99599

Объекты пакета MatLab. Понятия о константах и системных переменных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знакомство с возможностями системы MATLAB: освоение навыков работы с константами и системными переменными пакета MATLAB. Теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы. Константы и системные переменные...

Русский

2016-09-25

29.07 KB

0 чел.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Тульский государственный университет

Кафедра  Электроэнергетика

Применение ЭВМ в электроэнергетических расчетах

Лабораторная работа № 1

Объекты пакета MatLab. Понятия о константах и системных переменных 

Направление подготовки:

 140200 – «Электроэнергетика»

Форма обучения (очная)

Тула 2010 г.

 1.  Цели и задачи работы:

Знакомство с возможностями системы MATLAB: освоение навыков работы с константами и системными переменными пакета MATLAB.

 1.  Теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы
 2.  Константы и системные переменные.

Константа – это предварительное определенное числовое или символьное значение, представленное уникальным именем. Числа (например 1, -2 и 1.23) являются безымянными числовыми константами.

Другие виды констант в MATLAB принято назвать системными переменными, поскольку, с одной стороны, они задаются системой при ее загрузке, а с другой – могут переопределяться. Основные системные переменные, применяемые в системе MATLAB, указаны ниже:

 1.  i или j – мнимая единица (корень квадратный из -1);
 2.  pi – число
 3.  eps – погрешность операций над числами с плавающей точкой (2-52);
 4.  realmin – наименьшее число с плавающей точкой (2-1022);
 5.  realmax – наибольшее число с плавающей точкой (21023);
 6.  infзначение машиной бесконечности;
 7.  ans – переменная, хранящая результат последней операции и обычно вызывающая его изображение на экране дисплея;
 8.  NaN – указание на нечисловой характер данных (Not-a-Number).

Вот примеры применения системных переменных:

>> 2*pi

ans =

   6.2832

>> eps

ans =

 2.2204e-016

>> realmin

ans =

 2.2251e-308

>> realmax

ans =

 1.7977e+308

>> 1/0

Warning: Divide by zero.

ans =

  Inf

>> 0/0

Warning: Divide by zero.

ans =

  NaN

Как отмечалось, системные переменные могут переопределяться. Можно задать системной переменной eps иное значение, например eps=0.0001. Однако важно то, что их значения по умолчанию задаются сразу после загрузки системы. Поэтому неопределенными в отличие от обычных переменных системные переменные не могут быть никогда.

Символьная константа – это цепочка символов, заключенных в апострофы, например:

>> 'hello my friend'

ans =

hello my friend

>> 'Привет'

ans =

Привет

>> '2+3'

ans =

2+3

Если в апострофы помещено математическое выражение, то оно не вычисляется и рассматривается просто как цепочка символов. Так что ‘2+3’ не будет возвращать число

 

 1.  Задание:
 2.  Ознакомиться с основными константами и переменными пакета.
 3.  Рассчитать задание в соответствии со своим вариантом.

1

2*pi/(5i)

9

eps*pi*i

17

2/realmax*pi

25

-pi*67+5

2

pi/(-2i)

10

eps/eps+5

18

0/0-9i

26

-6pi-1/0

3

(realmin+26)/j

11

(i+j)/9

19

0/j*6

27

(i+j)/pi+9

4

(i-j)/pi

12

i/j+45*eps

20

eps+pi/56

28

eps-67*pi/5

5

(i*j)/pi+1

13

realmin/eps

21

1/0*eps

29

2+realmin/pi

6

pi-eps*93

14

i*(pi/eps)

22

-pi/67i

30

eps*56+pi/78

7

realmax/(pi-2)

15

1/0+6pi

23

eps*realmax+pi

31

1/0*(-pi)

8

(i+j)/pi-eps

16

47*eps+2

24

0/0*realmin

32

realmax/7pi+1

 1.  Выполнение отчета

Выполнить отчет о проделанной работе, в котором привести программу решения заданий 1 – 2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 1.  Что такое константа?
 2.  Что такое системные переменные?
 3.  Перечислите основные системные переменные?
 4.  Что такое символьная константа?
 5.  Что означает переопределение системных переменных?
 6.  Будет ли возвращаться цепочка символов ‘3/56*pi’ и почему?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55666. Подорож до країни Ввічливості та Доброти 49 KB
  Вступна бесіда Діти сьогодні на вас чекає подорож до Країни Ввічливості та Доброти. Діти послухайте яка пригода сталась з одним неввічливим хлопчиком.
55667. Адаптація дитини стосовно розлучення батьків (методичні рекомендації щодо організації психологічної допомоги дітям, батьки яких розлучилися) 81.5 KB
  У деяких батьків саме з нього починається новий виток ворожнечі та взаємного звинувачення в очах власних дітей які стають жертвами батьківських маніпуляцій. Враховуючи що дитина пізнає світ через батьків...
55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо – організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обов’язки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).
55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.