99553

Pros and Cons of Genetic Engineering essay

Доклад

Биология и генетика

Genetic engineering can also help infertile couples to have children through cloning. All in one genetic engineering is a topic that still has many sides we dont know yet and have to be studied well.

Английский

2016-09-23

16.65 KB

0 чел.

Pros & Cons of Genetic Engineering

Positive part for genetic engineering is that ones offspring is totally predictable and it is guaranteed to have it have the characteristics of its parents. For example you can choose if the baby will have blond or brown hair or if it will be good at sports or whatever.

Also it could be possible to grow brain cells for brain damaged people or spinal cells for paralyzed people.

Scientists could grow vital important organs like livers, kidneys, lungs or heats or clone bone marrow cells to cure people from leukemia.

Genetic engineering can also help infertile couples to have children through cloning.

But as well as positive sides cloning has also its negative parts and side effects we are not certain of yet.

In religious view it isn't good because we are 'playing god' and are so interfering with natural happenings.

Thus a clone is identical to someone else in the world and so the uniqueness of humanity would be affected.

Another important point is racism. Clones could be treated badly as they are no 'real' humans but just a 'copy' of someone else. They could be sold on the black market as slaves or be illegally produced to do the 'dirty' work no one else wants to do.

All in one genetic engineering is a topic that still has many sides we don't know yet and have to be studied well. Even though it can help to cure people from diseases it still has side effects we are not certain of yet.

Положительная роль генной инженерии заключается в том, что потомок полностью предсказуем и это гарантирует, что он будет иметь характеристики его родителей. Например, вы можете выбрать, будет ребенок блондином или шатеном или будет ли он хорош в спорте или в чем-то еще.
Также может быть возможно выращивание клеток головного мозга для поврежденного мозга человека или стволовых клеток для парализованных людей.
Ученые могут выращивать жизненно важные органы, такие как печень, почки, легкие или стволы или клоны клеток костного мозга, чтобы вылечить людей от лейкемии.
Генная инженерия может также помочь бесплодным парам заводить детей с помощью клонирования.
Но у клонирования кроме положительных есть отрицательные стороны и побочные эффекты, в которых мы еще не уверены.

В вероисповедании это не хорошо, потому что мы 'играем бога' и так вмешиваемся в естественные события.

Таким образом клон идентичен кому-то еще в мире и так, уникальность человечества была бы затронута.

Другой важный момент - расизм. Клонов можно рассматривать ужасно, поскольку они не 'настоящие' люди, просто 'копия' кого-то еще. Они могли быть проданы на черном рынке в качестве рабов или незаконно произведены, чтобы сделать 'грязную' работу, которую никто больше не хочет сделать.

В общем генная инженерия тема, которая имеет много сторон, которые мы еще не знаем и которые должны быть хорошо изучены. Даже если это может помочь вылечить людей от болезней это может иметь побочные эффекты, в которых мы пока не уверены.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55664. Хай дитина знає кожна жартувать з вогнем не можна 45 KB
  Учень Вогонь дає тепло та світло І затишок приносить в дім. Але уважним треба бути Тоді вогонь добро несе. Учитель Напевне ви вже здогадалися що сьогодні ми поговоримо про вогонь який для кожного з нас може бути і другом і ворогом. Поміркуйте коли вогонь наш друзігріває нас наше житло слугує в побуті та виробництві.
55665. Будителі національного відродження в Західній Україні 201.5 KB
  Саме томуальманах став маніфестом національного відродження і засвідчив початок нової літератури на західноукраїнських землях. Пресконференція на тему Будителі національного відродження в Західній Україні Завдання нашої конференції...
55666. Подорож до країни Ввічливості та Доброти 49 KB
  Вступна бесіда Діти сьогодні на вас чекає подорож до Країни Ввічливості та Доброти. Діти послухайте яка пригода сталась з одним неввічливим хлопчиком.
55667. Адаптація дитини стосовно розлучення батьків (методичні рекомендації щодо організації психологічної допомоги дітям, батьки яких розлучилися) 81.5 KB
  У деяких батьків саме з нього починається новий виток ворожнечі та взаємного звинувачення в очах власних дітей які стають жертвами батьківських маніпуляцій. Враховуючи що дитина пізнає світ через батьків...
55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обовязки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).