99176

Экономическая социология

Практическая работа

Социология, социальная работа и статистика

Человек хочет стать богатым, но у него нет предпосылок для этого. Найти аргументы, которые смогут изменить его желание стать богатым, не обидев его

Русский

2017-09-27

26 KB

1 чел.

Творческая работа по теме: “ Экономическая социология”

Человек хочет стать богатым, но у него нет предпосылок для этого. Найти аргументы, которые смогут изменить его желание стать богатым, не обидев его

1. Можно быть богатым не в денежном плане, а имея семью, друзей. И все будет хорошо!

2. Зачем тебе это нужно? На мой взгляд, у тебя лучше получиться стать спортсменом, чем, баснословно, богатым. Для этого нужно начать ходить, например, в спортзал. Если еще успеха добьешься, то и зарабатывают спортсмены хорошо.

3. У тебя характер, что-то среднее между меланхоликом и холериком. С таким темпераментом легче стать инженером, полицейским. А бизнесмены имеют темперамент сангвиника. То есть, бизнесмен - человек мобильный.

Ты должен иметь:

*   интеллект и нацеленность на новое знание

• воображение и изобретательность

• личная энергия и водя к действию

• сочетание ума и фантазии

                     4.Из книги “ Мастер и Маргарита”

В этой книге Никанор Иванович за то, что  получил 400 рублей, был отправлен в клинику. Может, наличие денег  не приносит абсолютного счастья?!

5. Чтобы стать богатым надо с самого рождения учиться той области, в которой хочешь преуспеть. Например, придумать или открыть то, что неизведанно.

Билл Гейтс с детства изучал информатику и придумал целые программы, оборудование в этой области. Он миллиардер.

Ты не сможешь это сделать,  нужно было раньше поставить себе эту цель.

6. Бизнес может представлять собой долги и жизнь в ожидании лучшего будущего, большой разрыв между прогнозируемыми и текущими доходами.  Можно из 100000 тысяч  получить - 200000 тысяч в своем капитале. То есть  ты  не только не станешь богатым, а останешься еще должен!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23178. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми 40.5 KB
  Класична онтологія та її фундаментальні проблеми Онтологія розділ філософії що вивчає проблеми буття. ТермінОнтологія був запропонований Р. Вольфом явно розділили семантику термінівонтологія іметафізика. Формально онтологія складається з понять термінів організованих в таксономія їх описів і правил виводу.
23179. Технология Token Ring 81.5 KB
  Сети Token Ring, так же как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм
23180. Філософський зміст категорії матерія 37 KB
  Якщо для філософів стародавнього світу матерія це матеріал з якого складаються тіла предмети а кожний предметтіло складається з матерії та форми як духовного першопочатку то для Р.Ньютон додає до Декартового визначення матерії як субстанції ще три атрибути: протяжність непроникність непорушна цілісність тілаінертність пасивність нездатність самостійно змінювати швидкість згідно із законами динаміки; вага зумовлена дією закону всесвітньої гравітації. Причому інертність та вага потім об'єднуються ним у поняття маси яка виступає...
23181. Рух, як спосіб простір та час як форми існування матерії 37 KB
  Рухяк спосіб простір та час як форми існування матерії Простір і час це філософські категорії за допомогою яких позначаються основні форми існування матерії. Філософію цікавить насамперед питання про відношення простору і часу до матерії тобто чи є вони реальними чи це тільки абстракціїфеномени свідомості. Сучасна наука розглядає простір і час як форми існування матерії. Матеріалізм підкреслює об'єктивний характер простору і часу невіддільність від руху матерії: матерія рухається у просторі і часі.
23182. Онтологія 128.5 KB
  Поняття онтологія не має однозначного тлумачення у філософії. Існує принаймні три значення цього поняття: Поперше під онтологією розуміють ту частину філософії яка з'ясовує основні фундаментальні принципи буття першоначала всього сутнісного. Саме поняття онтологія у перекладі з грецької мови означає вчення про суще сутнісне найважливіше онто суще сутнісне логія вчення. Подруге у марксистській філософії поняття онтологія вживається для з'ясування сутності явищ що існують незалежно від людини її свідомості та...
23183. Визначальні категоріальні характеристики світу 40 KB
  Визначальні категоріальні характеристики світу. Визначення змісту поняття світ можливе і дійсне тільки у системі відношення людина світ . Іншими словами світ є все те що відмінне від людини і що одночасно органічно має людину в собі. Отже на противагу об'єктивно існуючому світу є внутрішній світ людини .
23184. Поняття природи 115 KB
  природаангл. В побуті слово природа часто вживається у значенні природне середовище в якому живе людина все що нас оточує за винятком створеного людиною. 4 Друга природа створені людиною матеріальні умови її існування. У широкому розумінні природа органічний і неорганічний матеріальний світ Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм що є об'єктом людської діяльності і пізнання основний об'єкт вивчення науки включно з тим що створене діяльністю людини.
23185. Народонаселення як природне явище 45.5 KB
  Народонаселення як природне явище Насе́лення лю́дність сукупність людей що постійно живуть в межах якоїсь конкретно вказанної територіїрайоні місті області частини країни країні континенту чи всієї земної кулі тощо. Наука яка вивчає розмір структури динаміку руху і розвиток населення зветься д е мо г ра фі я. Сукупність людей які здатні до самовідтворення та саморозвитку й проживають на певній територіїкраїна регіон континент чи будьяка інша частина планети називають населенням або народонаселенням. Населення в...