98749

ПАРАПРАКСИС В ІДІОЛЕКТІ ПОЛІТИКІВ

Курсовая

Политология и государственное регулирование

Розглянути поняття парапраксису і визначити його етимологію. Навести приклади політичних висловів, що містять в собі обмовки. Показати різновиди обмовок в усній мові. Проаналізувати причини обмовок політиків.

Украинкский

2015-11-06

224.5 KB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT17

ЗМІСТ

ВСТУП            3

РОЗДІЛ 1. ПАРАПРАКСИС В ІДІОЛЕКТІ ПОЛІТИКІВ    6

 1.  Парапраксис як соціолінгвістичне явище     6
  1.   Мовні збої          7
  2.   Психолігвістичний фактов у парапкрасисі     10
  3.   Обмовка як явище мови        11

РОЗДІЛ 2. ОБМОВКИ У ПОЛІТИЧНОМУ ІДІОЛЕКТІ    16

2.1 Спунерізм, малапропізм, метафора у мові політиків   16

2.2 Обмовки українських політиків      19

2.3 Обмовки американських політиків      25

2.4 Обмовки російських політиків       27

ВИСНОВКИ           29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУИ      32
                                                            ВСТУП
 

Важко зустріти зараз людину, повністю байдужу до проблем сучасної мови і задоволену її станом. Немало людей нарікають на коливання і складність норм української літературної мови. Втім, освічена частина суспільства ніколи не була байдужою до своєї мови. Але останнім часом інтерес до рідної мови став носити зовсім не відвернутий характер. Спори про мову, дебати про його красу і багатство, про псування і збіднення нашої мови відбувається зараз у всіх соціальних кругах, що визначило вибір теми курсової роботи.

Актуальність роботи полягає в гостро поставленому на сьогоднішній день питанні про те, якою ж має бути мова сучасного політика, щоб переконати співбесідників у своїй правоті, щоб повірити їй могли мільйони жителів країни, щоб своєю логічністю, образністю і емоційністю вона могла характеризувати політичного діяча як людину висококультурну, яка знає свою справу та змогла б завоювати довіру мас, повести їх за собою, заманити своєю ідеєю?

Усвідомлення суспільної важливості літературної мови веде до постійного спостереження за щонайменшими його змінами в мові. За мовою політиків, які весь час знаходяться на очах у частини людства, завжди спостерігають громадяни, яким не байдужі доля Батьківщини і рідної мови. Ті особи, які представляють «думаючу» еліту нашого суспільства, займаючи керівні пости в уряді, що розгортають партійну діяльність, займають найбільшу увагу суспільства, а зокрема молоді як двигуна прогресу і майбутнього країни.

На чому тримається контакт політичного лідера з народом? Чому один, почавши кар'єру під оглушливі всенародні оплески, швидко втрачає популярність, а інший, увійшовши до політики під акомпанемент знущальних коментарів преси, в лічені місяці набирає небувалий рейтинг, який тримається потім роками? Зрозуміло, завжди залишається в силі біблейське «по справах їх взнаєте їх», але для масової свідомості, як правило, досить і декілька фраз політиків.

Останнім часом збільшилася кількість політичних передач, всіляких політичних суперечок на гострі соціальні теми, в центрі яких знаходяться люди, за мовою яких стежить вся країна, з яких потрібно брати приклад нинішній молоді. І їх мова – показник їх власної культури і культури країни, знаряддя для досягнення цілей, які особливо важливі не лише для окремої людини, але і для всієї країни в цілому.

Грубі помилки, недопустимі в літературній мові, неправильне управління дієслів, помилки у виборі слів, свідоме використання грубої і просторічної лексики, жаргонізмов – всім цим грішить мова політиків. Специфічний спіч М. С. Горбачова довго залишався об'єктом для гумористичних скетчів. Слухаючи Б. М. Єльцина, неможливо було зрозуміти, віщає він сам або це лялька від Шендеровича.

Об’єктом роботи є обмовки, описки  у політичному ідіолекті. А предметом є психо– та соціолінгвістична основа обмовок політиків, дослідження малапропизму та спунерізму в політичному ідіолекті.

Метою цієї курсової роботи являється дослідити та проаналізувати  парапраксис в політичному ідіолекті. Реалізація цілі курсової роботи вимагає постановки наступних завдань:

 1.  Розглянути поняття парапраксису і визначити його етимологію.
 2.  Навести приклади політичних висловів, що містять в собі обмовки.
 3.  Показати різновиди обмовок в усній мові.
 4.  Проаналізувати причини обмовок політиків.

      Види парапраксису досліджуються в курсовій роботі за допомогою психо– та соціолінгвістичного і стратифікаційного методів для аналізу механізма мововиробництва.

           Базою дослідження для написання курсової роботи послужили наукові статті та книги, а також ряд журнальних статей і електронні ресурси. Авторами статей та людьми, що також вивчали це питання були такі відомі люди як Зигмунд Фрейд, Імама аль Кисаї, Альберто Оліверіо, Зенци Гриффін та інші. Всі джерела для написання роботи можна знайти в бібліотеці або Інтернеті. Курсова робота складається с трьох розділів, які в свою чергу можуть містити в собі різні змістові частини.

         Новизною курсової роботи є те, що вона охоплює як і теоретичні, так і практичні питання парапраксису. У ній можна знайти відповіді на деякі запитання щодо обмовок і побачити їх приклади від лідерів багатьох країн. Практична значимість роботи полягає у дослідженні видів парапраксису та виявленні причин його прояву у мові, що становить особливий інтерес для студентів-перекладачів, для яких є дуже важливим вміти виявляти ці обмовки та адекватно їх перекладати.


                                                            
РОЗДІЛ 1.

                            ПАРАПРАКСИС В ІДІОЛЕКТІ ПОЛІТИКІВ

                             1.1. Парапраксис як соціолінгвістичне явище

Процес виробництва мови практично неможливий для спостереження – і тому досить складний для опису. Велика кількість моделей побудована на підставі обмовок і пауз в мові. Трансформаційно-генеративна граматика Н. Хомського передбачає, що людина оперує певними правилами, що дозволяють йому розвернути глибинну структуру в поверхневу. З психологічної точки зору процес породження мови полягає в тому, що той, хто говорить по певних правилах переводить свій розумовий (немовний) задум в мовні одиниці конкретної мови. При цьому людина оперує не статистичними закономірностями мови, а смисловими одиницями, які обумовлюються комунікативним задумом. Внутрішня мова, що існує у людини, предикативна, згорнута і образна. Лише вибір граматичної конструкції і підбір лексичних одиниць роблять думки людини доступним оточуючим.

