9820

Информация по убыткам фирмы

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Информация по убыткам фирмы. Убытки являются важным аспектом анализа рисков, так как ущерб представляет собой важную характеристику негативных последствий реализации соответствующих рисков. В данном разделе Руководства должна содержаться самая общая...

Русский

2013-03-17

31 KB

3 чел.

Информация по убыткам фирмы.

Убытки являются важным аспектом анализа рисков, так как ущерб представляет собой важную характеристику негативных последствий реализации соответствующих рисков. В данном разделе Руководства должна содержаться самая общая и специализированная информация по возможным убыткам, а также информация по оценке величины возможного ущерба фирмы.

К общей информации по убыткам, представленной в "Руководстве", можно отнести информацию о простейших возможных классификациях убытков, построенных на основе разных признаков (размер убытка, теснота зависимости ущерба от причины его возникновения и т.п.).

К специализированной информации по убыткам, представленной в этом пункте "Руководства", можно отнести информацию о взаимосвязях между рисками и величинами соответствующего ущерба (убытки могут быть сгруппированы, например, с учетом выделенных групп рисков), а также информацию, отражающую специфику появления убытков именно в данной фирме. Здесь же могут быть представлены сложные классификации убытков, построенные с учетом нескольких классификационных признаков. К таким признакам можно отнести следующие;

  •     теснота зависимости ущерба (убытка) от, причины его возникновения;
  •     направления производственно-хозяйственной деятельности фирмы,  подверженные большим убыткам;
  •     составляющие элементы производственно-хозяйственной деятельности, наиболее уязвимые с точки зрения возникновения больших убытков;
  •  важнейшие результирующие показатели производственно-хозяйственной деятельности, лучше всего отражающие возникновении убытков.

Мировая практика использует различные классификации убытков. Например, наиболее часто применяемой является следующая классификация убытков, используемая на уровне производственной фирмы1:

  •      прямые убытки, связанные с недвижимостью и имуществом (первый класс убытков);
  •      косвенные убытки, выраженные потерей доходов и увеличением операционных расходов (второй класс убытков);
  •      убытки, связанные с ответственностью (третий класс убытков);
  •      убытки, связанные р ключевыми специалистами (четвертый класс убытков).

В данном пункте "Руководства" дополнительно может быть представлена любая информация по убыткам, которая будет полезна для менеджера при разработке, контроле и пересмотре ПУР.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80940. Побудова та використання на уроках історії України тренувальних та змістовних завдань 36.8 KB
  Наведіть приклад розроблених завдань. Під системою тренувальних завдань і вправ ми розуміємо сукупність послідовних завдань зі складністю що поступово зростає які повязані між собою спільною метою та змістом передбачають багаторазове виконання певної дії або діяльності метою набуття певного навику. Характерною ознакою системи тренувальних завдань та вправ є спрямованість на створення найбільш сприятливих умов для активної взаємодії субєкта з обєктом вивчення й забезпечення високої інтелектуальної активності субєкта що забезпечує...
80941. Етапи підготовки вчителя історії до уроку 36.49 KB
  визначення місця уроку в темі чи розділі його очікуваних результатів. добір методичних прийомів і засобів навчання відповідно до очікуваних результатів уроку та вибір методичного варіанта уроку, складання конспекту чи розгорнутого плану уроку.
80943. Види історичних уявлень та їхня роль у процесі формування історичних знань 34.74 KB
  Відповідно до змісту історичного матеріалу і характеру усвідомлення його учнями розрізняють види історичних уявлень: 1 кількісні; 2 локальні просторові; 3 хронологічні часові; 4 образні; 5 логічні. Створення і збагачення історичних уявлень у свідомості дитини має велике виховне значення. Процес формування історичних уявлень у навчанні є достатньо складним.
80945. Обєкт і придмет методики історії як науки 29.56 KB
  Предмет методики - історія як шкільна дисципліна, процес навчання історії. Обєктом дослідження методики виступає процес навчання, а предметом - внутрішні закономірності взаємодії головних чинників процесу навчання історії в якості навчального предмета
80946. Методичні прийми роботи з підручником при вивченні темп: «Давній Єгипет» 32.39 KB
  Один з прийомів може бути таким: скласти план по темі Стародавній Єгипет. Зокрема складання плану для підзаголовків Землеробство основне заняття єгиптян і Початок обробки металів допоможуть учням встановити взаємозв`язок фактів в історії: спочатку змінюється техніка покращуються знаряддя праці виникають нові галузі виробництва і лише тоді відбуваються зміни в соціальній структурі суспільства.
80947. Контроль навчання, його функції, види методи 37.51 KB
  У дидактиці це нагляд спостереження і перевірка успішності учнів. Спостереження за учнями під час занять перевірка їх знань навичок і вмінь зошитів навчальної і практичної діяльності учнів є засобами контролю. Облік успішності передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді оцінки Функції контролю перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів. Ці функції оцінки знань учнів різнопланові.
80948. Система перевірки знань, умінь, навичок; учнів після вивчення теми «Україна в другій половині XIX століття» 35.42 KB
  Повторити та узагальнити матеріал з даної теми. Хронологічний конкурс Цей конкурс має характер розминки і передбачає знання хронології історичних подій. Командам потрібно розташувати події в хронологічній послідовності і вказати дати, коли вони сталися. Максимальна оцінка за цей конкурс шість балів.(робота з індивідуальними картками)