98002

Исследование защитного заземления электроустановок

Лабораторная работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Изучить устройство, порядок расчета и измерения защитного заземления электроустановок. Исследование влияния заземления на напряжение прикосновении UПР и величину тока, проходящего через человека I чел

Русский

2017-10-29

39.5 KB

3 чел.

Петербургский Государственный Университет

Путей Сообщения

Кафедра: «Охрана труда»

Дисциплина: « Безопасность жизнедеятельности »

Лабораторная работа № 11

« Исследование защитного заземления электроустановок »

Выполнил:

Студент группы Лт-403

Каменев М. С.

Проверил:

Иванюк С.В.

Санкт – Петербург

2008 г.

Цель работы:

Изучить устройство, порядок расчета и измерения защитного заземления электроустановок.

Исходные данный:

Вариант:

Вид сети:

Мощность источника питания Рист , кВА:

Допустимое сопротивление заземления Rдоп, Ом:

Вид грунта:

Климатическая зона:

Исследование влияния заземления на напряжение прикосновении UПР и величину тока, проходящего через человека Iчел:

RЗ, Ом

UПР, В

Iчел, мА

Вывод:

Предельно допустимый ток через человека Iчел = мА получен при RЗ = Ом;

При этом UПР = В.

Сопротивление заземления RЗ должно быть ≤ Ом.

Определение сопротивления заземления электроустановки:

Определение величины удельного сопротивления грунта, Ом ∙ м:

Расчёт сопротивления одиночного трубчатого заземлителя, Ом:

Предварительный расчет количества заземлителей:

Уточненный расчет количества заземлителей:

Расчет ожидаемого сопротивления заземления электроустановки, Ом:

Измерение сопротивления электроустановки:

Измеренное сопротивление RЗ = Ом.

Вывод:

Измеренное RЗ Rдоп , поэтому электроустановку эксплуатировать ;

Расхождение между RЗрасч и Rдоп составляет Ом, следовательно, точность выполнения работы  .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64794. Організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації промислового підприємства 335.5 KB
  Процеси приватизації, вторинного перерозподілу власності, утворення нових і переформування крупних корпоративних структур, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність врахування вартості ділової репутації під час оцінки вартості підприємств як цілісних майнових комплексів.
64795. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 355.5 KB
  Дослідження влади та управління неможливе без аналізу діяльності політичних партій у владних структурах. Тому аналіз впливу інституту політичних партій на державну політику та управління важливий для підвищення їх результативності.
64796. АЛГОРИТМИ АРХІВАЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ШТЕРНА-БРОКО 18.8 MB
  Для зберігання великих обсягів інформації для прискорення передачі файлів по мережі а також при не значних обємах носіїв даних використовуються алгоритми попереднього стиснення з подальшою можливістю відновлення і обробки.
64797. Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих з хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні 285.5 KB
  Це диктує необхідність вивчення характеру дисфункції локальної імунної системи у хворих на хронічну механічну травму СОПР що дозволить предметніше зясувати порушення місцевого імунологічного барєру. Тому представляється актуальним визначення характеру змін статевих гормонів...
64798. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИН НА ШЕЛЬФІ 376 KB
  Одним з істотних аспектів проблеми безаварійного судноводіння є забезпечення необхідного рівня точності вимірювання глибин при плаванні судна в стислих умовах. Оскільки заходи направлені на зниження аварійності судноводіння є актуальним і перспективним...
64799. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕКЦІЙНОГО ВАГОНУ-ПЛАТФОРМИ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ 3.64 MB
  Мета даної роботи поліпшення технічних характеристик секційного вагонуплатформи за рахунок удосконалення конструкції з урахуванням зниження металоємності. Для досягнення поставленої мети необхідно: провести огляд існуючих конструкцій спеціалізованих вагонівплатформ...
64800. ДЕРЖАВНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 240 KB
  Основою державного контролю економічної концентрації є такі принципи як єдність економічного простору вільне переміщення товарів послуг і фінансових засобів підтримка конкуренції недопущення економічної діяльності спрямованої на монополізацію і несумлінну конкуренцію.
64801. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 364 KB
  Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження для України обумовлена обєктивними причинами що повязані із вирішенням загальної проблеми забезпечення сталого економічного розвитку держави.
64802. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 559.5 KB
  Метою роботи є підвищення стабільності транспортування тари на лініях розливу та підвищення продуктивності шляхом переходу на двопотокове позиціювання з розробкою удосконаленого пристрою з подільником потоку та обґрунтування динамічних та кінематичних характеристик...