Парапраксис – це будь-яка незначна описка, обмовка чи помилка; яка найчастіше зустрічається в мові, листі, провал у пам'яті і т.п. [5, c. 127]. Поширені обмовки бувають двох видів. Перші – усні помилки від великої напруги, втоми, неуважності. Це, як правило, спотворення слів або перестановки їх місцями. Такі обмовки є механічними, кожен їх може зробити. Другий вид – помилки, що йдуть з глибин підсвідомості. Така обмовка може статися, коли людина говорить те, в що не вірить, коли говорить щось важливе і намагається контролювати весь процес мови. Іноді це не просто безневинні жести, але результат дії несвідомих бажань чи конфліктів, які часто можуть використовуватися для виявлення функціонування несвідомого у кожного нормального здорового індивіда [7, c. 42].

В основі мовних обмовок не завжди лежать якісь психологічні комплекси. Причина їх може бути тривіальною: проблема з артикуляцією або мізерний словарний запас. До мовних помилок, тобто обмовок, выдносяться:1) фонетичні обмовки; 2) проблеми з синтаксисом; 3) пароніми; 4) слова-квазіомоніми.

Обмовка не завжди носить такий явний, на рівні фонетичного сприйняття, характер. Інколи в основі її лежать глибинні причини психоемоційного плану. В цьому випадку кажуть про обмовки по Фрейду, який першим проявив інтерес до обмовок в мові як предмету психоаналізу [14, c. 51].

Обмовка за Фрейдом повсякденна назва обмовки, окремий випадок явища, описаного З. Фрейдом в дослідженні «Психопатологія повсякденного життя». Разом з усякого роду незначними описками і машинальними діями охоплюється терміном парапраксис.

Обмовки виникають завдяки протидії двох різних намірів, які виникають у психіці людини. Людина, що говорить, намагається ніби блокувати тот намір, про який не повинні знати оточуючі його люди, і підкреслити інший намір, який він хоче донести до слухачів. Перший намір не підлягає оголошенню в силу різних роду обставин, пов'язаних з відповідними правилами і нормами поведінки в суспільстві. Людина не хоче, щоб прихований від сторонніх поглядів намір знайшов відображення в його мові. Він намагається витіснити цей намір зі своєї свідомості. Однак саме цей витіснений намір проявляється проти волі людини і виливається в ту обмовку, яку він здійснює під час своєї промови.

                                                       1.2. Мовні збої

Говорячи про мови, ми, перш за все, маємо на увазі критерій її адекватності, згідно з механізмом і складовими системи використовуваної мови. Очевидно, що збої не випадкові, вони імпліцитно і логічно визначені самою системою. Це означає, що збої є таким же рівноправним продуктом системи, який здатний породжувати швидку, бездоганну мову, будучи відображенням даної системи. З'ясовуючи, як відбувається процес породження мовлення, можна вдатися до поширеного методу від противного – вивчати випадки, коли в ній відбуваються збої (подібно зверненню до дислексії при вивченні процесу читання).

Серед речових збоїв розрізняють п'ять основних видів: паузи, хезитації, виправлення, повтори і обмовки [10, c. 144]. Багато лінгвістів та психолінгвістів вважають обмовки найбільш інформативними для дослідження та моделювання процесу породження мовлення.

Слід розрізняти обмовки та чисто мовні помилки. Мовні помилки порушують правильність мови і є свідченням рівня появи мовних помилок. За загальним визначенням вважається, що свідченням обмовок є відмінність у тій чи іншій мірі фактичного висловлювання мовця від того, що він хотів або, що суперечить його задуму. Оскільки в даний процес втягнута вся система мови, згідно ієрархії мовних складових речення – фраза, слово, морфема, склад, частина складу, фонема, фонологічна характеристика, – обмовка може статися на будь-якому з цих рівнів шляхом ненавмисного пересування, додавання, видалення, змішання або заміни елементів усередині висловлювання.

Дане явище не є наслідком свідомої неписьменності, неосвіченості або мовних патологій. Неможливо чітко визначити причину тієї чи іншої обмовки, проте деякі спроби були зроблені. Свідоцтва показують, що деякі мовці роблять більше застережень, ніж інші, і потенційна можливість обмовки зростає, якщо людина знаходиться в стані стресу, втоми або його відволікають [14, c. 85].

Позитивним моментом є той факт, що, на відміну від причин застережень, представляється можливим виявити їх джерела. Таким чином ми з'ясовуємо, які елементи і в якому контексті можуть втручатися у ці фактори. Виділяють три джерела застережень: синтагматичний, парадигматичний і внутрішньофоновий. У разі синтагматичною джерела, деструктуючий елемент знаходиться всередині самого висловлювання. Якщо джерело парадигматичне, збій відбувається при виборі з системи мови належної форми того чи іншого елемента. Типовою парадигматичною обмовкою є невірний лексичний вибір у випадку, якщо висловлена і задумана лексема належать одному і тому ж лексико-семантичному полі або вони схожі фонологічної ознакою. Внутрішньофонова обмовка є наслідком протиборства або втручання другорядних думок, ідей або різного роду факторів у радіусі сприйняття мовця. Очевидно, що три джерела застережень відображають завершений образ мовця : висловлювання – використовувана система мови – людський розум.

В основному існує 8 видів обмовок:

1. Зрушення: один мовний елемент переміщається з належної позиції в аномальну. «Так, я попросив пробачення у команди за те, що не забив м'яч важливій для у нас грі».

2. Обмін: два елементи міняються місцями (обидва елементи переміщаються з належної позиції). «У кожному виключенні є своє правило».

3. Передбачення: пізніший елемент заміщає більш ранній, при цьому, не зникаючи зі своєї належної позиції. «Спочатку треба засипати молоко... залити молоко, засипати крупу».

4. Западання: повторне використання вже актуалізованого елемента із збереженням надлежачої позиції. «Додай трохи війни (води), щоб розбавити». Слід звернути увагу, що перед описом кулінарного рецепта даний мовець розповідав про війну. Отже, в силу акустичного подібності слово війна до слова вода і стався цей інцедент.

5. Вилучення: випадання якого-небудь елементу. «Там представлений список лів» (тобто слів).

6. Додавання: вставка додаткового елемент. «Вчора я натрапив на статтю американського журналістка» (тобто журналіста).

7. Заміна: «вихід» помилкового елемент замість цільового. «Коли вручать дипломи, тоді можна буде і вилити нормально» (тобто випити). Цікаво, що наведена в даному прикладі заміна відбулася чисто за акустичному ознакою.

8. Змішання: два елементи об'єднуються в один, оскільки не відбувся остаточний вибір одного з них, і в мову виходять обидва елементи. «Перескладання заліку в кінці жоввертня» ( вересня) [23, c. 188].

