99245

Удосконалення організації послуг дозвілля туристів у готелі Senators Park

Курсовая

Туризм и рекреация

Організація діяльності анімаційної служби. Пропозиція послуг готелю «Senators Park». Технологія створення дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park». изначення шляхи розширення дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park». Розробка додаткових дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»

Украинкский

2016-08-10

769.5 KB

9 чел.

PAGE  39

Зміст

[1] Вступ

[2] Розділ 1. Теоретичні засади організації ДОЗВІЛЛЯ ТУРИСТІВ у готельних комплексах

[3] 1.1. Характеристика дозвіллєвих послуг

[4] 1.2. Організація діяльності анімаційної служби

[5] Розділ 2. Дослідження організації послуг ДОЗВІЛЛЯ ТУРИСТІВ готелю «Senators Park»

[6] 2.1. Пропозиція послуг готелю «Senators Park»

[7] 2.2. Організація дозвіллєвих послуг у готелі «Senators Park»

[8] 2.3. Технологія створення дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»

[9] Розділ 3. Удосконалення організації послуг ДОЗВІЛЛЯ ТУРИСТІВ у готелЯх

[10] 3.1. Визначення шляхи розширення дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»

[11] 3.2. Розробка додаткових дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»

[12] Висновки та пропозиції

[13] Список використаних джерел

[14] ДОДАТОК А

[15] ДОДАТОК Б

[16] ДОДАТОК В

[17] ДОДАТОК Д


Вступ

Ефективність туристичного бізнесу залежить від широти спектра виробництва туристичних послуг і якісного їх надання туристам (чи рекреантам), що значною мірою забезпечується функціонуванням підприємств сфери дозвілля. Актуальність дослідження цього питання зумовлена мотивацією рекреантів і туристів, тобто бажання нових вражень, позитивних емоцій і гострих відчуттів, що притаманне кожній подорожі. Власне тому, для задоволення цих туристичних потреб людей організовуються різні пізнавальні та культурно-розважальні заходи. Які саме, від чого вони залежать і на кого розраховані – ось аспекти проблеми, що потребує наукового дослідження.

Так влаштована людська натура, що крім необхідності трудової та фізіологічної діяльності, має потребу вільного часу. Протягом вільного часу або ще так званого періоду рекреаційного часу (добового, тижневого, річного чи життєвого) задовольняються фізичні і духовні потреби туристів чи рекреантів способом надання культурних, розважальних чи спортивних послуг, що загалом називаємо анімацією.

Деякі закордонні курорти впроваджують дозвіллєво-розважальні програми, які пропагують здоровий спосіб життя і завдяки цьому надають послуги різновіковим категоріям рекреантів. Якщо, наприклад, стандартні послуги готелю охоплюють дитяче містечко чи дитячу кімнату, гральні автомати, волейбольний майданчик, пляж, басейн, танцювальний майданчик, спорткомплекс, то додатково вводяться прокат велосипедів, роликів, скутерів; тенісні корти; стрільба з лука та арбалета; баскетбольний майданчик; парк; дайвінг-центр; пневмотир; клубна пісня-гімн; ексклюзивні послуги – скалодром, пейнт-бол, ролердром, батут, комп'ютерний клуб, автодром, армрестлінг-клуб, мініаквапарк.

Питання надання анімаційних послуг у теоретико-методичному і практичному аспектах вивчаються як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Свідченням цього є низка опублікованих праць, серед яких варто відзначити монографії К. Кордеса та Г. Ібрагіма, підручник І. Петрової, навчальні посібники С. Килимистого та В. Стафійчук, деякі наукові статті.

Метою курсової роботи є вивчення досвіду організації дозвілля туристів у готельних комплексах.

Виходячи з мети роботи, перед нами постають наступні завдання:

- розкрити характеристику дозвіллєвих послуг;

- розглянути організацію діяльності анімаційної служби;

- розглянути пропозиції дозвіллєвих послуг готелю «Senators Park»;

- розкрити процес організації дозвіллєвих послуг у готелі «Senators Park»;

- дослідити технологію створення дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»;

- визначити шляхи удосконалення організації дозвіллєвих послуг у готелі.

Об'єктом дослідження є готельний комплекс "Senators Park" (с. Підгірці).

Предметом курсової роботи виступає порядок організації дозвіллєвих послуг у готельному комплексі.

Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.


Розділ 1. Теоретичні засади організації ДОЗВІЛЛЯ ТУРИСТІВ у готельних комплексах

1.1. Характеристика дозвіллєвих послуг

Комбінація активного та пасивного відпочинку рекреантів незалежно від вікової категорії та соціального статусу передбачає наявність розважальних заходів, яким притаманні емоційне переключення, незвичайність, святковість, несхожість на те, чим займаються у своєму повсякденному житті. В зарубіжній практиці гостинності застосовують термін „aamusements" (розваги), під яким об'єднано комплекс видів рекреаційної діяльності людини в період відпочинку, крім суто розважальної: пізнавальну, спортивно-оздоровчу, соціокультурну та ін. Холістичний (англ. holism від гр. holos - цілий, увесь) характер рекреаційної діяльності який проявляється у здатності туризму вносити різноманітність та радість в повсякденне життя людини, створювати атмосферу свята обумовив появу терміну „animation" (анімація).

За своєю етимологією слово „анімація" має латинське походження („anima" - душа, повітря, вітер) і визначає наснагу, натхнення, залучення до руху, до активної діяльності, стимулювання життєвих сил.

Можна виділити наступні напрямки розвитку анімації в туризмі:

- створення спеціальних музеїв та парків, організація костюмованих балів, шоу, свят та інших дійств за конкретними сценаріями (створення спеціалізованого турпродукту).

- анімація – оживлення програм дозвілля туристів в місцях тривалого відпочинку - курортних готельних комплексах, туристських центрах, туристичних селищах (holiday villages HV-1) і базах, на круїзних судах тощо [4, с. 11].

Обидва з зазначених напрямків передбачають незвичайність і різноманітність заходів, безпосереднє залучення туристів до дії, що вимагає від організаторів дозвілля певних творчих здібностей для створення спеціальних програм і сценаріїв, вміння стимулювати інтерес туриста, змусити його попри зніяковіння, інертність взяти участь в анімаційних програмах.

В анімації використовуються активні види відпочинку, до яких відносяться рухливі спортивні ігри, плавання, біг, лижі, піші прогулянки, аеробіка, скелелазіння, туристські походи, і пасивні - читання, риболовля, заняття музикою, садівництво, комп'ютерні ігри, відвідування стадіонів, концертів, виставок, музеїв, огляд пам'ятників архітектури, історії й культури.

У сфері гостинності сформувалися наступні види анімації, які задовольняють різні потреби відпочиваючих.

Анімація в русі – задовольняє потреби сучасної людини в русі шляхом залучення її до участі в рухливих спортивних іграх, заняттях аеробікою, відвідування дискотек і просто заняттю елементарною фіззарядкою.

Анімація через спілкування – задовольняє потребу людини в спілкуванні з іншими людьми, а як говорив Сент-Екзюпері: „Спілкування – це розкіш".

Анімація через залучення до культури – задовольняє потребу людей у духовному розвитку за допомогою відвідування музеїв, пам'ятників культури, історії й архітектури, покупки сувенірів, особливо виготовлених місцевими умільцями тощо.

Творча анімація – задовольняє потребу людини у творчості, у спілкуванні з людьми, близькими за духом, за професією, шляхом диспутів, обміні інформацією, взаємозбагачення один одного [4, с. 12].

Реабілітаційна анімація – задовольняє потребу людини в психологічному розвантаженні від повсякденної утоми за допомогою контакту з природою, участі в турпоходах, морських прогулянках тощо.

Готельна анімація – комплексна рекреаційна послуга, заснована на особистих людських контактах туристського аніматора з туристом та їх спільною участю в розвагах, пропонованих анімаційною програмою туркомплекса – має свої особливості: проектується, організується і проводиться самим готелем, туркомплексом згідно зі споживчим інтересом, що вивчається на основі анкетних опитувань і особистого контакту персоналу готелю з гостями, наявним досвідом обслуговування гостей тощо.

