в нумераційну таблицю, закріпити додавання і віднімання розрядних чисел та додавання і віднімання одиниці, вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на «зменшення», «збільшення» на кілька одиниць, задач геометричного змісту...
80481. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ЛЮТНЕВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (лютий—жовтень 1917 р.) 38.27 KB
  Тимчасовий уряд та його органи в Україні. Законодавство Тимчасового уряд. За згодою між лідерами Тимчасового комітету і керівництвом Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів був утворений Тимчасовий уряд. Через кризи прорахунки та помилки коаліційний Тимчасовий уряд представлений кадетами народними соціалістами меншовиками та есерами вів країну до Установчих зборів котрі як він сподівався мали розвязати кардинальні питання її нового буття.
80482. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 106.5 KB
  ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД Після Люблінської унії 1569 року Велике князівство Литовське втратило не лише свої землі а й державне значення. Перше велике козацькоселянське повстання вибухнуло у 1591 році і тривало до 1593 року. Восени 1595 року все українське Правобережжя і ПівденноСхідна Білорусія опинилися в руках повстанців. Згідно зі статтями Переяславської угоди від 29 травня 1630 року козаки визнавали свою провину однак не підлягали покаранню за участь в повстанні.
80483. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО - ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.ст.) 218 KB
  Політичне та економічне становище України було дуже тяжким. Український історик і юрист Андрій Яковлів підкреслював що українським проектом договору гарантувалася повнота внутрішньої автономії держави й усувалося будьяке втручання влади московського царя у внутрішні справи України. Самостійність України визнавалась і на міжнародній арені. Спочатку і Москва ставилась до України як до вільної держави.