Отже, причиною виникнення обмовок є характер процесу породження мовлення – це складний, багатоканальний і багатоплановий процес з високою ймовірністю збоїв на шляху реалізації. Цінність результатів спостереження та аналізу мовних збоїв полягає в їх інформативності про етапи і елементи процесу породження мовного висловлювання. Справжні спостереження та аналіз представляють емпіричні свідчення внутрішніх механізмів мови. Наскільки вони вірні, покаже подальше моделювання процесу мовоутворення згідно із запропонованими гіпотезам, оскільки дана тематика продовжує залишатися широким полем для дослідження.

1.3. Психолігвістичний фактор у парапкрасисі

З. Фрейд у своїх працях використовував термін психолінгвістика. Психоаналіз показує, як на прикладі обмовок можна зрозуміти справжні мотиви мислення і поведінки людини [13, c. 264]. Завдяки психоаналітичному методу дослідження не просто описуються всілякі обмовки, а виявляється їх зміст, розкриваються внутрішні тенденції, які свідчать про прояв боротьби душевних сил. Для психоаналізу обмовок не є дрібницями життя, що не заслуговують ніякої уваги. Навпаки, як і інші помилкові дії (описки, очитки, забування імен, предметів і обіцянок), вони представляють собою важливий і необхідний об'єкт детального і ґрунтового аналізу. Психоаналітичне тлумачення застережень дозволяє виявляти їх сенс і зміст несвідомих процесів, що протікають в надрах психіки людини.

З. Фрейд припустив, що з вигляду незначні і безглузді помилкові дії служать для реалізації несвідомих бажань, будучи компромісними утвореннями, які створені відповідним свідомим наміром і частковим одночасним здійсненням несвідомого бажання [24, c. 32]. Він поділяв помилкові дії на чотири групи: 1) обмовки, описки, очитки; 2) забування (забування імені власних назв, чужих слів, своїх намірів, вражень); 3) гублення і ховання речей; 4) «помилкові дії» [14, c. 46].

Незважаючи на їх безглуздість і невинність, З. Фрейд відмовляв таким діям в тривіальності, трактуючи їх як значуще в психологічному плані явище – зовнішній прояв недозволених, несвідомих конфліктів і витіснених бажань. Як і в сновидіннях, він бачив у парапраксисі потенційну «дорогу» до таємниць несвідомого.

               1. 4.  Обмовка як явище мови

Практично кожна людина здійснює в своїй усній промові нешкідливі, нічого не значущі на перший погляд обмовки. Ми говоримо в цьому випадку, що «з язику зіскочило». У таку ситуацію потрапляють диктори радіо і телебачення, спортивні коментатори, відомі політики, проповідники і лектори. Інакше кажучи, обмовка – це своєрідний і повсюдно поширений в усній мові лінгвістичний феномен. Науковий інтерес до обмовок проявляли вже більше тисячі років назад.  Наприклад, в VIII ст. арабським ученим Аль-Кисаї був створений «Трактат про помилки народної мови». Інтерес арабського ученого  до таких помилок був викликаний бажанням знайти в них ключ до того, як змінюється мова. Він вважав, що диференціація мовних помилок і випадкових обмовок являється можливою в тому випадку, якщо об'єм мовної продукції кожного індивіда досить обширний, за певних умов комунікації [1, с. 76]. Запинки і обмовки показують, як ми витягуємо потрібне слово із запасів пам'яті, як ми плануємо вислів, як об'єднуємо сенс з інтонацією і навіть, можливо, як взагалі вчимося говорити.

Обмовки, поряд з описками, в англійській мові називаються mistakes, на відміну від  помилок – errors. Описка – помилка, зазвичай ненавмисна, при написанні послання або документа. У психологічному плані розглядається як різновид парапраксиса [10, c. 130]. Якщо помилка не виявлена при рецензуванні і коректурах, вона називається друкарською помилкою. В деяких випадках, спроба виправлення описки сама представляє помилку, яку нелегко помітити і виправити. Описки зустрічаються навіть у канонічних текстах.

Обмовки і описки розглядаються як компромісний результат несвідомого внутрішньо-психічного конфлікту еротичного або агресивного вмісту. У свідомості постійно (у буденному житті, а не на психоаналітичних сесіях) знаходяться практично неможливо в силу інфантильно-перверсного характеру деякі психічні застави, які в разі, якщо людина здорова мають бути несвідомими, а їх афектний елемент повинен сублімуватися в культурних формах.

Обмовки іноді бувають кумедними і можуть сприйматись як дотепи. Різниця лише в тому, умисне чи неумисне мовець вимовив слово так, як він його вимовив. Обмовки входять до ширшого класу недоречних фраз, які теж часто несвідомо вмотивовані [2, c. 110]. Так буває, наприклад, тоді, коли особа не розуміє, що сказане нею є очевидно двозначним. Такі фрази теж можуть сприйматись як дотепи, якщо їх говорять умисне, але в інших випадках це такі собі ляпсуси в контрольованому мовленні, якого ми сподіваємося від інших людей.

Одним з найкращих способів проілюструвати вищесказане буде назвати ті обмовки, які ми іноді чуємо в мові телевізійних та радіодикторів. Мова дикторів відрізняється від повсякденного мовлення, бо, на відміну від останнього, вона не спонтанна, а зчитується з екрана або з паперу. Очікується також, що вона має бути досконаліша за звичну мову, що в ній менше мимовільних пауз і вона набагато чіткіше артикулюється. Тому обмовки чи помилки в мові коментаторів новин проступають набагато виразніше, ніж у звичайній спонтанній розмові. 

Нас цікавить обмовка в значенні мовної помилки, тобто слова, фрази, сказані замість інших. Т.Ф. Ефремова і С.І. Ожегов  в своїх словниках підкреслюють ненавмисний характер, тобто мимовільність, «ненавмисність» обмовки [41, с. 432]. Синонімами обмовки в цьому значенні є слово ляпсус. Саме ця ознака робить обмовку як явище мови дуже цікавою в психолінгвістичному відношенні.

