9883

Меры предупреждения и ликвидации НГВП при бурении скважин

Доклад

География, геология и геодезия

Меры предупреждения и ликвидации НГВП при бурении скважин. Действия при получении первых признаков НГВП: Может быть 3 ситуации: 1)когда инструмент находится на забое и в скважине 2)когда инструмент находится в процессе подъема или спуска 3)инструм...

Русский

2013-03-18

50.64 KB

53 чел.

Меры предупреждения и ликвидации НГВП при бурении скважин.

Действия при получении первых признаков НГВП:

Может быть 3 ситуации: 1)когда инструмент находится на забое и в скважине; 2)когда инструмент находится в процессе подъема или спуска; 3)инструмент находится на верху и скважина пустая, находится один раствор.

1)Вызывается интенсивная циркуляция БР. Во-первых, мы вымываем с забоя скопившийся флюид, стараемся, что бы в затрубное пространство пришел новый БР, повышая затрубное давление;

2)Включается аппаратура для дегазации (дегазаторы) и одновременно повышается плотность БР.

Считается, когда переливы на устье скважины достигает 250 л/с, а это критический перелив, при котором вахте можно работать на устье, если выброс флюида сопровождается выбросом вредного газа (в частотности сероводород), если температура выбрасываемого флюида не дает вахте работать, то устье скважины герметизируется с помощью комплекта противовыбросного оборудования. Цель перекрыть затрубное пространство и последующим управлением скважиной.

Предупреждение НГВП:

1)В зарубежной практике бурения скважин в сложных геологических условиях, когда имеется опасность возникновения НГВП, для обеспечения надежности на устье скважин монтируют довольно сложную компоновку наземного оборудования, состоящую из нескольких превенторов.

Данная компоновка оборудования позволяет контролировать бурящуюся скважину при высоком пластовом давлении и контролировать НГВП или выбросы.

В рассматриваемую компоновку входит следующее оборудование:

1-нагнетательный манифольд; 2-штуцерный манифольд; 3-кольцевой превентор; 6, 14-трубные превенторы; 8-превентор с глухими плашками; 12-напорная линия насосов высокого давления; 11-линия для глушения скважин; 13-дополнительная линия для глушения; 9-штуцерная линия к штуцерному манифольду; 15-дополнтельная штуцерная линия к штуцерному манифольду; 16-устьевая головка.

2)повышение плотности БР из расчета, что давление столба БР должно быть выше пластового давления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73900. Начала політичної економії та оподаткування 33 KB
  Давід Рікардо 17721823 рр. Рікардо покладена теорія вартості визначення вартості товару робочим часом. Рікардо і проблему усереднення прибутку та впливу застосованого капіталу на ціноутворення. Рікардо є те що він як і багато його попередників ототожнював робочу силу як товар з його функцією працею.
73901. Економічна думка в Україні в демографічний період 19 століття 45 KB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73902. Электроника, конспект лекций. Усилители 8.76 MB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73903. Економічне вчення фізіократії. Ф.Кене. А.Р.Ж.Тюрб 49 KB
  Фізіократи — французькі економісти другої половини XVIII ст., представники класичної політичної економії. Поява школи фізіократів зумовлена соціально-економічними умовами тогочасної Франції
73904. Економічна думка України 18ст Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Я. П. Ковельський, Десницький 47 KB
  Щастя людини полягає не в багатстві а у праці вона є початок і кінець чесності людського суспільства. Він зрозуміло не виступає проти достатку створеного працею але зневажає достаток що є результатом привласнення чужої неоплаченої праці. Економічна думка віддзеркалює зростаючий опір кріпосництву зниження продуктивності праці повстання селянства вершиною яких стала знаменита Коліївщина 1768 р. Чітко розрізняючи просте і розширене відтворення поділ праці на необхідну і додаткову інтуїтивно висловлюючи розуміння трудової теорії...
73905. Економічна творчість О. В. Чанова, М. Д. Кондратьєва, М. М. Кажанова 37.5 KB
  Кожну із сучасних доктрин чи шкіл було започатковано в минулі століття і кожна з них розвивалась відповідно до вимог часу та економічної реальності була породженням конкретних соціальноекономічних обставин. Однак загального уявлення про основи соціалізму виявилось недостатньо коли постала проблема формування реальної економічної системи. Уже в перші роки Радянської влади розгортаються дискусії з приводу основних закономірностей та напрямків розвитку економічної теорії визначається основне коло питань які належало розв\'язати. Ставилися і...
73906. Ленінський етап в розвитку політичної економії 33 KB
  Реалізація цієї концепції соціалістичного будівництва що розроблялась Леніним як обгрунтування курсу партії на соціалістичну революцію і базувалась на двох складових диктатурі пролетаріату та суспільній власності натрапила на неможливість негайного вирішення проблеми формування соціалістичної власності. Можливість вирішення проблеми співвідношення сил капіталізму та соціалізму на користь останнього Троцький убачав у негайному усуспільненні виробництва тобто встановленні...
73907. Українська школа марженалізму на межі 18-20 століття. М. І. Туган-Барановський, О. Білімович, р. Орженецький, М. Ковалевський, Є. Слуцький, А. Антонович 46 KB
  Він детально викладає теорію цінності Менгера підтримує критику австрійською школою трудової теорії вартості і особливо теорії вартості К. Білимович бачить заслугу австрійської школи саме в тім що вона виступила проти трудової теорії вартості завдяки чому всі теоретичні розробки Маркса положення про двоїстий характер праці робочу силу як товар додаткову вартість як і вся теорія експлуатації зависла у повітрі1. Сприйняття і пропаганду суб\'єктивнопсихологічної теорії цінності австрійської школи в Росії й Україні було доповнено...
73908. Революційно-демократичний напрям економічної думки в Україні. АС. Подолинський, І. Франко, О. Терлецький, В Навроцький 61 KB
  Франко О. Франко та інші. Франко 1856 1916 великий український письменник мислитель історик філософ літературознавець. Франко дослідженню економіки Галичини становищу селянства й робітничого класу.