В практиці анімаційної справи для цільового конструювання анімаційних програм виділяють наступні функції туристської анімації:

- адаптаційна – дозволяє перейти від повсякденної обстановки до вільної;

- компенсаційна – звільняє людину від фізичної і психічної втоми повсякденного життя;

- стабілізуюча – створює позитивні емоції і стимулює психічну стабільність;

- оздоровча – спрямована на відновлення і розвиток фізичних сил людини, ослаблених у повсякденному трудовому житті;

- інформаційна – дозволяє одержати нову інформацію про країну, регіон, людей і т.д.;

- освітня – дозволяє придбати і закріпити в результаті яскравих вражень нові знання про навколишній світ;

вдосконалююча - приносить інтелектуальне і фізичне удосконалення;

рекламна - надає можливість через анімаційні програми зробити туриста носієм реклами про країну, регіон, туристський комплекс, готель, туристську фірму і т.д. [1, с. 42];

- холістична – вносить різноманітність та радість в повсякденне життя людини, створюючи атмосферу свята.

Підвищення ступеня задоволеності туриста якістю обслуговування, створення позитивного іміджу готелю, розширення активного туристського сезону, підйом престижності професій сфери гостинності, що досягається професійною, інтелектуальною, ефективною роботою талановитих туристських аніматорів є закономірним наслідком вдало організованих анімаційних послуг.

Готельна анімація вносить вагомий вклад у виконання всіх умов позитивного перетворення потреб туриста (гостя) у його задоволеність. Актуальність дослідження цього аспекту підтверджується оцінкою експертів - працівників готелів та турфірм: 82% туристів пред'являють високі вимоги до рівня проведення анімаційних програм, 68% вважають анімацію видовищним видом мистецтва, 73% споживачів туристських послуг очікують на культурно-пізнавальні анімаційні програми у туристському дозвіллі.

Як найважливіша складова частина турпродукту, сукупної діяльності на туристському підприємстві та вираження високого ступеня його професіоналізму туранімація має бути планованою, чітко регламентованою, організаційно керованою, забезпеченою матеріальними, фінансовими і кадровими ресурсами.

Механізм реалізації анімаційної послуги наведений на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Механізм реалізації анімаційної послуги

Для ефективної реалізації анімаційної діяльності потрібні три складові:

- концепція готельної анімаційної діяльності з додаванням типових анімаційних програм і методик їх адаптації до реальних груп і персоналій;

- матеріально-технічна база для спортивно-оздоровчих і розважальних занять;

- талановиті аніматори, які здатні втілити концепцію, програми і методики в життя, й обслуговуючий персонал.

Центральну і системоутворюючу роль у цих складових повинен виконувати головний анімаційний менеджер, що керує штатом аніматорів і побічно (через технічного директора) керує обслуговуючим персоналом, а також працівниками інших служб, які так чи інакше беруть участь в анімаційному обслуговуванні туристів (рис. 1.2) [1, с. 43].

Рис. 1.2. Складові готельної анімаційної діяльності

Організація служби анімації покликана забезпечувати оптимальну взаємодію всієї анімаційної команди: погодженість, супідрядність і координацію всіх її структурних елементів. Організація анімаційної діяльності як складова частина технологічного процесу вимагає жорсткого дотримання професійної самостійності всіх фахівців і одночасно всебічного розвитку їх активності й ініціативи в рамках конкретних завдань своїх структурних підрозділів.

1.2. Організація діяльності анімаційної служби

Служба анімації створює відповідну гостинну, комфортну, дружню атмосферу в готелі; задовольняє потреби туристів у фізичному і духовному розвитку, емоційному збагаченні через приємні переживання; має комплексний характер завдяки спеціальним програмам, що охоплюють всі види і форми анімації; сприяє створенню умов для гарного спілкування, приємних особистих і спільних переживань та розваг. Вона мобільна, невимушена, приватна, діюча; має постійний характер, щоденний контакт з туристами; дозволяє врахувати їх побажання тощо. На постійних відвідувачів готелю в комп'ютерній базі даних служби прийому й розміщення ведеться обновлюване досьє, в якому утримуються індивідуальні запити й особливості кожного туриста.

Анімаційну службу необхідно організовувати відповідно до споживчого попиту, що виявляється шляхом анкетування відпочиваючих (туристів), з урахуванням досвіду обслуговування гостей у сусідніх аналогічних готелях і туркомплексах. При цьому враховується традиційно сформований контингент відпочиваючих за місцем проживання, віросповіданням, національністю, віком, статтю тощо.

Служба маркетингу засобу розміщення ретельно вивчає і аналізує щорічний склад відвідувачів, вивчає регіони, що віддають перевагу для відпочинку саме цьому об'єкту, щоб згодом розмістити там рекламу і забезпечити постійне завантаження підприємства.

Ефективність залучення гостей до анімаційних програм можна визначити за правилом простої пропорції. Якщо з 250 відпочиваючих за підсумками дня до анімаційних заходів звернулися 30 осіб, то ефективність роботи анімаційної служби складає 12%. Ведення щоденної звітності дозволить відстежити зміни у попиті гостей, урізноманітнити їх відпочинок за рахунок розробки та впровадження додаткових анімаційних шоу-програм та спортивних ігор [16, с. 115].

Значення служби анімації в створенні іміджу будь-якого засобу розміщення важко переоцінити. Саме аніматори створюють образ своєму підприємству, зав'язують дружні стосунки з туристами, запрошують їх зустрітися тут знову.

Проблема утримання клієнтів сьогодні стає переважаючою для багатьох засобів розміщення, особливо це стосується санаторно-курортних послуг. Відповідно до законів маркетингу, 80 відсотків прибутку компанія одержує від 20 відсотків постійних клієнтів. Системи знижок найчастіше не працюють для створення бази постійних клієнтів, адже знижки можна одержати практично скрізь, у тому числі й у конкурентів.

За даними західних аналітиків, створення системи роботи з постійними клієнтами дозволяє підвищити число повторних продажів не менш чим на 15% [22].

Аніматор повинен володіти багатьма позитивними якостями для успішної діяльності. Зрозуміло, що якщо людина не товариська, не харизматична, боїться людей, то в анімації їй робити нічого. Аніматор обов'язково повинен бути приємним у спілкуванні, мати гарні зовнішні дані, бути тактовним, мати смак, добре і доречно вдягатися, уміти себе подати, правильно висловлювати свої думки і, найголовніше, він повинен бути гарним організатором-витівником.

У країнах СНД професію аніматора-мультиплікатора можна було одержати в багатьох навчальних закладах. Аніматорів продажів зараз готують у всіх супермаркетах, аніматорів туризму поки почали навчати тільки в Російській міжнародній академії туризму.

Слід зазначити, що в обов'язки менеджера на вітчизняних туристських підприємствах входить також рішення комерційних питань, питань організації рекламної компанії і багатьох інших, що, звичайно, відбивається на якості роботи. На жаль, небагато туристських і лікувально-профілактичних установ можуть дозволити собі створення повноцінної анімаційної служби. У більшості з них одна або дві людини відповідають за всі відділи анімаційної служби відразу: вони і співають, і танцюють, і спортивні змагання проводять, і самі себе рекламують по місцевому радіо тощо.

Звідси логічно витікає проблема професіоналізму аніматорів всіх рівнів. Сучасні українські клуби, центри, готелі, спеціалізовані парки і турбази гостро потребують організаторів дозвілля, які повинні уміти планувати його, спілкуватися з людьми, пропонувати споживачу великий вибір цікавих, захоплюючих анімаційних програм.

На початку формування вітчизняного туристського бізнесу в нових економічних умовах кадрові ніші заповнювали непрофесіонали, що було зумовлено відсутністю достатньої кількості навчальних закладів, спроможних надати належну освіту. Сучасні умови ринкових відносин потребують відповідності рівня професійності фахівців галузі туризму України європейському рівню.

У загальних рисах сутність стратегії професійної підготовки аніматорів полягає в наступному:

- підготовка фахівців з урахуванням потреб туристських підприємств;

- розробка нових навчальних курсів, які забезпечують якість підготовки фахівців;

- використовування в процесі навчання нових освітніх технологій;

- збільшення числа практичних занять, стажувань (у тому числі і закордонних) для відробітку на практиці навиків розробки і реалізації анімаційних програм для різних категорій відпочиваючих.

У новій структурі профільного навчання необхідно постійно оновлювати програми і методику навчального процесу [22].

Перш ніж приступити до викладу теми про функціональну структуру управління анімаційною службою, необхідно розібратися з поняттям анімаційної послуги.

Анімаційна послуга – це така ж послуга суб'єкта туристської діяльності, як послуги з розміщення, харчування, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги установ культури, спорту, побуту тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів.