         І дійсно, обмовка вже давно, з початку ХХ ст., стала  предметом інтересу в різних теоріях психоаналізу. З точки зору психобіолога Альберто Оліверіо з Центру наукових досліджень та університету La Sapienza, мі дуже часто намагаємося надати застережені психологічне значення, проте далеко не завжди мова йде про нашу підсвідомість. Він піше з цього приводу: «Безумовно, коли людина вимовляє слово «мати» замість «дружина», можна говорити про існування якогось глибокого сенсу у підсвідомості людини. Кожному слову відповідає певний рух м'язів  мовного апарату. Мозок може допустити помилку, витягувати з пам'яті  і «послати в ефір» помилкову моторну схему» [5, c. 223]. Далі він висуває цікаве припущення: «Безумовно, коли помилка має подвійний сенс, хоч би в сексуальному плані, то вона, можливо, будучи не заслуговуючим уваги дефектом у мовному потоці, перетворюється на анекдот, який вкарбувався у пам'ять слухачів. А саме тому «фрейдистськ» обмовки запам'ятовуються краще всього. Інакше кажучи, в основі мовних обмовок не завжди лежать якісь психологічні комплекси. Причина їх може бути сповна тривіальною: проблема з артикуляцією або мізерний словарний запас, як у випадках з обмовками Джорджа Буша. Жоден аналітик не пояснить ні чим іншим, як неправильною синтаксичною побудовою,  фразу Буша: «Говорити гарно англійською – це те, в чому  мене рідко звинувачують» [ibid, c. 227].

Так, в 2004 році у журналі «Psychological Science» Зенци Гриффін з Технологічного інституту Джорджії опублікував цікаве дослідження. Він вважає, що коли людина помиляється, неправильно називаючи той, що знаходиться в полі його зору об'єкт, то помилка найчастіше здійснюється на лінгвістичному або фонетичному рівні, більш поверхневому по відношенню до рівня, про який роздумував Фрейд [16, c. 231].

Ще важливіша проблема, що є причиною виникнення обмовок у мові – чисто психологічна. Люди нерідко страждають від того, що не уміють говорити вільно, красиво і гладко, «як по-писаному», особливо на публіці. Уміння публічної мови дуже важливе для кар'єрного і професійного зростання, воно необхідне кожному. Тому проблема вивчення обмовок і інших мовних помилок усної мови має велике прикладне значення для розробки ефективних методик говорити красиво.

З. Гриффін приводить думку психіатра: «Мекання «Е-е-е.» дратує, затягує бесіду, заставляє співбесідника  томливо чекати; це [мекання] завжди так чи інакше пов'язано з неврозом» [ibid, c. 213].

Отже, ґрунтуючись на аналізі досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, ми можемо визначити обмовку як помилку в усній мові, яка здійснюється неусвідомлено, випадково, унаслідок втрати або послаблення контролю над мовою. У основі обмовок не завжди  лежать підсвідомі мотиви, як вважав З.Фрейд, причинами їх  можуть бути психофізіологічні процеси, збої в моториці мовного апарату. Обмовка може полягати в заміні одного звуку в слові (типа пелестраждав замість перестраждав), або в заміні одного цілого  слова іншим (тамбурин замість трамплін).


                                                             
РОЗДІЛ 2.

                           ОБМОВКИ У ПОЛІТИЧНОМУ ІДІОЛЕКТІ

2.1. Спунерізм, малапропізм, метафора у мові політиків

Політики в своїй промові застосовують особливі прийоми промови, звані риторичними для підвищення переконливості, барвистості і сили впливу на слухача. У цьом випадку іде мова про ідіолект, тоб варіант мови, який використовується однією людиною. Він виражається в особливих принципах підбору слів і граматичних особливостях, а також у словах, виразах, ідіомах або вимові, які характерні виключно для даної людини. Кожна людина має власний идіолект. Унікальним є скоріше об'єднання слів і речень у мові, а не використання деяких спеціальних слів, які ніхто інший не вживає. І виходячи з цього, існує декілька типів риторичних прийомів:

1) Риторичним називається питання, яке задається оратором для посилювання ефекту сказаного і не потребує відповіді. Наприклад: «Є така приказка : якщо після сорока ви встали з ліжка, і у вас нічого не болить, значить, ви вже померли. А ви хочете в будь-якому віці, встаючи вранці з ліжка, відчувати тільки бадьорість і енергію? [12, c. 133]».

2 ) Риторичний повтор : одна і та ж думка повторюється кілька разів по ходу промови у видозміненому формулюванні. Сакраментальний приклад: «Вчитися, вчитися і ще раз вчитися». Експериментально зазначено, що чотириразове повторення збільшує відсоток запам'ятовування в 2 рази.

3) Однакове початок фраз, наприклад: «Нам треба з'ясувати.... нам необхідно встановити.... нам потрібно знати....» і т.д.

4) Посилення емоційного навантаження фраз по зростаючій : «Ми не здогадуємося, не знаємо, не відаємо, нам і в голову не приходить, що..»

5) Перерахування : по-перше, по-друге, по-третє, по-четверте... Ефективним цей прийом стає до четвертого пункту, так як суб'єктивне відчуття багато починається після поняття  три.

6) Свідоме перебільшення: «Не народилася на світі ще така людина, яка...».

7) Протиставлення: усередині однієї і тієї ж фрази одне протиставляється іншому, наприклад: «Грошей на їжу все менше, а зайвої ваги все більше».

8) Зміна порядку слів всередині фрази. Наприклад: «Ніколи більше в коридорах цієї будівлі...» Найбільш інформативне слово (або сполучення слів) має зайняти місце в кінці речення [ibid, c. 134].

Це найпоширеніші, але далеко не всі з відомих риторичних фігур. Кожна з них – досить сильний прийом, що підвищує виразність і переконливість сказаного. Але не варто зловживати ними в мові. У короткому виступі доречні 2-3 прийоми такого роду.

Часто в житті ви можете жартувати, просто міняючи слова місцями або навіть ненавмисно переплутуючи порядок. Спунерізм – ненавмисна обмовка або свідома гра слів, при якій два близькі слова в реченні міняються початковими частинами, складами або окремими буквами/звуками [19, c. 537]. Вітчизняному читачеві добре знайомий, наприклад, спунерізм Вагоноуважаемый глубокоуважатый з дитячого віршу відмого поета Самуїла Маршака Ось який розсіяний [27, c. 301]. Назва терміну утворена від імені Уїльяма Арчібальда Спунера, який часто так обмовлявся.

Спунерізми це жартівливі навмисні обмовки або такі, які можуть мати жартівливий сенс. Найчастіше вони (обмовки) з'являються через наівність людей або через їх неписьменність. Але вони можуть викликати сміх, привертаючи увагу слухачів до виступаючого, і тоді така людина може навмисно робити помилки, щоб підтримати власний «імідж», або ж ці помилки можуть бути придумані і приписані йому. У даному випадку мова йде про свідому гру слів, пов'язану з псіхолінгвістіікою, яка може розглядатися вченими як різновид «фоносилабічного хіазма».Наприкад «Коли наші хлопці повернуться домому з Франції, всі відьми зникнутьWhen our boys come home from France, we will have the hags flung out, замість we will have the flags hung out — «наші прапора будуть вздійматися»)

Малопропізм – це використання неправильного слова замість правильного через схоже звучання або схожий звук. Назва пішла від імені героїні п’єси Р. Б. Шеридана «Суперники» мадам Малопроп, яка плутала слова алігатор та алегорія. В англійській п’єсі це явище також використовув В. Шекспір. Наприклад «Our watch, sir, have indeed comprehended two auspicious persons» (apprehended two suspicious persons) [5, c. 118]. Звичайно, це явище не таке популярне, але все-таки його іноді можна зустріти у мові політиків.

