98468

Манипуляция сознанием и нравственность

Научная статья

Психология и эзотерика

Значительное место в системе манипуляции сознанием играет мифология. Массированный миф об избранности того или иного государства или народа чаще всего является основой идеологии тоталитарного общества. Этот миф создаёт некую ложную действительность таким образом что саму по себе манипуляцию невозможно заметить.

Русский

2015-11-03

28.5 KB

1 чел.

А.Р. Мазитова

Манипуляция сознанием и нравственность

Слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово manus - рука ( manipulus - пригоршня, горсть, от manus и ple -наполнять). В технике манипуляторами называются приспособления для управления механизмами, которые являются продолжением рук (рычаги, рукоятки), В переносном смысле это ловкое обращение с людьми как с объектами, вещами. С самого начала это понятие в системе управления  обозначает только управление с ловкостью и даже скрытое управление.

Манипуляция существует с древнейших времен, она связана с появлением  публичной власти, которой необходимо утверждать определенные интересы, выдавая их за общие.

Значительное место в системе манипуляции сознанием играет мифология. Она, пользуясь наивностью людей или их невежеством, заполняет пробелы в знании людей, побуждая их выстраивать нужные взгляды, настроения, цели, действовать по предложенной программе. Массированный миф об избранности того или иного государства или народа чаще всего является основой идеологии тоталитарного общества. Этот миф создаёт некую «ложную действительность» таким образом, что саму по себе манипуляцию невозможно заметить. Она присутствует не только в лозунгах, которые выражают некие высшие цели, умалчивая о средствах их достижения. Искажение действительности поддерживается рядом позитивных образцов желательного характера. Джек Линдсей, рассуждая об ограниченности человека в узких рамках государственности, пишет: «Какое может быть единение, если человек – не участник исторического процесса, ведущего к высшей органической свободе?»  Но дело именно в том, что в этих условиях население получает внутренне вполне логично выстроенный миф о том, что свобода заключается только в полном, без сомнений принятии  предлагаемых идеалов, ценностей, какими бы извращёнными они не были.

___________________________________________

Научный руководитель: д.филос.н., проф. каф. философии А. Н. Быстрова


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40900. Відкриті резонатори 118.5 KB
  Тут не можна використовувати геометричні наближення потрібно розвязувати рівняння Максвела. Розвяжемо рівняння Максвела для сферичного діелектричного резонатора. Щоб отримати саме хвильове рівняння де була б ще й похідна необхідно зробити заміну: . Розвяжемо простіше рівняння для та методом відокремлених змінних: тоді .
40901. Метод магнітної стінки 112.5 KB
  Обернена ситуація хвиля виходить з металу або діелектрика в вакуум. Зліва стояча хвиля справа біжуча звичайна зі сталою амплітудою. вакуум метал Пряма хвиля ідбита хвиля Граничні умови:.
40902. Ортогональність власних хвиль у хвильоводі 125.5 KB
  Запишемо лему Лоренца для цього випадку. ( - стала розповсюдження.) У вигляді хвилі візьмемо властивість хвилі у хвильоводі: ; - позначення. бо розглядаємо власні хвилі і зовнішніх струмів немає.
40903. Збудження обємних резонаторів 136.5 KB
  Таким чином маємо ортонормованість власних функцій резонатора з нормою яку легко знайти. Таким чином МП псевдовектор ЕП вектор. Таким чином для гармонічних полів: . Таким чином довели строге рівняння Пуансона для електростатичної частини полів.
40904. Неоднорідності у хвильоводі 151 KB
  Таким чином ми розв’язали рівняння Максвела, не розв’язуючи їх. (Зауваження: ми не враховували електростатичних полів). Тепер зашиємо розв’язки справа та зліва, наклавши граничні умови при (всі поля повинні бути неперервні)
40905. Струми і напруги в техніці НВЧ 139 KB
  Опір хвильовода теж можна визначити порізному: . Таким чином повний опір залежить від координат. Опір в точці в точці навантаження: . Якщо тобто ми розглянули точку знаходження навантаження маємо опір .
40906. Виявлення сигналів НВЧ 107.5 KB
  Еквівалентна схема діодадетектора: Ідеальна частота оскільки лише та покращити не можна. Визначимо потужність яку цей діод може зареєструвати: знайдемо чутливість приймача на базі квадратичного детектора. Якість детектора .
40907. Лінійний детектор змішувач 143 KB
  Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. , бо немає схем в яких . , де - шум, згенерований всередині. Позначено - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що залежить від , тобто від оточуючого середовища. Домовились, що . Тоді для добрих приймачів: , де - еквівалентна температура входу (шуму) приймача.
40908. Вимірювання опорів 97 KB
  Нехай в лінію з опором підключили навантаження . , тому частина енергії відбивається. Можна паралельно підключити лінію з закороткою, яку можна рухати вздовж лінії. Це шлейфовий трансформатор або тромбон. Опір шлейфа: . Ми ставимо закоротку на кінці шлейфу, , тоді . Таким чином ми можемо ввести в лінію будь-який реактивний опір (закоротка не вносить активного опору).