Анімаційна послуга дозволяє залучити туриста до активних дій шляхом особистого контакту аніматора з туристом. Взаємодія туриста з аніматором здійснюється відповідно до заздалегідь розробленої програми. При цьому турист сам обирає ті заходи, які для нього є найбільш прийнятними, від яких він одержує максимальне задоволення і позитивні емоції.

Серед відпочиваючих аніматорів виділяють спеціальна форма одягу та бейдж із прізвищем або ім'ям. Аніматори повинні мати навички виховної і розважальної роботи з усіма шарами відпочиваючих, включаючи дітей і людей похилого віку. Так, на курортах Середземноморського узбережжя, зокрема Туреччини, можна часто спостерігати, як аніматори грають в міні-клубі з дітьми, працюючи з фарбами, пластиліном; дорослі ж залучені до рухливих спортивних ігор, до гри в нарди, шашки, шахи, лото, доміно, здійснюють екскурсії, морські прогулянки на яхтах тощо.

Протягом усього часу занять анімаційних команд з рухливими іграми черговий аніматор знаходиться в радіорубці і повідомляє програму анімаційних заходів на найближчий час.

У цей же час у готелі працюють усі кіоски з продажу сувенірів, клубних дисків, фірмових футболок, плавок і т.д., а також видаються напрокат тенісні ракетки та ін.

Увечері анімаційна команда активно бере участь у проведенні тематичних вечорів або концертів, щораз організовуючи нові постановки, клоунади, танці. І вже зовсім пізно, коли діти з батьками розходяться по номерах, вони виходять працювати на дискотеку і під ритмічну музику з гарним настроєм, з посмішкою на обличчі розігрівають публіку, одержуючи спільно щире задоволення. Розходяться відпочивати туристські аніматори лише тоді, коли на танцювальному майданчику не залишиться жодного гостя [22].

Головне в роботі аніматора – залучити туриста до певного заходу, зняти з нього напругу, відвернути від щоденних турбот, намагаючись показати йому щирість своїх намірів.

Чисельність аніматорів у складі анімаційної служби залежить від місткості готелю та наявності інфраструктури для відпочинку.

Важливою для роботи аніматора є робота над самим собою. Успіх приходить не одразу. Рекомендовано прочитати узагальнені правила, розроблені з урахуванням відомого гасла „Клієнт завжди правий!" - детермінанта гуманітарної концепції гостинності (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Загальні правила поведінки аніматора

Правила поведінки аніматора

1

2

3

Для аніматора, який безпосередньо спілкується

з гостями, особливо важливо сподобатися, бути милим з ними (виявляти цікавість до проблем гостей)

Лояльність, терпіння, уміння

тримати себе в руках, дипломатичність, чесність, подяка, дружелюбність і самостійність - базисні

Талант організації заходів, чуйність і такт у спілкуванні з гостями

Щира посмішка, що діє на гостя заразливо і не так стомлююче, як похмуре обличчя

Постійний візуальний контакт і дружелюбність, що не припиняється при вітанні гостей

Саме вітання гостя повинне говорити про те, що йому раді в готелі і з

справжнім інтересом будуть піклуватися про його благополуччя

Ясна вимова без діалекту і підбор слів, посилені через приємний, добре звучний голос

Наші імена - це наша особиста власність. Неправильна вимова імені гостя кривдить його

Слова подяки, добре сформульоване побажання на день і „до побачення" при прощанні

Здоров'я, відкритість, здатність захоплюватися, ретельний догляд за тілом - необхідні умови в анімації

Не тільки одяг, зачіска, але і руки постійно знаходяться у полі видимості гостя

Неприйнятні неохоча форма вітання, невиразне „Спасибі"

Кожен співробітник анімації покликаний вносити нові ідеї для поліпшення сервісу, наданого гостям

Наскільки можливо, потрібно дарувати кожному гостеві повну і безроздільну увагу

Навіть при нестачі часу не можна давати гостеві привід відчути, що його хочуть „відправити" з анімації, щоб він не заважав роботі

Гарний співробітник анімації повинен передбачати побажання

гостей. Найчастіше потрібно виконувати і невимовлені побажання

За кожного гостя потрібно постійно боротися

Нові гості не повинні почувати себе відсунутими на другий план. При першому ж відвідуванні треба завоювати гостя для готеля

Складні" гості є викликом для кожного співробітника анімації. З дружелюбністю, терпінням і почуттям такту треба уникати зіткнень з гостями і висміювання їх помилок

Навіть коли на складне для гостя питання співробітник

відразу ж може дати відповідь, занадто швидка реакція є недотепним кроком

Усі питання, що хвилюють гостей, є важливими, кожне побажання гостя повинне бути персональне і розглянуте як важливе

Ніколи не говорити погане з гістьми про інших гостей

Ніколи конкуруючий готель не повинен бути очорнений перед власними гостями

Занадто привітні гості, що намагаються утягнути співробітників у тривалі

розмови, не повинні погіршувати сервіс для інших гостей

Особлива увага потрібна на заключній стадії роботи з гостями. Останнє враження є не тільки важливим, але і

вирішальним. Навіть утомлений гість повинен залишати місце заняття з посмішкою

Здатність підбудовуватися і робота в команді входять до обов'язків аніматора

Власні зроблені помилки потрібно обов'язково обговорити зі старшим аніматором

Співробітники анімації повинні представляти гостям керівництво готелю і своєї служби

Позитивне відношення персоналу анімації до гостя полегшує успішне взаєморозуміння гостей і керівників готелю

Особливі побажання і коментарі гостей треба передавати далі старшому аніматору

Орієнтування на допомогу і попереджувальне співробітництво з усіма відділами готелю полегшує роботу аніматора

Важливою є професійна передача інформації про

гостей суміжним зацікавленим підрозділам

Ідентифікація анімації з управлінням підсилює враження відпочиваючих про готель у цілому

З довірчою інформацією (гостей / аніматора) треба обходитися уважно

Непунктуальність погіршує враження гостей (регулювання перерв, початок роботи)

Кожен співробітник анімації готовий взяти відповідальність готелю на себе

Необхідним також є створення галузевого банку типових сценаріїв і циклів рекреаційних занять для складання програм туристського відпочинку на місцях з урахуванням регіональних особливостей, а також типових планів обслуговування турів і типових планів організаційно-технічних заходів для реалізації турів.

Якість анімаційних програм залежить від правильності їх організації. Організаторська діяльність зумовлює наявність у фахівців уміння розподіляти роботу, персонально визначати обов'язки, права і відповідальність, встановлювати час виконання робіт, розробляти систему контролю за виконанням прийнятих рішень, вести справи так, щоб бачити і вирішувати корінні питання в перспективі.

Отже, анімаційна послуга дозволяє залучити туриста до активних дій шляхом особистого контакту аніматора з туристом.

У команді аніматорів повинні бути професійні танцюристи, хореографи, спортсмени, музиканти.

Службу анімації у висококатегорійних готелях очолює головний менеджер служби анімації.

Програми анімації складають заздалегідь відповідно до можливостей матеріально-технічної бази засобу розміщення, наявністю спеціалістів з анімації, відповідно до запитів відпочиваючих (туристів).


Розділ 2. Дослідження організації послуг ДОЗВІЛЛЯ ТУРИСТІВ готелю «Senators Park»

2.1. Пропозиція послуг готелю «Senators Park»

Готель "Senators Park" розташований в 10 хвилинах їзди від Києва (25 хвилин від аеропорту Бориспіль).

40 комфортабельних номерів завжди готові прийняти гостей, де можна відпочити і приємно провести час. Готель завжди відкритий для проведення різного роду заходів, а персонал готовий надати необхідну допомогу в їх організації, а також забезпечити технічну підтримку. У готелі організовують кава-паузи, бізнес-ланчі і бізнес-вечері.

Готель "Senators Park" пропонує повний комплекс послуг для проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, презентацій, ділових зустрічей, форумів, виставок, прес-конференцій, звітних річних зборів, корпоративних і приватних заходів. Для кожного із заходів надається відповідний конференц-зал і необхідне устаткування.

У готелі є три конференц-зали, оснащених сучасним мультимедійним устаткуванням, які комфортно розмістять учасників заходу: "Office Hall" розташований на першому поверсі, площа залу – 45 кв.м. (місткість до 50 чоловік), "Business Hall", знаходиться також на першому поверсі, складається з двох залів - 60 кв.м. і 48 кв.м.(до 60 чоловік) і "Congress Hall" розташований на п'ятому поверсі (до 100 чоловік). Це багатоцільовий зал площею 102 кв.м. і примикаючою фуршетною зоною площею 50 кв.м. з можливістю трансформації простору.