Щодо метафор, то це досить популярне явище у політиків. Метафора це тип схеми, яка полегшує засвоєння і пояснення інформації. У теоретичних дослідженнях з питань метафори і політичної комунікації відстоюється ідея про те, що метафори надають систематичний вплив на способи розуміння політичних тем. Гарним прикладом є фраза В. Путіна: «Мы не будем вести переговоры (со странами Балтии) на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши». Це відразу показує наміри голови держави та пояснює його  позицію. По-перше, завдяки цим оборотам мови на висловлювання звертають увагу набагато сильніше, ніж без них. Метафори «продовжують життя» виступів у кілька разів. По-друге, метафора, уживана президентом, може спричинити за собою зміну в культурі суспільства, наприклад, створення інтернет-персонажа або зміна сенсу ідіоми. По-третє, вживання президентом просторічних і народних фраз показує свою близькість до народу. По-четверте, В.В. Путін, вживши метафори, показує жорсткість свого характеру, чіткість і логічність думки. На противагу В. Путіну, Д. Медведєв цілеспрямовано використовував свої метафори, продумуючи їх наперед, що надає його висловам спокійність і розуміння справи. Гарним прикладом є його відповідь на питання про те, як дістати квартиру у Москві: «Сразу, конечно, пряники сверху не падают» [3, c. 178].

Можна зробити висновок, що правильно використані всіх цих засобів надають мові президента необхідний відтінок, створюють необхідний зв'язок з об'єктом або суб'єктом. Так само варто відзначити чимало важливий факт, що всі висловлювання такого роду згадуються набагато частіше в ЗМІ, в Інтернеті, між людьми і тим самим головна ідея, закладена у висловленні президента, повторюється знову і знову. Те, як президент виголошує промову, моменти вживання метафор, здійснює він помилки і обмовки в мові чи ні, все це будує імідж президента. Використання оборотів президентами надають їм і їх промовам особливий риску характер.

              2.2. Обмовки українських політиків

Зазвичай людина, яка зробила обмовку, може пояснити її, посилаючись на перевтому, схвильованість, неуважність, хворобливий стан. До аналогічних аргументів прибігають і багато учених, намагаючись дати фізіологічне або психофізіологічне пояснення обмовок. В цьому випадку будь-яка обмовка сприймається як прикра випадковість.

Одним із найцікавіших мовних явищ є янукізми – термін, яким жартівливо називають грубі мовні ляпсуси українських політиків та високопосадовців у публічних виступах чи письмових документах. Прототипом послужили висловлювання Віктора Януковича під час його перебування на посаді прем'єр-міністра України і значною мірою під час його публічних виступів у виборчий період та під час президенства [34]. Наведемо приклади деяких з них.

12 січня 2009 р. на погоджувальній раді голова парламенту Володимир Литвин розповів про останній візит до Москви: «Була можливість обмінятися позиціями щодо відносин України і Росії. Нас приймав прем'єр-міністр України Володимир Путін.» У залі засміялися й почали поправляти, що В. Путін очолює російський уряд. Литвин посміхнувся:  «Звісно ж, прем'єр-міністр Росії. Я просто за годину до цього зустрічався з президентом України й досі під враженням від розмови [30]

У березні в ефірі російського радіо «Эхо Москвы» ведуча назвала Віктора Януковича лідером партії «Наші регіони». Такий варіант назви української політичної сили пролунав в ефірі цієї ж радіостанції в день парламентських виборів в Україні 30 вересня 2007 р. На запитання ведучої Є. Альбац, які українські партії потраплять до парламенту, російський політолог Володимир Романенко заявив, що пройдуть «Наші регіони» [31].

На саміті «Ялтинська європейська стратегія» прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пообіцяла, що в новому році в України не виникне газових ускладнень. Згадала газову кризу попередньої зими: «Я хочу від імені Росії - вибачте - від імені України принести вибачення перед країнами, які тоді відчували дискомфорт.»

Під час спільної прес-конференції президентів України і Грузії Віктор Ющенко переплутав ім'я і по батькові російського президента Дмитра Медведєва:

«Я звернувся до російського президента Анатолія Дмитровича, щоб вони переглянули і скасували (газові штрафи. - «Країна»).» За кілька секунд до нього підбігла прес-секретар Ірина Ванникова і прошепотіла на вухо, а оскільки мікрофон було увімкнено, присутні почули: «Пане президенте, ви трохи обмовилися. Ви сказали Анатолій Дмитрович замість Дмитро Анатолійович. Не знаю, чи варто про це говорити.» Ющенко відповів покивав головою й узявся писати щось на папері. Ванникова кивнула: «Тоді закінчуємо». Уголос подякувала журналістам й оголосила, що прес-конференцію закінчено [32].

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович отримав для виступу на шоу «Шустер live» в ефірі телеканалу «Україна» 2 години. На другій хвилині, відповідаючи на запитання, в чому його основні пріоритети як кандидата в президенти, сказав: «Зараз уряд не виконує закон про підвищення мінімальної пенсії і зарплати». І додав: «Я переконаний, що мій обов'язок - установити несправедливість».

Президент Янукович, обіцяючи у разі обрання на пост президент підписати указ про про реставрацію будинку-музею російського письменника Антона Чехова  «Білої дачі» в Ялті, спочатку назвав А. Чехова «українським, російським письменником»,  а потім – поетом [32]. Згодом Ганна Герман, намагаючись захистити від насмішок Януковича, пояснила, що насправді Янукович мав на увазі те, що у Чехова поетична проза. Раніше Янукович назвав Анну Ахматову Ахмєтовою.

