99557

Структура приложения Visual Basic

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Для каждой формы в приложении существует связанный с ней модуль формы form module который хранится в файле с расширением FRM и содержит ее код. Каждый модуль формы содержит процедуры обработки событий event procedures раздел кода куда помещаются инструкции которые будут выполняться в ответ на определенные события. Код не связанный с конкретной формой или элементом управления помещается в другой тип модуля стандартный модуль standard module хранимый в файле с расширением BAS. Процедуру которую можно использовать для ответа на...

Русский

2016-09-23

22.5 KB

0 чел.

Структура приложения Visual Basic

Приложение – это набор инструкций, заставляющий компьютер выполнять задачу или задачи. Структура приложения – это метод организации инструкций, т. е. место их хранения и порядок их выполнения.

Простые приложения (классический пример — "Hello world") имеют простую структуру – организация не слишком важна для кода длиной в одну строку. Для более сложных приложений необходимость организации или структуры приложения становится очевидной.

Приложение Visual Basic основано на объектах, поэтому структура программы близко моделирует его физическое представление на экране. По определению объекты содержат данные и код. Форма, которая отображается на экране, является представлением свойств, которые определяют ее вид на экране и внутреннее поведение. Для каждой формы в приложении существует связанный с ней модуль формы (form module), который хранится в файле с расширением FRM и содержит ее код.

Каждый модуль формы содержит процедуры обработки событий (event procedures) — раздел кода, куда помещаются инструкции, которые будут выполняться в ответ на определенные события. Формы могут содержать элементы управления. Для каждого элемента управления формы существует соответствующий набор процедур обработки событий в модуле формы, которые могут содержать процедуры общего характера, выполняемые в ответ на вызов от какой-либо процедуры обработки события.

Код, не связанный с конкретной формой или элементом управления, помещается в другой тип модуля — стандартный модуль (standard module), хранимый в файле с расширением BAS. Процедуру, которую можно использовать для ответа на события в нескольких различных объектах, предпочтительнее поместить в стандартный модуль, чем дублировать ее код в процедурах обработки событий для каждого объекта.

Модуль класса (class module) хранится в файле с расширением CLS и используется для создания объектов, вызываемых из процедур разрабатываемого приложения. Стандартный модуль содержит только код, тогда как модуль класса содержит и код и данные – его можно представить как элемент управления без физического представления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72061. ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ MINNE/КОХАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ПОЕЗІЇ МІНЕЗАНГУ XII–XIV СТОЛІТЬ: СТРУКТУРНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ 258 KB
  Сучасним є також залучення лінгвокультурологічного підходу до встановлення вербальних репрезентантів лінгвокультурного концепту minne кохання. Це дає можливість дослідити національно-культурну специфіку фрагмента концептуальної картини світу людини доби Середньовіччя установити...
72062. ЗМІСТ І ФОРМА ПРАВОЧИНУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 160.5 KB
  Зміст і форма правочинів межує з численними аспектами які теж мають суттєве значення для правочинів: воля й волевиявлення суб’єктний склад правочину його мета та ін. Усі вони становлять собою суцільну єдність необхідну й достатню для її кваліфікації як правочину.
72063. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОЇ МІЦНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ДІЛЯНОК НАФТОГАЗОПРОВОДІВ З ДЕФЕКТАМИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВ 13.42 MB
  Мета і задачі дослідження – розробка наукових основ визначення напруженого стану і прогнозування залишкової міцності та довговічності труб і зварних з’єднань з тріщиноподібними дефектами на базі розвитку існуючих і створення нових методів оцінки їх роботоздатності.
72064. РОЗВИТОК ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 277.5 KB
  Однією із причин цього є те що планування діяльності підприємств і розрахунок їхніх основних показників особливо ціни продукції не здійснюються з позицій споживача попиту. Вважалося що в плановій економіці проблем обґрунтування попиту і збуту виготовленої продукції не існує хоча...
72065. ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ 200 KB
  Мета дисертаційного дослідження – виявити й описати комунікативні й лінгвальні особливості сучасного українського мовознавчого дискурсу, окресливши ідіостильову специфіку наукового текстотворення. Лінгвістичний вимір дослідження передбачає аналіз мовностилістичних засобів творення мовознавчого...
72066. ЯВИЩА ГЕНЕРАЦІЇ І ПЕРЕНОСУ В НЕІДЕАЛЬНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ І СТВОРЕННЯ НА ЇХ ОСНОВІ СЕНСОРІВ ЗОБРАЖЕНЬ НОВОГО ТИПУ 5.1 MB
  Застосування напівпровідникових елементів для створення різного роду датчиків електромагнітного випромінювання у тому числі сенсорів оптичного ультрафіолетового й рентгенівського зображення а також пристроїв для прямого перетворення сонячної енергії в електричну є однієї з найбільш перспективних областей...
72067. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГАРЯЧОГО ОБ’ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ ПОПЕРЕДНІМ ОСАДЖУВАННЯМ ЗАГОТОВОК ПРОФІЛЬНИМИ ПЛИТАМИ 351 KB
  Підготовку заготовок у штампах кривошипних гарячоштампувальних пресів КГШП вважають малоефективною через особливості кінематики їх роботи сталості величини робочого ходу. Відомо що виробництво поковок пластин пластин із відростками на КГШП відзначається значними відходами металу через...
72068. РОЛЬ ПРО- ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ПРОГРЕСУВАННІ ПЕРЕБІГУ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАЗЕРНОГО ЛІКУВАННЯ 298 KB
  Згідно літературних даних має місце кореляція між ступенем компенсації цукрового діабету ЦД та розвитком ДРП. Суворий контроль рівня глікемії знижує ризик та частоту розвитку ДРП. Однак компенсація глікемічних порушень та ангіопротекторне лікування хворих ДРП не здатні зупинити...
72069. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 247.5 KB
  Забезпечення довгострокового економічного зростання регіонів України неможливе без формування й реалізації інноваційної політики їх розвитку. Державне регулювання інноваційного розвитку регіонів України передбачає розробку базової стратегії та підтримуючих стратегій зокрема інноваційної та інвестиційної.