У готелі приємно поєднується романтичний відпочинок і комфорт готелю європейського рівня, гості можуть розраховувати на якісне надання послуг і уважне обслуговування, дружелюбність і професіоналізм персоналу. Мета готелю – надання гостям першокласних послуг в умовах невимушеності, іншими словами "З будинку - у будинок".

Унікальна архітектура готелю дозволить відчути себе гостем американського Білого дому. Готель оформлений за законами комфорту і вишуканості. Готель розташований на мальовничій території, поряд з ресторанами, що відкриває практично необмежені можливості для відпочинку і незабутнього проведення часу.

У барі можна смачно поснідати, також надається можливість організації для груп бізнес-ланчів, бізнес-вечерь на основі кейтеринг-обслуговування, а також безкоштовно скористатися підключенням Wi-Fi. Також у барі є караоке, де гості можуть цілодобово співати.

Готель "Senators Park" - ідеальне місце для роботи і відпочинку груп: унікальний ландшафт, свіже повітря, атмосфера тиші і гармонії, прекрасна кухня у поєднанні з дбайливим обслуговуванням, багатий вибір послуг і розваг надає можливість комфортно відпочити в райському куточку Америки.

Всього у декількох хвилинах ходьби від готелю розташовується Блакитне озеро, де у гостей буде можливість чудово провести час завдяки величезному вибору розваг: катамарани, пляжний волейбол, віндсерфінг, водна гірка і інше. Також тут можна взяти в оренду шезлонги і просто насолодитися природою заміської місцевості. У двох хвилинах їзди від готелю знаходиться торгівельно-розважальний центр, який включає: кінотеатр "Батерфляй Кантрі" на 4 зали, боулінг-клуб "Дельтаплан", фітнес-центр "Дельтаплан" і гіпермаркет "Мегамаркет". Також до всього на території готелю знаходиться Садовий центр з екзотичними деревами, що дозволить гостям поринути в атмосферу безтурботного відпочинку і краси.

Система управління готелем «Senators Park» ґрунтується на законодавчій і нормативно-правовій базі України. Організаційна структура управління готелем «Senators Park»  наведена на рис. 2.1.

Вищий орган управління – генеральний директор – перший керівник, який має повноваження від зборів акціонерів керувати поточною діяльністю підприємства, розпоряджатись його майном, коштами, укладати угоди, тощо. Заступник генерального директора, головний бухгалтер, головний інженер, директор ресторану.

Рис. 2.1. Організаційна структура управління готелем «Senators Park»

Орган управління середньої ланки – начальники відділу кадрів, планово-економічного відділу, служби прийому та обслуговування, заступник директора ресторану, завідуючий виробництвом ресторану та начальник кондитерського цеху.

Виконавський рівень управління – спеціалісти структурних підрозділів апарату управління:  інженери, бухгалтери, економісти.

Технічний рівень управління (обслуговування клієнтів) – функція працівників служби прийому та обслуговування (портьє, касирів, швейцарів, чергових по поверхах, покоївок) та закладів громадського харчування (метрдотеля, офіціантів, барменів). Від них залежить рівень задоволення потреб клієнтів.

Основні показники діяльності готелю «Senators Park» наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка фінансових результатів діяльності готелю «Senators Park»

за 2011-2013 рр., тис. грн.

Показник

Період

Відхилення

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2013/2011

2013/2012

+/-

%

+/-

%

1

Дохід (виручка)  від реалізації продукції

16486,0

28812,9

38075,4

21589,4

130,96

9262,5

32,15

2

Податок на додану вартість

2750,4

4802,2

6345,9

3595,5

130,73

1543,7

32,15

3

Чистий дохід (виручка)  від реалізації продукції

13735,6

24010,7

31729,5

17993,9

131,00

7718,8

32,15

4

Собівартість реалізованої продукції

2877,6

5399,9

7017,3

4139,7

143,86

1617,4

29,95

5

Валовий прибуток від реалізації

10858,0

18610,8

24712,2

13854,2

127,59

6101,4

32,78

6

Інші операційні доходи

211,4

3548,2

1126,9

915,5

433,07

-2421,3

-68,24

7

Адміністративні витрати

7007,1

13208,6

16667,0

9659,9

137,86

3458,4

26,18

8

Витрати на збут

1543,5

2722,2

3800,8

2257,3

146,25

1078,6

39,62

9

Інші операційні витрати

5379,9

9702,1

4245,2

-1134,7

-21,09

-5456,9

-56,24

10

Прибуток від операційної

діяльності

2861,1

(3473,9)

1126,1

-1735

-60,64

4600,0

132,42

11

Інші доходи

0,3

-0,3

-100,00

12

Інші витрати

292,9

187,6

187,6

100,00

-105,3

-35,95

13

Прибуток від звичайної діяльності

(2861,1)

(3766,5)

938,5

3799,6

-132,80

4705,0

124,92

14

Податок на прибуток

80,2

169,5

-80,2

-100,00

-169,5

-100,00

15

Чистий прибуток

(2941,3)

(3936,0)

938,5

3879,8

-131,91

4874,5

123,84

На рис. 2.2 наведено динаміку доходів від надання послуг готелю «Senators Park».

Як видно з табл. 2.1 та рис. 2.2, протягом 2011-2013 років показники діяльності готелю «Senators Park» зазнали позитивних змін. Чиста виручка від реалізації зросла в 2013 році порівняно з минулим на 7718,8 тис. грн. (32,15%). За цей час собівартість реалізованої продукції зросла на 1617,4 тис. грн. (29,95%). Це привело до збільшення валового прибутку від реалізації на 6101,4 тис. грн. (322,78%).

Рис. 2.2. Динаміка доходу від надання послуг готелю «Senators Park» за 2011-2013 рр.

В 2013 р. відбулось зростання адміністративних витрат на 3458,4 тис. грн. (26,18%) та витрат на збут на 1078,6 тис. грн. (39,62%). Також відбулось зменшення інших операційних доходів на 2421,3 тис. грн. (68,24%) та інших операційних витрат – на 5456,9 тис. грн. (56,24%). В результаті чого прибуток від операційної діяльності підприємства збільшився на 4600,0 тис. грн. (132,42%).

В 2013 році відбулося зменшення інших доходів та інших витрат відповідно на 0,3 тис. грн. (100%) та 105,3 тис. грн. (35,95%).

Чистий прибуток готелю «Senators Park» в 2013 році зріс на 4874,5 тис. грн. (123,84%) порівняно з минулим роком.

2.2. Організація дозвіллєвих послуг у готелі «Senators Park»

На рис. 2.3 структурна схема управління командою аніматорів в готелі «Senators Park».

Рис. 2.3. Функціональна схема управління анімаційною службою готелю «Senators Park»

Функціональні обов'язки фахівців наступні:

- головний менеджер служби анімації - керівник анімаційної команди;

- художній керівник - укладач і організатор денних і вечірніх шоу- програм. Відповідальний за якість виконання цих заходів;

- хореограф забезпечує танцювальну підготовку учасників денних танцювальних програм і вечірніх шоу-програм;

- шеф-аніматор відповідає за якість роботи аніматорів, які підкоряються безпосередньо йому;

- декоратор забезпечує шоу-програми декорацією;

- костюмер забезпечує учасників анімаційної програми костюмами;

- шеф спортивної анімації несе відповідальність за складання і проведення спортивних програм, йому підкоряються спортивні аніматори;

- аніматори - виконавці анімаційних програм.

Підготовка і розробка анімаційних програм – особлива діяльність туристичної галузі. Вони включають спортивні ігри і змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, заняття, що входять до сфери духовних інтересів, тощо.

Програма відпочинку – це об`єднаний спільною метою чи ідеєю план проведення туристських, спортивно-оздоровчих, культурно-масових, пізнавальних і любительських занять.

Функції анімаційних програм – організація і керівництво культурними, оздоровчими та спортивними заходами, їх подальше розповсюдження серед туристів готелю «Senators Park».

У період формування анімаційної програми її організаторам готелю «Senators Park» належить відповісти на питання:

1) для кого складається програма, де визначається:

- вік і стать майбутніх туристів (якщо це сімейний готель, який його контингент, чи будуть дивитись нашу програму діти, люди старшого віку тощо);

- соціальне положення і професійна приналежність (чи є наш готель закритим клубом для аристократів і бізнесменів, чи це молодіжний табір для студентів), національність (особливості культури і традицій);

- стиль життя відпочиваючих у готелі людей (класичний, екстремальний тощо);

- стан здоров`я (особливо це важливо в розробці спортивно-оздоровчих програм).