 Після перемоги на президентських виборах Віктор Федорович не зрадив власній звичці плутати географічні назви. Під час свого першого візиту до Брюсселя у новому статусі Янукович у інтерв’ю телеканалу «Euronews» переплутав Косово із Сербією і Чорногорією, а Північну Осетію – з Південною. Коли журналіст запитав Януковича, чи визнає Україна незалежність Південної Осетії й Абхазії, то у відповідь почув, що новообраний український президент свого часу висловлювався проти політики подвійних стандартів, навівши приклад Сербії. За секунду він виправився і додав, що мав на увазі визнання незалежності Чорногорії. Вочевидь, зрозумівши, що і цього разу не вгадав, після нетривалої паузи Янукович сказав, що йдеться про визнання незалежності Косово. Далі, як зазначив він, був приклад Північної Осетії, яка є частиною Росії, переплутавши цей регіон з Південною Осетією, яка є окупована російськими військами і належить до суверенної території Грузії.

Прем’єр-міністр Микола Азаров оголосив боротьбу з кровосісям. Саме так він з папірця прочитав слово кровососи на засіданні уряду в червні. «У країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо», – сказав тоді керівник уряду. Цей мовний ляп Азарова так припав до душі креативним дівчатам з FEMEN, які спеціалізуються на тематичних топлес-акціях, що за декілька днів після цього вони відрядили до будинку уряду власну кровосісю [30].

На початку липня під час візиту до Києва державного секретаря США Гілларі Клінтон Янукович двічі звернувся до пані Клінтон зі словами: «Я вдячний вам, пані шановна генеральний секретар, президенту Обамі за теплі слова», – сказав він. Проте, перекладач Януковича, помітивши неладне, все-таки переклав його слова правильно, а тому американські дипломати не відразу помітили цього конфузу.

Скарбника конфузів В. Януковича у черговий раз поповнилась після бурхливого святкування свого ювілею в липні цього року. Цього разу через перевернутий догори ногами український прапор. Під час неформального саміту президентів країн СНД у Криму Янукович зустрічав своїх колег з інших пострадянських країн на фоні перевернутого українського прапора. Спочатку прес-служба Адміністрації президента виставила ці фото на офіційному сайті президента, але згодом фото рукостискань, на фоні яких видно перевернутий прапор України, зняла з сайту. Аналогічні фото з ганебним казусом, проте, залишились на сайтах президентів Росії, Азербайджану і Вірменії.

Подібний ляп з Януковичем стався більше трьох років тому, коли на обкладинці презентованої книги за його авторством «…і рік при владі. Віктор Янукович: від кризи – до економічного зростання» було зображено український прапор жовтим кольором догори.

Під час засідання Ялтинської європейської стратегії колишній верховний комісар Євросоюзу Хав’єр Солана запитав Януковича, чи зараз він так само свій перший візит здійснив би до столиці ЄС. Президент України не дав чіткої відповіді. Натомість він спробував сформулювали власну відповідь у притаманну йому алегорію: «Є таке старе-старе прислів’я, українське, здається: «Сапоги дорогу знают». Тому…». Так і не зрозумівши, що Янукович має на увазі, ведуча заходу, журналістка газети Financial Times Христя Фріланд, сказала: «Ну, будемо сподіватися, що ви маєте добрі сапоги».

Як відомо, оригінал цього «прислів’я» належить до антології гумору військових гарнізонів і в оригіналі звучить так: «Как же ты такой пьяный домой дойдёшь? – Как-как! Сапоги дорогу знают!»

Заради справедливості варто сказати, що не лише з представниками влади траплялись мовні ляпи. Як показав останній рік, цим грішили і представники опозиції. На початку жовтня лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко прийшла під стіни Центральної виборчої комісії закликати членів Київської та Львівської обласних організацій партії припинити акцію голодування і роздавала автографи з помилками.

Під час автограф-сесії Тимошенко написала одній зі своїх шанувальниць таке: «З любов’ю до рідної України та з подякою всім мужнім людям, які, як можуть, боряться за процвітання своєї держави!» [31].

Один описку виправила сама, зробивши з дієслова подякУю іменник в орудному відмінку подякОю. Ще одну помилку опозиціонерка зробила у слові боряться, написавши «я» замість ю».

Хоча чинний український президент і знає українську мову серед представників теперішньої влади чи не найкраще, але і він час від часу не встигає перекладати собі українською російські слова. Під час прес-конференції на початку грудня Янукович не зміг пригадати, як українською буде слово «елка», коментуючи розгін наметового містечка на Майдані. «Дотримання законів в Україні обов’язкове для всіх. Сьогодні в Києві на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників, встановлюється новорічна…. – тут Янукович запнувся та десять секунд на його обличчі можна були помітні титанічні мисленнєві потуги, але врешті-решт він здався і завершив словосполучення російською, – елка». На диво після цього конфузу ніхто з Партії регіонів не згадав про обіцянку кандидата в президенти Януковича про необхідність терміново ввести російську мову як другу державну.

Не пройшло і двох тижнів після «ялинкового» сорому, як Януковичу у черговий раз підсунули текст зі складними словами. Але цього разу він не посоромив імідж країн, а за одно і свій власний, правильно вимовивши потрібне слово. Під час засідання Гуманітарної ради при президенті Янукович, зачитуючи власну промову з папірця лише з четвертого разу зміг правильно вимовити слово «археологія». «Не менш важливу проблему становить чорна археоло… ахр… архело… археологія», – не здавався президент і таки прочитав написане. Після цього змагання гаранта зі складним словом грецького походження злим язикам в кулуарах довелось лише зловтішатись власними припущеннями того, що саме хотів сказати президент.

2.3. Обмовки американських політиків

У книзі Майкла Ерарда розглянутий і феномен бушизма, поява якого пов'язана з частими обмовками і ляпами в мові президента США  Джорджа Буша типу перенедооцінити [38].

Бушизм  термін, яким позначають численні мовні, логічні та інші помилки і обмовки президента США Джорджа Буша. Термін став активно поширюватися після виступів президента перед пресою, часто з'являвся в друкованих джерелах та на телебаченні. Бушизмами у мові президента почали визначати неправильні закінчення слів у однині та множині, помилкову вимову англійських слів, плутанину співзвучних слів, повтори та відверту нісенітницю.

Деякі оглядачі пов'язують числені помилки президента з його прівілейованим походженням і намаганням приховати свій брак освіти. Ця вада президента проявилася під час публічних виступів, коли Буш не користувався підготовленим текстом і говорив експромтом. Висловлювання президента швидко ставали афоризмами, почали друкуватися окремими збірками, виходити у вигляді календарів та в інтернеті. Вчитель англійської мови Дерк Шульц навіть склав вірш «Make the Pie Higher» виключно з бушизмів.

