9871

Понятие о скважине, ее элементах и параметрах, характеризующих пространственное положение ствола

Доклад

География, геология и геодезия

Понятие о скважине, ее элементах и параметрах, характеризующих пространственное положение ствола. Скважина - это горная выработка приблизительно имеющая форму цилиндра. Может быть длиной до...

Русский

2013-03-18

15.35 KB

21 чел.

Понятие о скважине, ее элементах и параметрах, характеризующих

пространственное положение ствола.

Скважина – это горная выработка приблизительно имеющая форму цилиндра(l>>d). Может быть длиной до 10км пробурена диаметром долота 120мм. Скважина имеет устье, ствол и забой. h – глубина скважины.

 Скважины работают более 10 лет. Время сооружения скважины колеблется от единиц дней до месяцев и годов. Скважина – это герметичный, долговечный канал, по которому осуществляется подъем нефти и газа на поверхность земли. По пространственному расположению скважины делятся на вертикальные, где отклонение менее 1º-2º, искривленные, где более 1º-2º, и специальные с заданным направлением и с заданной интенсивностью.

Основными элементами скважины являются: устье, забой, ствол, обсадная колонна, фильтр, цементное кольцо.

Устье – это начало скважины, образованное короткой зацементированной трубой – направлением.

Забой – это дно ствола скважины.

Ствол – это горная выработка, внутри которой располагаются обсадные колонны и производится углубление скважины.

Обсадная колонна – это свинченные друг с другом и опущенные в ствол обсадные трубы с целью изоляции слагающих ствол горных пород. Различают первую обсадную колонну – кондуктор, последнюю обсадную колонну – эксплуатационную колонну, в том числе хвостовик и промежуточные обсадные колонны.

Фильтр – участок скважины, непосредственно соприкасающийся с продуктивным нефтяным и газовым горизонтом. Фильтром может служить не обсаженный колонной участок ствола, специальное устройство с отверстиями, часть эксплуатационной колонны или хвостовик с отверстиями или щелями.

Цементное кольцо – затвердевший цементный раствор, закачанный в кольцевое пространство между стволом и обсадной колонной с целью его герметизации.

Параметры характеризующие пространственное расположение скважины:

Н – глубина скважины – это расстояние по вертикали от устья до горизонтальной плоскости, в которой лежит забой скважины (для определения гидростатического давления Р=ρgH);

L – длина скважины – расстояние от устья до забоя по оси скважины(для определения длины бурильной, обсадной колонны);

В – проложение – это кротчайшее расстояние в горизонтальной плоскости от забоя до проекции устья на эту плоскость;

Θ – зенитный угол – угол между касательной в точке и вертикалью проведенной через эту точку;

φ – угол наклона ствола скважины - угол между касательной в точке и горизонталью проведенной через эту точку;

α – азимут – угол между направлением на север и касательной в точке по часовой стрелке в направлении бурения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64410. СТАНОВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 146 KB
  Сучасний етап суспільного розвитку можна визначити як ситуацію культурного та цивілізаційного переходу, що зумовлена зміщенням акцентів із норм і цінностей індустріального на пріоритети інформаціонального суспільства.
64411. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 166.5 KB
  Особливо актуальним є дослідження проблеми розвитку комунікативних навичок підлітків оскільки міжособистісне спілкування належить до найважливіших для них сфер життєдіяльності що покликане задовольнити властиві...
64412. Експериментальне обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней 598.5 KB
  Їх використання в годівлі свиней дає можливість підвищити коефіцієнт трансформації поживних та біологічно активних речовин кормів у тваринницьку продукцію повніше реалізувати генетичний потенціал організму...
64413. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 195 KB
  Запропонована праця стосується виокремлення того своєрідного в українських народних казках що відрізняє їх від казкового епосу інших слов’янських етносів насамперед білоруського та російського.
64414. Розробка технології знепилювання хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 557.15 KB
  Технологія видобутку корисних копалин з подальшим збагаченням бідних руд що існує насьогодні потребує великих територій під облаштування спеціальних місць для розміщення відходів збагачення хвостів.
64415. Патогенетичне обґрунтування способу лікування загострень хронічного періодонтиту 145.5 KB
  У останнє десятиріччя не дивлячись на значне збільшення об’єму та якості стоматологічної допомоги кількість пацієнтів з гострими запальними захворюваннями щелепнолицевої ділянки та шиї не зменшується...
64416. ІМУНОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ І КАДМІЮ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА 311.5 KB
  Одним з головних завдань профілактичної медицини, зокрема гігієни праці та промислової токсикології, є дослідження впливу хімічних чинників на організм працюючих, обґрунтування ранніх...
64417. Садові листовійки – філофаги в насадженнях яблуні та регулювання їх чисельності в Передгірному Криму 578 KB
  Останнім часом йде реконструкція старих насаджень поява садів нового типу за сучасними схемами посадки типами крони сортовим складом що відбивається на формуванні фауни листовійок у садових агроценозах.
64418. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ САМОПЛИВНОГО ТА ПРИМУСОВОГО ТИПУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 7.36 MB
  В Україні істотно поширені процеси підтоплення сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів, які супроводжуються підйомом рівня ґрунтових вод (РҐВ) та зумовлюють низку негативних процесів.