2) що закладено в основу анімаційної програми (головна ідея та мета її досягнення)

3. як побудувати анімаційне дійство.

Як правило, на початку нового сезону головний менеджер аніматорів готелю «Senators Park» при взаємодії з командою розробляє і затверджує програму на весь сезон. На кожен день тижня (по годинах) складається точний розклад заходів, і на кожного члена команди накладають певні обов`язки з їх проведення.

Загальна програма анімації готується так, щоб розважальні та спортивні елементи були різноманітні за своєю формою, цікаві туристам і щоб у цих дійствах брали участь якомога більше відпочиваючих.

Вечірні шоу повинні повторюватись не частіше одного разу в два тижні, із розрахунку, зазвичай, двотижневого відпочинку туристів у готелі. Сценарій, музика, світло, хореографія, костюми – все чітко продумується й організовується членами команди і керівником, який часто сам бере участь у шоу-програмах.

Під час обіду і перед вечерею аніматори зустрічають гостей біля входу до ресторану, бажають гарного апетиту, знайомляться з новими туристами, спілкуються з тими, з ким сьогодні грали, підсідають за столики і, намагаючись не допустити паузи в розмові, розважають гостей і запрошують узятий участь в іграх і розважальних шоу після обіду, а зайняті у вечірньому шоу аніматори, проводять репетиції вечірнього спектаклю. Всі аніматори, не зайняті у вечірньому дійстві, беруть участь у їх підготовці: готують декорації, костюми та ін. реквізит, гримують акторів і допомагають їм одягатися.

В табл. 2.2 наведено графік роботи тураніматора в готелі «Senators Park».

Таблиця 2.2

Графік роботи тураніматора в готельному комплексі «Senators Park» 

Час проведення

Анімаційний заход

800-900

- сніданок;

945

- збори аніматорів (meeting);

1000

- підготовка до занять;

1015

- ранкова гімнастика (morning gum);

1030

- пляжний волейбол (beach volley);

1045

- стрілянина з луку (archery);

1100

- дартс (darts);

1115

- французька гра з кулями (Bocha);

1130

- водне поло (water polo);

1200

- ігри в басейні (pool game);

1230

- час прийняття їжі (brack time);

1230 - 1415

- перерва;

1415

- збори аніматорів (meeting);

1430

- ігри на полі (shuffle board);

1500

- водний баскетбол (water basket);

1530

- стрілянина з пневматичної гвинтівки (ari gun);

1600

- ігри на реакцію (арегео);

1630

- водна гімнастика (water gum);

1630

- пляжний волейбол (beach volley);

1645

- стрілянина з луку (archery);

1645

- водне поло (water polo);

1700

- французька гра з кулями (Bocha);

1730

- футбол (football);

1800

- час прийняття їжі (brack time);

1800 - 1900

- перерва;

1900

- костюмований анонс (entrance);

2045

- збори аніматорів для постановки задач і розподілу обов'язків (meeting);

2100

- міні-диско - щоденний дитячий захід, проводиться дитячими аніматорами (mіnі-dіsco);

2145

- шоу-програма - щовечірній захід, проводиться в амфітеатрі готелю для всіх гостей (show-program);

2230

- клубний танець – танець, що виповнюється анімаційною командою після закінчення денних ігрових програм, вечірніх шоу-програм, він же виповнюється на дискотеці (club dance);

2240

- снек-бар - танцювальний бар з живою музикою;

2330

- нічна дискотека.

Менеджери анімації в основному створюють розважальні заходи на основі традицій країни, де знаходиться даний готель, ставлять перед собою в якості однієї із задач познайомити іноземних гостей із звичаями, традиціями, життям і побутом народів, які населяли країну. Однак при розробці та підготовці розважальних комплексів і програм обов`язково враховуються і національні особливості культури, традиції, свята, колорит країн, з яких приїхали туристи (Різдво, Новий рік тощо).

Взагалі організація свят – це один із важливих моментів у побудові анімаційних програм, і тут головне – не загубити деталей, характерних саме для цього свята, і внести сюди пізнавальні й атрактивні для всіх туристів елементи.

2.3. Технологія створення дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»

За останні роки готелі вдало переорієнтувалися з обслуговування традиційних груп споживачів - людей похилого віку - на інші вікові категорії за рахунок впровадження широкого спектру розважальних (анімаційних) програм (табл. 2.3), що пропагують здоровий спосіб життя [17, с.200].

Таблиця 2.3

Схема анімаційних послуг у готелі

Стандарт

Додатково

Ексклюзив

Дитяче містечко

Прокат велосипедів, роликів, скутерів

Скалодром

Дитяча кімната

Тенісні корти

Пейнтбол-клуб

Гральні автомати

Стрільба з лука та арбалета

Ролердром

Волейбольний майданчик

Баскетбольний майданчик

Батут

Парк

Комп'ютерний клуб

Пляж

Дайвінг-центр

Армрестлінг-клуб

Танцпол

Пневмотир

Танець готелю

Комплекс прийомів роботи аніматора, організація цієї роботи, використання спеціальних технічних засобів (об'єктів, споруд, інструментів тощо) є технологією створення анімаційних програм.

Технологія створення і реалізації анімаційних програм для молоді, як система, складається з декількох взаємопов'язаних підсистем. Розглянемо кожну з них окремо:

Організаційна – організація спільної діяльності анімаційної команди, економічного, технічного, рекламного відділів;

Інструкторсько-методична – створення і розробка сценаріїв заходів, текстів екскурсій, підбір спортивних ігор і змагань, складання маршрутів походів з подальшою розробкою методичних рекомендацій на основі узагальнення досвіду;

Режисерська – розподіл ролей, складання планів репетицій, постановка спектаклю, шоу;

Технічна - підготовка технічних засобів (об'єктів, споруд, інструментів тощо), майданчика (сцени) для анімаційних заходів, реквізиту, декорацій. Реалізація анімаційного проекту залежить від професійної майстерності постановника і режисера анімаційної програми в сфері туристської діяльності, що визначається умінням знаходити найбільш оптимальні, прийнятні способи впливу на особистість туриста, задоволення його потреб і інтересів на основі застосування універсальних, придатних для різних організаційно-економічних умов методів, які представляють собою визначені закономірності, стійкі і надійні правила функціонування технологічного процесу.

Для створення анімаційної програми у готелі «Senators Park» недостатньо лише розбиратися в законах її драматургічної побудови. Необхідно знати і точно розуміти можливості кожного виразного засобу, вміти використовувати можливості методів художнього монтажу, ілюстрування, театралізації гри. За допомогою цих методів створюється (з проекту переходить у реальну конструкцію) анімаційна програма, у якій вирішуються соціально-педагогічні і психологічні завдання. Розглянемо методи:

1. Художній монтаж – творчий метод, який передає думку автора сценарію, його ідею, бачення світу; вимагає професійної підготовки фахівця, а також визначеного рівня його життєвого досвіду, культури;

2. Ілюстрування – як показ змісту і форми інформаційного матеріалу;

3. Театралізація – поєднання пластики, звуків, кольору, мелодії в просторі і часі, що розкриває образ у різних варіаціях, які проходять їх через єдину „наскрізну дію" програми. Метод покликаний створити видовищно-активну ситуацію, при якій кожний присутній буде активно реагуючим глядачем, а не пасивним споглядальником;

4. Ігровий метод – найбільш вдало сполучає інформаційно-логічний та інформаційно-образний початки, що синтезують свідомість, педагогіку, мистецтво і творчість.

Сполучення даних методів дозволять глибоко і повно розкрити і втілити в практиці анімаційні програми, що створюють передумови для розвитку туристської діяльності. Застосування тих або інших методів неможливо без освоєння сценарно-режисерської технології анімаційної діяльності, що складає основу видовищних заходів і включає принципи драматургії (масового дійства, що створюється через вибудовування і програвання сюжетно-образного рішення програми) і режисури масових анімаційних програм.

Створення сценарію програми і його втілення – процес творчої, потребуючої вигадки, фантазії, оригінальних прийомів організації дії. Він повинен мати дієвість (причому видовище повинне бути захоплюючим), носити характер „зримого сценарію" - бути не просто літературно описовим, а передбачати всі епізоди, вузлові моменти дії і те, як вони будуть відбуватися. Сценарій анімаційного заходу специфічний. Його специфіка полягає в тому, що це не просто художній твір, а розгорнутий план дій, який включає різноманітні елементи, кожний з яких має свій зміст і структуру.

