9819

Информация по рискам

Реферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Информация по рискам. В этом блоке Руководства по разработке, контролю и пересмотру ПУР может быть представлена самая разнообразная информация по рискам, являющаяся результатом процесса идентификации и анализа рисков. Прежде всего, к общей информаци...

Русский

2013-03-17

27.5 KB

1 чел.

Информация по рискам.

В этом блоке Руководства по разработке, контролю и пересмотру ПУР может быть представлена самая разнообразная информация по рискам, являющаяся результатом процесса идентификации и анализа рисков.

Прежде всего, к общей информации по рискам, представленной в указанном пункте "Руководства", можно отнести сведения о классификации рисков. В данном разделе наиболее часто исследуются следующие вопросы:

  •  Какие риски, чистые и/или спекулятивные, являются объектом управления по ПУР данной фирмы?
  •  Какие признаки (частота реализации риска, объем возможного ущерба, однородность рисков, массовость рисков и т.п.) являются ключевыми для описания рисков?
  •  С какими аспектами и направлениями деятельности фирмы связаны наиболее опасные риски?
  •  Какие факторы риска (например, внутренние и внешние факторы риска, факторы производства, вспомогательной и обслуживающей сфер и т.п.) имеют существенное влияние на риски изучаемой фирмы?

Кроме классификации рисков, данный раздел содержит общее описание их особенностей, включая структурную характеристику (опасность, подверженность риску, уязвимость, взаимодействие рисков). Такое описание охватывает качественные и отчасти количественные результаты процесса идентификации и анализа рисков.

Важной составной частью данного раздела является перечисление и краткая характеристика источников информации об анализируемых рисках, включая степень достоверности и адекватности предоставляемых данный, а также стоимость получения информации и периодичность ее обновления.

Содержание информационного блока "Руководства" может быть конкретизировано с учетом особенностей и потребностей управления рисками на уровне определенной фирмы.

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17265. Облік придбання запасів та розрахунків з постачальниками 25 KB
  Облік придбання запасів та розрахунків з постачальниками. Для узагальнення інформації про наявність і рух запасів планом рахунків передбачено рахунок 20 €œВиробничі запаси€ який має 9 субрахунків. За дебетом рахунку враховують надходження відповідних запасів та збіл
17266. Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів 27.5 KB
  Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів У відповідності з ПСБО 9 €œЗапаси€ при відпуску запасів у виробництво продажі оцінка запасів проводиться за одним з таких методів: Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів Середньозв...
17267. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів 29 KB
  Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів Запаси у балансі повинні відображатися за найменшою з двох оцінок: за початковою вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації якщо на дату балан
17268. Облік готівкових операцій 39.5 KB
  Облік готівкових операцій Порядок ведення касових операцій в Україні регулюється Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні€ затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Порядок ведення касових операцій у національній валю...
17269. Облік безготівкових операцій 48.5 KB
  Облік безготівкових операцій Підприємства зберігають свої грошові кошти на поточних рахунках в банках України на договірних засадах. Розрахунки здійснюються у безготівковій або готівковій формах у порядку визначеному нормативними актами Національного банку України...
17270. Облік розрахунків з підзвітними особами 29.5 KB
  Облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть на рахунку 372 €œРозрахунки з підзвітними особами€. Тут обліковують розрахунки з працівниками підприємства у сумах виданих їм під звіт на господарські потреби та на службові відряд...
17271. Організація оплати праці на підприємстві 29 KB
  Організація оплати праці на підприємстві. Економічні правові та організаційні засади оплати праці працівників які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами установами та організаціями усіх форм власності та господарювання в
17272. Первинний облік праці та її оплати 26 KB
  Первинний облік праці та її оплати. Під час оформлення на роботу між працівником і підприємством укладають контракт трудовий договір. Зарахування на роботу оформляється €œНаказом розпорядженням про прийняття на роботу€ форма П1. На кожного працівника заводиться ...
17273. Облік розрахунків з оплати праці 39.5 KB
  Облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунків з оплати праці ведуть на рахунку 66 €œ Розрахунки за виплатами працівникам € у розрізі субрахунків 661 €œРозрахунки за заробітною платою€ 662 €œРозрахунки з депонентами€. На кредиті рахунку відображають нараховану пр