9824

Информация по методам оценки эффективности программы управления рисками

Реферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Информация по методам оценки эффективности программы управления рисками. Эффективность программы управления может быть оценена различными способами. В Руководстве могут быть представлены некоторые из них. Рассмотрим два основных подхода. Первый спос...

Русский

2013-03-17

57.5 KB

12 чел.

Информация по методам оценки эффективности программы управления рисками.

Эффективность программы управления может быть оценена различными способами. В Руководстве могут быть представлены некоторые из них. Рассмотрим два основных подхода.

Первый способ оценки эффективности разработки программы управления рисками основан на сопоставлении с финансовыми возможностями фирмы значений максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков до и после реализации программы управления рисками.

Сопоставление можно проводить на основе расчета коэффициента финансовых возможностей фирмы по покрытию убытка. Этот коэффициент рассчитывается по максимально возможному, наиболее вероятному и ожидаемому убыткам для двух вариантов - до внедрения программы управления рисками и после нее.

Формулы коэффициентов финансовых возможностей фирмы по покрытию различных видов убытков фирмы до реализации программы управления рисками  были приведены выше.

Коэффициенты финансовых возможностей фирмы по покрытию максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков фирмы после реализации программы управления рисками рассчитываются по формулам:

где - соответственно максимально возможный, наиболее вероятный и ожидаемый убытки после внедрения программы управления рисками;

- расходы по разработке и внедрению программы управления рисками.

Эффективность внедрения ПУР по максимально возможному, наиболее вероятному и ожидаемому убыткам может быть оценена на основе расчета и анализа соответствующих коэффициентов:

Данные коэффициенты показывают, во сколько раз программа управления рисками увеличивает финансовые возможности фирмы по покрытию соответствующего убытка.

Второй способ оценки эффективности программы управления рисками основан на сравнительном анализе самих значений максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков до и после реализации программы управления рисками.

Сравнение может быть проведено на основе анализа коэффициентов изменения максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого значений убытков, рассчитываемых по формулам:

Данные коэффициенты показывают, какая доля снижения соответствующего вида убытка обусловлена реализацией мероприятий, включенных в программу управления рисками. Поэтому чем она выше, тем более эффективна такая программа, так как она в этом случае обеспечивает большую экономию по убытка

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41034. Теоретичні основи дослідження національної культури 149.5 KB
  Теоретичні основи дослідження національної культури Поняття культури та її структури Культурологія як наукова дисципліна Становлення української культурологічної думки. З точки зору історії культури якій власне і присвячено цей посібник поняття культураâ використовують при характеристиці історичних епох середньовічна культура чи пам'яток археологічна культура характеристиці суспільств та регіонів європейська культура характеристиці народів кожен з яких створює неповторний культурний простір українська культура....
41035. Надзвичайні ситуації мирного й воєнного часів, їхній вплив на життєдіяльність населення України 34.5 KB
  Запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного характеру ліквідація їх наслідків максимальне зниження масштабів втрат та збитків перетворилося на загальнодержавну проблему і одне з найважливіших завдань органів виконавчої влади і управління всіх рівнів.1 Класифікація надзвичайних ситуацій Відповідно до характеру походження подій що можуть зумовити виникнення НС на території України розподіляються: надзвичайна ситуація НС порушення нормальних умов життя і діяльності людей на обєкті або території спричинене аварією...
41036. Структура національної культури. Українська культура як цілісна система 71 KB
  Структура національної культури. Українська культура як цілісна система Структура національної культури Українська культура як цілісна система Характерні риси сучасної світової культури 1. Проблема систематизації культури і розкриття її структури є досить складною. На цій підставі в культурі правомірно виділяти світову і національну культури.
41037. Джерела української культури 62.5 KB
  Протослов'янське населення території давньої України 2. Територія заселена трипільцями пролягала від Словаччини та Румунії до Слобідської України від Чернігова до Чорного моря. Тут жили зокрема пращури слов'ян місцеві землеробські племена. Питання походження східних слов'ян і на сьогодні є недостатньо вивченим.
41038. Культура Київської Русі: християнське підґрунтя української культури 66 KB
  Культура Київської Русі: християнське підґрунтя української культури План: 1. Християнізація Русі як чинник нових культурних зрушень 2. Мистецтво Київської Русі як утілення світогляду релігійної та естетичної свідомості. Культура Київської Русі видатне явище світової середньовічної культури.
41039. Духовна культура українського народу ХІV – першої половини XVІІ століття 62 KB
  Розєднаність українських земель відсутність єдиного політичного центру спустошливі турецькотатарські набіги іноземний гніт спричинили складні процеси в розвитку української культури XIV XVI ст. Довгий час православна церква залишалася для українського населення єдиним осередком національної самобутності духовності й культури. Складна соціальнополітична ситуація що склалася в польськолитовську добу в Україні істотно позначилася на розвитку української культури. Вказані особливості притаманні усім сферам української культури періоду...
41040. Українська культура козацької доби 60 KB
  Українська культура козацької доби Нові процеси у духовному житті Наука і освіта козацької доби Специфіка національного варіанту бароко Еволюція образотворчого мистецтва Барокова архітектура Саме козацькі часи в історії України називають добою Бароко маючи на увазі не лише мистецький стиль а значно ширше духовне поняття: світовідчуття. Українське Бароко виявилося співзвучним історичному часові що переживав народ і тому так повно виразило і його філософію і психологію й естетику. Більш того національний варіант бароко в...
41041. Українське національно-культурне відродження ХІХ – початку ХХ ст 86.5 KB
  У цей час зявляються праці у галузі української історії філософії етнографії літератури. висловив один з представників нової української історіографії І. швидко зростала і які стали носіями української національної ідеї у Західній Україні. Воно стало носієм української національної ідеї у Західній Україні.
41042. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ХХ СТОЛІТТІ 73 KB
  Неокласики вважали що Україна більш схильна до європейської культури їх зусиллями вперше в українській літературі налагоджуються систематичні переклади світової літератури зокрема античної. Немало однодумців було у них і в інших галузях культури. Міжвоєнний період позначений небаченим до цього злетом української музичної культури. Говорячи про розвиток радянської культури треба звернути увагу на головні принципи її побудови: класовість та партійність.