Також важливим етапом роботи над сценарієм є композиційне рішення, тобто побудова, розташування компонентів, що складають дію, установлення між ними значущої і хронологічної залежностей, порядок їх включення в дію. Крім загального композиційного рішення в сценарії, розробляються і композиції кожного з вхідних у нього елементів - конкурсів, ігор, концертів, вистави, аукціонів тощо. Основні етапи технологічного процесу створення анімаційної програми наведено на рис. 2.4.

Програми анімації розробляють залежно від того, наскільки це дозволяє інфраструктура відпочинку об'єкта. Якість анімаційної програми пов'язана, як правило, з цікавими режисерськими знахідками, багатим арсеналом сценографічних, музичних, пластичних, мовних, прийомів в розробці і реалізації анімаційних програм.

Таким чином, анімаційні програми створюються аніматорами для розваги гостей, відновлення їх здоров'я. Проте цікаво, що одна і та ж програма може викликати у одних людей позитивні емоції, а у інших - прямо протилежні. Процес сприйняття запропонованих анімаційних програм залежить від багатьох чинників:

- віку учасників або глядачів;

- рівня освіти;

- статі;

- етнічної приналежності;

- настрою на момент реалізації даної програми тощо.

Рис. 2.4. Технологічний процес створення анімаційної програми у готельному комплексі «Senators Park»

Успішність анімаційної програми готелю «Senators Park» у певній мірі залежить від ступеня раціональності організації рекламної кампанії. Реклама, як відомо, це інформація про споживчі властивості товарів і види послуг з метою їх реалізації і створення попиту на них. Це інструмент, за допомогою якого споживачу надається інформація щодо змісту, особливостей, привабливості конкретної анімаційної програми з метою зацікавити його прийняти у ній участь. Для організації рекламної кампанії необхідно:

- розрахувати витрати на рекламу;

- визначити потенційних споживачів (цільову аудиторію) скласти їх характеристику за демографічними (віком, статтю), етнічними ознаками, соціальному статусу, рівню доходів та ін.;

- виявити конкурентів і визначити переваги власних програм, на які можна звернути увагу в рекламі;

- вибрати канали і способи поширення реклами.

У готелі «Senators Park» на рісепшені вивішуються стенди з інформацією про розваги, де зазначені анімаційні заходи, час їх проведення й інші необхідні повідомлення. Анімаційна програма дня повідомляється ранком по готельному радіо. Також з метою привернути додаткову увагу гостей до анімаційних програм, наприклад, по території готелю «Senators Park» ходить клоун у різнобарвному костюмі та в дружелюбно-розважальній манері запрошує гостей прийняти участь в анімаційному заході.


Розділ 3. Удосконалення організації послуг ДОЗВІЛЛЯ ТУРИСТІВ у готелЯх

3.1. Визначення шляхи розширення дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»

Для визначення нових можливостей та ефективності функціонування додаткових анімаційних послуг пропонується наступний алгоритм дослідження із п'яти етапів.

1. Де впроваджувати додаткові анімаційні послуги?

Вивчаємо сучасний стан туристської діяльності на території дослідження і аналізуємо за окремими сьома сегментами (рекреаційно-лікувальний, рекреаційно-діловий, релігійний, пізнавально-розважальний, екологічний, спортивно-оздоровчий, екзотичний) і 30 видів.

2. Для кого розраховані послуги?

Аргументуємо тип споживачів, тобто розглядаємо специфіку надання послуг для туристів, залежно від їх ступеня активності у вільний час; стилю життя (поведінки, соціального становища); соціально-психологічних особливостей тощо. Використання туристами вільного часу має свої регіональні відмінності і залежить також від рівня доходів, сфери діяльності, національного менталітету, релігійних догм тощо. На основі виконаного аналізу існуючих класифікацій типів туристів пропонується виділяти типи рекреантів, які розглядають 4 групи (активні гедоністи, пасивні гості, чутливі гості, сімейні групи).

3. Хто забезпечує надання послуг?

Визначаємо ті організації, підприємства чи заклади, які надають послуги. Сюди належать заклади дозвілля, культурно-освітні центри, об'єкти рекреації та самі аніматори. Основні аспекти їх діяльності становлять: орієнтування на групові та індивідуальні потреби; організаційні можливості (проектування, координування); інфраструктурне забезпечення, обладнання та екіпірування; формування спеціального середовища; наявність кваліфікованого персоналу, спортивних інструкторів, артистів, аніматорів.

4. Яким способом буде надано послуги?

Вибираємо стратегію реалізації анімаційних послуг (чи через туроператорів, окремих фірм чи освітньо-виховну діяльність туристичних інформаційних центрів тощо).

5. Що регламентує рекреаційно-туристичну діяльність? Хто захищає права споживачів?

Вивчаємо нормативно-правову та законодавчу базу щодо об'єктів і суб'єктів рекреації та туризму. Права споживачів забезпечують інституційні заклади, профспілки і громадськість.

Для удосконалення організації анімаційних послуг у готелі «Senators Park» пропонується розширити літню анімаційну програму аква-аеробікою.

Вправи у воді – це діючий засіб для підтримки фізичної форми різних категорій осіб, які прагнуть займатися спортом. Оздоровчі заняття аква- аеробікою допомагають не лише поліпшити фізичну форму, але й зняти стрес, нормалізувати психоемоційний стан людини, підвищити самооцінку. Завдяки властивостям водного середовища заняття аква-аеробікою мають не тільки високу ефективність, але і мало протипоказань.

Тіло у воді знаходиться майже в невагомому стані, що знімає навантаження з хребта і суглобів. Тиск води сприяє поліпшенню кровообігу; стимулює видих, але затрудняє вдих, розвиваючи дихальну мускулатуру; щільність води здійснює масажуючу дію, термічні властивості діють як загартовуючий фактор.

Заняття аква-аеробікою мають наступні позитивні властивості:

- зміцнення психічного і фізичного здоров'я людини;

- досягнення результатів без навантаження на суглоби і хребет;

- можливість змінити середовище і внести різноманітність у тренувальний процес;

- більше можливостей для ігор і різних видів активності;

темп виконання рухів у воді помірний, що дозволяє непідготовленим людям займатися і почувати себе впевнено;

- аква-аеробікою можуть займатися і повні люди, для яких інші види занять практично недоступні;

- використання різного устаткування дозволяє підібрати прийнятне навантаження і досягти необхідних результатів;

- спеціальні пристосування розвивають м'язову силу і витривалість без підняття ваги;

- збільшуються аеробні можливості, м'язова сила, витривалість, гнучкість;

- відбувається підвищення рівня метаболічних процесів, що сприяє виведенню шлаків з організму;

- нормалізується кров'яний тиск;

- відбувається посилення відтоку крові від ніг до серця, полегшуючи його роботу; відбувається перерозподіл м'язової й жирової маси убік зменшення останньої.

3.2. Розробка додаткових дозвіллєвих програм у готелі «Senators Park»

Розробляючи комплекси вправ для аква-аеробіки, необхідно враховувати властивості водного середовища. Не можна механічно переносити вправи, виконувані на суші, у заняття аква-аеробікою і розраховувати на однаковий ефект. При підборі вправ варто використовувати особливості впливу води на організм людини. Так, наприклад, використовуючи особливості водного середовища, можна змінювати інтенсивність виконання вправ. Вправи, виконувані стоячи на місці, менш інтенсивні, ніж вправи, виконувані з просуванням. Швидкість просування у воді знаходиться в прямій залежності від потужності рухів. Різні форми опору, площа працюючої поверхні тіла і довжина важеля будуть теж впливати на інтенсивність виконуваних вправ.

На занурене у воду тіло діє гідростатичний тиск, тому людині при диханні приходиться переборювати тиск води. Це створює додаткові труднощі при виконанні вправ, що необхідно враховувати при визначенні величини навантаження. Під час занять особливу увагу необхідно приділяти диханню. При підйомі грудної клітки робиться вдих, а при опусканні - видих. Підрахунок і команди потрібно давати з урахуванням цих особливостей.

