9804

Критерии принятия решения в условиях стохастической неопределенности

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Критерии принятия решения в условиях стохастической неопределенности. В условиях стохастической (частичной) неопределенности (риска) исходы предполагаемого результата деятельности имеют вероятностный характер и взаимосвязи между критериями и показат...

Русский

2013-03-17

32 KB

27 чел.

Критерии принятия решения в условиях стохастической неопределенности.

В условиях стохастической (частичной) неопределенности (риска) исходы предполагаемого результата деятельности имеют вероятностный характер и взаимосвязи между критериями и показателями оценки риска являются стохастическими. В качестве критериев принятия рискового решения используются критерии наибольшего среднего результата, например, прибыли, критерии минимальной вариабельности результата и др. Если числовые характеристики вероятностного показателя степени риска рассматривать с определенной степенью допущения как детерминированные величины, то дополнительно можно привлекать критерии, характерные для условий определенности. (смотри подглаву 1.3.)

Особенности взаимосвязи критерия и показателя оценки риска.

1. Критерий является векторным, учитывающим два свойства возможного исхода результата: доходность и риск. Каждое из этих свойств оценивается с помощью отдельного показателя. В частности, доходность в виде прибыли как случайная величина характеризуется математическим ожиданием mu, а степень возникающего при этом риска — средним квадратическим отклонением (дисперсией Тогда векторный критерий можно представить как

2. Требования к улучшению значений данных показателей, как правило, противоречат друг другу. Например, стремление увеличить прибыль неизбежно приводит к росту риска ее получения. В этих случаях необходимо использовать специальные методы поиска оптимального или удовлетворительного решения, зависящего прежде всего от соотношения этих показателей.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5210. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми 27.67 KB
  Комп'ютерні віруси та антивірусні програми Історія виникнення Перші дослідження штучних структур, що мають властивість самовідтворення, проводились в середині двадцятого століття вченими-кібернетиками Джоном фон Нейманом, Норбертом Вінером т...
5211. Сервісне програмне забезпечення Windows 34.56 KB
  Сервісне програмне забезпечення Windows 1. Стандартні програми обслуговування дисків ПК 1.1. Фізичний формат диска Диск має робочі поверхні. В залежності від типу диска, кількість робочих поверхонь може бути різною (наприклад, магнітна дискета має д...
5212. Загальні відомості про табличний процесор MS Excel 39.39 KB
  Загальні відомості про табличний процесор MSExcel 1. Основні можливості електронних таблиць Таблиці є одним із найпоширеніших різновидів документів, які використовуються у фінансово-економічній діяльності, в тому числі, у банківській справі, у...
5213. Робота з формулами в MS Excel 151.21 KB
  Робота з формулами Будова формули Будь-яка формула обов'язково починається зі знака Якщо про цей знак забути, то введене буде сприйнято як звичайний текст. Зрозуміло, що така формула працювати не буде. У загальному випадку ф...
5214. Побудова діаграм та графіків в MS Excel 33.33 KB
  Побудова діаграм та графіків 1. Робота з майстром діаграм Табличний процесор надає широкі можливості для подання даних в графічній формі.Серед них найбільш поширені діаграми. Діаграми використовуються для виявлення тенденцій зміни якогось пара...
5215. Розв’язування типових математичних задач засобами табличного процесора 55.23 KB
  Розв’язування типових математичних задачзасобами табличного процесора Задача підбору параметрів Означення.Задачею підбору параметра називається знаходження такого значення аргумента даної функції, при якому ця функція на...
5216. Робота з базами даних в MS Excel 152.64 KB
  Робота з базами даних в MSExcel Загальні положення Табличний процесор Excel забезпечує, поряд із власне обробленням електронних таблиць-аркушів, формування ділової графіки, створення, оброблення і підтримку нескладних, але великих баз та...
5217. Перетворення друкованих документів в електронну форму 31.47 KB
  Перетворення друкованих документів в електронну форму Способи подання інформації Основні різновиди природних даних, які здатний зберігати та обробляти комп'ютер, наступні: десяткові числа текст зображення звук. З м...
5218. Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 31.83 KB
  Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 1. Загальні відомості про презентації та пакет демонстраційної графіки PowerPoint Сучасний фахівець повинен вміти готувати і проводити публічні виступи як у межах своєї установи,...