9873

Профили наклонно-направленных скважин. Предельно допустимые темпы искривления

Доклад

География, геология и геодезия

Профили наклонно-направленных скважин. Предельно допустимые темпы искривления. Направленной называют скважину, которую бурили вдоль запроектированной пространственной трассы и попали в заданную цель, а ее забой и фильтровая зона не только располагаю...

Русский

2013-03-18

15.19 KB

21 чел.

Профили наклонно-направленных скважин.

Предельно допустимые темпы искривления.

Направленной называют скважину, которую бурили вдоль запроектированной пространственной трассы и попали в заданную цель, а ее забой и фильтровая зона не только располагаются в заданной области горных пород, но и ориентированы с проектом относительно простирания пласта.

Профили направленных скважин подразделяют на 3 основных типа:

1)Тангенциальная скважина. Отклоняют вблизи поверхности до величины угла, соответствующего техническим условиям, затем продолжают проходку до проектной глубины, сохраняя неизменным угол наклона. Применяют часто для скважин умеренной глубины 1500-3000м в простых геологических условиях, когда не используются промежуточные колонны. Этот профиль обеспечивает максимальное отклонение ствола скважины от вертикали при минимальном зенитном угле, требует минимального числа долблений с отклонителем(«+»), поэтому ее предпочитают применять при кустовом бурении.

а – вертикальный участок; б – участок набора зенитного угла или кривизны; в – наклонно прямолинейный участок с точкой входа в продуктивный горизонт.

2)S-образные скважины

Этот тип предусматривает после бурения вертикального участка ствола отклонение забоя до некоторого зенитного угла, по достижению которого скважину бурят при постоянном угле наклона, а затем отклонение уменьшают до полного восстановление вертикального положения ствола. Этот тип профиля используют там, где наличие газовых зон, наличие соленой воды и другие геологические факторы требуют использования промежуточных колонн. Иногда используют этот тип направленной скважины с целью глушения другой фонтанирующей скважины. Так этот тип применяют при бурении в открытом море, когда необходимо развести забои скважин при бурении их с одной платформы. Т.о. этот тип позволяет вскрывать и эксплуатировать многопластовые месторождения, естественно, последовательно снизу вверх.

Имеет 5 участков: а – вертикальный; б – набор зенитного угла; в – наклонно-направленный или криволинейный с естественным падением угла; г – интенсивное падение зенитного угла; д – вертикальный участок с входом в продуктивный пласт.

3)J-образная скважина

Предполагает отклонение забоя от вертикали на значительно больших глубинах и имеет более длинный по сравнению с 1 и 2 типами горизонтальный участок. Этот тип скважин используют для бурения на пласты, расположенный под солевыми куполами, для кустового бурения, а так же вскрытия глубоко залегающих объектов.

имеет 2 участка: а – вертикальный участок;  б – набор зенитного угла, он может меняться от 0о до 900. Данный тип скважины позволяет бурить горизонтальные скважины. У данного типа могут быть вариации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі обєму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення обєму розпорошеного...
65629. ЛЕКСИКА «ДИТЯЧОГО СПІЛКУВАННЯ» У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) 145.5 KB
  Усі ці роботи різні тематикою матеріалом й аспектами вивчення поєднує одне: предметом дослідження в них є говірне мовлення дорослих. Територіальне ж дитяче мовлення на сьогодні залишається практично не дослідженим як у світовому так і у вітчизняному мовознавстві хоча теоретичне осмислення цього...
65630. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 495 KB
  Водночас забезпечення сталого суспільного розвитку потребує належного регулюючого впливу державної політики і фінансового механізму на функціонування національної економіки через удосконалення системи цін. Важливу роль у здійсненні процесів відтворення та узгодження економічних...