Для правильного вибору глибини для занять необхідно дотримуватися балансу між гравітаційною компресією, яка зменшується, і необхідним навантаженням. Глибина води в аква-аеробіці - це рівень лінії води відносно тіла. Вправи, виконувані на глибині вище мечоподібного відростка грудини, повинні розглядатися як заняття в глибокій воді, оскільки легені занурені у воду і сила виштовхування зростає, що приводить до зміни реакції серцево-судинної системи. При зануренні тіла у воду до рівня шиї сили гравітації зменшуються на 90 %. Таким чином, чим глибше вода, тим важче контролювати ефект впливу сили виштовхування. Отже, мілка вода - це рівень води від пояса до середини грудей, глибока вода - рівень води вище мечоподібного відростка, коли більша частина легень занурена у воду. Оптимальна робоча глибина залежить від композиції тіла. Люди з різною статурою будуть по-різному реагувати на глибину. Залежно від індивідуальної плавучості на кожне тіло діє різна сила виштовхування.

Розуміння різниці між рухами на суші і рухами у воді дуже важливо для досягнення максимального результату при заняттях у воді. На суші основною силою, яка діє на людину, є сила ваги. У воді ж головна - виштовхувальна сила, яка виникає при зануренні в рідину. Сила ваги завжди спрямована вниз, а сила, що виштовхує - нагору. Взаємодія даних сил визначає принципове розходження занять у воді і на суші, що виражається в підборі вправ для занять аква-аеробікою. У воді навантаження створюється при зміні робочого положення і глибини занурення. Зміна глибини впливає на динаміку рухів. У аква-аеробіці використовують три основні вихідні положення, у яких виконуються вправи: опорне, нейтральне і підвішене.

Опорне положення дозволяє виконувати потужні відштовхування від дна басейну, аналогічні стрибкам на суші. Виштовхувальна сила і опір води знижують навантаження на суглоби в момент приземлення. Чим нижче присідання при відштовхуванні, тим вище амплітуда рухів. Чим більше сила відштовхування, тим вище швидкість і сильніше опір води.

Нейтральне положення – тіло занурене у воду до рівня пліч. Основні робочі рухи виконуються в горизонтальній площині з використанням бічного опору води.

Підвішене положення – тіло утримується на плаву без опори об дно. Рівновага і зависання без опори підтримується за рахунок енергійних рухів рук і ніг. Люди, які мають меншу плавучість, повинні працювати з більшою потужністю й інтенсивністю, ніж ті, хто більш вільно утримується на воді.


Висновки та пропозиції

Отже, комбінація активного та пасивного відпочинку рекреантів незалежно від вікової категорії та соціального статусу передбачає наявність розважальних заходів, яким притаманні емоційне переключення, незвичайність, святковість, несхожість на те, чим займаються у своєму повсякденному житті.

Анімація – оживлення програм дозвілля туристів в місцях тривалого відпочинку – курортних готельних комплексах, туристських центрах, туристичних селищах і базах, на круїзних судах тощо.

В анімації використовуються активні види відпочинку, до яких відносяться рухливі спортивні ігри, плавання, біг, лижі, піші прогулянки, аеробіка, скелелазіння, туристські походи, і пасивні - читання, риболовля, заняття музикою, садівництво, комп'ютерні ігри, відвідування стадіонів, концертів, виставок, музеїв, огляд пам'ятників архітектури, історії й культури.

Готельна анімація – комплексна рекреаційна послуга, заснована на особистих людських контактах туристського аніматора з туристом та їх спільною участю в розвагах, пропонованих анімаційною програмою туркомплекса – має свої особливості: проектується, організується і проводиться самим готелем, туркомплексом згідно зі споживчим інтересом, що вивчається на основі анкетних опитувань і особистого контакту персоналу готелю з гостями, наявним досвідом обслуговування гостей тощо.

Служба анімації створює відповідну гостинну, комфортну, дружню атмосферу в готелі; задовольняє потреби туристів у фізичному і духовному розвитку, емоційному збагаченні через приємні переживання; має комплексний характер завдяки спеціальним програмам, що охоплюють всі види і форми анімації; сприяє створенню умов для гарного спілкування, приємних особистих і спільних переживань та розваг.

Готель "Senators Park" розташований в 10 хвилинах їзди від Києва (25 хвилин від аеропорту Бориспіль).

40 комфортабельних номерів завжди готові прийняти гостей, де можна відпочити і приємно провести час. Готель завжди відкритий для проведення різного роду заходів, а персонал готовий надати необхідну допомогу в їх організації, а також забезпечити технічну підтримку. У готелі організовують кава-паузи, бізнес-ланчі і бізнес-вечері.

Готель "Senators Park" пропонує повний комплекс послуг для проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, презентацій, ділових зустрічей, форумів, виставок, прес-конференцій, звітних річних зборів, корпоративних і приватних заходів. Для кожного із заходів надається відповідний конференц-зал і необхідне устаткування.

У готельному комплексі «Senators Park» на видних місцях вивішуються стенди з інформацією про розваги, де зазначені анімаційні заходи, час їх проведення й інші необхідні повідомлення. Анімаційна програма дня повідомляється ранком по готельному радіо. Також з метою привернути додаткову увагу гостей до анімаційних програм, наприклад, по території комплексу «Senators Park» ходить клоун у різнобарвному костюмі та в дружелюбно-розважальній манері запрошує гостей прийняти участь в анімаційному заході.

Таким чином, добре зорганізована анімаційна робота – це критерій успішності туристської діяльності і вирішальна умова нормального функціонування туристичного підприємства.


Список використаних джерел

 1.  Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. — К.: Знання України, 2002. — 352 с.
 2.  Адизес И., Вольская Е. и др. Менеджмент. — К.: Издательский Дом "Максимум", 2006. — 315 с.
 3.  Армстронг М., Ланкастер Д. и др. Менеджмент: методы и приемы. —           К.: Знання-Прес, 2006. — 876 с.
 4.  Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 197с.
 5.  Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, маркетинг, менеджмент. — М. : Книжный мир, 2001. — 165 с.
 6.  Гавриленко А. В., Гаврилко Т. О. Основи менеджменту та маркетингу. — К.: НАУ, 2005. — 68 с.
 7.  Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації: Зб. наук. пр. — Х.: ХІБМ, 2006. — 304 с.
 8.  Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. — М.: ООО "Новое знание", 2002. — 368 с.
 9.  Кияниця А.В., Виноградська А.М. Стратегія готельного бізнесу в Україні // Діловий вісник.- 2003.- № 11.- C.24-25.
 10.  Лук'янова Л. Г., Дорошенко Т. Т., Мініч І. М. Уніфіковані технології готельних послуг. — К.: Вища школа, 2001. — 237 с.
 11.  Мошек Г. Є., Гомба Л. А., Піддубна Л. П. Менеджмент підприємства. — К., 2002. — 371 с.
 12.  Мунін Г.Б., Чабан Р. Аналіз стану і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.- 2003.- № 5.- C.60-65.
 13.  Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. — К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. — 346 с.
 14.  Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту. — К.: Кондор, 2005. — 408 с.
 15.  Скибінська З. М. Економіка та управління підприємством. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2005. — 136 с.
 16.  Скибінський С. В., Іванова Л. О., Моргун О. Ф. Маркетинг готельних послуг. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2000. — 246 с.
 17.  Ткаченко Т. І., Гаврилюк С. П. Економіка готельного господарства і туризму. — К.: КНТЕУ, 2005. — 180 с.
 18.  Туленков М. В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту. — К.; Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2006. — 311с.
 19.  Хміль Ф. І. Основи менеджменту. — К.: Академвидав, 2005. — 607 с.
 20.  Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. — К.: Кондор, 2005. — 432 с.
 21.  http://www.senatorspark.com/
 22.  www.tourportal.com.ua


ДОДАТОК А

Дата (рік, місяць, число)

   01

Підприємство

ПАТ «Senators Park» 

за ЄДРПОУ

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середня кількість працівників

 

Адреса, телефон

 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на _31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

1000

Нематеріальні активи

первісна вартість

1001

накопичена амортизація

1002

Незавершені капітальні інвестиції

1005

603,3

7,2

Основні засоби

1010

4877,1

7389,2

первісна вартість

1011

7185,3

11007,8

знос

1012

2308,2

3618,6

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

460,8

460,8

Усього за розділом I

1095

5941,2

7857,2

II. Оборотні активи

1100

813,1

1107,6

Запаси

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

97,4

77,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

за виданими авансами

з бюджетом

1135

14,6

17,6

у тому числі з податку на прибуток

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1865,1

293,7

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

813,7

404,9

Витрати майбутніх періодів

1170

134,4

128,3

Інші оборотні активи

1190

14,7

25,7

Усього за розділом II

1195

3753,1

2055,1

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

9694,2

9912,3

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

1400

23,7

23,7

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(7372,1)

(6433,6)