Існує думка, що Віктор Степанович Черномирдін, відомий своїми цитатами, програє Джорджу Бушу за кількістю фактичних помилок, хоча явно випереджає його за ідіоматичними новаторства. Джордж Буш став першим американським президентом, який забув, що звернення до нації називається зверненням до нації. Це не єдиний приклад легендарних мовних ляпсусів Буша-молодшого. Їх можна знайти в Інтернеті, якщо в пошуковій машині задати таке поняття, як «бушизм». Спавжній «бушизм» звучить таким чином: «It's clearly a budget. It's got a lot of numbers in it». Або так: «We're going to have the best educated American people in the world.» [27]. Щодо оцінци оточуючих про його роботу він заявив «They misunderestimated me». Що ж, якщо американський президент хоче, то можна зайнятися й заселенням сонячної системи. А от захистом клімату на планеті він займатися не дуже хотів, оскільки американський президент, як сказав Буш, повинен спочатку думати про американців і про американську економіку.

Зібрані твори Буша існують у формі відривного календаря – потрібний вислів на кожний день. Такий календар шанувальники американського президента можуть купити й в Німеччині, хоча тут, згідно з опитуваннями, не в захваті від минулого голови Білого дому. Більшість німців пов'язують з Бушем передусім війни в Іраку і Афганістані, й переконані, що американська антитерористична боротьба розколола світ. Тепер існує тільки два полюси – за Сполучені Штати або проти них. Між цими полюсами розмістилася заборонена територія. Як свого часу сказав сам Буш: «Кожна нація в кожному регіоні повинна вирішити: або вона разом з нами, або вона разом з терористами».

«Мені здається, що зараз не тільки американці радіють, що він нарешті йде», – поділився з нами один з перехожих на вулицях Бонна. А інший додав: «Я думаю, що він зашкодив західному світу, оскільки ми тепер користуємося в арабських країнах поганим іміджем» [28].

А сам Буш? Як він особисто оцінював своє перебування при владі. Цього разу президент обійшовся без «бушизмів», а чітко сформулював свою думку: «Америка стала безпечнішою, оскільки зникли два терористичні режими й понад 50 мільйонів душ живуть у мирі».

Щодо німецьких політиків, то через строгу граматичну структуру мови та те, що німці завжди ставляться дуже серйозно до кожного зі своїх виступів – то дуже складно знайти їхні обмовки. Але я хочу навести один з нечісельних прикладів обмовки А. Меркель. Канцлер Німеччини Ангела Меркель переплутала імена нинішнього й колишнього президентів Франції, назвавши главу держави Франсуа Олланда іменем одного з його попередників Франсуа Міттерана. Інцидент стався під час спільної прес-конференції лідерів двох держав у Парижі.

Отже, обмовки американських політиків – це дуже цікаве заняття на дозвілля і можно дізнатися багато чого нового. Щодо німців – то це буду набагато складніше. Але, роблячи висновок, можна сказати, що парапкраксис не досить рідке явище у мові іноземних політиків.

2.4 Обмовки російських політиків

Не можемо залишити без уваги відомих політиків з сусідньої держави Росії. Наприклад, під час доповіді про вступ Росії до СОТ Володимир Путін замість «ми відстоювали і будемо відстоювати наші інтереси» сказав «ми відставали і будемо відставати». Також до зони ризику президент Росії відніс тваринництво, сільгоспмашинобудування, машинобудування, харчову і легку промисловість. Доповідаючи про угоду з Білоруським президентом О.Лукашенко Володимир Путін говорив про інтеграційний коефіцієнт. І тут же допустив серйозний, вже по-справжньому президентський, «ляп»: «При цьому ми домовляємося про те, що російська компанія «Газпром» купує у власність всі 100 відсотків «Белтрансгазу», тобто газотранспортної системи... України, прошу вибачення, Білорусі» [28]. Одного разу відповідаючи на запитання під час «прямої лінії», Путін припустився кількох знакових обмовок. Зокрема, кажучи про те, що Росія, нарешті, розплатилася з боргами, президент раптом вимовив: «И теперь мы никому не нужны». Щоправда, через секунду він поправився: «не должны». Ще один перл Путін видав, коли розповідав про поліпшення життя людей. «Этот разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять... – пауза між двома словами знову видалася вічністю, –...сокращать».

Одного разу розповідаючи про договір з Казахстаном Путін сказав: «Над этим документом наши эксперты работали в течение нескольких месяцев. Как вы знаете, фактическим инициатором подготовки ЕЭП был Казахстан. Вообще должен сказать, что Казахстан проявляет устойчивое стремление к решению насущных проблем наших экономик на пути интеграций, за это мы должны быть Казахстану благодарны. Не считаю, что этот документ носит общий характер. Действительно, эти документы носят избыточно общий характер» [34].

Використання мовних оборотів президентами надають їм і їх промовам особливий характер і створюють необхідний зв'язок з об'єктом або суб'єктом:

Д. А. Медведєву – коректність, простоту, народність. В. В. Путіну – конкретність, впевненість в собі і знання справи, опоненти Джорджа Буша і В. Януковича використовують їхні обмовки проти них самих, створили їм образ невдалих ораторів, через постійні «бушизми-янукізми». Таким чином, ми бачимо, що лідери багатьох країн допускають прикрі та кумедні для нас обмовки, але що за ними таїться, не завжди зрозуміло.


                                   
        ВИСНОВКИ

У середньому, на 1000 слів, які ми кажемо, у нас трапляється 1-2 обмовки. Але чим більш стресовою є ситуація, тим більше «несвідомого» проривається в словах. Причиною обмовки може стати і не страшна для нас двояка ситуація, і загальна незадоволеність своїми досягненнями у особистих справах, роботі чи стосунки з впливовими для нас людьми.

Можна визначити обмовку як помилку в усній мові, що трапляється людиною несвідомо, випадково, внаслідок втрати чи послаблення контролю над мовою. В основі обмовок не завжди лежать підсвідомі мотиви, як вважав З. Фрейд, причинами їх можуть бути психофізіологічні процеси, збої в моториці мовного апарату. Обмовка може полягати в заміні одного цілого слова іншим, чи в помилці у змісті висловлювання  в цілому.

У процесі написання курсової роботи на основі літературних джерел був вивчений та проаналізований парапраксис у політичному ідіолекті та його етимологія, що було основною метою дослідження. Були розглянуті та вивчені також питання, які стосуються об’єкту та предмету роботи. Практична цінність дослідження полягає у тому, що були проаналізовані та вивчені обмовки та їх причини у ідіолекті відомих політиків. Найбільший інтерес викликають такі явища, як малопропизм та спунерізм. Тому в роботі було наведено багато прикладів парапраксиса.

Види парапраксису були досліджені в курсовій роботі за допомогою психо– та соціолінгвістичного і стратифікаційного методів для аналізу механізма мововиробництва.