Неоплачений капітал

1425

(              )

(              )

Вилучений капітал

1430

(              )

(              )

Усього за розділом I

1495

(7348,4)

(6409,9)

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

Відстрочені податкові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

1510

13059,1

11129,2

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

13059,1

11129,2

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600

Короткострокові кредити банків

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

84,1

62,6

товари, роботи, послуги

1615

3435,9

3983,6

розрахунками з бюджетом

1620

84,0

335,5

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

29,1

310,0

розрахунками з оплати праці

1630

3,0

311,4

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов'язання

1690

347,5

189,9

Усього за розділом IІІ

1695

3983,6

5193,0

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700

утримуваними для продажу, та групами вибуття

Баланс

1900

9694,2

9912,3


ДОДАТОК Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Підприємство

ПАТ «Senators Park»

Дата (рік, місяць, число)

01

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2013 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

31729,5

24010,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

7017,3

5399,9

Валовий:

2090

24712,2

18610,8

прибуток

збиток

2095

(              )

(              )

Інші операційні доходи

2120

1126,9

3548,2

Адміністративні витрати

2130

16667,0

13208,6

Витрати на збут

2150

3800,8

2722,2

Інші операційні витрати

2180

4245,2

9702,1

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2190

1126,1 

 

прибуток

збиток

2195

3473,9

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

0,3

Фінансові витрати

2250

Втрати від участі в капіталі

2255

Інші витрати

2270

187,6

292,9

Фінансовий результат до оподаткування:

2290

 938,5

 

прибуток

збиток

2295

3766,5

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

169,5

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:

2350

938,5

прибуток

збиток

2355

3936,0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

Амортизація

2515

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

Разом

2550

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 


ДОДАТОК В

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

КОДИ

Підприємство

ПАТ «Senators Park»

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

за ЄДРПОУ

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн

 

Контрольна сума

 

Адреса

 

Баланс

на

31 грудня

20

12

р.

Форма № 1 

Код за ДКУД  

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

16,6

603,3

Основні засоби:

 

залишкова вартість

030

5204,3

4877,1

первісна вартість

031

6517,5

7185,3

знос

032

1313,1

2308,2

Довгострокові біологічні активи:

 

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065                                                                                                                                              

Інші необоротні активи

070

43,0

460,8

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

5263,9

5941,2

II. Оборотні активи

 

Виробничі запаси

100

473,7

515,1

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

104,7

222,1

Готова продукція

130

116,7

75,9

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

160

99,9

97,4

первісна вартість

161

99,9

97,4

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

з бюджетом

170

9,6

14,6

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

184,7

1865,1

Частка меншості

215

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230

412,5

307,3

у т. ч. в касі

231

0,5

0,3

в іноземній валюті

240

506,4

Інші оборотні активи

250

26,8

14,7

Усього за розділом II

260

1428,6

3618,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

126,3

134,4

IV.Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

6818,8

9694,2

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

23,7

23,7

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(3436,1)

(7372,1)

Неоплачений капітал

360

(      )

(      )

Вилучений капітал

370

(      )

(      )

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

(3412,4)

(7348,4)

Частка меншості

385

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

 

Довгострокові кредити банків

440

7697,5

13059,1

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

7697,5

13059,1

IV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

84,1

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2087,6

3435,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

109,4

84,0

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

29,1

з оплати праці

580

3,0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

336,5

347,5

Усього за розділом IV

620

2533,7

3983,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

6818,8

9694,2

Керівник    

Головний бухгалтер    


ДОДАТОК Д

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Підприємство

ПАТ «Senators Park»

Дата (рік, місяць, число)

01

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за

Рік

20

12

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

28812,9

16486,0

Податок на додану вартість

015

4802,2

2750,4

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

24010,7

13735,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5399,9

2877,6

Валовий:  

    прибуток

050

18610,8

10858,0

    збиток

055

Інші операційні доходи

060

3548,2

211,4

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності  

161

Адміністративні витрати

070

13208,6

7007,1

Витрати на збут

080

2722,2

1543,5

Інші операційні витрати

090

9702,1

5379,9

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності  

091

Фінансові результати від операційної діяльності:  

    прибуток

100

    збиток  

105

3473,9

2861,1

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

0,3

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

292,9

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

    прибуток  

170

    збиток

175

3766,5

2861,1

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

169,5

80,2

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:  

    прибуток

190

    збиток

195

3936,0

2941,3

Надзвичайні:  

    доходи

200

    витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:  

    прибуток

220

    збиток

225

3936,0

2941,3

Забезпечення матеріального заохочення

226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

8358,4

5544,8

Витрати на оплату праці

240

4850,2

1462,3

Відрахування на соціальні заходи

250

1723,0

538,4

Амортизація

260

999,2

1005,1

Інші операційні витрати

270

9702,1

5379,9

Разом

280

25632,9

13930,5

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер


Директор

оловний бухгалтер

Бухгалтери відділків

Начальник відділу кадрів

Директор ресторану

Заступник директора

Начальник облікової групи

Зав. виробництвом, начальники цехів

Метрдотель, офіціанти

Начальник служби прийому та обслуговування

Начальник планово-економічного відділу

Головний інженер

Начальник технічної служби


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

30600. Особенности журналистского труда 18.25 KB
  Комплексный характер труда журналистаВ труде журналиста различаются несколько видов деятельности. Публицистическая деятельность умение писать один из основных критериев профессионального мастерства журналиста и всего лишь один из компонентов его труда. Редактирование материалов для очередного номера газеты или журнала занимает основную часть рабочего времени журналиста.Важное значение имеет и организаторская деятельность журналиста.
30601. Профессиограмма в журналистике 26 KB
  Профессиограмма в журналистике Профессиограмма подробное описание должностных обязанностей на конкретном рабочем месте и описание рабочих качеств сотрудника необходимых для выполнения этих обязанностей. Я так думаю что профессиограмма в журке означает то что под определенные требования подбирают подходящего журналиста. Профессиограмма помогает подобрать точно персонал а персонал сразу знает чего от него требуется.
30602. Особенности журналистского творчества 40.5 KB
  Функции этой среды: критическая оценка предлагаемых или используемых журналистом способов и приемов деятельности селективная отбор приемов и способов деятельности...
30603. Дневник как тип творчества 13.09 KB
  НО вообщето это нечто большее чем механические записи. Записи в личном дневнике могут пригодиться лет этак через несколько. НО на страницах Комсомолки а затем отдельными книгами вышли его дневниковые записи которые вызвали интерес у читателей.
30604. Этические нормы в журналистском творчестве 23.58 KB
  Этические нормы в журналистском творчестве. Журналист и адресат информации. Отношения журналиста с адресатом информации а вернее отношение к адресату регламентируется следующими нормами: Первейшая задача журналиста гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации посредством честного отражения объективной реальности. Журналист излагает факты добросовестно сохраняя их подлинный смысл вскрывая важнейшие связи и не допуская искажений.
30605. Объектно-ориентированное программирование С.А. Литвинова 429.5 KB
  Курсовая работа студента – заключительный этап изучения определенной дисциплины. Цель работы – систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных за время обучения, а также приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы. Работа, как правило, основывается на обобщении изученного студентом теоретического материала
30606. Бердяев о творческом поведении («Самопознание») 43.5 KB
  БердяевВариант сокращенный обобщенный для шпор короче: В чем отличие этики творчества от этики закона и искупления Не уничтожение зла а творческое преображением злого в доброе. Для творчества возможен прорыв к другим мирам оно преодолевает кошмар конечного кошмар порядка жизни. Этика творчества есть прежде всего этика ценности а не спасения. Этика творчества исходит из личности и направлена на мир в то время как этика закона исходит от мира от общества и направлена на личность.
30607. Понятие творчества в работах Бахтина 28 KB
  Он утверждал что слово является непосредственным фактом жизнедеятельности то есть слово поступок. По сути это переход от формулы слово и дело к формуле и слово есть дело . Для журналиста это принципиально важно ведь для нас господа слово действительно дело. Бахтин изучал даже не столько само слово сколько границы звучащего слова.
30608. Характеристика творчества в работах Пришвина 38.5 KB
  Всякое живое существо говорит о себе не только словами но и формой своего поведения в жизни никто не безмолвствует. Для каждого своего блина артист должен готовить новую сковороду. Человеком по мнению таких людей можно назвать только того кто смотрит на проходящие волны из глубины своего дня. А живым остается в своей наивной простоте доказывать перед современностью наличие жизненности своего существа.