«Не помиляється той, хто нічого не знає», – так можна перефразувати відому мудрість, якщо ознайомитися з помилками і обмовками відомих політиків. Але інколи чиновники обмовляються як рак тому, що знають більше, ніж інші.

Ляпи у спічі політиків стали класикою українського розмовного жанру. Вилетівши одного разу с вуст депутатів чи чиновників, «крилаті вирази» стають темою для анекдотів, осуджень та насмішок. Звичайно, багато політиків уміють розмовляти правильно і красиво, розумно формулюючи свої думки і доносячи їх до громадськості. «Крилаті вирази» багатьох політиків залишаються у пам’яті народу надовго.

Кумедні ситуації траплялись, звичайно, з президентом України Віктором Януковичем. У своїй більшості вони відомі і деякі з них були наведені в цій курсовій роботі. Психологи вважають, що причиною постійних обмовок Януковича його можлива психічна нестабільність  перед публічними виступами, низьким рівнем освіти та флегматичним типом темпераменту.

Джордж Буш-молодший запам’ятався не тільки своїми економічними, політичними рішеннями, але і зі звя’заними з його персоною багато чисельними комічними випадками: достатньо згадати, як президент ледве не подавився крекером. Джордж Буш  робить в мові стільки помилок, що для них навіть був придуманий спеціальний термін: «бушизми». Бушизми збирають не лише журналісти і демократи, але і відомі люди. Наприклад, сайт з колекцією висловів Буша тримає відомий італійський письменник Умберто Еко. Колекція ця регулярно оновлюється, адже Буш за час своєї політичної кар'єри так і не зміг обійтися без помилок ні в одному своєму виступі.

Щодо німецьких політиків, завдяки строгій структурі німецької мови, то обмовки не так сильно можливі. Також німці дуже серйозно відносяться до всякого роду виступів і свою промову вивчають багато наперед. Саме тому не так просто знайти їхні обмовки взагалі.

Безумовно, обмовки, які не шкодять політиці держави в цілому, гідні існування. Без них би політика була дуже нудною. Але якщо подібні речі повторюються регулярно і стають надбанням гумористів, то політичний діяч перетворюється на клоуна, думка якого не грає ніякої ролі. Поки що дану тезу може оспорити лише Джордж Буш, якому недорікуватість і неписьменність не заважали управляти найбільш потужною державою світу. Високий рівень культури мови – невід’ємна характеристика кожної культурної людини.

Удосконалювати свою мову – задача кожного з нас. Для цього потрібно слідкувати за своєю мовою, щоб не допускати помилок у вимові, у використанні форм слів, у побудуванні речень. Потрібно завжди збільшувати свій словниковий запас, вчитися відчувати свого співбесідника, уміти вибирати найбільш вдалі для кожного випадку слова і конструкції.  


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аль-касаи «Трактат о грамматических ошибках в речи простого народа».

Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. – СПб.: Нотабене, 1999. – 299 с.

Воробьева О. И. Политическая лексика. Ее функции в современной устой и письменной речи М.: БЕК, 2000. –  257 с.

Вершинин, М. С. Очерк фоностилистики текста: Звуковой повтор в перспективе смыслообразования. – М.: Литера, 2006. – 462 с.

Гаспаров Б. М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. – М.: «Новое литературное обозрение», 2008. – 352 с.

Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии,  2-е издание. – М.: Аграф, 2012. – 764 с.

Залевская А. А. Введение в психолингвистику. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 382 с.

Звегінцев В. А. История языкознания ХІХ–ХХ веков в очерках и извлечениях М.: Просвещение, 1994. 466 с.

Ильин М. В. «Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий». – М.: Витязь, 1997. – 223 c.

Конецкая В. А. Социология коммуникации. М.: Междун. ун-т бизнеса и управления, 1997. 304 с.

Крючкова Т. Б. Язык и общество на пороге нового тысячелетия: Итоги и перспективы. М.: Узод, 2001. – 163 с.

Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. – М.: Наука, 1991. – 240 с.

Лейбин. В. М. Психоанализ. СПб.: Парад, 2002. – 576 с.

Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. М.: Артек, 2001.374 c.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1999. – 287 с.

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. М.: Флінта, 2001. 312 с.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К.: КДУ, 1999. – 308 с.

 Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наукова думка, 1988. – 240 с.

Селіванова О. C. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля, 2006. – 716 с.

 Семенюк О. А. Язык эпохи и языковая личность в сатирическо-юмористическом тексте. – Кировоград: Имекс, 2002. – 518 с.

 Снитко Е. С. Внутренняя форма номинативных единиц. – Львов: Свит, 1990. – 188 с.

 Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов'янському мовному просторі.   К.: Вид. центр КДЛУ, 2000. – 237 с.

 Трескова С.И. Социолингвистические проблемы в нынешней массовой коммуникации. М.: БЕК, 1989. 353 с.

 Фрейд З. Ш. Психопатология обыденной жизни / в переводе Г. В. Барышниковой. М.: АСТ, 2009.  256 с. 

Фрейд З. Ш. Введение в психоанализ: Лекции. СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

Інтернет-джерела

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=600225 (дата перегляду 23.11.13)

http://blog.meta.ua/~arsan/posts/i163651/ (дата перегляду 23.11.13)

http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/obmovka-putina-za-freydom

http://englishschool12.ru/publ/interesno_kazhdomu/interesno_kazhdomu/tekstovye_narushenija_v_rechi_politikov/57-1-0-3791 (дата перегляду 22.11.13)

http://library.krasu.ru/ft/ft/articles/0070265.pdf (дата перегляду 25.11.13)

http://www.marketgid.com/pnews/1092086/ (дата перегляду 25.11.13)

 http://politiko.ua/blogpost48602 (дата перегляду 26.11.13)

 http://psychological-encyclopedia.zelenka.su/12306 (дата перегляду 28.11.13)

http://www.telekritika.ua/daidzhest/2012-02-05/69299 (дата перегляду 28.11.13)

http://tyzhden.ua/Publication/1343 (дата перегляду 27.11.13)

http://uk.wikipedia.org/wiki/Бушизми (дата перегляду 24.11.13)

http://uk.wikipedia.org/wiki/Янукізми (дата перегляду 24.11.13)

http://www.umthebook.com/ (дата перекляду 23.11.13)

Словники

 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Едиториал УРСС, 2004.   571 с.

Ожегов C. И. Толковый словарь русского языка. – М.: Азь, 1992. – 764 с.

Тихонов А. Н. Словарь психолингвистических терминов. М.: Астрель, 2002. 704 с.

Oxford English Dictionary, second edition // directors John Simpson and Edmund Weiner – Clarendon Press, 2007.– 2350 c.

PAGE   \* MERGEFORMAT17